Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MART 1999 CUMARTEi 16 TELEVIZYON GüNÜNFîLMLERİ Sevgffi Sekreterim 10.30 ctv Güldürü O ) (My Dear Secretary) - Owen VVaterbury ün- vi' lü bir yazardır. Bir gün ders vermek için gel- diği okulda genç ve gûzel bir kadınla tanışır. Ders- te bir sekretereihtiyacı oldugunu söy]eyince. Stelly adındakj genç kadın hemen yönetime başvurur ve kabul edilir. Yön: Charles Martin. Oyn: Larâine Day. Kirk Douglas, Keenan Wynn (1948 ABD, 94 dk). Heidi 11.00 atv Çocuk /TS (Heidi) - Beş yaşındaki Heidi, büyükbabasıy- vi' la birlikte Alpler'de yaşamaktadır. Bir gün teyzesi onu, günlerini tekerlekli sandalyede geçır- mek zorunda kalan Clara'yla ilgilenmesi için Frank- furt'a götüriir. Yön: Werner Jacobs. Oyn: Eva Ma- rie Singhammer, Gertraud Mittermayr, Gustav Knuth (1965 Avusturya-Almanya, 95 dk). 14.30 / Interstar / Roxanne Aynrrtı yanda 16.00/Bravo!/Peyton... Aynnt yanda Müzikk-. 16.05 TRT2 Duygusal /^N (Face the Music) - Lisa genç bir şarkıcı iken \Zs Charlie ile tanışır. Genç adamın besteleri sa- yesınde ödül kazandıklan gûn evlenmeye karar verirler. Ancak Lisa, kendisi için yaptığı besteyi başkasına verdiğinden dolayı kocasına kızar ve aynlıriar. Yön: Carol \Viseman. Oyuncular: Molly Ringwald, Patrick Dempsey, Lysette Antony. Sûrpriz Aşk 20.00 atv Duygusal /T?\ (Holiday Affair) - Manhattan'daki bir dük- 'O' kânda yeni çahşmaya başlayan Steve, çalıştı- ğı şirketin reklam kampanyasmda kullanmak için tren seti aimaya gelen çocuklu dul Jodie'yi görür görmez âşık olur. Yön: Alan Myerson. Oyuncular: David James Elliott. Cynthia Gibb, Curtis Blanck. Fotoğraftaki Sır 21.00 Prima Macera /^s (Fatal Exposure) - Eşinden yeni boşanan Ja- vi/ mie Hurd, bu dununun verdiği sıkıntıdan kur- tulmak için iki oğluyla birlikte tatile çıkar. Ancak tatil sırasında çektikleri fotoğraflann kanşması so- nucubirtakım esrarengız kaşiler taranndan takıp edil- meye başlarlar. Yön: Alan Metzger. Oyn Mare VVinnıngham, Nick Mancuso (1991 ABD, 100 dk). Temel lçgüdü 22.00 Interstar Gerilim O | (Basic Instict) - Katil zanlısı bir kadın yaza- ^ nn erotizmine kapılan ve kendisini aşk, seks ve cinayet çıkmazında bulan başanlı bir dedckti- fin yaşadıklan anlatıhyor. Yön: Paul Verhoeven. Oyn: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza (1992 ABD, 127 dk). Alev Alev 22.05 TRT 1 Dram /JTN Teknesinde cahştığı işadamının yeğeniyie ev- vf' lenmek zorunda kalan bir kaptanın hamile bı- raktığı nişanlısının öç öyküsü. Halit Refiğ'in yö- nettiği filmin başrollerinde Tank Akan, Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Arkın, Çiğdem Tunç var(l 984). AramızdakL. 22.10 Kanal E Politik ©(A Stranger Among lis)- Cinayet olaylan- nı çözmekten sorumlu dedektif Emily Eden, büyüdüğü Hasidim kültürünün derin izlerini taşı- yan bir kadındır. Bir gece geç saatlerde aynı kül- tûrden bir adam New York'un mücevher merke- zindeki ofisinde öldürülür. Yön: Sidney Lumet. Oyu: Melanie Griffith. Eric Thal, John Pankow, Tracy Pollan (1992 ABD, 109 dk). ÖKimün Nefesi 22.30 TRT 2 Duygusal . (Der Atem Des Todes) - Horst Schneider ve eşi uzun bir seyahatten döndükten sonra tra- fîk kazası geçirirler. Horst'un eşi kaza yerinde ha- yatını kaybederken Horst hastaneye kaldınlır. Da- ha sonra o da yaşamını yitirir, ancak bunun nede- ni bir tür virüstûr... Yön: Lutz Konermann. Oyn: Peter Sattmann, Leslie Malton, Despina Pajanou. Vokuluk 23.50 TRT3 Duygusal ıOı (The Journey) - KJshan Singh, iyi eğitim gör- >O' müş bir Hmtlidir. Eşi ölünce, Amenka'daki dok- toroğlunu zıyarete gider. Bu yeni ortama uyum sağ- lamaya çabalarken, Amerikalı gelini Laura'nın kendisini istemediğini anlar. Yönetmen: Harish Saluja. Oyuncular: Roshan Seth, Carrie Preston. Pajerico 23.50 Prima Duygusal . (Pajerico) - Sonınlu bir ailesi olan 10 yaşın- daki Manu. teyzeleri ve amcalannın yaşadığı küçük bir Akdeniz kasabasına gönderilir. Se\gi dolu sıradışı insanlar olan aile fertleriyle tanışır ve hayatın yeni yönlerini keşfedecektir. Yön: Carlos Saura. Oyn: Paco Rabal, Manuel Bandera. Cenaze Töreni 01.00 Kanal 6 Macera . (The Funeral) - ltalyan asıllı Tempio ailesi, ' en küçük kardeş Johnny'nin katilini kısa sü- rede bulup cezasını vermek için harekete geçer. Yön: Abel Ferrara. Oyn Christopher Walken, Chris Penn, Vincent Gallo (1996 ABD, 98 dk). Sonsuz Aşk 01.05 Kanal E Duygusal , (Infinity) - Fizikçi Richard Feynman, devletin çok gizli bir projesinde, ilk atom bombasının yapımında çahştığı sıralarda tanıştığı Arline'e âşık olur. Arline'in, genç yaşında yakalandığı veremle mücadelesinde kendisine en büyük yardımcı. delüer gibi sevdigi Richard'dır. Yön: Matthew Broderick. Oyn: Matthew Broderick, Patricia Arquette, Peter Riegert (1996 ABD, 117 dk). f~} Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN G \ m A D V O I) Cumrıuriyet 7 1O7.4 06.00 Sabahın Rengi 08.00 Türkülerle Mer- haba - Tekrar 10.00 Fahrettin Ecevit'leTra- fik 10.30 Yönetım ve Değerlenmiz (Ferudun Kandemir) 11.30 Artı Pozitif (lclal Aydın) 1&30 Pop Klasık 14.00 Türkü Dostları (Melih Duygulu) 16.00 Aziz Nesin'le Bir Saat (De- + Saat 13.00'te ve 18.00'de 'Ana Haber Bûlteni' yayına girecektir. • 11.30 Artı Pozitif: lclal Aydın'ın sunduğu yapımda, Hümeyra'nın parçaları eşliğinde sanatçının yaşamı konu ediliyor. • 19.30 Makrofon: Çağatay Öztürk bu haf- taki programında, sinema ve tiyatro sanatçı- sı Nurseli fdiz ile son oyunu 'Mihri Müşfik' üzerine söyleşi yapıyor. mirtaş Ceyhun) 17.00 Erdener Koyutürk'le Plak Arşivlerinde Ge- zinti 18.30Aydınlanma - Tekrar (llhan Selçuk) 19.30 Makrofon (Ça- ğatay Öztürk) 22.00 Engin Evin'le Unutul- mayanlar 00.15 Sakfı Sayfalar - Tekrar (Öz- gür Özbakır) 02.00 Ge- cenın Yolcusu (Musta- fa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212 513 77 19 TKT2 11.00 AKM'den klasik müzik TV Servisi - Klasik müzi- ğin seçkin ömeklerine yer ve- rilen "Konser SaJonlanndan" programında bu hafta Istanbul Senfoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konser canlı olarak yayımlanı- yor. Konserde orkestrayı Ma- rek Pijanmski yönetiyor. Ba- har Biricik'in soiist olarak eş- lik ettiği orkestra, Brahms'ın "Keman Konçertosu" ve "3. Senfoni" adlı eserlerini ses- lendiriyor. KentTV 12.10, 'Siyasette dürüstlük' TV Servisi - Erdal Inö- nü'nün konuk oiarak katıldıgı "Genç Düşünenler"de lider- lik, devlet adamlığı, siyasetçi ka\Tamlan üzerinde duruluyor. Ayşen Laçinel'in hazırlayıp sunduğu yapımda Erdal Inö- nü'ye. '•Siyasette dürüstlük, ileri görüşİülük. tutarlılık ne- yi ifade eder", "Siyasete atı- lacak genç adaylara Erdal Inönü neler öneriyor", "Ba- şarıya giden yol nedir" gibi sorular yöneltiliyor. Kanal D 16.00 Güneydoğu'da eğitim düzeyi TV Servisi - Güneydoğu'da GAP ile başlatılan atıhmın böl- ge üzerindeki etkilerini ekrana geriren beJgesel "Yatınm Ha- layı"nın bu haflaki bölüm baş- lığı "Şimdi Okullu Olduk" Programda. Güneydoğu ille- rinde bulunan okullann ve öf- rencilerin eğitim düzeyleri ile ilgili bilgilere yer veriliyor. TRT1 16.05 Kasko sigortası ele alınıyor TV Servisi - Gazeteci No- yan Doğan'ın sunduğu "Si- gortalı Yaşam" programında bu hafta "kasko sigortası" eie alınıyor. Yapıma konuk olarak Oyaİc Sigorta Genel Müdürü Biilent Bora, Güneş Sigorta uzmanı Nursun Ayar ve sa- natçı Harun Özakincı katılı- yor. Programjn yapımcılığını Aynur Çelebioğlu üstleniyor. NTV 21.05 'NTV Aktüel' TV Servisi - "NTV Aktü- el"in konuğu Kemal Sunal, kendi üzerine yazdığı master tezini anlatıyor. Rüştü Era- ta'nın sunduğu yapımda, Os- car'ın favorileri, Avustralyalı bir profesörün rastlanü sonucu bul- duğu yöntemle göğüs kanseri- nin teşhisi, Blondie adlı mü- zik grubunun son albümü "No Exit" programın diğer konula- nnı oluşturuyor. Aşhnı mısralara döken itfaiyeci TV Servisi - Fred Schepi- si'nin bu şiirsel güldürüsü, uzun burnu nedeniyle kadınlardan çe- kinen itfaiyeci C. B. Dales'in öy- küsünü anlatıyor. Bu, elbette Cyrano de Bergerac'tan (1619- 1655)başkasıdeğıl. Bir ba^ka şair Edmond Ros- tand (1868-1918) ölümünden 247 yıl sonra onu bir oyununa konu etmişti. Cyrano de Berge- rac'ın, tıpkı bu oyundaki gibi, dikkat çekecek kadar uzun burun- lu olduğurivayetedilir. En sevi- len ve sık sahnelenen klasikler arasında yer alan bu yapıtı, en son Jean-Paul Rappenau basa- tnterstar 14.30 Roxanne - Yönetmen: Fred Schepisi / Senaryo: Steve Mar- tin (Edmond Rostand ın oyunundan) / Görüntü: lan Baker / Müzik: Bruce Smeaton / Oyuncular: Steve Martin, Daryl Hannah, Rick Rossovich, Shelley Duvall, John Kapelos, Fred VVillard, Max Alexander / 1987 ABD yapımı, 107 dk. nyla filme almıştı. Cyrano'yu Gerard Depardieu'nun canlan- dırdığı bu film daha önce ekran- lara gelmişti. Steve Martin, kendisinin oy- nadığı Cyrano'yu küçük bir ka- sabanın itfaiye şefi yapmış. C. B. Dales, Roxanne adlı bir kıza âşık olmuştur. ancak uzun bumu- nun yarattığı kompleksle, bunu açıklayacak cesareti yoktur. Mes- lektaşı Chrıs de Roxanne'a ilgi duyunca, onun için aşk mektup- lan yazmaya girişir. Böylece, duygulannı dile getirme fırsatı- nı buiur. Ne var ki. olaylar bek- lenmedik biçimde gelişecektir. Fred Schepisi. hemen bütün fılmlerinde, aykın birkarakterin çevresiyle mücadelesini anlat- mıştı. Bu açıdan Cyrano de Ber- gerac'ı yönetmeyi kabul ermesi şaşırtıcı değil. Gerçi Cyrano'nun birçok dostu vardır, sevilen biri- dir, ama keskin dili ve açıksöz- lülüğü nedeniyle düşmanlan da- ha çoktur. Cyrano'nun dürüstlük, açık- sözlülük, fedakârlık erdemleri- nin yanı sıra bumu yüzünden çe- kingenlik duyması da izleyicide sempati uyandınyor ve özdeş- leşmesini sağlıyor. 'Keşifler Atlası' TV Servisi - Kanal D'de yakında ekrana gelecek belgesel yapım "Keşifler At)ası"nın genel koordinatörlüğünü Vlehmet Ya$in, yönetmenliğini ise Handan Türkeli üstleniyor. Çekimlerine üç yıl önce başlanan belgeselin tamamı 12 bölümden oluşuyor. Sekiz bölümü Türkiye, dört bölümü ise Dünya başlıği altında toplanan belgeselin sponsorluğunu coğrafya dergisi Atlas yapıyor. Türkiye çekimleri 10 ay süren belgeselin Dünya başlıklı bölümünde ise, Namibya'daki taş devri insanlan, Kuzey ve Güney Kutbu'ndan görüntüler, Madagaskar'daki doğal yaşamdan izlenimlerle ekvator volkanlanna yapılan yolculuk ekrana geliyor. Atlas dergisinin yazar ve araştırmacıiannın da katkıda bulunduğu belgeselin görüntüleri ise Turhan Vavuz, Haluk Göi ve Françoise Pierrot'ya ait. 'Keşifler Atlası'nm kameramanı Turhan Vavuz, Toroslar'da yapılan bir çekim sırasında. Sakin görüntünün ardındaki sırlar TV Servisi - Grace Metali- ous'un zamanında sıradışı sayılan kitabından uyarlanan "Peyton Âsıklan" kab'lolu TV kanalı Bra- vo'da yayımlanıyor. Bir New England kasabası olan Peyton Place'te, kapalı kapılarar- dındaki yaşamlann öyküsünde seks, hayal kınklığı ve şiddet bir arada. Oysa kasabanın evlerine, insanla- nna dışandan baktığınızda öyle sa- kin bir görüntüleri vardır ki, bun- dan şüphe dahi edemezsiniz. "Sıradan insanlar"ın yaşamınm aslında ne karanlık yanlan olduğu- nu, namuslu bir görüntünün ne pis sırlar gizleyebileceğini ortaya ko- y_an ilk kitaplardan biridir "Peyton Aşıklan". Skandal yaratan bu best- seller'm beyazperdeye uyarlanabi- leceğini kimse düşünmüyordu. Her- kes, sonuçta ortaya sulandınlmış birpembe dizi çıkacağından endi- şe edıyordu. Oysa Hayes, o kadar sağlam bir senaryo yazdı ki, Kato- liklerden bile "geçer" not aldı. Michael Rossi (Philips), herke- sin başka biröğretmenin müdüroi- masını bekledigi biranda Peyton Li- sesi'ne müdür tayın olunur. Eği- tim konusunda yenifîkirlerivardır. Cok geçmeden dul Constance Mac- Kenzie (Turner) ile tanışır. Cons- tance'ın yeni yehne de bir kızı var- dır (Diane Varsi). Yakışıklılığına güvenen Michael, Constance onu reddedince şaşınr, karşı taarruza geçer ve kızı Allison'ı iyi yetiştir- mediği iddiasıyla kadını eleştırir. Bravo! 16.00 Peyton Âşıklan - Peyton Pla- ce / Yönetmen: Mark Rob- son / Senaryo: John Mic- hael Hayes / Görüntü: Wil- liam Mellor/Müzik: Franz Waxman / Oyuncular: La- na Turner, Hope Lange, Lee Philips, Terry Moore, Russ Tambryn, Betty Fi- eld, David Nelson/1957 ABD yapımı, 157dakika. Trabzonspor Belgeseli' TV Servisi - Tarihi. 1913 yılında kurulan Idman Yurdu'na dayanan Trabzonspor'un belgeseli çekildi. İki yıllık bir çalışma sonucu gerçekleştirilen belgeselin yönetmenliğini M. Adil YaJçın ve Osman Kemah AJptekin üstleniyor. Trabzon'da yetişen tarihçi, bilim adamı, politikacı ve spor adamlanyla yapılan görüşmeler sonunda derlenen belgeselin müzikleri Volkan Konak'Ia Cengiz Özdemir'e ait. Sağlık programı 'Klinik' TV Servisi - "Klinik" programında Türkiye'de ciddi ve sinsi bir sağlık sorunu olan safrakesesi taşlannın tedavi yöntemleri anlatılıyor. Meltem Pusat'ın hazırlayıp sunduğu sağlık programında, gözlerdeki çeşitli sorunlann son teknolojik yeniliklerle kısa sürede tedavisi. kadınlann kimselere soramadıgı cinsel sorunlann yanıtlan ve terk edilmiş çocuklar için aranan aileler gibi konular üzenne bilgiler veriliyor • (atv, 13.25). Kanal D 13.3( Yurtdışmda eğitim görmel TV Servisi - Gazeteci Abba Güçlü'nün hazırlayıp sundu ğu eğitim programı''Karne''d bu hafta; yurtdışında üniversi te eğitimi almak ya da dil kur suna gitmek ısteyen gençleriı neler yapması gerektiği anlatı- lıyor. Programda, yaptığı or- ganizasyonla yıllardır yurtdı- şma öğrenci gönderen Hülya Demircan, "Yurtdışında eği- tim görmenin yolları neler- dir", "Yurtdışında ucuz ve kaliteli bir dil eğitimi almak için neler yapılması gerekir" sorulanna açıklık getiriyor. "Okullar Rehberi" bölümün- de Istanbul Üniversitesi'nin ta- nıtılacağı yapımın "ÜnJü Port- reler" köşesinde ise komed- >en Yalçın Menteş tanıtılıyor. TRT2 18.20 Kültür sanat etkinlikleri TV Servisi - "Cafe Maga- zin"in bu haftaki bölümüne şair-yazar Cezmi Ersöz katılı- yor. Kültür, sanat. ekonomı, çevre. müzik ve moda konulu etkinlikleri izleyicilere ulaştır- mayı amaçlayan programı Ay- çe Dikmen sunuyor. Yapımın "Aktüel" bölümünde TUYAP 4. Jzmir Fuarı, Şevket İşle- gen'in Özgün Baskı Resim Ser- gisi, yazar Ayşe Kulin'in im- za günü ve INilgün Oral'ın re- sim sergisinden görüntüleryer alıyor. "Magazin" adlı köşe- de "sirk dünyası" tanıtılıyor. TRT2 19.40 Âşık Veysel klibi ekranda TV Ser\isi - Plastik sanatlar- dan edebiyata. tiyatrodan ope- ra ve baleye, müzikten sine- maya çeşitli sanat etkinlikleri- ne yer verilen "Sanattan Ke- sitler" üçüncü bölümüyle ek- rana geliyor. Murat Gök- su'nun sunduğu programın bu haftaki bölümü "Türkü" ko- nu başlığını taşıyor. Yapımda. "Ali Baba ve Kırk Haratni- ler" operasından kesitler. Âsık Vej'sel klibi, Tuncer Tercan'jn seslendirdiğı" Yemen Türkü- sü" yer alıyor. Aynca. Ayten Gökçer, Bedri Rahmi Eyü- boğlu'nun "Türküler Dolu- su" adlı şiirini seslendiriyor. NTV 22.05 Söz, Erzurumlu adaylarda TV Servisi - "Söz Seçme- nin" programında Erzurum'un milletvekili ve belediye baş- kan adaylanyla yörenin ilen gelen kuruluşlan seçmenle yüz- leşiyor. Ümit Aslanbay'ın sun- duğu yapıma katılan Erzurum adaylan, 18 Nisan'daki seçim- ler sonrası yapacaklannı anla- tırken seçmenler de beklentile- rini açıklıyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 Gençliğin Sesi 11.05 Dizi: Okyanus Kızı 11.30 Ikı Elin Sesi 11.55 Göztepe - Kayseri Futbol Karşılaşması (Canlı) 14.05 Türk Sılahlı Kuvvetler i Saati 14.30 Yerli Film: Bitirimler Smrfı 16.05 Sıgortalı Yaşam 16.30 Dizı. Dostlar Pasajı 17.15 Ana- dolu'dan Görünüm 18.25 Galatasaray - Efes Pilsen Basketbo! Karş (Canlı) 20.00 Haberler20.50 Sayısal Ge- ce 22.05 Yerli Film: Alev Alev 23.55 Spor Güncel 24.00 Haberler 00.15 Genç Pop 01.30 Yabancı Film: Hırsız Fare 03.20 K.ıpler 03.45 Dızı. Dostiar Pasajı (Tekrar) 04.30 Yabancı Film; Masum Kurbanlar (0312 428 22 30). ^ N 10.00 Isviçreli Robinsonlar 10.30 DünyanınÜn- I f i lü Hayvanat Bahçelen 11.00 Konser Salonlann- *-* dan 13.00Yerli Rlm: Istanbul'da Bir Aşk 14.45 Belgesel 15.20 Güneş Aftında 16.05 Yabancı Rlm: Mü- zikte YOzleşme 17.45 Işıldak 18.20 Cafe Magazin 19.00 Akşam Bulteni 19.30 Işitme Engeliilere Haber 19.40 Sa- nattan Kesitler 20.10 Okudukça 20.45 Anılarla Müzik 21.10 Attılâ llhan' la Zaman Içinde Bir Yolculuk 21.30 Es- kıcı 22.00 Gece Bulteni ve Ingılizce Haberler 22.30 Ya- bancı Film: Öliimün Nefesi 10 212 259 72 75). 08.00 Telegun 09.50 Uzay Çocuğu Emon 10.15 Turkıye Artistık Patınaj Şam. Kısa Prog- ram 13.20 At Yanşları (Canlı) 16.40 Beşiktaş -KocaelısporBayanlarVoleybolKarş 18.00 HayatBa- zen Tatlıdır 18.30 Belgesel: National Geography Spe- cıal 19.20 Bir Kelıme Bir Işlem 19.50 Genç Haber 20.00 Belgesel: Gökkubbede Gezintıler 20.30 Klip Saatı 22.00 Ispanya Futbol ügı 23.50 Yabancı Film: Yolculuk. 07.00 MEBAçıköğretımLisesı Ders Prog. 12.00 Dost Dost Diye 13.25 Gönül Bahçemiz 15.05 Türkü Türkü Türkıyem 16.40 TSM Radyo Sa- natçıları Konseri 18.20Amatör Korolar 18.50 Bir Dılden BirTelden 20.10 Devlet Korolan 21.00 Dryanet Saati 23X0 Besteciler Özel Programı. 10.05 Gençliğin Sesi 11.05 Bil Bul 11.30 Öğ- rendıkçe 11.55 Din Sohbetleri 12.20 Yörelerı- miz Türkülerimız 12.50 Dıyalog 13.30 Belgesel 14.05 Imbat 15.35 Yerii Film: Yorgun 17.05 Ikı Nesil 18.15 Göztepe - Kaysen Futbol Karş. 20.00 Haberter 20.50 Sayısal Gece 22.05 Yerli Film: Alev Alev 23.55 Spor Güncel 24.00 Haberler 00.15 Dizi: Dostlar Pasajı 01.00 Diyanet Saati 03.00 Dizi: Eylül 04.00 Belgesel. • 07.30 Müzik: Beethoven -6 08.30 VahşiDo- PR.T/V81 ğa 09.00 Klasik Müzik 09.40 Bitkilerin Gizem- li Dünyası 10.50 Yabancı Film: Çocuk Hır- sızlan 12.45GenişAçı 13.10Müzık: Beethoven -615.30 Yabancı Film: Elmasın Büyüsü 17.10 Ben Sezar 18.00 Yaşanmış Öyküler 18.30 Doğal Yaşam 19.20 20. Yüz- yılın Büyuk Olaylan 20.10 Sense and Sensiblıry 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Fotoğraftaki Sır 22.50 Vizyon 23.50 Yabancı Film: Pajerico (0 212 502 98 02). I 07.30 Show Başlıyor 10.00 Yerli Film: Arap Abdo ' 12.00 Top 2013.00 Moda Show 14.00 Beşte Beş 15.00 Yaban- cı Film: Küçük Uzaylı 17.00 Yerii Film: Ağlryorum 19.00 Tempo 19.30 Show Haber20.30 SporSayfası 20.45 Yerii Film: En Büyük Şaban 22.30 Hülya Avşar Shovv 23.45 Maraton 00.30 Haber Hartı 01.00 Dizi: Justıne -2 03.00 Shovv Haber (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: Özel Dedektif 05.45 Yabancı Film: Beş Kardeş (0 212 286 35 35). 07.00 Belgesel: Mayalann Izi 08.00 Çızgi Dizı: Robin Hood 08.30 Yabancı Film: Silahşörlerin Kraliçesi 10.10 Yabancı Film: Adalar Kralı 12.10 Sanat Saatı 14.00 Yabancı Film: Son Flört 16.10 Top 20 17.10 Dizi: Merkezi Haber Merkezi 18.00 Ana Haber Bulteni 19.00 Spor Mer- kezi 19.30 Dizi Tele Flaş 20.30 Ya- bancı Film: Gizli Kargo 22.30 Dızı: Aile Bağı 23.00 Uykudan Önce 00.30 Gece Bulteni 01.00 Yabancı Film: Cenaze Töreni 03.00 Melodı 04.00 Dizi: Hadi Gel Bar 05.00 Belgesel: Zımbabvve (0 212 284 31 50). 07.50 Pınokyo 08.40 Kü- çük Midıllı 09.05 Çızgi Film: G.I.Joe 09.30 Gar- field 10.00 Vahşi Topraklarda -710.30 Yabancı Filrrr Tom ile Huck 12.00 Asıst 'Basketbof Programı' (Şifresız) 13.05 Yabancı Film: Çılgın Aşk 14.40 Ya- bancı Film: Bean - En Büyuk Felaket Filmı 16.10 Yabancı Film: İyi İle Kötü- nün Bahçesinde Geceyansı 18.40 Baş- lama Vuruşui 9.00Trabzonspor - Genç- terbtrtığı Karşılaşması (Canlı) 21.00 Sa- karyaspor - Fenerbahçe Karşılaşma- sı Özeti 2130 Yabancı Rlm: Mutlak Güç 23.35 Yabancı Rlm: Palmetto (Artya- zıh) 01.25 Film: Geçiş Yok 02.55 Kar- şınızda En lyıier 03.50 Yabana Film: Hizmetçi Kız (0 212 225 55 55J. 08.00 Haber08.15 Eko- ^ p nomi 08.20 Sporda Bu- gün 08.30 Belgesel: Bu- luşlar 09.20 Basın Özetı 09.30 Sinema Koltuğu 10.00 Haberler 10.10 Lifesty- te 10.20 Motorsports 11.00 Haberler 11.30 Belgesel: Yarının Dünyası 12.00 Haberler 12.05 Bam Telı 13.00 Haber- ter 13.10 Galatasaray-Adanaspor Ma- çı Özeti 13.15Transworld Sports 14.10 Metz-Nantes Fransa Kupası 3. Tur Ma- çı 15.10 Kayak Raporu 15.35 Spor Dünyas 1&10 Avrupa'dan Futbol 17.05 TOFAŞ-Daruşsafaka (Canlı) ia40 Bas- ketbol'da Bu Hafta 19.00 Haberler 19.05 Spor Gündemı 19.30 Bölge Böl- ge Seçim'99 20.00 Haber 20 21.05 NTV Aktüel 22.05 Söz Seçmenın 24.00 24 Saat 00.30 Bölge Bölge Seçim'99 01.05 Kayak (0 212 286 36 36). 0 7 . 0 0 Uyanma Zamanı 09.00 Bir Numara Seç (Mu- ge) 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00 Fashion Cafe (Tekrar) 12.00 Yığıt 13.00 Videone 14.00 Sanem 16.00 UpCare 17.00 Me- ga 5li (Burçin) 18.00 Spe- cıal VVeekend 19.00 35 MM 19.15 Videone 19.30 Me- ga 20.00 Videone 20.45 Top Nevvs 21.00 Mert'le Mertçe 22.00 Sanem Dan- Z ( 0 2 2 2 8 « 7 5 75J KAHAIC 08.00 Dünya üstelen 09.00 Haberler 09^0 Yabancı Film: Jack'in Dönüşü 11.10 Dunya Ustelen 13.00 Ha- berler 13.30 Financial Re- port 13.40 Dunya Modası 14.30 Şirketler Dünyası 15.10 Yabancı Film: Ka- çış 17.00 Haberler 17.10 Sınematıne 18.00 Dünya Listelerı 19.00 Haberler 20.10 Artvızyon 20.30 Port- re 21.30 Dünya Modası 22.00 Haberler 22.10 Ya- bancı Film: Aramızdaki Yabancı 24.00 Haberler 00.40 Nevvs - Artvizyon 01.05 Yabancı Rlm: Son- suz Aşk (02122825100). II ctv ^10.30 Yabancı Rlm: Sev- gili Sekreterim 12.00 Dizı: Dünden Yarına 12.30 Hay- vanat Bahçelen 14.30 Dızı: Sokak Çocukları 15.20 Ya- şamak İçin 16.00 Dizı: So- kak Kanunu 17.30 Pop Mü- zik 18.00 Dizi: Dedektif Lea Sommer 19.00 Klasik Film Koleksıyonundan 19.30 Ha- ber 20.00 Spor 20.10 Vah- şi Güzellikler 20.50 Yaban- cı Film: Tehlikeli Suçlu 21.40 Dizı: Özel Bir Polis 23.00 Yabana Film: Yılan Gdzü (0212 282 36 00). ^ , • . 06.30 Dillerdeki Şarkı- a Eİr l a r ° 7 - 30 Ç |Z 9' F i l r n : * • • w Tabaluga 08.00 Çizgi Film: Süper Fare 06.30 Çocuk Prog- ramı: Teletubbıes 09.00 Süper Dis- ney'le Hafta Sonu 10.00 Dızı: Sevim- li Maymun Charlie 11.00 Yabancı Rlm: Heidi 13.00 Gun Ortası 13.25 Kli- nik 14.00 Dizi: Sabrına 14.40 Yerli Rlm: Kıam 15.50 Dizi: Viper 16.40 Elıf- nağme 18.20 Belgesel: Yıldızlar (Tek- rar) 19.00 atv Ana Haber 19.40 Spor Haberferı 19.50 Hava Durumu 20.00 Yabancı Rlm: Surpriz Aşk 22.00 Ya- bancı Film: Mavi Ateş AJtında 24.00 Gece Haberleri 00.15 Dizi: Aşkın Göz- yaşları 02.30 Belgesel: Uzaklar 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) 04.00 Dıllerdeki Şarkılar 05.30 Gecenin Için- den (0 212 655 00 00). 06.00 HuzuraDoğru 063O Yerli Film: Tatlı Bela 08.00 Haberler 08.30 Baş Başa 09.00 Huzura Doğ- ru 09.30 Çizgi Film 10.00 Müzik Mar- ket 11.00 Sağlık Olsun 11.30 Güler Erkan Sizlerte 1Z00 Haberler 1Z30 De- lı Kızın Çeyızı 14.00 Zirvedeki Rüz- gâıiar 15.00 Yabancı Film: Tenisci MJ00 Erkan Yofaç Shovv 19.00 Ana Ha- ber Bültenı 20.30 Sıbel Can Show 22.30 A Takımı (0 212 652 25 60). 06.30 Belgesel 07.00 Hong Kong Phooey 0a00 Rambo 08.30Çızgi KahramaniarYanşryor 09.00 AyıYogi 09.30 RıchieRıch 10.00Taş Devn 10^0 Polıs Akademisı 11.00 Dızı: Batman 11.30 Conan 12.30 Zırvedekiler Pop 13.30 Karne 14.00 Haber 14.10 Yer- li Film: Hamsi Nuri 16.00 Belgesel: Yatınm Halayı 16.30 Eczacıbaşj - Enka Bayanlar Vo(eybol Karş/laşması 17.00 Dizi: Zeyna 18.00 Haberler 18.10 Yarışma: Kulaktan Kulağa 19.00 Ana Haber Bültenı 19.50 Spor Gündemı 20.00 Dtzi- Ruhsar 21.10 Dizi: Eyvah Babam 22.10 Bir Şarkı Soyle 23.15 Zaga 00.50 Haber Saatı 01.00 Ya- bancı Film: Vahşi Çığlık (0 212 215 51 11). +^. 09.00 Genç Kurt 09.30 Örumcek Adam 10.00 Star Top 20 11.00 Yerii Film: Ayşecik Canımın Içi 12.40 Yerli Film: Danldın mı Cicim Bana? 14.30 Yabancı Rlm: Roxanne 16.10 Yerli Film: Yann Ağlaya- cağım 18.00 Yerli Film: Beyaz Yalanlar 19.30 Star Ha- ber 20.50 Star Spor 21.00 Zılyoner 22.00 Yabancı Rlm: Temel lçgüdü 00.10 Gece Hattı 00.40 Spor Gecesı 01.00 Yabancı Rlm: Karanlık Takip 03.00 Star Top 20 06.30 Muzik... Müzik... Müzik (0212 4488000). 07.30 Çızgi Film Kuşağı: Alvin ve Arkadaş- lan, Prens ve Yoksulr Genç Yanşçılar 10.00 •••••• Haberler 10.15 Günün Mönüsü 11.30 Ma- vi Dünya 12.30 Müzik Kulübü 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser 'Yavuz Bıngöl' 16.15 Metronom 17.00 Smdrella 18.00 Muzık Bahçesı 18.30 Haberler 20.30 Yabancı Rlm: Midnight Lace 22.00 Yabancı Rlm: Derin Uyku 00.30 Haberler (0 212 325 39 26). 08.00 Klipler 09.00 Çızgi Film 09.30 Sigara 10.00 Trafik 10.30 Belgesel 11.00 Yabancı Film: Rio Grande 13.00 Gülümse 13.30 Medyatör 14.30 Yabancı Film: Mobıdik 16.30 Kurde- le ia30 Star Saat 19.30 Flash Haber 20.30 Yabancı Film: Titanic 22.00 Soz Esnafın 23.00 Mozaik 00.30 Ya- bancı Film: Açık Hedef (0 212 256 82 82). 09.15Belgesel 10.15Renkli Hayatlar11.15Bır Küftür Bir Hayat 1Z15 Pofemik 14.15 Gezgın 15.15 Bilim ve Gençlık 16.15 Yansımalar 17.15 a. *«™u. Dünyanm Sporu 18.30 Dunyada Spor 18.45 Ajanda 19.15 Belgesel 20.00 Ana Haber 21.00 Bir Kül- tür Bir Hayat 22.00 Haberler 22.15 Polemık 24.00 Ha- berler 00.15 Renkli Hayatlar (0 212 285 43 00). tÖKENTrv 10.00 Amerıka Macerası 10.30 Tele- ' vrtrin 11.00 Çıkmaz Sokak 12.10 Genç Düşünenler 13.10 Bir Uzay Masalı 14.10 Skandallar 14.30 Televitrin 15.10 Ayıptır Söylemesı 16.10 Dünya- mızı Koruyalım 16^0 Televıtnn 17.10 Usta Balıkçılar 17.30 Televitrin 18.30 Haberler 19.10 Su Sporları 19.40 De- nizaltı Dünyası20.00 Dünya Sehirleri 20.40 Televitrin 2130 Haberler 22.10 Heycanlı 23.00 Vizyon (0212 222 76 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog