Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MART1999CUMA 12 EKONOMI Cumhuriyet Altını (t>m TU 22 750 22 500 22300 22.7» 21300 22.400 1 Mart î2Mart 15Mart 16Mart 17Mart 18Mart D o l a r (serbest pıyasa satış) 11M«t 12 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart M a r k (serbest piyasa satış) 201 700 203 300 204 000. 203.*» 204.400 201.200 11 Mart 12Mart 15 Mart 16 Mart 17Mart 18Mart Gecelik faizler<%) « O » Interbank 77 73 11 Mart 12 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart Borsada geçen hafta I I /ştem hacmı « C " 4089 4124 4047 39Qg 4068 4170 11 Mart 12 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart BORSA (1. festSnedı sSS"Bkg'mâ • Ma l l a lîîlfcBrÖ I Q M | B B B B W 013 %SL fA Od {Ym l(7MMfa|fta| hcek ÜS J ı:3JC0 'îf400 ma 5B ıana ıa 32 tshz jijKFKrfc) t C fJÛO w ıiBBjiMif BltaailMi İSLB MMSırt B? IpBkBvjBrt i£riknifM 61 Mal 04 IİHBBififSf nfeıiM Mtav X>Sı«* X3 3arvt MH-BM KMM KİO|1M 04E BaktuWrtD eiHtaoi 352 BtKrfl'pEnö B l m 054fiomarv «nr «sa»çp« Gkmrî* BMi* BJÖBl 0E1 L.8SBnaSan titiB CflÜICaittaı B(2u aSjtalm ssL% JIÜM 171M* İB*"* DaeHofrc fîEMÜft ın HBŞMB pjç ûrofit & sST asfişk S3S& S&& Htatnctt RfiıH* H9 âıGİR C95 cgtse Jtr v w V EjtPflflîk, ff SIHBB 1 M mTltat Hbaian MMİBl V*T 0 BıpİBBTûSftei tûS BanSporfrm fli Fıtbtai tSnSS™ 1L Tfi fiH^İBi mTİnili£ W HlUıat 13Q«W ffl GBBIGBBBBBI 1&SîrW 18 ftflBfTltllt ftSMhı t l ajıi)itGBtoft 3 te-.«««• aİKRaı ıfau 13TJjKHl| ttlikrttı ' " WkMajliW} ttpîrhajrCBİ 147SaMfcMl tSJ İKİMİBJ tsı taiMı İlmŞtolm 19 hbMMİR 1SI IHBÇBBBB% 19MII ffismSSSL10 bsuTdotf s£E-flBjtaUÎı 36ar | » mıÇı najı S3IUg«a Sggİ, 18?ttOHg «MıM-bt 95 0ta» «ktaUnıVha I?SKT" ateh 2CB PDMGT ÎS PfttlM 21 Cfö Pfrts Baata *3fwe Î14 FMfiMOİHT Î1/ bUfHDİA 213 Sarfı 7 a * V ETJ S I S M M I B stMmı arasr I?4 ı H t M M " ! 22S SÜıs 2S sötes afM U ü H r a t t SitaEFhM SB IB 128 •ıa İM ıaııa ı« ıa m İM 14J9 JOO ıa540 « *80 9 9 31» ıa ?a63CJCC IB ıssı ts ıa ia-JOO tTja 18530 «US t«JX STO ıa «a ia sss nm u. JOC ta52 <a raJ33& ıa ıa ıaİB 119 1J2 İ M 5,830 2J60 220 ıana mSM 1JB ı>9 iâB S1B Ui 7§a ı| ıa 5J00 M B ıa İS a11 14.B aa n5İL ıa ıa a na m ıa İM sa nm •JOO ta naIJS \iftifm ıam Ui ıana «IS«asa 4a aa ıasa ıa ta ua «a 61C ilf 2JÜ ıa ıa5J00 Jl ?.m İÜ) UR \M 1İ25 i5.400 «1 lüi f11Î ıa \mİM 8J500 IJ» 19 ıa ıa ıa ııaİB m ıa ım54 a iöft -S6C ıatJH \M ıa İSR K 4,H 65C l " 1 1 tta SjH T0 SEANS) S 13450 2J00 1/jaj 1455 * SM ıanm tııs5jt ta saıa ıa t:a UH :• m ıaM.B ^*5 İM 540 T0 % aa14a 100 3a» ıa ıa'"10JK ıa 2,191 ıatJS 5,700 na11250 11*50 17*58 ıa na ia ıa m AH naıa ÜB ım aa 1125 u'î IM $£ İM am2J0G İM ISİ B İ S ıa asM JOO ıJ5C ıa na ua aa 7a ıa325 m ta «a • am TUİ ' m ta4J00 ıa "%5.403 M B ıaIM ıaB JOO ua na a9X ISIB "aJOC yoo İB ıa 1,9 IM ıa ıa 8 ı.saa K5İ aa 105 ıa 1JZ <ıa na »a aaIM SB i.ai » aaııa B SOO ,J|j tsı *5 I» ie İ ıa«ıa ıa ıa ııa aa SJOC İÜ) t 1Ö00 a ıa na~"50C ta ıa ıa ıa ı* ııa ım ıa ıa aa a ra îÖjjj ıa 4B 125 İ-JO: usı ıs1125 I1B ıaıa00 !S ta • 15aO v: US • « ıa C.B ıa ıa St5û0 ıa aâı* ta sa ıa İa «00 ıa ta13)0 ıa s *^c1J5C aaUB SJOO 321»- ıaİB ıa!"50 •a ıa11?! 'J00 t » I«JX njoc HM SJOO ıa aa ; , fl74a ıa ııa J50 İB «a« I ,55C ıa İ B ıa ıa a» 2-T5 ıasa ıa ıta ;•ZH t.325 İM U9 179 ıa ia aa ıa 4459 ın tıo5TKI 9 a ıa ıa IBaJOO uaIB SJCt 571 IB ıa1JPI aa a1 JÛO IB ıa1"5C U 31 ıa sa1.0 "SS ııa US ıa ıa»a ısO.Sİ aa ııa ıa sa ın 4M a S a; 1 SJDO 11 1 7 1 ıa 1 8 1175 711 «a ı« ıaJ00 SM 5.TC a ıa a 1250 9 7a ys aaS7330 i iStJS İB İB ıa aa0 a TİM 275C ra ıro4İ5B UH 1.30C 1ıa ci 0 IS1200 ıa4,9 lon, ta 7B 3336 132J0O i Tata 141 sa H4a ^Sı300 IJB aa IB ıa i:m uso ıa KaİJÛD 18 340 *J0 1*1 aa Ka 120C '1JB H ua İM ta aaÜSO 1ST0 'IM a5"» ıa aa ;i«1 iîıa 154 & B 1125 ıa ua;aİZ ıa «a_6I l iıa ıa1J75 aa-.600 '803 1250 saI B ta aaLB ıa325 7» ıa a UM M ıa «50 4a *Kı İ3DÜ 9 g ıa İS n H.79 na 3J0O n D0O ıa ıaİJİ aaM yoo 17i ta aa 6JO0 trs na ıasa ıa lîna •sa C ıat sa sa «a aa aa Uina ısıS4B 'SSI iaİM 119 i l eı un 2J88 sa 1175 71 ıa m a JOC !CS ıa «a iS1325 aa 5.400 ta 0 •• 1150 a >7Sİ V* «m ıS4a ıa , - sa ıa m17B ıa ıa ıa sa a a f\M mİM 108! 4« ıa1J5C = <J80 0 V» n tıa ıa TO 18MMIT199S JİS u.S4a ::a I117B riTİTI ma ıı-a £15o aia"JMI uu *ia tma nuBjı tma aa ! T4JO3 aıoiK LIHB *mm ıtoa 1148B EE7B asnji tjuoı 3195ÜO0 58JB0 îljJOP mm 2JBU0O Gp&M SÎMO mM5Câ6 HJKJai BJR mmWM 7J2J30 MIB «m 1JSMîKU» İBJİ 77JSJİ UM iKT4JCC tfii xa A.1SJK HMÎJİ , 2-tOÛO İMN fi&M 9JIB S.SHB »aıa14444JI88 SİEIJOO sma &MM %M0 4JS7B 4i3ia >• J X ,3la QJfiJH tıtsa ısa 3Sİ82J00 ıtjTiıe işm aırîa taa ıtaa tuaa3ü M taaKB ıroia İ33M0 S.7C.B IIC9 IMB una5-JDC İKM âra 225JK apıa>joc 1 ( 1 a n 4JTB •Jiıa susS •a MJHB 114.HB rj»B St.B QMM mm ımm asaa eıa181B 1 1 1 'BB üHB •sa ma tıoc uîS\J9UXt ila MKB UHB *RB ZSMJB sıooo üia H9B ıına njsıa <UKB -•MOG ıma ma aa 10.1S080 İSS8 «eıa IB'İÎ l a a ı*a1İ8JB '1 JtC 1ÜHB •3ta tuzta K M B BS71B )«aİHJM },ffi,W SJftJB unaTîia a uajiei'HBO ıiıa5* 9T0O3 UIB J5*ao 4,4*80 tTiaa namıı OJTUI acui3uan» f«Bt "5Sâ112JI ıa »a snaİ341JH i a1505 yio İ-Sİİ 430 «2SJ7 447) ^s6J63 aaıa I ia 4,243 U18 1487 549 7)6 18 aa 5.148 31.5» IX STH; ın ÎJ4 US IM» 1CJ05 r» yn ıa HB na ı« OSJT tti? !.*St 41}4 *«\ j 362 İS) l l i TJB1 Z.tt \M j r 3UH 4JH aa UN 7JB İ8f 1 " sw 1 m IH ÜJI1 » U7I M İSS $aj B ıaIBI İ M a.46 14.47i jf K IB ınB ta PI s, 14451717 IB an 1171 nK ıti IS suaa %m \İV İB 11 sta 15JK aa lit! Jffi 912S Î.SS l» ar «S X tS 2V6 ISİK 71 1» ın 1300 iffi 4Î1P4 144 ıaIA r* IJJI İ473 ıa a •< 1'3S 91 ıwU8 17145 tlK ın ıa1 *• na 17H 117- tı» ısı1174 ıasat m HM 300 a1.251 U71 m !•C 1168 ta IB UR BORSA (2. r«aT *ai atM OOitana M H F i B 012 ifaıfe Nıııı 013 %M5()IJ1L|YW Mk «SB11BM B»ıa< 321 JHmaMAl GSMcSan/ EM*irt 3Z7 Msûı^âri 12SMTâ 31%nm>am BtalM B M B 035 MYaMı BttatjU «V JhfjM 238 imfe^ılSıl W r W wmk H M M B I «toüP H5 SraTdsl M 9oö FİB Siaflta SC ftoijaail M BobÇrMk 34 B D M T C S H OSOta [S3Bon» 054 9aio«i i*\w SSngMOı BBıpft oeBBnttBM KÖfe Dff Çaîb H*8SBW sSiu» fT1 [hpjMrt 87? M a O73IMCB 174 Dml a*B jBcot 22 Dnijsri OC Ddffv MHottu 084 Baataayiitl • Bnfinı 993 Şöbıe S* Sg&B| M E|BVttai[m n Ekbgjşi W csS fotCK. O S M S i g n IX W UtltfK Vâb 03 Ey1 *» VEaphBpM V EaM HBEaiSpıılîM itO'imSr» ntiaoF«m Kimt ItiriıpMHrH. 1 fbMBrta taSrrV* «boriMK 15 SJTÜSUK S Nras '33 f 5 h % y l î tertodrc '3S MfffiBjn 0 İtrfte 44 jsYtfnOtHt 145 ânvjOT ÇA ı*sıcn 149 Ka 151 Ksrlâdı 13 titeMUotaVs ffîbBMUı 1S teiîaüi 168 HfinnBAlnuı>6 59 lÖBa'sttn ŞÎÇBSM 1** Mfa '!*« *SMnBSWnOH 18 Mh 1S NB^srtton ItlMı 94 OtaarOÜcraj fa A. £ Gtosa" S hftalr1Cfcyj| r Patsan 96 P»Br4i *v* 200l1 öınM 201 f S TZC ffajı 283 ftsSü 294 n rtmtTjrz r 235 -taE* a tosî 2GT ftoStf tfn 208PnrUn 2 0 ) Û » 21 yBŞRi*>)3riı mms 215 ^hSncfta ı?% ftt!IDS.&"Mff ?17 S B M Y S R İ I 2it Sbtat VamJVeai & MM 224 SeneKıtasye 229 S m ı 2ISOTK>mte 232Snjrtıaw !S 10300 J58 57» M 3.501 ta ra se140C :.ia 459C 6J0C IJS 5,11 İ50C 1401 m 1 ) ıa 4*51 İOC siıX T» 30180 'sa 1*8 5» 1S5 İOC JSO ısaJOO SJCt | N sjoe 'SJCt 120 H75C "S 12S 211250 41U 2J75 117» 72J80 15S m 445» 125 3» 13758 IJOG sa 4&00C T J5D IH JOC .J5C 1J7* ıa 1250 SJOO 3SJB0 4J5C 30JBC H IH 5» UB 410 n '500 İİ 1208 ıa m n5508 550 920 9300 2JB0 1550 no7B 14*51 5J0I İM ta20İK ıic v%İM İSS. sst 9JOC 21 *S 14»! 5593 m \ımm Uji 125 730 5.101 îa 1250 a i 31JCC 1250 S4JC 19 1JJX la ta ın5J80 1575 İSK «3 İİİ 2.42 UOO <xsaı 1«S 5JM 1151 s.a480 UX m w 1J25 1150 53C u% 37580 njoc ] j j 4"5Î ŞJt ıa4108 JOC 1900 ıa3S 2520 548 m20,20 7ijno TM 1J0C 'AC 1İ5C ıscc 5H 'ıaSJOO 4150 S8C VI ı ı*s aasioo unT0 SEANS) 4. a1J25 56JOC St 1450 ta tm173 450 sa ca -.« 44CC 2ÜI ıaS.10C 25590 1150 OSİ ajrjo 0 0 •93 ıa ıa14İ50 1580 18 M •& t 'ia31300 5.400 2500 JOC 159) 228 1500 İ7K 17250 175») 470 SJOO 1150 20ü» U08 ım 7 » 3500 14,750 1700 435000 noo 3JO0 13250 2,W 4£,H 2JK l'S 2J0O 7300 ıso125 1825 1İ2S 3580 Ui Î'5B 33J88 4J0O 29JB0 D0 1575 ıa'400 ta M aa 4JS0 m ıa m5JCC 51 90C S.90C •a7B 4X0 n ÎX£ \M KC •i ısoo u>ıtoo T5B0 İ5CC 325 :aJ25 53CO 1100 J 1351000 14.750 0 14250 1(7" 72 S.JOC iffl Ui 1575 42500 19Ü0 za nooc 1200 52.00C ıa m,U8 850 530 Ü25 tıa1750 İM 550 5508 730 ıa •B J5C JK 4BEJ0C 3300 İ200 17*5 11500 SJC ıa4T IS25 0 152S 1T0 1880 510 7(U %m nmSM 908 tıa 30500 İM ıa4JS 2JCC ıa3ü 24500 0 m20,000 tıooo 2.50C 1471 990 m1300 tao 1580 5580 ıa9589 4050 9 İS1151 5JO9 ıa «*» tn 19 18508 SİB) 330 aa >aitDOD 3t a sa *M M 11JÎ5 2 » Kas sco IT0 U80 ıa ıa •f2 ıa9 ] 3CJ6C 13V 5ÛD 25C0 sur SJOC ıaSJOC ıaac 11750 as 5805J00 3JCO 235K sâ •4M *3J»0 1E50 15256 2J08 CCJCt 1100 a»•ao 4150 47Ü0 2İ50 JS 2J0C 125 «75 2J500 İSl'50 5200 35.100 U58 3Oİ0D Jl 2JBJ •510 ta4 75p n »a 4İOJ IM M 411 a5500 a330 9JO0 3J0G E W5C •A, a5J00 ur1I7S ' ts 2J50 ıa3.T0 29500 SJOO 21*50 1491 5580 1403 8 ••mm «a11 M758 ıa740 5.100 1T 2SJ0O 31 JOO 1253 55JD3 Uİ 1150C »3 ia1D0 SJOO 5*5 :SCC *Sj an ıa 1J7S 3300 1450 6J00 48İÛ0C 148C •50C 11500 21 JOO S9 493 1*03 n ıa 1651 IJ5C 1150 540 îa n3U80 •82500 US 4JID 1900 na 35580 im ıa4J58 jJOO ıa330C 2553C 0 JCC 2120 îjjm 2S0 1550 uoc411 IJ9C \2 K UOC SJCt ı'JCO 19 SJOO 4 53 ] 25 I M SJOO I I I ü* 1 9 1 9 1325 57JOO •45C aa İ2CC ıa"50 14*5 **5 ül ma 1 (45C 22.TH IB uooIJ08 &m1930 tıa JOC • « 11756 ıa İO 4a IM 14500 a 9 10 j 2SjB0 n3500 155C 38axo 1900 1653 2380 UB m ra1 750 tta 503 5.700 3250 2020 1980 1325 a 1 »718Î0 1550 14.T0 1*53 1180 1080 as» 1750 1625 (6580 '138 US 1938 1980 1150 1JS8 19508 5500 1 9 1150 5100 3ur<J5C 30J00 7J00 2Jİ 7JX ia m 7400 4553 IH0 ıa ıs a-Jl 55C K 110O 1X0 uoc m ıa 14203D5B8 nSJOO 1700 1J75 2C30C ro i550 ıa3JCC 275» :H 351 JT50 IJ25 120C 0 'J5G.DCC 14758 0 14a 1*e Tû S.000 5» aa CJtC 19*58 »500 320 51000 İB SJOO U250 aa 590 1K 13X İM 1550 5J0 «3 'JCC 5.TU 46500 3303 SJOO 1J80 7a 1 58E 19 480 1S5 S 50S 16580 •JCC 1050 K 7a700 36J30 'İJB 4İ50 vm 3151 5 , 1 ıaIM S2t 130D ıa125Û 25080 0 85* 28A8 1*8 2550 S90 1950 1J2S 725 UX 5788 1 3CC ıa isoo 4109 3 ııa 1« 14OCC Ui 18 MART 1998 115*J19J50 68.000 9 1 4 W 958J80 fttatn U06O0 aa11D56JS3 «333X10 2350CC vm SJ34JSC "ÜSffi SJ31» TİJB 35257K ajjCJOO 5JS5JD0 SJ79J0C ? 51JX 2XM t5JS4J00 tmm 44OJ80 95J00 9.CJİ m» wm UKB UIB 3 U0J80 95474J8B ima iruı544E3JO0 3S4"<X0 4J0 İJB1J0C 244JKİJ0C 12,4}İJX6 41SJ0C 1JI3JCC K90D 2J31J01 302.3*1 sta 1083J100 201080 hü32580 ıT-JKt saooc 474J08 '«000 J9EJ0O «14931 4513UCD 429J08 2JJOB6J30G 4S332504 Ü49JJC 2I255JJH 1155,480511 8.4J2JH 23U0C SC.149.XC 1237J0O 45304,106 SSS «5,100 'OOMOOO 14J96JO0 İTUI 7J83.MJ 32OK0CC B l JA18CC frjtaa \i|U08 rjun : 80093 8İ11» U1JS ısuass 7Jta 3JD4İP3 ijsao 14S2JB0 163GEJ0C 1 8 ^ 77J0I5J1 İKM W*JO0 1446J00 1JI1JJI 1JKJCC 121I080 36.003 tât4tJ87 tJCC 5500000 20561500 1221080 32un 0 141İ43 mm 217M» 7İ376500 32.454 JBO IT259<JBt 16J34JI »3DC M J I üîiJCC t'37jn SMnjjji '2an 3591DX 1I4S4 81 (.65'H 1355JH 231'DOO &HU 111080 3^^03.000 ııaa t«HB50000 J36BX ' U 4C 2SJ26IBC 33J5CJ0C 1 146 725 tsaa 1100c 11C3JC0 uaa1443JI amjBc 3S.MJİ 1 36.31 PJE80O 1974X0 ttaa ınS-511080 a»UU 451240» 253533J*5 IIBB 5J22«0 3J38J00 uun'31 51«M 0 3332J3C 324Ü0 45SJ3S0 WTJt 2casj)o: ISJJt iîrjtr. 12424745! 1«J22,30C 527aİX SMM 193JO0 4S82JO0 3 "»I mm335030 M1B 345168* ısı10195 56264 588 3,-11 aa 1126 1» 17483 147 1 J7° mm J,tO0 44a 22J33 ua 1J84 25JJ4 & 54*9 145S 13J46 1717 14? ın 14304 15C •3 C an J|SjM 2553 jpi J51 1299 m1129 5.''8 7 556 TTT7 0591 U 7 48! 5458 1189 2C.139 54C1 UR as tvs IX 6 3 B 441» 112C 1338 aae m1J23 4J80 46234 1465 1885 7480 W VB 1D46 9J89 5597 un2-50 5.104 34Ü59 4JM 3 T ımİB .490 (Jl 450 m 425 ım 54.» 1326 ıa n5.451 »19 İJK 109 ıa <4J<5 1Slî 5*54 US ta28296 | ıajJCI 28383 ST6 333 '1531 j e 5J5t fis 140C.42I 1İJ44 0 14.470 1'91 730 -121 an i*r4S.3C •S*4t 3053' ur51391 İSS 6265 •30" HJ7! 865 596 1JB1 1171! 5JT 568 5593 74 1511 UX ta J81 •J« 4Sİ1C 'J53 5294 1J11 7JM tüO ıam 1654 0 İM 1788 1039 523 78 1*29 36.740 17*53 IJ6 -ıh1131 33JJ34 :J2C un4JO9 fc28S JE ın'25 25X88 1 854 20JB3 '1216 1561 524 W J32 123 5523 «JT U7 İSS 4115 g l « UB 1173 122! 6119 UB 11" Faizler bir hafta aradan sonra yeniden iki haneye düştü Faturayı Hiiziııe ödüyorEkonomi Servısı - Kuskunlenn gu- cünu kaybetmeve başlamasıyla bırlık- tepara pıyasalannayeruden "bahar" gel- dı Dun hazıne kâğttlannda bıleşık fa- ızler ıkı hanelı rakamlaragenlerken bor- sa 4 bın 200 dırencını de kardı Pıyasalardakı dengeyı alt- ust eden bır hattalık küskunler hareketınden tek za- rarlı çıkan ıse ytne Hazıne oldu. Faız- lerdekı 10 puanlık çıkışın Hazıne'ye İOO tnlyona mal olduğunu belırten uzmanlar faızlenn dünden ıtıbaren BORSA 231 IJjhHiı 2SBtr^B| 9 TMaaf S7îoa antar* M ffalaBVİBBBİ fiİSS'*M tlHBBt t$ İ*jâfamVm] SttJB SlnhMdi »gtu 255 JBtarisom 2561MTmUnK zyitatOHO! auiniaıııiaitHi M •!••• autDctı 269 YVıin n YÜBJ 173)5 l«4t«şlM. (1- SEANS) h c * Eı 11H US '.« ııa mimna İİ İB 19 ıa wa2S '30C 19 ıa aa ta ıa ıa a sa 1SJOO 1950 11*50 m ıa ıa «a ıa12 ın aa IBım SM ıa MB İB US ıa oo usı 19 ıa aa a B.B 125C 42C mıa na•m 19 ıa a aa 6193 İ M 11580 SS 1 9 •a tıaİ B •M •a t a CB na ıts ıa19 m IBİB I B 3^1 1 * oa ^c•45. IH ıa3 9 üi ıa ıaM 149 i <mc İ B 03 79 BÖLGESEL PAZAR (1. SEANS) « I U - I Ç M 16 MılÎHÇtlH 0C5 O a Mtain OCSGobrışl (VT7 L m S n IBJ «Jl 7B0O ?a74 000 Ş400 1 wi L 8500 GOZALTIPAZARI İ S Hialfii», 1ijl i DJM İJİ 7*CC 7.a1000 p 11» 1im Tl İ ua «a ıa m-7O0O JİCC nU 1 1..k n a l*a I2S SJS 1İJ! ıana sa «aHB ua ıa 1H ıa ısı aa•m aa ıaIB aa12S ıa i lM xa usı IJS 6J0C 3J5C ıa ıİ 18MMT19M «B »«a1719 UMl 'f ı?Ui 1SBtaa ırjta •» anta uaa 4ffl a r » rnn xü(X 7OIB uca34HB as!us IHB ma aıuı519J30C USJBJ anJ5U0I] 112J8D ııajS ıma "fcS ıa SJN SUM ass srr an aa1271 ıaIJS un 19 ISi ajr B 9 3: >rıİM 19 s.nı 121 ue ın ss ın un 12» 533 1961 1*96 1414 sr 7W 18 MART 1999 B.B naJCC 7B I4J0C 82O0 n UOC '1 İ m n i t3SM SM 12208 *00 n.m.m ıJSS zm SS55 177S 535 775 "Î4CC y 8 X 18 MART 1999 İlJ İC6H &• il İ BORSA (2. ImtSM 233 «;:»>. 235 rittıan 23(. !**« 237 "«a» 2C r Xrfnn6ıta 2lt l â ı 245 TocıstHk 246 TsnlirUmç 25C Ta* jBBtÛMBB ^ T-tjtta? 2S£ Tûs*} 253 Tnas^obM 23 UNİErirtMn 2S 7 ü m O n v 258 ı M 5 C T * 259 ^ e i M n ı ^ M StMfe 263 ı'rt^dOr 26^ WSB »MMa 286WGMmaıifO 2S7vtnUI 23 TJŞBTM 266 f30Ş 27G Y B ^ f s i OT*SBSfarîs.YC 274 'u»irt "iji tm 125 'US ın15? IJS iım 4JB) ım ıa 1J58 !rS 2J50 ıa»6588 23508 ' « 658JB 1128 4381 3Ü» 1808 31830 1225 U i 5JJJ 540 34İC m İM 4.B ıffl 1950 njsS.4CC 1900 S2* ıa SEANS) FJ 11Z <İI 152 jJQQ sa 3U80 U i 4a 14a 118 IJ» 1435 2JS 1458 6 0 210» JCC 65039) ta 4250 3550 1400 31JCC 121 ıaa'je 511 $m ta 1500 4450 120! a 30 3J50 tıaS400 2J00 6BJ 7a b 1225 1İ25C 3JS W 1J75 40JOO ta :s2,« IJB 1558 ın mÜ88 2Ü5B 1481 5 5 0 * va 1858 ta» 32101 120 ıa 530 34J0O ıa 3JI 4,750 125SJOO 1950 sjj ıscc J5C 523 l» BÖLGESEL PAZAR (2. SEANS) MGm 005 Gotorla |B*IJj|l5 • hfTMfUll GJB aaJOO ıJOO 74JK ıa ia BM a»76CO 7600 '10CO l« flu ıa REPOPİYASASI Enıs/on 1 aOc Katr ,or Intert»* 7675-7(00 G u r * * stopataz 74 54 7 gunk* stopaH 32 gurtu* stopa(l SJ/b 8600 ra H « «JBI 78CO 7J00 74.000 ıa nl « 112 14,750 SJOO 1575 •JOO i IJSt 1475 ıs 1588 İM 7JBD euoo 11250 4J80 3550 14U0 3I5X 22 a5» 33J0 ta 1550 4JB8 aV® ım S20 7a ISMMTim ts 96100 185413S) 12K28 «LT7SJFU 1.131 E UîSS1300 1 * S eiAOBO ilİ317360 1J55J88 3825508 'SJ1JB 1390J75 HH5DU8B 34» 344» 28JM9» 14TU8 mm95HJM Û41JM uia156ZJ0O 1314» 11 «7JOC t3G.4BS.437 taao jjjpjl 82J84.0K 1129» İÜB %? 1159 14J17 1555 1J42 31*5(1 isa ıts 75! 1B61 & i.e23J63 IB ajcc 1120 427» 198 1467 31587 IJtl 1772 518 33.06 ua 3513 4543 IJ9S 6212 3JS1 tta6518 1876 un 18 MART 1999 sta 'JOO 74000 U ALTIN f tf'tıyflvst eşa 24«yaratji 22AyarbiE «a M 60244JOI ua ta ıa BitS r* 7*23 2iaoocoo 2230000c 25000000 27000000 3305000 * 23HJ0DD 335000 3300000 düşmeyebaşladığınıkaydedıyorlar Küs- künlenn seçımlen erteleme hareketı ıle uç hanelı rakamlarafirlayanfaizler ını- şe geçerken 1 yıl vadelı kâğıtlarda bı- leşık faızler yûzde 98-1OO aralığına ka- dargenledı Seçımlenn ertelenmesı y<5- nündekı hareketın sonuç ge- tırmeyeceğının netleşmeye başladığını beiırten Sumer- bank Hazıne Muduru Recep Atakaa bır haftada faızlenn ] O puan bırden arttığını anım- satarak "Bu dönemde her- kes kazandı. kay beden ise sa- dece Hazıne oldu. Bır hafta once yuzde 99'dan borçla- nırken bır hafta sonra vuz- de 110'lardan kâğıt satmak zorunda kaklı" dedı Dun yeniden ıkı hanelı ra- kamlara genleyen faızlerde kısa dönemde yuzde 95'e kadarbırınışbeklenıyor Bı- leşık faızlenn uzun bır ara- dan sonra yeniden genledı- ğını dıle getıren uzmanlar bundan sonrası ıçın yaban- cılann pozısyonlanrunönem- lı olduğunu belırtıyorlar Borsaçıkışta Ote yandan pıyasalardakı olumlu hava borsada da çı- kış getırdı Dun ılk seans 4 bın 200 dırencını de aşan Ulusal 1 OO Endeksı, ıkıncı se- ansta gelen satışlar sonucu yûzde 2 5'lukartışla4I69 87 puandan kapandı Başbakan Etevit'ın seçımler konusun- dakı kararlı turumu ve ordu- dan gelen destek ıle bırlıkte borsa yeniden hareketlendı Kuskunlen "bozguncu or- dusu" dıye nıtelendıren Ulus Menkul Kıymetler Yonetım Kurulu Başkanı Mustafa YsJ- maz. bu bır haftahk surecın Hazıne'ye İOO tnlyona mal olduğunu kaydettı YATIRIM FONLARI GunhıkDe<j% ATtPlFONLM) Iş Bant. Hase Foı Koıtay at AK»™ TîBA Ssgı?M<ı or 1tBA pKjma or HErYaLAKamaF SamlıArpKarmaFor YKYATpKanBfai VKYATplMKuniml F V X y A T a O e ^ w F o ı VKBATpKaraaFoi VakıfHoaefon rj^ba* A Tıpı Karma Fon Pamuta»* A no De*^er Sumer Karma Ryt îırtb»* Hsse SeriM for AtaATpKarmaFon Koçbs* Karma For KotSankHĞRFcn ^ot» « r o Dajokfr-cr 2222 ree »91049 302541 45944 48397 30531 19251 147107S 1154644 1M9640 645133 22838 1941? 17185 8961 17794 12743 1355? 3111» 1511567 7T73C8 21 7669 75001* 3696900 540684 5324'23 '82G6K 15940 46451 228190 21954S 106093° 23268 507336 13568 163018 31880 1090415 229674 37311 1012S 166E5 1182753 206 157 130 213 201 *4 103 144 139 199 1Ü7 251 239 238 2.37 257 ım 218 Û.94 174 108 182 3.63 2-77 190 105 228 239 200 72 193 200 150 210 206 139 207 405 TEB A 3SO Deg Oze> F feATfe GadkATfılUnnFon TH pp TeHoıFon-1 Taorler A *lp Karma Fon BayndrATpOt^UrF I EGSYal ATpKanraFon D TABYat ADltatanAF NonJSfifn lnıtds}QzB' F D C F DflnzbBrA A Karnıa F FtaATf»r>9#K FfnaATpKarmaFoi MEKSAATpDsfcke-For Y A AcarATpDetjı^ıeıiFon BTIPtfONLAH IşBank JatFon l$Bl* JeijıştoıFon işBank Vaoana M K. Fo™ Iş BankJaM ve Bono Fon = 5? -tt,«2 8 866 25836 4958 1 3539 15394 190107 46109 115371 129126 S9S06 58396 8625 11577 36925 62717 10291 31004 44816 24239 41451 37064 34827 VTt 45361 16175 31119 33433 18426 122» 11854 27225 19663 31636 18218 15745 12688 11894 13439 11338 14 46 9653 7529124 1257 549 5*2321 2579649 151 140 127 115 133 166 142 128 151 066 101 168 122 319 055 İ23 154 1J3 :53 2 76 328 157 164 16 154 165 1 33 165 126 1 « 093 138 423 '02 249 141 196 196 184 20 172 u22 128 023 053 M«t>«*8Dt<J|l0>Faı HBtlrtBUtFon HdEaBTaHvian! GmraSTİpUaFon GarantB'p Karma Foı GararHıMJCDB^lkBiFaı EAMBTpOlCJlkn EtfMfcBTpKanıaFon YKBBTpJaFuı YKSBrpClsMtaıFai YKB B Trtrf Bono Fonı YKBBVabMKıım FOT TKYBTpLMFon VKYBTaKıHonoFtn 32095(7 719255 3296966 3320987 9649662 3466964 1946042 261643 4127469 12*9096 VaMDg^fkaFon V^Yataaa Menkul Fom VaMlMRn VaMBTpKannFon OfHnkBTpDK^orF YaşataABTfıOatJşlOT YaprtatUaFon FînnBrpTarnMoKı Fhn6TpDe4jqMnFaı ftnara 6 Tp LU Ftnı Zra*BTp Deg^ten For araatBTpLlalFaı amTıMBaioF p H * 2 6 Tp DeMnn far PamkBTpüUFai Fan* B Tp De$şkw Fon EnAUMıTAvManFmt Emta*t>ttDe9qkaıFon &tetortl>»Foı SınıerDc<j#tnFı>i SumrLfelFai SuiKrTaMBonoFonu EgeFon-1 Kafcnı«BTpD<9fka)F DD Den«Ya.6Oegql<en TjnşFon-1 T«*Fon-2 Tirtte* T j M «e Bono Fo 5565043 2696519 11318(5 46358 47156 3986493 285*866 1606629 1272818 2*O<7 7 256932 1192599 141027 4211030 2917366 2472404 35 T 7O43 3441638 3115078 '2451 3239074 1849724 2928518 223^48 4132523 1314644 4264582 1446679 33298 33792 1744680 2221577 1447607 2'338 16346 2431561 '32 0İ9 068 C03 08' 0 25 020 0.49 020 184 020 054 O7J 4158 019 104 O " OH 041 020 088 0^1 018 020 103 0J6 021 v33 023 049 027 096 0.58 020 080 046 043 022 047 019 211 045 0S4 032 0 » 020 022 021 056 TSKBBTpOe^kenFon A B D W F A«bM> B Tahvi-eanc TaOtiBTpLMFon AuBTaMBanoF ABBTpLUFon Kottmk B QsM«i F B KottariıBDsiJihaıFon A t d l B D M p p o y KYanmBDeg^ken T * B D » l p * ş AUBTpLJdFon Y«nnFBCIeM»<Fon BrpUıtFan EGSBTahv* Bono Fon EGSYat BDe*terFcr: ABNAnnDsgitiunFon T S y B O * f Dencb B T#»v#-8ono Fon DerazbaıkBTIJstFon »13585 11715 4I73OS 83644 783071 404111 483043 381997 58S34 25100 10650 603528 91584 14313 224S67 27616 137351 38407 111218 58404 38315 387S2 237889 58643 141785 64464 89795 111601 28764 69124 16933 49692 14548 19336 41970 45671 36104 17707 14524 29616 12655 27428 21244 26571 24261 19965 17826 15760 15727 0» 016 060 oa023 043 017 017 041 136 040 1 14 017 0.20 046 044 049 027 019 141 039 321 035 035 025 C46 015 030 017 0.21 143 072 018 024 021 0 » 049 019 024 05S 029 063 034 0 74 084 041 113 025 018 YORUM özrm AKGÜÇ Faizlepin Yüksekliği Geçen haftakı yazımızda, Turkıye'de faızlenn yuksek olduğunu, ekonomıdekı koşullann, faızler- de duşme olasılığını arttırdığını savunmuştuk An- cak goruşlerımızı tekzıp edercesıne, yanılgımızı yuzumuze vuracak bıçımde faız oranlan hafta ıçın- de yukseldı Faızlerın yukselmesı, ekonomık nedenlerden çok, TBMM'dekı "küskunler hareketı"ne, Sayın Er- bakan'ı kurtarma operasyonuna, genef seçımle- nn ertelenmesı ve yenı bır hukumet kurulması ola- sılığına bağlandı Turkıye gıbı, bınkım duzeyı duşuk, kamu kesı- mı finansman açığı buyuk, dış odemeler dengesi sağlıksız, kısa surelı dış kaynağa gereksınım du- yan, ulusal parası sureklı değer yrtıren, yuksek bır enflasyonıst ortamda yaşayan bır ekonomıde fa- ızlenn duşuk duzeyde kalması beklenemez An- cak gunumuzde Turkıye'de faız oranlan ekonomık nedenlerie açıklanamayacak, taşınamaz duzeyde yuksektır Buyume hızı hemen hemen sıfıra ınmış bır ekonomıde, yuzde 50 O'lere varan, hatta aşan reel faız oranlan normal değıldır Bu denlı yuksek faız oranlarının ekonomi uzerındekı yıkıcı etkılerı- ne dayanılamaz Gereğınden çok yuksek faız oranlan kamu ke- sımı finansman açığını arttırdığı, kamunun temel goreviennı aksattığı gıbı, gelır dağılımını bozmak- ta, fîrmalann fmansman sorunlannı ağırlaştırmak- ta, ekonomık durgunluğu dennleştırmektedır Ekonomının lıkıdıtesını ayarlamak, faız oranlan üzerınde etkılı olmak Merkez Bankası'nın gorev- len arasındadır Merkez Bankası bu gorevı Hazı- ne ıle eşgudumlu bıçımde yerıne getırmelıdır Fa- ız oranlannın çok yukseldığı kamu kâğıdı ıhalele- nnde Merkez Bankası kamu kâğıdı olarak faızle- nn aşın yukselmesını onlemelıdır Ekonomıdekı lı- kıdıte sıkışıklığı bu şekılde gıdenlmelıdır Merkez Bankası'nın açık pıyasa ışlemlen (APİ) ıle banka- lan fonlamasma kıyasla, kamu kâğıttannın TCMB'ce doğrudan alınması dana sağlıklıdır Turkıye'de yı- lın ılk ıkı ayında emısyonda (dolaşıma çıkarılan banknot mıktannda), artış sınırlı olçudedır Ekono- mıde bır durgunluktan soz edıldığıne ve bu dur- gunluk gozlendığıne gore, TCMB, durgunluğun aşılması ıçın de emısyon artışı yolu ıle ekonomı- sının lıkıdıtesını genışletebılır Yuksek faız ıle sıyasal bır ıletı verılmek ıstenmı- yorsa, bankalan kurtarma gıbı bır arka nıyet yok- sa, TCMB, elındekı araçları kullanarak para pıya- salanna faız oranlarını duşurecek bıçımde muda- hale etmelıdır Son faız yukselmelerı ıle seçımler ertelenırse, ekonomi kotuye gıder, faizler hemen yukselmeye başladı gıbı kamuoyuna bır ıletı venl- mek de ıstenmış olabılır Merkez Bankası'nın başlıca gorevı, fîyat ıstıkra- nnı, ekonomık ıstıkran sağlamak ıse bunun ıçıne faız oranlannda ıstıkrar sağlamak da dahıldır Eko- nomıde gereksız olçude yuksek faız gıderıJmesı zor yıkıntılar doğurmaktadır Aşın yuksek faızler- te, durgunluğu aşmak da zordur Yuksek faız, har- camalann ozellıkleyatınm harcamalannın ertelen- mesı gıbı bır etkı doğurur Bu etkı, ekonomıdekı durgunluk beklentısı ıle de bırleştığınde, daha da şıddetlenır Yuksek faızle, ekonomık durgunluktan kısa surede kurtulmak, sıyrılmak olanaklı değıldır Kanımızca, Turkıye'de borç yonetımı TCMB'ye verılmelı, gerektığınde bu amaçla fonlar oluşturul- malıdır Borç yonetımı, faız, kur ekonomının lıkı- dıtesı, dış odemeler dengesi ıle yakından ılgılıdır Bu konuda TCMB, daha yetkın bır kurum konu- mundadır Kuşkusuz amaçlar, hukumetlertarafın- dan belırlenmelı, ancak bu amaçlar doğrultusun- da yurutme TCMB'ce yerıne getınlmelıdır Özetle, Turkıye'de reel faız oranları, bır ekono- mının taşıyabıleceğı sını- rın çok ustundedır Tur- kıye'nın ekonomık koşul- ları, faızlenn duşurulme- sıne uygundur Bu konu- da TCMB yetkılı bulunma- lı, TCMB, tum para polı- tıkası araçlarını kullana- rak faızten, dayanılabılır re- el duzeylere çekmelıdır Ekonomının yonetımı yonlendırmeyı, gerektı- ğınde mudahaleyı de ıçe- rır Ekonomının yonetı- mınde edılgen değtl, et- kın olmak gerekır SERBEST DÖVİZ CİNSI Amerhar Doian AJmMarlg FtncFısrtt HdandaFlom iıgfcSts* 19J«a.ın* SA±M J^onYenı AUŞ 363600 203700 ım 60500 180200 SS3500 2M5C D630C 3020 SATIŞ 363400 2OM0C sm 60950 31300 532000 20 1 » 97750 3065 MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Dolan 1 Danımarka Kronu 1 1 1 ngılız Stertını svıçre Frangı svec Kronu 1 Japrin Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Suudı Arabıstan R 1 Euro 1 AlmanMarkı 1 Belçıka Frarwı 1 UıksemtnjrgTrangı 11spanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 1 irtanda ürası tOOTtalyaı üretı 1 Hollanda Honru 1 Avusturya &lmı 1 Portekız Eskudosu 1 Rn Markkasj 1 Bulgar Levası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Surrye Urası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Sekelı 1 Yunar Drarımısı DÖVİZ AU8 360652 227,039 53420 586 941 248188 44 213 3 053 237 498 1175 805 46 727 96453 396 934 202 949 9840 9840 2385 60 512 504 001 20500 180120 28 846 1979 66 759 SATIŞ 362,391 228,524 53,683 590009 249 787 44 673 3 073 238,572 1191,292 47 042 96 627 398 848 203 928 9887 9 887 2 397 60 804 506 432 20 599 180 989 28 985 1989 67 081 19 MART 1999 EFEKTİF AUŞ 360400 225 995 53 383 586 530 247 816 44182 3 042 236619 1158168 46 694 95 730 202 807 9825 9 766 2 380 60 421 500 977 20439 179850 28803 1964 66 712 82 64 29 3 469 430 952 77 319 1 190 SATIŞ 362 935 229 895 53 806 590 894 250162 44 776 3 085 239 479 1209161 47150 97 352 204 173 9,902 9,961 2403 60,895 509471 20 677 181260 29 028 2004 67235 124 96 43 5 204 485 967 81284 1234 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 15858 6 7506 14508 81120 11793 15190 77035 3 7504 1İ.MS I K m y l D ISDfl 1SDR 1 Euro Avustratya Doları Danımarka Kronu isvıçre Franpı IsveçKronu JaponYenı KanadaDoran NOFVCÇ Krsnu S Arabıstan Rıyalı 1 6281 ABD Dolan 3 2875 ABD Dolan 137*0 ABD Dolan 496 838 Tl 11006 ABD Dolan 1 Euro 1 95583 Almaıt Mark 403399 Belçıka Frangı 403399 Luksemburg Frangı 166386 Ispanyol Pezatası 655957 Fransız Frangı 0 787564 Iriamta Lırası 193627 halyan Lıretı 2 20371 Hollanda Florını 13 7603 Avusturya Şılını 200482 Portekız Eskudosu 594573 Fıo Markkası TÜRKİYE SELÜLOZ, KÂĞIT VE MAMULLERİİŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ İLAN Stndıljmız Tuti >e Seluloz Kıgıt Mamullcn lK ılcn Scndft» m (SELULOZ 1$) OMT Man 1949 lanMcnnde vapıta XIV Olagan OOKI Kınılıı nfa scçtkn Yonenm Kunılu A-ıl .s Vcjci. Lvelermın Denetmı Kunılu \sû ve Yedek Uyelennın Disıptm Kunjiu \sıl \e Yedek L}refennın ad ve scvadian baba adı joğutn yen v« yıllan senfafcadakı gcrevlen tnolek ve ıkameüîahlan a^ağnia eosterlmtştır 2X21 Savılı Kanun un K m«ddesı go^mce ılao olunur SELILO2-İŞ SENDİkASI CB«(IX>ÖN£Tİ»I K l R l l l ADISA Erglıı ALŞAN Gal E ı j U ı AK TANRI\ CRDİ Gnl Stkraer SELÜLOZ-İŞ SENOİKASI GENEL rÖNETlM KURULU ASİL UYELERİ SELULOZ-tŞ SENDİKASI GENEL DENETİM KURULU ASİL UYELERİ MoAdsoyadı 1 2 3 4 5 6 Sendkadakı OÖrevt Ergm GenöBaşk Suat vorbso Ai Tamvent Hıfcmel BdbJ HaM Soyiıjrt MHaluk Afcaç Gnl8şk Vek. Medegı i» GertSekr Işç, Gnl MaliSekr GnlTeşieSe* ı» Katp USas GrtE5Sew KOoian Ustata. Dojjy* «tnn Sakaya 1966 Ta$kopru 1960 KuüarKâyu 1954 Karacaofer 1960 Karamursel 1965 Muğla 1962 Baba adı AiFa* Aö Menmet A-Rtza 8e*w Ga» ur TC TC TC TC TC TC Ikamigata Ye^KAfedterSftFBI D-6K.3Kortez/Kocaei CumtuıyetC Cmek ¥ap Kcop B Bk* N 1 TaskaDnvKastamonu OvaokMah KulacKö^tmit Karacaörer K3sabaa Cay'A)\OT M-PaşaM* 71*Sk N 15 Geü-e^ocae* AIMasMarı DabmarvMuJla SELÛLOZ-İŞ SENOtKASI GENEL YÖNETİM KURULU YEDEK UYELERİ NojMsoyad 2 3 4 HaU Bahçea Mehmel Madena Sendıkadakı g « m GenelYSn Kur YedUy GnlYonKır Yedek Uy Osman Gert Yân Acar KırYdUy Adnan Ûzer , 5 Raıf Soyaltm 6 Gnl YönKu- Yedek Uy GnlYonKıf Yedek Uy Adnan Gnl YânKur AMa; Yedek Uy MesJegı Kkx Ltstata Torna Ustas i » 1» D<*y* nı«n Izmrt 1952 Kastamonu 1956 Karacaofer 1956 IzmK 1965 Karamnel 1961 Çaycuma 1969 Baba adı Muserm Cemal Ûmer Talat Ibratm Aaan U»f TC TC TC TC TC TC lkame«gah> GuıeyMafıKen(Cr« TutuiçMk/bnt MakenlMarı Dataman/MuOa GaztMahOoğuşSıt 137Sk^BIK.1Aiyaı ÇmartMh ÖnderSk. N 18 Demce/tzmt KayaakMah Barbaros C ErsfcAp K2D2 KaramurseWocaet ArtKıS»u ı Çaycuma/ZongtMak | No 1 2 3 Msoyadı Hecep Çapkm Huseyın LYaman Kudrei Uslu S«ndkadakı flOfSVI GnlDenetfn KuAsiüy GrtDenettn KuJteiUy Mesle» Işç, GrtDenetm Işç Kw AalUy Doj.y* Baba Uyr w]f»ri adı Çayama 1954 Ortaca 1954 Maşukıye 1956 Tahan SaAet Şn\ TC TC TC tumelgalıı Pehttvantar Man Merkez Mafi 227 S* OrtacaMuğia ZaManMh Dostluk3 Srt K 2 D-6 Urnıt SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL DENETİM KURULU YEDEK UYELERİ No 1 2 Msoyadı Cemal Ertuğ Sendıkadalu Mesieğı Doğ-rk gomı » y » n GnOenebm Kuutma tmt Kur Yede* Ustas 1957 Uyesı K4ehmel GnJOenetm O4çuAJe« Terme Uzun KurYed Uy üstas 1966 3 MCengız Yasao0u an/Denefjm qçı Izmrt Kur Yed Uy 196» Baba adı Saadettn Omer Suner Uyr 'C TC TC Ikametgahı Sadettr Yaftm Cad OrttanUh MenekşeS BBI K S M t m d Sımpaşa M Dıknaı S N 11 K 2 Derree/tznıt Çnart Mh Yunus Enro Sk. N 47 A Dennce/lzmrt SELULOZ-tŞ SENDİKASI GENEL DİSİPÜN KURULU ASİL UYELERİ No 1 2 3 Art»oyack femaı Bcrem Guneş Hasan SeünH» Kur As* UV» Grtftapkn Kur Asiüy * Kasyer Bofi.y* vvyen Izmıt 1968 Çay 1956 Işçı Bartaı 1956 Baba adı Sadrettın Ismai Aiaattın Uyr TC TC TC kametgahı TepecıkMaft KuAar Kâyubnt Dumlupınar Mh MenderesCd Çoık Ap N 33/1Afyon IstasymMh Mevlana 9c ÇaycmWZonguldak SELÛLOZ-İŞ SENDİKASI Q E N a DİSİPÜN KURULU YEDEK UYELERİ No 1 2 3 AdMyadı Ergun Can Turan Enton Şahabemn BaMtal 34mltadaki M>4tXJ I X * y * «eywi GrtOapln Işç bnt Kur Yedek 1959 Uyesı Grtftap*n Kur Yede* Uyes '3nll>ar*ı Kur Yed Uy Maknst I » Iznvt 1962 tznut 1985 B«tB Uyr a * ı_ NureOn Yakup Husnu TC TC rc Ikametgahı Haa Hasan Mh YukanPazarCdZunut Ap N2K.2İ2mıt SEKAVazrfeEvien HattCanseverSk 13/3 B Izrmt ÇJart)ag Mh. BarafTe Cd OsmantAp K.7 D2OBB N 4 M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog