Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyeı Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVREStNDEYAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26818 / 175000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 MART 1999 PERŞEMBE DSP, ANAP, DYP ve CHP'den gruplanna, 'Katılmaym, ama Ankara'da ohın' çağnsı Küskünler gerginliği ANAP'lı Okuyan 'Sandıktan kaçmaya çalışıyorlar' • ANAP'h Yaşar Okuyan, daha önce "seçim, seçim" diyen Fazilet Partisi 'nin, perişan olacağını anlayınca sandıktan kaçmaya başladığını ileri sürdü. Yaşar Okuyan, "Ama biz FP'yi sandığa kadar kovalayacağız, sandığın başında bekleyenler de gerekli hesabı soracak onlardan" dedi., M 5. Sayfada Basbakan Ecevit 'FP'nin ayak oyunlan' • FP'nin seçimlerin ertelenmesi yönünde başlatılan girişimdeki tavnnı sert bir dille eleştiren Bülent Ecevit, kapatılan RP'nin bir huzursuzluk etkeni olduğunu, sık sık siyasal ve rejim bunalımlan yarattığını söyledi. Ecevit, "Şimdi FP o geleneği sürdürme eğilimi içinde" dedi. • 5. Sayfada Parti karıstı Fazilet'te Erbakan bunalımı • Necmettin Erbakan'ın isteğiyle imzacılara yeşil ışık yakılması Fazilet Partisi'ni kanştırdı. Fazilet Partisi'nin, Anavatan Partisi kökenli genel başkan yardımcılan Cemil Çiçek, AIi Coşkun, Abdülkadir Aksu'nun yanı sıra Abdullah Gül'ün de "ikili oyuna" tepki gösterdiği belirtildi. • 5. Sayfada HÜkÜmetİ tehdit ediyorlar Kendilerine "TBMM'nin Çalışmasını Isteyen Millervekilleri Grubu" adını veren küskünler, girişimlerini engellemeye çalışan hükümeti "düşürmekle" tehdit ediyor. Küskünlerin, 13 Mart günü 68 kişi daha bulup 184 rakamına ulaşmalan gerekiyor. Baykal, grup karanna gerek olmadığını belirterek milletvekillerine "Toplantıya katılmayın" talimatı verildiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Küskünlerin, 18 Nısan seçimlennı er- teletme planlan doğrultusunda TB- MM'nin olağanüstü toplantıya çağnl- masını sağlamalan üzenne FP dışında- ki partiler alarma geçtı. ANAP, DSP, DYP yönetkileri, milletvekillerine "Ankara'da otun, ancak TBMM Genel Korulu'na katümavuı" talimatı verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur KumbaracıbaşTnın "Başbakan'm,sivil darbe değerlendirmesi kabul edilemez. Grubumuz toplanmazsa arkadaşlar kendi görüşlerine göre hareket eder" sözleri "küskünkre yeşü ışık" yorum- lanna yol açınca CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Grup karanna gerek yok. Milletvekillerinıize, toplantıya ka- tıhnavın talimatı üetildi" açıklamasını yaptı. "TBMM'nin Çaüşmasuıı Isteyen MİDetvekilleri GrubıT adına yapı lan ve "acil görev lerden sonra seçim yapılma- h" görüşü işlenen deklarasyona ımza- cılar sahıp çıkmazken. küskünlerden ANAP'lı Ahmet Alkan, provokasyon kuşkusunu dile getırdi. tmzacılar. en- gelleme hazırlıklan yapan hükümeti "gensorm la düşürüruz" diye tehdit et- ti. lmzacılardan Kınkkale Milletvekili Recep Mızrak ise ANAP'tan istıfa ettı. TBMM Genel Kuruhı'nun 116 millet- vekilmın ımzasıyla 13 Mart günü ola- ğanüstü toplantıya çağnlması, parti yö- netimlerinde tedirginlik yarattı. ANAP, DSP ve DYP grup yöneticileri millet- vekillerini Ankara'yaçağırdı. Küskün- lerin, 13 Mart günü TBMM Genel Ku- rulu'nun açılabılmesı için 184 rakamı- na ulaşmalan gerekiyor. Bunun için 68 milletvekilinın daha katkısına gereksi- nimleri olduğuna dikkat çekılırken CHP'den 9 imzacı dışında Önder Kır- M Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Cumhurbaşkanı Demirel, dışpolitik gelişmeleri değerlendirdi; Atina 'yıyine uyardı Yunanistan'dan 8istekOPERASYON TuncelTde 11 PKK'li öldürüldü YurtHaberteriServisi-Tun- celi, Diyarbakır \e Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlar- da 11 terörist öldürüldü. Çatış- malar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5"i de ya- ralandı. Samsun'da TtKKO üyesı olduklan öne sürülen 5 kişi yakalandı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Tuncelı Merkez'e bağh Laç Deresi bölgesınde yer yer karla kaplı, sarp ve en- gebeli dağlık arazide gerçek- leştirilen operasyonda PKK'- M Arkası Sa. 8, Sü.8'de MUDANYA • • Ocalan'ın avukaüna büyük tepki LEVENTGENCELLİ MUDANYA - lmralı'da ru- tuklu bulunan Abdullah Oca- lan'ın savunmasını yapacak olan avukat Ahmet Zeki Ok- çuoğlu dün Mudanya'ya gele- rek ilçe noteri Hacıbey Erdo- ğan'dan Öcalan'ın vekâletini teslim aldı. Okçuoğlu'na bazı vatandaşlar "Allah belanı ver- sin" diye bağırdılar. Yoğun gü- venlik önlemleri altında 34 YL 4973 plakalı özel otomobille beraberindeki 3 kişi ile birlik- te 11.00 sıralannda Mudan- M Arkası Sa. 8, Sü.3te Bakırköy'de iki ayrı patlamada 1 kişi öldü. 2 s i ağır 8 kişi yaralandı MEYDAN SAV\Ş ALANIGİBİ - Bakırköy'de ilk parlamanın meydana gcldiği yer bir savaş alanını andımordu; çıkan yangın sonunda dört araç kullaıulamaz hale geldi. Olay yerine gelen İstanbul \ alisi ve Emniyet Müdürü incelemelerde bulundular. Pat- lamayı, Çankın Valisi'ne yapılan bombalı saldınyı gerçekleştiren yasadışı TKP-ML TtKKO örgütünün üstlendiği biklirildL Teröryine vurdu• Bakırköy'de meydana gelen ilk patlama Carousel alışveriş merkezinin yakınındaki bir takside gerçekleşti, patlayan saatli bomba sürücünün yaşamını yitirmesine neden oldu. Görgü tanıklan, taksinin ön koltuğunda oturan bir yolcunun inmesinin ardından patlamanın gerçekleştiğini söylediler. tkinci patlama ise akşam saat 20.45 sıralannda Atrium tş Merkezi'nin önündeki otoparkta oldu. Şiddetli patlama sonucuçok sayıdaaraç zarar görürkenölenyada aralanan olmadığı belirtildi. HabeP V6 fOtOğraflv: BBTTİMI Ğiun^/öziüiNGOvn/mmTKüçüıaüm • Cumhurbaşkanı Demirel, Diplomasi" Muhabirleri Derneği üyelerini kabulünde, dış politikadaki gelişmeleri ele aldı. Yunanistan'ın teröre desteğini kesmesini isteyen Demirel, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: # Terörist kamplannı kapat. # Teröristleri tutukla, Türkiye'ye iade et. # PKK'ye silah verme. # PKK'ye lojistik destek sağlama. # PKK'nin yayın organlannı kapat. # PKK temsilciliklerini kapat. # Transit geçişe izin verme. # Kara para aklamalanna aracılık etme. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Yunanistan'ın teröre des- teğini kesmesi için 8 göstergesi ol- duğunu, Atina'nın bunları yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. Tür- kiye'nin terörün dış desteğini kes- me konusunda kararlı olduğunu belirten Demirel, "Öz savunma her zaman savaş demek değildir. Ben savaş ilan etmiyorum. Ben öz saMinma ilan ediyorum" diye ko- nuştu. Demirel, Avrupa'nın Ab- dullah Öcalan'ı korurken yaşamı- nı yitiren 30 bin kişiden hiç söz et- mediğini kaydederek DGM'lerin yapısının bir an önce değiştirilme- si gerektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Demirel, Dip- lomasi Muhabirleri Derneği üyele- rini Çankaya Köşkü'nde kabul ederek dış pohtik gelişmeler ko- nusundaki sorulannı yanıtladı. De- mirel'in çeşitli sorulara verdiği ya- nıtlar şöyle: Yunanistan destekliyor: Türki- ye'de cereyan eden terördür. Tür- kiye bununla mücadele ederken haklı olarak uluslararası destek bekler, haklı olarak uluslararası iş- • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te C U M H U R l Y E T ' l N K Ü T Ü R H I Z M E T İ KemaHzmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-III Dr. BERNARD CAPORAL Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu TÜRK KADIN11970-1990 NEŞE DOSTER Tanınmış Fransız tarihçi ve Türkolog Dr. Bemard Caporal, 'Kemalızmde ve Kemalizm Sonrasında Turk Kadını-lir adlı ılgi çekici bilimsel çalışmasını şu sözlerle tamamlamaktadır. "Mustafa Kemal, 1920 ile 1930arasında, bu kadar kısa bir zaman aralığı içinde bir ülkede, boylesıne bılınçlı ve sistemlı bir biçimde hıçbır zaman uygulanmamış olan belki de en devrimci bir programı uygulamaya koymuştur. Bir an için bizim dunyamızda Rönesansın, Reformun, XVII. yüzyıl bilimsel ve duşunsel devriminin, Fransız devriminin ve sanayi devriminin bir tek insanın yaşamı içıne stğdırıldığını düşünün... Turkıye'de kadının ozgüriuğe kavuşması, bütün bu devrimleri içine alan köklü bir eylemle kararlaştırılmtş ve gerçekleştırilmiştir." Dr. Bernard Caporal'ın bu onemli bilimsel çalışması 1970 yılına kadar gelen bir zaman kesitini içine almaktadır. 1970 sonrası Türk kadınının siyasal, sosyal ve ekonomık açılardan gelişimı Neşe Doster'in Turk Kadını 1970-1990' adlı kronolojik çalışmasıyla sunulmuştur. 3u iki onemli bilimsel çahşmayı tek kıtap olarak okurlanmızın ılgıyle karşılayacaklannı umarız Yarm Cumhuriyet le Birsel 7 yitirdik• Şair-yazar Salâh Birsel, dün sabaha karşı saat 03.00'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında yaşama vedaetti. Birsel'in cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. • 1940 kuşağı içinde zekâya dayanan alaycı şiirleriyle tanınan Birsel, 1960 yılından sonra ağırlık verdiği denemelerinde, günlük konuşma dilinin az bilinir sözcük ve deyimlerini, kendi yarattığı ilginç deyişleri ve şiirine egemen olan alaycı tavn bol bol kullanarak ilgiyle okunan yazılar kaleme aldı. • 14. Sayfada POLAT: İSTANBUL'UN SORUNUYÖNETİM B 7. Sayfada YARGIDAN 'BALLI TAKAS'A DURDURMA M 7. Sayfada GALATASARAY KUPADA FİNALİST MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK BOfMA Dun öncMu DOLAR 3KU» H1J00 MAUK Oui Onc«*u 200.700 Dttı 3406.000 Ismet Paşa'dan Ecevire... önce -Metin Toker'in dediği gıbi- bir "hafıza sürç-_ mesini" düzeltmek istiyorum. Dünkü Güncel'de 1961 seçımlerinden sonra Cum- hurbaşkanı Gürsel'ın. başbakanlık görevi bekleyen CHP lideri Inönü için "Gerdeğe girecek genç bir kız gibi heyecandan titriyor" dediğini yazmıştım. Oysa "Gürsel'in Inönü için söylediği bu söz 1961 seçimlerinden sonra söylenmiş değil. 2 7 Mayıs 'tan bir • Arkası Sa. 8, Sü. Vde TÜYAP 4. İzmir Kitap Fuarı Fuar etkinlik programı ve katılımcıların tam listesi... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hırsın Akılla Imtihanı! Bizde siyasetin doğası, haranın boğası gibkjir. Ne za- man, nereden, nereye, nasıl girişeceği belli olmaz... Küskün milletvekillennin yürek acısıyla başlayan Mec- lis'i toplama hareketi bereketli sonuçlandı. 1987, 1991, 1995'teki küskünler hareketine iki unsurektenince, bu kez sonuç değişık oldu: - Erbakan ın bir sonrakı seçıme de girememe kaygısı. -DTP ve onu ızleyen küçük partilerin baraja takılma en- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog