Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC INTERNET'TE . www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye Cumhuriyef 11 VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26816 / 175000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9MART1999SALI B U H Ü K Y1K.1NT1LM* I VOLNEY YIKINTILAR I Çeviren: Samim Kazım Akses Ünlü Fransız duşünür-tarihçi Volney'in devrimden iki yıl sonra yayımlanan bu kitabı... Bugün Cumhuriyet 'le... MUMTAZ SOYSAL ÇURUYUŞTEN DİRİLİŞE Türkiye için yeniden dirilişin yolu nasıl açılır? Türkiye'deki sorunların genel görünümü ve çözümleri... Yarm Cumhurryet'le... D NARD CAPORAL Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-III Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Caporal'ın bu önemli bilimsel çalişmasının üçüncü cildini okurlarımıza sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet'le... Cumhurbaşkanı Demirerden 8 Mart nedeniyle Türk kadınına çağn 'Cumhııriyeteiyi sanhn'Dikkatli olun mesajı Cumhurbaşkanı Demirel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı mesajlar verdi. Demirel, "Sizi 4 duvann arasından çıkaran, özgür, eşit yapan ve insanlık standartlanna getiren Cumhuriyettir. Cumhuriyete yönelmiş cereyanlar vardır. Bu cereyanlann en önemlilerinden biri, kadının yerine yönelik. Cumhuriyetin getirdiği yere yönelik yaygın cereyanlar vardır. Bunca nimeti borçlu olduğunuz Cumhuriyete iyi Sanlin" dedi. • 19. Sayfada KÜSKÜNLER YETERLİ ÎMZAYI BULDU TBMM toplanıyor• Partilennde liste dışı kalan ve seçilme şansı olmayan küslcün mılletvekilleri, seçım karannın iptal edılmesi için TBMM'nin olaganüstü toplanması amacıyla bır araya getirdikleri 116 ünzayı dün Hikmet Çetın'e verdiler. Daha fazla siyasal katılım 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yurdun çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklerde kadınlan sadece oy potansiyeli, vitrin süsü ve basamak olarak gören zihniyetin yıkılması gerektiğini vurgulayan kadınlar, dünden daha çok söz hakkı ve daha fazla siyasal katılım istedi. Ankara'da düzenlenen etkinliklerde "kötü stnav veren kadın siyasetçilerin gelecek kuşaklar için örnek alınmaması" istendi. • 6. Sayfada Aile içi şiddete karşı eğitim Aile içi şiddete karşı mücadele veren Amerikalı Marya Grambs, Mor Çatı örgütünün davetlisi olarak bir dizi konferans vermek üzere Türkiye'ye geldi. Aile içi şiddete karşı herkesin eğitilmesi gerektiğini söyleyen Grambs, "Polisi de, yargıcı da, öğretmeni de aile içi şiddetin bir suç olduğu eğitimini almalı. Böylelikle olay görülür hale gelir. Yirmi beş yıl öncesine kadar bu tür olaylar suç olarak ele alınmamış" şeklinde konuştu. • 6. Sayfada Basvuruya ret HADEP seçime giriyor • Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'tn, HADEP'inlŞNİsan'da yapılacak seçimlere katılmasımn engellenmesi için "yürütmenin durdurulması" istemini oybirliğiyle reddetti. • 8. Sayfada • Milletvekillen. erken seçım karan alınışından bugüne dek Türkiye'nın iç ve dış koşullannda önemli değışıkliklenn olduğunu gerekçe gösterdiler. "Arkadaşlar gerekçelerinı sağlam sıralamışlar'" dıyen Çetın. genel kurulu 13 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. • Çetın'e dilekçeyı sunan CHP'lı Mahmut Işık ve FP'lı Abdülkadır Oncel. "'Bu. Meclıs'ı kurtarma operasyonudur, kişılen değil" görüşünü savunduiar. • 8. Sayfada CHP'li kadınlara polis engeli Sıraselviler'deki CHPII Merkezi'nden laksim Cumhurivet Anı- tı'na yürümek isteven CHP heyeti, polis engelhle karşılaştı. Ara- laruıda CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet BölüL büyükşehir be- lednebaşkan adayı Adnan Polat, İstanbul millehekilleri Ercan Ka- rakaş, Algan Hacaktğlu ile millenekili \e beledhe başkan adayla- nnın bulunduğu CHP'lilere emnhet güçleri önce izin >ermedi, ar- dından çoğunluğunu kadınlann oluşturduğu kiiçük bir gruba, anı- ta çelenk bırakması için izin verildL Anıtın önünde açıklama ya- pan CHP tl Başkanı Bölük. Cumhuriyetin \e CHP'nin kurucusu Atarürk'ün izinde olduklannı belirterek, seçimlerde CHP'nin başansız olmasını istevenlerin tüm çabalarma karşın partisinin çokiyi bir sonuç alacağını sö\ ledi. (Fotoğraf: HATtCE TUNCER) Ocalan'ı Seyşel Adalan'na göndermek isteyen Yunanistan, bu amaçla 10 milyon dolar ödedi Âtina parasmı geri alamıyor YENİ ÖCALAN SKANDALI • Yunanistan"ın, Öcalan için 15 milyon dolara anlaştığı Seyşel Adalan'na, 10 milyon dolan peşin ödediği belirtildi. Öcalan'ın Türkiye tarafından yakalanmasının ardmdan, Seyşel Adalan'ndan ödediği 10 milyon dolan isteyen Yunanistan, parayı geri alamıyor. Öcalan olayı ve Türkiye ilişkilerini tiraja çevirmek isteyen Yunan gazeteleri, her gün yüzlerce haber yapıyor. • 19. Sayfada DEMİREL İN HEDEFİ ATİNA • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bükreş'te Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında yapılacak 'terorizmle mücadele' konulu 3'lü zirvede tamamen Yunanistan'ı hedef alacak. Yunanistan'ın Rusya'dan kısa menzilli füzeler satm almayı planlaması, Ankara'daki diplomatik çevrelerde 'gündem değiştirme manevrası' olarak değerlendirildi. • 11. Sayfada TKK YUNANÎSTAN'DA YASADIŞF • Türkiye, AİHM'nin Öcalan'ın gözaltma alınışı, tutuklanması ve avukatıyla ilgili sorunlara ilişkin acil yanıt istemini karşıladı. AİHM'nin istediği bilgilerin Strasbourg'a gönderildiği bildirildi. Yorgo Papandreu, Türk-Yunan ilişkilerinde sözlerin yarattığı bir gerginlik yaşandığını iddia etti. Papandreu, PKK'nin Yunanistan'da yasal bir örgüt olmadığmı da savundu. • 19. Sayfada 'Savaş kaçınılmaz oldu' Kosova y da barış çok uzah• Kosova'nın bugününü kavramak için "dününü" iyi değerlendirmek gerek. Ancak bu konuda Sırplarla Arnavutlar arasında derin görüş aynhklan var. Dahası Kosova'nın dününü Arnavutlar kendi aralannda da epey farklı değerlendiriyorlar. Kimilerine göre Kosova Arnavutlannın, tarihsel olarak uğradıklan haksızlıklann yol açtığı bir patlama söz konusu; kimi Arnavutlar ise başkaldınnın haklılığını kabullenmekle birlikte yükselen milliyetçilikten de ciddi endişeler duyuyorlar. Sırp aydınlan arasında ise ya resmi görüş yineleniyor ya da sorun Miloşeviç'in antidemokratik yönetimine ve yöntemlerine bağlanıyor. Arnavutlan haklı bulan Sırplann sayısı ise yok denecek kadar az... MH BtÖKİB yifl ün« • 9. Sayfada Gövdesinden kopmuş baş • Sırbıstanh aydınlann görünümü, Belgrad'daki ilk gecemde bana gövdesinden kopmuş bir başı düşündürdü... Tito'nun Yugoslavyası sona ermişti... Sırbistan büyük gövdeden kopmuştu. Ama baş olma iddiasını henüz yitirmemişti. Ve şimdi Kosova'yı yitirmekte oluşunun kaygılannı ve telaşını yaşamaktaydı... Sırbistanlı ya da eski Yugoslavya'nın çeşitli bölgelerinden gelen Sırp şairlerin okuduğu şiirlerdeki hamasi dinsel havayı sezmemek mümkün değildi... Sırbistanlı aydınlar haça rutunma çabasmda. JOROL BBfMMOÖHrnuı SrHstM iztenmleri • 9. Sayfada MümtazSoysal: Siyasette varım • Yapılacak seçimin sonuçlannın, Türkiye'de asıl yapılması gerekenler açısından pek umut venci olmayacağını belirten Mümtaz Soysal "Çünkü, bu seçimde Türkiye'nin koşulları açısından çok iddıalı bir solun olması gerekırdı. Ama öyle bır sol görmüyorum" dedi. Soysal "Önerdiğim tutumlan benımseyen partıler olursa, bunlann çahşmalannda etkili olmaya ve gerekirse siyasal kuruluş olarak da bu düşüncelerin Türkiye'nin gerçeğine yansımasını sağlamava çalışacağım" diye konuştu. ÇM MNStriM laberi • 4. Sayfada HİZBULLAH'TA KANLI HESAPLAŞMA M 3. Sayfada BAYKAL: ÇAPRAZ İLIŞKJ TEHLÎKEL! M 5. Sayfada YILMAZ.KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİM M 5. Sayfada ORHAN BtRGlT'tN KÖŞE YAZ1S1 • 9. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK 41 Kerre Maşallah! Başbakan Ecevit, Güneydoğu "paketini" seçım malzemesi yapmayacağını söyleye yineleye Diyar- bakır'ın yolunu tuttu. Hiçbir tehditten korkmadığını söyleye yineleye yo- la çıkarken -habercilerin sık sık belirttiklerine gore- üç bin, yanlış okumadınız tam üç bın güvenlik gö- reylısinın koruması altında kente girdi. Üç buçuk-dört saatlik, 9 bakanın bölge valileriyle MArkasıSa. 19, Sü. l'de Polis sorgusu sırasında ölüm DlSK'e bağ- lı Lımter-lş merkez eğıtım uzmânı ve Daya- nışma gazetesi yazan Süleyman Yeter, daha önce ışkence gordüğü iddiasıyla davacı ol- duğu 4. tim polislerı tarafından gözaltma alın- dığı İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanırken yaşamını yıtırdı. • 3. Sayfada 'Saldırganlann hepsi yakalanacak' Necati Bılıcan, Çankırı Valsı'ne düzenlenen bom- balı saidırı olayının tamamen çözüldüğünü söyledi. Ankara'da sorgusu süren TİKKO ör- gütü sanığı Ertürk'ün bombayı koyan ve pat- latan kişı olduğu ilen suruldü. • 19. Sayfada Spielberg'e ödül Steven Spıelberg 'Er Ryan'ı kurtarmak' filmindekı başansı nede- niyle Amerikalı Yönetmenler Bırlığı'nın ödü- lüne değer bulundu. • Arka Sayfada BORSA VDun 3847 Oncekı 3858 DOLAR ûDun 360.800 Oncekı 360.200 MARK Dun 200.400 Oncekı 199.200 ALTIN ûDun 3.357.000 Oncekı 3.340.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY IMF'y'e pazarlık turlan Uluslarası Para Fo- nu ıleseçımlerden sonra yapılması planlanan kredı karşılığı anlaşma için görüşmeler baş- ladı. Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay başkanlığında VVashıngton'da başlayan gö- rüşmelerde Türk heyeti, IMF'ye ıkı buçuk yıl- lık 'ılımir plan konusunda ısrarlı olacak • 13. Sayfada Küsenin Dostu Olmaz... Türkiye tıpi demokrasının zengınlerınden, güzellikle- rinden biri de dünyanın öteki coğrafyalannda pek görül- meyen yeni tanımlann uretilmesidir. Sistemini siyasi partilerin demokratik yanşına oturtan ulkelerde, parti içlerinde de sistemin doğası gereği, ya- nşlar. gruplaşmalar olur. Bu, kımı partilerde sol kanat-sağ kanat şeklinde tanımlanır. Kımılerinde radikaller-ıhmlılar adınıalır... MArkasıSa. 19,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog