Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

25 MAHT 1999 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 TURKİYE Istanbul Y 13 Sınop PB 13 Adana PB 19 Edıne Y 13 Samsun B 12 Mersın PB 17 Kocselı Y 18 Trabzon PB 10 Dıyarbakır B 13 Jf 1£ Şanlıurfa B 14 Y 11 Mardın B 10 Çarakkale Y 14 Gıresun Izrnr TY T3 Ankara Marsa Y 1 3 Eskışehır Y 11 Snrt B 13 Aydn Y 14 Konya Y 11 Hakkârı PB Denzlı Y 11 Sıvas PB 9 Van Zonjuldak Y 12 Antalya Y 17 Kars Yurdun batı kesımlen çok bulutlu Marmara Ege Içanadolu nun batısı Batı Akdenız ıle Batı Karadenız ın batı sı yagmurlu yeryer sa ğanak yagışlı dığer yerler az bulutlu ve açıkgeçecek Havaa caklığı bıraz artacak Ruzgar guney ve dogu yonlerden hafıf yağış anında orta kuvvette esecek DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn K PB PB PB PB PB PB PB 6 1 3 8 / 8 12 8 Munıh Y 13 Zurıh Berlın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y PB PB Y PB PB PB Y 11) 14 20 14 15 10 16 15 PB 12 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre PB Y PB PB PB Y Y PB 0 17 -10 15 12 14 13 25 PB 17 Taşkent Tahran t Parça! bututlu ^|fc Ssl ç^^-ı, Bulutlü J ^ Çot< bulutlu JMtl» Yağmartu /J^-Kariı Ocalan davası gergın başladı Sulu kar h Gok gurultulü GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • 2aştarafı 1. Sayfada yasâdakı temel ılkelerle ortuşmuyor Ftejımın "demokratık" nıtehğınden alabıldığıne yaraianıyorlar Soz "laıklığe" dayandı mı, antı-laık her soylemı, her eylemı baştacı edıverıyorlar "Sosyal hukuk devletınden " ne anladıklanna ge- lınce, kadını eve hapsetmek başta sosyal yaşa- mı tjfban ve ortunmeyie tanımlamak yegâne ma- nfeten Tepluma sınen bu ve benzerı yargılan sılmedık- çe, Recaı Kutan'ın soyledığı gıbı daha çok "sıya- setçler olarak balkon boşluğunda ya da merdı- ven altında sıyaset yapmak zorunda kalıriar" DGM Savcısı Cumhurıyet Başsavcısı'ndan FP'nn kapatılmasını ıstıyor Başsavcı Vural Savaş gereken çalışmalara hemen başlıyor Bır partının kapatılmasını sağlayacak belgelerı, kanıtlan bır araya getımnek kolay ışlerden değıl Uzun zaman alabılır Ancak, bu noktada Recaı Kutan'ın one surduğu yorumu ırdelemekte yarar var Kutan, "Boyle bır ortamda seçım ne ışe yarar, sandık ne ışe yarar" dıye soruyor "Bır ışe" yarar Bır partının kapatılması olanakiı ya da ıktıdara gelme olasılığı zayrf olduğu ızlenımı doğarsa, o partının veya partılerın oy oranı duşu- yor Zıra bıreyler oylarının havaya gıtmesını ıstemı- yor Bugun ne oluyor? FP, kazdığı kuyuya athyor Çunku Meclıs'teyasaklı Erbakan'ın FP'yeege- men olduğunu, yonettığını kanıtlayan olaylar ya- şanıyor Bu olaylar "kapatılan bır partı yonetıcıle- nnın o partının devamı ızlenımını veren bır partı- ye uye olamayacaklannı, partıyı yonetemeyecek- lennı" ıçeren yasa maddelennın harekete geçme- sıne onayak oluyor Kutan, Cumhurıyet Başsavcısı'nın yasal daya- naklarla harekete geçmesını kınıyor Ancak dev- letle ve yururluktekı hukukla FP'nın başını belaya sokan yasaklı lıden Erbakan'ın son manfetlennden soz etmıyor, yadsımıyor Sağa sola çatan FP, tuhaf bır ıkılem ıçınde Sır- tındakı kamburu gormuyor, kamburu gosterenle- re de ateş puskuruyor Cumhurıyet Başsavcısı'nı sorguya çekme eğı- lımlerı, DGM savcısına ağır hakaretler "surpnz bır nezaket zıyaretıne vesıle" oluyor Ikıncı Başkan Orgeneral Hilmı Özkok ıle 2 ge- neralın, "GenelkurmayKarargâhıadına", Başsav- cı Vural Savaş'ı zıyaretını, Kutan acaba hangı an- lamda yorumluyor? Gerçekçl olası sonuç Kutan'ın yanlış hedef gostermesıne yol açması olası yorumuna gerek yok Savaş'tan ayrılırken Orgeneral özkok'un, "Zıya- ret başsavcıya destek mı" sorusuna verdığı yanıt pek çok yorumdan daha kapsamlı "Bır destek Iuzumlu değıl En buyuk desteklen anayasa" dıyor Anayasa maddelennı saymıyor Orgeneral ama, 2 maddeyı ve kuşkusuz Cumhunyetı koruyan ve kollayan otekı temel maddelerı anımsatıyor Bu gelışmelerı dıkkate alırsak, bugun ve gele- cek ıçın gerçekçı kımı saptamalar yapabılınz RP gıbı Fazılet de Erbakan'ın peşıne duşmuş, "bırsemt-ı meçhule" yuruyor Yenı baştan asker- le zıtlaşma surecıne gırdı, gırıyor 18 Nısan'da FP bırıncı partı olur, Erbakan'lı RP'nın surgıtı olmaya devam ederse, sağduyulu her bırey -sanınz- geleceğın nelere gebe olduğu- nu kestırebılır Içınde uyumdan yoksun, dışarıda tutarsız bır partı FPi Bugunku koşullarda sayısı bırkaçı geçmeyen lyı nıyetlı fazıletlı kulların yann yapacağı fazla bır şey yok gıbı Bıze de ancak "Allah ıslah etsın" demek duşu- yor • Baştarafı 1. Sayfada nıntu almalan ıçın 3 dakıkalık ızm venlmesın- den sonra Mahkeme Başkanı Turgut Okyay on- ce davaya mudahıl olarak katılan şehıt aılelen \ e avukatlan ıle sanık avukatlannın adlannı kayda geçtı Ocalan'ı temsılen Avukat AhmetZekiOk- çuoğlu, Mükrime Tepe ve Gazıantep Barosu na kayıtlı Nhan Bulgan mudahıller adına da avu- katlar Mehmet Emın Bağcu Sulevman Ayhan, Recep Oksuz, Şakır Erkan Goksu, Acem \dıgü- teV, Selım Karakovunlu, Murat Erdal, Adnan Paksoz, Hudsver Oz\er, Hakkı Kurtuluş, Halım Kenan Koksai, Hasan Alper AVCL, Ömer Veşıl- yurt, UğurÖnder,Cahıt Torun. Kadir KartaLŞe- nol Gükamar, Ercan Şahınkaya, Aynur Öner ıle Türk İsiam Karakoç hazır bulundu Turgut Ok- yay başkanlığında ve uveler Ülkû Coşkun ıle Mehmet Maraş'tan oluşan heyette ıddıa maka- mında Ünal Hanev yer aldı Duruşmayı yerlı ve yabancı çok sayıda gazetecı ve televızyoncu ız- ledı Şehıt aılelermden yaklaşık 30-40 İcışılık bır grup, sabah saatlennde DGM onune gelerek P- KK'nın elebaşı Ocalan aleyhınde sloganlar atrna- ya başladı HADEP'ülere saldırmak istediler ~ Ellennde Turk bayraklan ve kaybettıklen va- kınlannın fotoğraflannı taşıv an şehıt aılelen da- ha sonra kendılenne katılan bır grup ulkucunun tahnkıne kapılıp, ayn bırduruşma ıçın DGM ye gelen HADEP'lılere saldırmak ıstedı HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak'ın da aralannda bulunduğu 47 partılının yargılandığı duruşma- dan çıkanlan, şehıt aılelen ve MHP'lıler slogan atarak protesto ederken polısler olay çıkmama- sı ıçın buyuk çaba gosterdı HADEP'lılenn du- ruşması boyunca DGM onünde suren gergınlık Ocalan davası başladığında salonda devamettı Taşkınlık çıkanlmamasını ısteven başkan aksı durumda duruşma salonunun arenava doneceğı- nı ve yargılamanın bıtınlemeyeceğını vurguladı Okyay mudahıl avukatlardan KadırKartal'ın sanık Ocalan'ın bankalardakı hesabına tedbır ko- nulması ıstemını reddederek, "Sanığm nerede ne kadarparasının olduğunu bıbnıyonız ki, önce bır tespit edilsin ondan sonra tedbir isteyebüirsinız" dedı Avukat Okçuoğlu. salonda bulunan şehıt aılelennın mudahıllığının reddedılmesı gerektı- ğını ılen surerek "Mudahale talebınde bulunan- lann kimler adına kimlenn nıağdur \ev a şehıt ol- ması nedenıyle zarar görduklennın beurienmesı gerekir. Aksı takdırde, bınlerce mudahale ıste- minde bulunulabilmesi ortamı doğar kı, bu da da- vanın sünıncemede kalmasına vol açar. Bu şaha- detle ilgılı gerekiı beige ve otopsı raporlannın is- tenmesı gerekir'' dıye konuştu Sanık avukatlarından Nıyazı Bulgan da muda- hıl ıstemlerınm reddedılmesını ıstedı Başkan Okyay, şehıt aılelennın davaya mudahıl olarak katılmalanna oybırlığı ıle karar venldığını bıldır- dı PKK. orgutu hakkında Emnıyet Genel Müdur- luğu'nden ıstenen bılgılenn geldığını açıklayan Okyay. sanık hakkında şımdıye kadar çıkartılan tum gıyabı tutuklama kararlannın v ıcahıye çev- rıldığını söyledı Sanığın guvenlık açısından An- kara"dakı duruşmaya getınlıp getınlmeyeceğı ko- nusunda îçışlen Bakanlıgı ıle ılgılı ıstıhbarat bı- nmlenne yazılan yazılara yanıt geldıgını de bıl- dıren Okvay, toplumsal ınfıal ve tepkıler yuzun- den sanığın can guvenlıgı nedenıyle Ankara'ya getınlmesının sakıncalı olduğunun bıldınldığı- nı soyledı Bu sırada yenıden söz alan Ocalan'ın avukatı Okçuoğlu îunlan sovledı "Sanığın buradaki duruşmaya georflmemesi kanımızca savunma hakkının kısıtlanmasıdır Halen bulunduğu ver asken bır bolgedır Buradan çıkarülarak \dalet BakanlığYna bağh normal bır tutukevıne kon- masını ıstnoruz. Avnca sav unmasını hazırtavabıl- mesı ıçın gerekiı goruşmc ımkânlannın sağlan- masL, gerekiı savunma olanaklannın kendısıne tanınması gerekir. Kendisıyle gorüşme ve konuş- nıa olanaklanmızın vetennce sağlannıasını ısüvo- ruz. Şımdıve kadar muvekkılımle dort kez go- rüşmeme karşın çok az konuşabıldım Surekli baskı ve sorgulama altında bulunuvor. Muvekkı- lımın dunva ıle ırübatı kopanlmış durumda. Ken- disıne ne bu- gazete, ne bır radyo ne de bır kitap verili\x>r. Tum bunlann sağlanması gerekir. Ay- nca tmrab'va gidiş gehşlenmiz sırasında can gü- venuğunız bulunmuvor, surekli sanık muamelesı göriıyonız. Bunlara son verilmesi gerekir. Mü- vekkılimın asken bır cezaevinden derhaJ çıkan- lıp normal bır tutukevıne konulmasını ve askeri kışılerle ırnbatının kesümesını ısüyoruz." Bu sırada mudahıl Gül Beyaz soz alarak, avu- kat Okçuoğlu nahıtabenşunlarısoyledı "Benım kocam sadece başkonuser olduğu içın PKK nub- tanlan tarafindan oldüruldu. Olay benım gozü- mün önünde cerevan ettı. Emniyet mudurlüğün- de görevlı olması dışında hıçbır suçu yoktu. Bizim şehıtlerimızin dunyayla bepten bağlan kesilmiş. sizinki hıç olmazsa vaşıvor ve sızın aracılığınızla dünyayia ıröbat kurabılıvor." Şehıt aılelennden MustafaGungörde soz ala- rak şoyle dedı "Benım 27 yaşındakı nışanh oğ- retmen kızım gorev vaparken uç oğretmen arka- daşıvla birlikte PKK mılıtanlan tarafindan kov- den çıkarülarak oldüruldu. Bu eylemı sanıklar P- KK adına yaptıklannı ikrar etüler. Şu anda yar- gılamyorlar. OMurulen kızım ailemızın tek evla- dı idi. Vüreğımız yamyor, ben onun ıçin 27 yıl yıırtdışında çalışıp dıdındım. Ben ne terör örgü- hıniin başu 30 bın kışının katılı Apo'va ne de baş- ka bır kımseve, Vllah'tan evlat acısı vermesını ıs- temıyorum. Sadece \po'nun vargılanıp cezalan- duılmasını BDyorum." Avukatlar dışında Idmse alınmadı lstemler uzenne mutalaasını açıklayan Savcı Unal Haney sanık avukatlannın ıstemının red- dedılmesını ıstedı Duruşmaya son veren başkan Okyay, karan açıklarken avukatlar dışında salo- na kımseyı almadı Okyay, sanığın dığer dava dosyalannın bırleştınlmesı ıçın ılgılı başsavcılık- lara yazı yazılmasma sanık vekılının muvekkı- lıyle goruşme şartlannın duzenlenmesı ıçın Ada- let Bakanlığı'na yazı vazılmasına, sanığın can guvenlıgı açısından bulunduğu lmralı adasında duruşmasmın yapılmasına, mahkeme heyetının gıdış gelışı hususunda gerekiı tedbırlenn alınma- sı konusunun Adalet Bakanlığı'na bıldınlmesı- ne karar venldığını belırterek, yargılamayı 30 Nısan Cuma gunune erteledı Şehıt yakınlan dı- şanda beklerken 36 EHP 92 plakalı otomobıle bomba konulduğu ıhban asılsız çıktı Olay yerı- ne gelen bomba uzmanlan, camlannı kırdıkları otomobılın ıçınde arama yaptılar ve patlayıcı bu- lamadılar Bomba sanılan paketlenn de, otomo- bılın sahıbıne aıt ozel eşyalar olduğu belırlendı Otomobılın, Çorum'un Sungurlu ılçesının San- caalan Köyu Muhtan Mehmet Kuyar'a aıt oldu- ğu saptandı Emnıyet yetkılılen, araçta meyda- na gelen hasann ödeneceğını soyledı ler NATO yeni bir dönemin eşiğinde • Baştarafi 1. Sayfada Fûzekre Karşı Korunma Anlaş- ması'nı tek taraflı olarak değiş- tırme hakkını onaylamış olmasın- dan son derecede rahatsız Bu yüzden Rusya Başbakanı Prima- kov NATO karannı öğrenır öğ- renmez gıtmekte olduğu ABD gezısını uçakta erteleyerek gen- yedondü Azerbaycan'da ele geçınlen 7-8 adet Mıg savaş uçağının a&lında Yugosla\>a'ya gıtmekte olduğuna ılışkın sövlentıler, Rusya'nın NA- TO saldınsınakarşı Yugoslavya'yı destekieyeceğıne ılışkın bekJentı- len güçlendırdı Azerbaycan'ın, Rusya'nın bır ınısıyatıfinı engel- lemış olması, Rusya ıle zaten bo- zulmakta olan ılışkılennı daha da olumsuz etkıleyecek Bu da NA- TO-Yugoslavya-Rusya uçgenı ıçındekı gergınhklenn bolge dışm- dakı noktalan da etkıleyebıleceğı- nı düşündurüyor Çın, NATO'nun esa>. olarak ABD onderhğmde planladığı müdahale>esertbırdıl- le karşı çıktı Çın de gelışmelen kendı ulusiararası konumu açısın- dan bır tehdıt olarak göruyor Çın ıle ABD arasinda, bır taraftan ABD fiize teknolojısının çalmma- sı ıddıalarına. dığer taraftan da ABD'nın Tayvan'ı kendı nukleer fuze kalkanı altına alma egılımıne bağlı olarak, gelışen bır gergınlık var Çın, ABD'nın yakın bağlaşığı Fılıpınler'le petrol ve tıcaret denız jollan ûzennde stratejık bır one- me, zengın doğalgaz ka>-naklanna sahıp Spratley yuzunden halen bır sûrtuşme ıçınde Bu, Yugoslavya uzennden oluşan ABD-Çın sûrtüş- mesme, bır başka bovut da katıyor ıster ıstemez Dığer tarattan Yugoslavya'ya yapılan asken mudahale halen ge- çerlı KATO konseptının de fıılen değışmesı anlamına gelecek NA- TO, olası bır SSCB saldınsına kar- şı bellı bır bolgeyı korumak üzere, bır savunma örgütu olarak kurul- muştu NATO Yugoslavvamuda- halesıyle. hukumran bırülkeye sal- dırmış ve böylece de savunma kon- septını geçersız hale getırmış ol- du Bırkonseptdeğışıklığmm,Av- rupa ulkelen arasında kuşkuyla karşılanıyor olması bır yana, NA- TO müdahalesınden sonra surecın nasıl gehşeceğı konusunda da he- men hıç kımsenın bır fıkn yok Ne kı ola^ılıklar çok fazla değıl Yugoslavya 'nın deneyımiı bır ordusu, 50'den fazla hava savun- ma flıze bataryası var Mfloseviç'ın ıse dırenmek ıçın, polıtık, psıkolo- jflc, hatta Kosova-Osmanlı savaşı- nın Sırp mıllıyetçılığı açısından önemı düşunulduğûnde mrtolojık gerekçelerı var Bu yûzden göz- lemcıler, Sırp ordusunun şıddetlı btr dırenış sergılemesı olasıhğının yüksek olduğunu duşünüyorlar NATO saldınsmın beklenen s.onu- cu alamaması NATO güçlermın buyuk kavıpvermesımumkûn Bu durumda Yugoslav yonetımmm uzun soluklu bır savaş platformu- na yerleşmek üzere, çatışmayı Ma- kedonva üzermden ve Musluman Arnavutlar bağlamında Yunanıs- tan ve Tûrkıye'yı de ıçme alacak bır vonde zorlamaya başlayacağı- nı duşûnenler de var Bu olasılık ıse ıster ıstemez NATO'nun, sınır- lı bır ateşın üzenne. sondûreyım derken, yanlışiıkla benzın dokerek yaygınlaştırabıleceğını de duşün- duruyor NATO'nun Yugoslavya muda- halesı, örgutun geleceğını tehlıke- ye soktuğu gıbı, Rus>a-Çın blo- kuyîa yenı bır soğuk savaşı, hatta yenı bır Balkan Savaşı olasılığmı da gûndeme geürdı Vural Savaş, 163. maddeyi îstedi • Baştarafı 1. Sayfada cısı Sa\aş Genelkurmay Kararga- hı'na gıderek tkıncı Başkan Orge neralOzkok'legorûştü "MilhGö- rüş" soruşturmasını yurûten An- kara DGM Sav cısı Nuh Mete Yük- seJ'ın FP nın kapatılması ıçınyap- tığı suç duyurusunun ardından Savaş, TBMM Başkanlığı'na gon- derdığı yazıda RP'den FP've ge- çen mıllervekıllenne ılışkın aynn- tıh bılgı ıstedı Özkok dun Savaş'ı makamında zıyaret ettı Genelkurmav Muha- bere Elektronık Bılgı Sıstem Baş- kanı Koramıral Taner Lzunay ıle Genelkurmay Adlı Muşavın Tum- general Erdal Şend'ın de eşlık et- tığı zıyaret 25 dakıka surdu Cumhunyet savcılannın sı>ası partılerın anavasa ıhlallenne ılış- kın elde ettıklen kanıtlan Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığf na ılet- mesmın zorunluluk olduğunu vur- gulavan Sav aş, gelen kanıtlann de- ğerlendınldığuıı, kendısının de ba- zı yazışmalar >aptığını bıldırdı Partıler ıçın kapatma davası açıp açmama karannın kendı takdın ol- duğunu, yapacağı ışlemı eşırun bı- le son güne kadar bılemeyeceğını belırten Savaş Turk hukuk sıste- mının bölüculuk ve dın ıstısman- nı vatana ıhanet kapsamında de- ğerlendırdıgını soyledı Bu suçlan kovuşturma gorevı- nın venldığıbaşsavcılığınışlennın zorlaştığına dıkkat çeken Sav aş şu değerlendırmeyı yaptı "Pek çok kurumumuza poiitikacılar bu eği- limde olanlan alarak kadrolaşnuş- lar Kımi pobtıkacılanmız veavdın- lanmız, bu tur evlemlerde bazı k> şilerin evlemlennın ınsan haklan çerçevesınde mütalaa edılmesi ge- rektiğinı, bu konuda AP ve AİHM kararlanna harfiyen uv ulması ge- rektiğinı telkın etmektedır Başka turlü AB've gıremeveceğımizi mu- temadıven ışlemektedır \\duüann onemlı bu- kesımı bu vuzden adeta artıst olacağım dıve kandırüan kız- lara donmuşlerdır. Ve bunlar çeşit- lı kurumlarunızı da etkDemektedir. Aynca hukuki yönden bu tip ey- lemlerle mücadele edebilmemiz için ehmızde vasalann buna musa- it olması lazun." 163. madde gündemde Savaş ırtıcayla mucadelede 2 onemlı maddeve gonderme yapar- ken Turk Ceza Yasası nın ırtıca propagandasınıyasakla>an ancak kaldınlan 163 maddesınm yenı- den ıhdas edılmesını (ortaya çıka- nlması) ıstedı 163 maddenınana- yasanın 24 maddesının son fıkra- sına u> gun şekılde yenıden düzen- lenmeden ırtıcayla mucadelenın başarıva ulaşmasının zorluğuna ışaret eden Vural Savaş şunlan soy- ledı "312. madde konusunda ise bence 163. madde anayasaya uy- gun şeküde yeniden dfizenlenme- den bu madde uzerinde degil kal- dırmak, ov nanmasının da sakmca- lan olacağı kanaatındevım Bu ko- nuda duzenleme TBMM takdirin- dedır. Başsav cılık makamı bu- yan- dan bu suçlarla bu tıp sıvası parti- leıie uğraşmakla gorev lendırilecek, bir yandan da bunlarla uğraşmak için elimizden silahlanmız alına- cak. Bunu açıkça söylemek bizim gorevimiz." Savaş anayasanın 138 madde- sınde duzenlenen yargı bağımsız- lığına en çok onem veren kuruluş- lann başında TSK'nın yer aldığını belırterek şu görüşü dıle getırdı "Hiçbır konuda, bizi ilgflendiren konularda. vargıvı ilgflendiren ko- nulardaözel sohbetler de dahıl. tav- siye ve teUdnde buiunmamışlardır. Hakikaten butun kunımlarvesiya- sOerimızin birçoğu anayasa ve va- salanmıza uymavan davranışlar karşısında anavasa ve vasalara sa- hip çıkan tek kurum ordu olmuş- tur. Onun ıçın teşekkür edıvorum. Bu nvarctten son derece nıutlu ol- duğumu ıfade etmek istiyonım" göruşunu dıle getırdı Savaş, gazetecılenn zıyaretın nı- telığını sorması uzenne, daha on- ceden kararlaştınldığını ve kendı- sının Genelkurmay'a yaptığı zıya- rete ıade olduğunu belırttı Savaş, FP ıçın kapatma davası açılıp açıl- mayacağına ılışkın soruya "Tûm partilerıçin yürutülen sorusturma- lar gjzüdir" yanıtını verdı Orgeneral Ozkok de başsavcı- nın nezaket zıyaretı değerlendır- mesının doğru olduğunu belırterek "Tamamen bir nezaket zivaretidir. Kurumlann zanf davranışlan ser- gileyerek, sevgiler ve savgılar ıfade etmesı valnızca ulke çıkarianna- dır" dedı Zıyaretın destek anlamı- na gelıp gelmeyeceğı sorusu üze- nne Ozkok "Sayın başsavcının da belirttiği gibi bizim ne siyasi ne de kanuni konularda herhangi bir et- kide bulunma amacımız voktur. Birdestek mevzubahıs değıldir. Za- ten en büyük desteklen anayasa- dır" goruşunu dıle getırdı Diliberto, M. Ali Ağca'nın pişmanlığından kuşkulu YASEMİNTAŞKIN ROMA - İtalyan Adalet Bakanı Oüviero Dttiber- to, Papa Jean Paul Il'ye suıkast duzenlemekten mahkûm Mehmet Ali Ağca'nın aflfi konusunda kuş- kulan olduğunu belırttı ttalvan ozel TV'sı "Cana- Ie5"ın en çok ızlenen talk şov programı "Maunzıo Costanzo Show" programına katılan Diliberto, Pa- pa suıkastı üzenne Ağca'nın hıçbır şe> anlatmadı- ğını ve Ağca'nın bu suıkastın kendı bıreysel gınşı- mı olduğu yolundakı açıklamalannın ıkna edıcı ol- madığını söyledı Diliberto, katıldığı TV programmda Ağca'nın papa suıkastı ıle ılgılı olarak tum gerçeğı anlatma- mış olmasınm gerçek anlamda pışman olmadığının bır göstergesı olduğunu belırttı ttah/an Adalet Ba- kanı Diliberto Ağca'nın "af dosyası"nm halen ba- kanlık odasında bekledığını, ancak bu konudakı son sozün !talya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfa- ro'ya aıt olduğunu vurguladı İtalyan Adalet Bakanı, katıldığı TV programın- da Ağca'nın affı ve Türkıye'ye ıadesının, bu ülkey- le karşılıklı yapılan lutuflann urunu olduğu yolun- dakı bır yorumu ıse reddettı Diliberto, "Ocalan'a vardım etmekk suçlanan ve hakkında bir ceza da- vasıolan tekAdalet Bakanı oMuğumun aranı çizmek ısterim"dedı Italvan Demokratık KomunıstlerPar- tısı nın, D'Alema hukumetındekı bakanı Diliberto, TV programmda vaptığı konuşmada, Ağca olayı bır yana, omür boyu hapıs cezasının kaldınlmasın- dan vana olduğunu belırttı Diliberto ltalya'da sa- dece Ağca'nın değıl, 619 mahkûmun omürboyu ha- pıs cezasından yattığını kaydettı Diliberto, Canale 5'ın programından sonra gazetecılenn sorulanna cevap venrken Ağca'nın affina karşı olmadığını, ancak bu konuda kuşkulan olduğunu vurguladı Ital- ya Adalet Bakanı "Vasalara göre son söz cumhur- başkanına ait" dedı 'Gülengrubu'faaHyetlerini sumiandmyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Fethullah Gu- kn'ın fahn başkanı olduğu Turkıve Gazetecıler ve YazarlarVakfrnca8-ll Temmuz 1999 tanhlennde duzenlenmesı planlanan "2. AbantToplanülan" as- kıya alındı Etkmlığın, Gulen hakkında DGM Sav- cılığı'nca soruşturma başlatılması uzenne ertelen- dığı oğreruldı Askıya alınan toplantıda ağırlıklı olarak u Akü\ V'ahiy ve CHn Devleti İBşkileri" konusunun tartışıl- masının planlandığı belırtıldı tlk toplantıya katılan davetlılenn bu toplantıya da katılması beklenıyor- du Ilk Abant toplantısına, aralannda Prof Dr Meh- met AU Kıhçbay Prof Dr Nıyaa Ökten Prof Dr Mehmet Aydın, Doç Dr Durmu; KocaoğJu gıbı 50 cıvannda sıvaset, sosyal bılımcı ve ılahıyatçı katıl- mıştı Toplantıda, laıklık kavTamına sınır getırme- ye yonelık yenı bır tanım uzennde çalışılmıştı Gu- len, hakkında Ankara DGM Savcılığı'nca soruştur- ma başlatılacağmın kamuoyuna yansımasının ar- dından hastalığını gerekçe gostererek ABD'ye gıt- mıştı DGM Savcılığı, Gulen ve cemaatı hakkında MGV davasında elde edılen bulgulara dayanarak soruşturma açmıştı Savcılığın, Gulen'ın vaaz ka- setlennı ıncelemeye aldığı, sonışturmayı grubun fı- nans kaynaklan ve yurtdışı bağlantılan yonunde ge- nışleteceğıkaydedılmıştı tzmır'de4'uMaltepe As- ken Lısesıoğrencısı,2'sıünıversıteoğrencısı, l'ıdın dersı öğretmenı 7 kışı Gulen grubuna aıt olduğu ıd- dıa edılen "Işıkevi''ne duzenlenen baskmla gözaltı- na alınmıştı Gulen'le ılgılı soruşturmanın cuma gu- nu yapılacak MGK toplantısında, asken kanadın ıs- temı üzenne ele alınması beklenıyor m m G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada "Avrupa ve dunya duzenını etkıleyebılecek bır gun1 " Tanım abartma sayılmaz 20 yuzyıl Balkanlar'la başladı, Balkanlar'la bıtecekgıbı gorunuyor Bu tur konulardakı geleneğımızı bozmayalım, gelışmelen maddeleyerek aktarmaya çalışalım 1 - NATO, kuruluşunun 50 yılını "Balkan zafen" ıle taçlandırmak ıstıyor Ancak genışleme, berabenn- de ışlev başkalaşımını da getırecek Bu bağlamda Balkan sefen taçlandırma derken, taşlanmayı da getırebılır Bırlık gorunumu bozulabılır 2- Rusya'nın tavnnda değışıklık yok Rusya ıçın, 'Slav kokenlı her ulus ne yaptıysa doğnıdur' man- tığı buyuk olçude geçerlı Rusya Başbakanı Pnma- kov'un VVashıngton a gıderken, NATO'nun muda- hale karannı duyunca uçağı gen dondurmesı, bu ko- nudakı polıtıkasını değıştırmeyeceğını gostenyor 3- 1990'lann başında Yugoslavya Federasyonu, Avrupa'nın, her tarafindan dıdıklemesıyle dağılır- ken, ıç savaşın once Kosova'da başlayacağı sanı- lıyordu ABD'lı uzmanlarmerkezedurumu boyle bıl- dınmıştı Bırbırını tamamlayan nedenlerle Bosna Hersek one geçtı Kosova'da 90'lann başında du- şunulen, sonunda oluyor1 4- Balkanlar, soğuk savaş donemınde de dunya- dakı butun uçlan temsıl edıyordu Çın-Arnavutluk, SSCB-Bulganstan, Batı-Yunanıstan, Bağlantısız- lar-Yugoslavya Balkanlar şımdı de Yenı Dunya Duzenı'nın (YDD) laboratuvan gorunumunde Bellı başlı ulkelenn bolge banşına bakışında 180 dere- ceyı bulan farklılıklar var 5- Balkan ulkelennın tumu adının başına "buyuk" sozcuğunu koyuyor Buyuk Arnavutluk, buyuk Sır- bıstan, buyuk Yunanıstan, buyuk Bulganstan Emel- ler buyuk, ama coğrafya kuçuk Butun Balkan coğ- rafyası 750 bın kılometrekare Ulkelenn buyuk ol- ma hevesı kalıcı banşın onunde de buyuk bır engel 1 6- Arnavutlann Balkan coğrafyası ıçınde değışık bır yerı var Balkan ulkelennın tumu, ıçınde farklı et- nık yapılan banndınyor, Arnavutluk harıç 3 4 mılyon nufuslu Arnavutluk'un yuzde 97 8 ı Amavut, yuzde 2'sı Yunan, yuzde 0 2'sı de Makedon Amavutluk, ıçınde Turk azınlığın bulunmadığı tek Balkan ulke- sı Arnavutlar, kendı ulkelen dışında Makedonya, Karadağ, Sırbıstan ve Kosova olmak uzere dort bolgede yaşıyor 'Buyük Arnavutluk' da bu sınırla- n ıçme alıyor" Türkiye'nin yeri... 7- ABD kaynaklı yorumlar Balkanlar'da savaş başlarsa bunun Turk-Yunan savaşını da ıçıne ala- cağı yonunde Bu belkı de 'nıyet beyanı' Ancak, gerçeklık payı da yok değıl Turkıye, Yunanıstan'ı deyım yenndeyse arkadan kuşattı Makedonya, Ar- navuttuk ıle asken ışbıriığı anlaşmalan yaptı Yuna- nıstan, kendı topraklan dışında Makedon sozcuğu- ne katlanamıyor Turkıye'nın elınde tuttuğu kozlar da az değıl, ama bu durum berabennde Turkıye'nın atacağı her adıma ozen gostermesını kaçınılmaz kılıyor Ötekı ulkeler kadar 'rahat' olamaz 8- Makedonya coğrafya olarak Balkanlar'ın kal- bınde Bolgedekı herknz bu ulkeyı de etkılıyor Ma- kedonya-Yugoslavya sınırının henuz çızılmemış ol- ması, belırsızlığın somut göstergesı Makedonya nufusunun yuzde 22'sı Arnavut Son kurulan huku- mette Amavutlann partısı de yer alıyor Hukumet- tekı bakanlardan bın Turk, Adnan Kahıl Bu aşa- mada Makedonya'nın ıç banşı da buyuk onem ta- şıyor 9- Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milo- seviç'ın aşın mıllıyetçı tutumu, olaylann bu aşama- ya gelmesınde onemlı etken Dun ABD kaynaklı ha- berler, 'Mılosevıç'e Saddam taktığı' uygulanacağı yönundeydı Demek kı Mılosevıç, Clinton'dan son- ra ıkı ABD başkanı daha gorecek 1 10- Arkadaşımız Aydın Engin, kısa sure once Kosova'daydı Bolgeyı adım adım dolaştı Yanıtını aradığı sorulardan bın şuydu 'Tıto donemındekı 'halklann kardeşlığı' hıkâye mıydı?" Soruya her kesım farklı yanıt venyordu, ama one çıkan goruş, bugun ıçın halkların kardeşlığınden soz edılemeyeceğıydı Ikıncı Dunya Savaşı'nda Avrupa bırbınne gırdı, Yugoslavya halklann kardeşlığını slogan edındı Şımdı Avrupa, kardeşlıkten ote, arasındakı sınır- lan kaldınyor Balkanlar'da yenı sınıriar ıçın elınden getenı ardına koymuyor' AÇIKLAMA Doç Dr Yiısuf Bafcı, 12 03 1999 gunlu gazete- mızde yayımlanan "Şeriat- çı sermayeye izinsiz danış- manlık" ve üst başlıkda yer alan "tÜ Öğretbn üye- si Doç. Yusuf Balcı'mn An- kara DGM'ce kapatılması istenen MÜSİAD'da çalışO- ğı belirlendi"' habennın gerçeğe aykm olduğunu belırterek, gönderdığı ya- zılı açıklamada "Haberdeyeralan'MÜ- SÎAD'nın danışmanlığmı yünıtuyor' şeklindeki açık- lama biçfoir yonuyle doğru değıldir. MUSİAD'nin üc- retö veya ucretsiz danışma- nı değüim. Aynca haberde yer aldığı şekilde MLSİ- AD'nde herhangi bir me- saim de buhınmamaktadır. Her öğretim görevlisi gibi mesaimi fakultemde kul- lanınaktayım. Aynca ha- berde verilenin aksine sah ve perşembe gunleri dışın- da da dersim bulunmakta, diğer akademık çahşmala- nmı aksatmadan yıinıt- mekte\ım. MLSİ\D'nde çalışmadığım gıbı çalışma olarak nıtelendirilebilecek bir faalıveüm de oünamıs- ür. MUSLAD ıle ırtibanm munhasıran akademik dfi- zevdeounuştur. Haber hıçbir kaynağa dayanmamakta ve bu yo- nuyle de gerçek dışıdır. 1997 yıhnda tarafimca ha- zırlanan bahis konusu 'Kı- dem tazmınatı Fonu Bır Model Onensı' konulu araştırma MÜSİAD tara- findan yavinlanmıştır. Bu çalışma tamamen bılunsel ve akademık bır mahivet taşunakta olup, MLSİÂD ile herhangi bu- duzenli me- sai içermemıstir. Boyle bir çalışma her akademisyen gibi benim de en doğal ve yasal hakkım ve gorevim- dir. Haber, vavınlardaki doğruluk ve tarafsızlığı du- zenleven basın ilkelerine ay- km bır vayındır Haberde ver aldığı şekil- de profesorluk aşamasına gelmış bulunmaktayım. Dolayısıyla sozkonusu ger- çek dışı haber, yanlış bilgi- lendırmenin yanında şahsi haklanmı ve akademik ka- rivenmi. ozluk haklanmı tehdit etmektedir. Gazetenız haberı verir- ken, kamuoyunu yanlış bil- gilendirmiş, bu haber ıle ki- şılik haklanm rencıde edil- miştir. Durumu kamuoyu- nun bılgısıne sunuyorum."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog