Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

tCuınlıurlyt fAj«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG Sp\ -Italya Tesıslcnnde > CaJdes Na 39/41 ÇJ4334) C&a&ı Tetgi2)514 01 96 Faksgi2)514 0195 Cumhuriye76. YIL SAYI: 27087 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (J924-J945J8AŞVKZM/: NADİR NADİ (1945-1991) Bütün Dünya DINt BUTUN BİRASKER. POL1TIKACI DEVLET ADAM1 İSMET İNÖNÜ 5ARAUK1999PAZAR U M H U R I PLATON 1 N K U Ü R H I M î MEKTUPLAR Çeviren: İrfan Şahinbaş Platon'un "Devlet" adlı yapıtında geliştirdiği devlet tasarımıyla son yapıtı olan "Yasalar"da geliştirdiği devlet tasarımı arasında bazı temel farklar vardır. Bunların başında da devlette en iyi, en bilgıli kişılerin değil, yasaların egemen olması gelır. Artık devletin yönetıcileri yasanın üzerinde değil, yasa onların üzerindedir. "Devlefteki soylular monarşisinin yerini de monarşi ile demokrasi karışımı bir devlet biçimi almıştır. Peki, bu iki yapıt arasında ne olmuştur da Platon "devlet" tasarımında boyle koklu bir değişıme gerek duymuştur? Olan, Platon'un Sicilya yolculuklarıdır. Siracusa'dakı, başarısızlıkla sonuçlanan, devletle ilgili düşüncelerini yaşama geçırme, bir bilge kral yaratma denemesidır. Platon, bu seruveni, Siracusa Kralı Dionysios'a, kendisini Siracusa'ya çağıran Dion'a, onun akrabalarına ve başka Sicilyalı dostlarına yazdığı mektuplarda ayrıntılı biçimde anlatır. Platon'un devlet tasarımını gelişim süreci içinde kavramak için, kesinlıkle okunması gereken bir yapıt "Mektuplar"... Sah günü Cumhuriyet le birlikte... Dünya Ticaret Örgütü toplantılan başansızlıkla sonuçlandı Kazandılar Emekçflerinraûcadelesiboşa gttmedi. Gösterüerde öne çıkan Fransız çiftçi Jose Bove, bhkflerin tûr- leriyle oynanmasını protesto etmek için McDonald's'a sakhn düzenkmişti. (Fotoğraf: REUTERS) Küresel sömürüye karşı Küresei sömürüyü daha da arttıracak kararlar alınrnasrnın beklendiği Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantılan başansızlığa uğradı. Dünyanın dört bir yanından, geleceklerine sahip çıkmak için bir araya gelen göstericilerin protestolan, toplantılann başansızlıkla sona ennesi nedeniyle sabaha kadar süren sokak partisine dönüştü. Sonuç blldlrlsl yayımlanmıyor Farkiı kimlikleri ve söylemleri bulunan sendikalar, çiftçiler, işçiler, köylüler, çevreciler, öğrenciler, çokuluslu şirketlerin egemenliğindeki DTÖ'nün politikalanna karşı birleştiler. Sivil toplum kuruluşu Doğrudan Eylem Ağı (Direct Action Nervvork) Sözcüsü Juliette Beck, Dünya Ticaret Örgütü'nü vampire benzeterek "Zirveyi durdurduk. Böylece Drakula gün ışığına çıktı" dedi. DTÖ 3. Bakanlar Toplantısı hakkında sonuç bildirisinin yayımlanmayacağı belirtilirken yeni görüşmelerin ocak ayında DTÖ'nün merkezinin bulunduğu Cenevre'de başlayabileceği ifade ediliyor. • 13. Sayfada Yunanistan 'ın Helsinki de Türkiye 'nin adayhğına karşı çıkacağı, bunu Ankara 'ya dolaylı olarak ilettiği bildirildi Âtinaveto edecekSlmltiS'in İCOZU Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı konusuna açıklık getirecek olan Helsinki zirvesi öncesi Atina, veto kullanacağı mesajını dolaylı olarak Ankara'ya iletti. Atina'daki diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre mart ayı içinde Yunanistan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini sürpriz bir erken genel seçimle noktalamaya hazırlanan Başbakan Kostas Simitis'in tek kozu "veto." MUMT İBTkl Mwi • //. Sayfada İSVeç'teti kOŞUİIU deStek tsveç Dışişleri Bakam Anna Lindh ve Başbakan Göran Persson, Isveç'in de Türkiye'ye ileride insan haklannı güçlendirmek için somut önlemler alacağı konusunda "inandıncı olursa" Avrupa Birliği adayı olarak resmi statü verilmesini isteyen ülkeler arasına girdiğini açıkladı. Lindh, Yunanistan, Hollanda ve Fransa'nın, Türkiye'ye aday statüsü tanınmasından önce Kıbns sorununa bir çözüm getirmesini istediklerini ve zirvede, en çok tartışılacak konunun Kıbns olduğunu da anımsattı. GOHUN UÇKMTH MM4 • //. Sayfada Nükleer santral ihalesi Clinton'm ziyareti sırasında bağlandı Akkuyu'da ABD lobisi> Akkuyu nükleer santrah için teklif veren Westinghouse şirketinin projeye katılmasını saglayacak anlaşma, ABD Başkanı Clinton'ın 15- 19 Kasım günlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tamamlandı. Ust düzey bir ABD'li yetkili, "Bu anlaşmanın imzalanmamış olması Amerikan şirketlerini Akkuyu projesinde dezavantajlı bir konuma getirmişti" dedi. Nükleer karsıtları 'Kesintiler nükleer tezgâhf # tzmır Nükleer Karşıtı Platform adına açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Metin Erten, hükümetin son yaptığı toplantıdan "nûkieer enerjiye geçiş ve nükleer santral kunna" karannın çıktığım, böylece elektrik kesintilennın altmdakı gerçek nedenin bellı olduğunu kaydettı. • 8. Sayfada TÜRKİYE'YE DAYATILIYOR \ 8. Sayfada SERKANDKViİKrAŞ Başbakan Bülent Ecevit'in son yapdan enerjı zirvesınde ık- na olduğu ıddıa edılen nükleer santrallarla ılgilı ıhale, ABD Başkanı Bill Otaton'ın Türkiye ayareö sırasında bağlandı. Chn- ton'ın zıyaren sırasında ıkı ûlke arasında ımzalanan "BÜldeergü- cün banş amaçlarta kuUanılaca- ğma ilişldn anlaşma" Akkuyu ıhalesıne teklif veren ABD'li Westınghouse fırmasının da yo- lunu açtı. ABD'li şuicetlenn yurtdışında nükleer ihalesıne gi- rebılmelen için VVashıngton'ın o ülkeyle garantı anlaşmasını ımzalamış olması gerekıyor. CHP Genel Sekreter Yardım- cısı Beldr YdrdagüL Tûrkıye'de nükleer enerjı santrah kurulma- sı karannın, teknolojık gelı^me- ler ızlenerek yenıden gozden ge- ç^uılmesinı ıstedı. Galatasaray Unıversıtesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. TolgaYanmmda "Mffl- yariarca dotortık işlerin olduğn yerlerde sh°asüere,çeşitiihediye- İerin>TUUsıra tebdhkr degelebt- Jeceöni" öne sürdü DSP Bursa MArkasıSa.8,Sü.l'de OZELLESTIRtC YALANLARi KESKmemur zammını ve bütçeyi protesto etti Türkiye'nindörtbir yanındanAnkara'yagetenbinkrce kamu emekçisi, hûkûmetin memariara verdiği yüzde 15'likzammıve IMF direktifleri doğruKusundahaznr- lananbütçeyiprotestoetti.KamuEmekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sh-ami Er- dem, bütçe adı altında ülkenin emekçilerine ve halkuıa sefaktin dayatıldığını beürtti. • 8. Sayfada >SAĞ PARTÎLER SEÇMENE OYNUYOR Hükümette idam rahatsızlığı# Hükümet, karar düzeltme istemi ile Öcalan konusunu Helsinki zirvesinin gündeminden çıkarmayı başanrken koalisyonun sağ partilerindeki rahatsızlıklar su yüzüne çıktı. MHP'de, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, "Öcalan hakkındaki karann uygulanmasının Türk milletinin menfaatına olduğunu" savundu. # Başbakan Bülent Ecevit ise ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın "DSP ile tek başına olsaydık idam etmezdik" sözüne atfen "Ben görüşlerimi kendim açıklanm" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. • 4. Sayfada JLÖK BAŞKANLIĞISEÇİMİ Demirel, Gürüz'ün üyeliğiniyenüedi % Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, görev sûresi bugün dolan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve YÖK üyesi Prof. Dr. Kemal Gûrüz'ü yenıden üyeliğe seçti. Gürüz'ün yenıden YÖK üyelığıne seçılmesi YÖK Başkaru olarak atanma olasılıguu yükselttı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, gazetecilerin "Kemal Gürüz'ü YÖK üyeliğine atadınız. Başkanhğa yenıden atayacağuuz yorumlan var. Ne diyorsunuz" sorusunu "O hak benım" şeklinde yanıtladı. • 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 13-21-26-27-33-47 TÜRK-İŞ YÖNETÎMİ BUGÜN BELÎRLENÎYOR U 8. Sayfada RESSAM, SULTAN VE PORTRESİ M14. Sayfada BEŞÎKTAŞ ADANASPOR'A YENÎLDİ MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Doğpular - Eğriler Çeşitii yönlerden değişik rüzgârlar esiyor. Oncelikli sorun hükümet. Koalisyon içinde bir so- run çıkması olası mı? Hayır! Başbakan Ecevit, "Şu anda o yönde en u- fak bir belırtı yok" dediğine göre, koalisyondan her- hangi bir olumsuzluk beklenmiyor. ömeğin, sık sık gündeme getirilen bir konuda da ortaklar arasında "birkriz olasılığı görmüyor" Başba- UArkasıSo.8,Sü.l'de Istanbuİ'u kurtarahm İstanbul, riskinin iyiden iyiye arttığı söylenen ürkütücü fayların tehdidi altında 21. yüzyılı karşılıyor. Olası yıkımlar, can ve mal kaybı konuşuluyor, çoğu kişi de bireysel çözümler anyor. Oysa "dünya mirasımız"ı kurtaracak olan, kentsel bir restorasyon seferberliği. Yoksa... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY YDD: Yeıükçe Doyma DOzeni! "Olup bitenler çileden çıkanyor ınsanı. Memleket baştan başa azapla kıvranıyor, Yıldan yıla büsbütun allak bullak... Bir öncekini aratıyor her geçen yıl. , Kargaşalık var ülkede, yıkımın eşiğindeyiz. Kapı dışan ettiler adateti, Haksızlık kol geziyor hükümet çevrelerinde..." Talat Halman'ın dilimize kazandırdığı, küçük bir UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog