Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu mhur iye Q)1O7.4 İSTANBUL VE ÇEVRESNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26835 / 200.000 TL (KDVlç,nde) KURUCUSU- Y U N U S NADt (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 28MART1999PAZAR U M H U R I İ N K 0 L T Ü R H İ M BERNARDIN DE SAINT-PIERRE PAUL VE VIRGINIE Çeviren: Ali Kami Akyüz Bemardin de Saint-Pierre, duyguyu usün, düş gücunu de eleştırel çözümlemenin önünde tutan coşumculuk akımının ıçınde yer alır. Askerliğıni mühendis olarak yaptığı Hınt Okyanusu'ndaki Mauritius Adası'ndan esinlendiğı "llede France'a Yolculuk" adlı yapıtı )ean-Jacques Rousseau'nun dostluğunu kazanmasını sağlar. B E R N A R D I N D E S A I N T P I E R R E PAUL VE VIRGIN1E Doğaya olan sevgileri aralarındakı dostluğu pekıştirir. "Doğa İncelemeleri" ve "Doğanın Uyumu" adlı yapıtlarında yer alan görüşlerinin oluşmasında Rousseau'nun önemli etkılerı olmuştur. Bu etki, bir gezgınin toplum dışında yaşayan bır Hıntlinin yanında arınıp bilgeliğe ulaşmasını anlattığı "Hintli Kulubesi"nde de surer. En önemli yapıtı olan "Paul ve Virgtnıe" adlı romanı, coşumcu yazının en tipik orneklerindendir. Duygu ve iffet, doğaya ve kır yaşamının sadeliğine duyulan sevgi, egzotizm, dinsel coşku gibi; coşumculuğun en önemli izlekleriyle orülen bu dokunaklı aşk öyküsu, sevginin ahlak ve toplum kurallarını yenebilecek güçte olduğunu savunuyor. Sah günü Cumhuriyet 1e birlikte... Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçisi Darko Tanaskoviç ABDkanhhir test dayatıyor' 'NATO operasyonu barış getirmez* 'Diyaloğa evet, dayatmaya hayır1 Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçisi Darko Tanaskoviç, NATO operasyonlannın ABD'nin dayatmalan sonucu başladığını söyledi. Operasyonlann Balkanlar'a banş getiremeyeceğini, tersine ateşin yayılmasma zemin hazırlayacağmı belirten Darko Tanaskoviç, "Yugoslavya'da yeni dünya düzeninin en kanlı testlerinden biri yapıhyor. Dünyayı NATO'dan ibaret hale getirmek istiyorlar" dedi. Yugoslavya'nın da yanlış yapmış olabileceğini kabul eden Tanaskoviç, Batı'mn kendilerine yanlışı düzeltme şansı vermediğini öne sürdü. Kosova'yı Yugoslavya'nın beşiği olarak tanımlayan büyükelçi, banş için diyaloğa açık olduklanm, ancak hiçbir ültimatomu kabul etmeyeceklerini söyledi. Tanaskoviç, Türkiye'nin bölge ülkesi olarak NATO'dan bağımsız hareket etmesini istedi. MUSTAFA BAUAY'll Sİyltfiti • 6. Sayfoda Sırplar, NATO operasyonunun intikamını sivil Arnavutlardan alıyor KıyımkoıkusuCÖSTERİ Clinton Hitler 'e benzetildi 111. Sayfada RUSYA 'NATO'nun hedefî olabiliriz' ı //. Sayfada YACMA Priştine de halk kaygılı \ 11. Sayfada Makedonya sınır görevlileri, savaştan kaçarak kapılanna daya- nan Kosovalılar yüzünden zor aıüar yaşıyor. (REUTERS) Sirplardaii miSİIIeme NATO'nun 'kararlı güç' operasyonu sürerken Sırplar da misillemeye başladı. Kosova Kurtuluş Ordusu, Sırp milislerinin Cakoviça bölgesinde önceki gece yüzlerce Arnavut'u öldürdüklerini, pek çok köyü yaktıklannı öne sürdü. Sırplann, sınınndaki köyleri zorla boşalttıklan ve 20 bin kişinin Arnavutluk'a sığındığı bildirildi. NATO UÇafil dÜŞÜrÜldÜ NATO'nun dördüncü saldınsında, Belgrad ve Priştine yakınlannda çok sayıdaki askeri hedef vuruldu. Sırplar, NATO'ya ait bir savaş uçağını düşürdü. Yugoslavya televizyonu, düşürülen uçağın görüntülerini yayırnladı. Uçağın F-l 17 hayalet bombardıman uçağı olduğu ve pilotlannın Sırplann elinde bulunduğu belirtildi. Brüksel'deki NATO toplantısında operasyonun ikinci aşamasına geçilmesi kararlaştmldı. • 11. Sayfada Insani yardnn malzemesi yolda • Türkiye, Kosova 'daki savaştan kaçan mültecilere yardım elini uzatıyor. Mülteciler için Makedonya'ya 4 TIR, Amavutluk'a 3 TIR dolusu malzeme gönderilecek. Un, şeker, pirinç, sıvı yağ, çadır, battaniye, ilaç ve tıbbı gereçlerden oluşan insani yardun malzemesınin gönderilmesıne ileriki günlerde başlanacak.Harekâtın başanlı olması gerektiğini, aksi halde Kosova'daki başansızlığın Bosna'ya sıçrayacağını söyleyen Demirel, bölgedeki gerginliğin Tûrkiye'ye yayılmayacağıru belirttı. • 7. Sayfada Taksim Me\daru"nda günün her saatinde yoğun bir insan trafıği \ardır. Be\oğlu, ti\atrolar. si- nemalar. aliş>eriş merkezleri, tarihi \apılan\la İstanbuPun her anlanıda merkeadir. Vbdullah Öcalan'ın vakalanmasııun ardından her türiü terör saJdınsına karşı geniş gihenlik önlemleri Taksim'de de alınmışü. Cumhuriyet Anıtı'mn karşısındaki Sular İdaresi binasının önünde bek- leyen çevik kuvvet ekipleri dün sâldıma uğradL Güvenlik güçlerinin erken müdahalesi biiyiik bir faciayı önledL Canh bomba kaduı militana ilk müdahaleyi emniyet güçleri yapü. (AA) Taksiııı*de caııh bomba dehşeti• Çevik kuvvetin görevli araçlannı hedef alan 20 yaşlanndaki kadın saldırgan, polis tarafından fark edilince üzerinde taşıdığı bombalan erken ateşledi. Çevik kuvvet polislerinin nokta görevi yaptıklan yere yaklaşamadan bombayı patlatan kadın eylemci olay yerinde öldü. Patlamada 3'ü polis 10 kişi de yaralandı. Saldınyı gerçekleştiren kadının cesedini ipe bağlayarak sürükleyen polis, yaptığı inceleme sonucu patlamamış 4 adet el bombası ve 7 fünyeyi etkisiz hale getirdi. Emniyet yetkılileri, intihar saldınsı düzenleyen kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalann sürdürüldüğünü belirtti. lstanbul HaberServisi-Tak- sim Meydanı'nda tstanbul Çe- vik Kuvvet Şube Müdürlü- ğü'ne bağlı polislere yönelık yapılan intihar saldınsında ey- lemi gerçekleştiren kadın ölür- ken 3'ü polis olmak üzere 10 kışı yaralandı. Pohs, olay ye- nnden kaçtığı kaydedilen bır kışının eşkâlini belirlerken şüphelı gördüğû yaklaşık 30 kişiyı gözaltma aldı Emniyet Genel Müdürlüğû geçen günlerde tüm emniyet müdürlüklerini "PKK'nfa 52 canh bomba"sının bulunduğu konusunda uyanrken Istan- bul'da ilk •'canlı bomba" saldı- nsı dün saat 12.40 sıralannda Taksim Meydanı'nda süreklı görev yapan çevik kuvvete karşı düzenlendi. tstanbul Em- niyet MüdüTİüğu Çevik Kuv- vet Şube Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler ile birpanzerin sabıt nokta olarak beklediği Taksim Cumhuriyet Anıtı ile Istiklal Çaddesı arasındakı alanda meydana gelen saldın 20 yaş- lanndaki bır kadın tarafından gerçekleştirildi Çevik kuvvet • Arkası Sa. 8, SiL 3'te urlarımızın Kurban Bayramını Kutlarız. • Udeıierden biriik ve beraberiik ÇağnSI • 3. Sayfada • Otoyollar ve köprüler ücretsiz • i. Sayfada • Işçiye bayram müjdesi B & Sayfada Saatlerinizi 1 saat ileri aldmız mı? MECLİS'TE DEMİREL İZİ SİLİNİYOR M 5. Sayfada SODEV'DEN YEREL YÖNETİM MODELl U 5. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDÎ: 9-29-32-33-43-49 M 8. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Var Savaş, Yok Savaş! Kosova savaşı pek çok açıdan irdeleniyor. Oysa, dikkatımı çeken Sırplara karşı savaşı başla- tanların sık sık yineledikleri şu sözcük: "Azınlık". ABD Başkanı Clinton'ın konuşmalannda, Batılı dip- lomatların dılınde "Sırp vahşetine karşı 'azınlıkta olan Arnavutlan' korumak" ifadesi zaman zaman yer alı- yor. Kuşkusuz: Güneydoğu'daki PKK terörü ile Koso- M Arkası So. 8, Sü.Vde Türkülere kötülük etmeyin! Neriman Altındağ Tüfekçi ve Muzaffer Akgün... Giderek yabancılaştığımız türkülerimizi yıllarca icra eden sanatçılarımız. Halk müziğimizin bugünkü durumunu'kolaycılığa' bağlıyorve halk müziğine kötülük edildiğini söylüyorlar. BugünCumhurİyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Makul Kıyametler Borsası! Zurnada olmaz, ama yazıda olur. önce kısa bir peş- rev... Borsa haberciliğı, gazetecilığin önemli birdalı oldu. Bu alandaki arkadaşlanmız ışin doğasını kısa sürede kavradılar. Gelişmeleri an an aktarıyorlar. Borsa yo- U Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog