Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28MART1999PAZAR 18 SPOR Moldova engelini 2 golle geçerekAvrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grup liderliğine yükseldi VfiHi takundan bayram hediyesi Türkiye: 2-Moldova: 0 STAT: AHSamiYen HAKEMLER:KonnıdPlautz (4), WalterSta- udinger (5), Roman Kollmann (5) (Avusturya) TÜRKtYE:rtw>fM (6), Fatih (6), Ogün (7), Al- pay (7), Okan (8). Sergen (9), Tugay (7) (dk. 85Avhan), Tavfiır (6), Abdullah (7), Oktav (?) (dk. 9 Hami 5) (dk. 75Arif5), Hakan Şükür (8) MOLDOVA: Dinov (6), Fistican (5), Guzun (5), Stroienco (6). Tabanov (5) - Gaidamasci- us (5), Sischin (4), Rebeja (4), Stratulat (4). Epureanu (6). Clesenco (4) (dk 81 Suharv) GOLLER:D*. 35 Hakan Şükür 90+4 Sergen SAR1KART: Tabanov, Gaidamascius (MoL) K1RMIZI KART: Dk 60 Sischin (Moldova) ARİF KIZILYALIN Futbolun bayramı erken basladı. 2000 Av- rupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki dör- düncü maçında. Moldova'yı 2-0 yenen (A) MiIIi Futbol Takımımız. hem fınalîere dogru önemli bır adım attı, hern grup liderlığini ye- niden ele geçırdi hem de Türk ulusuna bay- ram coşkusunu bir gün öncesınden yaşattı. Evet, (A) Millı Futbol Takımımız için dün çok önemli bırgündü. Gerçi, Moldova. büyük bir çoğunluğa göre 'sıradan', 'hafîT, hatta "amatör'birtakımdı. AncakAli SamıYen Sta- dı'ndaki puan mücadelesı gösterdi ki hedefe yürüyorve Avrupa 'da'isnTyapmak istiyorsa- nız, Almanya da bır. Moldova da... Grubunda Irlanda. Almanya gibı devleri geçıp fınale ki- litlenen Ay-Yıldızlı ekip. belk) de en zorlu 90 dakikalardan bınni, bagımsızlığını henüz 3-5 yıl önce ılan eden Moldova'ya karşı oynadı. Rus ve Rumen ekolünün ızlerini taşıyan raki- bi önünde. 'Sergen'le coşup rakibin savunma kilidini Hakan'Ta açan mılliler. aldıklan yen- giyle Hollanda ve Belçika'daki 2000 finalle- rine geliyoruz sinyalleri gönderdiler.. Gerçekten Ali Samı Yen Stadı'nda dün ge- ce. son dönemlenn en ilgınç ulusal maçlann- dan birine tanık olduk. Bır yanda, teknik ada- mından taraftanna. yönetıcısınden fiıtbolcusu- na. 'final' hedefleyen Türkiye. dığer yanda 'onuru'ıçin mücadele eden Moldova. ıki de- ğişik hesabın futbol alamndakı mücadelesinin ilk dakikalan, tam bir kördövüşü bıçiminde geçti. Aşın sertliğı ön planda tutup alaran her santimetrekaresinde "baskı" uygulayan Mol- dova. Oktay'ın hemen ilk dakikalarda sakat- lanıpçıkmasıyla 'istediğHieulaşaırtakımkim- liğme bürünürken 'tek forvet' Hakan'a kalan Ay-yıldızlı ekip, sıkıntılı bir yanm saat yaşa- dı. Moldova beklenenden de dirençli çıkmış- tı. Oyuna sonradan giren Hami'nin ileriye des- tek vereceği yerde sağ kanada çekilmesi. Mol- dova defansıyla Hakan "ı ba$ başa bırakırken orta alan da forvetten kopuk kopuk oynama- ya başladı. Ne var ki 30. dakika dolarken mil- li taJcım 'sihirtideğnek'değmişçesine canlanı- verdı. Okan'ın sağ, Abdullah'ın sol kanatta- kı agresif futboluna Sergen'in "akıl dolıT oyunu eklenıyordu. Fenerbahçe nin yedekte unuttuğu yıldız, milli takımın 'Hagi'sı gibıy- di. Bir sağda, bır solda, kısaca her yerde Ser- gen'e rastlıyorduk. Tugay da biraz biraz Ser- gen'e destek verince milli takım Moldova'yı kendi silahı presle yıldırmaya başladı. Ve sin- yallerinı veren gol, dakikalar 34'ü gösterir- İcen bir kornerden geldi. Sergen 'in adrese tes- lim ortasına ön direğe koşup gelen Hakan Şü- kür vuruyor ve milli takımı 1 -0 öne geçiriyor- du. Skorboarda yansıyan gol tribünlere bay- ram sevinci yaşatırken saha ıçinde de futbol- cular sevinç yumağı oluşturdu. Kınlan diren- cin ardından Sergen'in direkte patlayan kor- neri, Hami'nin şutu derken ilk yan tamamla- nıverdi. 2. yan milli takım için çok önemliydi. Ya 1-0 korunacak, ya fark artacak ya da son da- kikalarda 1-1 stresi yaşanacaktı. Milliler. kâ- busu yaşamamak için 46. dakıkadan itibaren farkı arttırmanın yollannı denedi. Ancak Mol- dova, hıçbır şey olmamışçasına oynuyor, yine sertligi ön planda tutuyordu. Sertliğin dozajı- nı kaçıran 7 numaralı oyuncu Sischin kırmı- zı kart görünce mıllileretkinlıklerini ıkıye kat- ladılar. Gecenin tartışmasız yıldızı Sergen. bir kişi eksilen Moldova orta sahasım, *8lçûp"W- çip'kullanmaya başlamıştı. Topuk pası. ikiye bir verkaç, uzun top, sözün kısası futbola da- ir ne kadar estetik hareket varsa yaptı. Artık tribünler, rakıp. hatta hatta sahadaki diğer 10 milli fiıtbolcu 'asıl' işlenni bırakıp Sergen'e endeksleniverdiler. Şutlann imzasında da bu adı görüyorduk ki kronometre 90+4'ü yani uzatmalann son dakikalannı göstenrken bek- lene n gol geldi. Mükemmel bir top surüşü, ça- lım ve şut; gol olmuştu. Milli takım tarihinde- ki 400. golünü Moldova'ya atıyordu Ser- gen'le... Evet, Ali Sami Yen'deki 90 dakikanın öze- ti bu. Sergen, Hakan ve diğerleri desek sanı- yoruz forma gıyen diğer 11 oyuncunun hak- kını yemiş olmayız. Onlar da mücadele etti- ler. Ama bu ıkili Ali Sami Yen'deki 'milli'ge- ceye adlannı altın harflerle yazdırdılar. Fi- naîler mi? Böyle mücadele ederlerse o da vakın... M İ L L İ M A Ç T A N İ Z L E N İ M L E R / H I L M Î T Ü R K A Y - D E N I Z D E R İ N S U Ali Sami\fen'de Sergen rüzgânMerakla beklediğimız Moldova maçının olduğu gün, Taksım'den gelen bir patlama haberiyle üzüldük. Çok sayıda vatandaşımı- zın yaralandıgı haberi, son dönemde ya§adı- ğımız hüzün tablolanna bir yenisıni daha ek- lerken Avrupa Futbol Şampiyonasf nda Mol- dova'yla oynayacağımız maç için 'Acaba oiasıbirtehKkedenkorkanse>irrimiztakınu- nıyalnızbırakırmı'endişesiyle Ali Sami Yen Stadı'na gıttik. Olaylar, futbol âşığı insanla- nmızı korkutmamıştı. Tamamen dolu tribün- ler, karaborsada bilet arayanlar ve Moldova karşısında alınan 2-0'lık bir galibiyet. Bay- ram öncesi güzel bir hediye oldu, 3 puanla birlikte gelen liderlik. Milli takım kuşkusuz sahanın iyi olan ta- rafıydı. Ancak alkışlann yoğunlaştığı kişi şüphesız Sergen oldu. F. Bahçe'de yedek so- yunan, eleştirilen yıldız futbolcu, sanki eski günlerine döndü, 90 dakika koşru, pres yap- tı, pas attı, şut çekti ve uzatmalardaki golüy- le hem milli takımın tarihindeki 400. gole imzasını attı, hem de formda bir Sergen'in müjdesini verdi. Attığı golden sonra uzun sü- re yerden kalkmayan Sergen, maç bitiminde -Hocanın futbokusuna güveni bu.Arüğım gol beni yeniden hayata döndürdü" diyordu. Oktay üzdü Sergen oynadığı oyunla alkışlanırken ge- cenin bizim açımızdân en talihsiz olayı şüp- hesiz oyunun hemen başında sakatlanan Ok- ta>oldu. Sağüstadalesindeezilmemeydana gelen ve oyunu terk eden Beşiktaşlı fîıtbol- cunun hafta sonundaki F.Bahçe derbısınde oynayıp oyTiamayacağı bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Otdden uğuriama Milli takım kafilesi, Beylerbeyi'nde kaldı- ğı otelden maç için aynlmadan önce Futbol Federasyonu Başkanı Haluk ITusov ve yöne- tım kurulu üyelerinin ziyaretiyle karşılaştı. Ulusoy ve yöneticiler, oyunculara olan gü- venlerini belirtip başan diledi. Teknik dırektör Mustafa DenM. sahaya sürdüğü on biri açıkladığmda, daha önceki maçlardakı iskelet kadrosunu bozmadığı gözlemlendi. Oynadıklan kulüplerde yedek soyajnan ve problemli günler yaşayan Ser- gen, Tugay, Ogün gibi Denizli'nın gözdele- ri, yine milli takım onbirindeki yerlerini al- mışlardı. Maç için Ali Sami Yen Stadı'na koşanlar yoğun bir güvenlik aramasından geçirildiler. Tribünler saatler öncesinden milli takıma desteğe başlarken skorboardda Taksim'deki patlamayla ilgili verilen görüntüler ilgi ve üzüntüyle izlendi. Bölücü tCTÖr örgütü aley- hine uzun süreli protestolar yapıldı. Bu arada numaralı tribünde Omo'nun yap- tığı çekiliş sonrası kazanan talihlilerin oldu- ğu bölümde ılginç görüntüler yaşandı. Özel- likle Sergen'in attığı gol sonrası sahaya atı- lan mınderler değişik bir tablo çizdı. Hakeme tepki Maç öncesi yaşanan seremonide karşılaş- manın Avusruryalı hakemi Koorad Plautz'a tepkilervardı.ÂnırnsayacağınızüzereUEFA, dün akşamki maçı Israıllı bir hakemin yöne- teceğini açüdamış, daha sonra bu karar de- ğişmiş ve Plautz'un Moldova ile yaptığımız Denizli: En zor rakibiyendik Moldova'yı Sergen ve Hakan'ın golleriyle yenen milli takım, Avrupa Şampivonası finalleri için büyük yol alcfa. (Fotoğraflar: KERHM maçta görev almasına karar verilmişti. Ali Sami Yen Stadı'nın dün akşam yaban- cı mısafirleri de vardı. Grubumuzda müca- dele verdiğimiz Almanya ve Kuzey Irlan- da'dan Moldova ile yaptığımız maçı izlemek üzere tstanbul'a gelmişlerdi. Almanya'nın yardımcı antrenörü Gero Bizans ve Kuzey Ir- landa'nın yardımcı antrenörü GeorgeFostcr. 90 dakika boyunca bol bol not aldılar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Joachim Löw, Beşiktaş Teknik Dırektörü Karl Heiuz Feldkamp \e Galatasaray antrenörü Vlüfit Erkasap da 90 dakika için stattakı yerlenni almışlardı. Spor Servisi - Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa DenizH gruplannın en tehlikeli takımı olarak nitelendırdi- ği Moldova karşısında alınan galibiyet sonrası oldukça mutluydu. "Bundan önce mnadığı 3 maçta da gol atan, her seferindeönegeçen vetüm maçlannı 10 kişi tamamlayan Moldova'vı gol \eme- den 2 farkia >«ndik. Bu çok başanh bir sonuç" diyen teknik direktörMustafa Denizli. 2. golü bulmakta zoriandıkla- nnı da itıraf etti. Gelen gnıp liderliğinin önemli oldu- gunu söyleyen Denizli, "Bugruptason maça kadar her şey olabiMr. Bu yüzden bir şey konuşmak için erken" dedi. Mustafa Denizli. Sergen'i ilk onbi- re koymaida riskli da\Tandığını kabul ederek "Ancak o da benimgüvenimi bo- şa çıkartmadL Kendisine v<e tüm takı- ma teşekkür ediyorum" şeklinde ko- nuştu. Moldova Teknik Direktörü Daniii- ants'tan da Sergen'e övgüler yağdı. Sergen'i Türk ftıtboiunun Hagi'sine benzeten Daniliants, "Türkh'e son yü- larda futbol adına çok yaünm yapıyor vekarşıhğınıalıyor. Bize karşı da hakk bir gaubiyrteJdeettiler. Bizim gücümüz ise beUJ"dedı. Puan durumu Takmlar 0 G B M A Y P Türkiye Almanya Rnlandıya KJrtanda Moldova 4 3 3 2 3 2 4 1 4 - - 1 - 1 - 1 1 2 1 3 7 5 6 2 6 ( 3 8 5 10 Almanya fark attı Spor Servisi - Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki ra- kiplerimizden Kuzey trlanda ile Aİmanya'nın mücadelesini Al- manya 3-0 kazanırken zorlanma- dı. Bode'nin 2 ve Hamann'ın golleriyle galip gelen Almanya grupta 2. sıraya yükseldi. Diğer gruplarda alınan sonuç- lar ise şöyle.l.Grup: Belarus: 0 - Isviçre: 1, Danimarka: 1 - Ital- ya: 2, 2. Grup: Yunanistan: 0 - Norveç: 2, Gürcistan: 1 - Sloven- ya: 1,4. Grup: Andora: 0 - Izlan- da: 2, Ermenistan: 0 - Rusya: 3, 5. Grup: Jngiltere: 3 - Polonya: 1, lsveç: 2 - Luxemburg: 0,7.Grup: Macaristan: 5 - Liechtenstein: 0, Romanya: 0 - Slovakya: 0, 9. Grup: Çek Cumhuriyeti: 2 - Lit- vanya: 0. ÜMtT MİLLt TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ RAŞİT ÇETtNER '2000'in milli takımı hazır'Spor Servisi - Cmıtler 'umut' verdi. 2000 Sydney Yaz Olimpi- yat Oyunlan Elemeleri'nde mü- cadele eden Ümit Milli Futbol Takımımız, grubundaki dördün- cü maçında Moldova'yı 2-0 ye- nip fınal için büyük avantaj ya- kalarken teknik direktör Raşit Çetiner de "Hem bugünü hem yannı düşünüyonız. Bu çocuk- larkısa bir süre sonra (A) milli ta- kunın değişilmez isimleri olur" dedi. Moldova galibiyetıyle grupta hedefledikleri puana ulaştıklan- nı da vurgulayan Çetiner, Cum- huriyet'in sorulannı yanıtlarken "Ümit milli futbol takunınuzda 2000 elemelerine başlarken ken- di evimizdeki 4 maçtan 10-12 pu- an hedefliyorduk. Bir maçta be- rabere kalabiliriz di>e düşün- dük. Düşündüğümüz de gerçek oldu.Almanya gibi bir des i yen- dik, ancak biı seride 1 beraberli- ğuniz var. Şimdi deplasmandaki 4 maçta alacagımız 1 galibiyet. 1- 2 berabcrlik bizi hedefe götüriir. Ama ümit milli takımının görevi sadece olimpivatiara gidip mü- cadele etmekk sınırlı kalmama- lı. Bizim \annlan düşünmek gi- bi bir yiikümlülüğümüz var. Şimdi herkes bir gurbetçi çocuk Yddıray Baştürk'ün adım du\ u- yordu..\maYüdıra>. kendini dün gece (cuma) Türk futbolseverie- re gösterdi. SadeceYıldıray değil, birçok genç oyuncu oynadıklan futbolla nerelere çıkabilecekleri- nin sinyallerini verdiler" dedi. Raşit Çetiner, FatihTerim'ın 199O'lı yıllann başında ümit milli takımıyla yakaladığı kuşa- ğın bir benzerinı oluşturduklan- nı da belirtırken "Bu çocuklar >ıllardır birtikteler. Bu büyük bir avantaj. Nasıl Sa\ın Fatih Teriın olûnpik takımla birekipoluştur- duysa şimdi de aynı durum söz konusu. Kaleci >İctin'indenEr- han'uıa. Emrah'ına, Burak'ına, Emre'sine. Berkant'ına çok iyi birkadromuzvar. Buoyuncular yan yana oynayıp 2000'li yıllann başında Avrupa ve dünya kupa- larında ses getirebilirler*' diye konuştu. Ümit milliler 10 puanla lider durumda bulunuyor. Ümit Milli Takım Löw Yıldıray'ı istedi Spor Servisi - Fenerbahçe Tek- nik Direktörü Löw'den ümit milli futbol takımımızdaki Yıldıray,Gün- gör ve Emrah'a övgü. Ümitlerin Moldova'yı 2-0 yendikleri karşılaş- mayı izleyen Alman teknik adam, özellikle gurbetçi futbolcu Yıldı- ray'ı çok beğenerek alınmasını iste- di. Yıldıray'ın ve kendisinin mena- jerlerinin aynı olduğynu söyleyen Löw, Adanasporlu Emrah ve Sam- sunsporlu Güngör'ü de çok beğen- diğini. bu isimlerin Fenerbahçe'ye faydalı olacağını kaydetti. Fenerbahçe'de bayram için fut- bolculara 2 gün izin verildi. Ancak sonhaftalarda üst üste alınan başa- nsız sonuçlardan sonra yönetimin oyunculan takip ettirdiği haberleri huzursuzluk yarattı. MAÇIN ELEŞTİRİSt İyi Oynadık MAHMUT SERT Ulusal takımımız, Moldova'yı zor geçen bir maçta iyi futbol oynayarak yenmeyi bildi. Rakip ekip, öylesine enerjik futbol oynuyor- du ki alanın her yerınde uyguladıklan baskı ile oyunculanmıza hareket alanı bırakmadılar ve hiç de kolay lokma olmadıklarını gösterdiler. İlk 20 dakikada onların hareketli futbolu karşısın- da ulusal ekibimiz oyun kurgu6unu uygulamak- ta güçlük çekti. Ancak sonrasında Sergen'in maça ağırlığını koyması dengeleri bozdu. Ser- gen, ortaya koyduğu başarım düzeyi ile izle- yenlere futbol keyfi verirken ekibimizin oyunu- na da büyük katkıda bulundu. Attığı gol ise tek kelimeyle klasına yakıştı. Moldova'nın hareketli, yardımlaşmalı kala- balık savunma anlayışı, ekibimizi çabuk oyna- mak zorunda bıraktı. Teknik yeterlilikleri rakip- lerinden iyi olan futbolcularımız, fızik olarak da onlar kadar hareketli olunca maçı kazandılar. Özellikle Alpay, özveriyle girdiğı ikili savaşım- laria dıkkati çekti. Alpay bu savaşımının yansı- nı ligde gösterse takımının savunmasını tek ba- şına taşıyabilir. Yine orta alanda Okan ligdeki temposunda oynayarak Moldova savunması- nı yıprattı. Özellikle atak bölgesinde yaptığı baskı sonucunda kaptığı toplarla etkıli karşı ataklar geliştirdi. Ve Hakan Şükür. Jenerikle- re geçecek güzelliktekı golle maçın kilidini çö- zen gecenin kahramanı. Ancak Hakan, öyle hareketler yapıyor ki tam bu hareketlere şap- ka çıkartırken sonradan bu şapkayı öfkeden yiyesiniz geliyor. Hakan, kaleden uzaklaştıkça bütün iyi özelliklerini yitiriyor; bu nedenle rakıp kaleye yakın olup tek top oynaması g'erek; yi- ne de her haliyle vazgeçilmez bir oyuncu. Dün gece ulusal ekibimiz, karşılaşmanın her anını satranç maçı oynarcasına geçirdi. Fut- bolcularımız, oyunun temposunu yükseltme zamanlamasını Sergen'in patronluğunda o denli iyi yaptılar ki savunma ve atak düzenek- leri, birkaç önemsiz yanlış dışında istediğimiz gibi işledi. Moldova'nın inatçı oyun anlayışı, bu özelliklerimizi test etmemizde önemli ölçüttü. Bu testten başan ile çıkan ulusal ekibimiz, gru- bunda lider olarak avantajını sürdürüyor. Son söz maçın hakemine... Avusturyalı duy- gusal davranıp yanlı düdükler çalarak oyunu , yakından izleme ve kararlı olma gibi iyi hakem- lik özelliklerini gölgeledi. Fark Kaçtı HASAN AL Savunmada Clesenco, Fatih ve Ogün ikılisinin kontrolünde. Alpay ve Tayfun, defansın önünde beşli Moldova orta sahasına sağ kulvarda Okan, sol kulvarda Abdullah, oyunu kurmakla görevli Tugay ve Sergen'le altılı. Yani rakipten bır fazla. lleri ikili- de sakatlanan Oktay'ın yerıne Hami ile birlikte B. Hakan. Dörtlü savunmanın arasında orta sahanın verdiği destekle etkili olmaya çalışıyor. Savunma bloku ile beşli orta saha bloku çok yakın oynatan Moldova, topu kazanmak için de çok yakın mesa- fede, paslaşmak için de. Öyle ki top sağ kanada ak- tanldığında Okan'ın başında üç kişi. Kademede de mutlaka bir oyuncu. ileri uçta orta saha oyuncula- nyla kenar oyuncuları arasındaki uzaklık, yardımla- şamayacak mesafede. B. Hakan, Oleg'in takibinde. Hami, Radu'nun kontrolünde. Derinlik veren Stroienco. Alan boşal- tarak ya da çapraz koşularla savunmanın dengesi bozufarak Sergen ve Tugay'ın boşaltılan alanlardan yararlanması söz konusu değil. Ikinci bloktan atılan şutlar da çok cılız. Abdullah ve Okan'ın ürettiği ke- nar orta sayısı hem az hem de etkisiz. Özellikle Vi- lademir, Abdullah'ın koşu yolunda engel. Savun- madan hücuma sürpriz bir şekilde çıkan ve yararlı olan oyuncu sayısı, Ogün ile sınırlı. Moldova ile Tür- kiye arasında en belirgin farklılık, paslaşmak ve to- pa sahip olmada. Türkiye, daha iyi top çeviren, da- ha çok topa sahip olan taraftı. Özellikle baskı altın- dan topu çok rahat çıkardılar. Ancak ikinci ve üçün- cü hareketlerde devamlıhk yoktu. Gol de kapalı sa- vunmayı aşma denemelerinden btrı olan serbest vuruştan geldi. Hatayı kalesinde en az yapan değil, en çok pozisyon veren takım yapınca, millilerimiz ilk yanyı 1-0 önde tamamladı. Ikinci yanda üstünlüğü yakalayıp rahatlayan Tür- kiye ile maçı döndürebilmek için tüm güçlerini orta- ya koyan Moldovalı oyuncular arasındaki mücade- le oyunu bir süre dengede götürdü. Bu dakikalarda Moldovalı futbolcuların golü bulma çabası hem sa- vunmada açık vermelerine hem de bir kişi eksik kal- malanna neden oldu. B. Hakan, bu pozisyonlarda yalnız kalmasa, so- nucu yakalayacak skora çok önceden ulaşabilirdik. Bır oyuncunun hücumda çapraz koşu yapması, alan boşaltması, havatoplannı alması triplingle rakip ka- leye inmesi ve son vuruştan golü atması gerçekten başanlması zor bir görev. Ancak bu futbolcumuz, bu görevlerin hepsini yerıne getiriyor. Mustafa Deniz- li, başarı çıtasını biraz daha yükseğe çıkarmak isti- yorsa Hakan Şükür'ün yanına mutlaka bır oyuncu bulmalı. Denizli'nin ilk on birde oyuna sürdüğü Ser- gen ise özellikle rakip takımdan Sischin in oyundan aülmasıyla ortaya koyduğu futbol ve göze hoş ge- len hareketlerle takdir topladı ve son dakika attığı golle de milli takımı rahatlattı. Orta hakem Konrad Plautz, pozisyonlan çok ya- kından takip ederek tam not alırken hafta boyu ya- pılan spekülasyonlara da çok iyi cevap verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog