Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MART 1999 CUMARTESİ 12 EKONOMI Cumhuriyet Altını {t>( n 22.750 O a 22.700 22.500 "•Oa 22.401 22 300 J 22400 12 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart 19 Mart (serbest pryasa satış) 361,300 363.3tX>~ 363.500 365.000 364-7» 363*0 12 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart 19 Mart M a r k (serbest ptyasa satış) 203.300 t.700 204 000 204.000 204 400 12 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart 19 Mart 84 c* OB 77 12 Mart Gecelik faizler <%} • B O - O * 85 85 •BO"I "O" 77 77 15 Mart 16 Mart Repo «ş |» Interbank 77 77 77 17 Mart 18 Mart 19 Mart Borsada geçen hafta 12 Mart tS Mart 16 Mart 17 Mart 18M*t 19 Mart BORSA (1. ItatSanl SSÖÛ BUtS B İ M Itaa TOttim KfttMH rciKhftjM wEVaJitaıı ssf« I M M B J BkaKi ffifcsn BfcSfa KtftLt lUhlt* IfalH NkÎDa* Bi HaaaVİ Bfcjl&HA S B a a C n * 69 tenaBon H ÇBtpbı B^tMtH B QB B oıMİMİHi 17 Sîhı 169 JJMIDTMİ JRJİÇ. CUk R LÜBIMİB] [JlhynlİBİ H âftt Bk»lıÜît*ı w\ İSBBmm\fWı H BBIIBW ff ffthrtt Sİ3L. 8»wric • 9İl5l itaJStiı VMBfcnfaı «Eatpfip mh*n« >a ' «tartBpı tlltaH timrm \\l ]£İt %mm% 1E Grtcı# fl fltiîfeNL SlBMMa sart24 SnlYf.0ıt IS AtfMriB HI^IM a S**128 <3ç lllMliıKii aSlltı B7Ma 'İUrMM IV IrflıîlMİİI IrjSf tmta a. IE 7B ııs ıa• X 1 JS ıes UB ıa IB ıaSB 18 ıa jjj m HJD) 1 * 320 SSS 700 ü1 J)OD UB 15» "S IBIM ıfS HSR ıaa500 l « 2L2SC iS2JE 71B ıa IX İBS <•<6SX t« ıaIB 1» tıaIB IB 11» IM UB <JS 3OJD0 UI 2jn> ıJOl uı 555 a ıa ıa ım ıa a«0 ua3oao IB aa Ü00 t* JT5 aa nts ıe ıa IJI İJS ıaIOT nmm•ıJMMJU 1J5CJCC M.1S aınnrm UJÜMTMB 1 1Üİ W JfhtaiMfc) MS Sİf BaVUI •TIMJaUı 14ÎIX 19İKMİI e ms* SlaeB*8 SUMfUıla » B S U M U * fif IfeBBibiİMf 57 MtatGıtj Stems I H t W UBBfMMri H 3 M K 164 «sUfe HtaTM .isr• Itata'^"5 fflM M ttdnTvJçU T7! MyılriİB] \T. MUBftM 171 Mosalfaaua- 11 Mpı ıi Ba '£&£"* ıcttlk «httllK'L SUs-aZjl-oonç KtmHolgnj triM 11 liitÇıtt 18 NB t 4ttiQ IDMTnat ssrS mWa\ GR TIL M. BIMa'OtİHb' L S BBMİ flf fefaVfttM) Vı'aal 91 tapHbtı H haal sisL.Crae B rfevfil 2C7 ^nrSut^sni ahrlk 2O9PcMn mstrfiım* nkurftai fl! bkBİHB] W] SâCST Payytyna 221 SarJaraan rr a»» 223 30B3; 3! &MI 31 jJBBJ^İt 31 B W 4 M I tîö la R2S 1.1 eaHSI BB IH ıa ıa aa1600 iaİ2S nm a aİJS m 1 9 'JOB IB uooIDS iM 2JP R?X 4 U İ ıa ıaJDC 1130 21500 ıa a10 7 : ıa I3OC 106C İ 1 1 * ıaIÎS.B US ua110 12JJ00 na ;• IB ıa330 SB B aa na 230 1<<5 UB '«1ıa5T0 «VI SV1Î 1İB SB Ui Un SEANS) (£ !î usaejto TB m 1775» ıa i l m ıa ] M atsıa 1100c ıs12TJC 14250 IA 1 « 546 57! 1) ıa 30500 üi230 BB ıaIB ıS17İ00 t 9 1U00 «0 UB 1290 2091 UI ı* ııajıa M U.B 2.451 ıa <• ıa ra İJB IIB IB ıa ıaIB UB rjnı 7X I m 7JO5 ıa B IB S« n ıaJ53 ıa ajoe tüB 3DSX IB B a 1J25 aa nun us 2ÜC aa1701 ÎİH İS1100 f! U sa 0 ua tıs7» İİİ taHJ8 3RJB1 l * HJH ıa9.B 25aC IB Ğ M aİJB 1120 IB IJOC * M ıa uooIJR 331 2J50 uOO «ıa33SI ıa us s3Cv25C aISSû ] )0KjB 1 T 2.90D Sm ııa17İB IJR İ0 9J» 'İBD İTI ıİS ıa-JOC S.B C a 230 'iIM •m IB ü IB 1 50 şa ıaİİS IB ft79 IB m ıa ıa.50 UJM }• ill T İ İN lî»jat 1H ai 3 i: ta 11 S (3IJOC 14 "50 iİDD 0 w BJI İfl d i 1 a 1Ut tua 18ÜI ıS usc 1uaSJİ ıa uı 1 25 UB 2.T0 IJI (ü 5UO0 IB ıaIB ra IIB ıa&B IB 30JU JOC uı İJB ım UB B u ı:l * B IB K aUB ıa a500 tm31000 ıa a îl100 fltİR a 2JVi ıa aa530C ıa na ıaUB ijajnı 1 { ıa 1TJB IB «9 aa *aIB tm ıaI B ii liSOO «a11 ata I IB ıaÜÛC 115 3JSİ yoc SİB ım ıa yoc EJ50 21J0C UI a•S7= cİJB fîjl 1J25 135ı 5f 1 * 119 İ"«a ıa ıa9900 ^5X B,a ıa «a i!ü ıaIM :JOC ff» a I §1350 ıa 5JO0 r ıa 2J0C1 "* aa ıa17S UI ta 14S ıa1» mUB U50 l"50 1J2 •m ra İa sm IB5 ı200 İJS \M iH"5t «a 1 7 1 m ıa1200 18 70 1 Uİ !»31J00 ıa iSIM tSB -3 tua11000 500 UB 203) IB 1UB SB 1 * &a 1J5B l3US t'S •a48 «JCC i« IB ıa ım2J50 UI 1JE0 a» ıa!J7İ '.a UB 2151 7TC 1 ı<n İB 749) 5JO0 ta <n ıa ta İSM UB 550 B UI UI aJOC XM •aB İİB aa a ZS5B HSS,H £.1 IB sa ıa 65| UB J17IS «1» 9JH uı xa ıa ıa2.50C ıaI3ZC İIB B n ıaitOOC ıa ıa ıa ıa1250 2J75 aCDD ma ıa3B "^ na 203 UB a1E75 1 UB 17» 1JO0 2.DO3 a 74B sa177» 1J5I 4» 1400 JOC s» sa na •J5I :» JS S.9 a iijsi 4» 325 ıa1» m İS 41» flu UB 2.750 150 ia \a siı171 •IMMTim mM MJUH 35JUC SJBJR 1JSJR sSS 23JMİO) luta1WB !B.Btî!î UUM L27B ITBJH IB» ına ıma "MaM» İ432JO0 1 1 ımjn t ııta ıma 2İ44J80 CflUR âkiijoo IB itıa UKB laa aa ma ını» msı19UC <ÜSIÇI'JCC ts» K11İ» a» ıss» a»4JB» a» I3UI 4£O00 XJS» ÎJO» w njK» LIB» J7'4J7Zİ33B 51» n.a» ıua71I71B Ü6IJB) 4BJB "B*B HJB U7J») urfi1MM un» a» S» S.MUK B3BJB 4 W «JT« MM un»72J00 IBUB SSmaİ420JHO « B » aNun m» iSi>«JO a» 0 MB gfffafl JB.IB.Mt •« !tH» Sl«UB 1 » E S HH» orıı*ff» tMJM J3.1I4JH Îfjr/UB 't,»ıjrx auaU B » 7 » » HSIB 5J35JJ00 »a BJO» fiJIUI 1İ&500 BLPIB 43AC 2J0O 9irmı US» 17 m a nma5X000 •UB» Jl M »SB» UB» 11 ıs»79J01JOO A670İB0 M » «JJ!» t«taS î M 33JX V1UB MJHB rll s»ım» ım» a» 0 J!Lİ6'30C !&• I.BUI «ÜI2SC !«.«» iua»146 jnj ⪠tSJHB I2.406JOO 414JH SS .951JS» ICB w 110 51314 7B ısn 121 2A !a unI B UE 6ÜX İJB 14.41: 13T 7 U71 ıa7C ıa ıa14495 1» M 59C a SJS 14JV 390 ıaİ5K na104 IM 1)14 Uİ* sa 1 a t a mo ıa ZL40S ın !» af IB UB 110 « 1 un usn1S29 IIM U* 4U1İ 1» iS7» 1lW UR !» IM IB KB 1171 assJ7I UB «B *9 38 S7J77 ı lUB IJSI »Sas» 54! n ın ın un aT J87 30^13 *•H 81 9L9/ n {jjj an17X unriH unl i 12SUD wmıs 142 <mO.JJ! ııa *;c1717 31» ıa519 'S25 13» 1 » aM 1» 12J49 US4 5İ13 İS UR İ2f IM UDO •UW 3(B i » "1795 tijtt ifaIS 1 /J14 njs 1J03 2JB0 7« » » 17!» ıe4.U7 îiefi UN UB UB 4» ua1171 1251 & * 0 B a» IJII UB aIKI 5,557 1 JS 4.160 un Ijn IIB BORSA (2. ***** ocSSSSa Ml^BiOHfeCl Hfi jVyorSü HE konbût FAia'aal IS ftema tRMFaal 311 "tt^rB IH«B ^ 6 *aftr-ijtıTpg 3Z}WBGa)MMYa 3tl tmWmm\mmİKP "21 NMCSBTB^R »MfeM (S9te« 330 WBT Ü tts«fY*n 034 »»••• (BJTV S JfeTtta îftlkMB M MMbYl.ûl 339 Amp^iOıl 043 Bwl O U M o U n k KfeOtf 340 BOSKT C 5 u B Inî SAUnd 0>4BmnWa £5 BSÇiNio H B n C M e 06? Bıamıg «AOn. SSSSh*aecyra 061 bSSfilMSffl mâM&kmm 064 0 ( ) W ^ B 066 ÇitMB JSE J İ I İ M S M (E 7 SttlD 368 JMttf C?1 L S ^ H 5/3 DndOn 5?4 Dsnnt 075 Dtnftain ttpjM OTTÖEoaMı DTIMttâl mDamDŞat BlıiBİIkj 9T Dâw| sS?385 &acttphc X e£zxtiB|Tıı OBB ^ P ^ ' OBS B ö t i n MteaMt Rl S UB CKEgeBdi* o*5™j a MMM ORUSmn IUDY • E* UfMnriH '15 r^MjnsY^i 16 Fno Pakûdi hbd. 117 T J M İ Bnss î İ GBİIBI ffltMf 124 GHtffcCR. 12 ddRFtfrİlaai 0 aaVH alıMıf 29 W«V 131 HBMtoTaM lî a m(35 a hı&IHB kHottn 140 'iSrfl i43lnorfMı 144 bYMldHtt 145 BİrOBvÇtt Kll ıa «bfH* âK4WHobM ıV KsUâriı ISV'biMiânBt) 159 Kooa 160 KonüB içi f(vjanrVtGnlııi 162 tajMSGnîlM B U B 169 hUnT^B I H B M ir tMnıTMkpA* JJJ feKİM 177İM ""a Mmm, Mıt LHBİ 111 «Uri (HMW 1W İBBttYİKTA. 185 UstvZortıHcttv tj/ fjfcte *90 teT aBf tfiOMoi 1M*BJVMRIIL 1S0b» 19* 3 WB 136 ^ıstatii 1H PajFırih 20Q ^anjıTjKB <C1 -^tar S^rtT«B asPMB ?JP«rJı 210 Pa^Tİifi nwMi 219 Sattno rtifcn 22C SCtft^daVB fff bnTCl aSyıc» 22I5BWE 230ŞonKPıntlı 232 S»9 Hagaia *a< ITB İI0C 11130 ıe raıoUOD '!« 150C i | ta mwst 15DC 4J00 2J3C I» uocIBS m 2JC il'SO K'X 110 "90 (J5S 1» 14JO0 19 ! a T(3(J 1700 31JO0 1700 220 S20J0C 1 » UB 1300 I » JK 18 VM IIJO «Jt S» ıa202c 4JK 5J0C ıaJ75 14J0C ?ıxt vm1520 ttır İJSİ 3J0 tt'50 2.^50 1J50 MB 4EJO0 1453 IK UB 50C İS UB sm im m1375 İ2O0 HJI 21500 US IJ7S 3X 4 » m m 5J00 a»47i 119M HB «JOC 2J0E ıa330 7JO0 620 jyn 7» SS İİB İF 202G B 'ıa İM ÎK aooo ıaI4E 21093 14» 530 UB aua 152» SJM 125 m538 0» 2CJ0C C I 4» 3İJ00 3J50 İM iX 112C iaK B «11 ıa12.nK 1•50 1» 120C «0 ısıss ta50U0 ım ıa rlfl ajs 4SC 1375 ım. m1U30 1J00 1000 a 1400 1TC 177iS IB! 4J0O E» 32.000 5JO0 20 1350 UOO 320 25J00 540 M 2020 7MB0 ıa475 1J350 4» IJS uoc5JSJJ 17» m SBC 115C 122C siOC Uİ SEANS) 1 Eı ısx 5.400 nseI4E 56JDJ JOC xut 1» 1775C 330 UB ICCJOO İS. 4.700 9.000 rm İ ıSuoo 1500 "SO 420 1» 1420 1» 1100 as» 2SJt Im X3t ÜOC 9ZJ0C ta jcc 1» iia ıa 16.7501720 TO500 'IM 480 S» 1» IS30C ıa t» IK '3300 uooIK 11OOO ZTO 1JB5 1293 1320 2550 J00 4103 45300 14S 160 ıa400 1850 ıa 1 » 1320 5100 I N 220 4JCC »a ıa2130C İ400 İB ' M İB 465C n1 9 4 1 4» M 5J0C 100 UOO IK 3300 E B.300 14 TC ıaS3C B ım LB JSÛ 20İD0 ın"JH İ83t$ İU 3350 TM (1I4S 2-750 un5,40 un 0 114» u uoo 5300 1930D ıa sm uoo3l 7» ıa&400 IB nj» !« 1» K73B 5J00 4J51 21300 1 » SJ50 us2\500 ı300 1M0 11! 4399 UB 14."50 1» İS710 3UO0 3ijao 5J0D 2J9 5KL0OG ıa ı» 13» ta1İ7 1 U B 1.750 17 TS «US 'ıSUB 2120 4.Rt 2,100 14J0C TJE 3JCC 1530C 2,750 «KOOO 1J75 3J5O a 1 »2,11 ua4,150 14J5 1350 IB " 1 uoo am m vm1350 5200 S » 4» 21500 JOC İM l « T» <750 3J00 Uü MC gjx 3X İM US) IJOC 130 7JO0 1530 JJH affi İ5 JTî 2020 a17250 J^İJ iM 3150 21100 IJI 2220 142 SJB ua 1J4UO 19 MART 1999 530! po Ta5ün 7J00 ım uoo ıa17150 1390 UB •05J00 5JO0 4.T0 ıa JB T300 1200 1 » ua s» L» O250 İM I30C 7» 4JDC İB 14330 1» 1100 9 1 7J0 m330C 30300 5,81 2390 anıa UB130C 1» 1S75 ıa r.»I0J50 11093 1» 1» 19*50 31350 i«0 ıa2JT5 a 7 »71M Jİ5* 1620 İ700 4C0DC •H İM na1BB 5X 4150 «JDC 1950 ıa500 :î IB İM 2» J5C .11 İ » ıa ac IS7400 1 -t ıa İİB 4S5C J00 1 1 4.-90 ıa ••) 910 UD 2J00 130 SC 'J30 X » 7» iia *5C 2020 B 1720 l«5 iSSC İS J30C 7a us22J0 LO 5300 ını flt> * 9 0 O EJtO «3H S 2 t I4JD UOB 7C 5J0E 5J0C tam41» 395000 IH 31000 JJOO 230 S40 w1300 no a» LK 11JS iıa13X 1J3S 1» UB 19 <oc ıa ıa115c i§ a» 480 IB i t7 m 16) B 7,300 l«5 I » 1723» 1JS5 »650 1200 8» 30JDO İB00 4JD3 IB 1İ3D3 7JO0 3310 İM Ot n.ı% 1450 1 » 120 ın 17» İIS5" u 1150 II 1 » 5J>0 4JO0 fOO 623 120 mİM •JOC ts 44» 2U0C 4 « 4» 32J1 1400 2JO0 13300 11000 11» 2300 •650 UB "B 1» 00 12 1» fî5ocm ıs ıa1JGC 5» 821 530C H 1575 0 1100 I73X 1J25 UDO m 1753 112300 US 4J0C 9.40C ıaSM 5JO0 rnoo 3J0S un25391 m UB139! 1.275 S.KC 57a 1Î7S1 i ıs1150 12JB0 5JK SJOC 11 1MB 125 740 5100 »î U7S 41B 13 "50 395JO0 4.S 3-308 3J0C 5UD0 2J00 t32û 18,750 SBC m 12in t. ın ıa TO ıaIM 1100 UB ia fa500.IDD ım s» 7400 tUB S » saoo 430 650 ••00 120 "75 1900 JOO 17D0 r»175JJ0" 1JB 4350 1200 «A 31JOC İM 17Jt IM m320 253X 0 M «•50 "2JB5 IB ua 125 uos5J00 17» ra ıa 0 1150 ns 4JO0 İJB 73J» 13S3JKC a,a»10^433 H2T00O 2JH23B 3UTJ40 SJ3SİDH BJM V2WJX ^SSJB» "t55J0O »"SJB WjX 4C3T2J0 55İS3 43BU22 HS37JCC Î4.Iλ iJSCJOC 44197JIK 1J0CJD) S1495JCC a»»U43J00 ıs» 'J55JO0 000 sesjB) "ITB ta» 1413J00 a.729t« 1I22HJM 43X0 UUB İJS3S 8.n»305000 JS5 1IS1J» OM 115J0I 5İİD0 7UB an»1371000 3£U00 FJMB 4-10JK 290J0C 294JK 3J57JH 322.D0C 133JH 133J1JD0 SVXM ınuoı mxc32İBJI »jıiı 1475H 11JB IJHSIB 23J52J00 lî^So R12W€ 622.90G xcuv UB S556İS0 sm MCM|W ijJPjylJUU tta»11,120 4-5JI 4Îrjrx tun» BİS IJCJCC SJ51JCC C"S5JI aiüoot IMM 1JB» uta33İ35JD0 ıss ruujK K asr IJC» 512U3J03 11000 134'JDO »77İB XJ4UI 3İJ5JO0 4JTJD0 g JUB nsej» irj» 35310.000 I3233U» HtlVt Tıjad U04 54» 1CJ7! Ta5W 7313 305 İ17JB * 1» I33JE1 5J75 4J8 ^H6,155 1J23 2?20 W un 13J0S tsh 1% 4J9? ıaU405 1» x sÎ01 130JİE 5331 E.790 usi ıc2J34 I B f l 17JJ7İ 17J41 10J42 ua490 UB 181 W« us İJÜ m11613 "'J95 11o İ2S» l « 444 46 1J5I ırı 2A1İ 1£3 41» 1451 LB 575 J84 U17 1 » 9te m ıss22: İS JUti K J O B 3ja 723 74)4 4» 352 7J7Î 1750 I» 4Ü9 1023 19 vm ısS7 K905 9JB0 1929 33» 124 44 U323 8JÎ2 7R7 5* B & 2V34 M 1 13 ıc1S4I E.1SI sır273 ûc1B 21J1S 140 5.4B 1103 1.155.121 E.MI UKfflO HJi; lı 1İ93 IS IJSIHtUB U4B 5 JS" I B » 25JS4JI 911000 İI2U0C 23JKJO0 ıTOM 143JO0 19W 320,9X 441093 iita £290 «» IMJR &«JXD tH Uü» ff»» U3U2O 141.16» 10.464^0" °^Srm»4331JK 4JJ1JB" Ss G 108,7B8JOO 1716JJDD IJUÎITI 23.4B4JC0 T*J" 4225JO0 IM» sSyoo nuâoc4.433JKC 10010,00c a»1J5IJDC 12722J0! 1240 SSEJOO 5J5"00D 511000 0 5J52.IH 523.003 'itttjgo vlS ınxm 437&JU S » » asa» lousjnı iîejo '15JD3 IJH5J»C eooc 275J1I 1IT111! 47» 1 9 1 III 3131 132' 55307 2341 1329 1171 05 610 •1J7T i73 UB JOSS LS ıa us491JOO ıa ıaIT7 « 3 •327 493 '06 0 ia? 1301 , a 13 ıue1T414 jır 4A1 923 XS7I 5»7 4119 UI 1U25 2J19 3J3S 123S 25JS4 0 K 19JS3 'S1471 1JS5 ınİJS il 1» J52 5, 5 5.103 IS45 Borsa ve Hazine kâğıtlannda yeniden alım yapmaya başladılar Yabancılar yine piyasada HACERGEMİCİ Seçımlenn erteleneceğı endışe- sı ıle pıyasalardan uzaklaşan ya- bancılar yeniden alıma döndüler Şubat ayında sadece borsaya 250 mılyon dolann uzennde para so- kan >abancılar, küskünlenn hare- ketınden bır sonuç çıkmayacağı ve seçımlenn yapılacağının netleşmesıyle bıriıkte ıkı gun- dur pıyasalarda kendını hıs- settırmeye başladılar Yaban- cı yatınmcılann hısse senet- lenrun yanı sıra Hazine kâğıt- lanna yönelık alım yaptığı da gozlenıyor Borsada çıkışsürdü Askenn de devreye gırme- sıyle bıriıkte seçımlen satın almaya başlayan borsada çı- kış dûn de devam ettı Işlem hacmının oldukçajoıksek sey- rettığı gun ıçensınde endeks 4 300 dırencını de aştı Ulu- sal 1 OO Endeksı gunü yuzde 3 33 yuksehşle 4308 85 pu- andan kapatırken bundan son- • Şubat ayında sadece borsaya 250 mılyon dolann uzennde para sokan yabancılar, seçımlenn yapılacağının netleşmesıyle bıriıkte ıkı gundur pıyasalarda kendını hıssettırmeye başladılar ra borsanın yatay bır gelışme gos- tereceğı belırtılıyor Borsada onûmûzdekı günlerde kâr satışlannın geleceğını kayde- den Ayborsa Menkul Degerler Araştırma Uzmanı Fatoş AJdoğan, pıyasalan seçım sonrasuıda ANAP- DSP Koalısyonu'nun satın aldığı- Bankulara 2000yılı buskısı nı kaydederek şöyle devam ettı "Genele>ayılan bir alım söz ko- nusu. Bu arada >abancüann da alımlan olduğu hıssediliyor. An- cak onlar daha uzun vadeJi düşti- nerek atam yapıyoriar. Çok yıiklu olmamakla birtikte alımda okluk- lanıu görüyonız." Borsanın yanı sıra Haane kagıt- larında da yabancılann alım yaptıklan belırtılıyor Ekonomi Senia- Merkez Bankası sa- yısal kıyamet olarak anılan 2000 yılı so- runun çözümu ıçuı bankalara yönelık baskılannı arttırdı Fınans sektörûndekı hazırlıklan yakın takıbe aian Merkez Bankası 30 Hazıran'a kadar bankalann bu yöndekı çalışmalannı tamamlaması- nı ıstıyor Bankacıhk sektörüne yönelık bır top- lantı duzenleyen Merkez Bankası 2000 yılına yönelık projelerle ılgıh bılgı aldı 17 Mart 1999 günü Istanbul'da basına kapaiı olarak gerçeJdestınlen toplantı- nın açılış konuşmasını yapan Merkez Bankası Başkan Yardıması dengeçd 2000 yılına yönelık çahşma- larda bıraz geç kalındığının altını çıze- rek "Türlrîye bankaalık ve finans sektö- rûnün çahşnularını 30 Haziran'da bitir- mesni hedefkdik. Sorunun çözüme ka- vuşturulması için kunım ve kunıluşbnn kendi başlanna yapmakta oktuğu ku- ruiDsai çabalar yeterb olmayabüir. Ozei- Ekleteme\alt\apı hızmetteriııisunan ku- rum ve kumiuşlann bu hizmetfenk ke- sinti yaratmayacak şekilde hazırlanına- lan ve bekknmedik durum planlan yap- malan gerekfi" dedı Yoğun alımlar Konuyla ılgıh olarak go- ruştuğumüz bır bankacı özellıkle öncekı gûn ya- bancilann 14 ay vadelı kâ- ğıtlara yönelık yogun alım- lan olduğunu belırterek bıleşık yuzde 104 ıle 105 'lerden piyasada ışlem yaptıklannı söyledı Oncekı günku yukJü alı- ma karşı dün yabancılann beklemede olduğuna dık- katçekılırken yabancılann net alıcı pozısyonunda ol- duğu tahmın edılıyor BORSA (1. *mSm* SlıtKaN. airST N İJBBHİ»BV NI !•• 242 T<jteQbHBİFft. 2C T okQk)TaQ M ÎI|BIFUL 245 'atnttM M lartı^lTffj Silğ İSffiL. IİSL S&MK MtaM 3SW1M Sl2(1»l ilsSı (W«4 ı«s uı s» 1 » ıaJ50 I4JS •s İİİ s»7» »5OC ! 3350 i a» 125 IB ıS IB SEANS) a Eı ! M ım IS !Sna ıa aa a»420 !BS 1J25 1J8 UB İB 13aa?» âSCJtC 4» H9 ia» 1200 İıa IB a b UB ıS 1» aa ıa taV » 43D3 14"50 UB 51 \M ıaI » ıaSEOJOO s» ıa m X » 1275 | 3 sa IB BÖLGESEL PAZAfl (1. SEANS) 002 MiyînsÇefne • &ıBİ GHI(TII1 0O5SoıtnıU Bİ Mlın 007rttiCM JiersıKiaiFranafK H » KJDD 1400C l » 1JJ70 Î40C GOZALTIPAZARI İjEnsr OilSsUstYenı affl 3 M w 1 EJB 0330 /JH 1 ît 0O0 l » D i X î 3 1, 1 i lıfe 1 11» 12JD0 UB 73300 UB 0 8.OC iffl i ıa 2,11 ni a373 us ıs1 19 aa «a4J50 1420 UI *s il( I f50O0 119 l « İSS ,î225 U 1 1 9 X» 121 ıs 1225 19 a ıa ISMMTIM , ti a» a? r.^ s »»US.BI 1E25JC0 139İİD un» UJUR rjua1777» !U1X H471B *aauoc a» 4U9UB 1192J0 (4E» ın» tSjî iSSIjBffl 96GÜX IT4I» UUB CI14Jİ HB ım n» IBİB» <J« ıc an 4JG 111 1İ3S lül 1» 1» SJS /JN n !j232 IB 1 * BJB 1ıs 19 MART 1999 11» 4"50 ıa ıa•7,00c 1» B40C It j JH w« iaxc M1171M S.BBI ^X0 a»0 EJJ30 aır 225 UB 1» ^6Ğ£ IB 0 an 19 MART 1999 2SJCC ITi1 ^ 'fl I 369 BORSA feuStml 233Txy**Ot t4) TKAnnBatas J<1 Tiss 2<C Ttssutonti Fn 2C Tabe C3to Toret İM bptfcfc. 2C amat M Ü^atUBB] anı 81 Ml S3 ^fTalft'HJt.Mr aiaııi^ı 2awrta<>4 Slttto 2 6 I W 2BIMIWai 2M«BM 2en«fMi 2««UGşm9M<a 2Biri^ 21t«aşH 271 İS nsite (2. 122 ıs1350 1350 «ş39 JOC WM 4J50 1420 !» 1J50 ıss ISUB % aa ııoo S50J0 ,15X ^ UDO IJ25 9,« UOO 530 *9X 120 ua 4JS 125 199 ıS SEANS) ı> •»* •aı 12Ü00 1J25 "sS3U0C 102300 4200 Î3300 Iffl1J25 1» 1 » 7« i»anJDJ 1120 4» 3300 140C »300 UOO uoc 510 313B 122 3351 4JB ım6.100 U50 12J00 İ300 TM a I» Eı 120 S20 ıa» 1350 39JID 11J00 4400 143» unJ5C 1» r» m a»IKTJ 1130c ıa uoc 170C 3Z30C UK UOO 530 J4JJC «15 uso 4J5Î un U5C 12399 SJB 640 ıa BÖLGESEL PAZAR (2. SEANS 0O1*ı^*Bfc QEC /attuuÇcnB 0G3 & v 0l¥Gmfysi| 005 GotnrM 006Wt9ytı 00/ l*»TCd*jıj 1301 tfl.7S BİOC i.100 1 0 0 0 1.500 ı.m im O.00C 7JDT 7J00 1JB0 1500 t ıa REPOPİYASASI EmEyai 1 491 katriyon ira rterbar* 76.75-77 00 3gun*Astopa)a! 8656 :79^1 7 pjun4ıA stopsjk OD DO 31 9Lrt* stop^l- 86 OÜ "i 000 «750 5,200 UOC 72JB5 İ.5DD C I » •»• IJOC 1475c ıa 130c 1J5C ıs3U0D I05JOC 420 I4JD0 ıss1J25 1» 1 » "53 1» â •BMOOO 1250 1 9 3350 1400 31300 25 iM UDO 520 34JU 20 3*00 4J50 1 9 6J01 UOC 12JS0 İM U50 S20 ıa IIMBT 53JK uİıa 17S5JD3 SUD9 "sfS üüiI2«jm 44J8H0C 1M009 UK» 1141 M SİtJB ^J«SUB «55 SKUB KSJ7330 24JH ?4tjn HJ44» S3EJ00 1344JID 7jocjrx 7J99JKC 7,"33jn 1J95JOC mtM IİKM 1JBJ83 I114SJH9 srsjm 230MJIC 1J55jni ununı ıunjgo t72J7«t 9U47JD; naıa 1İ41 15J7K UB a İJS21421 uc3(323 OJS 4279 13JE L2O ı a 13B S 13351 İİS 31J34 I}S U2 U39 511 33J71 ım M5 U72 12.133 UB 2J72 S4 1» I 19 MART 1999 69Ü0C »7S 110c 7JO0 7?.crx 1300 0 ısa ALTIN CnrrUM 24A»a*n 35MCC CIC "1241500 33.651300 5JS3 1000 0 i » 7ai22 ss104S 1022 71 SB 1500 .m 1800000 22300000 750X000 2/tHHJC 3313000 299X00 333500C 33DD00O MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 panımarka Kronıı 1 rtgılız Steriını 1 svıçre Frangı 11sveç Kronu 1 Japon Yenı 1 KanadaDotan 1 Kuveyt Dınan 1 Nofveç Kronu 1 Suudı Arabıstan R 1 Euro 1 Alman Martu 1 Betçıka Frangı 1 Luks43mb4jrgTrang 11spanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 11rlanda Lırası 1OO ItaJyan üretı 1 Hollarida Ftonv 1 Avusturya Şılmı 1 Portekız Eskudosu 1 Rr MarMcası 1 Bulgar Levası 1 [rariTtryalı 1 Ftumen Leyı 1 Sunye ürası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Dranmısı DÖVİZ AU5 362 478 228151 53224 589 623 247 162 44 003 3086 238 937 1181 176 46 734 96,939 395 717 202327 9 810 9,810 2379 60 327 502 458 20 437 179,569 28,758 1»73 66555 SATIŞ 364,226 229^44 53,486 592705 248,754 44,461 3107 240 017 1196 734 47 049 97,114 397,626 203,303 9857 9857 2 390 60 618 504 881 20 536 180435 28,897 66,876 20 MART 1999 EFEKTİF ALJŞ 362 224 227102 53,187 589 210 246 791 43 972 3 075 238 053 1163,458 46 701 96,212 202,185 9795 9,736 2,374 60,237 599,443 20,376 179,300 28,715 6 ^ 0 8 ' £ z9 3,455 429,170 76,999 1,185 SATIŞ 364 772 231022 53 609 593 594 249 127 44 563 3119 240 929 1214685 47157 97,842 203,547 9872 9,931 « 507,910 20,614 180,706 28 940 1 998 67030 125 97 44 5,183 483 957 80 947 1240 Tütün çiftçisine bayram mıijdesi • IZM1R(AA)-Tekelm, Kurban Bayramı öncesınde, tutün ûretıcısıne Marmara Bölgesı'nde 2 rnlyon lıra, Karadenız Bölgesı'nde 11 tnlyon lıra, Ege Bölgesı'nde de 12 tnlyon lıra pey akcesı dağıtacaği bıldırıldı Tekel yetkılılen, toplam 25 tnlyon lıralık odemenın, bayram oncesındekı perşembe gunune kadar tamamlanmış olacağını, Tekel'e tütun \eren her uretıcının bayrama pey akçesını almış olarak gıreceğını, tuccann da tütun aldığı uretıcılere gucu nıspetınde avans odemesı yapacağını soyledıler Acildestek genişletüîyop • ANKAR\(AA)- Başbakan Bulent Ecevıt'ın açıkladığı, Doğu ve Güneydogu ıllen ağırhklı teşMk paketmın kapsamına, runzm sektorû dealınıvor Açıldanan paket, bölge ağırlıklı 26 ılde, yanm kalrruş, ışletme sermayesı yetersızlığı nedenıyle ışletmeye geçememış veya kısmen ışletmeye geçmış yatınmlann teşvıkını kapsıyordu Açıklanan paket kapsamında daha once ımalat sektörû tanm sektörü. sağlık ve eğıtım sektörunu kapsayan teşvıklere, tunzm sektöru de dahıl edıldı Tüketici Yasası • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı'nca hazırlanan Tuketıcıyı Koruma Yasası'nda degışıklık yapılmasına ılışkın yasa taslağı, dun 3 Tuketıcı Konseyı'nde tartışıidı Konseyde, tüketici örgutlennı ternsılen Reklam Kurulu'nda görev süresı dolan uyenın yerîfte yenîüye seçimi yapıldıf*^ Reklam Kurulu uyelığıne, seçımde en yuksek oyu alan Tuketıcı Haklan Dernegı Genel Başkanı Turhan Çakar seçıldı ÇAPRAZ KURLAR 1 ABDDolan 15860 68097 14642 81920 117 23 15175 77415 3 7505 11., S 1KIRTİD 1S0R 1S0R Avudraıya Doian Danımartta Kronu (svıçre Frangı isveçKroıı JapHYeıı f S AfAntM Rıyah 15273 ABD Dolan 3 2857 ABD Dolan 13692 ABD Dolan 498 698 Tl 10917 ABD Dolan 1 Euro 195583 AlniMMat 403399 BetytoFmıgı 403399 libenburg Frangı 166386 Ijjanyol Pezatası 655957 Fransız Frangı 0 787564 irtanda Lırası 193627 kalf«Lıretı 220371 HollMda Flonı 137603 AnsturrıŞiİBi 200482 ftrtetoEaJteı 594573 râlbnın SERBEST DÖVİZ CfcSİ Araftar! Doiar MnanMarK ISMÇiBrrnD Frars7.FfflJo HdamBFtm «pfeSfai» 10Cb,Lrt jaccn'en AUŞ 364200 20360C ' 247750 60300 179250 590600 X*G 96500 3055 SMB 365000 mtc 249500 85750 1H75Ü 593500 ÎSSB 96000 31« YATJRIM FONLARI »VIlOnF W«rYJI. HwıeFon Gmmt A "o Kjrna Rw YKY»Tpl»«Sl».F YKBAToKanmFoıı MfcSerââMFori nUAOAUmnıFa» AMAUeUSetAllFm o5S!!rgc^?Fb ftms A Tp OBfaten fv CU Sçoıla A Tp CktetM ZiraatATp Oığ^ftan rop PmAlıartı A Tio Dt9şttfi ^eFort-t UBnv&srk A LVAJ,m ror DenvYs ATpdeğaer amAOcfigtnFm Akan.ATpTEMB.Fw TıU&ATplfcseFai ABATpKamFon ABATpHscSınstF KoçtwAA Tp p^y^n F NoçtoA Karnn FOT Koffilrtl MSSB F<*1 Gtatal A T p Oe^^en Fffi TEBAI DlMenFon TEBATpKânnFon ItB Vat OBMBJRA ibU AGSO Da&. Cto F KBfl(bBnk A T o Karrna For MArpOşaSvıFanı ŞBBJT A Tp DUslter O^ATpteBHsn Eczsutası A l o OeteiB'r 1 BamsATpDeMBnF GKjSArpKBnTBFor B«c>rA l Mtah!r> KaptiATpuBtakeri F ToprakAîpKarrmF TOTBT Far- IskATiptfsseftjr FmjnForı- rjftnmF AOs»sterFow Tssia-ATplteraFan SttasmADBğMemF aaHnjrATpIleteaBnF ^nanftAtSmıFan EGSATaKamvfon EGS YaL A T o Kacnı Ftn eGSSf^crtiAİlBMherıFan ABkN Anvo KBTITB p Nonfetofl kriiSuze' F OratalıAKvnF Om»AHKFoı A n A î p Kams ron SanderA Ta Oeğeten Fon U6<SA A Tp t M ^ e n For Aıa A Tp DeQq£rRyı snpıroıcw KemüURr OunkjkDegS 226ECO9 1371»: 307732 433! 3109i 19483 1490767 1 74905 961610 £52267 23233 '9775 8353 18459 9169 12S75 13740 31687 •539662 19820 16114 78S3007 2218196 758833 3722K4 549976 3356732 1856434 1649- 4701 ?32OC" 223481 1073043 23539 516758 13786 67493 165926 8BP636 32S64 1114914 Î33516 38231 10455 6876 12 2590 9618 471723 82942 30271 5181 115625 191457 46944 1 6519 131038 90663 5970? 8765 11643 38106 63241 10451 1327 45625 Î4578 42106 374E3 35289 515T 45999 16366 31402 33794 18629 12341 12034 27746 19796 32203 6552 16036 13387 12827 1960 3605 1529 4311 20O60 16100 7543026 2-X 2-36 172 1.23 '86 1 £ 121 1 34 175 111 173 J5 75 209 1 *9 104 1 « 146 1İ7 1JB 149 1» ' 18 270 172 0.98 163 346 1.22 1 f 1 79 1 14 116 132 1J0 İJS 171 135 2-15 22i S3 247 323 127 25* 241 Sİ İJI 4f 49 İ M ıaa 0 1 «1 100 0 » 140 0S2 057 120 0.84 1J5 -04 U 1 140 158 1.06 1.3J 1.55 1.36 118 108 110 031 1.52 İM ın ıa 185 1 41 110 07! 1.66 11? 107 140 0 8 19 MART 1999 Ij a * * . Defryojsı For tş B«rt.TıitNi *e Bono Fon KBjtanfc S Û B U B B I Ran fcHuı biFit 8 v n Fon S4ra*Br«KamiFoı GmlUlIMM.Fa' FjtMeTpittniiFtı. naBTpUMfaı VKSBTaMSmRnı VKVBTpSlFor UatafTdMJKBonoFcnu VaUBTpKarraFcr FraroBTpDBj*»For FnrsBrpSfm. ZnM B Tp OeMn Faı ZntfBrpUdfm JMU YftB DBASIMI FV. t&t 2 B r o p. ,\, J,n Fon FVıiıBîpiJâF» PaTukB î p Oeûon For &TvDeÛBhBi Ryı Sımliifm StnerTalfriBcroRm btarnSTpJMıgfcnF DBTTY& BCranai OoııYaBlJif UrsFon- TZ^FOD-2 Tırtta«T>Mıea>ıoFo Elp»*Bl«Fcr TSKBBTpIam-ftroF TSKBBTpOıMFcin Wı9J*> B Tİinvf^on TatsUBTptkiFon At3 B Ta^wBoâc F istncre Soj.T(4wi-6ono A a B T o L J * R r KfrTtnrtı TjtM BCR0 Fon ^MenııjJBLfctFon TEB B DBWaınr5r AMenaof YjSüeRn. Û^srtı B DeteMi Fon Boncar Datata Fon lgiıwflYab l *'ırjff M ı B Tp DeÛBhBn Ftnj IMnnfBD^nFır Hm>fc Drîj ÜBÖBİIBI r OsraiBrpUUFoıı OsnMBTpDMnF ESSBTMEtmoFiT EGSYa.BfeMa.Foi IfetntBıMıBDejistanFo OwstarttBte^«.fâi DenosankB üafar 12627C1 S73B54 258767» 3233354 722085 3118545 33218B6 9742S04 3471894 1949194 262494 4134005 12692B3 5O9SO43 5597384 2701188 1831139 46442 14030287 2S6T*S 1613901 127531' 27344 7272662 IT95O1I 141323 4249032 2549910 24*7956 3585733 3448478 3126065 12464 3258059 1856B68 2934540 224K26 4160709 323655 «273745 458C36 33362 34094 1748006 2235252 1449655 27898 16380 2436564 «66403 93504 2027136 11736 418214 83617 84471 405301 483897 3B735C 55716 1067i 61IT4 92138 14343 225775 27766 136027 38507 »1363 58089 38469 38640 238426 58957 142452 64559 89S76 111872 28814 S9264 lT !2O 50264 14577 19383 42058 45T85 36302 1774 14576 30009 12704 27610 21287 2S622 244C 2GO4. 179K 15788 15^1 040 L27 :.35 074 İJ) tıa SİS020 0J3 0.16 021 058 055 -O04 l l t 031 035 046 020 10 022 «20 021 030 112 022 024 020 0J3 010 0.62 039 £21 051 "£9 İ21 079 319 3 » 020 016 022 02 021 02O 026 0-67 022 021 0.IS 029 016 017 OJ1 0J9 021 1 1 ' a» 021 054 054 049 026 013 •0.54 040 020 023 0.36 B47 C15 020 024 0-17 5JO 05 115 020 024 025 055 a» 036 165 039 C.S6 020 319 O O 039 058 0.18 022 \ş goruşmetertnız, toplantılannız davetlı otduğunuz yerler karşıfayacağınız misafirter ve daha bırçok planınız var O hafde sıa, gıdeceğınız yere eksıksız konfoajyla ulaştsracak araçlara da ıhtıyacinız o)acaJ< Amaçlar çeşitli, araçlar Budget... BudaetSadece bır telefonla, ıSteJığimz 2S0.SOO USO siflorta guvncesiyie Budgeflaıkıralayın (0212)2963196 Car Rentai ; 0 ? ! ? S 3 D « Û 0 g ) 9 e T 0 H A S { ) ( ) | ) ESanOĞA HAVALİMAIH (03 2 ı 398 03 72 M I Î * L r » (02421 32Î. 76 8o AJITAtYA. 0242) 243 3C 06 «IT«.Y* H M U H M t t . 0242) >X 30 79 İZMfT 02S2j 32* 51 12 KOBYA. ıO332) 521 n Tİ 73 « « I I iB24?) BM '8 09 AUftYA. (0242ı 5Î3 Î3 82 JM.TÜS 681F O i a . (0242) 725 42 42 Sttt? flK«) ri3 U S6 İZMİft (02321 482 05 05 0 R 8 0 > C03S4) 341 «, 41-42 A.MB4OB1ES HAV«UBMIMH$ HATUUb {0232} 274 22 03İÇ HATUR {0232} 274 17 95 «UÎAOAÎI. {02M) 614 49 x BODRUM ,1252; 316 73 82 MARBMB {0252)412 41 44 F r n ı t f t ( 0 2 5 ' ı 6146166 BBHZÜ (0258)264 54 43 SAZtMTEP- (0342)335 123fr3' TRMZOH: «MSa 323 ' 3 2 0 « Ü R » 9WZ W V 27
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog