Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhurıyet. com Cumhurj Cumhuriyet tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINPAYIZ 7S.riL SAYI: 26833 / 200.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 MART 1999 CUMA KURTSTEINHAUS ATATURK DEVRIMI SOSYOLOJİSİ-I Çeviren: Necdet Sander Bu önemli bilimsel çalışmayı okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... B E R N A R D I N D E S A I N T P I E 1 1 E PAUL VE VIRGINIE UK*Jtş* BERNARDIN DE SAINT-PIERRE PAUL VE VIRGINIE Çeviren: Ali Kami Akyüz Sevginin ahlak ve toplum kurallarını yenebilecek güçte olduğunu savunan "Paul ve Virginie" coşumcu romanın en tipik örneklerinden... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... NATO sonuna kadar gitmekte kararlı; Miloseviç boyun eğmiyor BombalaıııaOperasyonun ."> aşaması 1. Aşama: Ittıfakın, Yugoslavya'ya karşı hava saldınları duzenlenebcleceğını goz onune alarak, aylarca onceden bolgede asken vığınak yapmasıvla başladı Italya ve Adrıyatıfc'tekı uçak gemılennde konuşlanan yaklaşık 400 uçak askerı eğıtım ıçın kullanıldı. 2. Aşama: Bu aşama çarşamba akşamı, ıttıfak uçaklannın Sırbıstandakı trâjetlere hava saldırısı duzenlemesıyle başladı 3 . Aşama: Sırp hava savunma kapasıtesı "behrgın bır jekılde" hasar gordukten sonra Cenel Sekreter Javıer Solana daha genış kapsamlı ıkıncı bır hava harekâtı ıçın NATOVa uye 19 ulkeyle gorusecek. Saldınlar, Yugoslav hava gucune aıt tesisler uzerınde yoğunlaşacak Saldınlar, Belgrad'ın bıraz aşağısından geçert 44 paralelın altındaki tesislerı hedefleyecek 4. Aşama: Hava saldırıları, Belgrad'dakı hedefferı de vuracak şekılde 44 paralelin uzerıne taşınacak 5. Aşama: Son aşamada, operasyonu tamamlayan uçaklar ve gemıler uslerıne gerı donecek Makedonya sınırında NATO birüklerine bağb kara gücü bekJetfliyor. (REUTER) surııyor• 10 sîvil öldü. 38 kfşl yaralandı NATO'nun Yugoslavya'ya karşı başlattığı 'Kararlı Güç' operasyonu süriiyor. Dün yeni saldınlarla Sırp askeri hedefleri vuruldu. Priştine ve Belgrad'da çok şiddetli patlamalann meydana geldiği belirtildi. Önceki akşamki ilk saldırı sonunda 10 sivilin Öldüğü, 38 kişinin yaralandığı açıklandı. Rusya, en az 70 kişinin öldüğünü öne sürdü. • Diplomatik ilişkller kesildi Sırp deviet televizyonunda yayımlanan bildiride federal hükümetin, ABD, Ingiltere. Fransa ve Almanya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdiği ifade edildi. Bildiride, Yugoslav hükümetinin, bu operasyonda doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan diğer ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini de yeniden değerlendirmeye karar verdiği bildirildi. Yugoslavya Kosova banş anlaşmasını kabul etmeyeceğini de açıkladı. • ÇelİŞkİIİ açiklama Sırbistan Başbakan Yardımcısı Seselj, dünyadaki bütün Sırplara, her ne şekilde olursa olsun ABD çıkarlanna zarar vermeleri çağnsında bulunurken diğer Başbakan Yardımcısı Draskoviç, NATO bombardımanlanmn uluslararası Paris Antlaşması'nı yok ettiğini, Kosova için özerkliği kabul edebileceklerini belirterek, siyasi anlaşma için hazır olduklannı söyledi. RWT KOZLUKLirnun hatari • 19. Sayfada Moskova9 dan ABD'ye uyarı Arnavutluk: Sırplar bombaladı Priştine: Hayalet kent AB'den operasyona destek I //. Sayfada \ 11. Sayfada 11. Sayfada \ 11. Sayfada Ankara: NATO itibannı konıdu• Demirel: Destek veriyoruz Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Daha * bir süre bir şey yapmamak hem NATO'nun hem de uluslararası toplumun caydıncılık ve itibannı zedeler duruma geliyordu. Biz NATO'nun içindeyiz. Harekâta destek veriyoruz" dedi. Gökte NATO yerde Sırplar # Gökten Sırp mevzilerine bomba yağarken Kosova ova ve dağlannda dizginsiz, yitirecek hiçbir şeyi kalmamış Sırp asker, polis ve paramiliter güçleri kol geziyor. NATO gökten ölüm yağdınrken karadan da Sırplann Arnavutlar üstüne ölüm yağdıracaklarını kestirmek zor değil. NATO, eğer önümüzdeki sayılı saatlerde Kosova Amavutlanna yöneJik kitlesel cankınmlar başlarsa en az Miloseviç yönetimı kadar sorumlu olacak. Amavutlann, NATO'nun gövde gösterisine değil, hayatlannı güvenceye alacak önlemJere ihtiyaçlan var. Ktm BMGİNİI yaam • 19. Sayfada Türk kara birliği hazır Başbakan Bülent Ecevit, operasyonda "koruma" görevi yapan Türk F-16'lannın 6 saat havada kalıp 3 kez yakıt ikmali yaptığını, kara birliğinin de Mamak'ta hazır tutulduğunu açıkladı. Ecevit, harekâtın bir an önce olumlu bitmesini temenni etti. Balkanlar'da sorumluluk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu "Balkanlar konusunda sorumluluk ve yükümlülük taşıyan" Türkiye'nin Akdeniz'deki Daimi Deniz Kuvveti'ne ek yardım gücü bulunduğunu SÖyledİ. • İO. Sayfada Kosovahlar Türkiye'de • NATO'nun başlattığı operasyondan birkaç saat önce yola çıkan Kosovalı Müslümanlar Türkiye'ye geldi. Son üç günde 1300 Kosovalının Kapıkule sınınndan girdiği açıklandı. îstanbul, Bursa, Adapazan ve Tekirdağ'daki akrabalannın yanına yerleşen Kosovalı mülteciler geride kalanlar için çok endişeli. NATO'nun Sırplara müdahalesinden sonra, Kosovalı Müslümanlar, otobüs ve otomobilleriegel- dikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda buruk bir mutluluk yaşadılar. (Fotoğraf: REUTERS) 10. Sayfada Şeriat devleti kurmak istiyordu MetinKapUuı Ahnanya'da tutuldcmdı • Kamuoyunda *Kara Ses' olarak bilinen Cemalettin Kaplan'ın oğlu Metin Kaplan Bonn'da tutuklandı. Kaplan, şeriat devleti kurmak amacıyla terörist eylemler yapmakla suçlanıyor. Metin Kaplan'ın tutuklanmasının ardından polis, örgüt evlerine operasyon yaptı. Kaplancılarla polis arasında çıkan çatışmada 3'ü ağır 14 polis yaralandı, 32 kişi ise gözaltına alındı. • Federal başsavcilık yaptığı açıklamada, Kaplancılara yönelik yapılan operasyonun örgütûn Islami özelliğınden değil, terörist eylemlerinden dolayı gerçekleştiğini açıkladı. Başsavcılık, kendisini 'Hilafet Etevleti' olarak tanıtan örgütün Türkiye'de şenata dayah bir deviet kurma amacını taşıdığını ve totaliter bir yapıya sahip olduğunu belirtti. HMLÂ^IUaUrmUbmiM 6. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel 'KamkoUanla işkence yapıhyor9 • ODTÜ öğrencilerine dış politika üzerine konferans veren Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'de siyasi istikrarsızlık sıkıntısı ve insan haklan ihlallerinin bulunduğunu söyledi. Karakollarda dayak, işkence gibi istenmeyen olaylann yaşandığını belirten Demirel, karakollann düzeltilmesine ilişkin çalışmalann sürdürülecegini anlattı. "Terörie mücadelenin tamamlanmasının ardından bu tûr hak ihlalleri şikâyetleri azalacak" mesajını veren Demirel, PKK lideri Öcalan'a karşı Batı'nın aldığı tavnn çifte standartlı olduğunu belirtti. • 3. Sayfada Yayın yasağı eleşiirildi 'Kamuoyu yoklamasına ÖTgüriük' • Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, kamuoyunun fikir sahibi olması gerektiğini vurgulayarak "Her türlü fîkrin açığa çıkması gerekir" dedi. Kamuoyıınun tanımı konusunda sosyal bilimciler arasında bir görüş birliği olmadığını anımsatan Abadan Unat, kamuoyunun oluşması için mutlaka tartışmalı bir konu olması gerektiğini ıfade etti. M 5. Sayfada BAYKAL: ECEVİT SOYGUNA GÖZ YUMUYOR M 4. Sayfada SIVAS DAVAS1NA DEVAM EDİLDİ U4. Sayfada KARAYALÇFN PORTAŞ DAVASINDAN BERAAT ETTİ M4. Sayfada RTÜK İHALE HAZIRLIĞINDA M Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Imam veya SiyasalMkâh! Yazılı ve görsel medyada; TBMM'deki siyasal ayak oyunlanndan ftrsat buldukça sokağa dönen partılerin "hararetli seçım çalışmalan" ızlenıyor. "Hararetli seçim çalışmalan" tanımı tırajlı bır gaze- ternızdeki bir haberden kaynaklanıyor. Haber; "ANAP'ın Izmırbüyükşehırbelediye başkan adayı, eskı Içışlen Bakanı, eski Izmir ve Istanbul Va- • Arkası Sa. 19, Sü 1 'de Otomotiv sektörüne öneri Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Reyhan Atmaca, global krizin de etkisiyle yaşanan talep da- ralması sonucu kapasitelerının üçte birini kullanmak zorunda kalan otomotiv sektö- rüne "Iç pazar yenne dış piyasaya yöne- lin" önerısinde bulundu. • 13. Sayfada Çetin aklandı Anayasa Mahkemesi, DSP, ANAP ve DYP'den 158 milletvekilinın, 13 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nun ıçtüzüğe aykın toplandığını gerekçe göstererek birie- şimde alınan karartann iptali için yaptıkları başvuruyu reddetti. • 5. Sayfada Bayram yağışlı Meteorolojıden yapılan açıklamaya göre, bayramda hava sıcaklıkla- rının mevsım normallennde olacağı, ancak yağışlı geçeceği belirtildi. • 3. Sayfada BORSA ÛOün 4416 Önceki 4220 DOLAR ÛOün 307.000 Önceki 366.500 MARK j ODün 204.400 Önceki 205.000 ALTİN ODun 3.355.000 önceki 3.360.000 Türk-iş eyleme hazırlanıyor Hükümetin toplusözleşme görüşmelerinde karar değiş- tırmesı sıkıntı yarattı. Şemsi Denizer, kaza- nılmış haklannın alınmak istendiğini söyledi. Türk-lş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ta- mer Eralan başkanlığında eylem komitesi oluşturuldu. Komıte, bugün eylemlerin türü- ne, nerede ve ne zaman yapılacağına ilişkin rapor hazıriayacak. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hırsullah Bey! Balkanlar'daki gelışmeler Ankara gündemini ikinci plana itti. Oysa iki gündür, 13 Mart'tan bu yana yaşa- nan gelişmelere "son halkalar" ekleniyor. Vekillerimiz "ne deriz halka" diye değil, "işi uzatalım, takyeni bir halka " diye hareket ettiler. 12 günlük Meclis'i çalıştır- mama çabasından sonra dün akşam TBMM'yi kapa- tıp gittiler. Şimdi artık söz meydanlann... Erbakan'ı sırtına alan, küskünleri önüne katan • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog