Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyef INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet Q)iO"7.4 RADvoCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNÜE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26805 / 175000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26ŞUBAT1999CUMA H R H I K K Dr. BERNARD CAPORAL Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-I Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasının birinci cildini okurlarımıza sunuyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... MICH\EL K.0HLH\AS KLEIST MICHAEL KOHLHAAS Çeviren: Dr. Necip Üçok Haksızlığa başkaldıran bir adamın öyküsü... Alman tiyatro yazınının en büyük yazarlarından Kleist'ın uzun öykü alanındaki başyapıtı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte.. Adaylarat liste isyanı Milletvekili aday listelerinde istediği yeri bulamayanlar tepki gösteriyor ANAP CHP DYP 'Siyaseti rezil ettiler' ANAP'ta aday göstenlmeyen mil- letvekilleri sert tepkı gösterdı. ANAP Grup Başkanvekili Metin Öney, "Siyaseti rezil ettiler" dıye- rek partisinden istifa ettı. Öney iıs- te dışı bırakılan 48 milletvekili ya- nında 30 milletveküınin de seçilemeyecek yerlere yazıUhğmi belirtti. llhan Kesici, "Bütün partilerde mevcut mılletvekıllennı tasfiye etmek gıbi bir du- nım var" yorurrmnu yaptı. Içel Milletvekili Halil Cin, ANAP'ın "konuşan kafalan" liste dışı bırak- tığını savundu. • 5. Sayfada Seçim sonrası hesaplaşma CHP'de parti içi muhalefet seçim- den sonra yönetimle hesaplaşma hazırlığında. Içel Milletvekili Fikn Sağlar, Genel Başkan Deniz Baykal ve partı yönetıcilerini '"iyi niyeth olmamakla" suçladı. Sağlar. "Veri- len sınav, emeğe saygısızlık boyutuna ulaştınlması nedeniyle başansızhkla sonuçlanmıştır" dedi. Ali Topuz," 19 Nisan'dan sonra da neden böyle oldu di- ye konuşuruz" derken Onur Kumbaracıbaşı, CHP'- de yaşananlan "deprem değil, olsa olsa sarsmtı" sözleriyle yorumladı. • 5. Sayfada Çiller'e büyük tepki Çiller, "muhalif gördüğü" isimler ile bazı DYP kuruculannı safdışı bı- raktı. Çiller'in Bayburt'a kaydırdı- ğı Namık Kemal Zeybek adaylığını çekerken Esat Kırathoğlu ise "Ana- lar bazen çocuklannı asın sevgiden boğarak öldürür, biz de öyle olduk" değerlendır- mesini yaptı. Susurluk kahrarnanlanndan Mehraet Ağar'ı liste dışı bırakan Çiller. Sedat Edip Bucak'ı yıne aday (Jarak gösterdi. Kemal Türkîer'in katil zanhlanndan olduğu gerekçesiyle yargılanan Celal Adan, liste başı oldu. • 5. Sayfada Parti örgütleri ayaklandı• Aday listelerinin açıklanması çeşitli partilerin yurttaki örgütlerinde büyük tepki yarattı. FP ve DYP'de yoğunlaşan tepkiler yüzünden Antalya ve Adana'da parti binalannda camlar kınldı, odalar tahrip edildi. Batman'da FP'liler parti tabelasmı indirip kapıya zincir vurdular. Antalya'da DYP il binasını basan bir grup, genel merkez aleyhine slogan attı. Partililer il binasında oturma eylemi başlattı. • Listelerde yerlerini beğenmeyen çok sayıda aday istifa etti. DYP, FP ve ANAP'ta bazı adaylar bağımsız olarak seçimlere girme karan aldılar. ANAP ve DYP'de aday listelerine tepki gösteren çok sayıda il ve ilçe örgütü yöneticisi de topluca istifa etti. Gaziantep'te aday listesini beğenmeyen Kozanlı Mahallesi Muhtan Cemil Çalışır, Şahınbey İlçe Başkanı Sermet Atay'a silah çekti. • 4. Sayfada • PARTÎLER ÎSTANBUL'DA SIKINTILI • 9. Sayfada • MECLÎS'Î OLAĞANÜSTÜ TOPLAMA ÇABASI • 4. Sayfada • SOYSAL: CHPDE DSP DE AYNI • 9. Sayfada • BELDE BELEDÎYE BAŞKAN ADAYLARI • 9. Sayfada Vjlttt enrlnvr Titnnin^in miivioi 41.Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Celine Dion. My Heart •R lUtl şuıtvitl s uurni, in rnu&gl ^ ^ O n , a d ü ajbümüyte .ydm Plağı' dalında ödüle d^ğer bu- lunnrken şarkuun söz yazartan John Horaer ve Wül Jennings de' Yüın Şarkısı' ödüliinü aldı. Dion, albümle aynı adı taşı- yan şarkısıyla 'En tyi Kadın Pop Şarkıcı" ödülüne, Eric Clapton ise 'M> Father's Eyes' adlı şarkısıyla 'En lyi Erkek Pop Şarkıcı' ödülüne layık görüldii (sağda). Hip-hop şarkıcısı Lauryn Hill ise dört daldâ ödül aldı. 'The Miseducation of La- uryn Hill' adlı albümüyk 'Yılın Albümü' ve 'Rhvthm \e Blues Dahnda En tyi Albüm', 'Doo \Voop (ThatThing)' adlı şar- kısıyla 'En tyi Kadın Rhythm ve Blues Şarkıcf. 'En İ>i \eni Sanatçı" ödüllerine değer bulundu (solda). PKK lideri, 33 erin öldürülmesi olayında Şemdin Sakık'ı suçladı 'Eruhkaffiam emnOcakm'dan'• PKK lideri Öcalan'ı sorgulayan savcılar dün akşam Ankara'ya döndüler; DGM Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Volkan ile görüştüler. DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Öcalan'ın ifadesinin 36 sayfadan oluştuğunu, iddianamenin hazırlanmasmın da 1-2 ayı bulabileceğini belirtti. Yüksel, PKK liderinin örgütün yaptığı eylemlerin emrini verdiğini kabul ettiğini söyledi. Kenya'da yakalandığında üzerinden 100 bin dolar çıkan Öcalan'ın ifadesinde, Yunan büyükelçiliğinin kendisine silah vermek istediğini, ancak kabul etmediğini söylediği belirtildi. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ab- dullah Öcalan'ın Tür- kıye"ye getirilmek üzere Kenya'da yaka- landığında üzennden yaklaşık 100 bın dolar para çıktığı öğrenıldı. Öcalan'ın ifadesinde, Yunan büyükelçiliği- nin çıkışında büyükel- çinin kendisine ver- mek istediği silahı ka- bul etmediğini söyle- diği kaydedıldı. Öca- lan'ı sorgulayan DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, iddianamenin hazırlanmasmın 1-2 ayı bulabileceğini be- lirtirken Öcalan'ın Şemdinli-Eruh katli- amını kabul ettiğini bildırdı. Öcalan'ı sorgulayan DGM Başsavcı Vekilı • 19. Sayfada İmralı Adası'na gittiler Avukatlara MHP saldmsı • öcalan'la görüşmek üzere DGM'den izin alan lstanbul Barosu avukatlanndan Ahmet Zeki Okçuoğlu ve îzmir Barosu avukatlanndan Hatice Korkut, Mudanya'da MHP'lilerin saldmsına uğradı. Yoğun güvenlik önlemleri altında iskeleye getirilen avukatlann atacına taş ve bozuk para atıldı. Mudanya Sulh Ceza Hâkimi Nadir Ülker'le birlikte Kıyı Emniyeti ve Oemi Kurtarma Işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait "Tahlisiye-1" botuyla İmralı Adası'na giden avukatlara yurttaşlar da büyük tepki gösterdi. • 8. Sayfada 3 PKJC'LI VE EİP AJANI ATİNA'DA İ 8. Sayfada Milli Güvenlik Kurulu uyardı 'lâmamstanteröre Jesonversin' • Milli Güvenlik Kurulu, dünkü toplantısında, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonra yaşanan gelişmeleri ve Atina'nın terore desteğini masaya yatırdı. MGK, teröre destek sağlayan ülkeleri uyardı. Türkiye, Yunanistan'm PKK'yi kınamasını, desteğine son vermesini ve ERNK bürolannı kapatmasını istedi. Başbakan Ecevit, bugün iki ülke arasındaki vize konusuyla ilgili basın toplanüsı düzenleyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 28 Şubat kararlannda alınan önlemlenn uy- gulanmasının aynı kararlılık ve etkinlikle sürdürûlmesine verdiği önemın altını bir kez daha çizen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Yunanistan başta olmak üzere te- röre destek sağlayan ülkeleri. bu desteğe son vermelen konusunda uyardı. MGK şubat ayı olağan toplantısında, Abdullah Öcalan'ın Türkıye'ye getınlme- sının ardından yaşanan gelişmeleri Yuna- nistan'm teröre desteğı çerçevesınde ma- saya yatırdı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel baskanhğında 5 saat süren top- lantının ana gündem maddesını Öcalan ve terörün dışdesteklen oluşturdu. Genelkur- may tstıhbarat Başkanlığı ve MtT tarafın- dan kurula sunulan bılgide Öcalan'ın ıtı- raflannda anlattığı, özellıkle >iirtdışı bağ- lantılanna ılişkın bölümler değerlendınl- dı ve terörü destekledığı belırtilen ulkele- re karşı ıztenecek yenı polıtıka gözden ge- çinldi. Demırel"in Fılipınler'dekı açıkla- masıyla yaşama geçırilen stratejiye göre, Türkiye Yunanistan'm PKK'yi kınaması- nı, desteğine son vermesini, ERNK büro- lannı kapatmasını istıyor. Öcalan'ın Yunanistan'mNairobı Büyü- mArkasıSa.l9,S0.3'te TEMEL EGİTÎM 12 YILA ÇIKARILSIN U 3. Sayfada tLHAN ERDOST'UN CEZASI ONANDI B 4. Sayfada GÖKTEPE DAVASINDA 21.DURUŞMA • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 302.100 Oncafcj NURK ûOncekı 198.000 M.ÎM oDun uatMO Oncekı 3.MO.0O0 AğlamaDuvam TBMM'nin çalışmadığından yakınan medya, aday listelerinin açıklandığı günün ertesi ağlama duvanna dönüştü. "Büyük fasf/ye'den "büyük vefasızlığa" kadar çe- şit çeşit başlıktan gözyaşı dökülüyor. Hesaplara göre, seçım karan alan Meclis'ten 149 milletvekili "gidip de gelmeyecekler" arasında. MArkosıSo. 19,Sü.l'de ABD Başkanı Clinton 4 Washfaıgtoıı barış îstiyor' • ABD Başkanı Bill Clinton, Washington'ın Kosova'da banş istediğini, ancak Avrupa'nın bu konuda daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerektiğini söyledi. Beyaz Saray'da basının sorulannı yanıtlayan Clinton, "Balkanlar'da istikrarsızlık olup olmadığı ABD'yi doğrudan ilgilendirir" dedi. • 10. Sayfada İki yıllık imzalandı Cumhuriyet'te tophısözleşme tstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Sendıkası ile gazetemiz arasmda süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. lkı yılı kapsayan ve oncekı gün ımzalanan söz- leşmeyle ücretlerde yüzde yûzü aşan oranda ar- tışlar sağlandı. Sosyal hakJarda da lyıleştırmeler öngören sözleşmenm sağladığı ücret artış oran- • Arkası Sa. 19,SH8 'de GUNDEM MLSTAFA BALBAY •••Siyaset Ku'liste' Seçim takviminin önemli bir halkası daha yaşama geçti. Önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ve- rilen aday listeleri 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayım- lanacak. 9 Mart'ta da kesinleşecek. Ankara'da aday adayları kazan, aday listeleri kep- çe... Ust sıradakilerin sesi borazan, atttakıler Halepçe... M Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog