Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye |)1O7.4 CumhuriyetAD Y O TANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAY1Z 75. YIL SAYI: 26826 / 200.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19MART1999CUMA H E R H I K RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN Anafartalar Kumandanı MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT Bu önemli tarihsel konuşmayı 'Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde okurlarımıza sunuyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. MAUPASSANT PIERRE VE JEAN 1 A GUY DE MAUPASSANT PIERRE VE JEAN Çeviren: Bedia Kösemihal Bütün dünyada kısa öykünün belli başlı birkaç ustasından biri sayılan Maupassant'ın en özgün ve usta işi romanı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte. Kıvnkoğlu'nun açıklamaları liste dışı kalan milletvekilleri ile FP blokunu parçaladı Küskünler ralıatsızSezgin MeCİİSİ terk etti Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu'nun "312. maddeyi kaldırmaym, seçimi ertelemeyin" şeklindeki demeci küskünlerin hükümeti düşürüp seçimleri iptal ettirme planlannı altüst etti. Kıvnkoğlu'nun açıklamalannın ardından ilk fire DTP'den geldi. Eski Milli Savunma Bakanı Sezgin, "Ben bu işin içinde yokum" diyerek Meclis'i terk etti. DTP lideri Cindoruk ve FP Genel Başkanı Kutan, Meclis'in en doğru karan vereceğini söylediler. FP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener, "312. maddenin değiştirilmesi, seçimlerin ertelenmesi gibi konular, Meclis'in halledeceği konulardır. Meclis iradesi her şeyin üzerindedir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genelkunnay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğ- lu'nun "Tiirk Ceza Yasası'nın 312. maddesini kakürmayın, se- çimi ertekmeyin* uyansı seçım isteyen blokta olumlu karşılanır- ken küskûnler-FP blokunda par- çalanmaya yol açtı. Başbakan Bülent Ecevit bu sözlerle ılgılı olarak "Vatandaşlanmızın duy- gniarmı dile getirml; ohtu. ArOk, seçimler için geri dönüieceknok- ta geçflmfynY" degerlendirmesı- ni yaptı. FP Genel Başkanı Recai Kutan, "En fist kunım olan Meclis en doğru, en isa- betii olan hakkında karannı verecektir" derken DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,"Bu beyaıu, anayasanuı temel 240 oyla kabul edîldi Gensoru önergesi gündemde • TBMM Genel Kurulu'nda dün, ANAP'iı Beyribey ve 30 arkadaşımn hükümet hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı görüşüldû. FP destekli milletvekillerinin hükümet hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme almması 221 ret oyuna karşıiık 240 oyla kabul edildi. Küskünlerin hükümeti düşürmek için 276 rakamına ulaşması gerekiyor. • 8. Sayfoda 'MeClİS karan Verecek' Başbakan Ecevit, Kıvnkoğlu'nun sözlerini şöyle değerlendirdi: "Şu sırada Türkiye'nin bir hükümet bunalımına ihtiyacı da yok, tahammülü de yok. Ben Meclis'in, toplumun her kesiminden gelen eğilimleri göz önünde tutarak sağlıklı bir sonuca varacağına inanıyorum. Hiçbir konuyu pazarlık konusu yapmayız" dedi. DYP'li Kıratlıoğlu, Erbakan'a "312. maddenin geçmesi zor, seçimleri iptal ettirelim" mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'Rejimde asker gölgesi yok' • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun uyanlanndan "rejim üzerinde asker gölgesi bulunduğu yönünde çtkanma gidilemeyeceğini" belirten Cumhurbaşkanı Demirel, parlamento üzerinde yeni tartışmalar yapılmaması gerektığini vurguladı. Demirel devlet yöneticilerinin fevkalade rahatsız olduğunu söyledi. • 4. Soyfoda buyruklannın sınırlan içinde görmek miimkün değfldir. Bırakahm son sözü yü- ce Meclis söylesin" açıklamasını yaptı. Kıvnkoğlu'nun demeci, küskünlerin hü- kümeti düşürüp seçimleri iptal ettirme planlannı altüst etti. Küskünlenn dün kendi aralannda yaptıktan toplantıda Kıvnkoğlu'na bir deklarasyonla yanıt verilmesi gündeme geldi, ancak daha sonra bundan vazgeçildi. Kjvnkoğlu"nun açıklamalannın ardından. ılk t'ıre DTP'den geldi. Türk Ceza Yasasf nın 312. maddesinin değıştınlmesıne karşı olduğunu bildıren DTP'lı eskı Milli Sa- vunma Bakanı tsmet Sezgin, dünkü gö- ruşmeler sırasında, "Ben bu işin içinde yokum" diyerek Meclis'i terk etti. DYP Nevşehır Milletvekıli Esat Kırathoğlıı ise U Arkası So. 19, SH4'te 'UYARI'YA GİDEN SÜREÇ • 4. Sayfada SOL GÜÇBÎRLİĞİ: 312 KALDIRILMASIN • 4. Sayfada ERBAKAN FP'Yİ YÖNLENDlRlYOR • 5. Sayfada ÜTÜN tŞLER ASKIYA ALINDI Adalet Bakanhğı Ocalan'a kiliüeııdi • Öcalan'ınyakalanmasını "öncelikli işlerden" sayıp diğerlerini "askıya" alan Adalet Bakanhğı, özellikle son iki aydan beri, Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Gülay Atığ, Ayşegül Nadir ve Selim Edes ile ilgili dosyalarda ilerleme sağlayamadı. Bağımsız olarak yaklaşık 3 aydır görevde bulunan Bakan Selçuk Öztek, yasa, yargı, hukuk ve cezaevi sorunlanyla ilgili projelere de ivme kazandırmadı. Adalet Bakanlığı'nda görevli bazı üst düzey bürokratlar bu durumdan şikâyetçi olurken "Hiçbir bakan döneminde bu kadar pasifize olmamıştık" dediler. • 4. Sayfada Apo: Gerçek banş istiyoruz • Öcalan Imralı Cezaevi'nde avukatlan aracılığıyla açıklama yaptı. Kendisiyle ilgili basında çıkan haberleri doğru bulmadığım belirten Öcalan, Türk-Kürt çatışmasına meydan verebilecek açıklama ve eylemleri esefle karşıladığını söyledi. Abdullah Öcalan, "Kavgam güçlü bir banş ve demokrasi kavgası. Türkıye'de banş ve demokrasi isteyenler ile istemeyenlerin kavgasıdır" dedi. • 4. Sayfada Bombalı saldırı: 4 kişi yaralandı • Istanbul Samandıra'daki "Erzincanlılar Derneği"ne kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda dört kişi yaralandı. Yaralılar Özel Erdem Hastanesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, bombalı saldınnın ardından saldırganlann yakalanması için çevrede büyük çaplı operasyon başlattı. Şehir sulanna zehır kanştınldığı yönündeki iddialar da yalanlandı. • 4. Sayfada lusal Hmliğimiz Çanakkale'debelirlendi ÇanakkaleZaferi'nin 84.yıldönümü,düzenlenentörenleriekutiandı. Yazıhbir açıklamayapanCumhur- başkanı Süleyman Demirel, şanlı Çanakkale Zaferi'nin tüm insanlık için ibret verici derslerle dohı olduğunu, yurdun dört bir köşesinden gelen >ü/ buıkrce gencin a>ıu dava ve inanç uğruna biıükte çarpıştığuu vurguladı. Çanakkâle'de 18 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Başbakan Bülent Ecevit, Çanakkale Savaşrnın dünyanın en büyük destanlanndan biri olduğunu söyledi Ecevit, u Bu savaşla yurdumuzda padişah mülkü toprak kavramuun yerini vatan kavramı, teba kavTamının y- erini vatandaş kavramı almaya başlamışbr. Türk ulusal kimliği de bu savaşla beuienmiştir'' dedi. ' Ç A N A K K A L E ZAFERİ T C ' N İ N S t M G E S l VE B A Ş L A N G I C F • 7. Sayfada Kosova'da sonperde yaklaştyor • Kosova Banş Konferansı'nın Yugoslavya'nın uzlaşmaz tutumu yüzünden çıkmaza girmesiyle NATO'nun Kosova'daki Sırp hedeflerine hava saldınsı düzenlemesi olasılığının güçlendiği bildirildi. Kosovalı Arnavutlar Kosova Banş Konferansı'nın 1. turunda taslağı hazırlanan banş planını imzaladı. Yugoslav heyeti anlaşmayı boykot ederek konferans salonunu terk etti. • //. Sayfada Atina NATO'ya havale • Bir NATO müttefikinin, diğer bir müttefik ülkeyi bölmeye yöneîen terör örgütüne destek vermesinin ittifak tarihinde benzeri yaşanmamış bir durum oluşturduğuna dikkat çeken Tûrkiye, Solana'dan, PKK ile ilişkisi kanıtlanan Yunanistan'a karşı etkin önlemler almasını istedi. Türkiye, Solana'nın "güven arttıncı önlemleri rafa kaldırmaym" istemine de "Ortada gûven kalmadı ki, onu arttıralım" yanıtını verdi. .s • 11. Sayfada } AB'de reform çağnsı • Independent gazetesi, komisyonun toplu istifasında, yolsuzluk suçlamalanndan çok güvenlik biriminde yaşanan olaylann payı olduğunu yazdı. Gazetede, raporun, güvenlik biriminde yapılan atamalarla ilgili bölümlerine yer verildi. AB'nin, sorunlanyla başa çıkabilmek için bir an önce yeni bir komisyon oluşturması gerektiği belirtiliyor. îtalya, eski Başbakan Romano Prodi'nin Santer'in yerini alması için ısrar ediyor. • 10. Sayfada AHMET TANER KIŞLALI'NIN KÖŞESİ "HAFIÂYABAKIŞ" M 17. Sayfada 'ZİRAAT BANKASI YAĞMALANDF U 7. Sayfada ARI'NIN KARARNAMESİ KÖŞKTEN DÖNDÜ U 13. Sayfada TEKSTİLE KOTA DARBESİ • 13. Sayfada eoaa» i oouw t WMWK ı- ÛOİOO41TO Onoata OOrt Oocrttt 204.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yok BiPbiPhNten Farkı! Orgeneral Knmkoğlu'nun, Genelkurmay'ın hemen her zaman medyada ayırım gözetmeyen tutumundan farklı olarak gazeteci arkadaşımız Sedat Ergin'e ver- diği özel demeç büyük yankılara neden oldu. Olaca- ğa benzıyor. Tepkıyle karşılandı diyemiyoruz. Zıra, Orgeneral Ktvrıkoğlu'nun demeci gece yansı • Arkası Sa. 19,Sü.l 'de RTÜK ve Türk Telekom 'dan ayrıcalıklı tavır Cumhuriyet TV*ninyayımkesildi • Uydu kanalıyla izlenen Cumhuriyet TV'nin deneme yaymı durduruldu. Diğer televizyon kanallannın yayınına ses çıkarmayan RTÜK ile Türk Telekom'un girişimi tepkiyle karşılandı. Kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçmesine karşın yaymcılık ortammı düzenleyecek frekans tahsisi ihalesini yapamayan RTÜK, Cumhuriyet TV konusundaki uygulamasıyla çelişkiye düştü. • 14 Ekim 1998'de RTÜK'ten Kablolu Yaym Lisans Belgesi alan Cumhuriyet TV, daha sonra Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kablo lletim Sözleşmesi'ne olumsuz yanıt vermesi nedeniyle yaym izni alamadı. Cumhuriyet TV, Türk Telekom ile 28 Ekim 1998'de yapılan Uydu lletim Sözleşmesi'ne dayanarak Türksat 1-C uydusu üzerinden deneme yayınına başlamıştı. • 9. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kuser Adım Mapş Mapş! Bir haftadır, toplumun gündemiyle TBMM'nin gün- deminin birbirine 180 derece zıt olduğu bir süreç ya- şıyoruz. Haftanın başındaki genel görünüm şuna benziyor- du: * Futbol sahasında, basketbol topuyla, voleybol ku- rallanyla oynayıp, top kaleye girince, 'şah-mat' diye bağırılıyor. Kaleci de 'tüh be zar kötü geldi' diye dö- • Arkası Sa. 19, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog