Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mutafyan: Deyletjmlze bağlıyız • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Ermenilen Patriğı Mesrob Mutafyan ve beraberindeki heyet. dun İçişleri Bakanı Sadettin Tantan. TBMM Başkanı Yıldınm Akbulut ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve Başbakan Bülent Ecevıt'iziyaret etti. Mutafyan, Ecevit'i zıyaretinın ardından gazetecılerin sorulannı yanıtlarken "Hepsi de çok iyi karşıladılar. Kendilenne Türkiye Ermenilerinin bu ülkenin ve milletin vatandaşlan olduklannı belirttim. Bütün vatandaşlanmızın sonınlan ile ilgilendiklen gibi. bizim cemaatimizin de sorunlanna eğileceklerini söylediler" dıve konuştu Mtımcu Pankı, Atatürk Parkı oldu • DÖRTVOL (Cumhuriyet) - Hatay'm Dört\ol ilçesine bağlı Payas beldesindeki "'Uğur Mumcu Parkfnm adı, belediye encümenı karanyla "'Atatürk Parkı" olarak değiştirildi. MHP'li Belediye Başkanı Bekir Altan'ın başkanlıgmda toplanan Payas Belediye Encümenı, belde merkezınde bulunan ve yaklaşık 10 yıl önce "Uğur Mumcu'nun adı verilen parkın adının "Atatürk Parkı" olarak değıştinlmesine karar verdı. Kaya'nın bölücülük davası • İstanbul Haber Servisi - Özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya'nın, "bölücülük propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlanndan 13.5 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 6 No'lu DGM'de devam edıldi. Mahkeme heyetı, davaya dayanak oluşturan bazı TV kanallannda yayımlanan haber bantlannın kendilennce ızlendiğini belirterek 14 Şubat 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan konuya ilışkin haberin ses bandı ve görüntüsünün adı geçen gazeteden istenmesme karar vererek duruşmayı erteledi. Ankara'da rehine operasyonu • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - .Ankara'da Burhan Aktaş adlı ışadamının eşi Ayla Aktaş ve 3.5 yaşındaki oğlu Abdullah Fırat Aktaş'ı evlerinde rehin alarak fidye ısteyen Ömer Karakaşoğlu. 30 milyar lirayı aldıktan sonra polisle çatışmaya girdi. Kaçmaya çalışan saldırgan omzundan vurularak durduruldu. Karakaşoğlu, Numune Hastanesı'ne kaldınlırken olay yennde bir el bombası ile bir silah bulundu. Makal toprağa verildi • İstanbul Haber Senisi - Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren gazetecı-yazar Tahir Kutsi Makal, Nuruosmaniye Camiı'nde kılınan ıkındi vaktı cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. ÖDP'liler anıldı • istanbul Haber Senisi - ÖDP İstanbul ll Örgütü, 2 yıl önce Kadıköy'de TKP (ML)TÎKKO örgütü tarafından öldürülen üyeleri Devrim Yasemin Ildırten'i Avcılar Firuzköy Mezar]ığı"nda, Behzat Yıldınm'ı da Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda düzenledıği törenlerle andı. ÖDP tarafından yapılan açıklamada, "Arkadaşlanmızı öldüren bu siyasal mantık, insanlığın ulaştığı özgürlük ve demokrasi anlayışının uzağmdadır" denildi. Telekulak tepkisi • ADANA (Cumhuriyet Bürosu)-Türkiye'nin gündemine oturan "telekulak" olayına bir tepki de Haber-Sen'den geldi. Yapılan açıklamada, son günlerde basında "telekulak" adıyla yer alan haberlerin toplumu ve Türk Telekom çalışanlannı kaygılandırdığı belirtilerek "Aslında bu tür ıhlaller yıllar önceden ortaya çıkmış, ancak ne yazık ki hiç bir yetkıli olaylann üzerine gıtmeye cesaret edememiştir" denildi. ADD Genel Başkanı Özden, ulusal yargının dışlanmasma tepki gösterdi 'Tahldm sorunlara yol açar'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emeklı Anayasa Mahkemesi Başkanı. ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden. ulusal yargı dışlanarak uluslararası tahkime gıdilmesinin gidenlemeyecek sorunlara yol açacağını söyledi. Özden, yatınm yaparak kâr elde edecek şirketlerden ulusal yargıya uymalannı bekJemenın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu vurguladı. Özden. hükümetin öncülüğunde yasama organının DGM'lerle ilgili anayasa değişikliğini hızla gerçekleştirmesinin demokratikleşme yönünden • Özden. Çok Taraflı Yatınm Anlaşması (MAI) için çırpınanlann ulusal çıkarlan yeterince düşünmediklerini söyledi. Özden "Yabancılar ülkemize kâr etmek için gelecekler. Bu, önce verdiklerini geri almalannı, ek olarak yarar sağlamalannı yaşama geçirmek demektir. O halde biz de onlardan haklı olarak kendi yargımızın gereklerine uymalannı istemeliyiz. Türk yargısı onurlu ve yansızdır" dedi. umut vencı olduğunu, ancak uluslararası tahkim konusunda düş kınklığı yaşadığını söyledi. Anayasanm insan hak ve özgürlüklerine güvence olma önceliğinın unutulduğunu belirten Özden. şunlan söyledi: "tkridar ve muhaleferin sözde dostlar ve küreselleşme adıyla ekonomik dayatmaya girişen devletierin, ulusal yargıyı dışlayarak uluslararası tahkim isteklerinin telaş içinde ivedilikle karşılanması gündemi işgal etmiştir. Anayasanın 159. maddesûıdeki yargı bağunsızlığı ve gerçek hukuk devleti unurulmuş, 134. maddesindeki, Atatürk 'ün kalıtuıın en önemli öğeleri olan dil ve tarih kurumlannın sahiplerine verilmesi ise hk; akla gelmemişrir." Özden, nice hukuksal sorun ortadayken Çok Taraflı Yatınm Anlaşması (MAI) için çırpınanlann ulusal çıkarlan yeterince düşünmedikJerini kaydederek "Yabancılar ütkemize kâr etmek için gelecekler. Bu, önce verdiklerini geri almalaruu, ek olarak yarar sağlamalannı yaşama geçirmek demektir. O halde biz de onlardan haklı olarak kendi yargımmn gereklerine uymalannı istemeliyiz. Türk yargısı onurlu ve yansızdır" diye konuştu. Türk yargısına güvenmeyip "ne yapnklan büinen, ithalat olaylan sırasında kötü sınav veren ve yan tutan uluslararası tahkime gjdilmesinin ileride gkierilemeyecek sonuçlara neden olacağmı" vurgulayan Özden. "Mademki kâr edecekler biraz fedakârhk yapsmlar" dedi. Enerji santrallannın ihalelerine girecek basın kuruluşlan, ANAP ile FP arasında tartışma yarattı 'Ihaleye giren medya bağunsız olmaz' î vi\ınvat tstanbulCinh'ersitesJ\önetinıKuruluÜvesiProf.Dr.MetinÖ!zdöıunez,Fea ı v y u r e ı Fakültesi ^^ ^ Drmnçer Gûkn HasanM Yöcd EğitimFaküJte _ si Dekanı Prof. Dr. Yusuf Avcı. Veterinerlik Fakültesi Dekaıu Prof. Dr. Ahmet Altmel, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Seçkin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altan Özerkan. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Berkkan ve Su Ürünieri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Karabatak dün gazetemizi ziyaret ettiler. ~1Ü yönerimine karşı basında çıkan olumsuz haberlerin doğru otnıa- dığuu anlatmak" anıacıyla gazetemizi ziyaret ettiklerini belirten öğretim üyeleri. Gazetemiz Genel Yayın Koordinatörii ve yazanmız Hik- met Çetinkaya ile bir süre görüştüier. Prof. Dr. Mustafa Karabatak, öğretim üyelerinin işinin sadece ders vermek olmadığuu, toplumsal sorunlaıia da ilgilenmeleri gerektiSni ifade ederek üniversitede Atatürk ilkderine bağhlık ve çağdaşhk konusunda üzeıierine düşeni ya- pacaklannı sö\ledi. Çetinkaya da istanbul l niversitesi'nin irticaile tek başuıa mücadele edemeyeceğini, üniversitelerin laik, demokratik eğitim kurumlan olduğunu, hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini betirtti. Bakan Ersümer: Teknik ve ekonomik değerlendirmeler bitmek üzere Akkuyu'da geri sayım başladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersü- mer, Akkuyu Nükleer Santral Projesi ihale- sinde ekonomik \e teknik degerlendirmenin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki günler- de sanuım nihai değeriendirmeyi açıklayabi- lecek dunıma geliriz" dedi. Enerji Bakanı Ersümer. tngiltere'nin Anka- ra Büyûkelçisi David Logan'la görüştü. Ga- zetecilerin sorulannı yanıtlayan Ersümer, Lo- gan ile enerji alanında yürütülen ortak çalış- malar ile iki ülke arasında işbirliğinin geliş- tirmesine yönelik anlaşmayı gözden geçir- diklerini söyledi. Ersümer, "Görüşmede, de- • Enerji Bakanı Cumhur Ersümer. tngiltere'nin Ankara Büyûkelçisi David Logan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında enerji alanında yürütülen çalışmalar ile daha önce imzalanmış işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmasmı gözden geçirdiklerini ifade etti. vam eden projelerdeki uluslararası tahkim konusundaki gelişmeler hakkında kendik'ri- ne bilgi sunduk" dedi. Ersümer. "tngiltere'nin BMGüvenlikKon- seyi"ne yaptığı veIrak'takipetrol ambargosu- nun belirli koşullar altında askıya ahnmasını" öngören önensınin görüşmelerde ele alınıp alınmadığı yolundakı soruya "hayır" yanıtı- nı verdı. Ersümer, "Türk tarafi olarak ne ka- dar petrol taşuna olanağma sahip olursak o kadar memnunoluruz" dedi. David Logan da büyükelçiliklerinden bir yetkilinin önceki gün Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ederek konu ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Bakan Ersümer, başka bir soru üzerine Ba- kû-Ceyhan boru hattı projesi için oluşturulan çalışma gruplannın da çalışmalannı sürdür- düğünü ve 23 Hazıran tarihinde Azerbaycan heyetinin Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Uzlaşma olmazsa 4 ayrı liste çıkabilir Altan Oymen liste iküemindeANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-10. olağanüstü kurultayına hazırlanan CHP'de gözler, PM listesinin çatısmı ohışturmaya başlayan genel başkan Altan Öymen'e çevrildi. Parti içindeki diğer gruplann da PM listesi ile ilgili olarak çahşma başlattıklan, ancak kurultaya sunup sunmama karan için Oymen'in listesini bekledikleri ileri sürüldü. Kurultaya sunulacak liste sayısınm dörde çıkabileceği tahmin ediliyor. Eski İstanbul milletvekillerinden Ercan Karakaş. liste konusunda şimdiden bir şey söylemek içuı erken olduğunu belirtirken eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mehmet Sevigen kurultaya birden çok liste sunulmasının doğai olduğunu söyledi. Öymen. listede yer vereceği isimler ile ilgili olarak henüz işaret vermedi. Yurt gezilerine bu haftadan iribaren Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile devam edecek olan Hasan Fehmi Güneş ekibinin yanı sıra eski genel sekreter Adnan Keskin. Murat KarmaJçın ve Ertuğrul Günayın da liste hazırlıklan içinde olduğu kaydedildi. Karayalçm ile Günay'ın ortak CHP bir liste çıkarabileceği ileri sürüldü. Murat Karayalçm ise kurultaya hazırlandıklannı. ancak liste hazırlığı içinde bulunmadıklannı söyledi. Karayalçm da kurultayda çıkacak liste sayısının Oymen'in tutumuna bağlı olacağını ifade etti. Hasan Fehmi Güneş ile hareket eden Ercan Karakaş da aynı görüşü dile getirdi. Karakaş. '•Şimdiden bir şey söylemek için erken'* dedi. Adnan Keskin ekibinden Mehmet Sevigen de kurultaya birden çok liste sunulmasının bir gelenek olduğunu ve olumsuz bir yanı bulunmadığıru vurgularken "Herkes liste çıkarabfflr. 'Niye liste hazırhyorsun' diye sormaya künsenin hakkı yok" diye konuştu. 22 Mayıs günü gerçekleştirilen 9. olağanüstü kurultayda PM'ye seçilecek kadar oy alan 24 kişiye, kurultay delegeliği niteliği verilmesi öbür delegelerin tepkisine neden oldu. 10. olağanüstü kurultayda oy kullanacak hukukçu delegelerin Çankaya tlçe Seçim Kurulu'na başvurduklan ve kurumun oluştnamasını gerekçe göstererek 24 kişinin delegeliklerinirf iptalini istedikleri öğrenildi. Mülkiyeliler Birliği'nin paneli 'CHPemek yanlısı olmah'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mülkiyeliler Birliği'nce düzenlenen panelde konuşan akademısyenler, CHP'nin yeniden yükselişe geçebilmesi için emekten yana yapılanması gereğini vurguladılar. Mülkiyeliler Birliği'nce Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde CHP'nin konu alındığı panel dûn gerçekleştirildi. Panelde konuşan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kepenek, CHPnin sorunlannı 6 oktan \ e sosyal demokrasiden uzaklaşmak olmak üzere ikiye ayırdı. Kepenek, *Oy aİmak için imam-hatipcilere de şapka . çıkarta>ım divemezsiniz. tnsanlar asiına bakar. Onemli olan ideolojiyi kavbetmemektir" dedi. Kepenek, sorunun sosyal demokrasi yanını ele alırken de partinin öncelikle emekten yana olması gerektiğinı söyledi. Cumhuriyetin özünde solun özü olduğunu kaydeden Kepenek, "Cumhuriyet, insanın insan tarafindan sömürüsüne karşı çıkmakur. Halk Parusi'nin kökeniyie, sosyal demokrasuün çıkışı bu noktada örtüşmektedir" görüşünü kaydetti. Kepenek şunlan söyledi: "Orgütile kfeolojisi birbirinden ayn düşünülemez. Ökterck buna e> lemi katmak zorundasuuz. Ü>«ıiz sosyal demokrasinin ilketerini bilmiyorsa, Cumhuriyetin temel ilkelerini bilmiyorsa. vapı baştan bozuk demektir. İdeolojinbd ve örgütünüzü yünitcmediğiniz zaman kaybediyorunuz. Bunun önünü kesecek olan kanlundır." Siyasal Bilgiler Fakültesi Öâretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Işikh, CHP'nin dibe \Tiraius görüntüsune karşın hâlâ halkm umudu olduğunu vurguladı. Demokratik olmayan "totaüter" küreselleşmenin dayaölmaya başladığmı aniatan Işıklı, bu süreçte CHPye ve Türkiye'ye büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ayata da CHP'de örgüt sorunlarmın giderilmesi gerektiğinin alttm çizdi. Ayata, parti üyelerinin niteliğinde büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Konuklann arasında bulunan AÜ SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sina Akşin de söz alarak "Bu başansıziığın sebebi idcokıjisizliktir. CHP'de terk edilen Atatürkçülük ideokijisiydL Bence temd sorun bu" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bazı medya kuru- luşlannın da girdiği enerji ıhaleleri, TBMM Genel Ku- rulu'nda FP ile ANAP ara- sında tartışmaya yol açtı. FP milletvekili Nazh Ihcak. ba- zı medya patronlannın ener- ji ihalelerine girerek devlet- le çıkar ilişkisine girdiğini, bu durumun da basın özgür- lüğünü ortadan kaldırdığını söyledi. Ihcak'm, bazı med- ya patronlannın "teşekkürle- rine mazhar" bir kişi diye ta- nımladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer ise aralannda med- ya kuruluşlannm da bulun- duğu 143 şirketin ihaleye uy- gun görülmesine ilişküı ka- rann altında, REFAHYOL döneminin başbakanı Nec- mertin Erbakan ve Enerji Bakanı Recai Kutan'm im- zası bulunduğunu söyledi. Genel kurulda enerji iha- lelerine ilişkın gündem dışı söz alan Nazh Ihcak, devlet- le çıkar ilişkisine giren bir medyanın bağımsız olama- yacagını belirterek Enerji Bakanhğı'ran, enerji santral- lannı bazı medya kuruluşla- nna vermek üzere olduğuna işaret etti. Ihcak. ANAP mil- letvekili Aydın Ayayduı'ın Rekabet Kurulu Başkanhğı döneminde, enerji ihaleleri ile ilgili 4 koşul ortaya koy- duğunu, ancak bu koşullar- dan 2 'sinin Danıştay'dan giz- lendiğini ileri sürdü. Ihcak, bu ihalelerin ilk olarak RE- FAHYOL döneminde yapıl- dığı iddialannın da gerçeği yansıtmadığmı savunarak "REFAHYOL döneminde sadece ön incelemesi yaptkh" görüşünü savomdu. Ihcak, Mataracı'yı anımsatü Ihcak, Ersümer'in de bir medya kuruluşu ile yakınlı- ğına işaret ederek Tuncay Mataracı'nın düştüğü duru- mu anımsattı. Ihcak. "Gaze- te patronlannın menfaaüan. basın hürriyetinin suuriannı aşnuşur. Tavnmızı. medya oligarşisinden değfl, halktan >-ana kovalım" dedi. Sataşma olduğu gerekçe- siyle söz alan Ayaydın ise Ilı- cak'ın bilgi eksikliği oldu- ğunu belirterek Rekabet Ku- rulu'nun ihalelerle ilgili aldı- ğı kararlann Danıştay incele- mesi aşamasında değıl. de- vir sözleşmesi aşamasında uygulama alanı bulacağını, Enerji Bakanhğı'nın da ku- rula bu konuda söz verdiği- ni ifade etti. Ersümer ise enerji ihale- lerine giren şirketlerle ilgili onay karannın altında Erba- kan ve Kutan'm imzası ol- duğunu belirtti. RTÜK Ya- sası uyannca medya kuru- luşlannda yüzde 10'dan faz- la hisse sahıbi olan şirketle- rin enerji ihalelerine gireme- yeceği hükmünü anımsatan Ersümer. "RTÜK bizden. basında çıkan haberter üze- rine ihaleye giren şirketfcrin hisse oranlannı istedi; gön- derdik. Ancak RTLIKyasa>a a\ lun bir durum olmadığını bildirdi. Biz, aynı şarü getiren Danıştay'a da ilettik" dedi. Ersümer, Rekabet Kuru- lu'nun getirdiği koşullardan ikisinin devir sözleşmelerin- de yer aldığını, diğer iki ko- şulla ilgili Rekabet Kurulu ile görüşmelerin sürdüğünü, gerekirse bu konuda yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi. Ersümer, Ilıcak'm kendisine yönelik bir medya şirketi ile yakınlığı konusun- daki suçlamasma ise "Bir bakanın idam gömleği ile bayram gömleği yan yanadır. Biz bu anlayışla hizmet gö- türmeye çauşıyoruz" şek- linde konuştu. POLİTtKA GUNLUGU HtKMET ÇETİNKAYA Öykülen... Fethullah Gülen, yine gündemde... Bugün yıllar önce yazdıklanmızdan 'bir demet' sunup Fethullah Gülen 'öyküleri' aktarmak istiyo- ruz... Birinci öykü: 1995 yılı Haziran ve Temmuz aylannda Kara Harp Okulu'nda başlatılan 'şeriatçı operasyonu' dışanya sızdırılmıştı. Kimi Kara Harp Okulu öğren- cilerinin birdenbire 'ekonomik olarak' güçlenme- lerinin yöneticilerin dikkatini çekmesiyle başlayan soruşturma sonunda, olayın arkasında aynı tarikat şeyhinin olduğu anlaşıldı. Kara Harp Okulu Disip- lin Kurulu, 200 öğrencinın tarikat şeyhiyle ilişkileri- nin olduğunu saptadıktan sonra Aydın Altınayar, Turhan Yılkıcı, Yücel Yalçın, Bülent Daşkın la bir- likte 9 öğrencinin okulla ilişkilerini kesti... Eh, kıyamet bundan sonra koptu... Başbakan Tansu Çiller hemen devreye girdi. Ta- rikat şeyhiyle ilişki içinde olan öğrencilerin Kara Harp Okulu'ndan atılmamasını istedi. Biz 4 Kasım 1995 günlü Cumhuriyet'te bu köşeden soımuştuk: "Acaba Kara Harp Okuju'nda olup bitenlerkar- şısında Tansu Hanım ve Özer Bey kiminle konuş- tu?" O günden bugüne yanıt alamadık... Çünkü DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Hanım, tarikat şeyhiyle 'sıkı pazariık' halindeydi. Tansu Hanım, tarikat şeyhinin ve müritlerinin baskı- sıyla DYP Genel Başkan Yardımcısı (örgütten so- rumlu) Rrfat Serdaroğlu'nu görevden almış, parti- sini, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni dinamit- lemek isteyen güçlere teslim etme egilimine girmiş- ti. Hoca Efendi, DYP'yi kuşatmak ve özlemini duyduğu 'devlet düzeni'ri\ kurmak düşlerini ger- çekleştirmek istiyordu. Aynca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olup bitenleri anında öğreniyor, kendisine destek veren gaze- tecileri Zaman gazetesinin Ankara Bürosu'ndatop- layıp, Cumhuriyet okurlannın bu köşede izledikJeri açıklamalan yapıyordu... Neydi bu çarpıcı açıklamalardan birisi? Şuydu: "Ordu muhtıra verme hazıriığında!.." • • • tkinci öykü: Kara Harp Okulu'ndaki soruşturmayı yöneten di- siplin kurulu üyesi iki subayın görev yerleri niye de- ğiştirilmişti? Biz bu soruya da yanıt alamadık şimdiye de- ğin... Kimi subaylar ve subay adaylan, adı kaçak kur- ban derisi toplama ve izmir Maltepe Askeri Lise- si'ne 'sahte sağlık raporu'y\a öğrenci sokma olayı- na kanşan bir 'şeriatçı vakıf'\a çok yakın ilişki için- deydiler... Kara Harp Okulu'nda disiplin soruşturması sürer- ken öğrencilerin yataklannın üzenne bırakılan soruş- turma evrakı ise hemen Zaman gazetesine ulaş- tınlmış ve ardından kamuoyu oluşturma çabasına girilmişti... Olayın bir başka boyutu da şuydu: Kara Harp Okulu'ndan atılan öğrenciler, bir özel televizyon- da konuşturulmuştu. Tarikat şeyhinin müritleri olan öğrenciler, bu televizyonda şöyle diyorlardı: "8ız Kara Harp Okulu'ndan namaz kıldığımız için atıldık..." Kara Harp Okulu'ndaki son gelişmeler, Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nde başlatılan 'şeriatçı operasyo- nu 'nundününeve bugününebakacak olursak, kar- şımıza hep tarikat şeyhinin arkasında bulunduğu vakrf çıkıyor... Aynı vakrf 1986-87 yıllannda İzmir Maltepe Aske- ri Lisesi'nde 'şeriatçı örgütlenme' içindeyken kıs- kıvrak yakalanmış, askeri lise öğrencileri okuldan atılmış, vakrf yöneticileri DGM'de yargılanmıştı... Başta belirttiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 'şeriatçı operasyonu' büyük bir gizlilik içinde sürü- yor. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mamak Muha- bere Okulu, Etimesgut Zırhlı Birlikler Eğitim Merke- zi'nde geniş kapsamlı bir soruşturma yapılıyor... Ve tarikat şeyhinin gerçek yüzü de böylece orta- ya çıkıyor... ••• 10 Ekim 1995... Fethullah Gülen, Zaman Gazetesi Ankara Büro- su'nda bir basın sohbeti yapıyor. Çevresinde ken- disine yakın gazeteciler bulunuyor... Diyor ki: "Değişik yerlerden aldığımız sinyallerle bir kısım askerlerin muhtra verme temayülleri olduğu söy- leniyor. Bazılan alakadar olmayabiliher. Ama şu an- da birilerinin kıpırdanışı bahis mevzuu. Hatta bu ko- nuda hükümet tarafından kaynlan birinin açık tavn olduğu söyienebilir..." Fethullah Gülen'e göre o tarihte hükümet tarafın- dan kaynlan kişi dönemin Hava Kuvvetleri Komu- tanı Orgeneral Ahmet Çörekçi'ydi... Orgeneral Çörekçi, Hava Kuvvetleri'nde örgütle- nen 'Fethullahçı' subay ve astsubaylan temizleme- ye başlamıştı... O zaman sormuştuk: "Fethullah Gülen, ordu içinde gizli bir güç mü- dür; muhtıra verileceğini nereden öğrenmiştir?.." Gülen öyküleri sürecek... hikmet.cetinkayaocumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Ç A G D A Ş Y A Y I N L A R ÇAĞININ TANIĞI ÜC YAZAR 2. BASI KUBILAY 0LAY1 VE TARİKAT KAMPLARI 4 BASI 900 ODC TL SANCILI YILLAR KUŞATILMI$ SOKAKLAR 4. BASI 60CKCU KUZU POSTUNDA KURT 1 -00 000 -L ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2 BASI • iç>:oc>. T. DİN BARONUNUN KAZLAR1 2 BAŞIAJIK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI 1 - 00 000 TL JERİAT PAZARI 1 100 000 Ti SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 500 OOOTL TÜRKİYE'NİN SEYTAN ÜÇGENİ Cumhunyet Kıtap Kulübu Çağ Pazartama A.Ş. Tiırkocağı Cad No.39/41(34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel:514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog