Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com C umhur iye 1O7.4 Cumhuriyet . ı iftANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. Y1L SAYI: 26834 / 200.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 MART 1999 CUMARTES) C U M H U R Î Y E T ' İ N E Ğ t T İ M V E K Ü L T Ü R H İ Z M E T L E R İ BERNARDIN DE SAINT-PIERRE PAUL VE VIRGINIE Çeviren: Ali Kami Akyüz Bernardin de Saint-Pierre, duyguyu usun, düş gücunü de eleştirel çözümlemenin önünde tutan coşumculuk akımının içirtde yer alır. Askerliğini muhendis olarak yaptığı Hınt Okyanusu'ndaki Mauritius Adası'ndan esinlendiği "lle de France'a Yolculuk" adlı yapıtı Jean-)acques Rousseau'nun dostluğunu kazanmasını sağlar. Doğaya olan sevgıleri aralarındaki dostluğu pekiştirır. "Doğa incelemeleri" ve B S 1 N U D I N DE SMNTPLERgE PAUl VE vraGINIE "Doğanın Uyumu" adlı yapıtlarında yer alan görüşlerinin oluşmasında Rousseau'nun önemlı etkileri olmuştur. Bu etki, bir gezginin toplum dışında yaşayan bir Hintlinin yanında annıp bılgeliğe ulaşmasını anlattığı "Hintli Kulübesi"nde de sürer. En önemli yapıtı olan "Paul ve Virginie" adlı romanı, coşumcu yazının en tıpık örneklerındendir. Duygu ve iffet, doğaya ve kıryaşamının sadeliğine duyulan sevgi, egzotizm, dinsel coşku gıbı; coşumculuğun en onemli izlekleriyle orülen bu dokunaklı aşk öyküsü, sevginin ahlak ve toplum kurallarını yenebilecek güçte olduğunu savunuyor. Salı günü Cumhuriyetİe birlikte... DENEME SINAVI ODAK Dershanesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı 8. Sayfada Sırplara karşı operasyon şiddetleniyor; 3. günde de saldırı sürdü NATOkararlı• 2 Yugoslav uçağı düsürüldü NATO'nun Yugoslavya'ya düzenlediği operasyonun üçüncü gününde ağır bombardıman uçaklan Sırp silahh birliklerine ait mevzileri vurdu. Dünkü operasyonun son iki gün yapılanlann tersine gündüz saatlerinde başladığı kaydedildi. 2 Yugoslav Mig-29 savaş uçağının Bosna-Hersek hava sahasına girerek burada görev yapan SFOR güçlerini bombalamadan NATO tarafından düşürüldüğü bildirildi. BALKANLAR'DA GÜÇLÜ KONUM Ankara bir acktn önde9 NATO'nun Sırplara yönelik askeri operasyonu, Türkiye'nin Balkanlar'daki pozisyonunu güçlendirdi. NATO üyesi Yunanıstan'ın operasyona destek vermemesi, Balkanlar'daki saflaşmamn belirginleşmesine neden oldu. Yunanistan, kendisı gibi Ortodoks inançlı Sırplann yanında yer alırken Tûrkiye, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya karşı grupta yer aldı. Böylece Türkiye, özellikle Tiran ve Usküp yönetimleriyle ilişkilerini geliştirip "Yunanistan'ı kuzeyden çevirme" harekâtında önemli bir gelişme elde etmiş oldu. • 10. Sayfada MGK OPERASYONU GÖRÜŞTÜ Terör destekçisi ülkeler uyarıldı# Milli Güvenlik Kurulu'nun dün yaptıgı mart ayı olağan toplantısının ana gündem maddesini NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonu olusturdu. Toplantıda, NATO operasyonunun bölgedeki siyasi ve askeri dengeler üzerine etkileri görûşüldü. MGK, Yunanistan'ın teröre desteği, kentlere sıçrayan terör eylemleri, irtica ve çetelerle mücadele, OHAUdekı yatırımlarla, pişmanhk çağnlannı görüştü. Irticayla mücadeledeki kararlıhğım bir kez daha vurgulayan kurul, teröre destek veren ülkeleri yine uyardı. • 19. Sayfada Asyaiîlk 5 0 h e d e f VUruldU NATO SÖZCÜSÜ Jamie Shea, Yugoslavya'ya yönelik operasyonda uçaklann 400 sorti yaptığını, 50 kadar hedefi vurduğunu ve saldmların etkili olduğunu bildirdi. Shea, yalnızca askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi. Operasyonun "bir ya da iki günlük bir görev olmadığım" belirten Shea, "Kosova'da baskıyı gerçekten durdurmak istiyoruz" dedi. Shea, iki gündür süren operasyona 64 NATO uçağının katıldığını belirtti. Kosova'da öğretmen katilamı Arnavutluk ATA Ajansı'nın haberine göre Sırp güçleri dün Kosova'daki sınır köyü Dobrune'de 20 öğretmen ile bir okul müdürünü öğrencilerin gözü önünde öldürdü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de Goden köyünde 20 erkeğin öldürüldüğünü belirtti. Öte yandan Arnavutluk televizyonu dün Kosova'nın Suve Reka ve Orahavaç kentinde 50 kişiyi öldürdüklerini haber verdi. Dış Haberier Servisi - NA- TO'nun Yugoslavya'ya yönelik "Kararh Güç" operasyonu sü- rerken NATO'nun dün akşam sa- atlennde Yugoslavya'ya yönelik üçüncü hava akını düzenlediği bıldinldi. Sırp birliklennin ise Arnavutlara karşı şiddetli saldı- nlar düzenledıklen ve çok sayı- da kişinin öldürüldüğü bildinldı. ABD Savunma Bakanlıgı yet- kililen dünkü operasyonun, son iki gün yapılanlann tersıne gün- düz saatlerinde düzenlendıgıni kaydettiler. Dün akşam üzeri ha- valananNATO uçaklan yaklaşık 1 saat sonra üslerine geri döndü- ler. Ancak uçaklann gece tekrar havalandıklan ve yeni saldınlar düzenledıkleri bildirildi. NATO sözcüsü Jamie Shea, 2 Yugoslav Mig-29 savaş uçağının Bosna- Hersek hava sahasına girerek bu- rada görev yapan SFOR güçle- rini bombalamadan uçaklann NATO tarafından vurulduğu bil- dirildi. Shea, pilotlann yakalan- masına çahşıldığını belirtti. Yugoslavya resmı haber ajan- sı Tanjug, başkent Belgrad'ın dış mahallelerınin NATO uçaklan tarafindan bombalandığını du- yurdu. Tanjug, NATO uçaklan- nın dün TSÎ 18.00'den önce Belgrad'ın dış mahallelenni bombaladığını kaydetti ve yerel alarm merkezine dayanarak da Vozdovac ve Mali Mokn Lug dış mahallelerine bombalar düştü- ğünü haber verdi. Studio B tele- vizyonu da Belgrad'a yönelik MArkasıSa. 19,SH3'te Sırptann NATCTya misUleme olarak Arnavutluk'u top ateşine tırtması, Amavut halkını korkut- tu. Kosova sınınna yakın oturan Arnavutlar ülkenin iç kısımlanna doğru kaçmaya başladı. MEDYA MAHZUN: SAVAŞ OYUNCAĞI ELtNDEN ALINDI • 19. Sayfada ı 'NATO YligOSİavya'ya harekâtl durdUrSUn' Sırplann Kosova Barış Anlaşması'nı imzalamamasının ardından Yugoslavya'ya hava saldırılarına başlayan NATO'ya Asya ülkelerinin çoğundan destek gelmedi. Çin, saldınlan "barbarhk" olarak nitelendirdi ve uluslararası topluluktan operasyonu durdurmasını istedi. Asya'nın diğer büyük ülkesi Hindistan'ın yanı sıra Kuzey Kore ve Kırgızistan da NATO harekâtına karşı olduklannı bildirdiler. Japon basını da NATO saldınlarının eleştirildiği haberlere geniş yer verdi. • 11. Sayfada ı MOSkOVa-Belgrad dayamşmaSI Boris Yeltsin, NATO'nun Yugoslavya'ya ' yönelik saldınlanyla ilgilı olarak yürütülecek siyaseti belirlemek üzere danışmanlanyla Kremlin Sarayfnda acil bir toplantı yaptı. Rusya, kendisinden silah isteyen Yugoslavya'ya, uydu aracılığıyla NATO harekâtına ilişkin bilgileri vermeye hazır olduğunu bildirdi. Rusya'da aşın milliyetçi Vladimir Jirinovski'nin liderliğindeki Liberal Demokratik Parti'nin gençlik kolu Yugoslavya'da savaşacak gönüllü ararken, Komünist Parti lideri Gennadi Zuganov'un da bu fıkre destek verdiği kaydedildi. • //. Sayfada Pınarhisar Cezaevi 'ne gitti Erdoğan içinşeriat ögösterisi• Eski Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şeriat gösterisine dönüşen bir törenle cezaevine gönderildi. Fatih Camii'nde toplanan binlerce kişi, "Cuntaya hayır, Tayyip'e özgürlük", "Vur vur inlesin, Vural Savaş dinlesin" ve "Başbakan Erdoğan" sloganlan atarak tekbir getirdi. Cuma namazının ardından FP'H milletvekili ve belediye başkanlan tarafından yüzlerce araçhk konvoyla Pınarhisar" a uğurlanan Erdoğan 4 ay hapis yatacak. • 5. Sayfada Almanya 'ya başvuru yapıldı Kapkınhn iade dosyası h Davalardan alıntı yapılacak Metin Kaplan'ın Almanya'da tutuklanmasından sonra Dışişleri Bakanlıgı, Bonn'a iade başvurusunda bulundu. Adalet Bakanı Prof. Dr. Selçuk Öztek, dosyanın gelecek hafta içinde hazırlanacağını, çeviri işlemi tamamlandıktan sonra DGM'lerde görülen davalardan alıntılar yapılacağım, ardından Almanya'ya gönderileceğini açıkladı. B 7. Sayfada 'Kaplancılar terör örgütü' sözde haiife Metin Kaplan'ın Almanya'da tutuklanması. şeriatçı örgüt için büyük darbe oldu. Merkezi Almanya'nın Karlsruhe kentinde bulunan federal başsavcılığm yaptığı açıklamada. Kaplancılar ilk kez terörist bir örgüt olarak nitelendirildi. Operasyonun cemaate karşı değil, teröre ilgi duyan yöneticilere karşı olduğu vurgulandı. METİN GÜffÖI hltari • 7. Sayfada Kaplancılar eylem yaptı Kapianm terör örgütü kurma suçuyla tutuklanması, şeriatçı örgütün yandaşlannın tepkisine yol açtı. Karlsruhe kentindeki Federal Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik bir grup, mahkemenin karannı protesto etti. Grubun içinde kadın ve çocuklarm olması dikkat çekti. • 7. Sayfada Anayasa Mahkemesi 'nden ret Hatiboğlu'nun işlemi usulsüz bulundu • Anayasa Mahkemesi, TBMM Başkanvekiİi Yasin Hatiboğlu'nun seçimlerin ertelenmesine ilişkin önergeyi genel kurul gündemine alması karannı oyçokluğuyla iptal etti. Önergenin yeni bir içtüzük ihdası yarattığı gerekçe gösterildi. • 7. Sayfada Saatlerinizi ileri almayı unutmaym 179. Sayfada KUTLU AKTAŞ'A SORUŞTURMA U 7. Sayfada KOÇ: YENİ HÜKÜMET SAĞLAM OLMALI M 19. Sayfada DİYARBAKIR'DA JCA.NA KAN ALDILAR: 4 ÖLÜ • 19. Sayfada BOH8A DOtAB MARKTA131H O'ü'OO 2H«n 3J5İ0OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Rakamsal üyumsuzluk Küskünler yazgılanna boyun eğdi. TBMM tekrar tatile girdi. Seçim kesinkes 18 Nisan'da. Küskünler duyguları kırık, kafalan kanşık... Aynldı- lar başkentten.. Oysa, parlamentoyu daha bir süre açık tutmayı ba- şarabilselerdi başlanna neler gelecekti, neler! Azınlık hükümeti küskünlere karşılamaları olanak- MArkasıSa. 19, Sü. l'de İnternefte arama İntemet'te istediğimiz bilgilere ulaşabilmek için hangi arama makinelerini kullanmalıyız? Bir rehber oluşturma denemesi... İnsanoğlu 'akıllı' ilacın peşinde. Minik pembe haplar kelliğe çare mi? Depremi önceden bilebilmek mümkün mü? GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet İe birlikte Yeni Dünya DiizensizKği! NATO'nun Yugoslavya'ya düzenlediği hava operas- yonlarına üç başlık altında bakmaya çalışalım: 1- Kosova'daki durum. 2- Savaşın Balkanlar'a yayılma eğilimi. 3- Yeni Dünya Düzeni. Birinci şıkla ilgili haberier şık değil. Bölgeden sağ- IIK.II haber alınamıyor. Balkan coğrafyasının en yeşil yerlerinden biri olan Kosova bölgesinden ulaşan gö- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog