Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24ARALIK1999CUI 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Hasan hastaneden çıktı forma giydi; sakatlar iğneyle maçı tamamladı G.Saray'm snn özveriARtF KIZILİALIN "Hasan'ı hastaneden çağmdım. Keu- disine ihtiyacım oiduğunu en az 1 dev- re oynaması gerektiğini soyledinL Oy- nadi, golünü atü. Macın devre arasm- da onuçıkartmaya hazırianıyordum ki soyunma odası revire dönmüş. Doktor Suat oynamazdiyince,ben de Hasan 'a devam emri verdim,Capone'un bileği, Emre'nin dizi şiştL Ama devam etti- ler. tşte Galatasaray bir şeyler yapüy- sa bu özveri sayesinde gerçekleştirdL" Bu sözler erteleme maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şam- piyonluk yolunda büyük avantaj ya- kalayan Galatasaray'ın teknik dırek- törii Fatih Terinre ait Terim, hakem MuhittinBoşat'ın dü- düğü sonrası bır ılke daha ımza atma- nın keyfini yaşadıklannı ancak oyun- culannın özverisinin de kendjsını bir kez daha ağlattığtnı söyiedi. Galatasaray'ın artık, sakat, cezalı, Calatasaray Teknik Direktörü : Fenerbahçe'nin zaaflannı çözdük. Attığımızdan daha fazlasını kaçınnamız taktiğimizin ne denli doğru oiduğunu gösteriyor. hasta gibi bahanelenn ardına sığınma- yacak bir yapıya kavuştuğunu ve bu anlayışın da başanyı beraberinde ge- tırdiğiıu kaydeden Terim, Fenerbah- çe'ye hem taktiksel, hem de skor açı- sından ûstünlük sağladıkiannı belirt- ti. Terim, "F.Babçe'nin zaaflannı çöz- dük Ortadan ani ataklarta rakibin üzerine ghtik ve goDeri atük. Artığınu- zm daha fayhtanı da kaçırmamız tak- Hgfant/m nedenli doğru oJduğunu gös- terdTdedı. Lighiırnedi En yakın rakibi G.Antep'in 8, Be- şıktas'ın 10, Fenerbahçe'nin de 11 pu- an önüne geçtiklerini ancak ligin bit- mesi diye bir şeyin söz konusu olma- dığını vurgulayan Fatih Terim, "Önce- kiyıflarda kaç puan gcriden gelipşan> piyon okfuğumuzu unutmadık. Bunu bir başka takun da gerçekieştirebilir. Bu nedenk lig bitti havasına asla gir- meyeceğiz. Son maça kadar aynı disip- linJe devam etmezsek yapüklanmızın bir anlanu kalmaz" diye konuştu. 'Sergen'i izleyin' FatihTerim, takımayenı katılan Ser- gen YaJçının bu haftald Van maçın- da oynayacağım da belirtirken, "Ük 11 'de mi oynar, sonradan mı girer bile- mem. Ama iyi bir Sergen izleyeceksi- nfe"dedi. Galatasaray, pazar günkû Vanspor maçına lOeksikleçıkacak.Sakatlıkla- n devam eden Hakan ÜnsaLHagi, Em- rah,Suat,Taffarelın yanı sıra san kart cezaJüan Martkt ve Emre ile, yılbaşı ızni verilen Pbpescu, Capone ve Bru- no da Van maçında oynamayacak. Sergen kaza yapü Olaylı biçımde Fenerbahçe'den Ga- latasaray'a transfer olan Sergen VaJçın dün akşam saatlerinde özel aracı ile kaza yaptı. Antrenmana gitmek üzere Yeşilköy'den Ataköy'e hareket eden Sergen, aşın yağmur ve kaygan zemın nedeniyle aracınm hâkımiyetini yiti- rince trafik tabelalanna çarptı. Milli üıtbolcu kazayı yara almadan atlatır- ken, aracında2 miryarlık hasar meyda- na geldiği bildınldi. Bu arada Makedonya'nın Sogna kulübü aracılığı ile lisansı çıkan Ser- gen'ın pazar günü forma giymesi bek- leniyor. Ligde 14. hafta BeşiktaŞy Bursa virajında Spor Servisi - Türkiye Birinci Futbol Lıgi'nin 14. haftası bugün oynanacaktekkarşılaşmayla başla- yacak. Ligde kötû güinler yaşayan Bursaspor, geçen hafta Antalyas- por'u yenip moral kazanan Beşik- taş ile karşı karşıya gelıyor. Bursa Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaş- mayı Afi Aydm yönetecek. Bursaspor'da sakatlığı süren Sa- mir oynamazken, konuk ekip Be- şiktaş'ta ise san kart cezahsı Tay- ftır ve sakat olan AM Eren bu maç- ta forma giyemeyecek Haftanın programı Yann: 13J0 A.Gücü-Altay (19 Majis), 13J0 Adana-Kocaeh (5O- cak). 19.00 F Bahçe-Erzurum (Şfik- rû Saracoğhı), 19.00 Antalya-De- nizli (Atatürk) Pazan13.00 Trab- zon-fstanbul (Avni Aker), 13J0 G.Antep-Samsun (Kâmil Ocak), ROOGöztepe-G.Birliğı (Atatürk), 19.00 G.Saray-Van (Aü SamiYen). tkincilig Türkiye tkınci Futbol Ligı'nde 5. Grup maçlan bugün oynanacak. Maçlann programı şöyle: 12.00 Malarya-Elazığ (tnönfi). 12.00 Si- vas-B. Petrol (4 Eylül). 12.00 Adı- yaman-Agn (Atatürk). 12.00 Di- yarbakır-Siirt Jet-Pa (Atatürk), 12.00 Ş.Urfa-Malatya (11 Nisan) 'Marcio'da hatayaptım' Brezflyah Marcio CSaray'a geldiğinde tüm San-Kırmıab cami- anm kafasmda soru işaretieri vanh: "Ük 1l'e girebüecek mi?" Ve 22yaşmdakioyuncutaJamdan ayrümaaşamasmagektigidönem- de önce Deniznspor,sonra da Fenerbahçe maçlarmdagoJ atıp, ar- kadaşlanna pozisyon yaratınca bir anda gözegirdLTeknik direk- tör FatihTerimise,Marciofleilgih'yonununda,"İnsanJarhata ya- par. Ben de Marcio konusunda hatahyım. O maç ay'iuıcusuymıış. Deriki dönemde de kendismden yararlanacağım*'diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü'nün basın sözcüsü, iki penaltılannın verilmediğini iddia etti Kiğdı: Yiııe hakeme takıldık tld ezeti rakibin 90 daldkalık mücadeJesi sonunda sevinen Galatasarayı futbolcular oldu. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm da sezon başından beri en iyi futbollannı Galatasaray'a karşı oynadıklannı söylerek, "Ilk kez Fenerbahçe'yi izlerken keyif aldım" dedi. vardı. Asbaşkan ve basın söz- cüsü AbduOah Kiğdı,Boüç ve Mosheou'ya yapılan hareket- lenn penaltı oiduğunu iddia edıyor ve hakem MuhiOin Bo- şat'ı aşamadıklannı söylüyor- du. Kiğılı, aynca San - Kırmı- zılı takımın attığı ılk golde de bu kez yan hakemin pozisyo- nu atladığını burada da net bir ofsayi oiduğunu ıfade edjyor- du. Abdullah Kifıh, hakem Muhittin Boşat'ın Emre'ye de sabırla tahammül ettığıni söy- lerken aradaki puan farkırun büyütühnemesi gerektiğini daha 21 maçın bulunduğuna dikkat çekti. Fenerbahçe Kulübü Başka- nıAzizYıldınm ise sezon ba- şından beri en iyi futbollannj Galatasaray'a karşı oynadık- laruıı söylerek, "Ilk kez Fe- nerbahçe'yi izterken keyif al- dım. Görevi bırakırken böyle bir oyun beni memnuo ettLFe- nerbahçe böyle oynarsa iste- digisomıcuatarAncak berşey- den önce ftrtbokulann inanç- lannı yitirmemeleri gerekir'' diye konuştu. HtLMÎTÜRKAY Galatasaray maçı Fener- bahçe için 'yeniden varoüna" karşılasmasıydı. Ne yazJc ki olmadî. Olamazdı da. Çünkü San - Kirmızılı takımın Fe- nerbahçe'ye göre çok fazlası vardı. Kadrosu genişti, futbo- lu iyi oynuyoriardı, hırs dolu, arzu doluydular. Başandan başka düşleri yoktu. Fener- bahçe'de ise tam tersine her- kes ışini bırakmıştı.. Maç sonrasında gerek ku- lüp başkanı ,4zizYıIduTin,ge- rekse Zdeoek Zeman'ın söy- ledıği gibı futbolcular inanç- lannı yitirmişlerdı.. Bu da de- mek oluyor ki Fenerbahçe ıçin bu sezon erken bitmiştı. Fenerbahçe oyuna iyi başla- mıştı ancak devamını getire- memişti. Galatasaray'ın peş- peşe atöğı goller bır üç puanın daha gittiğ^nnı müjdesıni ve- riyordu. Moktovan çıktı daha sonra sahneye amabir gol San - La- civertlilere yetmedi. Maç sıra- smda tartışmalı pozisyonlar BASKET YORUM /AHMETKUKT Bak yavrum! Eyvah! Oğlum basketbolcu olmak istiyor... Nediye- yim ben şimdiona? Eskilergibi "Bırakyavrvm toppe- şinde koşturmayı, oku adam o/"desem yanlış olur. Şimdiki basketbolcular öyle büyük paralar kazanıyor- lar ki, "okuyup adam olanlar" düşünü bile göremezfer o dolarların. Şan, şöhret, para... Hepsi onlarda. Kim istemez Ufuk Sanca'nm yerinde olmayı? Kim Ibra- him Kutiuay veya Harvn Erdenay olmak istemez söyler misiniz? Zengin ve unlü olmanın kötü yanı mı olurmuş? Neden tıkayayım oğlumun yolunu? Varsın olsun basketbolcu... İyi ama.. Ya olamazsa? Ya yüzüp yüzüp kuyruğuna gelir de kapısından dönerse basketbolculuğun. Ne yapanz biz o zaman bu çocukla? Okumamış, eğrtil- memiş, bütün yaşamını basketbola endekslemiş oğ- lum 18 yaşında mesleksiz (basketbol mesleğO kala- cak. Lisan yok, yüksek öğrenim yok, bılgi yok, bece- ri yok... Tek iyi bildiği şey o kırmızı topu fileli çember- den geçirmek idi ama o İşi için de para vermiyoriar ar- tık bizim çocuğa. Antrenör hakkını yedi(!Xdaha yüzler- cesini sayabilirim bu bahanelerin) başka birarkadaşı- nı aldılarA takıma. O çocuk şimdi paraya para demi- yor ama bizimkisi maha/li kümeye düştü. Bırakın pa- ra kazanmayı, maç ve antremanlara gitmek için harç- lıklannı bileharcıyor basketbol aşkı uğruna. Ah be yav- rum! Demedim mi ben sana oku adam ol diye! Ne? Dememiş miydim? Doğru! Diyememiştim... Be- nim de gözümü kör etmişti basketbolcunun şatafetlı yaşamı. Para, pul, şöhret.. Kim "hayır" diyebi/irdi bü- tün bunlara? İyi ama... Ben biliyordum basketbolcu ol- manın zorluklannı. Ben biliyordum aynı kulvarda ko- şan gençler arasında oğlumun binde bir şansı oidu- ğunu. Ben biliyordum bu işin ortasının olmadığını. Uyarmam gerekirdi onu. Basketbolu seçtiği gün ona demeliydim k\:"Bakyavrum! Bu büyük basketbolcu- lar koskocaman bir transatlantikte yolculuk eden şanslıkişilerdir. Birgün o gemi seninyaş gurubun için deyanaşacaktıriske/eyeamayalnızcaeniyilerialmak için. Kapağı atarsan güverteye, kraltar gibi yaşarsın. Ama bir kezkaçınrsan fırsab,(herhangibirnedenle)ar- dından bakarsın dönmemek üzere giden gûzel düş- lerinin..." Neteryazıyorum ben? Aklı başında bir basketbol ya- zannın yapacağı iş mi bu benim yaptığım? Ürkütup ka- çıracağım müşterilerimizi(!) "Koşun gençler, basket- bola foşun"demeliyim. Onlara yalnızca panltılı tarafı- nı göstermeliyim basketbolun. Gerçekieri oğlumun kulağına fısıldamalı (oğlum 16 yaşında ve basketbol- cu olmaya çalışmadı), düşleri de müşterilerimize sat- malıyım belki ama yakışmaz bize. Yola çıkarken oyu- nun kurallannı bilmelihergenç. Unutmamalılar Yaşam on sekizinde bitmiyor... Ülkemizde spor liseleri yok, ülkemizde att yapı ile okullann esgüdümü yok, hatta Spor Bakanlığı ile Mil- li Eğitim Bakanlığı arasında bile bir eşgüdüm yok... Genç basketbol gladyatörlerimiz eğitimlerini sürdür- mek için gayret sarfetmezterse, bir gün acı gerçekle burun buruna geliverirler. Biridönüp onlaraderki:"Ge- mi az evvel gitti çocuklar..." Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'le görüştü Futbolda özerMiğe makyajANKARA (Cumhuriyet) - De\ let Bakanı FikretÜnlü, hazırhk aşamasında bulunan ye- u futbol yasa tasansıyla ılgili olarak UEFA Asbaşkanı ve FIFA Icra Kurulu Üyesı Şenes Erzik'uı görüşlenne başvurdu. Fikret Ün- lü'nün makammdadün sabah 2 saat süren gö- rüşmenın ardından yapılan açıklamaya göre, genel kurulun delege yapısı çağdaş bır nıteü- ğe kavuşturulurken, olağan ve olağanüstü ge- nel kurullardakı belırsizliklere de açdclık ka- zandınldı. Merkez Hakem Komıtesi'nın de atamayla oluştumlması öngöruldü. Yapılan açıklamaya göre, Futbol Federas- yonuYönetim Kurulu'nun herhangi bırsoruş- • Yeni rutbol yasası ile genel kurulun delege yapısı çağdaş niteliğe kavuşturulurken, genel kurullardaki belirsizlildere de açıklık kazandınldı. MHK'nin de atamayla oluştunılması öngöruldü. turmaya tabı olması durumunda ve denetun raporlan sonucu kusurbulunması hahnde ba- kanlığuı yetkısı, genel kurulu olağanüstü top- lantıya davet etmeyle sınırü kalıyor. Delege yapısının da kulüp başkanlan ve varsa kulüp genei sekreterieri ağıruklı olarak 176 kişiden oluştunılması öngörülüyor. Devlet Bakanı Ünlû, özerklığe zarar vermeme konusunda özen gösterdiklenni yıneleyerek, Erzik ile yaptığı görüşmeyle ilgih' olarak şöyle konuş- tu: "Ftrtboflaflgffitüm konularda Türkiye'vi temsfl eden spor adamımız sa>m Şenes Er- zik'e yasaya >5nelik birkaç konuda danışma ihtiyacıın vank Amacözerküği korumak.Ya- sada belffsiziikJer var. GeneJ kurul vapısuıda vanhş&klar var. Değeriendirmelerinriz stirii- yor. tncelemelere tabi olan >c görevde kaJma- smdasakuca bulunanyönetim veba$kaniçin bakaa gendkunıhıolağanüstü toptantryaç»- ğırabüecek. Federasyonun bötçe dışı harca- malan. bakannk onayma tabi obcak." Şenes Erzık de hâzırlanan yenı yasanuı, uluslararası platformda tartışma açacak bır yanı bulunmadıfını ıfade ederek, şoyle ko- nuştu "Sa>-mbakanagörüşümüakhğıiç»ıte- şekküredht»nın»-4sdteşekkurü,TürkFutbo- tu adma yapmak istiyonım. Bu yasa bizt geç- mişte özerkük yolunu açnuştı ve çağdaş uftık- iarmiKadnnlarnuattainıştLAmauygulama- laıia gelen büyük çarpıkhîdar \unk BeJn^iz bir duruma gelmişti. Sayın bakan, bu ko- nulara açıknk gehnesini sağhyor." Basketbol Yabancüar bekleneni veremedi Spor Servisi - Erkekler Birıncı Basketbol Ligı'nde yer alan takımlann yansı, yabancı oyuncutransferinde aradığını bulamadı. Lig- de ılk yaruıınardından 7 takım. çeşitii neden- lerdendolayı 10 yabancı oyuncuyu gönder- dı. Bu sezon en fazla yabancı oyuncu değis- tiren takun OYAK Renault oldu. Son sırada bulunan Bursa ekibi, sezon başından bu ya- na 6 oyuncu transfer edıp, bunlann 3'ünü gönderdi. Sezon başında Avrupa ve Türkiye Ligi'nde başan hedefleyen Ulkerspor ise, yabancı oyunculanndan 2'sıni ülkelerineyol- ladı. ABD'li Kevin Rankin'in sözleşmesıni sakatlığuıdan dolayı fesheden turuncu-yeşıl- liler.Avrupa Lıgi ıçın aldıklan Galen Robîn- son'u da gönderdi. Efes Pılsen ise ıstediğı verinu alamadığı Mark Jackson'u Avrupa Lıgı maçlan sürer- ken gözden çıkardı. Uzun süre yeni yabancı oyuncu arayan lacıvert-beyazlılar, sonunda Ispanya'nın LfnıcajaMalaga takımındanAB- D'li Stephan Howard'ı transfer ettı Fenerbahçe de sezon başında transfer etri- gi Mark Mfller'ı göndenp, 2 yeni ABD'li transfer ettı. KeütaJennings veJeffSanders' ı alan san-lacıvertlılerin şu andakadrosunda4 yabancı oyuncu bulunuyor. Basketbolda kupa kuralan çekildi G.Saray-Efes Pîlsen SporServisi-Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası yan füıal gruplannın kuralan, dün Istanbul'da çekildi. Bas- keö»! Federasyonu'nun Abdı Ipekçi SporSalonu'ndaki Istanbul Ofisi 'nde çekilen kura çekimine göre, takımiar 29 Ocak 2000 tarihinde Diyarbakır, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa ılle- rindekarşı karşıya gelecek. Ilk günün galipleri arasında 30 Ocak 2000 tan- hınde oynanacakmüsabakalarsonucu final grubuna kalacak 4 takun belli olacak. Bugün çekilen lcuralara göre grupta eşleşmeler şu şekilde behrlen- di: Diyarbakır: Kombassan Konyas- por-Pıiıar Karşıyaka, Galatasaray- E- fes Pılsen. Gaziantep: Beşiktaş- Kara Kuvvetlerigücü, Fenerbahçe-Troy PilsnerOYAK Renaultgaübıyle. Ma- htya: Darüşşafaka- Tofaş, Altay-M. Kolejîiier. Şanlmrfiı:lst.TED Kulübü- Türk Telekom, ÎTÜ-Ülker. îki müfettiş Tekirdağ'da çalışma başlattı îl müdürünesoruşturma NAİMÖRÜ TEKtRDAĞ - Tekirdağ Genç- lik ve Spor fl Müdürü hakkında Genel Müdürlük tarafindan baş- latılan soruşturma kapsamında 2 müfettiş,Tekirdağ 'a gelerek çaJış- ma başlattı. Geçen haftagörev belgeleri ol- madığı gerekçesiyle hakemlerin statlara almmaması nedemyle 2. Lig 3. Grup'ta Çorlu-K. Endüstri ile 3. Lig 8. Grup'taki Çerkezköy Bld-Küçükköy maçlan oynama- mıştı. Soruşturma için Tekirdağ'a ge- len 2 müfettiş, konuyla ilgili ola- rak Valı Cemalettin Sevinı ve Vali Yardımcısı Halef Cevrioghı ve Gençlik ve Spor II Müdürü Zdd Muammer Merev'i dinledi. Merev'in bir süre önce hakem- lerin kendisini soyunma odasın- dan çıkarmalan üzerine "öç al- mak için'' hakemleri stada aldu-- madığı da sızan bilgiler arasında. 2000 yılı bütçe Spora 11 trilyon ANKARA (Cnmhuriy Bürosu)- Gençhk ve SporG nel Müdürlügü, federasyonl nn, 2000yıhnda bütçeden toj lam 30 tnlyon uralık talebıı karşüık, 11 trilyon üra verdi. Voleybol Federasyonu. trilyon 510 milyar, Güreş Fe derasyonu 1 trilyon 935 mil yar456milyon. Hentbol Fede rasyonu 1 trilyon 791 mıh/a hra, Tekvando Federasyonu 1 trilyon 488 mih/ar350milyon Engelliler SporFederasyonu 1 tnlyon443 milyar400nîiryon, Ancıhk veAvcılık Federasyo- nu 1 trilyon 358 milyar 730 milyon, Boks Federasyonu 1 trilyon 285 milyar 580milyon, Basketbol Federasyonu 1 tril- yon 248 milyar 500 milyon ve Atleuzm Federasyonu ise 1 trilyon 128 milyar 551 milyon lira ile 2000 yılı bütçesınde ta- lebi trilyonu aşan federasyon- lar oldu. italya basmı 'Zeman'a darbe' VTlALEMEDtNA MtLANO-Itaryan sporga- zetesı Corriere Dello Sport, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, manşetten verdi. "Zeman'a darbe" başlığı altında verilen haberde, Çek asıllı İtalyantek- nikdırektörün ılk derbımaçın- da hezımete uğradıgı ve yeri- nın nskte olduğu ıddıa edildi. Fenerbahçeliler'in maçtan önce ve sonra hakemlerin üze- rine yürüdügü savunulan ha- berde, "Zdenek Zeman'ın ka- deri,13Ocaktayapdacaktop- bmbda beffi olacak" denıldı. Yapılan yorumlarda, Fener- bahçe'nın bu yıl en iyi oyunu- nu sergilediğı beurtilirken, Ze- man'ın "Galatasarav'ın ka- zanması için 3könce maçın er- tefcndigi, daha sonra da maç jçnide yardnn gördüğü" şek- lündekı açıklamasına yerveril- di.lkı defans hatası yüzünden Fenerbahçe'nin maçı kaybet- tığı, attıgı tek golün de galibi- yete yetaedi|i belırtildi. Cünün icinden • BjMUJbr A1 Voleybol Lı- gj'nde oynanan karşüaşmada Enka, Gentaş'ı 3-0 yendı. • TörkiyeC Genç Mılh Takı- mı,Azerbaycan ile yaptığı özel maçı Serkan (2) ve Gökhan'ın atüğı gollerle 3-1 kazandı. • FenerbahceSerDemegı'nce yaztlı bır açıldama yapıfarak, Koç ve Sabancı gruplan göre- veçagnldı. I Futbol Disiplin Kurulu, A.Gücü Teknik Sorumlusu Gheorghe Multescu'ya 20 gün hak mahrumiyetı cezası verdi. • NBA Ligi'nde şu sonuçlar alındı: Boston-Atlanta. 98-81, Clevenland- Orlando. 97-103, NewYork-Toronto:91-90,Mi- ami-Utah: 74-72, Gncago- Mhmesota: 86-106, Golden- LosAngeles Clıppers: 99-103. • FutboJ Federasvonn Yöne- tim Kurulu'nun, sponsorhık kapsamında uygulamaya koy- duğu, ancak Bakanlar Kuru- hı'nca kaldınlan "Türkiye Tel- sim Lıgi" adıyla ilgılı tartışma- lar süriiyor Futbol Federasyo- nuYönetimKurulu'nun Danış- tay'a başvunna hazırlığı içinde olduğu ögrenildi. • İzmir «t yanşlannda altüı ganyan, 3-10-3-8- 8-6 korabi- nesini bilenler 744 milyon 226 bin 500'er lira kazandılar. TV'de spor TRT 1 12,00 Sıvas-Batman Petrol (2. lig / naklen) KANAL D 13.10New Jersey Nets - Phidelphia 76'ers NBA Ligi (özet) TELEON2O00Bursa-Besık- taş (naklen). 1.KOŞU: F: Babaserbaz (6), P: KoUejü (3), PP: Tavkan (4), S: Nısan3(5). IKOŞU: F: Kanzmatık (2), P: Tosyah (4), PP: Ogultay (6), S: Maveraün (1). 3.KOŞÜ: F: Guzaba(1), P: Bin Vaad (7), PP: Free Wınd (2), S: Dr ÇelikkaleK (6). 4. KOŞU: F: Kurttay (1), P: Grand Gola (10), PP: Mandra- ke (5), S: Limousine (6). 5. MOŞU: F: Vezıroghı (5), P: Hisarhan (1), PP: Pir Karaca (4),S:Kökmenhan(2). 6.KOŞU:F:Seyfiıllah(8)) P: öztay (13), PP: Kınalıkız (11), S: Sadullah (4), SS:Agatay(9). 7.KDŞU: F: Nıght Crawler(5), P: Twüight (4), PP: Cash Only (1),S. Decen(2). Günöflİkilisiö Koşu:8 13 Ç«teBanis:6/7Koşu.8/5 Tabel» Bahis: 8 13.11.4.9 ALTILI GANYAN 2 1 1 5 8 5 4 7 II 1 II 2 5 I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog