Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

28 MART 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Hüseyin Bağcı, Kosova savaşının Balkanlar'a yayılmayacağı görüşünde 'Rıısya, Avrupa^nın hasta adamı' Demirel'den Babuna'ya destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, yurttaşlan iösemilı Dr. Oktar Babuna için başlatılan kampanyaya destek vermeye çağırdı. Demirel, Oktar Babuna'nın babası Prof Dr. Cevat Babuna ile amcası Cahit Babuna'yı Çankaya Köşkü'nde kabulü sırasında, Türkıye'de kemik iliği bankasının kurulması gerektiğini vurguladı. Trafik kazası: olu • Istanbul Haber Servisi - Esenler TEM Otoyolu Hal KavşağVnda, Otogar- Mecidiyeköy seferini yapmakta olan 34 ZL 640 plakalı İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmekte olan Sabri Bayrak (55) ile kızı Perihan Bayrak'a çarptı. Sabri Bayrak olay yerinde ölürken yaralanan kızı Haseki Hastanesı'nde tedavi altma alındı. Öte yandan Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Akziyaret Köyü yakınlannda iki otomobılin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kazada Yasin Baldemir, Gül Serdar, Süleyman Serdar, Çetin Serdar ve kımligı tespit edilemeyen yaşlı bir kadın yaşamını yirirdi. Yaralılar da çevre hastanelerde tedavi altına alındılar. CHP'li başkana sitahlı saldrı • DtYARBAKIR (Cumhuriyet)- Şırnak'ın Uludere ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Gürgün Orek uğradığı silahlı saldından yara almadan kurtuldu. Onceki akşam saatlerinde işyerinden evıne gitmekte olan CHP'li Belediye Başkanı Gürgün Orek'in otosu "hökümet konağı yakınlannda, henüz kimlıklen belirlenemeyen kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldın sırasında araçta bulunan Ürek ve makam şoförü yara almadan kurtulurken araçta hasar meydana geldi Efendisizter toplattldı • Haber Merkezi- Efendisizler gazetesinin son iki sayısının toplatılması Yazıişleri Müdürü Erkan Ersöz ; tarafından protesto edildi. | Ersöz yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin 3. • sayısının "Askere Gitme, Gerillaya Katılma" başlıklı yazı, 4. sayısının da "PKKye en ufak bır sempatimiz olmadığı bilinir" başlıklı yazı nedeniyle toplatıldığını kaydetti. Ersöz, "Aykın hiçbir sese tahammülü olmayan baskıcı düzene rağmen yayınırruza devam edeceğiz" dedi Zeytinburnu'nda saldırı • ISTANBUL(AA)- Zeytinburnu'nda, park halinde bulunan iki otomobile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldın sonunda otomobillerde hasar ', meydana geldi. Her iki , araçta çıkan yangın ıtfaiye | tarafından söndürüldü. Bayramda bedava ekmek • tstanbul Haber Servisi - • tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nm 2, 3 ve 4. günlerinde halka ücretsiz ekmek dağıülacağını , belirtildi. "Vücut Bakım Haftası' • lstanbul Haber Servisi - Beymen'in, 5-11 Nisan tarihleri arasında Suadiye, Akmerkez ve Başkent Beymen'de, müşterilerine özel olarak düzenlenen "Vücut Bakım Haftası" nda vücut bakımıyla ilgili yaşanan sorunlara çözümler sunulacak. • ODTÜ Uluslararası ilişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Rusya ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in Avrupa'nın 'hasta adamı' olduğunu belirterek savaşa girmesinin olanaklı olmadığı görüşünü savundu. Bağcı, Yugoslav lideri Slobodan Miloseviç'in amacının ise savaşı yaymak olduğunu ileri sürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelennden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Rusya ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in Avrupa'nın 'hasta adamı' olduğunu belirterek savaşa girmesinin olanaklı olmadığı değerlendırmesıni yaptı. Savaşın Makedonya ve dığer Balkan ülkelerine yayılması olasılığını az gördüğünü belirten Bağcı, Yugoslav lideri Slobodan Miloseviç'in amacının ise savaşı yaymak olduğunu ileri sürdü. NATO'nun Yugoslav hedeflenne yönelik başlattığı operasyon 5. gününe girerken. uzmanlann yaptığı tüm değerlendirmeler, savaşın bölge ülkelerine yayılıp yayılmayacağı konusunda oluyor. NATO'nun kara harekâtına girişmesi planını da yakından ilgilendiren son gelişmeleri, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Hüseyin Bağcı, Cumhuriyet için değerlendirdı Bağcı'nın değerlendirmesinın ana hatlan şöyle: Topyekûn harekât NATO'nun operasyonunu topyekûn bır harekât olarak değerlendirmek lazım. Bunun ıçinde Yunanıstan da var, Türkiye de var. NATO'nun temel hedefi Miloseviç'in konumunu zayıflarmak. Mümkünse ordu içinde ve parlamento içinde kendisine rakip olacak gruplar sağlamak. sonuç olarak sıyasi olarak bitirmek. Avrupa ve ABD çok kararlı gibi görünüyor. Saddam örneğinden farklı gibi görünüyor. savaç yayılmaz Makedonya'da savaş çıkar mı? Ben o beklenti içinde değılım. Münferit gösteriler oluyor. ama askeri saldın olmadığı sürece bu gibi göstenlerin olması çok anlamlı görünmüyor. Çatışmanın bölgedeki dığer ülkelere ve bu arada Türkiye'ye yayılacağını zannetmıyorum. Ama Mıloseviç'ın asıl amacı bu olacak. Başbakan Bülent Ecevit'in de görüşü bu yönde. Sırpların NATO'ya savaş ilan etmeleri, NATO'ya vurmalan anlamına gelmez. Miloseviç uluslararası destek bekliyor. ancak bugüne kadar alamadı. Yunanistan Klasik anlamda böyle tepki göstermek zorunda, ancak kabul etmiyorsa NATO'dan çıksın o zaman. Rusya Rusya ve Devlet Başkanı Boris Yeltsın, Avrupa'nın hasta adamı. Dolayısıyla bakıma ıhtiyacı var. Bakıma ihtivacı olan hastanın savaşa girmesi mümkün değil. Rus ordusunun morali bozuk. Bu yaşanan, ganimet savaşı değıl ki. O açıdan bakıldığında sözlü destekten öteye gideceğini sanmıyorum. Nükleer silah kullanacak hali yok. Rusya soğuk savaş döneminde NATO'yu karşısına alamadı, şimdi nasıl alsın. O zaman 16 ülke vardı, şımdı 19. NATO-Rusya çatısması Mümkün değıl. Rusya; Polonya, Macaristan ve Çek Cumhurıyetf nın alınmasına karşı çıkmadı. Romanya ve Bulganstan'ın alınmasına karşı olacağını söyledi. Baltık ülkelerine kesinlikle taviz vermeyecek Hele BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden bır ülkcnin başvurması zaten düşünülmez. Kara harekâtı Yugosla\ya geri adım atmazsa bu olasılık var. Düşünülen hava harekâtı 3 aşamalıydı. Şu anda savunma konumunda Kosova'ya karadan harekât düzenlerse asker konuşlandınlması söz konusu olabilir. Bu konuda orijinal planlar da \ar Türkiye Düşük profılli polirika uyguluyor. Sesini çıkarmamak en akıllı polıtika. Kabadayılanma durumu yok. NATO gerekeni yapıyor. Rauf Denktas 'NATO Sırplara müdahalede gecikti' tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, NATO'nun Sırplara müdahale ermekte gecıktiğini belirterek "Kosova'da banşın bombalama olmaksızuı gerçekleşmesini tercih ederdim*' dedı. Karadenız Gemisi ile bayram tatıline çıkan Denktaş. gemi- nin ilİc uğrak yeri olan lzmir'de ağabeyi- nin mezannı ziyaret etti. Denktaş. bura- da gazetecilerin sorulannı yanıtlarken Sırplara müdahale etmekte gecikildiğini söyledi Kosovalıların ayn yaşamaya haklan olduğunu kaydeden Denktaş şöy- le konuştu: "Sırplara bu müdahale ge- rekmeyebüirdi. Bu iş ortaya çıktığı zaman Sırplann geçmişini bilen de\ letler bu sert- liği baştan gösterselerdi. Sırplar bu ka- dar ileri gideme/Jerdi. Büyük devletler buna fırsat \erdiler. kosova'da banşın bombalama obnaksmn gerçekleşmesini tercih ederdim. Bombalama başan getir- mez. BeUd sakunlan bir süre durdurur. Ayn yaşamak Kosovahlann hakkıdır." Denktaş, Sırplara müdahalenin NA- TO'nun prestıji açısından gerekli olduğu- nu da ıfade ettı. Sırplann, çatışmalann bütün Avrupa'ya yayılacağını ıddia et- tiklenne işaret eden Denktaş şöyle de- vam ettı: "Büyük ülkelerûı çıkarJan, ça- nşmalann bütün Avrupa'ya yayılmasını gerektirivorsa çatışmalar yayılır. Kıbns meselesi de ABD'deki Yunan lobisinin çı- karlan, Kıbns'taki 1ngiliz üslerinin çıkar- lan olmasay du patladığı gün biterdL Şim- di Kıbns haUedümez bir sorun haline gel- dL" Denktaş, Kıbns'ta iki devlet esası üzennde çözümler üretilmesı gerektiği- ni belirterek şunlan söyledi: "Kıbns'ta rahaoz. Bütün dünyaya son söz söylen- miştir. 36 yıldır kendi kendini yönetmis, bir halk var. tld de\ let esası üzennde uz- laşılması gerekiyor. Klerides, Kıbns Türkierini temsil ermediğini. bizim hü- kümetimiz olmadığını kendisi söy lüyor." 1 ÜRKİYE'YE GELEN KOSOVALILARIN SAYISI 3 BİNİ AŞTI Savaşın dehşetiyüzlenleokunuyor HATİCETUNCER KAPIKULE - NATO'nun Yugoslavya'ya düzenlediği harekâtın ardmdan Türkiye'ye gelen Kosovalı Müslümanlann sayısı 3 bini aştı. Kapıkule sınır kapısuıdan dün sabaha karşı otobüs, özel oto ve minibüslerle Tür- kiye'ye giren Arnavut. Boşnak ve Türkler. üzerlerinde korkulu yolculuğun ızlerini taşı- yorlar. Priştine'den iki arabaya toplam 13 kişi do- luşarak gelen Sachk ve Böîükbaşı aileleri. geçirdiklen korku dolu yolculuğu gözyaşla- nyla anlatıyorlar. Ismail Sadık. Priştine'den 7 arabayla yola çıktıklannı, ancak 2 araba ge- lebildiklerini anlatırken gözyaşyalannı tu- tamıyor. "Ya öJüm ya kahm" diye gözlenni karaitarak yola çıktıklannı belirten Ismail Sadık, cuma günü saat 11.00'de evlerinden yola koyulduklannı, akşam ancak 17.30'da Yugoslavya'dan çıkabildiklerini özetle şöy- le anlatıyor: "Bir iki saatiik yohı alabilmek için çesiüi yoDar denedik. Tanklann arasından gectik. Son paralanmızı riişvet olarak \ererek gele- bOffik." Geride kalan çok sayıda Türk'ün duru- mundan endıse duyan fsmail Sadık şunlan söylüyor: "NATO bombardımanı olmasay- dı onlar daha zor durumda kalacaklardL A- ma bombardıraandan sonra komşudan kor- kar olduk. Bize, 'sizi saklanz' diyenfcr de ol- Yıldız. Se\ gi. Barbaros, Murat ve Yıldınm geride bıraktıklan için kimi zaman gözyaşlanna boğulsa- lar da neselenecek bir şeyler buluyoriar. Gümriik sahası içinde koşup oynayıp şakalaştvorlar. (Fotoğ- raf: HATİCE TUNCER) du. Ama korktuk ne olacağı belH olmaz de- düV Küçük Sevim babaannesine sanlıp hıçkı- ra hıçkıra "Halam kakh" dıye ağlıyor. Ağa- beyi Barbaros düzeltiyor: Halamlar, am- camiar, dedem_ Babaanne AyşeBölükbaşı oyuncak taban- cayla oynayarak koşuşturan torunu Barba- ros'a bakarak "tşte bu çocuklar bahçemizde oy uncak tabancay la oyun oynuyortardı. Oy- nayın ne olur ne olmaz derdik. Allah savaş gösterdi*' dıye yakınıp duruyor. Böliikbaşı ve Sadık aileleri sabah geldik- leri Kapıkule'de vize paralan çıkışmadığı için bekleyişlerini sürdürürken Sevim,Yıkkz, Barbaros, Cevahir. Murat, Yıkhnm yıne çi- menler arasında oynuyor- lar. Novapazar'dan (Yeni Pazar) Arnavut kökenli Yusuf İslam bilebildiği Türkçesiyle, uzamış saka- h. perişan kılığıyla fazla yakınmak istemiyor. "tn- sanın başına her şey getir. Yeni Pazar'dan gelen Arna- vutlarla dinkrimi/ birbiri- ni tutmuvor. Ancak gözya- şının düı yok." Mahmudoviç HayTİye, bir yandan ağlarken bir yandan el işaretleriyle ço- cuklannın yanında olduğu- nu, ama bazı akrabalannın Yeni Pazar'da kaldığını an- laüyor. Uzun yolculuk Ka- pıkule'de bitmiyor. 1116'sı çocuk, 1052'sı kadın, top- lam 3 bın 242 kişi, 28 ofo- büs, 8 minibüs, 215 oto- mobille lstanbul, Bursa, Tekırdağ, Izmir, Ankara, Yalova, Antalya ve Kütah- ya'dakı yakınlannuı yanla- nna doğru yola çıktılar. Umutlan ve dilekleri ise bir an önce, vatanımız dedikle- ri Kosova'ya dönmek... 55 milyar lira verildi însani yardım malzemesi yolda ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu)- Tür- kıye. Yugosla\ya'dakı savaş sonucu ev- lerinden kaçan mülteci Kosovalılara in- sani yardım malzemesi ulaştırmaya baş- ladı. Arnavutluk ve Makedonya'ya kaçan Kosovalılara TlR'larla insanı yardım malzemesi gönderecek olan hükümet. Türkiye'ye sığınanlann acil gereksinım- lerinin karşılanması için 55 milyar lıra verdi. Makedonya'ya sığınan Kosovalı mültecilere un, şeker, pirinç, sıvı yağ, ça- dır, battanıye, ilaç ve tıbbi malzeme yük- lü 4 TIR ile Arnavutluk'a sığınan mülte- ciler için 3 TIR insani yardım malzeme- sinin gönderilmesine ileriki günlerde başlanacak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, önceki gece yayımlanan "Poli- tikanın Nabn" adlı programda. NA- TO'nun asken harekât hedefinın Yugos- lavya'yı savaşamaz hale getırmek oldu- ğunu belirterek ittifakın sonuç almadan dönmeyeceğinı bildırdi. Cumhurbaşkanı, harekâtın başansız kalması durumunda Bosna-Hersek'teki banşın da bozulacağına dıkkat çekerek bölgedeki gergınhğin Türkiye'ye yayıl- mayacağını soyledi.Cumhurbaşkanıdaha sonra Amavutluk Cumhurbaşkanı Rex- hep Meidani, Makedonya Cumhurbaş- kanı Kiro Gligorov ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlıgı Konseyı Boşnak üye- si Alija İzzetbegoviç ile bırer telefon gö- rüşmesı yaptı. Demırel'ın yaptığı telefon görüşmelerınde Balkanlar'da yaşanan son gelişmeleri ele aldığı belırtildi. Başbakan Bülent Ecevit, dün düzenle- diği basm toplantısında. Sırplann NA- TO'nun harekâtına karşın geri adım atma- makta dırendığinin anımsatılması üzeri- ne. harekâtın bır süre daha devam edece- ğini söyledi. NATO'nun şundılık hava ha- rekâtıyia yetındığıni kaydeden Ecevit. "Bundan sonuç ahnamadığı takdirde ka- ra harekâtına da geçilebilir" dedı. Çankın Valisi'ne yapılan suikasta kanştıklan gerekçesiyle Eskişehir Cezaevi'ne gönderilen sanıklann ailesi 'Çocııklarııııızm can güvenliği yok' • Çankın Valisi'ne yapılan bombalı suikast olayına kanştıklan iddiasıyla Ankara DGM tarafından tutuklanarak Eskişehir Cezaevi'ne gönderilen Kemal ve Bülent Ertürk'ün ailesi, çocuklannın can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı ve lstanbul Barosu'na başvurarak Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmelerini istedi. gönderilen Kemal Ertürk ile kuzeni Bülent Ertürk'ün can güvenliği olmadığı gerekçesiyle davanın görüldüğü Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmeleri istendi. Başvuru üzerine lstanbul Barosu Yönetim MİYASE tLKNUR Çankın Valisi'ne yapılan bombalı suikast olayına kanştığı iddiasıyla Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesı Yedek Hâkımliği'nce tutuklanarak Eskişehir Cezaevi'ne Kurulu toplanarak Kemal ve Bülünt Ertürk'ün can güvenliğinin sağlanması amacıyla başka bir cezaevine nakledilmesı konusunda girişımde bulunma karan aldı 'Karagümrük çetesi'nın elebaşısı Nuri Ergin ile Bahçeliev ler katliamından ıdama mahkûm ülkücü terönst Haluk Kırcı'nın da kaldığı Eskişehir Cezaevi'nde can güvenliği olmadığını öne süren Ertürk ailesi, çocuklannın acilen sevklerinin yapılması için Adalet Bakanlığf na başvxırurken avukatlan da lstanbul Barosu'na başvuruda bulundu. Oldûrülme korkusu Özdemir Sabancı'ya suikast davasından tutuklu bulunan Mustafa Duyar'm Afyon Cezaevi'nde •Karagümrük çetesi" tarafından öldürüldügüne dikkat çeken sanıklann ailesi, çocuklannm başka bir cezaevine sevk edilmemesı halinde har an öldürülebileceğini öne sürdü. 17 Mart 1999 tarihınde çocuklan ile görüşmek amacıyla Eskışehir'e gittiklerinde görüş günü olması nedeniyle kapıda tam 7 saat bekletildiklerini, ancak mesai saati bitiminde diğer mahkûmlann koğuşlara girmesinden sonra görüşün gerçekleştiğini belirten aile, bağımsız yargının alacağı karara saygılı olduklannı, ancak gerek yemek dağıtımı. gerekse havalandırma sırasında çocuklannın tehdit edildığıni söyledi. Temizel Ba/arköy esnafinı TJtyaret etti DSP tstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Zekerrv^ Temizel ile Rıdvan Budak'uı da aralannda bulunduğu 3. bölge milletvekili adaylan, Bakırköy esnafinı zrvBnet etti. Batarköy'deki Özgüriûk Meydanı'nda bir araya gelen tstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Zekeriya Temizel, 3. bölge milletvekili adayı Rıdvan Budak ve öteki adaylar, İstasyon Caddesi üzerindeki dükkânlara girerek esnafla ve caddedeki vatandaşlaria tanıştılar. sohbet ettifer. Sezen AMa adlı MUli Piyango gişesi çalışanlan, Rıdvan Budak'a bir çe>Tek büet hediye ederken Zekeriya TemizeFin de bir dönerci dükkânmda döner kesnıesi vatandaşlar ve esnafuı ilgisryle karşdandL Temizel, esnafla sohbetinde \ergi yasasmın arkasında olduğunu belirterek u Yapılan reformlar esnafuı aley hinde değil, lehindedir. Yerel yönetimde de durum bu anlayıştan farklı değildir" şekünde konuştu. Eğitim-Sen'den öneri 'Bazı eğitim hizmetleri yerel yönetimlere devredilmeli' lstanbul Haber Servisi - Eğitim Bilım ve Kültür Emekçilen Sendıkası (Eğıtım- Sen), eğitim sısteminin içinde bulundu- ğu sorunlann çözülebilmesi için eğitim yönetiminin bazı alanlarda merkezi yö- netimden yerel yönetimlere devredilme- sini isteyerek yerel yönetim adaylannm eğitimle çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Egitim-Sen lstanbul 2 No'lu Şube Baş- kanı Alaattin Dinçer, yerel ve genel se- çimler öncesi yaptığı değerlendirmede, yerel yönetim adaylannm eğitimle ilgili vaatlerde bulunduklannı, ancak daha ön- ceki seçimlerde olduğu gibi bu vaatlerin "içi boş" sözlerden öteye gıdemedığinı, denenmiş adaylann toplumsal güvenilir- liklerinın azaldığını söyledi. Yerel yöneticilere öneriter Dinçer, yerel yönetim adaylanna öne- rilerini şöyle sıraladı: • Yoksul öğrencilerin eğitim giderleri belediyeler tarafından karşılanmalı • Eğitim-öğretimde tarafolan sendika, velı ve öğrencı derneklen, STK'ler, sıya- si partiler gibi toplumsal kurumlann tem- sil edildiğı eğitim konseyleri kurulmah. • Kimsesiz çocuklann bannma, bes- lenme, rehberlik ve eğitim sorunlanmn çözümünde belediyelere yetki verilmelı. • Ders kıtaplan başta olmak üzere tüm eğitim öğretim araç ve gereçlen, yerel yö- netimlerce ücretsiz karşılanmalı. • Yüzde 70'ı kiralık konutlarda oturan eğitim çalışanlannın, konut sorunlanmn çözümüne yönelik projeler, yerel yone- tımlerce üretilip yaşama geçirilmelı. • Kreş ve anaokullan açılmalı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog