Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 1999 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI Hayatinız bir günde sönebilirOnu çoktan beri görmüyordum. Zayıflamıştı. Başından geçen korkunç olaylan anlatırken sürekli gülümsemesine karşın yüzüne hüznün agırlığı çökmüştü. Bir gözünü neredeyse kaybetmiş, umudunu ameliyata baglamıştı. Nedenini "İçerde mikrop kapti" diye açıkladı. "Içerde"... Türkiye'de içeri giren çıkan çok arkadaşım oldu benim. Hemen hepsi siyasiydi. Onlara içerde neler olup bittiğini hem merakla hem de -ben hep dışarda kaldığım ıçin- suçluluk duygusuyla çok kez sormuştum. Ne yerler. ne içerler. koğuşta kaç kişidirler, televizyon seyrederler mi, dövülürler mi, günlük tutarlarmı?.. Onun içeri girmesi bir tesadüf sonucuymuş. Bir gün bir yaş günü partisine gitmiş. Ve bütün hayatı... olmasa da 3 ayı değişmiş, ya da bu 3 ayı hatırlayacagı kadarzamanı... Partide bulunanlardan biri, bir kız kısa süre sonra öldûrülmüş. Oradakjlerin hepsinı toplayıp içeri tıkmışlar. Uzun zaman dışanya haber gönderememiş. Mahkemeye çıkması uzamış. Içerdeki koşullan dinleyince insanın nutku tutuluyor. 30 yataklı, ama 70 kişilik bir koguştaymış. Sırayla uyurlarmış. Duvarlardan biri yokmuş. Hayır pencere falan değilmiş, yalnızca demir parmaklıkta örülü bir boşlukmuş. Moskova'da eksi 27 dereceyi rüzgârla birlikte içeri giren kar altında karşılamışlar. Hastalananlar, ölenler de olurmuş, bunalım geçirip intihar edenler de. Koğuş ağasmı. yardımcılannı, sıradan rutuklulan, çamaşırcılan, şamar oğlanlannı ve "mavUeri" (homoseksüelleri) anlatıyor. İçeri girenin tipine-tavnna bakarlar, onu bu sınıflardan birine sokarlarmış. Hapishane kurallan, tartışılmaz MOSKOVA HAKAN AKSAY feodal kesinlikteymiş. Hata eden fîziki olarak cezalandınhrrruş. Uyuşturucu gırla gidermiş. Özel sûzme yöntemlerle elde edilen tt süper kayu çay" çefîr'i zevkle içeıîerken durmadan dışleri dökülür, onlar da dökülen dişleri bir kenara atar keyfe devam ederlermiş. Hela, koğuşun bir köşesindeymiş. Yanında yatan homoseksüeller zaman zaman ayaklan hela taşına yaklaştı diye dövülürmüş. Onlarla anal ilişki yasakmış. Yalnızca orada kurulu bir çadınn içinde oral seks yaparlarmış. Yatak altlannda yatanlara "madenci" denirmiş. Sıkıntı atarken onlan tekmeleyenler olurmuş. "Konuşulmaya değmez" bulunan tutuklularla konuşanlar da cezalandmlırmış. Aralanndan birinın cezasınm nedeni, devlete ait bir binanın koridorundan söktüğü bir ampulmüş. Bir komşusu polise şikâyet etmiş. Azarlayıp bırakırlar. diye düşünürken içeri atmışlar. Haftalar sonra mahkemeye çıkarken nasılsa bırakırlar diye koğuştaki herkesle vedalaşmış. Birkaç saat sonra "devletin malını çalmak" suçuyla 3 yıl hükümlü olarak dönmiiş... Bir de Samsunlu bir Türk'e rastlamış içerde. Bir inşaat şirketinde çalışmak için Moskova'ya gelir gelmez (daha tek kelime Rusça öğrenmeden) tanıştığı iki Tacikle, bir fahişeyle birlikte yakalanmış. Iddiaya göre kendilerinden para isteyen polis, ceplerine uyuşturucu atmış. Dil bilmediği için daha çok dayak yemiş. Dışanya uzun süre sonra haber ulaştırmış. Başka şeyler de anlattı; kola kutulanndan yapıian bıçaklardan ve ekmekten yapıian içkilerden. ülke hapishaneleri arasındaki "olağanüstü" haberleşme ve hiyerarşi sistemine kadar... Bütün dediklerinden sonra aynı şeyi düşündüm: Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bir gün bir polis istediği haracı vermedin diye cebine esrar atabilir ya da yanında işlenen cinayetin zanlısı olarak içeri düşebilirsin; 70 kişinin tıkıldığı, apayn kurallan olan üç duvarlı kîiçük bir koğuş içinde başına her şey gelebilir. Ve önümüzdeki aylar ve yıllarla ilgili düşündüğün her şey hayal olabilir. Bu ihtimali solumak ne kadar acı! Gerçekten de: Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? 'Döner kebap dönmez olsun'Duvann açılmasının ardından, özellikle "Doğu Berlin"in, duvann yanı başındaki bölümünde meydana gelen hızlı gelişim, kentin merkezini yavaş yavaş bu yöne doğru kaydınyor. Dünyanın en pahalı mağazalannın, beş yıldızlı otellerin bu bölgede boy göstermesi, yaşanan kira artışlan bunun en iyi göstergesi. Işte bu bölgedeki en önemli ve büyük meydanlardan biri olan Alexander Meydanı'nda, dünyanın en yüksek 5. kulesi "Fernsehturm" (televizyon kulesi) bulunur. Batı Berlin'deki • - televizyon kulesine nispet olsun diye, yapımına 1965 yılında başlanan bu kulenin inşaatı 50 ay sürer ve 3 Aralık 1969'da tamamlanır. 50 ay süresınce, canlar dişlere takılır ve 8 bin metreküp beton, 4 bin 950 ton çelik kullanılarak 26 bin ton ağırlığinda, 368 metre yüksekliğinde bir kule inşa edilir. Bu çalışmanın ne demek olduğunu biraz anlamak ister de kuleye merdivenle çıkmak gıbi bir yiğitliğe soyunursaruz, 986 basamak tırmanmanız gerekir. Şimdiye kadar 31 mılyonun üzerinde insanın ziyaret ettiği kulede, Berlin'i ayaklar altına seren, şehre tepeden bakabileceğiniz bir BERLIN GÜRKAN KEStCt camekân küre bulunur. Denir ki: Aşağıdan bakıldığında enlem ve boylamlanyla dünyayı andıran bu küreye güneş ışınlan yansıdığmda bir haç görüntüsü oluşur. Işte bu sebeptendir ki, inşaat biter bitmez, kulenin miman ortadan kaybolur ve bir daha da izine rastlanmaz. Bu şaibeli kürede, Berlin'i ziyaretçilenn ayaklan altına seren bölümün birkaç metre üzerinde bulunan döner restoranda oturup, döne döne kenti seyredip kahvemi yudumlarken, Arif Dino'nun tek dizelik "Beddua" şiin geliyor aklıma: "Döner kebap dönmez olsun." Ardından da son yıllann en gözde fast food'u döner. Ecnebi rakiplerine oranla ucuz ve doyurucu olması, Berlin'i kebapçı dükkânına çevirmeye azimli girişimciler nedeniyle her köşebaşında bulunması, sanıyorum başansındaki en önemli etkenler. Başansı, diyorum, çünkü Almanya genelinde günde 300 ton döner tüketiliyor. 45 bin insana iş olanağı sağlayan dönerden yı1da 4.3 milyar mark para kazanılıyor. Bu kadar rakam başımı döndürüyor. Döner restorandan kalkıp kuleden aşağı iniyorum. Ve bu akşam döner yememekte kararhyım. VÜ.VVlllar... BirbuçukjaşuıdakiEUie,kendi gibi bebek kuzu- mmbiberoiKtanbesienınesnrineşeyfeirfiymABD'niıı Minnesota eyaktindeki Eden Praire'de bulunan hayvanat bahçesi. baharuı gelmesiyle birlikte bir sürü yavTuyla doldu. Önümüzdeki günlerde hayvanat bahçesinde düzcnlenecek "Bahar yav rularT haftasın- da mart ayında doğan vavrular çocuklaria tanıştınlacak. Çocuklar yavru tavşan, domuz, deve, dana ve daha bir sürü yavruyu görecekler. (Fotoğraf: REUTERS) Jack Lang neden keyifsiz?..Son zamanlarda Jack Lang oldukça keyifsiz görünüyor. Sosyalist iktidann uzun süre kültür bakanhgını yapmış Lang'ın şaşaalı yaşamı şimdilik geride kalmış bulunuyor. Niye, demeyin... Yaİcışıklı Jack Lang çoğu davetlerde hâlâ gösteriş yapıyorsa da kimileri eski bakanın arkada kalan günlerini aradığı görüşünde. Lakin böyle de olsa durum, Jack Lang, elleri kollan bağlı kalacak tipten bir kişi hiç, ama hiç değil. Bütün bunlann yanı sıra eski kültür bakanı yine de siyaset alanının merkezinde buluyor kendisini. Daha açık konuşmak gerekirse ne mi söylemek gerekir? Basit! Şu sıralar PARISJack Lang, Millet Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı olarak görev yapmakta. ^ ^ _ ^ _ _ Hal böyle olunca, yakınlan, kimi yakınlan, bakanlık nire, dışişleri komisyon başkanlığı nire, diyerek hafiften deşmiyor değil, Jack Lang'ın yarasmı... Biz şimdi sosyetik faaliyeti bir yana bırakıp daha ciddi konulan irdelesek herhalde boşuna vakit kaybetmiş olmayız. Bir hususu da unutmamak gerekmez mi acaba? Jack Lang, Yaşar Kemal'in büyük dostu. Ya rahmetli Fransa Devlet Başkanı Fnuıçois Mhterrand? O da, kendisine edebi alanda destek sağlamış cumhurbaşkanının övgü dolusözlerini . _f ...,. elbet ki unutamaz. Daha cumhurbaşkanı seçilmemişken, günlerden bir gün, katıldıgı ünlü bir edebi TV programında coşku dolu sözleri ve hareketleriyle Yaşar Kemal'i göklere çıkarmıştı François Mitterrand. Nereden nereye geldik... Şimdi yeniden politika alanına inip boy göstermek, kuşkusuz şart. Fransa'da bir süredir, Marianne adında bir dergi çıkıyor. Geçenlerde yayımladığı uzun bir ankette verip veriştiriyordu Fransa'nın dış politikasına. -Fransa'nın hâlâ bir dış politikası \r ar mı" diye soran Marianne dergisi, var gücüyle kendi değerlendirmesini vurguladı. Sözlü saldınnın gerekçeieri arasında bulunan hususlar ne olabiiirdi! Sizler beyninizi yormadan biz derhal yanıtı yapıştıralım. Diyordu ki dergi: "Öcalan'ın yakalanmasından sonraki bikta'ride 'Kürt' sözcüğü yoktu bile Avrupalılann bildirisinde." Ateş püskürüyordu Marianne... Hele hele. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac boyunun ölçüsünü alıyordu. Tabii, Türkiye'ye kalıplaşmış cümlelerle saldırmak gündemdeydi. Bu arada, yapıian MİŞEL yorumda, PERLMAN "Fransa susmayı — ^ _ _ _ _ _ yeğfiyor" savı da yer almaktaydı. Şimdi, ne ister Jack Lang? "İnsan haklan konusunda daha cüretkâr, daha saldırgan olunmasını" ve örnek olarak şunlan ekler: "Türldye'yi örnek alın. Bu ülke_. Gerçek bir demokrasi değiL Keyfi bir şekilde. işkenceler, Kürt köylerini >ok eder ve de aynı zamanda Avrupa Birliğinin kapısını çalar. Fransa'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Türk makamlanna hoşgörüsünü anlamryomm. Kürt halkının kültürünün tanınması için daha önemli birroloynamak görv\imiz olmakdır." { Jack Lang, öte yandan, Öcalan'ın daha Italya'da iken bir yuvarlak masa önerdiğini ve bunun Türk resmi makamlannı, "Kûrt resmi temsikUerinin" katılımıyla gerçekleştinlebileceğini belirtti. Bunun zaman]a "birdivalog başlatabüeceğp görüşünü savunan Jack Lang, "Maalesefbizleri dintemediter" diyerek değerlendirmesini noktaladı. DARÜLACEZE VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLJĞI'NDAN Vatandaşlanmızın Kurban Bayramı'nı kutlar, esenlik dileriz. Darülaceze Vakfi Tarihi Darülaceze Kurumu'nda; acezeye yardım, yenileme ve onanm çalışmalanna başlamıştır. Yardımsever vatandaşlanmıza saygıyla duyurulur. Kurban yerine bağışlarınız için BANKA HESAP NUMARALARIMIZ: T. Halk Bankası Taksim Şb. 588 00 520 T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şişli Şb. 2000001 T. îş Bankası A.Ş. Cihangir Şb. 35 T. C. Ziraat Bankası Taksim Şb. 1 Çelenk bağışlarınız için TELEFON NUMARALARIMIZ: (0212) 221 79 50 (8 hat) (0212) 221 79 54 (Faks) TOKAT 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN (ÖRNEK NO: 50) ÖK'NİN 262. MADDESİNE GÖRE İLANENTEBLİĞİ 1998/1271 Alacaklı: Aysel Demirel, Ömer kızı 1975 doğumlu, Merkez Kızık köyûnden olup ha- len Dökmetepe nahiyesi Turhal adresinde oturur. Borçlu: Mahmut Aydın, Santral Caddesi No: 171 Niksar. Borç: 2.355.957.642- TL'nin icra mas. vekâlet ücreti ve %180 faizi ile birlikte tahsi- h. Takibin müstenidi: 2.10.1997 tarihli rehin sözleşmesi. Merhunun ne olduğu: 1997 model Renault 19 Europa 1.4 t DR/AC kristal araba (pla- kasız), Motorno: DA 20878, şasi no: TR 460264. Yukanda adı ve bilinen adresı yazılı borçlu hakkında yapıian icra takibinde adına çı- kanlan 50 örnek ödeme emri bıla tebliğ iade edilmış ve zabıtaca yapıian tahkikatta da ad- resı meçhul kalmış bulunduğundan 50 örnek ödeme emrinin lIK'nın 262. maddesince ılanen tebligine karar verilmiştir. Ödeme emrinin gazetede neşir tarihinden itibaren ka- nuni müddetlere 15 'şer gün ilave edilerek işbu 50 örnek ödeme emrinde yazılı borcu 30 gün içensinde ödemeniz, rehin hakkına bir itirazmız var ise tebliğ tarihinden itıbaren 22 gün içensinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmı- na itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktannı açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz et- memiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız aynca ve açıkça bildirme- niz. aksı halde senettekı imzayı kabul etmiş sayılacağınız, bu süre içinde rehin hakkına açıkça itıraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olmayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu ta- kip yolundan vazgeçerek takibin hacız yolu ile devamına ve 74. madde gereğince mal be- yanında bulunmanızı isteyebileceği bu sürelere itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehi- ninsahlacağııhtarolunur' 16.3.1999 Basm: 12947 OZHL ODAK AKŞAM ÜSESl Ortaokııl Mez.ıın/an, Açık Liselilev, Liscyi Bitireıneyenler, Kredili Sistemden Ayrılanlar, Artık DİPLOMA\ sahihi olabilirsiniz. Klasik ve Kredili sistemde Lise Mezuıuı olmanız için siz/ere SOSFIRSAT Adres İsluııhııl Cıul. Kırmızı Şchhov Sok. No: 7 BAKIRKÖY Tcl: (0212) 5?2 23 (>3 - 542 04 13 BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998/734 Tal. Satilmasma karar venlen gaynmenkulûn cınsı, kıyroetı, adedı. evsafi: Bûyükçekmece Kapalı Ayazma mevkıi 49 ciit, 4803 sayfa ve 449 parsel no'da kayıtlı Geçit arkası Adalılar Sitesi E Blok 3 kat 10 no'lu dairesı. Dıire: Gıriş holü, mutfak. her ıkı yanında salon ve yatak odası. arkada aynca yatak odası. salona açılan balkon, mutfakla ırtibatlı ıkıncı baöcon. banyo ve aynea bir (uvaletten ıbarethr. Muhamraen bedefi: 8.5OO.OÖO.OOÖ 11. tmar durumu: 19 pafta 449 parselın konut alanında kaJdıgı, %25/l .00 emsalı bir yapılaşmaya ızın verıldıgı belırtılmektedır. Saüş şartlan: 1- Satış, 11.05.1999 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Bûyükçekmece 2. tcra Müdürlüğû'nde açık arttırma soretiyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmın edilen kıymetın yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 21.05.1999 günü aynı yerde aynı saatte ikinci art- tırmaya çıkanlacaknr. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememısse gayrimenku] en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak iizerearttırma ila- nında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektir Şu kadar ki arttırma bedelınin malm tahmın edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevmne ve paylaştır- ma masraflannı gecmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Artürmaya işnrak edecekJenn, tahmın edilen kıymetın yüzde 20'si nispetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mılli bir bankanın temı- nat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para iledır, alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılir. Tellaliyeresmi,ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenır. KDV alıcıya aittir. 3- Ipotek sahibi alacaklılaıia dığer ilgililenn (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususıv le faiz ve masrafa dair olan ıddıalannı daya- nağı belgeleri ile on beş gün içinde daıremıze bıldırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temer- rüt faizi aynca hükme hacet kalmaksıan daıremizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itıbaren herkesüı görebılmesi ıçin dairede açık olup masran \ enldığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gön- derilebılir. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatmı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1998/734 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 23.03.1999 (*) llgilıler tabınne ırtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 13808 KOSOVADAKI SAVAŞ TÜRKİYETİ ATESE ATACAK Mİ? • TÜM TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİYLE SOSYAL DEMOKRAT SEÇMEN KİMDİR? • MENOPO2U KABUSA DÖNÜŞTÜRMEDEN YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ? • BÜTÜN YÖNLERİYLE 5000 YILLIK HUZUR YÖNTEMİ: MEDİTASYON..! • FOTOĞRAF USTASI CEMAL YALKIS IN GÖZÜNDEN EGE ENSTANTANELERİ... ORHAN BİRGİT: SANDIKTA BÜTÜNLEŞME Nokta dergisi Internet Web Adresı: http: www medyate»t.com nok:a Nokta dergisi. E-Mail Adresi: naktaıŞ •nedyatex-.ccn ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No 1996/686 ' Karar No: 1998/916 Davacı Hıkmet Güvercın vekıli tarafindan davalılar Turan Uçar ve arkadaşlan aleyhine açılan alacak davasının yapıian yargılaması sonunda: Sabıt olan 163.167.500.-TL. maddı tazmmat ile, 400.000 000.- TL. manevı tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya venlmesine, faz- la istemın reddme. 20.4.1995 tarihinden itibaren hükmedılen miktarlara yasal faız yürûtülmesine, 13.453 146.-TL. nısbi harcın davalılardan tahsıline, Davacı tarafindan yatınlan ^.069.184.-TL. harç, 38.526.700.-TL. vekalet ücreti ve 11.204.071.TL mahkeme masrafınm davalılardan müştereken ve mü- teselsilen tahsil edilerek davacıya venlmesine, Davalılardan Turan Uçar kendisini bir vekılle takıp ettir- diğınden 17.576.728.-TL. vekalrtücretmın davacıdan tahsil edilerek bu davalıya venlmesıne, karar ve- nlmiştır. İşbu ılamın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ etmiş sayılacağmızdan ılandan itıbaren 15 gunlük yasal süre içensinde adı geçen karan temyiz etmediğiniz takdirde hükmün kesınleşeceği ilanen tebliğ olunur. 18 3.1999 tlan olunacak davalı: Ayhan Ursavaş Basm: 13522
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog