Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye75. YIL SAYI: 26813 / 175000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Dışişleriyetkilileri, iki ülke arasındaki son gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi ' Yunanistan ihanet içinde' Güneydoğu'ya yatırım adımı Ecevlt piyarbakır'a gidiyor Başbakan Büient Ecevit, hükümetin Güneydoğu'yla ilgili yatınm kararlannı planlamak ûzere yann Diyarbakır'a gidiyor. 8 bakan, ekonomi bürokratian ve bölge valilerinin katılacağı toplantıda, Güneydoğu'ya ayrılan 40 trityon liralık kaynağın hızlı ve adaletli biçimde hayata geçirilmesi için izlenecek politika belirlenecek. Güneydoğıfdaki yanm kalmış yatınmlan tamamlamak amacıyla Yatınmlan Teş\ ik Fonu'na toplam 30 trityon liralık kaynak aktanldı. • 5. Sayfada Atina yeni oyun peşinde Kod adl 'Anneanne' Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ülkedekı gazetelere faks göndererek, isteyen gazetecilerin, Türkiye'nin Atina Büyükelçüiği'nin bilgisı dahilinde, Öcalan'ın yargılanacağı Mudanya'ya gidebileceklerini duyurdu. Yunan Dışişleri'nin oyunu, konudan habersiz Tüıic diplomatik çevrelerini şaşırttı. Yunanistan"m Öcalan operasyonuyla ilgiii kriptolan da ortaya çıkmaya başladı. Öcalan'ın yakalanmasından sonra Kenya'dan Atina'ya geçilen kriptoda "Aaneanneyi kaybettik" denildi. • 3. Sayfada yardim edifl' Ecevit, uluslararası kuruluşlar ve Yunanistan dışındakı tüm Avrupa ülkelerine birer mektup göndererek PKK'ye dış desteğin sona erdırilmesı için uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesı çagnsında bulundu. Organize suçlan yok etmenin uluslararası toplumun görevı olduğu vurgulanan mektupta, "'Dış destek olmasaydı 15 yıldır mücadele ettiğimız terör problemmi hallederdik, eğer bize yardım edebilecekseniz bu aşamada edin" görüşü iletildi. 'Meşru müdafaa" UyariSI Türkiye'nin Atina'yı caydırma politıkası konusunda Cumhuriyet'e bir değerlendirme yapan Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Korkmaz Haktanır, Atina'ya karşı göreve çağırdığı Batı ülkelerine. "Eğer Yunanistan politika değiştirmezse meşru müdafaa hakkı çok tehlikeli boyuta ulaşabilir" mesajını verdi. Ankara'da temsilciliği bulunan ülkelerin büyükelçilerine Öcalan'ın yargılanması konusunda bilgi veren Dışişlen Bakanlığı, davanın PKK'nin siyasallaştınlması için zemin oluşrurmasına ızin verilmeyeceğini bildirdi. • 6. Sayfada ÎKTlSADl KALKINMA VAKFI'NDAN AB ÜLKELERİNE PKK ÎLE ATlNA iLÎŞKlSÎNt ANLATAN MEKTUP • 6. Sayfada Makam aracı bombayla parçalanan valinin durumu ağır; 3 ölü, 10 yaralı Terör ÇaııkınVlavurduSERTAÇEŞ ÇANKIRI/ANKARA - Çan- kın Vahsı Ayhan Çevik'ın ma- kam aracına bombalı saldın dü- zenlendı. Bomba yüklü bır oto- mobilın uzaktan kumanda ıle patlatıiması sonucu Vali Çevık ıle şoforü Muharrem AJtın- soy'un da aralannda bulunduğu 8 kışı yaralandı, koruma polısı Nurettin Cinsoy ıle ıkı yurttaş ise yaşamını yıtırdi Bomba uzman- lan, patlamaya C-3 veya C-4 tı- pi, küçük demır pari^cıklanvla güçlendinlmış el yapımı plastik bombanın neden olduğunu bildi- nrken olayı TİKKO örgütü üst- lendi. Içışlen Bakanlığı, Çevık"e yönelik bombalı saldınrun ardın- dan bır genelge yaytmlayarak tüm ıllerdekı valılerin daha sıkı korunmasmı ve koruma sayısı- nın arttınlmasını istedi Çankın Cumhunyet Başsa\- cısı Ertem Tiirker den alınan bıl- gıye göre Vali Çe\ık"ın makam otosu, Cumhunyet Mahalle- sı'nde bır tüpgaz bayii yakının- dan geçtığı sırada. 06 VJT 70 plakalı çalıntı araca yerleştınlen bomba uzaktan kumandayla pat- latildı. Sabah saat 08.30 sırala- nnda meydana gelen çok şiddet- li patlamada araç paramparça ol- du. Patlama nedeniyle araçtan U Arkası Sa. 19, Sü.3'te HER ŞEV PLANL1YDI - Çankın Valisinin makam aracından biri ölü iki yaralı çıktı. Evinden vilayete giden yol üzerinde kunılan pusunun çok iyi planlandığı an- laşılıvor. Ankara'dan çalınan bir aracm dar bir yolda bomba yüklü oiarak uzaktan kumandayla patlatılması. valinin geçtigi yolun ve saatinin bilinmesi her şeyin ince- den inceye hesaplandığını gösteriyor. Ortadogu'daki aşın dinci terör örgütleri HA- MAS %e Hizbullah"ın >öntemine benzeyen saldınnın failleri aranıyor. (Totoğraf: AA) Çankın Valisi Ayhan Çevik yoğun bakıinda. Koruma poüsi Nurettin Cinsoy >aşamını yitirdi. Bomba yüklü araba Çankın Valisi Ayhan Çevik'in makam otosu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir tüpgaz bayii yakınından geçtiği sırada, 06 VJT 70 plakalı, çalıntı olduğu kaydedilen araca yerleştirildiği anlaşılan uzaktan kumandalı bomba patlatıldı. Makam aracı paramparça Sabah saat 08.30 sıralannda meydana gelen çok şiddetli patlamada araç paramparça oldu. Patlama nedeniyle araçtan fırlayan parçalar çevreye saçıldı, çok sayıda ev ve işyerinin camları kınldı. Hurda haline gelen araçtan Vali Ayhan Çevik ile makam şoforü Muammer Altınsoy ağır yaralı oiarak çıkanldı. Koruma, öğrenci ve işçi Valinin koruması Nurettin Cinsoy ile olay yerinden geçen ilköğretim okulu öğrencisi Fatma Dönmez (14) ve işçi Emrah Ersoy ise yaşamını yitirdi. Gazetemizi arayan bir kişi olayı TİKKO adma üstlendi. Demirel: Saldın devlete yapıldı• Çankın Valisi'ne yönelik bombah saldın üzerine devletin zirvesi ve siyasiler Hacettepe'ye koştu. Valiyi hastane.de ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Demirel, başhekimin odasında yaptığı açıklamada, saldınmn devlete, devletin valisine yapılmış olduğunu söyledi. Demirel, "Bu hadiseyi yapanlann yanına koymayız, alçakça bir iştir" dedi. Başbakan Ecevit, "Eğer bu teröristler, böyle korsanhklarla bir yere varabileceklerini. kendilerine teşvikçi olanlan kurtarabileceklerini sanıyorlarsa çok aldanıyorlar. Kurtuluşun yolu devlete teslim olmaktır" dedi. İ Çankın'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan VaK Ayhan Çevik, DHKP- l c,TİKKO\ePKKyeyöneKkserioperasyoıdarnedeniyleTokatValiliğigörevi sırasındada hedef alınmısü. VaU dünkü sakhn sonrası ağır yaralı oiarak ameliyata ahndL (AA) • 19. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesı Hastanesfnde Çankın'dakı patlamada yaralanan Vali Ay- han Çevik'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Demirel, *Teca\üzü dev- lete, devletin valisine yapılmış sayıyoruz" dedi. Çankın Valisi Ayhan Çe- vik'in dün sabah saatlerinde uğradığı bombalı saldınyı Cumhurbaşkanı ve siyasi par- tı liderlerı kınadı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesı Hastanesfne, Vali Çevik'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için gelen Cumhuıbaş- kanı Demirel'i, Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu. Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Hacet- tepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süley man SağJam ve hastane başhekımi Prof. Dr. Metin Çakmakçı karşıladı. Başhekim Çakmakçı'nın oda- sında açıkiama yapan Demi- rel, saldınnın devlete. devletin valisine yapılmış olduğunu vurgulayarak. "Bu hadiseyi, yapanlann yanına koymayız, alçakça bir iştir" dedi Çe- vik'in "menfiır veçirkin bir te- cavüze maruz kaldığuıT belır- ten Demirel. "Değerli \alinin muhterem eşine ve ailesine geç- miş olsun demeye geldim. İn- şallah iyi haberi«r gelir eümize, • Arkası Sa. 19, Sü. 5 'te O7.4 Cumhuriyet STANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 6 MART 1999 CUMARTESİ C U M H U R İ Y E T ' İ N E Ğ I T 1 M V E K U U R H İ Z M E T L E R İ DENEME SINAVI ODAK Dershanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 8. Sayfada S A L 1 Y1KINTILAR I YIKINTILAR VOLNEY Çeviren: Samim Kazım Akses Ünlü Fransız düşünür-tarihçi Volney'in devrimden 2 yıl sonra yayımlanan bu kitabı... Salı günü Cumhuriyet 'le C A R S A M B \ ÇÜRÜYÜŞTEN DİRİLİŞE MUMTAZ SOYSAL Ülkemizde son yılların en yaygın izlenimi nedir diye sorulsa, yanıt kuşkusuz "genel çürüyüş" olacaktır. İyi de, bu izlenim nasıl silinir, Türkiye için yeniden dirilişin yolu nasıl açılır? Düğüm, toplumu dirilişe götürecek olan doğru ilkeleri belirlemekle çözülebilirdi. Bu kitap, gözlemlerle ilkeleri bir araya getirerek, Türkiye'deki sorunların genel görünümü ve çözüm doğrultuları bakımından berraklığa erişmek ve Türkiye'nin layık olduğu parlak geleceği görebilmek amacıyla Mümtaz Soysal tarafından hazırlandı. Çarşamba günü Cumhuriyet 'le OKULLARDA GRİP TATİLİ • 19. Sayfada IMZACILAR HlKMET ÇETİN'l BEKLİYOR I 4. Sayfada DOKTOR AKPINAR TAHLİYE EDİLDI • 5. Sayfada [»OBS» Dür Oncök. DOCAB I MARK I ALTW ûû'û GUNCEL CUNE1T ARCAYUREK Yok Birbirinden Farkları... Ecevit için, "havaya girdi" diyenlerin haklı çıkma olasılığı gıderek guçleniyor.. DSP lideri, "bugunleri" kurtardığına inanıyor ki, "ya- nnlara" dönük çalışmalar yapıyor, hazırlıklara hız ve- riyor. Seçimden birinci parti çıkacağına kesin gözle ba- kıyor. Birinci partinin ANAP'la hükümet kuracağından kuşku duymuyor. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Uzayda yaşam ve zeki yaratıklar olasılığı Evrenin bir başka köşesinde, bizim gibi, uzayın derinliklerine ve gökyüzüne bakıp acaba başka yaşam ve dünyaların varlığını düşünen var mı? Yanardağlar önce uyanyor, sonra patlıyor... İnsan yakma vahşeti... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Apo ile Kimler Yargılanacak? Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Korkmaz Haktanır'ın, Cumhuriyet'le yapacağı sohbet toplantısına hazırlan- dtğımız saatlerde Çankın'dan gelen haber netleşti: Çankın Valisi Ayhan Çevik'in aracının yakınındaki bir otomobile yerleştirilen uzaktan kumandalı bom- ba patlatıldı. Üç kişi öldü, on kişi yaralandı. Vali Çe- vik, ağır yaralı oiarak Ankara'ya getirildi. Başkentte, terörün bugünlerde kent merkezlerinde • A rkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog