Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Sözleşme bedelı istanbul'dan Ankara'ya taşınıyor Çiğdem Korkmaz... Bostancı'da oturduğu dairenin İSKİ ile ilişiğini kesiyor önce. Su sayacı üzerindeki son tüketim miktarına göre hesap yapılıyor, hesaptan yıllar önce ödediği sözleşme bedeli düşülüyor. Düşüfen para 975 bin lira. Komik bir para! Sonra İGDAŞ'la ilişiğini kesmek için Küçükyalı'ya gidiyor. 20 günlük bir bekleyişin ardından 8 mtl'lik sözleşme parasından borcunu düştüklerinde 1 mtl kaldığını, iade edilecek paranın komik miktarda olması nedeniyle bankaya havale edemeyeceklerini, parayı Ümraniye'deki İGDAŞ'tan alması gerektiğini söylüyorlar. Bostancı'dan Ümraniye'ye gitse İGDAŞ'tan alacağı para yol parasına gidecek... Gitmiyor tabii ki... Kimbilir kaç kişi daha gitmiyor. Sözleşme bedeli adı altında toplanan paralar "düyun"a kalıyor. Düyundakiler de su olup akıyor, gaz olup uçuyor! Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Elektronik posta: sonraposta.cunrtiuiyetcom.tr - Tavuk etinde kansorejen madde varmış. "Kanser mi tavuktan çıkar. tavuk mu kanserden!" nkara'da polıs, Emniyet'e sızmış Fethul- lahçılar'ı incelemeye alacağı zaman, Is- tihbarat Şube Müdürlüğü bilgisayarlarında bazı garıplikler ortaya çıkıyor; bırileri veri ta- banına ulaşıyor, Fethullahçılar'la ilgili bazı bilgiler siliniyor. O sırada Ankara Emniyet Müdürü olan Cevdet Sa- ral, bu gelişmeleri bir yazıyla Emniyet Genel Müdü- rü Necati Bilican'a iletiyor. Cevdet Saral'ın Necati Bilican'a ilettıği bilgiler arasında, Fethullahçılar'la bağlantısı nedeniyle birkaç yıl önce mahkemeye sevkedilen bir polisin halen fstihbarat Daire Başkan- lığı'nda görevine devam ettiği de bulunuyor. Ankara Emniyet'inde büyük bir "kavga" başlıyor. Polis, kendi içine sızmış Fethullahçılar'ı incele- meye devam ederken "tele-kulak"larpatlıyor; Cev- det Saral ve ekibi Cumhurbaşkanlığından Başbakan- lığa kadar herkesi dinlemekle suçlanıyor. Ankara'da polisin. aranan kişileri izlerken o kişi- Fethul-Hizbul lerin telefonla aradığı yerieri saptadığı anlaşılıyor ama skandalın bu yanı hiç önemsenmiyor. Dolan- dırıcıların, mafya liderlerinin, çetecilerin Cumhur- başkanlığına, Başbakanlığa, MİT Müsteşarlığına, Harp Akademileri Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne neden telefon ettiğinin, kimlerle gö- rüştüğünün üzerjne gidilmiyor. Daha önce MÜSİAD ve El Ezher operasyonları- nı yöneten Cevdet Saral, Fethullahçılar operasyo- nunun sonucunu alamadan görevden alınıyor. Içiş- leri Bakanı Sadettin Tantan, polis ıçindeki "kavga"yı Fethullahçılar'ın üzerine gidenleri görevden alarak sonuçlandırmayı yeğliyor. Bu arada, medyada da Fet- hullahçılar hakkındaki rapor yeteri kadar yer bula- mıyor. Başbakan Bülent Ecevit'i ödüllendirmiş ol- masına rağmen kapağı Amerika Birieşik Devletle- ri'ne atmak zorunda kalan emekli vaiz Fethullah Gülen'in yüreğine su serpilmiş oluyor! Tam bu sırada Malatya'da Hizbullah operasyo- nu yapan polis, örgüt evini bastığında meslektaşla- rıyla karşılaşıyor; üç polis Hizbullahçı çıkıyor. Fethullahçılar gibi Hizbullahçılar'ın da Emni- yet'in içine sızdığı bir kez daha anlaşılıyor. Saral'ın yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Ma- latya Emniyet Müdürü Kemal Iskender atanırken Genel Müdür Necati Bilican, yılhk izne ayrılıyor. An- cak kazan kaynamaya devam ediyor. Sadettin Tantan, uzun yıllar çalıştığı Emniyet teş- kilatını ve tarikatların merkez üssü Fatih'te beledi- ye başkanlığı yaptığı için şeriatçıları çok yakından tanıyor. Kamuoyu da Tantan'ı çağdaşlıktan ödün vermeyen tavrı ile tanıyor. Kamuoyu Tantan'dan po- listeki Fethullahçılar ve Hizbullahçılar konusunda ayrıntılı açıklama yapmasını bekliyor. SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Apo. hayatının kalan kısmıru fmralı'da iDAMe ettirecek. Dağdakileri indirmek için ne yapılmıyor! Sanık terörist Abdullah Öcalan, dağdaki teröristleri üç ayda indirebi- leceğini söylüyor... Terörü durdurma konusunda ger-^" çekten samimi ise mahkemeye Çi-\P kıncaya kadar tutuklu kaldığı üç buçukaydır, dağdakileri neden indir- medi sorusu akla takılıyor. Yoksa, dağdaki teröristleri kullana- rak devletle pazarlık mı yapıyor? Öcalan'ı bir kenara bırakın... Devletin bir pişmanlık yasasıyla dağ- daki teröristleri indirdiğini düşünün... Yaklaşık 3-4 bin kişi var dağlarda. Bu insanlar, geçim kaynağına dö- nüştürdükleri silahlarını bırakıp dağ- dan indiklerinde ne olacak? Kahve köşelerinde kaç gün oturacaklar? Yine de, dağdan inenler kahveler- de işsiz güçsüz oturmaya razı oldu- lar ve dolayısıyla terör belas/ndan kur- tulduk diyelim... O zaman 70 bin korucuya ihtiyaç kalmayacak... Korucu maaşları kesilecek... Alın size dağa çıkmaya hazır ve üstelik iyi eğıtilmiş silahlı 70 bin kişi! Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getiril- diğinde Bülent Ecevit başbakandı ve 56. Hükümet Güneydoğu'nun eko- nomisi, sosyal yapısı için "paket" aç- mıştı. Hoş sözleıie dolu bu son "pa- kef'in de boş çıkması söz konusuy- du. Şimdi 57. Hükümet görevde ve Ecevit yine başbakan; 56.'da açtığı pa- ketten ne çıktı? önce kaf dağının ardındaki masal- lardan vazgeçmek gerekiyor galiba! Hüseyin Onur anıldı 27 Mayıs 1960 ihtilali öncesi öğrenci liderlerinden Hüseyin Onur, eski Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında 68'liler Birliği Vakfı, dostları ve ailesi tarafından anıldı. Hüseyin Onur'un ağabeyi Halil. kız kardeşi Kadriye. eşi Betül ve yeğeni Dilek Onur, Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ale\ Coşkun, gazetemiz yazarı Raif Ertem, 68'liler Birliği Başkanı Haşmet Atahan, Feracettin Zıddıoğlu. Kamer Doğan. Haydar Zengin ve Cengiz Ballıkaya'nın da aralarında bulunduğu dostları. 28 Nisan 1960 günü polislerce vurularak bacağını kaybeden öğrenci lidcri Hüseyin Onur'u alkışlarla andıktan sonra kabrine karanfıl bıraktılar. (Fotoğraf: ALPER TURGLT) Milli Piyango cekildi Büyük ikramiyeçeyrek bilete AİNKARA (AA) - Milli Piyango Idaresı'nın. 9 Hazıran 1999 tarihlı çekilişi yapıldı. 400 mılyar liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken, talıhlisine 100 milvar lira kazandıran biletlerin ikısi Ankara. diğerleri ise tstanbul ve Samsun'da satıldı. fkramıye kazanan numaralar ve ıkrarniye tutarian şöyle: 400 MİLYAR LİRA: 720290 .Ankara. İstanbul, Ankara. Samsun 20 MİLYAR LİRA: 620582 Lefkoşa. Erbaa 10 MİLYAR LİRA: 350494 İstanbul. Ankara 1 MİLVAR LİRA: 084409 158647 413680 469624 770560 500 MİLYON LİRA: 095754 121640 242778 277419 291364 319209 333701 357500432881 785295 250 MİLYON LİRA: 007009 020404 039116 043838 065948 066937 098676 098770112881119619132068146401151659 161177 162398 183644203969 236044 271016 279756 289707 315062 321604 339515 357284 357690 368990 388699397216415624457148475758481867484477 516713 536374 572356 590125 600462608845631221656679691357698666712833723135735957 745428 767826 771012 100 MİLYON LİRA: 001143 001880 010144 012013 012757 020454 057750 066784084600095258115059117671136045137655142032146579147514 154305157637160620 160916164594 179224191833201120202827206570 208600 216350 218614 225153 225320 238532 240449 279908 286207 302211 310867311651329261343169 345742358569364818367690369877387319 412033 4207^2 426251 447126 465619 468760 469221470765 475276479698 493713 494316 504304 506097 517612 524070 545776 548264 555740 556670 562560583984588763 597453602279604950613803614165616295616564 616795619871 621511 625463638542 639481 643474646774669523 674852 677342 701848 7! 1636 716332 731040 738535 740477747749791140793639 794554 797798 798778 50 MİLYON LİRA: 001637 002087002636 011464 016197 017382 018317 019924020497029205033871034118034775038448040700041090041144 044456 047490 048051 050559 052099 054133 055334057645 062829 063824 066111 066398067622071079072219072801 077336080943086143099401 100368 102040 103846104045 104070104620104926111253 112258 11-9494 121583 122588 124672 126950 129897 132836 136636 143421 150066 150075 150740158870 159964 164327 175450 175724 177115 182659 185198 185502 185668199547203165203915204943217183218605222647226498228944 229840 244904 249402 254534 254677 254774 254887 259102 264692 265336 267266270838271405275050277560284550285741286987299818302173 304914310778316963 318669320955 327302331255 331427332890339147 340279 341662 342473 342603 342641351291352079 352928 355129 358704 374799 382998 383555 383994 384273 385694 386747 392043 393297 394121 408216411376413359416097417085417404422291426450427093428441 431264 433706 442680 444857 454243 458350461572 464047 467028 468827 470050 470513 470734 474631 479326 480598 483114 486549 487732 492292 494552 499577 501976 505157 506660 507272 511244 514791 515451 525299 525324 530625 532707 534785 537327 539934 540825 547976 548610 556048 557394 558597 558676 560921 567926 569995 574035 575443 575990 577589 588885590553 5936115977976O409761278861621461654061699I6184O1 621386 624328 625237 626187 627942 635627 635688 640321 643020 644246 646026 650220 652638 653118 654514 655430 655468 657006 658233 666400 668353 672372673638685520686425689826690620694146694880701544 70182! 716188 716446 721542 722957 735648 742156 743995 747994 750617 752249 754023 756998 760027 763875 775396 779910 781757 786077 789956 792171798247 799623 25 MİLYON LİRA: 00915 07598 15726254646433867737861279073394135 04475 10 MİLYON LİRA: 0888 4331 4706 7420 9630 9651 9760 6 MİLYON LİRA: 187 250 343 442 550 666 4 MİLYON LİRA: 34 38 40 60 87 AMORTİ: Ive5 HAYVANLAR İSMAIL GVLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK *-«i<~\ n% behîcak@turk.net İlJ/ltndir ÇİZGtLİK KÂMtL MASARACI HÂRBI SEMİH POROY Cr ( - TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAN 10 Haziran ITALYA.ALMANYAMN MNINOA f94O'T* 8U6ÜN,tt.OÛHm İ7M.VA, FRAAI&A ( G E E Ş £AVA$ İLAAI erri. ÎMAY ÖNCE H/TVEH OR- OULA&MIN 8AŞLAm§l,BATf AVfiUPA'YI İÇGAL HAGEKATtNlN F&INSA SÖUUMÜSÜ RERKBM, (7W.YA'NIN F4$İ£TLİPERİ MUS- SOÜMİ, ALMANLAĞIN XANINOA SAVAÇMA- YA KAHAe. veeivoeoü. DUCE, ARTIK SA- VAÇIN BİRKAÇ HAF77QOA 8lTEC£ĞİNi HE- SAPLAW?, (SAUgİM YANINDA OLUP GA- NİME77BAJ P/IY KOPARMAYI DÜŞÜNA4EJC- TEDlfİ. ANCAK, SEÜL/NÎPE mPlLACAK GÖ- RÜŞMeDE,UİTL£/Z,OUA,ZAFERJ PEK PAYLAŞAAAK. MİYeTİMPE OLMADtGlMI İ İ f Z C İ R . . . Q8 Hcntirar> 1940) DÜZ ÇÎZGİ ÜMİT ZİLELİ Sömürgeleştipme OyunuL Yaşamsal birsoru: Bizdevekuşu muyuz?!. Varsa yoksa Öcalan davası, olmazsa hükümetin oluşumu, o da yetmezse alın size "tele kulak çete- si"... Aylardır bir kısırdöngü içinde bocalayıp duru- yoruz. "Ondan öncesi farklı mıydı" diye sorabilirsi- niz. Değildi!.. Seçim öncesi, seçim sırası, seçim sonrası diye yuvarlanıp durmaktan helak olduk! Kafamızı gömdüğümüz kumdan çıkarıp etrafımı- za bir göz atmayı denesek çok farklı ve de dehşet verici görüntülerle karşılaşacağız. Ama ensemizde bir el, kafamızı daha derinlere sokmak için hazır bekliyor!.. Birileri bizimle fena halde oynuyor!.. Daha doğaısu; dışarıda birileri, içerdeki kapıkul- lannın de engin desteğiyle bizi fena halde aldatıyor. Onlar açısından çok eğlenceli ve inanılmaz kârlı bir oyun bu!.. Bu kirii oyunu sahneye koyanlann düş- lediği kâr oranı yüz milyarlarca dolarla ölçülüyor. - Oyunun konusu: Enerji... - Oyunun hedefi: Uluslararası tahkim!.. -Türkçesi: Sömürgeleştirme!.. ••• Nedir uluslararası tahkim?.. Bu fiyakalı sözcüğü Türkçeleştirelim; Türkiye'de yatınm yapmak isteyen yabancı yatırımcı Türk hu- kukunu tanımak istemiyor Diğer bir anlatımla; yatı- nm yaptığı sahada çıkabılecek her türiü uyuşmaz- lık konusunda uluslararası mahkemelerin yetkiji ol- masını arzu ediyor!.. Daha daTürkçesini isterseniz; adam, "Kardeşim, ben senin anayasanı, Danıştayını, Uyuşmazlık Mah- kemeni filan takmam. Paşa paşa gelirsin, çokuluslu şirketlerin hizmetindeki hakem kuruluşlarında derdi- ni anlatırsın" diyor!.. - Işin en Türkçesi bu!.. Heralan, dedik ama, kirti oyun özellikle enerji ala- nında sırıtıyor. Çünkü burada katrilyonlar, diğer bir deyişte yüz milyartarca dolar söz konusu. Işte bu ne- denle ağızlan sulanıyor. Bu nedenle müthiş rüşvet- lerin döndüğü, kulaklarafısıldanıyor. Konuyia ilgili her alanda inanılmaz bir baskı mekanizması oluşturu- luyor. Ama önlerinde talanı engelleyen, istedikleri gi- bi at oynatmalannı önleyen bir bariyer var; - Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıL Anayasaya göre yabancılarla ilgili tüm uyuşmaz- lık ve anlaşmazlıklarda çözüm yeri Danıştay. Ya- bancı yatırımcı Danıştay'ın vereceği karara uymak zorunda. Şimdi anayasanın bu maddesıni değıştır- mek için yerli uşaklan vasıtasıyla "lobi" faaliyetlen- ni aralıksız sürdürüyortar!.. - Artık, ne gibi bir "lobi" ise!.. ••• Ve şimdilerde iş "çığnndan çıkmış" durumda!.. Geçen günlerde koştura koştura ülkemize gelen Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Gerald Do- ucet esip gürledi: - Uluslararası tahkim olmazsa para yokL Hazret, sanki Osmanlı döneminin Düyunu Umu- miye Idaresi Başkanı!.. Işini gücünü bırakıp niçin Türkiye'de "lobicilik" faaliyetlerine soyunduğu so- rulmayan bu zat, bakın baştan aşağı tehdit kokan konuşmasında ne diyor: "Türkiye oyunun kurallanna uymalı.. Bir ülke, in- sanlann refahını arttırmak için egemenliğinden bei- li oranlarda feragat edebilmeli. Egemenlik konusu abartılıyor. O kadar da önemli değil. Çünkü ticaret bugün küresel. Türklerkontrolden vazgeçerierse bu onlara daha iyi ekonomik koşullar sağlayacak.." - Anlaşılmayacak bir yanı var mı?!. Bu sözlerin ne denli aşağılık, ne denli sömürgeci bir anlayışla söylenmiş olduğu gerçeğini bir yana bı- rakıp soralım: - Bu zat neye güvenip böyle konuşabilryor?.. Arşivlere baktım; Doucet'ninkonuştuğutarih 1 Ha- ziran... Biraz geriye gittim. Bu adamın tehditlerinden yalnızca dört gün önce, bizim Enerji Bakanlığı'nın desteğinde ABD'li kuruluşların düzenlediği konfe- ransta konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, Türki- ye'de enerji yatınmlannın önündeki en büyük enge- lin uluslararası tahkim olduğunu söylemiş ve "tah- kim sorununun en kısa zamanda anayasal de- ğişiklik yapıiarak çözüleceğini " belirtmiş. - "Milliyetçi" ve de "ulusalcı" iktidar partilerimi- zin bilgisine sunuyoruz efendim!... ÖNEMLİ NOT: Yerim olsaydı, "Kesinleşmiş mah- keme kararlanna karşın pılısını ptrttsını toplayıp git- mekyerine, tesisleriniyenileyen Eurogold neye gü- veniyor" diye soracaktım. "Tele kulak çetesi diye yerin dibine batınlan ve de görevden uzaklaştırılan polislerin hazırladığı 'Fethullahçılar raporu' ne ola- cak, Fethullah Hocaefendi Hazretleri, ABD deni- len 'gâvur elini' niye bu kadar çok seviyor, dönme- yi düşünüyor mu" diye soracaktım. Olmadı. Neyse başka sefere!.. E-mail: zileli(n garanti.net.tr Faks ve mesaj: 0212-287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDA.NSAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 1/ Divan edebi- yalında şarabın verdifi coşkun- luğu dile geti- ren şiirlere veri- len ad. II Kaz Dağı'nın mito- lojikdönemler- deki adı... Re- şat Nuri Gün- tekin'ınbırro- manı. 3/ Istan- bul'un gözde plajlanndan Kumköy 'ün es- ki adı. 4/ Yanlış sözcûk yadasöz. 5/Ilgeç... Bir -| birimin önüne geldiğin- „ de. bu binmi birrnilyon- la çarpan önek. 6/ Hü- 3 kümdar başltğı... Bar- 4 yum elementinin simge- 5 si... Tümör. 7/ Anado- _ lu'nun bazı yörelerinde. gecelerı insanların üze- 7 rine çöküp korkuttuğuna 8 inanılan düşsel yaratığa g verilen ad. 8/ Uzaklık anlatmakta kullanılan sözcük... Müstahkem yer... Bir şe- yin fıyatını artırma. 9/ Yalnızlık korkusu. YUICARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Ahmet Yesevi'nin, din ve tasavvuf konuiannı işleyen şürlerine verilen ad... Bircet- vel türü. 2/ Bayağı. sıradan... Bir Afrika ülkesinin baş- kentı. 3/ Izmir'in Urla ilçesindeki içmeler. 4/ Özel gezin- ti gemisı... Sert bır içki. 5/Çok sevilen kimseyada şey... Avukatlann bağlı olduğu meslek kuruluşu. 6/ Düzen ver- mek. II llaç, deva... Tellür elementinin simgesi... Yunan rakısı. 8/ Çin ve JaponyaVia oynanan bir strateji oyunu... Osmanlı donanmasında kullanılmış, iki direkli savaş ge- misı. 9/ Eski dilde su... "— var diye korku verirler/Be- nim ıpek yüklii kervanım mı var" (Karacaoğlan)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog