Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26ARAUK1999PAZAR 10 H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr Parklar şehrinde sonbahar ALMATI OĞUZ BULUT Mevsüni mevsimine, hatta günü gûnûne pek uymaz Alman'nın... Bir bakarsrnız yaz ortasında buz kesmişsiniz, bir bakarsınız kasım ortasında ceket fazla gelmiş, ama ertesi gün soğukla baş etmek için palto ararsınız. Bu yılrn mevsimleri de pek faıklı geçmedi bu güzel şehirde, örneğin eylülün son hafta sonu şehir merkezinde soguk hava ıle birlikte sıkı bir yağmur, şehrin sırtını dayadığı "AJataıTda (AJadağ) ise kar yağışı vardı. Ertesi gün ise pınl pınl bır mayıs sonu güneşi ortalığı sarmıştı Sonra tüm ekim ayı neredeyse böyle geçti. Oysa bu sıralarda, daha kuzeyde yer alan ûlkenin yeni başkenti Astana'da çoktan kış günleri başlamıştı. Ancak bu durum, sonbahann en belirgin yönüne, yani doğanın rengârenk hale gelmesine engel olmadı. Şehır kırmızının, kahverenginin ve bütûn diğer toprak renklerinin bin bir çeşidi ile kaplandı. Bundan en büyük payı da parklar aldı. Aslında parklar demek belki pek dogru değıl, çünkü Almatı öyle yeşil bir şehir ki, şehrin tamamı tek bir park olarak nitelenebilir. Görünüm böyle olunca, doğanın bu tek hûzünlü mevsiminde tüm şehir inanılmaz bir renk cümbüşüne bûrûnür. Doyamazsınız ağaç yapraklannın birbirinden parlak renklerine, elde fotoğrafmakinesi, gördüğünüz her ağacı görüntülemek istersıniz. Bu mûmkün olmaz elbette, o zaman daha derli toplu görûntûleri bulacağînız irili ufakü, birbirinden şirin parklara dûşer yolunuz. Bunlann üç tanesınden özellikle bahsetmek gerekir. llk gideceğiniz şehrin en görkemli parkı olan Panfılov Parkı olacakür. Içinde tkinci Dûnya Savaşı sırasında Moskova yakınlanna kadar gelen Alman ordusuna karşı verilen ölümüne mücadelede büyük yararlılıklar gösteren 28 Kazak kahramana adanmış son derece estetik bir anıt yer alu-. Anıtın simgelediği anlam bütünlüğü görülmeye değer. Yerden çıkan ve hiç sönmeyen bir meşale bu kahramanlann unutulmayacağını gösterir. Yine parkın içinde, anıtın çok yakınlanndaki şehrin alametı farikalanndan Voznesenski Katedrali yer ahr. Son derece ilginç, hatta şirin görünümlü rengârenk bu yapı ile Avrupa'nın gri- boz renkli, Barok veya Gotık tarzlı soğuk katedralleri arasında pek bir benzerlik bulamazsınız. Gideceğiniz diğer park Gorki Parkı'dır. Şehrin en eskı parkı olan bu mekânda ünlü yazann dev bir heykeli bulunur. İçinde yazın cıvıl cıvıl olan bir de lunapark vardır. Şehrin Alatau'ya yakın kısmında ise bır başka büyük park olan ve haUon kısaca VDNH (Vidinaha) diye bildiği park bulunur. Istanbul'daki TÜYAP benzeri bir fuar merkezıni içinde bulundurması nedeniyle bu park diğerlerine göre daha ayak altıdır, orada köpeğuıi gezdirmeye çıkan yaşlılar veya sarmaş dolaş âşıklardan çok, ış güç peşinde koşturan ınsanlan görebilirsiniz. Almatı'ya sonbahann geldiği sanatsal ve kulturel hayatın değişmesinden de belli olur. Ekim ayı başlanndan itibaren tiyatro, sergi, konser, opera gösterileri ivme kazanır. Yaz boyu uyuyan toplumsal aktiviteler birden çeşitlenir. Şehrin iki modern sınemasına yeni filmler gelir, galerilerde ressamlar yeni eserlerini sergilerier. Kasım ayı içinde iki güzel sürpriz ile karşılaşo Almatılılar. Önce aym ilk hafta sonu Rusya'dan iki çok sevilen müzık topluluğu geldi. "Maştnjı VremenP (Zaman Makinesi) ve "Vtekresenye" (Pazar). Her iki topluluk da daha önce birkaç defa şehri ziyaret etmişlerdi, ancak bu sefer ilginç olan konsenn ortak venlmesi oldu. Bu iki topluluğun eski Sovyetler Büiiği sınuian içinde yaşayan birçok insan için özel bir önemı var. 1970'lerin ortalanndan itibaren rejimin "görroezdengeknğTilk rock gruplannın başuıda gelir her ikisi de. Bu durum onlann popüler olmasına yol açmış, ancak bunun ardına sığınıp ucuz müzik yapmayı asla düşünmemişler. Tam tersine, hem tuularda, hem de sarkı sözlennde hep çıtayı yükseklere koymaya ugraşnuşlar. Konser en az üç bin oturma kapasiteli mûkemmel bir akustiğe sahip olan Cumhurtyet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Sahnede iki davul, bir org ve toplam altı gitar bulunuyordu, mûkemmel bir uyumla çaldılar, her iki topluluğun beyni diyebileceğimiz Andrej Makarcviç ve Akksey Romanov gitarlanna hâkimiyetlen, usta yorumlan ve dınleyici ile olan içten bağlüıklan ile salonu dolduran "her vaştan gendn" yaratûğı coşkulu koro ile birlikte çaldılar, söylediler. Sonuçta ortaya akülardan çıkmayacak iki buçuk saatlik bir performans çıktı. tki hafta sonra, yine aym yerde bir rock efsanesi topluluk, Nazsretk sahne aldı. Hard-rockın bu unutulmaz topluluğu geçen sene de Alman'ya gelmiş ve hak ettiği ilgiyi görmüştü. Ama bu sene, daha iyi bir tanıtrmdan olsa gerek, salonda ayakta duracak yer bile kalmamıştı. Sahnede kaldıklan iki saat süresince babalar müthiş bir konser sundular. Salonu dolduranlar hem şarküara eşlik ettiler, hem de doya doya dans ettiler. Yazının başmda söylemiştik Alman'run mevsüni mevsimine, günü gününe uymaz diye. Bu yüzden, yann öbür gün hangı akla hayale gelmedik yüdız topluluk, hangı mevsimde bu entelektüeî duzeyı yüksek şehre gelir, belli olmaz. Ama belli olan bir şey var, gelenler Almatılılardan çok memnun kalırlar, çünkü bu şehrin insanlan sanatı ve sanatçıyı nasü takdir edeceklerini çok iyi biliyorlar. Havanalı İsâ Hıristiyanlar Noel'i kutladı malan Roma'daki San Pierro Kifisesi'nde dün gece yansı yapılan No- d ayiniyle başladı. Papa II. Jean Paul, ayinde yapoğı konuşmada, in- sanhğm sevinç. kaygL, gözyay ve umuüanna değindL Ayin, geleneksel Noel şariastyU sona erdi Dünyanın pek çok ülkesinde de Noel kutlan- 4. (Fotoğraf: REUTERS) Isa her yerli olabilirdi ya da Havanalı? Galiba ayak basmadık yer bırakmamıştı yeryüzünde! Şimdiye kadar yüzlerce Isa görmüştüm; binyılm ötesinden ikonlarla beynimize kazınan Anglo- îsalar... Ama ben en çok Havanalı isa'yı sevdim. Benceo kendi kendisiyle dalga geçe büiyordu, fiitursuz bir hali vardı, post-moderndi, hatta biraz da ateistti, her haliyle sıradışıydı. Belki de tsa'nın oralı olmak isteyeceği son yer Castro'nun Havana'sıydı. Otelin karşı sahüınden görebiliyordum onu; Havanalı Isa olmaktan hoşnuttu, diğer tsa heykellerinden farklı olduğunu biliyordu ve bir Lsafigüründe olması gereken kederli ve alçakgönüllü ifadeden yoksun olmanın ^ ^ ^ ^ - _ ötesinde yüzünde bır de ironik tebessüm taşıyordu. Onu böyle aniden karşımda bulmuşken dünyada bırakamazdım. Bızim oralarda tsa fena halde in'di. Çünkü yeryüzü katmanlanmn arasında sıkışıp kalmış bir yaratık dünyanın rahmini tekmeleyip dururken kıyamet tellallanna gün doğmuştu, ıyimserleT ise dini öğretilerine sarılmıştı sımsıkı: "Hayır kryamet kopamazdL, çünkü İsa layametten önce gelecek ve kırk yü yaşayacaktı! "Dinle Havanalı" dedım ona, "Gerçekten söyiendiği gibi kryamet kopmadan önce yeryüzüne inip bizünle kalacak mmn? Bümek istiyonım, buna ihtiyacun var! Belki de en çok şündi vaat ettiğin o dingin lark >ıla ilıth acım var~" Havanalı îsa bilge maskmı takındı ve "Bu yeryüzû afetleri senin sinirierini fena halde bozmuş çocuğum!" dedi. "Istersen sana Îsa ve kryamet ibşkisini açayım birazJ" Yalruzca tsa değil bütün peygamberler yeryüzüne yeniden iniş izni istediler; hani şu ikinci şans dedikleri türden... Ve ınecek olanlara yanlanna almak isteyecekleri üç şey sorulurdu ve sıra bana geldiğinde ben de bizim Musa'nınki gibi edebimle "*Asam, Tevradım ve dîş firçam'" gibılennden masum bir yanıt vereceğime, HAVANA ŞANSIN TÜZÜN şöyle deyiverdim onlara: "Diş firçasi,cep teiefonu ve kondom. tşte o anda Tann _ — _ - ^ _ öfkeyte meieklerme döndü ve kryamet için gerekU hazırfaklarm başlatümasını buyurdu, ki bu da bir kırk yılı bulur çocuğum... tşte sana fazladan bir zaman; hani şu artık yıl dedikleri türden. (E bizünki biraz daha uzun oluyor tabö) Daya doya yaşa" Galiba bu kadan biraz fazlaydı, Havanalı tsa için bile... Binlerce yıllık bir ikon enkazı vardı içimde. Yüzümdeki hayal kınklığının resmi, zaman ötesinden bakıldığmda belki de mağara duvarlanndaki abartüı duygu fıgürleri kadar ilkeldi. Şimdi Havanalı tsa müşfik ve sevecendi: "Bazı şeyler değişir çocuğum» Dile kolay, ikibin yıl!" Ne söyleyebilirdim ki? "Hoş geldin veni binyüa tsa, Havanah tsaL" YeniŞündi açıkçası her gün hafta, her hafta ay, her ay yd, her yıl yüzyd, her yüzyü sonunda da bınyıl değışmedığuıe göre, -Miladı kime göre saptadığmıza bağlı olarak- bükaç gün sonra, yukandakilerin hepsini büden değiştireceğiz. Önümüzdeki hafta Paris'te "feteğin çarla"ndan çarkıfelekli günler, geceler, saatler çalacağız. Özellikle de cumayı cumartesiye bağlayan gece ve sabahı. Yani "mUenyum r 'lu bü ydbaşmda! Fransızlann iddiasına göre dünyanın (5'er kulvarlı gıdiş- gelişi, bü o kadar da yer yer mermer kaplı kaldınrnlan ve yan lüks mağazalanyla - zira gerçek lüksler yan sokaklarda-) en güzel caddesi Cahmps Elys'ees'ye (Elize Tarlalan) kadar ulaşabdme şansına (kün bilü belki "şansstzhğnuT demek de doğru olabılir) sahıp olanlar, "Bmyü'da bir" rastianır tarihi bü dizi göstenye tanık olacak: "2000 YıhmnKapılan" Egemenlerin dünyanın döndüğünü teslün etmesüıden asırlar önce "MevJevüer" dönerken bütün bu güzel yannlarl hülyasıyla girelimşaşaalı tantanayı, gösterileri kâğıt üstünde borçlu olduğumuz (!) Isa peygamberin yaşamının son demlerini, gerildiği çarmıhta çektiği ıstırabuı sembolü "çarkıfeiek çjçeğj" de tam bü "teker". Yani 400 küsur türhı "passiflora" cinsi, acılı-ihtrras çiçeği "teker çarkıfelek''te -büaz açarsak-, Korona dikenli tacı, çarmıhtaki çivileriyle, îsa'run 5 yarasım süngeleyen beş erkek organlı merkezi (çiçeğtn orta bölümündeki dokulan) ve "Hazrefüıe ihanet eden Yahuda ve yüıe "onu" üıkâr eden Petrus'un dışında kalan 10 havariyi temsil eden 5 çanak yaprakla 5 taçyaprağı da buluruz. Elize Tarlalan Caddesi her yıl sonu gecesi, yılbaşında hava koşullan elvermese bile, asgari yaklaşık 300 bin kışı ağırlar. Bu "miknyum" sonunda Îsa'run babası izüı versüı vermesin, dünyanın ve Fransa'nm 44 bucağından koşacak, en azından 3 milyon "taBhB", "12 çarkrfetekM" muhteşem olmaya namzet (1) bü "lazerti, müzikli, dansh gösteri jöleni" yaşayacaklar. Hani yani "oUy", sıcacdc evüıde oturup TV'nin kuytusunda da seyreddebilü, fakat o talihliler gibi "yaşanamaz"(!). Bü gün öncesmden, beşte büi "seyrüsefer"e kapatdnuş bü kentte (Paris), 20 bin sivd-resmi gûvenlik görevlisüün korumasmda, 2 bin dansçı, akrobat ve figüranın eşliğinde, 2. bının sonunu -ama 3. binin başı ohnadığını (elbette ki 3. bin, 1 Ocak 2001'de gelecek)- duyuran gece yansı çanlannm çaknasıyla başlayacak kutlamalar dmsi"ZaferTakı''ıyla "Concorde-Konkord" meydanı arasında yer alan mekânda (Elize Tarlalan Caddesi'nde) gerçekleşecek. Gecenın ana öğesi dönen tekerlekler, "çarktor", kendilerini tsa'nın "çarkıfefckgiller'' tekelıne kaptirmadan çok önce, tÖ 35OO'lü ydlarda kayıtlara düşmüş, Sümer hiyerogliflennde "kızaldan donatmı; tekerier" biçimınde sergilenmiş ve bü arüamda "nygarhğm ayaklan" olmuş. tster Asur-Keldani-Yahudi-Kopt PARİS UĞUR HÜKÜM takvünlerine göre 5 binli yıllarda dolaşrn, ister devrimci takvimlerde 100'lere, 200'lere uçun, ister Rumi-Hicri'lere göre 1400'lerde bekleyüı, GMT-Evrensel Saat Ayan'yla aşağı yukan 5500X365X24 saat önce adamlar, gerçek atalanmız tekerleği keşfetmiş ve kullanıyorlarmış. ilk "akdh biKm-kırrgu" fılmı, rahmetli büviik sinemacı Stanky Kubrkk'ın "2001'in Odiseus T> undaki uzay gemisinin "çark" olması da pek raslantı olmasa gerek. Ama Elize Tarlalan Caddesi'nde kurulan 11 ve Concorde Meydanı'na konan 1 başat tt teker"le dönen "çarklar" ise bü başka. 21. yüzyılda artık "muhbir Yahnda" ve "inkâra Petrns"ta 12 havariler kervanma katdıyor gibi "ryimser" bü yorum - - — — yapılabileceği gibi, 100 miryon franka rnal olan (16 miryon dolardan büaz fazla) ve ınşası nedeniyle şehk trafiğüıi 10 gündür dumura uğratan, şu bü gecede tüketilecek "sffk"üı (Fransızlar sirk sözcüğünü sık sık bü faaliyeti kınama anlamında kullanırlar) parasıyla ülkedekı 3 milyon işsize okkalı bır yıl sonu primi veya 100 kişilik orta ölçekli kalıcı bü işyeri de açılabilüdi gibi olumsuz yorumlar da gündemde. Canım, "binyıkia bir de" olsun, denilebilü! Zaten 72 milyon turistle dünya turizm bınncisi Fransa yalruzca ydbaşı şenlüderi etrafında 7 milyondan fazla turist çekecek belki. 2000 yılına yaydmış bü dizi 3 bininci ydnı eşiğüıdeki faaliyetüı ilk önemlisi "çarkrfelek gösterisi" için en küçüğünün yüksekliği 16.6, en yükseğüün boyu 60 metre olan 12 teker, "dönme dobbm" her brrinde TV kameralannm görüntüleyeceği saatler sürecek olan gösteriler var. Louvres Müzesi bahçesinin dış suunnda, Concorde Meydanı'na kurulmuş görüntüleyeceği, saatler sürecek olan gösteriler var. Louvres Müzesi bahçesinin dış sınınnda, Concorde Meydanı'na kurulmus. 60 metrelik "Bûyûk Teker"de 50 bin ampulle süslenmış 42 kabin var. Kasım sonunda kurulan bu dönme dolap, gerçekten de tek doğrudan kamunun kullammma açdmış olam. Diğerieri ise özel amaçlarla hazırlandı. Ömegin 22 m. yüksekliğüıde, TV programlan yapımcı ve yöneticisi ve yani sıra haber kanalı LCI'nüı Artistik Müdürü RenaudLeVanKimın düzenlediği "San \Mıeel Teker''üıdeki 11 döner sepetüı içüıe yerieştüilmiş 11 küpün içüıe yerleştüilmiş 11, her büi Tekerli Teker etrafmda düzenlenen gösteriyle "kolektifbaüıçsiztikve ytğmlann görünrüfcri" yığınlara sunulacak. Veya 20 m. çapmdaki tngiliz yapısı "Sky Diver Teker B üıüı içüıde, üstünde, çevresuıde Lyonlu Azanie topluluğu 65 dansçı, 70 müzisyen, 5 akrobat eşliğinde özgün bü müzik ve dans ziyafeti çekecek. Veya akrobat sanatçısı Ctaude Crespin'in koreografismi yaptığı sirk yaklaşımlı dans, akrobasi ve palyaço gösterileri "No Bug Day Teker"ınde sahnelenecek. Paris ve Fransa yalnızca yılbaşı gecesi için öngörülmüş onlarca görkemli gösterinin dışında tüm yıl boyunca "2000 Yımun Kapılan n nda yüzlerce kutlamayla 3. milenyumu karşılamaya hazu"lamyor. Ama galiba Eyfel Kulesi'nde geriye sayma işlemi bitip saatler 1 Ocak 2000'de OO.OO'ı gösterdiği an "dönerek" lavılcunlar saçacak donanma fışekleri. Halikarnas Balıkçısı'run dediği gibi, "her yani, finl finl" yuvarlanan u çarkıfelekler*'in aydmlatrığı an, belki işte, bü "anhk" (efemer) zaman dılıminde, daha önce feleğin çarkmdan nasıl geçmiş olursak olahm, "gûzel yannlar'' hülyasında buluşacağız... Buyrun!.. «• ANMA Çok sevgili, kıymetli kardeşim TOSU TOKDİL'İ kaybedişimin onikinci yılında Sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. ÂZADE TOKDİL "*! KAKIAL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/81 Davacı: Sevim Yıldız tarafindan davalı Düzgün Yıldız aleyhine mahkememizde açıl- mış bulunan boşanma davasında: Davalı Düzgün Yıldız'ın lnönü Mahallesi tstiklal caddesi Sefa Kent Bloklan kat: 8 D. 13 Sefaköy/lstanbul adresıne çıkartılan tebligat bila tebliğ iade edildiğinden, zabıta- ca da yapılan araştırmalarda adresi tespit edilememiş olmakla duruşrna günü olan 29.12.1999 günü saat 11.00'de mahkememiz duruşrna salonunda hazır bulunmalan ve- ya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri veya kendilerini vekille temsil et- tirmedikleri takdirde tahkikata yokluklannda devarn edileceği ve karar verileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ve HUMK'nun değışik 213 ve 377. maddeleri gereğine adı geçen davalıya ilanen tebliğ olunur. 10.11.1999 Basın: 67135 BAŞBAKANL1K VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SINAVLA MÜFETIİŞ Y4RDEVICILARIALINACAKTIR Vafaflar Gcnel Müdürlüğû Teftış Kumlu Ba^kanlığı'oa 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na tabi, aşağıda görev yen, unvanı, smıfı. derecesı ve sayısı belirtılen Müfettiş Yardnncısı kadrosuna, Devlet Me- murlugu Sınavı'nda başanlı olanlar ile halenrnemurolanlardan sınavla eleman ahnacaktır. Gömytri S H A U w m Kadrodereasi S«ywı GenclMûdörlûk GW Mûfetti^YrA 7 21 ç 1- 657 sayüı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'ina maddesinin (A) nkrasmın 1,4 ve 5'inci bentferin- dela şartlarafaaizolmak. 2- Siyasal Bilgıler, Hukuk. tknsat. lşlelme, tktisadi ve tdari Büımlerfekûltelenndenveya bunlara denk- liği yetiolı makamlarca kabul edilen en az 4 yıllık yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan bırini bıtırmiş otmak. 3- 1 Ocak 2000 tarihi lübariyle 30yaşnu doldurmamış ofanak. 4- Sağlık durumu her tûrhı ıidim ve yolculuk koşullanna elvenşlı bulumnak. 5- Bu sınava daha önce ıb defa katümamış olmak. 6- Müfettışlık karakter ve vasıflanna haız bulunmak (bu husus yazılı sınavi kazanan adaylar yönünden söz konusu olup Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapüacak inceleme \-e araştınna ıle tespit edihr). 7- Smava ginnek isteyenlerin Teftiş Kurulu Başkanlıgı'na kendı el yazılan ıle "doğûm yerivetarihi,bt- ba w a n adbn ie Bedek vtyıişleri, meznı otdığB ik. orta ve>ükseköğreoim kflnımlannınadbnveyer- fcri, kodfai kaUMfa UkjivmMecek Od loqiain adveadreskri, yüiaeköğreııiıııdensoBniK^bii^eryap- ö^" şddinde özgeçnuşleri yazılı bır dılekçe ıle başvumıalan ve bu dilekçeye iş ve oturma yeri adresleri- ni gösterir belgelerie aşağıdaki e\Takı eklemelen gereklidır a) Noterden onaylanmış nûrus cüzdanı örneği. b) öğrenım durûmunu göstenr belgenin aslı veya noterden onaylı örneği. c) Memuriyete ilk defa gırecekler için Devlet Memurluğu Sınavı'nda başanlı olduğunu gösterir belge. halen memunyet görevmi sürdûrenler için ise memur olduklannı gösteren, kamu kurum ve kunıluşlann- ca otıaylanmış. belge d) Saglam ve her türtû ıklım ve yolculuk koşullanna dayanıklı olduğuna daır tam teşekkûllü resmi has- tanelerden alınacak sağhk kurulu rapom (bu belge, yazıh ve sözlû sınavuı kazanümasından sonra da geü- rilebılir). e) Yazıh sınavı kazandıktan sonra verihnek ûzere, askerlik göre\inın yapıldığmı veya en son sözlû sı- nav tarihınden itibaren en az 90 günlük sûre sonuna kadar tecilh olduğunu gösterir belge. f) 4.5X6 ebadında 4 adet fotoğraf. 8- Adaylar Çanhn Caddesi, No: 67, Kat 6 Dışkapı/ ANKARA adresındekı Tefhş Kurulu Başkanlı- gı'na doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir. 9- En son müracaat tarihi 28.01.2000 günü mesaı bıtımıne kadar ohıp. postadaki gecıkmeler dikkate ahmnayacakbT. 10- Sınav adayhk belgesi 31.01.2000-04.02.2000 tanhleri arasında mesaı saatleri sonuna kadar Tefhş Kurulu BaşkanlığYndan aknacaktır. Bu tarihler dışında imtıhan ginş belgelen venlmeyecek ve giriş bel- gesi ohnayan adaylar ımtıhana kabul edılmeyecektit 11- Yazıh smavlar 9,10 ve 11 Şubat 2000 günlen ımtihan ginş belgesınde göstenlen yerde yapılacak- Or Yazıh smavı kazananlara duyuru yapüacak ve aynca bır yazryla da sözlü sınava davet edüeceklerdir. 12- Dilekce ve eklerde yer alan bilgılerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu \e gırme şartını taşnnadığı halde sınava gırdığı anlaşılanlar, tüm haklannı kaybedeceklen gıbı haklarmda Türk Ceza Kanunu'na göre gerekli işlem yapılacaknr. 13- Mûfettiş Yardımcılıgı yazıh ve sözlü sınav konulannı ıçeren broşûr Tefhş Kurulu Başkanhğı'ndan temin edüebüıı. Basnı: 67649 SIVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN 1999/421 Davacı Beledıye Başkan- hgı vekili Av. Ayşe Temel tarafindan davalüar Demir Sigorta, Battal Özer ve Mehmet Özer aleyhine açı- lan tazmınat davasında: Tüm aramalara rağmen adreslen tespit edilemeyen Battal Özer ve Mehmet Özer'in 22.2^000 günü saat 09.00'da mahkememizde bızzat hazır olmalan veya kendilerini bır vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklannda yapılacak iş- lemlere ıtıraz edemeyecek- leTİHUMK'nin213ve377. maddeleri gereğince tebliğ olunur. Basın: 67175 ESKİ YILI RAYLARIN ÜZERİNDE UĞURLAYIP YENİ YILIN İLK SAATLERİNİ ESKİ BIR KENTTE KARŞILAMAK ÖZEL TRENDE ÖZEL BİR YILBAŞI 180$MILLENNIUM EKSPRESI BU YIL BEŞİNCİSİNI OÜZENLEYECEĞİMIZ "YILBAŞI TRENİ "M1ZİN BEDELİ; ÖZEL TRENLE RESTORAN VAGONLARDA CANU MÜZIK EŞLİ&INDE İKİ AKŞAM YEMEĞI VE YOLCULUK, 1 GECE OTEL KONAKLAMASI, KAHVALT1, TRANSFERLER VE ŞEHİR TURU, REHBERLİK, KISACASI TÜM ORGANİZASYON HERŞEY DAHİL KİŞİ BAŞ1180 USD'DİR. CUMHURİYET OKURLARINA %10 İNDİRİM VE 3 TAKSİTTE ÖDEME KOLAYLIÖI. PAZAR GÜNÜ AÇIĞtZ. ARAYABİLİRSİNİZ. A Y R 1 N T I L I B İ L O İ İ Ç İ N :İST1KUL CAD ZAMBAK S0K - N ° ' 5U BEl0< ' l - u t gunbatmadan#qunbatmadân.cora vmw.gunbatmadan.coni • - • tLAN TC MERSİN 3. ASLİYE HUKUK ! s MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 199976 Davacı Mülkinaz Berk (GOndoğan) tarafindan davalı Ali Berk aleyhine açılan bo- şanma davasının yapılan dunışmasında verilen ara kararı gereğince: Davacı 25.01.1999 tarihli dava dilekçesinde davalının başka bir kadın ile ibşkisinin olduğunu ve hatta bir de çocuklannın olduğunu ve davalı eşinin bu nedenle birlikte ol- duğu kadm ile müşterek haneyi terk edıp gıftığını, halen de ayn yaşadıklannı, 3 çocu- ğunun bulunduğunu belirterek boşanmak istediğinj belirtmiştir. Davalı Ali Berk'in adresi tespit edilernediğinden hakkında duruşma gününü gösterir şekilde davetiyenin ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğınden karar ge- reğince davalının duruşma günü olan 30.12.1999 günü mahkememiz duruşma salonun- da hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettırmesı, aksi takdirde HUMK'nin değişik 213. maddesi gereğince yargılamaya yokluğunda devarn edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 59170
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog