Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye! INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyel Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75.YIL SAYI: 26832 / 200.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-7997] 25 MART 1999 PERŞEMBE C U M H U R Î Y KURT STEINHAUS ATATÜRK DEVRİMİ SOSYOLOJİSİ-I Çeviren: Necdet Sander Alman bilım adamı ve sosyoloğu Kurt Steinhaus, bu kıtabında, kurtuluş savaşları yoluyla siyasa! bağımsızlığına kavuşan ülkelerde ekonomık gelışme sorununa örnek olarak Turkıye'yı almakta ve ıncelemektedir. Yazar, eserine, Orta Asya'dan Anadolu'ya goçen Turklerın kurduğu Osmanlı - Turk toplumunun gelışmesinde XVIII. yuzyıldan sonra gorulen duraklama nedenlerinı ve bu toplumun sosyo-ekonomik yapısını araştırmakla başlamaktadır. Birincı Dünya Savaşı'ndan sonra sömürge durumuna düşürülmek istenilen Osmanlı Imparatorluğu'nu yonetimi altında bulunduran Istanbul'dakı halife-padişaha ve hukumetine karşı Anadolu'da girişilen Ulusal Kurtuluş Savaşı, bu savaşın sosyal temeli ile polıtık yontemı, Milli Mücadele'nin çalışma ve orgutlenme biçimleri anlatılmaktadır. Atatürk devriminin sosyo-ekonomik yonleri uzerinde yabancı bilım adamı taratından yazılmış en ilgi çekıci bir araştırma diye tanımlayabileceğimız bu eser, çağdaş göruş açısı ve olayları ayrıntılı ıncelemesı bakımmdan dikkatle okunacak, uzerinde durulacak, tartışılacak bır çalışmadır. Bu önemli bılimsel çalışmayı okurlarımızın ılgiyle karşılayacaklarını umarız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... NATO düğmeye bostı; savaş uçakları bombayağdırdı UTO HAREKÂTI Operasyona karşı te[Jdler büyüyor • BM toplantıya çağrıldı Rusya ve Çin, Yugoslavya'ya karşı başlatılan harekâtın BM Ana Sözleşmesi'nin açıkça ihlali olduğunu belirterek derhal durdurulmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, NATO'daki siyasi temsilcisini de geri çekti. Yunanistan, sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için bir şans daha verilmesini isterken Vatikan, operasyonu insanlık suçu olarak nitelendirdi. Irak ve Libya da harekâtı protesto etti. M 11. Sayfada NATO yeni bir dönemin eşiğinde ERGİN YILDIZOĞLU LONDRA - NATO'nun Yugoslavya'ya saldırmasıy- la, yaratacağı uluslararası so- runlar bir yana, bir savunma örgütünden bır saldın örgü- tüne dönüşerek bırçok göz- lemcıye gore hantası çıkanl- mamış yepyenı bır sürece gı- recek. NATO'nun Yugoslav asken hedeflerini bombala- ma karan, Birleşmiş Mıllet- ler Güvenlik Konseyi'nin ıkı daımı üyesı Rusya ve Çın ta- rafından onaylanmadığı ıçin, BM'nın sağladığı meşruiyet alanı ıçınde değıl Bu, dogu- ya doğru daha yenı genışle- mış olan NATO'nun kendi. daha doğrusu ABD misiyatı- fı ıle hareket etmesı anlamı- na gelıyor. Rusya, NATO'nun geniş- lemesınden, ABD Senato- su'nun 1972 tarüıli Balistik mArkasıSa.l9,Sü.3'te ARNAVUTLAR KAÇIYOR - Üsküp yonetimi, Kosova'dan Makedonya'ya gelen Arnavut sı- ğuımacılann sayısının 10 bini aşması üzerine, Kosova ile olan sımnnı kapatma karan aldı. Dün, NATO'nun harekât olasılığının güçlendiği saatlerde Makedonya'ya kaçmayı başaran Arna- vutlar, Üsküp'teki kayıt bürosunun önünde saatlercc beklemeyi göze aldı. • //. Sayfada başladl NATO Genel Sekreteri Solana'nın Yugoslavya'ya saldın emrini vermesiyle operasyon başladı. Bill Clinton, sorumluluğun Miloseviç'e ait olduğunu söyledi. • NATOdan yalanlama Harekâtın ilk bölümüne ABD, Ingıltere, Kanada, Fransa, Almanya, Italya, Hollanda ve Ispanya'mn katıldığı bildirildi. Yugoslavya iki NATO uçağını düşürdüğünü açıkladı. Ancak NATO yetkilileri yalanladı. Amerikan B-52 ve B-2 bombardıman uçaklan ile Ingiltere'nin HMS Splendid firkateyninden atılan Cruise füzeleriyle başlayan harekât, daha sonra Ingiliz Harrier uçaklannın düzenledigi saldınlarla devam etti. • Havaalanları bombalandı Yugoslavya'nın çeşitli bölgelerinden sürekli patlama sesleri geldiği, Priştina'da ticari ve askeri havaalanının vurulduğu belirtildi. Belgrad'daki askeri havaalanı Batajnica ile Pancevo kasabasındaki bir uçak fabrikasınm da bombalandığı ıleri sürüldü. RJOTKOZLUKLU'llUn haİMrf • 11. Sayfada Türkiye hazır • Birlikler teyakkuzda Türkiye. NATO operasyonu nedeniyle Trakya sınınndaki birliklerini teyakkuza geçirdi. Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda "kriz masalan" oluşturuldu. Olası bir kara harekâtına katılacak olan Türk taburu da eğitimini tamamladı. • Demlrel'e bilgi verildi Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu, hava harekâtmın başlamasından önce Demirel'e bilgi verdi. Yapılan değerlendirmelerde Yugoslavya'ya yönelik operasyonun Balkanlar'daki dengeleri de etkileyebileceği belirtildi. Son gelişmeler üzerine Belgrad'daki Türk Büyükelçiliği boşaltıldı. Büyükelçilikte on kişilik çekirdek bir kadro çalışmalannı sürdürüyor. • 11. Sayfada Vural Savaş, 163. maddeyi istedi• Yargıtay Başsavcısı Savaş, 312. maddenin kaldırılmasını isteyen aydınlar için "Adeta artist olacağun diye kandırılan kızlara dönmüşlerdir" dedi. Savaş, başsavcüık makamının bir yandan bölücülük ve dın istısman ıle uğraşmakla görevlendirildiğini, diğer yandan bunlarla uğraşmak için elınden silahlannın ahnmaya çalışıldığını söyledi. Vural Savaş'ı dün Genelkurmay 2. Başkanı Özkök ve bazı komutanlar makammda ziyaret etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargı- tay Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş. Türk Ceza Yasası'nın (TCY) şenat propa- gandasına ılışkın, kaldınlan 163. maddesı- nın yenıden Türk hukuk mevzuatmda yer almasını ıstedı. Son günlerde HADEP'e aç- tığı kapatma davası ve Fazilet Partısı hak- kındakı soruşturmasıyla gündeme gelen Vural Savaş'ı Genelkurmay lkınci Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve bazı komutan- lar ziyaret etti. Orgeneral Özkök. Başsav- cı'nın "En büyük desteği anayasadan akb- ğuu" söyledi Necmetn'n Erbakan'ın TBMM'de 312. maddenin kaldınlması ıçin ginşim başlat- masmın ardından FP- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı-Genelkurmay hattında çeşıtlı gelişmeler yaşanıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Savaş'ın 312. madde konusun- da geçen hafta yaptığı açıklamanın ardın- dan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hü- seyin Krvnkoğlu'nun benzer ıçerıklı ıfade- len basına yansımıştı. Kıv nkoğlu'nun açık- lamalanmn yayımlandığı perşembe günü saat 12.00'de Yargıtay Cumhunyet Başsav- MArkastSa. 19,SH l'de Imralı'daki duruşma 30 Nisan'da Öcalan davası gergin başladı • Çok sayıda şehit ailesinin müdahil olarak katıldığı dünkü duruşmada, zaman zaman gergin sahneler yaşandı. Duruşma salonunda Öcalan'ın avukatlanna tepki gösteren şehit aileleri, Mahkeme Başkanı Turgut Okyay tarafından güçlükle yatıştınldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - PKK lideri AbduUah Öcalanın, MED TVde yaptığı bir konuşma nedeniyle Ankara 2 No'lu DGM'dekı davasının dünku duruşmasında arbede yaşandı Çok sayıda şehit aıle- sının müdahil olarak katıldığı duruşmada. Öcalan'ın avukat- lanna yoğun tepki gösterildı. Çok sıkı güv enlık önlemlen al- tında yapılan duruşmada. şehit yakınlannın sanık avukatlanna tepki göstermeleri sonucu sa- londa ıtışmeler yaşandı Tepkı- nin artması üzerine Ocalan "ın avukatlan duruşma sonrası DGM'den gızlice aynlmak zo- runda kaldılar. Bazıları mahke- me salonunda bayılan şehit ya- kınlannın. DGM'ye gelen bır grup MHP'iı tarafından tahrık edilmesi dıkkat çekti. Duruşma saat 11 30'da başladı Foto mu- habırlen ve kameramanlara gö- MArkasıSa. 19,Sü.3'te Jandarmaya saldın: 1 askerşehit İstanbul Haber Servisi - Esenyurt'tajandarma ekıp oto- suna otomatik sılahlarla dü- zenlenen sılahlı saldın sonucu 1 asker yaşamını kaybettı. Esenyurt Jandarma Karako- lu'na bağlı devnye aracına dün gece "Yenikent" bölgesınde sı- lahlı saldın düzenlendı Saldır- ganlar, plakası belırlenemeyen bir otomobılle olay yennden kaçmayı başardı. Saldırganla- nn otomatik sılahlarla açtığı çapraz ateş sonucu devnye aracının sürücüsü Jandaıma Er HikmetÜnal oldu. Saldınnın ardından jandar- ma ve terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekıpler Esenyurt'ta genış çaplı operas- yon başlattı. KÜSKÜNLERİN SON GİRİSÎMİ DE SONUÇSUZ M 5. Sayfada BAYKAL: SAVAŞIMIZ FAİZ VE BORÇLA M 5. Sayfada BABUNA'YA BÎNLERCE KİŞİ KAN VERDİ • 9. Sayfada BORSA Dün 4220 4315 ootAH Dun 3M5OO 387 500 MARK l ALTJN 2O54KM 3.360 000 2O4.SO0 3.370.000 GIMCEL CUNEYT ARCAYLREK 'Allah Islah Etsin' Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kırtan soruyor: "Bu rejimin adı ne?" Yanıt kolay; anayasanın 2. maddesı rejimin adını da, dayandığı temel ılkeleri de açık seçık ıfadelerle yazı- yor: "Türkiye Cumhuriyeti... demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletıdır". Ne çare, FP'nin ve Recai Kutan'ın bakış açısı ana- • Arkosı So. 19, Sü. 1 'de Dede Korkut soyundan bir anlatı ustası Dursun Akçam Dursun Akçam, geleneksel anlatı sanatımızın ustalarından biri sayılıyor. Dede Korkut dil geleneğinin şiirsel özüyle yıkanmış bir biçemi var Akçam'ın. Tüm yapıtları Ankara'da bulunan Arkadaş Yayınları'nca yayımlanmaya başlandı. GUNDEM ML STAFA BALBAY YDD'nin Kosova Sınavı! NATO Genel Sekreteri Javier Solana, kurumun ta- rihinde ilk kez "savunma bölgesi dışındakı" bır bölge- ye müdahale emri verdi. Kosova'dan gelen kan kokulanna bomba gürültüle- n ekleniyor. Türkiye de bır tabur askennı olası bir kara harekâtı çerçevesınde hazır tutuyor. NATO'nun Brüksel'deki genel merkezinde görünüm şöyle değerlendirıldı: • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog