Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ 16 TELEVIZYON GtJNÜN FîLMLERİ Sessiz Dokunuş 09.00 Kanal E Duygusal /7T\ (The Silent Touch) - Henri Kesdy, Danımar- VV ka'da yaşayan 75 yaşında ve dünyaca ünlü bir bestecidir. Polonyah genç bir müzik öğrenci- si olan Stefan, bazı geceler düşûnde, Henry'nin es- ki ve tamamlanmamış bir bestesini duymaktadır. Henry günün birinde, Danimarka'ya giderek bu bes- teyi tamamlamaya karar verir. Yön: Krzystof Za- nussi. Oyn: Max Von Sydow, Lothaire Bluteau (1989 Ingiltere-Polonya-Danimarka, 95 dk). 15.00/TGRT/Amazon Ayrıntıyanda Kötü Komiser 15.00 Kanal E Macera (Bad Lieutenant) - Genç bir rahibin ırzına geçen ve her türlü yasadışı işlerie uğraşan bir çeteyi yakalamak için onlann arasına sızan kadın düşkünü ve uyuşturucu bağımlısı bir po- lisin başından geçen olaylann öyküsü. Yön: Abel Ferrara. Oyn: Harvey Keitel. Frankie Thorn, Pa- ul Hipp. Victor Argo (1992 ABD, 98 dk). Sessiz Oda 15.45 TRT 2 Duygusal /fN (The Quiet Rootn) - Yedi yaşındaki bir kız vi' çocuğunun, ailesinin problemleri yüzünden ha- yata küsmesini konu alan filmin yönetmenliğini Rolf De Heer üstlenmiş. Başrollerinde Celine O'Leary. Paul Blackwell ve Chloe Ferguson yer alıyor (1996 Avustralya. 91 dk). Savaşan Pilotlar 17.00 ctv Savaş ©(Fighter Pilots) -1942 yılında Libya'da în- giliz ve Alman pilotlan savaşmaktadır. Bir In- giliz kampına baskın yapan Almanlar, biri hariç tüm askerleri öldürür. Bir Alman uçağını alarak kaçan Yüzbaşı Hendrik'le Alman uçakları arasın- da büyük bir kovalamaca başlar. Yön: Franz Marx. Oyn: \VemerDoll. Ion Strauss. Rosemary Gibson. 17.30 / Kanal D / Baraj Aynntı yanda Kaderimin... 18.00 Show TV Duygusal /<7\ Babasını küçük yaşta kaybeden bir kaptanla ^Z/ genç bir kızın aşk öyküsü. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Tank Akan yer alıyor (1972). Sahte Cennet 20.30 BRT Macera /fN (Belovv Utopia)-Daniel, kızarkadaşı Suzan- ^Z/ ne ile Şükran Günü yemeğine katılmak için ailesinin Utopia'daki evine gitmeye karar verir. Ai- lesi de sabırsızlıkla onlan beklemektedir. lki sev- gili eve geldiklerinde ise ilginç bir olayla karşıla- şırlar. Yön: Kurt Voss. Oyn Alyssa Milano, Ice T. Red Rock Kasabası 21.00 Prima Macera (Red Rock VVest) - Birleşik Devletler Denız Kuvvetleri'nden atılan Michael NVilliam, hız- la benzin tüketen bir Cadillac ve cebinde son 5 bin dolanyla Wyoming'e doğru yola çıkar. Bir iş bul- ma umuduyla Red Rock kasabasına gelen Micha- el, Red Rock Bar'ın sahıbi Wayne Brown tarafin- dan kansını öldürtmek üzere çağırdığı kiralık ka- til zannedilir. Yön: John Dahl. Oyn: Nicolas Ca- ge, Dennis Hopper (1993 ABD, 98 dk). Panlülar 21.00 ctv Duygusal O (All That Glitters) - Çocuğunu düşürdükten \£J sonra sarsılan Laurence, Edith isimli kendine özgü tedavi yöntemleri olan elli yaşındaki bir hem- şire ıle tanışır. Laurence, hızla sağlığına kavuşur- ken iki kadın arasında dostluk kurulur. Yön: Lou Jeunet. Oyn: Annie Girrardot, Isabelle Carre. Cennet 22.00 Kanal D Duygusal /fN (Paradise) - Yönetmenliğini Stuart Gillard'ın ö üstlendiği. başrollerinde VVillie Aames, Pho- ebe Cates, Tuvia Tavi ve Richard Cumock'un yer aldığı fılmde: 19. yy'da Şam'a gitmek üzere Bağ- dat'ı terk eden bir kervanın saldınya uğraması ve yolculardan sadece üç kişinin kurtulmasıyla geli- şen olaylar anlatılıyor (1982 ABD, 100 dk). Borsa 22.00 Kanal E Macera . (Limit Up) - Casey, borsada yükselmek ıs- teyen hırslı, genç bir kadındır. Ama kadın ol- duğu için önüne türlü engeller çıkmaktadır. Bir gün şeytan olduğunu söyleyen Nike ile tanışır ve yükselmeye başlar. Ta ki vicdanı soru sormaya baş- layıncaya kadar... Yön: Richard Martini. Oyn: Nancy Allen. Dean Stokwell (1989 ABD. 88 dk). Samuray'ın.- 22.10 Interstar Macera . (Crying Freeman) - Yoha Mahara adlı genç bir sanatçı elinde olmadan Çin yeraltı dünya- sının önemlı ailelerinden biri olan 108 Ejder aile- sinin tuzağına düşer. Ejderler, Yoha'nın eşsiz ye- teneklerinin farkına varmışlardır. Christophe Gons'ın filmınde Marc Pocascos oynuyor. 23.00/Kanal 6/Genç... Ayrıntıyanda Medusa'nın... 00.40 Interstar Macera . (Medusa's Child) - Bir uçak mürettebatının, Washıngton"a yöneltilmiş bir nükleer bom- bayı imha etmek için giriştikleri mücadeleyi ko- nu alan filmin yönetmeni Larry Shaw. Oyn: Vin- cent Spano. Lori Loughlin. Gail O'Grady, Kevin Dillon. John Glover, Daniel Kamin. /T>k fTTs f7î\ D Yabancı izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN O\ HADYO (1 CumHurryet /1O7.4 07.00 Sabahın Rengi (Melek Hüyüktepe) 09.30 Fahrettin Ece- vit'le Trafik 10.30 Yö- netim ve Değerlerimiz (Ferudun Kandemir) 11.30 Artıpozitif (lclal Aydın) 13.30 PopKla- sık 14.05 Amcan Bur- da - Tekrar (ilhan Şe- şen) 16.05 Panaroma (Uğur Şimşek) 17.00 * Saat 13.00'te ve 18.00'de 'Ana Haber1 bütteni yayına girecektir... • 09.30 Fahrettin Ecevit'le Trafik: 'Alkol' ko- nusunun ele alınacağı programa konuk olarak psikiyatrist Ayhan Akçan katılıyor. • 10.30 Yönetim ve Değerlerimiz: Tarihçı Ce- mal Kutay'ın konuk olduğu yapımda; 'Günümüz- de dost bildiğimiz müttefiklerimiz ve Milii Mücadele yıllanndaki yaklaşımlan' konusu değerlendiriliyor. • 19.30 Makrafon: Izzet Attınmeşe, yaşamı ve eserleriyle programın konuğu oluyor. Plak Arşivinde Gezin- ti (Erdener Koyutürk) 18.30 iyi Yolculuklar - Tekrar (Bozkurt Cen- dey) 19.30 Makrafon (Çağatay Oztürk) 21.00 Aİbümlerden Seçmeler 22.00 Engin Evin'le Unutulmayanlar 24.00 Şehir ve Adam (Orhan Çetin) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa De- reli). Tei: 0212 513 80 06 Faks:0212513 7719 NTV 11.30 İlk bölümüyle 'Çok Yaşa' TV Servisi - NTVde "Çok Yaşa" adlı yeni bir sağlık prog- ramı başlıyor. Dr. Dilek Sa- lihoğlu'nun sunduğu yapım- da, tıp alanında yaşanan son gelişmeler, hasta ve uzmanla- nn çeşitli konulardaki görüş- leri. sağlık sektöründeki sorun- lar ele alınıyor. Kanal D 13.20 'Geleceğin meslekleri' TV Servisi - "Karne"de ''meslek seçimi" konu edili- yor. Abbas Güçlü'nün sundu- ğu yapımda, gençlerin tercih- lerini bilinçli yapabilmelerinin yolu anlatılıyor. Prof. Dr. Se- dat Katırcıoğlu, meslek seçi- minde dikkat edilmesi gereken noktalan ve geleceğin gözde mesleklerini anlatıyor. Yaz okullanyla ilgili bilgilerin de ve- rildiği yapımın "Okullar Reh- beri" köşesinde, Ege Üniver- sitesi tanıtılıyor. atv 14.35 'Uykusuzluk hastalığı' TV Servisi - Gazeteci Mel- tem Pusat'm hazırlanıp sundu- ğu sağlık programı "Klinik"te, günümüzün hastalığı olan "uy- kusuzluk"tan sözediliyor. Ya- pımda, uykusuzluğun hangı aşamadan sonra hastalık ola- rak ele alınması gerektiği açık- lanıyor. Tüp bebek ve rahim kanserinin tedavisindeki geliş- melere de yer veriliyor. TRT2 20.10 'Üç Aynalı Kırk Oda' TV Servisi - Murathan Mungan'ın "Üç A>nalı Kırk Oda" adlı kitabıyla konuk ol- duğu "Okudukça" programı- nı Oğuzhan Akay sunuyor. Yapımda aynca, Fethi Naci'nin kitap eleştileri, "Bulmaca" köşesi, Cumhuriyet gazetesi çi- zerlerinden Kâmil Masara- cı'nın karikatürü "Çizik" ve haftanın yeni çıkan kitaplannın tanıtımı yer alıyor. FlashTV 20.30 'Ekonomik Panorama' TV Servisi - Tarım politika- lannın ele alınacağı "Ekono- mik Panorama"yı, Flash TV Ekonomi Editörü Giray Duda sunuyor. Cumhuriyet gazetesi yazan Sadullah Usumi, Libe- ral Demokrat Parti Başkanı Be- sim Tibuk, I.Ü. Iktisat Fakül- tesi Dekanı Prof. Dr. Münir Kutlutunanın katıldığı yapım- da, "Tanmda devlet desteği sürmeli mi. yoksa kalkmaiı mı". "Popülist politikalarla çiftçiye fazla para mı verili- yor" sorulan ele alınıyor. Yaşama' sıfırdan' başlamak ogr TGRT 15.00 Amozon - Yönetmen: Mi- ka Kaurismaki / Senar- yo: Richard Reitinger, Mika Kaurismaki / Gö- rüntü: Timo Salminen / Müzik: Nana Vasconce- los / Oyuncular: Kari Va- ananen, Robert Davi, Rae Dawn Chong, Min- na, Rui Polanah, Aili So- vio / 1990 Finlandiya- ABD yapımı, 94 dakika. CUMHUR CAMBAZOĞLU Finlandiya sineması deyınce akla ilk gelen isimlerden Kauris- maki kardeşlerden büyüğü Mi- ka'nın yedinci uzun metrajlısı bir- kaç özel kanalda gösterilmişti; şımdı de sıra TGRT'de. Filmin konusu özetle şöyle: Hel- sinki'de bir banka şubesinin mü- dürlüğünü yapan Kari (Vaana- nen) günlük yaşamın sıkıntısından, ağırlığından. sorumluluklanndan kurtulmayı düşleyen milyonlarca insandan biridir. Sonunda kesin ka- rarlar alıp yaşama sıfirdan başla- mayı dener. Olümcül bir hastalığa yakalan- mış kansrnı öldürür, yönettiği ban- kayı soyar ve iki kızını yanına alıp Rio'ya kaçar. Brezilya'ya ayakbasarbasmaz soyulunca, kaderi bir kez daha çi- zilir ve bir serüven tutkununun peşine takılıp Amazon ormanla- nnda yaşamaya başlar. Bu kez de karşılannda zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır altın arayıcı- lan çıkrnıştır... Kaurismaki Kardeşler'in ezil- miş, toplumla banşamamışlar üze- rine çektikleri filmleri anımsayan- lar için "Amazon" farklı, daha "dünyevi" bir çalışma; başrol yine bir "kaybeden"de ama bu kez doğanın içinde, yer yer yol filminden tatlar vererek onun öy- küsünü anlatıyor Kaurismaki. O dönemde Amerikalılar'ın ser- mayesiyle film çekince böyle sap- malara mecbur kaldığı için hay- ranlannca eleştirilen Mika'nın "Aıaazon"u, 11. Uluslararası Is- tanbul Film Festivali'nde de gös- terilmiştir. Altı silahşörün değişim öyküsü Kanal 6 23.00 Genç Silahşörler - Young Guns / Yönetmen: Chris- topher Cain / Oyuncular: Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie She- en, Dermot Mulroney, Terence Stamp, Jack Pa- lance, Brian Keith /1988 ABD yapımı, 107 dakika. Yönetmen Cain, Martin SheenMn yakışıklı oğulları Emilio Estevez (solda) ve Charlie Sheen'in üzerine giderek iyi bir magazin malzemesi yaratıp, 'Billy the Kjd'in klasik öyküsünden çeşitli taktiklerle para getiren bir film çekti. TV Servisi - Sam Pec- kinpah ve Sergio Le- one'den sonra gözden düşen vvesternleri on yıl kadar ön- ce yeniden gündeme getir- meye karar veren Hollywo- od, Vahşı Batfnın en ünlü isimlerinden Bilh' the Kid'ı, gençlerin sevebıleceğı bir öyküyle. o meşhur "teena- ger zevki"yle Christop- her Cain'ın "Genç Silah- şörler" filminde kullana- rak projeyi başlatmıştı. An- cak "Kurtlarla Dans" ve " Affedilmeyen'Me vvester- ne giden Oscarlar bile bu türü canlandırmaya yetme- yince doksanlann ikinci ya- nsında pes etti Hollywood. "Genç western"in en iyi örnekleri arasına soku- labilecek "Genç Silahşör- ler" 1878'de, kanunlann tanınmadığı New Mexi- co'daki Lincoln kasabasın- da geçiyor. Bir baltaya sap olamamış gençler, bölge- nin dürüst patronu, Ingiliz asıllı John Tunstall (Stamp) tarafından işe alınıyor. Gö- revleri, kirli işler çeviren Murphy (Palance) ve şeri- fe karşı patronun çiftliğini, sürüsünü korumak. Çiftlik- teki insancıl ortam gençle- ri kısa sürede etkiliyor, ge- celeri toplanıp şiir okuma- ya kadar vanyor değişim. Ancak patron bir gün rakip- leri tarafından öldürülünce altı genç silahşör intıkam karan alıyor. O dönem Hollywood'un "genç umutlarf'nı bira- raya getiren. bunlann arasın- da yer alan Martin She- en'in oğullan yakışıklı Emi- lio ve Charlie'nin üzerine giderek iyi bir magazin mal- zemesi yaratan yönetmen, Billy the Kid'in klasik öy- küsünden çeşitli taktiklerle iyi para getiren bir ürün ya- ratmayı başarmıştı. Öme- ğin Vahşi Batfda ilk kez silah seslerine heavy metal eşlik ettirilmişti. Genç kızlar, ABD'deki kadar Avrupa'da da filme il- gi gösterince iki yıl sonra "Young Guns 2 " adıyla Geoff Murphy'ye filmin devamı çektirilmişti. Yerini kine bırakan sevgi TL'RHAN GURKAN Namuslu yaşama dönmek isteyen bir hayat kadınıyla, insanlardan ka- çan yaşlı baraj ustası ve işçilık ya- pan kent züppesi bir genç arasında- ki üçlü aşk öyküsü. Orhan Aksoy'un 1977'de yönet- tiği "Baraj". bir aşk üçgenı üzeri- ne kurulmuş. melodramatik öğele- rin egemen olduğu, sağlam bir öy- kü yapısına sahip, genelev dünyasın- dan gerçekçi kesitler veren trajik aşk dramı ömeklerinden biri. Karşıt kişilikte iki erkeğin aşkı arasında kalan hayat kadını tiple- mesinde Tiirkân Şoray, inandıncı bir portre sergıliyor. Vücudunu satarak yaşamını ka- I Kanal D 17.30 Baraj - Yönetmen: Orhan Aksoy / Senaryo: Safa Önal / Görüntü: Erdoğan Engin / Oyuncular: Türkân Şoray, Tank Akan, Nasır Malek, Günfer Feray, Alev Altın, Suzan Avcı, Tuncer Necmi- oğlu, Bilge Şen, Yaşar Şenel / 1977, Akün Film yapımı. zanan Bursa genelevinin güzel ser- mayesi Aysel (Şoray), içinde çırpı- nıp durduğu bataktan sıynlıp, kötü yazgısını değiştirmek için kurtulu- şu, bir gazetenın "Gönül Postası" sütunlannda ararken, karşısına Na- zım Usta (Malek) çıkar. Kansını öldürüp. on yıl hapis ya- tan ve kadınlara büyük kin duyan Na- zım Usta, yaşlı ve çirkın olduğu için mektuplaşma sırasında Aysel "e ken- di resmini değil, adam olması için yanına işçi olarak verilen şehir züp- pesi Orhan'ın (Akan) resmini gön- dermiştir. Büyük umutlarla kirli yaşamını değiştireceği Antalya'daki baraja evlenmeye giden Aysel'e, uydurma talip Orhan'ın gerçekten tutulma- sıyla her şey alt üst olur. Çünkü mut- luluk. Aysel için bir lükstür ve en- gebelerle doludur. Yıkılan umutla- n ve sevgisi kine dönüşen talihsiz ka- dın, yeni bir tutsaklığın içine düşer. KentTV 12.15 Büyükelçinin görevleri TV Servisi - "Genç Düşü- nenler"de "diplomasi nedir" sorusuna yanıt aranıyor. Isviç- re Bem Büyükelcısi Taner Boy- tok'un katıldığı yapımda, bü- yükelçilik görevi, Türkiye'nin tanımı, insanlar ve ülkeler ara- sı ilişkilerde önemli noktalar üzerinde duruluyor. Programı Ayşen Laçinel sunuyor. TKT2 21.00İ Canlı yayında 'Carmen' TV Servisi - Antalya Aspen- dos Antik Tiyatrosu'nda ger- çekleştirilecek, 6. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festi- vali'nin açılış töreni TRT 2'den canlı olarak ekrana gelecek. Tö- ren sırasında, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Şef Anto- nio Pirelli yönetiminde sahne- lenecek George Bizet'nin "Carmen" adlı dört perdelik operası da yayımlanıyor. NTV 21.05 Tangonun doğduğu kent TV Servisi - Fatih Türk- menoğlu'nun hazırlayıp sun- duğu belgesel yapım "Yolcu", bu hafta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Tangonun doğ- duğu kent olarak bilinen Bu- enos Aires'in yüzyıl önceki ke- nar mahalleleri San Telma ve Boka'da dolaşan Türkmenoğlu, tango akademilerinden sokak gösterilerine çeşitli mekânlardan izlenimlerini aktanyor. tv8 23.05 'Seyahatname' TV Servisi - Turizm sektö- ründe yaşanan sorunlann ele alındığı "Seyahatname" prog- ramını Bekir Emre sunuyor. Turizmdeki durgunluğun ne- denlerinin tartışıldığı yapıma, turizm şirketi temsilcileri konuk olarak katılıyor. uçagın kontrolünü sağlamakTV Servisi - Belgesel ya- pım Discovery'nin "Ka- natlar" adlı serisi kapsa- mında, havacılık teknoloji- sindeki yenilikleri konu edi- nen "Test Pilotlan" adlı üç bölümlük bir program ekra- na geliyor. "Havada Dalış Ustala- rı", "Gece Uçuşu" ve "Emniyet Menzilinin Art- tınlması" başlıklı bölüm- lerden oluşan yapımda, sa- vaş uçaklanndaki son yeni- likler, test pilotlannın nasıl çalıştığı anlatılıyor. "Havada Dalış l stala- n " adlı ilk bölümde, kont- rolden çıkan bir savaş uça- ğının, kontrolünün yeniden ele geçirilmesı konu edili- yor. Programda, "ölümcül düşüşten kurtulma" yo- lunun incelikleri gösterili- yor. Ulusal Hava ve Uzay Mü- zesi'nin yöneticisi olan es- ki testpilotu Don Engen'le konuyla ilgili yapılan rö- portaja da yer veriliyor. Haziran ayı boyunca ek- rana gelecek belgeselin tek- rar bölümleri, ertesi gün sa- at 06.00 ve 14.00'te yayım- lanacak. • Discovery, 22.00 Tv PROGRAMLARI v n r i 07.00 CumartesıSabahı 10.05 GençlıkEvı 11.05t w \ I Dızı: Okyanus Kızı 11.30 Ikı Elın Sesı 12.00 Ya- İ J bancınim:JesseLee'ninlntikamı14.05Tra- fik 14.30 Yerli Film: Mahşere Kadar 16.05 Sıgortalı Yaşam 16.30 Türk Sılahlı Kuvvetlerını Guçlendirme Vak- fı 17.05 Dizı: Acapulco Ateşı 18.25 Dizı- Çıçeğı Büyüt- mek 19.00 Anadolu'dan Görünüm 20.00 Haber 20.50 Sayısal Gece 22.15 Yerli Film: Canikom 24.00 Genç Pop 01.15 Yabancı Film: Karanlığa Düşüş 04.00 Ya- bancı Film: Ara ve Yok Et (0 312 428 22 30). »~N 06.00Yabancı Film: AfrikaKrücesi 09^0 Bel- W 2 gesel' Tehlıkedekı Dunya 10.00 Dızı: isvıçrelı *-^ Robınsonlar 11.00 Konser Salonlarından 12.35 Uçuş Çizgısi 13.00 Yerli Film: Istanbul 24 Saat 14.30 Belgesel' Kanada'nın Ulusal Parklan 14.55 Dizı: Dr. Fın- lay 15.45 Yabancı Film: Sessiz Oda 17.25 1. Ulusla- rarası Ataturk Kupası Futbol Karşılaşması Türkiye - Rusya' (canlı) 19.20 Akşam Bülteni 19.40 Sanattan Ke- sitler 20.10 Okudukça 21.00 6. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Açılış Töreni (0212 259 72 75). 10.15 Denızaltı Dedektıfı 10.20 Sıhırlı Kurde- le 10.50 Yabancı Film: Düşmanla Flört 12.30 Amatör Korolar iaOO Dizı: Okyanus Kızı 13.50 Dizi: Hayat Bazen Tatlıdır 14.20 At Yanşlan (Istanbul'dan Canlı) 17.40 Müzik Dünyasından 18.20 Bir Kelıme Bir Işlem 19.0027. Uluslararası Futbol Şamp. Karş. 'Arjan- tin - Kolombıya' (Canlı) 20.50 27. Uluslararası Futbol Karş. 'Hollanda - Portekiz' (Bant) 22.10 Ispanya Futbol Lıgı. 07.00 MEBAçıköğretımüsesiDersProg. 12.00 DostDostDfye13.00GonülBahçemız14.35Tür- kü Türkü Türkıyem 16.20 TSM Radyo Sanatçı- ları Konseri 18.00 Amatör Korolar 18.30 Bir Dilden Bir Telden 19.45 Gönül Bahçemiz 21.00 Diyanet Saatı 23.00 Bir Dilden Bir Telden. 07.00 Cumartesı Sabahı 10.05 Gençlik Evı 11.05 Bil Bul 11.30 öğrendikçe 11.55 Dın Sohbetle- ri 12.20 YörelerimizTürkülerimız 12.50 Dıyalog 13.30 Kültür Bakanlığı Belgesellen 14.05 Istanbul Rad- yosu TSM Sanatçıları Konseri 14.50 Şans Yıldızı 15.30 Yerli Film: Sevda Ateşi 17.05 Ikı Nesil 18.25 Dızi: Çı- çeği Büyütmek 19.05Turizm '99 20.00 Haber20.50 Sa- yısal Gece 22.15 Yerli Film: Canikom 24.00 Vatanımız 00.30 Diyanet Saati 02.30 Dizi: Kül Yutmaz 03.15 Yö- relerimız Türkülerimiz. 09.40 Bitkilerin Gizemli Dünyası 10.50 Ya- baneı Film: Yıldızlann Altnda 12.45 Ge- niş Açı 13.10 Opera 15.30 Yabancı Film: Sevginin Yolu 17.10 Habercı 18.0020. Yüzyılın Büyuk Olayları 18.40 Doğal Yaşam 20.35 Geniş Açı 21.00 Ya- bancı Film: Red Rock Kasabası 23.50 Yabancı Film: Cumartesi Gecesi Ateşi 10 212 502 98 02). 09.00 Çizgı Film: Ayı Yo- gı 09.30 Çizgı Film: Rıchıe Rıch 10.00 Çizgı Film: Taş Devri 10.30 Çizgı Film: PolisAka- demisı 11.00Çizgı Film: Batman 11.30 Çizgı Film: Sevımlı Kahra- manlar 12.00 Dinamit 13.20 Kar- ne 14.10 Çizgi Film: Sevimli Kah- ramanlar 15.00 Yanşma: Kulak- tan Kulağa 16.00 Türkiye - Yuna- nistan Bayanlar Voleybol Millı Maçı (Canlı) 17.30 Yerli Rlm: Ba- raj 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor Gündemı 20.45 Dızı: Ruh- sar 22.00 Yabancı Film: Cen- net 23.30 Zaga 01.20 Tatil Yolu 01.30 Kokpit 02.10Yabancı Rlm: JetPilot (0 212 215 51 11). _ & . . 0a30 Çizgi Film: Sü- a I VperFare0900Ço " • * cuk Programı: Tele- tubbıes 09.30 Süper Disney'le Hafta Sonu 10.30 Dizi: Lassie 11.30 Elıfnağme 13.00 Gün Or- tası 13^5 Turizm Programı 13.35 Dızi: VVİshbone 14.05 Dızı: Sab- rina 14.35 Klinik 15.20 Yerli Film: Gülbeyaz 17.10 Yerli Film:Adı- nı Anmayacagım 19.00 Maga- zin Forever 20.00 atv Ana Haber 20.30 Spor Haberlerı 20.40 Ha- va Durumu 20.50 Ibo Show 22.30 Yarışma: Şımdı Sıra Sızde 00.10 Gece Haberlerı 00.30 Dızi: Ihtıras Kurbanlan 01.20 Dızı: Aşkın Göz- yaşlan (0 212 655 00 00). I 07.30 Çizgı Film Ku- şağıi 0.00Yerli Rlm: I Başlık Parası 12.00 Top 2012.45 Moda Show 13.30 Beşte Beş 14.15 Yabancı Film: Bombacı Çocuklar 16.00 Yerti Film: Alman Avrat'ın Bacısı iaOO Yeri Fibn: Kaderimin Oyu- nu 20.00 Show Haber 21.00 Spor 21.15 Dızı: Gerzek Şaban 22.15 Hülya Avşar Show 23.30 Trans- fer Dosyası 23.45 Haber Hattı 00.15 Yabancı Film: Arzulanan Kadın 02.00 Colpo Grosso 04.00 Dizı: Justine 05.45 Yabancı Film: Kazablanka (0 212 286 35 35/ 08.20 Sporda Bu- gün 08.30 Belge- sel: Özel Kuyvetler 09.15 Spor 09.20 Basın Özetlen 09.30 Sinema Koltuğu 10.10 U- festyle 'Pop' 10^0 Motor Spor 11.30 Çok Yaşa 12.05 Bam Teli (Tekrar) 13.10 Formula 1 'Özet' 14.10 Spor Aktüel 15.10 Olımpi- yat Efsaneleri 15.35 Transworid Sport 16.10 Spor Dünyası 16.35 Transvvortd Spor 17.10 Spor Der- gısı 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.50 Formula 1: Kanada Sırala- ma Turlan (Canlı) 21.00 Haberler 21.05 Yolcu 21.30 Almanya Ku- pası Final Maçı: Bayem Münih- Wender Brerrten (0212286 3636). OB^OStarcanÇocukKu- lübü 10.30 Jop 2012.20 Yerli Film: Üşütük 14.10 Dizı: Süper Komandolar (Tekrar) 15.00 Yaz Konserleri 'Muazzez Ersoy' 16.00 Yabancı Film: Ar- kadaşım 17.50 Yerti Film: Mer- can Kolye 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Dızı: Kü- çük Besleme 22.10 Yabancı Film: Samuray'ın Gözyaşları 24.00 Gece Hattı 00.30 Spor Ge- cesı 00.40 Yabancı Film: Medu- sa'nın Çocuğu 03.20 Top 20 05.00 Dizı: Kızlar Yurdu (Tekrar) 06.00 Dizı: Süper Yıldız (Tekrar) 06.50 Dızi: Evdekiler (Tekrar) (0 212 448 80 00). 0&" 06.30 Yerli Film: Acı ğCRT Günler 09.30 Çizgi *" Film 10.00 Müzik Market 11.00 Sağlık Olsun 11.30 Güler Erkan Sizlerle 12.00 Haberler 12.3() Deli Kızın Çeyızı 14.00 Zırvedeki Rüzgâriar 15.00 Yabancı Film: Amazon 17.00 Erkan Yolaç Show 19.00 Haber 20.30 Sıbel - Relami Show 22.30 A Takımı 00.30 Yabancı Film: Avcı (0 212 652 25 60). A 08.50 Çizgı Sinema: Destan 10.00 Yerli Film: Beleş Osman 11.40 Şakadan Şakaya 12.05 Sanat Saatı 13.30 Erkekler Kulübü 14.30 Ya- bancı Film: Katilimi Anyorum 16.15Top 20 17.15 Dızi: Holli ve Mack 18.20 Dizi: Cümbüş Sokağı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizı: Son Güneylı Du- lun Anıları 21.45 Dünden Bugüne 23.00 Yabancı Film: Genç Silahşörler 00.45 Gece Bülteni 01.15 DenızMah- suller 02.45 Yerli Film: Beleş Osman (Tekrar)04.15Ya- bancı Film: Cinayet Var (0 212 284 31 50). 07.55 Çizgı Sinema: Üç Silahşöner 06.40 Çiz- gi Film: Genç Yanşçılar 09.15 Çizgi Film: •••••• Moby Dick 10.15 GünunMönüsu 11.00 Me- gaHafıza 11.30 Mavı Dünya 12.30 Müzik Kulübü 13.15 Pop Genç 14.30 Belgesel: Akçaabat 16.15 Metronom 17.00 Çizgi Sinema: Vahşi Çağn 18.00 Müzik Bahçe- si 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.30 Ya- bancı Film: Sahne Işıklan 22.00 Yabancı Film: Sisli Geceler 00.45 Gece ve Müzik (0 212 325 39 26). 07.40 Tex Avery 08.10 Çizgi Film: Garfi- eld 08.45 Vahşi Dostluk 09.15 Yabancı Film: Yeşil Keçiler 10.55 Yabancı Film: Yuvaya Dönüş 212.25Yabancı Film: Mavı Rodeo 14.00 Yabancı Film: Sakıncalı Düşünceler(Altyazılı) 15.40 Ya- bancı Film: Sevımlı Hayaletler 17.30 Yabancı Film: Be- nim Adım Joe 19.20 Yabancı Film: Aşk Meleği 21.30 Yabancı Film: Gerçek Sanşın 23.20 Yabancı Film: Fid- ye (Altyazılı) 01.15 Yabancı Film: Cam Kafes 02.50 An- na Nicole Smith'ın En Iyılerı 03.50 Dızi: Pembe Mektup- lar 29: Babasına Bak Oğlunu k\(Q212 225 55 55). 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Sıgara - Sağlık 10.30 Trafik 11.00 Yabancı Rlm: Asya Fa- tihi 13.00 Star Saat 14.00 Yabancı Film: Merhametsiz Darbe 16.00 Belgesel 16.30 Serpil Bar- las'la Kurdele 18.00 Kâmuran Akkor Şov 19.30 Flash Haber 20.00 Top 10 20.30 Ekonomik Panorama 21.30 Yabancı Film: Tehlikeli Aşk 23.00 Medyatör 24.00 Yabancı Film: Dönüş (0 212 256 82 82). 09.15Beigeseliai5SüperSmaç11.15Bir Kül- tür Bir Hayat 12.15Polemik14.15Gezgın 15.15 Bilim ve Gençlik 16.15 Yansımalar 17.15 Dün- 9 KAHAL yanmSponj18.30SporGünlüğü19.15Belge- sel 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Bir Kültür Bir Hayat 22.15 Polemık 00.15 VIP Portre (0 212 285 43 00). 10.00 AmerikaMacerası 11.00 Çık- maz Sokak 12.15 Genç Düşünenler 13.15 Bir Uzay Masalı 14.15 Skandallar 15.15 Ayıptır Soylemesı 17.15 Buyuk Uluslar 19.15 Isimsız Kahraman- lar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehırterı 22.05 Hey- canlı 23.00 Vizyon (0212 222 76 00). M s>4-w T 10.30 Yabancı Fıim: \*l V Utahlı Adam 12.30 Başkentler 13.10 Dı- zi: Mavı Melek 14.00 Yaşamak için 14.30 Klasik Müzik 15.30 Çizgı Film 16.00 Dızi: Sokak Kanunu 17.00 Ya- bancı Film: Savaşan Pilotlar 18.30 Klasik Müzik 19.00 Klasik Film Kolek- siyonundan 19.30 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Panltılar 21.40 Dizı: Kadın Polis 23.00 Yabancı Film: Kıar Döngü (0 212 282 36 00). r-, 09.00 Yabancı Film: Sessiz t _ ı Dokunuş 11.00 Su Dünyası •C—ı 12.00 Dünya üstelerı 13.30K A N A l * Dünya Modası 14.30 Şırket- ler Dünyası 15.00 Yabancı Film: Kö- tü Komiser 17.00 Dunya üsteleri 18.00 Su Dünyası 19.00 Mozaik (Tekrar)20.30 Kısa Fılmler 22.00 Yabancı Film: Bor- sa 24.00 Dunya Lıstelen 00.30 Yaban- cı Film: Hasta Ruh (0 212 282 51 00). 1O05 Kahve Molası 10.35 Moda 10.45 E. T. 11.05 Yorumsuz 12.15 Kedi Kö- pek Bakımı 13.05 Steps 13.50 Yolculuk 14.05 Semıh Balcıoğ- lu'nun Çizmediklen 17İJ5 Islak Kal 17.30 Spor Dünyası 18.05 Akan Zaman Du- ran Zaman 19.05 Istanbul'u Dinliyoaım 19.35 Sıyah Beyaz 19.50 Yansımalar 20.00 Haber Bülteni 21.00 Belgesel 23.05 Seyahatname (021228851 52). 09.00 Ushuaıa 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 Köpekbalığı Dosyala- n 12.00 Sıradışı Maki- nalar 13.00 Gezginler 15.00 Ekinoks 16.00 Vahşı Amazon 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Gizemli Okyanuslar 20.00 Bilim Ötesı 20.30 2000'in Ötesinde 21.00 Macera Peşin- de 22.00 Kanatlar (0 212 288 75 75). 08.30 Deniz 10.45 35 mm 11.00 Fashion Caf* 11.30Yiğıt14.00Özlem 16.00 Bu Dudaklar Kımin'? 17.30 Me- ga5'li 18.00 Hakan 19.00 NumberOne Classıcs 20.00 Gülşah 20.45 Klıp 21.00 Mert'le Mertçe 22.00 Sanem 24.00 Dance Zone 01.45 Turk Halk Müziği 05X»Trafik Programı (0212288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog