Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURJYET 24ARALIK1999CUA 16 TELEVKYON GüNÜN FiLMLERİ Yann 13.20 ctv Macera /77\ (Tomorrow) - Genç bır adarn, Buck Rayt \zs adındakı adamın kızuu kaçtrmaya çalışır Üa gençtam kaçmayı başaracaktır kı, Buck genç ada- nu oldurur Buck'un çok ıyı bır avukao vardır ve neredeyse tûmjünyı müvekkılının suçsuzluğuna ıknaeder Yon JosephAnthony Oyn RobertDu- vall, Olga Bellın, Sudıe Bond (1972 ABD, 103 dk) Almanya Act Vatan 14.40 Kanal D Dram /^7\ Berlın'de çalışan bır Turic kadın ışçıyle, Al- v ^ manya'ya gıdebılmek ıçın onunla formalıte evlılıkyapanbırkoylününöykusu Yön ŞenfGö- ren Oyn Hülya Koçyığıt. Rahmı Saltak (1979) 20.45 / Show / Banker.. Aynntı yanda Fotoğraftaki Sır 21.00 Prima Macera /fN (Fatal Exposnre) -Eşınden yenı boşanan Ja- * o / mıe Hurd, bu durumun verdığı sılantıdan kur- tulmak ıçın ücı oğluyla bırlıkte tatıle çıkar Ancak tatıl sırasuıda çektıklen fotoğraflann kanşması sonucu bır takım esrarengız kışıler tarafindan ta- kıp edılmeye baslarlar Yön AlanMetzger Oyn Mare Wınnıngham, Nıck Mancuso, Chnstopher McDonaJd, Geofrey Blake (1991 ABD, 100 dk) 21.00 / CINE 5 /Özgürlük... Aynntı yanda 21.00 / Kanal E / fkız Kan Aynntı yanda KüçükPolis 21.20 BRT Macera /O\ (Kid Cop) - Henuz on yaşında olan Peter ' O ' Hansen ıçın dedektıflık bır tutkudur Peter'ın polıs oian babası bır yıl önce ölmüştûr ve kûçük oğlunun bu ışlerle uğraşması annesını çok korkut- maktadır Sureklı olarak babasmın eskı ortagı Frank'ın etrafinda dolaşan Peter, bır gun telsızden duyduğu soygun olayının peşıne duşmeye karar venr Yonetmen RobMalenfant Oyuncular Ale- xandra Paul, Edward Albert Istenmeyen Adam 21.50 ctv Dram (High Loaesome) - Hıgh Lonesome kasaba- sında zencılere yapılan baskılar nedenıyle sa- dece Watson adında tek bır zencı kalmıstır Wat- son, dedelennın onlar ıçın yaptığı ve bır zaman- lar aılesıyle yaşadığı çıftlıgı bırakmak ıstemez Yonetmen JeffBlencker Oyuncular LouısGos- sett, Hıllard Elkıns, Dennıs Consıdıne Köşeyi DÖnen~ 21.50 /rtferster Güldürü /^\ Adem, anne ve babasını kaybetmışnr Ona zul- vH-' meden Hacı amcasıyla yaşamaktadır Ha- cı'nın kızı Şükran'a âşık olan Adem'e Amen- ka'dakı yakınındanbuyük bırnuraskalır Yonet- menlıgını Atıf Yılmaz'ın üstlendığı yapururı baş- rollennde Kemal Sunal, Meral Orhonsay var Süahlar Konuşunca 22.00 atv Macera /^s (W eapons of Mass Distraction) - Buyük bır v i ' medya kuruluşunun sahıbı Powers ve rekabet halınde olduğu Messenger'ın, ayru futbol takımı- nı satın almaya kalkması aralarındakı rekabetı kı- zışünr Yön Steve Surjık. Oyn Gabnel Byrne, Ben Kıngsley, Mımı Rogers (1997 ABD, 105 dk) , 22.25 TRT1 Dram (Runaway Father) - Pat Bennet ve Tommy Grıffin bır partıde tanışıp evlenırler Başlan- gıçta ıyı gıden evlılıklen doğan ıkı çocuklannın ardından bozulmaya başlar ve Tommy evı terk eder Pat çocuklanna bakmak ıçın yanm bıraktı- ğı eğıtımını tamamlar ve bır ışe gırer Yön John Nıcolella Oyuncular Donna Mılls, Jack Scaha Bir Nod Gccesi 23.30 Kanal 6 Macera ©(One Christmas) - 8 yaşındakı Buddy'nın Chnstmas'da gemıye buıerek yaptığı mace- ralı yolcıduğun öyküsu konu alınıyor Yon Tony BıII Oyn Kathanne Hepbum, Henry Wınkler Tatb Sürpriz 23.30 Prima Macera zfTs (Virgiııirv) - Antonıno Macaluso otuz yıldır vi/ Ingıltere'de yaşayan, Anthony M Wüson adı- nı almış Italyan asıllı bır restoranlar zıncuı sahı- bıdır Sıcılya'dakı köklennı veakrabalannıunut- maya vuztutmuşken guzel kuzenı Lucıa'run yanı- na gondenimesıyle Italyan daman kabarmaya baş- lamıştır Yonetmen Franco Rossı Oyn Vıftono Gassman, Ornella Mutı (1974, ltalya, 110 dk) EvU Dead 2 24.00 Kanal E Korku /77\ (EvU Dead 2) - Ash kız arkadaşı Lında ıle bır ' O ' dağ kulubesıne tatıle gıder Amacı Lında ıle başbaşasakınbırtatügeçırmektır Genç adam, ku- lubede bulunan "Scuner'ın Ölum Kıtabı' adlı bır romanı okumaya başlar Bundan sonra ganp olay- lar gelışır Yon Sam Raunı Oyn Bruce Camp- bell,SarahBerry,DanHıcks (1987 ABD, 85 dk) Yanhş Dava 00.10 atv Macera /f\ (Mistrial) - Örnek almacak ıkı polıs olan Pe- Kİ/ te ve Ida gorev başındayken acımasızca öl- durulur Bu davaya atanan Steve, yapüğı aras/tır- malar sonucunda Ida'nın cemıyet hareketlennde etkıh bır ısım olan eskı eşı Eddıe Rıos'un konuy- la ılgısı olduğunu anlar Yöa Heyvvood Gould. Oyn BıllPullman,RobertLoggıa(1997ABD, 105 dk) izleyin Orta Değmez (~*) Yabancı O Yerlı UYDULAR RH 08 35DısneyClub10 00 Fruh Übt Sıch Detek- tıv Su Seın 10 50 Natur- ıvunder Grand Canyon 10 45OffBeat13 20Dıe Nacht der Abanteuer 14 55 Retchtum ıst Keıne Schande16 30BnHund Namens Beethoven 17 55Greedy19 45RTL Aktuell 20 10 Top 99 21 15 Wolf 23 20 Auf Brennendem Eıs 01 00 Maxımum Force 02 20 Zero Tolerance 03 55 Fı- re Zone 05 15 lceman 06 30 Faıchstucksfern- sehen11 OöDarkeAnke' 13 00 Vera am Mıttag 14 00Sonja15 00Rıcky 16 00 Dıe Abanteuer der Famılıe Robınson 18 00 Mf 19 30 Nachrıchten 19 45Vorsıcht21 15Te- ^uıla Sunrtse 23 25 Nıco )1 15SoGesehen01 20 requı)aSunnse0320 Dıe Vbanteuer der Famılıe tobınsorı05 20Alf06 30 }uer Ourch Dıe Galaxıe und Dann Lınks HHOSPOBT 09 30Extremsport11 30 Yelken Yarış/an 12 00 Kayak 13 00 Bıatlon 14 00 Guç Sporian 15 00 MotorSportan 16 00 Fut- bol 18 30 Guç Sporları 20 00 Yakın Dovuş Spor- lan2100Motor»kletYa- nşları 22 00 Boks 23 00 Futbol 24 00 Sumo Gu- reşlen 01 00 DansTumu- vası 02 00 Aerobık TV5 17 30 Va Savoır 18 05 Pyramıde 18 30 Questı- ons pour un Champıon 19 00 Journal Televıse TV 5 19 15 Programme Specıal Fates 21 00 Jo- urnal Televıse Belge 21 30 Journal Televıse de France 2 22 05 Orc- hesta Aragon 23 00 Jo- umal Televıse TV5 23 15 Orchesta Aragon 01 00 Journal Teletvıse Suısse 01 30 Soır 3 02 05 Les Plus Grand Cabaret du Monde Tom Berenger'm oynadığı görtSk Uğruna', klasik antik-serüven filmleri çizgisinde geiişiyor. CINE 5 21 00 Ozgürbir TV Servisi - Meksıkatarıhının bır donemıne ışık tutan "Özgürlük üğruna", bu akşam CINE 5'te ek- ranageuyor "SuuftaOlayVar"fil- mınden tanıdığımız Tom B«ren- ger'ın başanlı bırperformans sergı- ledığı yapun, klasik romanök-seru- ven filmlen çizgisinde gelışıyor 184O'lı yıllarda Meksıka ıle Ame- nka arasındakı savaşı konu alan fil- mm oykusu şöyle, Irlanda'dan Ame- nka'ya goç eden Rıley kendı haya- tı açısından kntık bır secım yaparak Meksıka'ya geçer Ancak bu ulke- degenllalar tarafindan yaralanır Her şeye karşın şansı yaver gıder ve gü- zel bır genç kızdan yardım görür Marta adlı bu kız, Rıley'ın yara- lannı tedavı ederek ıyıleşmesuu sağ- lar Rıley, burada yaşadıklarından çoketküenırve ortakbırozgurluk ıçın Meksıkaiı sav aşçılara katılmaya ka- rar venr Ancak bu mücadelede ıs- tedığı başanyı elde edemez Çunku Özgürlük Uğruna - One Man's Hero / Yonetmen Lance Ho- crf / Oyuncular Tom Beren- ger, Joaquimde Almeıda, Da- niela Romo, Patrick Bergın / 1999, Ispanya-ABD yapımı Amerıkalılar tarafindan yenılgıye uğratılırlar Bu yenılgının ardından Amenkalılardan haın damgasıru yer Tüm değerleri yok eden sistem TURHANGURKAN Başlık parası bınktırmek ıçın geldığı buyuk kentte karanlık ışlere suruklene- rek banker olan saf koy de- hkanlısırun öykusu Ertem Eğflmez'ın 1980'de Yavuz Turgul ve Sadık Şendil' ın senaryosundan çektığı "Banker BUo", toplumu- muzda denn yaralar açan bankerlık olayuun taşlama- sının yapıldığı bır kara gül- duru omeğı Aynı yonetmemn törele- nn zoruyla eşkıyalığa sıva- mp kahraman olan "Erkek Güzeli Sefil Bilo" filmı- nın devamı olan "Banker Bilo"da, kentın kargaşa- sında beş parasız bırakılın- ca tum değerlenm yıtıren zavallı kışının nasıl namus- suz olduğu sergılenıyor An- latım ve oyunculanyla ılgı çeken eleştırel bır gulduru Sevdığı kızı alabılmek ıçın başlık parası kazanma- ya büyuk kente gelen ıyı yureklı saf Bılo (tlyas SaJ- man), sattığı Jcarpuz, sıga- f(G)showTV20 45 Banker Bilo - Yonetmen Ertem Eğifmez / Se- naryo Yavuz Turgul, Sadık Şendil / Gorun- tu Ertunç Şenkay / Oyuncular. llyas Sal- man, Meral Zeren, Şener Şen, Ahu Tuğ- ba, Mûnir Özkul / 1980, Arzu Fılm yapımı. ra, sudan para kazanama- yınca, koylulen Alman- ya'ya yollayacağım dıye dolandırarak zengın olmuş hemşehnsı Maho'nun (Şe- ner Şen) aldatmah ışlenne kanşıp hapse duşer Bılo'nun yokluğunda ya- vuklusu Zeyno (MeraJ Ze- ren) kente gehp, Maho'nun evıne hızmetçı gırer Ha- pısten çıkan Bılo'yu apart- man kapıcısı yapan Maho, kansından (Ahu Tnğba) gızlı Zeyno ıle ılışkı kur- maya çalışır Karanlık ışle- re gınp tüm dalaverelen oğ- renen Bılo'ya amk banker- lık yolu açümıştır Aşktabirleşen yollaı Kanal E 21 00 ikiz Kan - Double Impact / Yonetmen Sheldon Let- tich/Senaryo Sheldon Lettıch, Jean Claude Van Damme/ Oyn Jean Claude Van Damme, Geoff- rey Levvis, Alan Scarfe /1991 ABD, 108 dakıka. ndaha "İkiz Kan" Vucut vucuda dovûş sah- nelen, başanlı montaj ve uyumlu kavga göruntüleny- le bu turden hoşlananlan mest edecek derecede bolûmlen varfilmın Bu rurûn Cfauck Norris gibı dığerkahramanlanna gö- re daha''va$ayan " tıpler çı- zebılen Van Damme, buısı ıyı, dığen de hafif "mafi- osi", sokak sersensı olan ıkı tıpı de orta hallı bn- yorumla canlandınyor Fılmde, fazla gorunmese de, "kötö" kung-ru şampı- yonu, transseksuel üpın oyu- nu da sıvnlıyor Bazı Avnıpa ulkelennde şıddet sahnelen kesılerck sı- nemalarda gostenme gırdı CUMHUR CANBAZOĞLU Ortagı olduğu sualtı tune- luım açıhşından dönerken saldınya ugrayan babasının ve yanında bulunan annesının öldürülmesı ıkız kardeşlerm kadennı alt üs( etmıştır Ayn düsen ıkız bebekler- den btn Hong Kong'ta kal- mıştır, dığen ıse Los Ange- Ies'a getınlmıştır Bırbırlennden habersız ya- sayan ıkızler, 25 yıl sonra ay- nı kıza âşık olurlar Busaye- de bırbırlennı (ıkısını de Van Damme oynuyor) tanıma ola- nagı bulurlar ve anne baba- lannın ıntıkamını almak ıçın ışbırlığı yapaıiar Tayland boksu eskı şampı- yonlanndan Van Damme'ın şıddet yüklu filmlennden bı- Birbirinden ayn buyüyen ikiz- leri Van Damme oynuyor. Apollo 13'ün anzalanması TV Servisi - 'Apollo 13: Sınırlan ZorUmak" başlıklı belgeselde, 11 Nısan 1970'te uzaya fırlatılan Apollo 13'ün anzalanması v e uç kışıden olusan murettebatının yaşadığı sonınlar anlatılıyor Yapımda, Apollo 13'un astronotlannı, evlenne sağ salım kavıısturabılmek ıçın uzayda ve yerkürede venlen çabalann oyküsüne yer venlıyor • Discovery, 22.00 Ortaçgil'in yaşamöyküsü TV Servisi - Müzık adamlanmn yaşamoykulennı mını belgeseller halınde sunan "Hayatım Muzik" programında bu hafta, kendıne ozgu yorumuyla Bülent Ortaçgil tanıtılıyor Yenı albümu "Eski Defterler"ın de kanşünlacağı yapımı Banu Avar hazırlıyor Programın tekrar bolumunü aynı gün saat 22.40'ta ızleyebıhrsıruz • tv8,15.40 Beğenüen skeçlerle TV Servisi - Levent Kırca ve ekıbının hazırladıgı guldürü programı "Olacak OKadar",bu hafta ızleyıcılerden ıstek alan tekrar bolümlerle ekrana gelıyor Yapımda, Kibariye'nın annesınden Ecevit çıftme, Sibel Can'dan Ahmet Mete Işıkara'ya kadar pek çok ünlünün tıplemesıne yer venlıyor • Kanal D, 21.30 'Ceviz Kabuğu' TV Servisi - Mehdılıkle suçlanan Marmara Ünıversıtesı Ijahıyat Fakûltesı Dekanı Prof Dr Yaşar Nnri Öztürk, hakkındakı ıddıalara "Ceviz Kabuğu" programında yanıt venyor Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu canlı yayına, Prof Dr Ozturk'u Mehdılıkle suçlayan gazetecı Avni Özgürel ve araştırmacı Ismaii Nacar da konuk olarak kaOlıyor • Show TV, 00.45 'Gökkubbemiz' TV Servisi - Hilmi Yavuz ve Beşir Ayvazoğlu'nun soyleşı programı "Gökkubbemiz"de bu akşam, "kahvehane kültürünün entelektüel hayabmızdaki yeri" konu edılıyor Yavuz ve Ayvazoğlu, edebıyatçıîann gıttığı ünlu kahvehaneler ve kahvehane kulturünün edebıyatımıza yansıttıklan ûzenne soyleşı yapıyorlar • CNN Türk, 00.12 NTV 22.30 Koalanın korunması TV Servisi - "Avusrralya" belgeselınde, bu kıtanın şasutı- cı hayvanlanndan koalanın oy- kusü, ınsanla yunusun romantık bıruktelığı ve unlu Avustralja şa- raplanna yer venlıyor Gunde 20 saat uyuyan, oka- lıptusyapraklanyla beslenen ko- alanın hızla azalan sayısını ye- nıden çoğaltmak ıçınyapılan gı- nşımler anlatılıyor Yapunrn ıkıncı bölümünde, ınsanlann. okyanustangelen yu- nuslan doğal ortamlannda elle- nyle beslemesı konu edılıyor Belgesel, dünyaca unlü Avust- ralya şarabının üretımıyle ılgılı bılgılerle sona enyor TRT2 24.00 Avrupa Film Ödülleri Töreni TV Servisi - Almanya'nın başkentı Berlın'dekı SchıllerTı- yatrosu'nda gerçekleşürelecek Avrupa Film Ödülleri Töreni, TRT 2'den canlı olarak yayım- lanacak Sunuculuğunu Carol Bouquet ve Mel Smith'ın ya- pacağı programınyonetmenı ıse Marion Doring. Tv PROGRAMLARI 07JOOSabahHaberlen(Canfı) 09.00 MasalÇıft- lıgı09.30SıhırlıKova10.05Arayış11^5Sıvass por - Batman Petrolspor Futbol Karş (Canlı) 13.50 Dızı Butun Çocuklanm 14.35 Çocuk Saatı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Ay Savaşçısı 15.35 Dunya Mutfak- lanndan Iftar Sofrasına 16.00 Haberier ve Borsa 16.15 Iftar Programı 16.45 Zaman Zaman Içınde 17.10 Pen- han Abla 18.00 Haberier 19.05 Aynlsak da Berabenz 19.45 Spor 20.00 Ana Haber 21.00 Tatıl Gecesı 22.25 Yabancı Film- Kaçak Baba 24.00 Gece Haberlen 00.30 Yabancı Fılm: Mısılleme (0 312 428 22 30) 18.05 Dorduncu Duvar 18.35 Bamey Google 18.45 KulturSanat Rehben 19.00Akşam Bul- tenı 19.30 Işrtme Engellılere Haber 19.35 Ak- şama Doğru 20.10 Inanç ve Bılım 20.35 Turk Murıöı ve Kanto - Duet21.05 Tanh Konuşmalan 21J3O2000 e Doğ- ru Asmalımescıt 22.00 Gee Buftenı ve Ingılızce Haber- ier 22.30 Dızı Delı Fışek 23.15 Kaçış Planı 23.45 Kul- tur Sanat Renben 24 00 Avrupa Film Odullen Torenı 01 £0 Belgesel Naska Çızgılerı (0 212 259 72 75) 08.00 SporArşıvınden 09.30 Belgesel Sıhır- h Kurdele 10.00 Belgesel Kanada Ulusal Parklan 10.25 Beigesel 2 Dunya Savaşı'nın Sıriarı 11.00 TBMM TV 24.00 Kapanış 06.00Aç/koğretımLısesıDersProg 09.00 Açık llkoğretım Okulu ve lletışım Rehberl/k Okulu Ders Prg 10.00 Anadolu Un Açıkoğretım Fa- kultesı Ders Prog 13.00 Bır Solıst 13.20 Kultur Bakan- lığı Devlet Klasik Turk Muzığı Korosu 14.00 TSM 15.15 Allı Tumam 16.45 Gonul Bahçemız 18.00 Açıkoğretım Lısesı Ders Programı 20.00 Açık llkoğretım Okulu ve l/e- tışım Rehberlık Okulu Ders Prg 21.00Anadolu Un Açı- koğretım Fakultea Ders Prog 24.00 Kapanış 09.00 Masal Çıftlığı 09.30 Susam Sokağı 10.00 Ferhunde Hanım ve Kızlan 10.25 Uzaktakı Ya- kınlanmız 11.00 Turk El Sanattan 11.55 Sıvass- por - Batman Petrolspor Futbol Karşılaşması (Canlı) 13.50 Turku Turku Turkıyem 15.00 Uğurlugıller 15.35 Dunya Mutfaklanndan Iftar Sofrasına 15.55 Izmır'den 16.40 Iftar Programı 17.05 Sızın Içın 18.00 Haberier 19.05 Aynlsak da Berabenz 20.00 Ana Haber 21.00 Yerlı Fılm: Haram Oldu 22.25 Gece Kahvesı 23.25 Bızden Soylemesı 24.00 Gece Haberlen 08.00 Bu Sabah 09.00 Dort Mevsım Kadın ) 10 00 Bırlıkte Soyleyelım 10.30 Yeriı Film: Intıhar 12.00 Gezefım Gorehm 12.35 Sıçın Içın Seçtıklerımız 13.00 Belgesel Anadotuya llk Adım- lar 13.30 Guneş Ustumuzde 14 30 Haberier 14.45 Ana- dolu Gunluğu 15.30 Gıde Gıde GAP 16.30 Drama Dı- yanet 17.00 Deprem özel 17.58 TRT 2 ye Geçış 07.00 Bu Sabah 09.00 Ku- Çuk Golcu 09.30 An Ma- ya 10.00 Polıs Akademı- sı 10.30 Super Dave 11.00 Fred ve Barney Şov 11.30 Sabah Şe- kerlen 13.10 New Jersey - Phı- adelphıa NBA Maçı (Özet) 14.10 Sevımlı Kahramanlar 14.40 Yer- lı Fılm:AJmanyaAo Vatan 16.45 Iftar Saatı 17.10 Sevımlı Kahra- manlar 17.30 Şınnler 18.10 Dızı Çılgın Bedış 19.00 Ana Haber 1956Gunun Yorumu 20.00 Spor Gundem120 15 Çarkıfelek 21.30 Olacak O Kadar23.00Zaga00.30 Haber 00 45 D Luks 01.30 Ya- bancı Fılm: Artın Savaşçı 03.00 Kara Şahın (0 272 2/5 57 11) _ . M._ _ 07.00 Kahvaltı Ha- S I V terien 09.10 Tele- * " • w tubbıes 09.40 Ay- şe özgun 11.00 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.40 Iftar Saatı 17.05 Dı- zı Sabnna 17.50 Deı Çıçek Tak- sı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberle- rı 20.20 Otomobılcı 20.30 Dızı Baba Evı 22.00 Yabancı Fılm: Sıfahlar Konuşunca 24.00 Ge- ce Haberlen 00 10 Yabancı Fılm: Yanlış Dava 02.10 Bel- gesel Uzaklar 02.50 Ayşe öz- gun 03.50 Gonul Nagmelerı 05.00 Gecenın Içınden (0 212 655 00 00) 07.00 Gune Merha- ba 08.45 Çızgı Fılm HayaletAvcılanO9.15 Dızı Yalnızca Mana 10.15 Klıp'99 13.00 Çızgı Fılm Kuşağı 15.00 Dızı Cesur ve Guzel 15.45 Dızı Yalan Ruzgân 16 47 Iftar Vaktı 17.00 Yerlı Fılm: Akma Tuna 18.45 Dızı Ayşecık 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yerlı Fılm: Banker Bılo 22.30 Dızı Örumcek 23.30 Huy- suz Show 00.45 Ceviz Kabuğu 04.00 Shur Programı 04 30 Yer- lı Film: Hıçkınk 05.45 Yeriı Fılm: Son Gece (0 212 286 35 35) ^ ^ 07.00 Gune Baş- §_- larken 09.35 Eko- nomı 10.35 Gun- demdekıter 11.15 Parantez 11.35 Yakın Plan 12.15Ekonomı 12.35 Dunyaya Bakış 14.35 Yakın Plan 15.15 Parantez 16.15 Ekonomı 17.00 Haberter 17.35 Ekonomı- de Bugun 18.05 Gece Gunduz 18.35 Dunyaya Bakış 19 05 Gun- demdekıler20^0 Haber20 20.50 Spor - Ekonomı 21.05 Ekodıya- log 22.05 Ateş Çemben 22.30 Belgesel Avustralya 23.00 24 Saat 23.50 Ingılızce Haberier 24.00 Haberierp 212 286 36 36) 07.00 Gunaydın Turkıye 08.45 Ferhunde Hanımlar 09.40Yerlı Film: Yanmı- şım 11.30Şeker Kız Candy 12.00 Guzel Mana 13 20 Ka>gısızlar 14.00 Yıldız Savaşlan 15 40 Yer- lı Film: Paranın Esın 16 40 Iftar Sofrası 17.30 Bucur Cadı ia20 Bızımkıler 19.30 Haber 20.15 Spor Ekstra 20.25 Aynalı Tahır 21.50 Yeriı Rlm: Koşeyı Dörten Adam 23.40 Te/egol24.00 Papa- razzıOI 10 Gece Hattı 01 40Star Top 10 (Tekrar)02.30 Haber0020 Muzık 03.40 Film: Yolun Sonun- dakı Karanlık (021244880 00) 06.30Sabah Haberle- n 09 00 Huzura Doğ- ru 09.30 Çızgı Fılm 10.30 Gulbence (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 Yarışma 4x4 (Canlı) 13.30 YemekZevkı 14.30 Kezban'ın Gunluğu 16.15 Iftar Saatı 17.00 Haberler 17.30 Dı- zı Paşa Baba Konağı 18.00 Ye- tış Bacım 19.00Ana Haber Bul- tenı 20 30 Yerlı Fılm: Nılgun 22.00 Klas Magazın 23.30 Dızı Gızlı Dosyalar 00.30 Haberler (021265225 60) 09.12 Vitrın 09.57 Spor 10.12 Stıl 10.50 Ekonomı 11.12Tekno-lojık 12.12Yeşıl Dun- ya12>t25DakıkaAra 13^7Spor 14.12Gez- gın 15.50 Ekonomı 16.12 Eğı/ımler 16.27 Ekonomı 17.12Stıl19.005N1K20.12Tekno-İQ/ık 20.50 Ekonomı 21.00 CNN Turk Masası 22.12 NET 23.00 Gunun Sonu 23.42 Vıtnn 24.00 Haber 00.12 Gokkub- bemız (0212 677 10 00) L/ 07.00 Çızgı Sınema Noel Gecesı 08.00 Gun f/\ Baslıyor 09.45 Yeriı Fılm: Lodos Zuhtü 11.30 ^ ^ * Klıp Cumbuşu 14.10 Dızı Tetıkçı Kemal 15.15 Dızı Kaygısızlar 16 30 Yerlı Fılm Lodos Zuhtu (Tekrar) 18.30Ana Haber Bultenı 20.00 Yasemınname 2130 Yer- lı Film: Yoksul 23.30 Yabancı Fılm Bır Noel Gecesı 01.10 Dızı Tetıkçı Kemal (Tekrar) 02.10 Dızı Kaygısız- lar (Tekrar) 03.10 Belgesel Bahamalar 04.00 Sahtır 05.00 Klıp Cumbuşu (Tekrar) (0 212 284 31 50) 10.45 Spor Dunyası 11.35 Kahve Molası 12.15 Bıletler Lutfen 1Z35 Spor Hayatım 14.20 Bır Zamanlar 15.40 Hayatım Muzık 16.15 Erkan Tan'la Ramazan 17.05 Ikı NehırArası 1&15 Futbol Analız 19.15 Kuçuk Bır öyku 20.00 Ana Haber 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Masası 22.40 Hayatım Muzık 23.00 Sekızıncı Gun (0 212 288 57 52) n n 10.00 Sevımlı Ayıcık 10.30 Hayat Guzeldır tÂİMM 1 2.30 Denızın Oykusu 13.00 Damak Tadı tammm 13.30 Dızı Ikımıze Bır Dunya 14.10 Sağlık- la Randevu 15.10 Kuçuk Kız 15.30 Sevımlı Ayıcık 16.00 Vıtnn 16.30 Iftar Programı 17 00 Çay ve Sempatı 18.00 Dızı Muthış Ikızler 18.30 Sıhırlı Ayna 19.00 Haberler20.30 Scrabble 21.20 Yabancı Fılm: Kûçök Polıs 23.00 Ge- lenekten Gelecege Yansıma/ar00.30 Mım Noktası 01.30 Yabancı Fılm: Evde Panık (02123135000) j/j\£> 07.40ÇızgıRlm RoketRocky08.10Çız- ' gı Fılm Delook & Sharpy 08.40 Yaban- cı Fılm Çelık Adam 10.20 Yabancı Fılm Ge/ının Babası 212.05 Yabancı Fılm Selena 14.15 Ya- bancı Film Banlıyo 16.20 Yabancı Fılm Aşkın Ikı Yu- zu 18.30 Yabancı Fılm Çatla da Patla1 20.05 Cıne Sı- nema (Şıfresız) 20.30 Dızı Seınfeld 21.00 Yabancı Fılm: Ozgüriük Uğruna 23.10 Belgesel 20 Yuzyılın Devlen-3 00.10 Yabancı Fılm Tatlı Kaçamaklar (Att- yazıh) 01.55 Playboy TV(0212336 15 15) 09.00 Mukabete 10.00Muzık Pınan 11.00 Ya- bancı Frfm: Majeste O'Keefe 13.15 Yaban- cı Fılm: Melez 15 15 Önce Sağlık 16.15 If- tar Vaktı 17.15 Dın ve Toplum 19.30 Flash Haber 20.30 Kâmuran Akkor Shovv 21.30 Yabancı Fılm Çatıdakı Çıçekler 23.00 23 Saat 24.00 Yabancı Fılm: Cınayet Kentıne Hoşgeldıniz (0 212 256 82 82) PTOOW1> 08.30 Eskı Çağlar 09.00 •OTSİMCSİ Gezgınler 10.00 YalnızGe- * r zegen 11.00 Doğanın Ayak Izlen 12.30 Populer Bılım 13.00 Blast Off 14.00 Discovery Profilı 15.00 Ekınoks 16.00 Doğanın Şahıt/en 16.30 Eskı Çağ- lar 17.00 Gezgınler 18 00 Yalnız Geze- gen 19.00 Afrıka Guncesı 20.00 Sıradı- şı Makıneler21.00 Astronot 22.00Apol- lo 13 23.00 Ekınoks (0 212 288 75 75) 10.00 Dızı Sokak Çocuklan 10.30 Dızı Flıpper 11.30 Belge- sel Unutulmayanlar 12.10 Dızı Lıman Devnyesı 13 00 Haberler 13.20 Yaban- cı Fılm: Yann 14.50 Belgesel Yasamak Içın 16.10 Iftar Programı 17.00 Pop Mu- zık 18.00 Dızı Robenson Aılesı 18.30 Klasik Fılm Koleksıyonu 19.00 Belge- sel Bır Numaralı Kapılar 19.30Ana Ha- ber Bultenı 20.10 Yabancı Fılm: Tim- sahÇrftlığı 21.30 Dızı Charlıe Chaplın 21^0 YabancıFilm: istenmeyenAdam 23.00 Dızı Rehıne (0212282 36 00) e09.05 Ekostart 10.05 Para Ra- poru 11.40 Sektor Sohbeüen 13.30 Artvızyon 13.40 Seans Arası 14.05 Para Raporu 16.40 Eko Fınısh 17.05 Gune Bakış 17 40 He- def Unıversıte 18.00 Hollyoaks 19.00 Evlı ve Çocuklu 19.30 Hadı Vur Benı 21.00 Yabancı Fılm: Ikız Kan 23.00 Muzık 24.00 Yabancı Fılm: The Evıl Dead201J30 Muzık (0212328 01 01) 10,30Yabancı Film: Gemı- de \syan 12.30 Genış Açı 13.30 Doğanın Duşmanla- rı 14.10 Muzık 15.10 Yabancı Fılm: Macera Peşınde 19.00 Doğal Yasam 19.50 Savaş ve Banş 20 35 Genış Açı 21.00 Yabancı Fılm Fotoğraftaki Sır 2Z50 Beyazperde 23.30Yabancı Fılm: Tatlı Surpnz (0 212 502 98 02) 09.00ÇatarSaat 10.4535 MM 11.00 Mıne 13.00 Klıp 15.00 Çelık 16.00 Ayşın 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bır Numa- ra Seç 19.30 Klıp 19.45 Haberler 20.00 Klıp 21.00 Men-e-Men 22.45 Haberler 22.35 35 MM 23.00 Dance Zone 01.30 Turk Halk Muzığı (0 212 288 75 751
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog