Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERÎ Kayıp.- 09.20-01.05 Kanal E Dram /fN (\Vhen Innocence is Lost) - 17 yaşındaki ^cJ genç anne Erica French, bir yandan koleje git- rnek isterama diğer yandan küçük kızını büyütme- ye kararlıdır. Bebeğin babası Scott, çocuğunu red- detmektedir. Yön: Bethanv Rooney. Oyuncıdan Ke- ri Russell. Roberto Maxwell. Vincent Corazza. 10.50 TRT 2 Beğendiğiniz... Aynntyanda Çılgın Tatil 13.30 Kanal D Güldürü \ (National Lampoon's Europcan Vacation) Dört kişilik Amerikan ailesinin, Avrupa'nın altını üstüne getirdilderi seyahatleri sırasmda baş- lanna gelen ilginç olaylann anlatıldığı filmin yö- netmen Amy Heckerling. Oyn: Chevy Chase, Be- verly D'Angelo. Dana Hill (1985 ABD, 94 dk). Ben Müyoner_ 14.50 Interstar Güldürü /J7\ Istanbul'da ayakkabı boyacılıgı yapan Ga- *<y rip'e, zengin birişadamindanyükJu birmiras kalır. Bunun üzerine işadamının yeğenleri ayakka- bı boyacısının peşine düşer. Yön: Sırn Gültekin. Oyn: Ilyas Salman, Şehnaz Dılan. Suna Pekuysal. Kader Oyunu 15.10 Kanal E Dram (Playing God) - Başanlı bir cerrah olan Eu- gene ilaç bağımlısıdır. Bu nedenle ameliyat sı- rasında bırkızın ölümüne neden olmuş ve görevin- den uzaklaştınlmıştır. Yön: Andy Wilson. Oyn: Da- vid Duchovny. Timothy Hutton (1997 ABD, 93 dk). Bob Roberts 15.25 TRT2 Dram ©(Bob Roberts) - Folk şarkıcısı olan Bob Ro- berts, senatoya girebilmek için bir kampanya başjatır. Roberts ve yardımcılan, rakipleri olan se- natör Paiste'ye karşı kural tanımaz ve komplolar- la dolu bir savaş açarlar. Tim Robbins'in yönetip oynadığı filmde sanatçıya Giancarlo Esposito, Ray Wiseeşlikediyor(l992 ABD. 101 dk). Tulsa 15.30 Prima Duygusal v (Tulsa) - Filmde; sıfirdan işe başlayan ve işi- nin zirvesine çıkan biryağ imparatorunun duy- gusal aşk öyküsü konu alınıyor. Yön: Stuart Heis- ler. Oyn: Susan Hayward, Robert Preston, Pedro Armendariz, Lloyd Gough (1949 ABD. 90 dk). Hot Shots 20.45 Show TV Güldürü •77\(Hot Sbots!) - Yönetmenliğini Jim Abra- vi/ hams'ın üstlendiği, başrollerinde Charlie She- en ve Cary Elwes gibi oyunculann yer aldığı film- de; '9 l,'2 Hafta', 'Rocky', 'Superman' gibi yapım- larla dalga geçiliyor (1991 ABD, 85 dk). Pbdyumun Büyüsii 21.00 Prima Macera (She is too TaH) - Greeta Lamar, bir süre ön- ce bıraktıgi modanın rekabet dolu. gözalıcı dünyasma tekrar dönme karan almıştır. Sektörbir zamanlar öğretmeni ve kla\-uzu olan. şimdi ise en büyük rakibi sayılan Alonzo Palermo'nun hâkimi- yeti altındadır. Yön: Redge Mahaffey. Oyn: Bri- gitte Nielsen, Corey Feldman, George Hamilton. 22.10 / Kanal E / Beyaz... Aynrrtı yanda Tango ve Cash 22.45 Kanal D Macera (Tango & Cash) - Ray Tango. Los Angeles Emniyet Örgütü'nûn en iyi polısi oiduğunu dü- şünmektedir. Gabe Cash ise Tango'dan daha ba- şanlı bir polis olduğuna inanmaktadır. Ancak ye- raltı dünyası ise işlerine engel olan bu iki polisi de yok etmeyi düşünmektedir. Yönetmen: Andrei Konchalovsky. Oyn Sylvester Stallone, Kurt Rus- sell. Teri Hatc'her, Jack Palance (1989 ABD, 98 dk). Ev Hapsi 00.15 TRT 1 Güldürü v (House Arrest) - Evliliklerinde kötü bir dö- nem geçirmekte olan Janet ve Ned. bir süre ay- n yaşamaya karar verirler ve bunu çocuklan Gro- ver ve Stacey'ye açıklarlar. Bu durumdan hiç hoş- nut olmayan iki kardeş, anneleri ile babalannı evin bodrumuna hapsederler... Yön: H. Winer. Oyn: Ja- mie Lee Curtis, Kevin Pollak (1996 ABD. 108 dk). Jamaika Oteli 00.15 TRT INT Macera (Jamaika Inn) - Hayattaki tek varlığı olan an- nesi ölünce sığınmak için kocası korsanlarla işbirlıği yapan teyzesinin yanına gelen bir genç kı- zın öyküsü. Yön: Alfred Hitchcock. Oyn: Charles Laughton, Maureen O'Hara (1939 Ingiltere. 98dk). Son İzci 00.30 Kanal D Macera ©(The Last Boyscout) - Joe Hallenbeck. ülke- nin gizli servis ajanlanndan biridir. Düzenbaz bir politikacıyla tartışmca görevi bırakır ve özel de- dektif olarak çalışmaya başlar. Yön Tony Scott. Oyn: Bruce Willis. Damon Wayans. Chelsea Field. İntikamSUahı 01.00 Kanal 6 VVestern (Coroner Creek) - Evleneceği kızın ölümü- ne neden olan Miles'e karşı intikam ateşiyle yarup tutusan Chris'in öyküsü. Yön: R. Enright. Oyn: Randolph Scott. M. Chapman (1948 ABD, 93 dk). Amerikab 01.30 Interstar Güldürü . Yıllarca kaldığı Amerika'dan zenginleşerek dö- ' nen bir Türk vatandaşının gülünç öyküsünün anlatıldığı filmin yönetmeni ŞerifGören. Yapırrun başrolünde, Şener Şen, Lale Mansur, Taner Bar- las ve Eray Özbal oynuyor (1993). /TT\ /T> fT>> r\ Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN G\ R AO VO I) Cumhuriyel /1O7.4 06.00 Sabahın Rengi 07.00 Türkü Dostları - Tekrar (Melıh Duygulu) 09.00Alaturka Sevda- lar - Tekrar (Aylin Şen- gün) 10.00 Sarı Bisik- let (Özgür Özbakır) 11.00 Hekim Gözüyle (Rıfat Yücel - Okan Fa- lay) 12.00 Dünya Mü- ziği Coğrafyası (Feza Tansuğ - Ayhan Sürek) 13.30 Asu Maralman'la •k Saat 13.00te ve 18.00'de 'Ana Haber1 bülteni yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyle: Programda bu haf- ta, 'siyasi partilerin ulusal sağlık polrtikala- i' konusu ele alınıyor. • 18.30 Noktüm: Programda; Nicolay Rims- ti-Korsakof'un 'Kardan Kız' süiti ile Rein- ıold Moritseviç Gliere'in 'Kırmızı Gelincik' jafe muziğinden bölümler yer alıyor. Randevu 15.00 20. Yuzyıla Bakışlar (Server Tanilli) 16.00 KırkAm- bar (Selim Ileri) 18.30 Noktürn (Erhan Tıra- şın) 20.00 Dönülmez Akşamın Ufku (Aylin Şengün) 22.00 Dostun Penceresinden (Sinan Karahan) 23.00 Insa- na Yolculuk - Tekrar (Nebil Özgentürk) 24. 00 Müzik Pazarı (Uğur Dinçer). Tei: 0212 513 80 06 Faks:0212513 7719 TRT1 11.10 'Gülmece' TV Servisi - Halit Kıvanç'ın sunduğu "Gülmece"ye katılan Mücaf Ofluoğlu'yla eski bay- ramlar üzerine söyleşi yapılıyor. Sanatçının Öztürk Serengil'le ilgili anılannın da yer aldığı yapıma aynca tiyatrocu Seren Fosforoğlu. türkücü Zehra Bi- lir ve kantocu Nurhan Dam- cıoğlu da konuk oluyor. NTV 12.05 Ecevit'le gündem TV Servisi - Başbakan Bû- lent Ecevit, konuğu olduğu "Ankara Kulisi"nde. son si- yasi gelişmeleri değerlendiriyor. İsmet Solak'ın sunduğu ya- pımda. "Ecevit hükümeti. ül- keyi 18 Nisan seçimlerine gö- türebilecek mi", "Turizmi oJumsuz etkileyecek kampan- yalara karşı Türkiye hangi silahlarla mücadelt'edecek" gibi sorulara yanıt aranıyor. Kanal E 18.00 Öngören 'Artvizyon'da TV Servisi- "Artvizyon"da Uluslararası Ankara Film Fes- tivali Başkanı Mahmut Tali Öngören'le festival üzerine söyleşi yer alıyor. Adnan Tö- nel'in sunduğu yapım, Kültür Bakanı Istemihan Talay'ın kurulu§ hazırlıklan devam eden Çağdaş Sanat Müzesi'yle ilgi- li basın toplantısından görün- tülerle sürüyor. TRT 2 22.30 'Monte Kristo Kontu' dizisi TV Servisi - "Monte Kris- to Kontu" dört bölüm halinde yeniden ekranda. Öyküsü 18801i yıllarda Fransa'da geçen dizide Ornelia Muti ve Gerard De- pardieu var. Jose Dayan'ın yö- nettiği dizinin öyküsü şöyle: lha- nete uğrayarak 18 yıl haiksız ye- re cezaevinde kalan Edmonds Dante, cezaevinden kaçar. Pa- ris 'e dönen Dante, arkadaşlann- dan intikam almaya karar verir. Sık sık yayımlanan eğlence programlan, TV'lerin özel günler için hazırladığı yapımlan sıradan hale getirdi Eski bayramlan aratan eğlencelerT\' Servisi - Özel TVIerde he- men hemen her akşam sazlı-sözlü eğlence programlannın ekrana gel- mesi, "özel günler" için hazırlanan yapımlan sıradan hale getirdi. Ka- nalların Kurban Bayramı için ha- zırladığı eğlence programlan. içe- rik olarak diğer günlerde ekrana ge- lenlerden farkh değil. Ancak yine de ekonomik nedenlerden ötürü ta- tile gıdeme>ip bayramı evlerinde ge- çirecekler için çekici gelebilir. TRT'de nostalji rüzgân Geçen Şeker Bayramrnda oldu- ğu gibi bu Kurban Bayramı 'nda da TRT, hazırladığı programlarla di- ğer kanallar arasmda öne çıkıyor. TRT 1 'de saat I4.50'de yayım- lanacak olan "Bayram Şekeri" adlı programda, ünlü sanatçılann ilk yıllanna ait görünrüler. güldürü di- zilerinden ahntılar ve skeçler ekra- na geliyor. TRT arşivinden yararlanılarak hazırlanan program. hafizalardan si- linmişanılan tazeleyerek izleyici- leri geçmişe götürüyor. Programın, bayramın 1. günü ekrana gelecek olan ilk bölümünde. Zeki Müren, Emel Sayın. Nükhet Duru, Nilü- fer, Muazzez Abacı. Tanju Okan, Mustafa Topaloğlu, Hüsamettin Subaşı. Ayşegül Aldinç. Hülya Avşar, Sezen Aksu, Muazzez Er- soy. Sinan Özen. İbrahim Tatlı- ses. Sibel Egemen, İzzet Altın- meşe ve Banş Manço'dan parça- lar yer aiıyor. TRT 1 'de bayram süresince dört bölümlük bir dizi de ekrana gele- cek. Ali Erdoğan'ın yönettiği "Bayram Ziyareti" adiı dizide, dört kişilik bir ailenin bayram sü- resince yasadıklan konu ediliyor. Dizi. 19.20'de yayımlanıyor. Ba>ram özel eğlence programı "Bavramlık" ise saat 21.30'da yayımlanıyor. Gülşah Banda. Işık Kadirioğlu, Saadet Baykal ve Gencay Turşucu'nun sunduklan programın ilk bölümünde, Kim Bunlar. Çıör Kızlar, Çelik, Pınar Aylin, İzzet Altmmeşe, Özcan De- niz. Belkıs Akkale, Soner Olgun, Şükriye Tutkun, Kubat, Sümer Ezgii ve Nadide Sultan sevilen parçalannı seslendiriyor. TRT 2 ise Kurban Bayramı' nın ilk gününde iki önemli konseri ek- rana getiriyor. Gündüz saat 14.15"te Ingiliz rock topluluğu "Genesis"in 1998 Av- rupa Turnesi sırasmda Polonya'da Yemltında hırsız-ajan çatışması Kanal E 22.10 Beyaz Timsah - Albino Alli- gator / Yönetmen: Kevîn Spacey/Oyuncular: Matt Dillon, Faye Dunavvay, GarySnise, VVillram Ficht- ner, Viggo Mortensen, John Spencer, Skeet Ul- rich, Joe Mantegna /1997 ABD yapımı, 97 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Quentin Tarantinofılmlerini se- venlere, aynı kulvarda ilerlemeye çalışmış bir "ilk film" var bu ge- ce Kanai E'de: "Beyaz Timsah" Yönetmeni Kevin Spacey. "The Lsual Suspecf'in, "Seven"ın ve birçok aksiyon fılminin bas^- nlı oyuncusu Spacey, Hollywo- od'daki birçok yıldız gibi 90"la- nn ikinci yansında yönetmenliği denemeye kalkmış ve işe kuvvet- li bir senaryoyla girişmişti. Uluslararası sinema çevrelerin- deki değerlendirmelere göre, ka- meranın ardındaki ilk sınavı ver- di Spacey ve film Courmayeur- Noir in Festival 1996'da en iyi ya- pıt seçildi. Konu şöyle: Başansızlıkla ve üç ajanın ölümüyle sonuçlanan bir soygunu takiben New Orleanslı üç hırsız (iki kardeş ve arkadaşla- n) yerin altmdaki "Dino's Last Chance" adlı bir bara sığınıyor- lar. Polis ve içeride bir silah ka- çakçısının da olduğuna inanan giz- li sen is ajanları ban kuşatırken hırsızlar mekândaki beş kişiyi re- hin alıyorlar. Büyük bir gerilim içinde geçen birkaç saatin sonun- da bar kana bulanıyor, ama hır- sızlardan biri (Matt Dillon) "kab- ramanlaşarak" ışin içinden sıv- nlı>or... Spacey'nin elindeki oyuncular- dan Dillon, o eski çekici kötü ço- cuk değil. Dunaway de plastik ameliyatlann armağan ettiği genç- liği ruhen yakalayamıyor, ama yö- netmen Fichtner'Je Sinise'dan azami v erimi almayı ve kapalı me- kânlarda hareketi sağlamayı çok iyi başanyor. Barın iç karartıcı orta- mında teatral anlatıma düşmeme- si de olumlu bir puan... Michaei Brook'un caz ve blu- es kanşımı müziklen EMI etike- tiyle biralbümde toplanmtştı... Aşk uğruna yapılan fedakârlıklar TV Servisi - "Sinema ve Edebi- yat" kuşağında VV illiam Shakespe- are'in aynı adlı oyunundan sinema- ya uyarlanan "Beğendiğiniz Gibi" adlı film gösteriliyor. Rekin Teksoy, filmin gösteriminden önce, tiyatro sanatçısı Ali Taygun'la tanıtım söy- leşisi yapıyor. Shakespeare'in 1599'da kaleme aldığı sanılan ve kendisinin de oyna- dığı bu ünlü güldürünün konusu, Tho- masLodge'un 1540'tayazdığı "Ro- sa/ynde" adlı romandan esinlenile- rek oluşturulur. Thomas Lodge'un da Cbaucer'ın biröyküsünden etki- lendiği bilinmektedir. Shakespeare oyununa çevre ola- TRT 2 10.50 Beğendiğiniz Gibi - As You Like It / Yönetmen-Senaryo: Christi- ne Edzard (VVilliam Shakespeare'in oyunundan) / Oyuncular Emma Craft, Ewen Bremmer, James Fox, Cyril Cusack, Tony Armatrading / 1992 Ingiltere yapımı, 110 dakika. rak Ardennes Ormanlan'nı seçer. Sa- ray yaşamı ile doğa arasındaki çeliş- kiyi vurgulamayı amaçlar. Soylu bir ailenin çocuklan olan Oliver ile Or- lando iyiyle kötüyü temsil ederler. Kardeşinin haklannı elinden alma- sı nedeniyle ormana sığınan, babası- nı arayan genç Rosalinde, erkek kı- lığına girerek ormana gider. Burada karşılaştığı Orlando'ya âşık olur. Or- lando'nun da kötü yürekli kardeşi Oliver'dan çekmediği kalmamıştır. Bir sürü seriivenden sonra kötüler ce- zalannı bulur ve Rosalinde ile Or- lando birbirlerine kavuşurlar... Daha önce 1936'da Paul Czin- ner'in yönetimindefilmealınan (Baş- rolleri Laurence Olivier ile Sophie Stevvart oynamıştı) "Beğendiğiniz Gibi"yi Christine Edzard günümü- ze uyarlayarak sinemaya aktanyor. Klasik bir Shakespeare ortamı bek- leyen seyirci, aynı temayı çağdaş bir konu olarak, belki de daha rahatça izliyor. lyilik-kötülük çatışması, a§k uğ- runa göze alınan fedakârlıklar, do- ğanm karşı konulamaz çekiciliği, yer yer lirik, yer yer ciddi bir anlatım, Sha- kespeare'in ele aldığı her konunun herortamda herdevirde geçerli oidu- ğunu bir kez daha doğruluyor. Sha- kespeare'i günümüze bağlayan "Be- ğendiğiniz Gibi", tam bayramhk bir film. İzleyin! verdiği konser yayımlanıyor. Top- luluk bu konserinde "Calling; AJİ Stations" adlı albümünde yeralan parçalan seslendiriyor. Gece saat 00.10'da ise Victoria Adams, Me- lanie Brown, Emma Bunton ve Melanie Chisholm dan oluşan "Spice Girls" topluluğunun kon- seri var. 'Şahane Bayram' Kanal D'de. Siiheyl ve Bebzat Uygur kardeşlerin sunduğu "Şa- hane Pazar" programı. bayram özel bölümüyle ekrana geliyor. Ti- yatro sanatçısı Nejat Uygur'un "Minti Minti" adlı oyunuyla yer alacağı programda, yanşmalar da bulunuyor. Yapımda ekrana gele- cek olan sanatçılar şöyle: Gülben Ergen, Rober Hatemo, Şahsenem, tzzet Yıldızhan, Mehtap Saraç. 'Bayramın Yıldızlan' Show TV'nin 22.45'te ekrana gelecek olan özel eğlence progra- mı "Bayramın YıldızlarT'ndases dünyasının ünlü isimleri yer alıyor. Ece Erken'in sunuculuğunu üst- lendiği programda, Muazzez Er- soy, İbrahim Tathses, Mahsun Kır- mızıgül, Ajda Pckkan, İbrahim Erkal. Ebru Gündeş. Grup Ay- na. Serdar Ortaç ve Edip Akbay- ram yer alıyor. Sanatçılar geçidi atv de hazırladığı özel eğlence programlarla izleyiciyi ekrana bağ- lamaya çalışacak. Yaiçın Menteş ile Esra Ceyhan'ın birlikte suna- caklan programda yer alan sanat- çılar şöyle: İsmail Türiit, Safiye Soyman, Çelik, Arif Sağ, Belkıs Akkale, Grup Laçin, Yeşim Sal- kun, Mine Koşan, Özcan Deniz ve Mehtap Saraç. Programda, Ase- na da danslarıyla ekrana geliyor. Yanşma ve eğlence iç içe İnterstar'ın bayramın ilk günün- deki ağırtoplan "Ham Çökelek" adlı şarkıyla ünü yakalayan Atilla Taş ile Ferdi Tayfur. Interstar, sa- at 20.50'de ekrana gelen "Köşe Dönmece" adlı programıyla, hem yanştırmayı hem de eğlendırmeyi hedefliyor. Programda, Hakan Ta- şıyan, Ceyian, Muazzez Ersoy ve Çeşm-i Dilber yer alıyor. TRT1 20.50 Dördüncü bölüm 'KurtlarSofrası' TV' Servisi - Dizi film "Kurtiar Sofrası", Istan- bul'un iş merkezleri, Babı- ali ve Beyoğlu ortamında ülkeyi kurtlar sofrasına çe- viren çıkarcılar, sahtekârlar ve karaborsacılarla girişti- ği savaşım sonunda canm- dan olan ilkeli birgazeteci- nin öyküsünü konu edinı- yor. Attilâ tlhan'ın 1963 te basılan iki ciltlik romanın- dan 1978'desenaryolaştın- lıp çekimi yıllarca ertelen "Kurtiar Sofrası", sekiz bölümlük bir TV dizisine konu oldu. Yönetmenliğini Biket İlhan'ın üstlendiği dizi, bu hafta dördüncü bö- lümüyleyayımlanıyor. Şök- ran Güngör, Hakan Van- lı. Hakan Gerçek, Tunca Yönder, Deniz Uğur gibi oyunculann rol aldığı dizi- nin bölüm özeti şöyle: İbrahim Cura'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kor- kuya kapılan İtalyan ortak- lan Seyit Sabri'yi devreye koyarlar. Seyit Sabri, oğ- lundan başka herkese acı- masızca davranmaktadır... Tv PROGRAMLARI •||v?~| 07.00 Yannlar Bızim 10.00 Işitme Engellıleret w \ I Haber 10.10 RedKit 11.10 Halit Kıvanç'laGül- • J mece 11.55 Elazığ - Şekerspor Futbol Karş. (Canlı) 14.05 Moby Dick 14.50 Bayram Şekeri 16.05 Dans Akademisı 16.35 Yerli Film: Dokunmayın Şaba- nıma18.20SporGundemı 19.20 Bayram Ziyareti 19.55 HavaDurumu 20.00 Haber2a50Dei: KurÖarSofrası21^0 Bayramlık 23.00 Spor Stüdyosu 24.00 Haberler 00.15 Yabancı Film: Ev Hapsi (0 312 428 22 30). *T\ 08.00 Yabancı Film: Joe Panther 09.50 Bel- V I gesel 10.50 Yabancı Film: Beğendiğiniz Gi- ^ - J bi 13.00 Sihirbazlık Göstenlen 14.15 Konser Genesıs' 15.25 Yabancı Film: Bob Roberts 17.10 Fı- gure Skating Show 18.05 Güney Denizlerinm Öykülen 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme Engellilere Haber 19.40 Müzik Koridoru 21.15 Müzik-Kaiite 22.00Gece Bül- teni ve Ingilizce Haberler 22.30 Dizi: Monte Kristo Kon- tu 00.10 Konser 'Spice Girls 1 (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 10.00 Dizi: Korkusuzlar 10.30 Ç'zgi Rlm: Sıhirtı Kalem 10.35 Hme Chan Ribbon 11.00 KonserSalonlanndan 12.35 Di- zi: Dostlar Pasajı 13.20 Kurban Deriteri ia40THM Oyun Havalan 14.20 At Yanşlan (Izmir'den canlı) 17.40 Dün- ya Artıstik Patinaj Şampiyonası Gala (Bant) 19.40 Tür- kiye Buz Hokeyi ügı Rnal Maçı (Tekrar) 21.45 Ha/it Kı- vanç'la Gülmece 22.25 Konser 'Robbie VVİIIİams' 23.25 Gezelim Görelim 00.05 Bayram Şekeri. 07.00 MEB Açıkögretim Us. Ders Prog. 12.00 Dost Dost Diye 13.25 Gönül Bahçemiz 15.05 Turkü Tür- kü Türkîyem 16.35 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 18.35 Bir Dilden Bir Telden 19.55 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 21.30 Mehmetçik Konsen 22.30 Nazar Degmesin. 10.15 THM Oyun Havalan 11.05 Pazar Pano- rama 13.05 Ingilizce Turizm Spotu 13.30 Yer- li Film: Yumurcağın Tatiı Rüyalan 15.05 Al- manya'dan 15.30 Orhan Ayhan'la SporYorum 16.05Ana- dolu'dan Görünüm 16.45 Halit Kıvanç'laGülrnece 17.30 Elazığ-Şekerspor Futbol Karş. (Bant) 19.00 Devlet Halk Danslan 19.20 Bayram Ziyareti 19.50 Almanca ve in- gilizce Haberler 20.00 Ana Haber 20.50 Kurtlar Sofra- sı 21.30 Bayramlık 23.00 Spor Stüdyosu 24.00 Haber- ler 00.15 Yabancı Film: Jamaika Oteli. Ş 07.30 Opera'UCenerentola-2'08.30 Vah- PRI/VSl 9 Do ^ a ° 9 - 00S t E s P r i t Ga^ta Konseri 09.40 Bitkılerin Gizemli Dünyası 10.50 Yabancı Film: Robin Hood 12.45 Genış Açı 13.10 Opera (Tek- rar) 14.20 Omnibus-Dağbaşında Bir Gün 15.30 Yaban- cı Film: Tulsa 17.10 Haberci 18.00 DoğalYaşam 18.50 20. Yüzyılın BuyükOlaylan 19.40Oscar 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film.- Podyumun Büyüsü 22.50 Jazz 23.50 Yabancı Film: Get Back (0 212 502 98 02). I 07.30 Show Başlıyor 10.00 Yerli Film: Hınç 12.00 İlk I On 12.45 Lezzet Turu i a i 5 Yabancı Film: IkizEjder 15.00 VIP 15.45 Yerli Film: Hatasız Kul Ol- maz 17.15 Yerli Film: Patron Duy- masın 19.00 Tempo 19.30 Shovv Ha- ber 20.30 SporSayfası 20.45 Yaban- cı Rlm: Hot Shots 22.45 Bayramın Yıldıztan 24.00 Haber Hattı 00.15 Tut- ti Frutti 01.00 Yabancı Film: Gece- nin Ateşi 03.00 Shovv Haber (Tekrar) 04.15 Dizi: Aranıyor 05.00 Yabancı Film: Son Atış (0 212 286 35 35). 07.00 Belgesel Fas 08.00 1 Çizgi Film: Robın Hood 08.30 ' Yabancı Film: Hondo 10.10 Pazar Keyfi 12.10 Pop Stop 14.00 Haydi Maça 17.10 Dizi: Mer- kezi Haber Merkezi 18.00 Ana Haber Bülteni 19.0OTribün 21.30 Dizi: Bugs 22,30 Dr. Stress 00.30 Gece Bülteni 01.00 Yabancı Film: İntikam Silahı 03.15 Melodi 04.00 Dizi: Hadi Gel Bar 05.00 Belgesel: Texas 06.00 Me- lodi (0 212 284 31 50). •'15 07.35 Çizgi Sinema: Çalınan Taç 08.30 Çizgi Film: Küçük Mi- dilli 08.55 Çizgi Film: G.l. Joe 09.20 Çizgi Film: Garfield 09.50 Çizgi Si- nema: Davıd Copperfield 11.25 Ya- bancı Film: Dunston: OteldeTek Ba- şına 12.55 Yabancı Film: Dördümü- ze Bir Eş 15.00 Ülkerspor - Beşiktaş Basketbol Karşılaşması (Şifresiz- Canlı) 16.40 Yabancı Film: Sel 18.20 Yabancı Film: Ispanyol Mahkûm 20.20 Yabancı Film: Süper Polis 22.00 Yabancı Film: Vücut Dilı 23.35 Yabancı Film: Baş Belası (Altyazılı) 01.10 Dizi: Kadınlar 36: Şansın Adı Kadın 01.40 Hattırnızda Starlar 02.35 Jenny McCarthy'nin En lyileri 03.35 Yabancı Film: Aşk Merdiveni (0 212 225 55 55). 06.20 Sporda Bugün 06.30 Pasaport (Tek- rar) 07.15 Sporda Bu- gün 07.30 Bölge Bölge Seçım'99 08.15 Sporda Bugün 08.30 Dünya Gözüyle Anadolu {Tekrar) 09.20 Ba- sın Özetleri 09.30 Sevgi \!e 10.10 Im- leç 10.30 Voleybol Panorama 11.20 Basın Özeti 1130 Belgesel: Nuhun Ge- misi 12.05 Ankara Kulisi 13.10 Futbol Aktüel 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motor Spor 16.10 Voleybol ü- gı 17.10 Futbol Mundial 18.10 Avru- pa'dan Futbol 19.05 Belgesel: Terak- ki Okulları 19.30 Bolge Bölge Seçim 99 20.00 Haber 20 20.50 Spor, Eko- nomi 21.05 Geçen Hafta Bu Hafta 22.05 Sorunlar Çözümler 00.30 Böl- ge Bölge Seçim 01.30 Portreler (0 212 286 36 36). 0 7 . 0 0 Uyanma Zamanı 09.00 Bir Numara Seç (Mü- ge) 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00 Top Nevvs 11.15 Konuk VJ 12.15 Yi- ğit 14.00 Sanem 15.00 Vi- deone 16.00 IJpCare 17«) Top 10 17.30 Videone 18.00 Special VVeekend 19.00 35 MM 19.15 Vide- one 19.30 Mega 20.00Top 20 21.00 Vdeone 23.00 Geyik Parkı 00.30 NıghtTı- me (0 212 288 75 75). O7.oo stop Watch 08.00 Dünya Liste- leri 09.20 Ya- bancı Film: Kayıp Masu- miyet 11.10 Müzik Kulü- bü 12.00 insan Kaynakla- rı 13.30 Financial Report 13.40 Car&üfe 14.00 Şir- ketler Dünyası 15.10 Ya- bancı Film: Kader Oyu- nu 17.10 Simurg 17.35 Dünya Listelerı 18.00Art- vizyon 19.00 Ana Haber Bülteni 20.10 Nevvs 20.30 Car& Lrfe 21.00 Yön 22.10 Yabancı Film: Beyaz Tım- sah 24.00 Haberler 00.40 Nevvs 01.05Yabancı Film: Kayıp Masumiyet (0212 282 5100). «p f V 0 8.30 l ' l " Aerobik 09.00 Çızgı Film Kuşağı 09.50 Flipper 10.30 Ya- bancı Rlm: Süper Araba Dünya Turunda 13.10 De- ğışen Dünya 13.40 Ustaca Yaşamak 15.00 Dizi: Aşkın Gücü 16.00 Dizi: Sokak Ka- nunu 17.00 Rock Station 17.50 Rehıne 19.00 Klasik FilmKoleksiyonundan 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Vahşi Güzellikler 20.50 Ya- bancı Film: Eylül -2 22.20 Dizi: Özel Bir Polis 23.00 Yabancı Film: Karanlık Adam (0 212282 36 00). m 06.30 Dıllerdeki Şarkılar Ş% TAİ 07.30 Tabaluga 08.00 Sü- * ^ per Fare 08.30 Çocuk Programı: Teletubbies 09.00 Süper Dis- ney'le Hafta Sonu 10.00 Dizi: Sevimlr Maymun Charlie 11.00 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Süper Fare 14.00 Dizi: vVıshbone 14.40 Sabrina 15.20 Yerli Rlm: Sen Alın Yazımsın 17.10 Yerli Film: Kara Murat Deniz- ler Hâkimi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Spor Haberlerı 19.50 Hava Durumu 20.00Tatlı Kaçıklar21.15 Bayram Özel Eğlence Programı 23.00 Yabancı Rlm: RoboCop -2 00.50 Gece Haberleri 01.10 Dizi: Aşkın Gözyaşlan 02.30 Bel- gesel: Haberci 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv (0 212 655 00 00). _—•* 06.00 Huzura Doğru 06.30 gCgT Belgesel 07.00 Azerbay- «-- can 08.00 Haberler 08.30 Baş Başa 09.00 Huzura Doğru 09.30 Çizgi Film 10.00 Müzik Market 11.00 Yetış Bacım Özel (Seda Sayan) 12.00 Haberler 12.30 Deli Kı- zın Çeyizı 14.00 Sıne-Vızyon 15.00 Dizi: Uzay Yo/u 16.00 Dizi: Acıl Servis 17.00 Pazar Eğlencesi 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.30 Dizi: Eltiler 21.30 Iz- zeti Ikram 'Bayram Özel' 23.30 Tele Kritık 00.30 Hey Gidi Günler 01.30 Haber\er (0 212 652 25 60). 06.30 Belgesel 07.00 Hong Kong Phooey 07.30 Rambo 08.00 NBA'de Haftanın Maçı: New York - Phoenix 08.30 Çizgı Kahramanlar Yanşıyor 09.00 Çocuk Kulübü 10.00 Istanbul Müftüsü Bayram Me- sajı 10.10 Polis Akademisı 10.30 Batman 11.00 Çi2gi Film: Ayı Yogi 11.30 Çizgi Sinema: Taş Devri Özel 12.30 Dizi: Herkül 13.30 Yabancı Rlm: Çılgın Tatil 15.15 Yer- li Film: Küçük Hanımefendi 17.00 Yerii Film: Kara Gözlüm 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Gündemi 20.00 Şahane Bayram 22.45 Yabancı Film: Tango ve Cash 00.20 Haber Saatı 00.30 Yabancı Film: Son İzci 02.20 Yabancı Rlm: Yastık Sohbeti (0212215 5111). +± 07.50 Zirve Defteri 08.30 Çizgi Film: Aslan Kral g 09.00 Bitmeyen Hikâye 09.30 Genç Kurt 10.00 Çizgi Film: Örümcek Adam 10.30 Pazar Eksp- res 11.30 Yerti Film: Çılgın Yenge 13.10 Motor Spor- lan Dünyası 14.00 Lıfe 14.50 Yerii Rlm: Ben Mi/yoner Değilim 16.30 Çat Kapı 17.30 Belgesel: Yann ia30 Rey- ting Hamdi 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Köşe Dönmece Bayram Özel 22.20 Yabancı Film: Sa- dece Sen 00.10 Futbolıg 00.50 Gece Hattı 01.20 Spor Gecesı 01.30 Yerli Film: Amerikalı (0 212 448 80 00). 07.30 Çocuklann Düşü 07.55 Hızlı Dino- zorlar08.20 Alvın veArkadaşlan08.45Genç •••••• Yanşçılar 09.10 Mavi Dünya 10.15 Günün Mönüsü 11.30Te(e Kare 12.45 Müzik 14.15 Asker Is- tekleri 15.30 Yabancı Film: Binlerce Alkış 16.00 Ha- berler 16.05 Filmin Devamı 17.35 Müzik 18.00 Çızgi Film 18.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Bayram Özel 22.00 Ha- yatımız Moda 22.30 Bizim Stadyum (0212 325 39 26). 08.00 Müzik 09.00 Çizgi Film 10.00 Yaban- cı Film: Ivojima Yanıyor 12.00 Cümbüş 13.00 Bayram Keyfı 15.00 Sine-Top 16.00 Rumelı Rüzgarı 17.30 Yabancı Film: Trapez 19.30 Flash Haber 20.30 Bayram Özel Eğlence Programı 22.00 Bayram Kahvesı 23.00 Bayram Faslı 24.00 Ya- bancı Rlm: Zaferin Bedeli (0 212 256 82 82). 09.00 Haber ve Basın 09.15 Belgesel 10.15 Pı- nftı 11.15 Şeytan Uçurtması 12.15 Stüdyoda Buluşalım 14.15 Yeşil Bir Dünya 15.15 Dün- yarjönüyor 16.15 9. Hat 18.15 Ingilızce Ha- berler 20.00 Ana Haber 21.00 Şeytan Uçurtması 22.15 Stüdyoda Buluşalım 23.00 Haberler23.15Stüdyoda Bu- luşalım (Devam) 24.00 Haberler (0 212 285 43 00). 09.00 Bumerang 10.00 Amerıka Ma- c e r a s l 1 1 0 0 Ayıptır Söylemesi 1Z15 Yaşamın Resmı 13.15 Avrupa'nın Gölleri 14.15 Büyük Uluslar15.15Vizyon 16.15 Dünyamızı Kooıyalırn 17.15 Usta Balıkçılar 18.30Ana Haber Bülteni 19.15 Su Spor- ları 19.50 Denizaltı Dünyası 20.00 Dünya Şehırlerı 22.05 Terapi 23.00 Heycanlı (0 212 222 76 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog