Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 ARAUK1999 CUMA 12 / ekonomi@cumhuriyet.com.tr Cumhuriyet Altını (bm TL> 33.000 33.000 32.500 32.700 32. ,32.000 16Ara 17Ara. 20Ara. 21 Ara. 22 Ara 23 Ara. D o l a r (serbest pıyasa satış) 534,500 536.000 536.300 530.000 53a000 16Ara. 17 Ara 20Ara 21 Afa 22Ara 23Ara M â f k (serbest pıyasa satış) 274.800 _ ^ 274.800 276.100 *o—c- 276.000 277.000 276 J00 16Ara 17Ara. 20Ara. 21 Ara 22Ara. 23Ara. o 79 o 70 16 Ara Gecelik Pepo • 80 •o- 70 17 Ara faizler (%ı a h' ırtertank 60 •o- 70 20 Ara. 80 ^ - # 70 70 21 Ara 22 Ara 85 70 23 Ara Borsa I 1 Işlem hacmı « 3 * 6 teşık erdeks 16Ara. 17Ara. 20Ara 21 Ara. 22Ara. 23Ara. BORSA 001 AcrjÇrwtA 002 MreÇfHBVfil İmiblBl004 ffoaCranCl 005 4iwyıüMr£ OOE AradDfa Gcta 007 lUTdıstt OOBJtart OUNona nwün 013 Ma SiftS&Vı016 AianoHodrç 017 MnoHoidreffan Ott AfcafciTrtta} 019 AfaUstt H IkhiaSHBBİT 021 M B R S Ü A P dhatİH^I 023 ftbnfAto 64 M M C B I IS InMılncal |BîP(00 MbnaMYMnr OlftgnTelslı 036 toTasi 036 AJbs^atrr" ff/llrtsYtOl 340 B&s MIIÜMıı042 8r* B M B N M İMteca-Tastı (1- tncdı Of» 11"S3 -.91 aa2.333 1X530 1333 12J0 UfiO 1750 İ2U3 2til IS30JJX ı300 KEJ» 5.D0C rua I^S i3.000 HjOO t a3SM ıaUOO 2Ü0 ıa 2SÜTJ0 /a«•ooo ua 'StO 4 O 0 MUCKı SJR X " 5oss2 Tic Sar L>4fi 5fSS DiÇ âretUersucS 8 InnfııU Hhna 05? Bcrusaı v s m BUpM05* 8ırâ Çnenlç CeBuneryçVatOı Sİ tvçıft H İMUılıp} 66 CWS 8 BSİHiSai B&itt*Ot ?ricv e»Uao- SC t eıB.ı j y r (3{.ns8 364 L«(bftMSpvs 65 uruflu ^ vPMfltfllllıSl N bnM H DnrtBl OJODTCSO OTteml B72 Derahodng OTJDaırt j"4 ^asDoöar IT5DırrWrOt 07Ç Densas Dotar ' ™ joterftjttnç * : JQ*(2ş j û .oÇarv îvr -odrç 061 saoonla; mtoMM083 taaptasralrm Stftplîft 066 Bjeâracilt ar tgs »EgeGubrs M fjSv &Ort MtMtSşft 39s t-ıe«oeo» 296 EgeRasî* 0 BtyvlnSH Uİ uCMİIKflİ •0 EtgıDenrÇe* j»E™|*lWat TFröb^narsat !P t "ATb f 3TF" 1İFr»htGmlM ' T Gyar" 1 Bynas V<1 GfM Tat Oi* 3 Gafcota ' 4 Gereaş •5 9acaUerfcjV tilGhttTMn 117fita£* *20 GSDHddre T GutaFaC*» "î Gtnev Brao* İ S H * > ! r r-toedar'a. ia a m131 11 19 131 tK KtiUlfcn «EfMO tzüraeUM •KHpM| intFnıt MH 3800 1900 İIB •SJBO ».a24000 IM ıa"000 ıa «a cgnr -12SD 1K0O0 iıooa «a uıa235J0 9İ00 'OOC 3J50 3'333 1050 İTO 13500 'OTC •900 190C ua •ü ıac1O0C 8 I3" OOC "00 33.000 Z66D 73X1 M S.SJD J900 'z?50 1Û5I &a2QİS 12 a 25 « ) H50 (350 3JC0 121 2JSI '72500 '•7B J03 !1M ıia u.a ıa'5750 16»! 1,8~5 21751) !31 30! 390ü ij!İ4Ö 4)91 £351 Z3.M •3000 tî &M5J/İ 21X0.000 137 T4tataBlTı '36Tİ&rtBslfa ItlHİ •9JBC ıa (vı nwrY SEANS) Eı 18JI00 8.T0 aa250Q 1O5İ3O0 fiJOO 12JJ0O 11250 11JKD 2.750 5.100 2000 3 ta sm0 105,000 «,«0 ea aa16300 ii m \m ıanm0 13750 ım33ÜB ıaTJSOO 1500 220 ] aarioo m97DX UOO 900JB) ıa33» 33ÜS 2.750 u.a aa1Ü50 aa2İ250 1600 ıa IfilTtmo ıa1i)9 i25û &SC 12.750 187.500 11250 ıia i£21000 9230 3.93C 175C 35JSC 2.8OC 5.500 •3.000 OOOC "00 <JflC U I 6JO0 6.900 T M) 42Ü0O T ao3SİX T 60C ıa31500 İ55C 7D0 taoJCC <90C 95JB0 1125C &a'9TC «Jl 1200 2» yflffi İOOO İ İ S 1200 ıa7.330 2711 167500 HjOO L330 iM ua ua ıa14750 15.750 •Ü5 3CJS0 4a ıa•O2K 3.7O0 173 ra m i£7J25 nm12Ü0O •*m 1850C 179 « n ic ınnMii* ta ta '43BHICBI»C3 3 I 144 bca '45 <awTr Antıaa, 1*«amrear MJ&I 14 KûcHooro ICIÜM 15' KP» HUtMlttto 153 KirasailöraSM 154MKGA 155 Kor«Çrart) t56K«& 37Mfc 158 Kıtorgauıi 15B Ks&TYİBâtâıj tffltatarr 16i fta&Kob KbaMfl «fiîttf*1 S5 Maır&RsAtayuus •66M*raT*m 167 Mara 168 Mu4nıT«*绫 a MpMbf1~3 MeQES&M "" MensaHensıcal 17! H s b H l 171 I m 174 MİIi|« 175 MflH 17illnnlM(M lllnMl'' 1"9 MttemtEKs'efatıl 180 lUkAkû 181 MusmYftnsYaL !j!2£Eîf£îl **h 184NS6Ş '85 NâûeÇıncnio İH UMHI "87 Nö'jCiT! MIMtm^MII. «HaUHl '9C0huısi 1fi flbyı « O ı R y B M n ı 1ft PlBI 1S7 PqPnita 290 *^raş SIPolı TEMMTm mtaB Ü3* Ptfla'Sut 205 PflffUı >Qg PcMçn 239felOfis 2i; RantFıraisaKif J\1 UÜTnDik 211 SİMTOnÖo H4 SMPaVhv nıua 2"? S6&X &(fi 216 S&veKrta^e 22" Setetsrn 222âokEaş 2Q $••• 22' îonmez PafrJöu ÎS HMtFftaMİ ii«üS t K Z3 T M M M 22S TtfıstİJB* 235 fesar Si TirkltmYrtBi iSrnUaı !331UMlb«» ıa190C 32 M ' , * 95İJ0C jS İM '5JI 21a 2S İ125 2550 a25D 11V •1T0 UH 3930 1(75 39.330 löJOO ıaJ5J0 (900 tıa *& m238 11500 sa»5J00 ifflÖ inS5GC0 UJCO ıü 1MM U73 2JSI UM 2aj» oa5J0C 1630 «aıa ms»«Ü00 50 !.2« CİOC 112500 •S50 l«l ıa26^00 1179 11751 5100 zaoc 1375] 3HK 7ia 24İ0C ıta ıia 7M İ'öOO i'* sa «.a 2.900 ıaUOO 32JI ıaWJB0 İS1 T 25C ıaMİDO 195C i2125 1950 2300 UJ0C ıa'2.0O5 (319800 1 » 37 5X 1650 ıa4J0 4500 1121 B İS iaİ930 (,9tt 1J75 4.103 Q 67.01 •3.750 ıaÎ330 15J0O vim ua239 *a1E0O0 &a5.SO0 15,750 73)0 179 117» ıaicjr 37JO0 3 ta -1O000 15» 4« *.a27500 ita "a 5,000 2750 13000 3550 2750 n.a220OO tta2025 7JM1493 3 a.a Eı tsac G QOC H79 LTC "OSOC 860C -.2500 1420 11500 3X00 »a 550C" D O C 0 ım 3CS0G a'10 OOC 4450 itaSffiO aa 2om ıa 13iia İH &a U5X *B 35 J X ıa8.400 1550 2.75) 0 wa29.50C IM ıffifflC 50OC 360 OOC ıa3900 35000 1000 9 B 53.B 19250 sm24 T0 n a ıa"01 ıia1T0 "000 115O0 195JB0 '4000 ua1!J9 M> UB 24000 960C 4J50 4000 38 a» 1300 S.300 • 3.^50 125C 3.0OC 2.950 15.500 İ.M 6.600 7JD3 SJOO 43.00» 8500 38.000 "SX İ H 33.000 m77O0 ıaem iM'03JD0 •1250 sa ra2C750 jj na 3,650 29 273» 3200 4550 3550 4a uoo ım175JK1 "looo 2500 ta ra ua149 16Ü0C 165K 1925 ıa 'OOC i? a s* ıa fiJH 2,(75 23,751 '4500 ü 1HUİ İ H i25C 34 000 7B 96M !j8•8.250 İM 98.000 4100 4750 '3,750 jıa2475 / XSı 2.700 15500 ıa•2,'a 4a 10JOO 1500 33X0 17300 sa1500 5300 n a M.a IÜI ımr,7M V,M S.400 5200 17O0 4300 g 71 rjx 14500 ıa£.200 419 2a18J300 aa ım ıa -an t a6,'OC 16.İ50 7fl0 ua ıia ıa11000 caoc c ta 4'JIOO (17500950 4.B U9 28.500 tıa «a 1400 UOO 14000 1T0 1300 •a25530 ttaİ15S 7-Stl 360C E.B ıia 11750 îm »a2o50 '06,000 UOO •1500 İİS» H2D im •M 26.000 tB 30.000 0 '05.000 4450 ua1T 5Û 9JM 7250 UN na ız 0 ' 4 J B 0 *m36JD0 5JH ım1500 1300 0 «.a •:m 4300 S-j.300 ıa3.550 34500 I M 47a sta'5.500 saJ13K 1575 11 a ıa" K İ M na3500 5JO0 11X0 190,000 13, "50 *a •ı aİ M 4.7i 2320 SJOO 3950 1850 xmıSo5500 '3500 •C750 "JOO ütC UTfl SJS 640 6900 8JO0 42500 7700 36.000 •6a ıa33 OOC 2İ50 7530 ta6.400 4J00 97000 •ın tıa 2aooo ıia 145S 25500 1150 4.350 1250 4.B \m nooc 11 Tt 2.40C ıa UJSİ ıa '5JS 1İTS ^m 1250 110 na2ta ıa ıa «a2J75 aa1Î75C 0 a a15-50 U9 u UM ta1000 ÜJÜ 4550 32J00 'M £000 121"500 ıa9<000 4.000 HS iıooo vm220 2,'25 1450 H750 ıa1220 9900 '475 38500 •620 ıa45» 4500 na ıa ta"500 i7.a 5JD0 5Ü00 1575 4150 g 68JC 1420 ıa6000 1620 \ ıa'950C M l 5.900 1620 1400 ita ıia ıa•020 38J300 0 ta 1325 İİS27500 tia u.a na5,100 1300 n 13,750 3,550 İŞOO 77 a 24.500 tîa 2'00 13M 1450 a uaS4H sıa rsvat 1079BJ0C ı$7ta S 3 5 0 0 * 30 OCC 'i!K.BfX 7676J»0 666,434000 20224-00 4J0150D 1J3300C 4.ffljî 85510534 0 15587 J90 şaoo »Mm 5 ı«a 41J51JB H.4OJH 1S5 a 35i a 0 12J6&0H 368J30B •mw5.471000 0 5.B.a nıtHa sımm J64000 206JOO njB.a S149ID} »549 OCC L756ID3 a.m,a T 842J0D 986500 116400 <a.aS4.B1İ25 tKca5&2S7JB! 8E&000 41761000 121000 865J00 sıa r'aa124121 a »İl,79 17"300 113111» 137MJ34 374577İJ» nmsıi6jnsixs 2J97JJO0 159876.73' 6.4UJJ3X 24O.339J00 2JS10OO 70 364,000 VSmSİ 247575J00 mmtf8 3^1^600 587Û00 5M.70t.750 4İC225 mmm 9^7000 200,553327 B.ffl.HI 14WÜ5 1.T50B imm1717a 65İ98OO0 iE59O000 3,^500 54775Ü0C 4S95JIOC OS,M 235Ü0C İ.32C.ÛÛC 9CJ9U3OG SİHI tüUBn 1 t7i.es ı&a37402000 16-5İ80 36825000 233.000 n.B7.a itaa 2S.B 75SB ma,a mm 756.328,"^ AKtU AM 118J02JXD 11JUR ,?8?..0O0 94OJ»X «.»a45.63S-00C ÜVmM LCTJH 43524İB0 14K.B l'llOOO 3S7U0D0 •TJOO 163185» SJB.B •4-63'000 229236300 DTJ49X4 3S4T000 14S7B mM 362a» 181400.400 32 n '0O0 1142-000 K4calüMOO 6734 a » I1S7İ 2a»j8 WB4.a 3tj3M.NI leui 14S2500 22505100 1155İD3 4964in g 169.9170» 2JE5Î00 «Sa »jpa naa 95 orx ei».a ım a 7aa19.47" DOC aa16JK.0OC 8a'4255C 4J398J3O0 1XBB I B aw a21525500 0 •19OÜO0 1748J0O 1224000 11H a uaina39,29590 ıma ^:£ K^IOOO n 35Z3506 -172.72* 470,000 rtjn BİM 1122a 52O.0O9 c I7HK ısta Eı» fj& 18586 81 24111 23' '06J33 8.395 12,427 13574 1'JOO 2.ro as2i İ2-7 26-28 tn 29398 0 «TJ94 4450 12JB 4T6 7 M2K •87'8 ua111C !O! 6 « 0 14Jİ83 ı a34 761 17» IX 351" IX 0 mm 3298 7fi 9B."41 İİS4183 925İ31 SJC 1663 34290 2J55 477C ıia1«HJ 25* 21963 mc ue1E1 73548 ıa 352* 6M 11975 189'32 139'3 U515 11714 2DS «9 23388 9254 4000 1903 36JS7 2J99 5584 •1336 ' O . ^ '969 İS22 14J8O a.01 5,42 ım8ÜI6 42J56 7764 3626" 7657 173 32.4" 2İ29 ts6509 4J7O 96.10 •2.673 U I 5«1 20.196 tun İS25.722 3,145 3256 M Ü flJJ-4 ns7ÎJ29 11726 uss J *11* 14.1» 1744 •£J63 !E149 1J93 20«S3 'Ci^' i"90 HJ4I 71M ın 12708 0 182JB 8.849 ıje rıU V1024 L9 4gS84 3U21 ?* 95İ326 178 ı 7 583 17S 95,135 m 14J» 15,062 27.» 2254 2J£6 2.439 'ffl'2310 U44 5İ74 1455 38IK9 "6^*6 un 4İ 11J1I "uS JJP ÎJS ijc 5210 5019 1597 4.184 Q 68577 14 M JJP 4C7 ım11354 | M9 11306 BJ4İ IM 16169 7J58 U71 15.751 1445 'G38 38J79 0 U7S 3OT 1125S2 15^5 I B 42H 27333 11,81 UB 5190 2888 rı 13 « 3542 777a 2501! •ım2'04 T^6 1475 0 13 Ml sa 5ia BORSA (2. SEANS) K MHEHİİS HMII£5Î X4 UıCJnfeO »JmSmı • Mrt niHIFnn 3*3 te tBiSâftaj Î16 lûııftattıg IIİBttlTMı IB MBBBI 320 %toâMivMYjL 32 ^tanaJfaantAP D M B J B B Î 324 tafctaCn QS %vUtaSncBİı CitaalM C33 ^ a d u SL2L OlbMa BlklS IBIlasııYlCn. S39 'MZ W w KİBnl &MBKtoTMI MSMFIBHBBBI MBabMo W T BtaaTtSn M9 BAUnud CM BcRMVntnl QS3 SatÛMfe C64 B U S O M A I BknıUi066 HHff# 9SCÇAİW 0S1 (STJÖÇ(İI)BBTS K MH8|B1 063 ^ H 0M Gatlı^MSra B CBBBBI M SMBI 968 J 9 I M 369 J6nwtsrt iF' jVfTDG 072 ÛBBJ HıâlB (P3 M B A Ov^ D w MLÛt rt tamiaîı 171 HS 0B1 ^Ty^ffTT GB2 EcrjabBYn 063 Eczvtefiin 065 BeîSiP a &fiiiH S1 E ^ B ^ L 392 G K S M A 391§STiuClt 3* B n M * °*ü* K' BtybnrCA ssss?Q5FctoRw 107 FjajnfftfriH iUFfmtB* 1^0 "fnoFttGaaal 11' ^SffiSaTHB 112 G r f ^ f y 116 jbtdYiTir tTî H h Ç M ı 11i SO3-TOI TStMa1M.tl 121 S f a F t f * mSSm *İS ^imei GfiEfecfi 7' toHSTdı t3 İıSıftMta '30 İBtfîvc 131 feGfffimiYia i33Jttrtfiwı Dlfili135 I J B T H I H ^ 136 ustadaBA ? 1J7 îSSrtofi IIIUaBtiD^ 9IBMUL 143 Lş arioa KnuaMjE 1<1 İJurftb •oLrÛBÎçS «Kıtmn 151 VA IS UBtattttlp SSBBî*"8 *1 * 155 tayÇnrt) 157 Kntis 19 tMra^âtuTİ 15S KvJBVcâuU I6C KJ^HT 161 faöfeb 162 tosjTAsÖ 18İHMIİİJIBI 16E IMnîSm 157 kbâ l Ifcıüiii'aUaüı 169 hUnlttfcn 170 MnıBM 171 MtBUenoca ITSIfas 174 3«> l7eiknnMnCla miMıOnrtı 178 J M f tSDIUıMu • UfttaM182 lUırZoıtıHıtt) «ıSçimı 187 IMTıım 190Ctnt9, 194 Oz'iflffiFatora I95 : teı 196 ^BB* 157 sjç U k 199 a âknı 200 î n s rSrSıSfMMtaB 2D3rnrB 294°nr3ıt 206%Mst 21" ^ « ü !Eîîi hf&H|ı 212 «iVMCflt 213 Saanİnn 2U Sttıltevtaf par 22iSeMn 22 5»! Z24SlMihrtlı 2S $ H i A M I 229UBBM[ 2301E» 232 I R U S I I 233TJ(dnaBna 11756 »a259 (&OD0 ux1231 oa1125S ıa 5200 2UO0 92JH 3OJH 5300 «a ıa «0 nj)l İOOÜ •ıa) i35J» sat ıa3&0OO IB UOO ıa240 s.m mtoo aa m «Suuı 160 14591 Iffi sa1859) 25J5C 21503 UH l'JBS 35» •2M ıa1(250 İS13J0 190100 %a12250 2J£9 4.700 21250 12U lsİ H %m ıa•ıst «a • - 14S 20250 6.400 UOO <2500 7700 36JH IB 3un 2M ıa 973)0 ı;.75t 1İS0 25501 2ürxB iÎH2551 1150 4J50 ıa4400 e.Kt 2J00 I7UD9 11a ta iTa '420 1* 15JB0 1İ7S0 î1028 1750 ı'5D sa1200 44in aa•V5> JS&SDO mm Aa JU9 f34.S5C 32JD5 ıS95,01 m SJOO175X İ3D0 14250 15JB3 2250 l'Z 1450 14,753 SJOO tıa 4JCC ıa1S5 I62S m4JC 4J0 VM 33LOD0 5.40D iirjD 1 1 a 3,-JI 54D0 •ja m4,a z.nk 6UDI 1425C 175C ıa 163 « - 2oaı 2.400 831 19500 sajsao 5JO0 K20 7400 1250 na 1023 39ÜK 540 1J25 4JS0 2TJ0O va140 raHCC 2J» 90 n,a35» 7710) £a HB '2ffl 1450 <!SJ 34100 5400 5U00 U *!» !i25t 171 iuıM 182500 t i l Ö5J ua1120 25» SJOC IM H3C 0 IM 21500 4,49 12250 431 57» »a5300 1G.7SC İ2 2.500 35ÜD 4JX na uı34İC la2275 0 (2500 27JH 759 11253 4£5C rna İM 156D 34100 2659 42500 a» 25Ot 2U0I 1JR yoo129 68jn ıa1520 U53 ıa1000 nm11a ta "50 1350 m21500 1390 vs ıa34JE 2T0 13000 ıa 14X1 19.750 (.100 6500 7J00 3BÜ 720 34ü 7jöa 315X va1M IX E.10C 4J0C 24500 19500 0 112.75521500 190 42» ıa 7901 tn165İD1 Wa ta1300 17B 112S ıa1475C 15JB0 IB 20500 1»•m UOO i'2O zta2350 4S3D 42X10 IX aa220 D 5X0» ta ıa 2JO0 Ui m11500 moo1400 17JBD SJOO I4JS 2S500 2JS5 \3& 2J25 '1750 551 na (2X na1J5 î ü 1İ7S 5JX 4JK 413- 325.000 UX 2.30C 1U0C İM 4Ü ^jjj 4JE0 f.u S5J00 13.750 3Ü •JB. 1ÛO0 820 7JX ıac ma ıa15500 «300 171 !« 1ÛJDC 37SC 0 I0SJB 4B 2 T 53J 103X 115X 1620 2.S0C aa 1350 W 70JXD SB ta •m 330D 32310 530D 480» E» 'SİB3 ıa sa2BC H375DO 1300 12.750 aa••580 ım30500 3200 263ü ta 3059! 0 «a 11000 47a «a630 1125 :s2J50 3EJD! sm «a3SİB ıa1200 ıa2400 107500 28500 98X00 '3500 4850 aa ıeso 34589 ra nm XB •ITO 253X »ra17S 'UB 150C '1000 7a 163 359 7a•325C '91000 14B 2J50 4^0 23500 1300 1950 3300 36.00Ü 3J&C 171 tıao 11a 14.75E 2J5J1 E.4CC 7E 111 4251 771 SJÛC 4.a 32500 2jao 7500 255 6500 5X0 98X00 1325S 26X00 2120 İ S 25500 3291 4350 ıa4400 StD m ua14S 3550 na•tm ıa520 us21000 i3J0O 7500 aa321 Ml 44JSG 1375 11000 6K3X «a •a 3ÎJ00 ıaİ H na(H 33Î0O 7B 95.000 10,400 SJOO 17ü 14* tsjn 28JH Î25C 5.12 250C 14üt UI 4.300 t « 1475 3İ500 Kİ750 500 4.400 4500 11500 330J»0 5.400 iffi 2.400 njoo 3U0D SJOD 1715 4200 n u 6tX0G 1420 W ua 16500 3c.m 2,40 UOO 197a 7-JBJ 6X0] 1620 •"JB 10500 17.» m 3S500 0 Oİ 112500 1325 Ui 4450 28X03 1120 14X09 1'» 5200 2» 0 ua1800 1100 7SJ0O §a 7100 1460 g 34000 İO0X aMuutim ısr ıa Î4S3 1OÜ00 ÎUO 1220 aa11253 2.6O0 25500 2U00 ım &SC ] 4J3 12253 4.753 5U00 taUOO 11X00 2J1 35J0C SJCC ua •a34a SJOO ıa2275 105.31 2730C 7J0C 3 O C '15CC 4 1 BB İSOC İ H 34JK 4 2 5 1 9.B 17250 2M0 23JB0 ıa10x03 3J50 S9XO0 U i 152» 1400 7B '1000 175X0» aa£000 '375 22X00 3100 1800 3700 3<50C 2İ30 İ H 13500 na 14253 11» aa'100 '400 34500 ıa31500 72a MS tw UOO 97J00 12750 1l000 25500 ım " ! 24100 353 La4200 sxcc 2.U irwH UB te ifa1150C ıa1:J0C 1i3Dt ıa 10253 171 17250 aa235C 4JD0 43X03 2325 aa1220 3 '530JCC «a ıa D 1000 ıa4J30 32x00 IS94JD00 9.400 tm rn la 14250 15X4» 27J0O 2XT5 2X00 2360 5700 UI 4 2 9 ta1400 3 » 16000 5500 4300 4250 •'S30 32İ000 H0 230 v» 4JX İS4050 [» cffll 14253 1730 530G 4X60 ıa 16253 ti 19500 1325 MOO 1920 85X03 İTO 530 7JO0 11000 na:«C '1250 3750C I 1'ÜOC 4a43X 27 S I 1101 t!50C «S İ.'SC 14 B 135C İMl 7Ş.0OC SB na İ. 7H0 1400 0 İ300 48X00 , te UHB 4JIB 43.185300 129O00 12JJ7İ30O '5J5XO0 1»JÎB 19364420 9İwS 8234İD) i120IOt S Dta B I1B.B ııiiHM0O0 JİLT XO3 ıma•s Taum 163EJI00 «aa itSB 1X31415152" 46İ1HI Î4JHB 302X00 2ttB taa 6.JTJCE 22J41464 woaoo T 84431 "os 1727300 3631X4» 47BJ0O 335100 1j4tB 'ftyjOOG 'JK134 T6İI I M I SJÜC 36.681000 •tası 1M7JS0 ama 396J0C 5772a 11İB 2118000 V2CJB 28Eİ31281 1224X03 1298X03 59J85'00 253JSX«S 6*7X0! î'AOOS JSfl lüa194S1C51 ita.B44EÎ334 14364 JOt STfJt &37İ4I I2CJ5C5I i347X0C 1£91iî/C 2H74UH _738XO0 DU44J90 28.777 I C 19(93X00 771X00 7Î8ÎJ81 2322X0) 2285509 C 1313X03 ısi'ao vmmÎ1İ1B 224" 100 90'-8X03 359000 4TIO0 1U71B Bita 2J8XO0 1BB vuaIM20C IMB 3'86300 7'SOOC sâa6ST9J0C '292.46210) 21X95tr 3 38J»<90 1OUİ 33J3X Î7İJ671Î 4İ71EB c.ac S47JDM 102.13301 -ımm '•'JCC ÎS34JCC msM* 1S53C11S liTSJOC 2S.O2JX 4301X00 2J1İ300 tSIiB 16276X03 î991X(C 91325100 90.788X00 73522X98 4J7U00 15S3XO0 7U iimi 141629Xa 2J37XOt 33721X00 21943X03 5249X00 2J26J30 1C5,723JOB 19,449X00 9*3X700 2#W 34.«JX iia15JOBJ0Ü n 24485X01 2223X0 1475125 153E3JX UIB nhm 33.SSBOD lîi'JDO 3.1S-000 aojrrmo T 498X03 573"25 tB 35 794500 4037920 327103 0 1650X03 HJ71B 1M930T 5332X00 "774473 •5fD400 40S22XOC D 45» 131 sâooo 920IUC MM US.B İ537£0C TSME 3.1800OC 0 ^199004 4725S S75!» 'ISS IX 2.498 105J4İ 12-5 12J8 11277 2 îlf 5J35 2539S m 21353 4a1ÎJ81 4i": «B tn ıst 354Î M.% •"74 3458" U4* m un2J02 3 «475i 7JB3 9634lı '3402 MJS 352 34.03 2T6 43581 stn "731 25124 23 4-2 1744 1C55J 13'! 14J3 IB 1JT3 3430 116 11X66 179.3b a.4C 1324 2X10 225T 1 90K 1K4 1757 UM 2JBD itli 3 5 111E tl 4U5 UM İ237 c367 K 40669 74E 3a536 7 ^ U72 2575 7357 2271 Î236 4J£ rtM 1216 '5160 25J01 •İF W 2424- 114E •1 ır 8XC 2.T5 TS4 tt» tn1452 1TJJ1 1117 UST '52" )• I1022 1744 1'26 aa1180 İX ts* 1332 •ım 3 653333 ILR 4JB 32.440 VII 2393 UB 4437 32802 79 zam İ612 17325 6.135 91023 <B 11910 14309 J75Ü 2'h 1010 2381 14.180 ıffi zm 4257 tn1408 £401 Sİ3! SJ42 4221 4217 11455 326.473 ın8J7I 2J43 M2S3 430B 5005 1JB 41.4 T 66,175 1193C 3963 SJS4 1633! 1S5S 2J43 137C 1945! 67204 5774 15J35 İM tm n a 1C.4Î 38J21 0 1311 4JE 42% Î7525 10335 0J14 2700 3 113H 3 0 2353 74161 saOT 14İB 334" e33336 5406 542" Rekordan rekora koşan bileşik endeks dün hız kesti Kâr satışları geldi • UzmanJar, endekste kâr satışlannın yaşandığına dikkat çekerken "Sert çıkışın ardından kâr satışlan normal. Azalan işlem hacmiyle yıl başına kadar yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz" görüşünü dile getirdiler. Ekoooıni Servisi - Rekordan rekora koşan borsa, dun hız kestı Son olarak hükümetırı bankacılık operasvonuna destek vererek yûkselen bıleşık en- dekste kâr saüşlan yaşandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ÎMKB) bıleşık endeksı >Tİzde 1 14 oranında değer kaybederek gunü 13428 58 puandan tamamladı Uzman- lar, endekste kâr satışlannın yaşandı- ğına dikkat çekerken u Sert çıkışın ar- dından kâr saüşlan normaL Endeksin 2^ cent se\i\elerinde, azalan işlem hac- mh le yıl başına kadar >atay bir seyir iz- kemesini beWi>xjruz" goruşunu dıle ge- tırdıler Yabancı vannmcılann yıl sonunun yaklaşması nedenıyle pıyasadan çekıl- dıklennı belırten uzmanlar, "Yabana yatınmcılann tekrar İMKB'ye dönme- lerinin ancak ocakayı ortaFannda müm- kün olacağuıa >önelik beklentüer ve 2000 yılı problemiyle ilgili endişeler pi- yasada sattşlara neden oluyor'" açıkla- masını yaptıfar Pıyasanın yükselışinı surdurebılme- sı ıçın yeterlı ışlem hacmının bulunma- dığını belırten uzmanlar. "Bu nedenle phasaya yeniden para girişi olana ka- dar kâr saDşlan doarn edecek" yoru- munu yaptılar. Bıleşık endeks, 13412.96 puandan başladığı günün ılk yansmda, en yük- sek 13795 85 puanı gordukten sonra ge- lenkârrealızasyonlanyla 13288 20 pu- ana kadar genledı. Ilk seanstayaşanan düşüşun ardından ıkıncı seans da dur- gun açıldı Seansuı ılk bir saatlık bö- lumdnde endeks, 13470-13560 puan bandında yatay seyır ızledı Holdıng ve kamu hısselennde yoğunlaşan saüş baskısına uzun sure dırenemeyen pıya- sa, seansuı ıkıncı yansında 13314 pu- ana kadar genledı. Bıleşık endeks, se- ansın son dakıkalannda gelen alımlar- la günü 13428 puandan tamamladı. Toplam ışlem bacmı 337.1 tnlyona ge- nledı Para pıyasalan ıse dûn 614.4 tnlyon lıra eksı rezerv ve 261.5 tnlyon lıra dısponıbılite ıhtıyacıyla açıldı. Mer- kez Bankası da 30/12 vadelirepoiha- lesı açtı Üıalede pıyasayı yûzde 81 07 üe 378.5 tnlyon lıra fonlayan Merkez Bankası, aynca lnterbank'ta yüzde 70'den para verdi Bu arada serbest pıyasada ABD Do- lan 536 buı 300 TL, Alman Markı ıse 277 buı TCden ışlem gördü. YATIRIM FONLARI 23 ARAUK 1999 Gûnlûk Deg.% IşBa* HısseFon $ Barw [şörak "on (Ş Ban» De*»er Fon InlertankATipıOeSş»»- InlHbankATpKama IrttrYat AKarmaF kiterYal HsseFaı ktsatATnDe^enF GatantAnpKacmaFon G c 4 r D J * F 5563106 3610257 675265 139603 102396 88256 51968 2440808 2478501 G a r a n c p j EsbankATpDetekm YKY A Tp Hsse Faı YKiAT^t KarmaFor YKYATpTekstllSek F YKYATıpMaiıKunml F YKYATıpiMelatSek.F YKYATıpGKİ»+çec8kSF Y K Y A T D W FY K Y A p D e W YKBATpKamBFtr. HakSnoiaCeelFon î S F VakıtAM*SeMûau VakılAMelalSektSrFonı r K F Yaşarb Fınars A Tpı CU &gcrta A p ğ Zraat A Tıa Değışken HafcATinKarniaFon Parnutta* A T p Dagşken Sûmer Kvma Fon E F A l D ğ Kjtkumaemiteç Fon Der»ba* A DeSşteo Fod AV3 881087 62101 42503 18968 57688 33110 37073 24579 37182 91676 4436731 43176 60892 48555 16451017 4349165 1450271 '090793 1394825 7OS2758 3932314 37441 104574 474600 412-7C 20760 32384İ1 75-18 -025 135 -004 036 009 103 091 248 032 004 069 -010 087 029 M6 •097 189 0 77 0 33 166 147 -4 09 329 -009 023 045 033 -001 035 •0.19 026 0.44 068 025 045 363 -002 054 SemırY ATjpEndeısFaı TurHjankATJpıDfJ&ken <k!aATip.KaruFon AaATipHeseSenaiF KoçbartHsseFon Koç Ma*u A iştr* KoçAllaraSMtotFcn TEBATf ._ . . niBATıpKSmaFaı TEBAGSDBeSÖMlF An«naWAC HakATnDı ŞetoA.TıpıD EcaobasAT BışresATpD.., . SYBATpDe^şkenFoı GedkAfpKannaRr GedkATpKsseSenoJı KaotaArpfeŞerF T ûd*ArpDe^şkeı TeÖenFon-1 NurolADaislcaiFan feiATptteeFaı EvanFon-1 Yfflnm F A Değış«er Fonu Taarier A Tıpı Mrnıa Fon Sar.eı A Ceâşkoı F 20763 8537M 21840 162906 3T571 1940260 101099 2393160 601166 10067 ? 34372 40103 3298822 34311 •063810 204105 6^718 41185 256712 357728 373345 89174 230692 379087 234440 22170 119640 19972 22247 79935 •33746 2336' 60346 103065 36752 915J4 B05S1 83129 96415 91009 153783 •36 -048 •041 -018 -045 046 006 057 122 139 161 116 016 045 0 75 018 ar040 -040 •022 108 •148 •056 -017 -092 221 148 183 •025 324 001 012 066 •O2C 036 83? 008 083 0 71 -013 001 Bayindır A Tp Detafcen F BaynoVATpKamaF BaymtrATpHsseF b j d FbatOejd usmart A Karnıa For EGSATpKanraFon EGSYatATpKamaFon EGS Sooda A OeğBken Fon EGSVaMDATp 20639 74633 •211 -177 -201 051 036 EGSaMDATp EGSYatMDARnansGr ABNAmoKamaF TABYaı ADeSfllMlAF HSBC'TçıOeğşimFaıı HSBCATpFtsseFon Ec2acıt»aAxaOnkSÖzel 67835 -036 40250 -0.01 24245 * " 20753 17302 16591 63591 0^ 05" 008 050 )16 DactankADii^e Denzbank AKarmaF DmzbankATpttsseFon FtoaATpDe^ken Rrra A T p Karma Fon Bender A Tp Değsken Fon SıtebankATpDefekenF MEKSAATpD^ıenFon UEUkjsaiYai ADeğâcen Acar A Tıp De^ışken Fon BTUHFONLAR lşBank.ük)tFon I B D^şkenFor, YteMKF 39335 12999 14876 93522 34734 31264 20283 28934 22918 31114 15478 35047 051 028 •067 050 121 098 259 -0 02 -016 114 -0.85 128 YKB B Tıp. üiaî For VKBBTıpcDeMısiRın VKBBTarmlBonoRjnu YKBBYabMJtom Fon rKYBTpUulFon YKY BTah*8ono Fonu VaMTahviveBonoForaı VakılC«WwFx VahfYalanMenkıiFonj VaMLMFon VaMBTpKamaFon OtşbankBTpOed^aıF YrtkBVfi^kş a a V v aşartankL*ıiFtxı FransBTpTaM-eono FmarsBTpDeğgtanFon FnansBTplMFonu ZjraatBTıpı[)eUiBnFotı SraaBTıpUkSFaı 2raatBTnıTanWBono ZkaatYalBDeğBkenF 350 47138 -0-64 43765 -046 ^Bar*.YatencMK.onu IşBantıTahvtveBonoFon imetbankBDağişkaiFon l t B U ° F 12489796 2296842 682675 Garamı B Tarv.-Baıc Garant B Tp Lfct Faı Garanb B Tp Karma For GarantMK DeMıcnFon T ^ 5802306 1187551 49648K 33S4İ& 14801147 5707109 3195452 386007 6713225 014 012 0.17 033 0.28 015 048 001 047 018 018 018 -005 P s n A B I p DetafcenFgn Emtakte*Tahv*-BonoFaıu EnMbankrMBkenFon EnfettnnkllifFon SümerDegWiFon SumaüMFon SumerTahdlBonoFonu BORSA (1. KKîSMHfc JJ, T 95 T A H M I I U . 236 "otradj* 2C T'icjaCarr 2421903 MttB 24 Tüpsş 2481MT«nUnrtıı VSmT252 Matf FraisfKr 253 V*o 254 Vad 256*30 2S7V*fv Jm avttöiiimn stmil * S2 VtfK 263 YsıOcdSarios 94 T9tailnfi.il 265 ¥ap Knd Yat Ort 266 y 5 n c n 5 î v 0 S7TİB OKÎ* İU01K '02500 ıa \m tm vm7300 1425 3200 İ B ^ XC aa 5.450 ıa2250 5.050 38500 * <2S 132.500 51)3 ıa 2450 ıa 1O750 •5250 4B 2.T0 235ü na SEANS) Eı ıaa ı21650 ta7100 1325 ıax3C0 SİB 14300 İİİ ıarjso 4350 3"500 * TnJUU T5O0 5500 ıa 2J50 ıa 11750 14750 265C 2J0C ıia BOLGESELPAZAR (1. EnppjK pS mmrt. GOZALTI 003 BpyasarTsksâ S! CatâsMBfl''* SttwOŞa mtSmSÎS 01] Rtt^ H4WıBeth*Mn OisSotea 01S SeraHasanes 0ffTrt*s7eisS 01BTMaısTetsi|Y(n t&r 7200 771 6600 13001 14250 27500 '0003 SüCO 6930 9B90 7600 6700 •87500 26500 SOO PAZARI ı'iSC 6tOXCI 8 ^ •1 U75 580X00 2.12 8200 1375 ıa 980 1550 i 390 30 5 1 ıa1151 610000 8,000 ım 340 OOC t 7500 ıa0 1500 s t, Et füaı '35300 İ M »a ıa 2JO0 7500 1450 1200 ıa » a16XÖC 1750C 1U« 225C 52X S -°? 135XOC 5600 s?n U ıa;\20 (Jl 2800 1400 11a 23«UUM889 coooo ıaH.B ıa'"X ta'303 135C aa aa'400C :400 ıa "1X03 !M J93 5050 38.000 3dÛ0O JÖOC Z400 n u ıa11750 15JK m2750 :35C SEANS) -OCC "20C 1020C 8 5 1 TOC 19500C 15TC 2T0C 'OOOC 3'OOC ıa'250 640.000 m ıa 58C0O0 ü 9000 ^330 0 1575 C 0 :3ü 6300 9900 93O0 "^03 90O00 •5750 2T100 m 320CXO 353 W S «44-a &7SS2 2&TC3O0 11 UIB 28.332.723 67316525 '4355X00 mumssüia . iX S4IB 2.17410C 0733600C UJ42B tmS10O620D7 5196001 S.3410C İ552.00D 4t85.00C İK.B 454J-00T n atita 12 •03000 57-3H.106 11,67,B IOMİM: 305000 23NUİJ 7033 •X23" 5171 73471 m '2C -7 ÎJP LH :-75S I79K 14329 SJ71 16,700 IB 1117 ;3D 381i' 1 TBO 1JD3 125,02 5543 (49 I B '•JSO 15202 41a 2J3J4 11151 11» 475003 9S1- 3cnnoı TK S2«0C 6931 1<"4900C '5'9C 5300C •5TC 102C 269? S35326E 9303 2930OC Z3MUUİ18S8 30500 ıa'153 510X1» ' 125 80» J* İ2İ 200C ıa •50c •49E.00O ıaia•1467X03 865.450 4860X03 «a 480X03 21b00 3 838i" 3S8.523J33 a ır a 0 e 0 X ia -1 -î 57 897 171 5U814 C '921 2. 66 I.4S 0 535 0 0 BORSA tea$*«1ı 235 TotoCkmbi Fft 233 'oDrittat ST^nlFMta^ 24C ;r*csCjn »UOBfDta swutSMk aiHy aîe£ aHttMMTl 2EG ^ 3 Ş 3 u I l 2t •*£ S ! « 2W Tap (traJ Ko2rG. ¥ X 365 t«p | frsö ¥ t Ot 366 TSÛT "TBns î C aita (2. SEANS) ÖKHl mra 12751 731 135C İİS SIOJ KJOC HB 5.403 5200 3900 ,s130X03 5,600 2« tn15J0C 435C 1750 L3S aa BOLGESELPAZAP 3C2 % u u s 3 e ? i e 003 G m 004 Gotors* OOENanete 0C7 "jas Peto syoo •9.753 9300 8x00 7a U70 1030 İMKB REPO PİYAC ınul Interbank 7000 1 gûnlûk %8531 6 aünlük % 8 1 t "w VUB Tf«JI\ ^M W 1 13 guntük repo %81 50 Eı 36J0C an ıs 2550 ıa 1301 23S3 II 311Ü S93JH UJI 51J •52i 117! V 2751 2İ7! f ıst ta15X00 a 1221 Eı rııtst ÎJCC :H ıa 2T0 tB •a)1375 320C IB İB 5131 8CJI Ka•JO. Stt ıfJOC ta ıa na ' ^•xxoc ;a 2400 İ3D0 na <JOC 2-50 2350 1ia anıuuıisaı bpa rjoc 330C a253C ta ;2oo 3JS0 ıa171 52x00 890X00 ua51» 5900 5T0 ta ıa IB t «T 550C U 151 na 4-00 1750 2325 fla (2. SEANS) 95C 760 ı,« 26,50 • sa '9C.000 •E'50 99X İM 1 ?a j 0 < V3S 1 5336 ıstooo 1l"50 9300 7 70C 7B 0 27 OOC iaoc Istem H * * •*41X0C 21170736; £«1 ?.*• S M O İ 4Ü?J62 «5J6'a ijna mrrsIX'4C300 224JS3 ıma "49SIK rooxa 36353 303 m»BSU71B SJ7IB ^ î j *rxS ••.mm 15J1B 379594X(D Trao ı.ai * ı r t FrçOD J'255 583C 111586 ZJH •33C 1050 un51315 18522: UİH 3.-87 İK 15J63 3J26 Ui I f i UB « ilT 'S45Î 15S5 1171 İJffi 1723 1248 ııa »NNI1M 17X00 •17X0 21'046XO) 1454X00 IKB 0 •4-72X147 £930 Al TIM > \ ^ • II ?4Ayarahı Crtwf. Reşat Harnt 22Ayarfad t 14/tyaralln 4895X0 üMaooo İ430C00C Î2.MO0OO 4415000 2.59IJK J7JJ72 •1247 9.754 m 0 26301 m 4325 OOC 330ÛC00C 3? 501 OOC 33.30C00C 48T0JJCC 2851125 2055574 13329206 8540042 4256392 2478513 77227 69823 22375843 4556309 2558152 2113256 50865 12067446 1961416 233031 7016584 5122628 4081207 6129816 5""3O957 5288133 20^87 5982843 3243341 4896259 3802569 74S5220 25-5870 7531605 2821604 54955 66603 2931464 3915920 54273 27223 4105164 1444460 138836 4157385 19723 KoçtankTaMBonoFon KoçMenbiBUkıtFon KMsBDe^şfcenFon TEBB Kentbanlı AltematıfB AhemaMYab. SekerBTp Okbâ*B Fon ToprakBD . IşMsr B Tıpı Kanna F AHaBTnlİâFon Yatnm F B DBÛ^fcsn Fon OsmrtFjTpLfctForı OsmankBTpDe^şlaiF EGSYatBD ABNAnroD TAIBYatBD HSBCBankBt HSBCBankBTaf Vur1tjar*BO. OaıctankBD D m a BT» DeraztaikBT LJdtFon SrtebankBTıpıDeAşkenF UkjsatBankBTıp<Oeğ^(e 144905 1303574 674075 766109 681691 97517 42136 17956 960706 173680 23333 415153 226072 64559 190490 85015 64441 64211 399679 97918 270255 101509 159181 200576 47977 120213 33993 84077 23005 32331 74116 13995 54135 29045 23720 52100 20842 45282 40556 43583 11370 39873 31780 29314 26263 24575 16805 0İ0 018 036 015 030 019 045 0^7 018 1.28 019 039 019 022 019 030 032 018 017 019 029 019 o.w 0.31 018 015 0.24 063 016 029 020 060 023 091 0.67 084 019 019 033 008 068 -072 015 018 019 028 006 -065 0.34 028 016 033 017 017 0.30 038 018 006 -051 017 016 022 •010 076 020 015 017 035 020 247 020 007 017 018 072 050 0.18 016 0.16 020 053 120 016 014 028 018 017 019 -0.51 026 SERBEST DÖVİZ CİNSİ Amenkan Dtxar Ainan Markı Isvıçre Frarfc HdsndsRom hgjeSMn tOOtaİjct JxonYen AUŞ 535500 276200 »«0 82100 244400 359000 33100 l7 ® 142000 5220 SATIŞ 536300 277000 333200 82655 245800 963500 393(0 27980 143000 5280 YORUM ÖZTİN AKGÜÇ HedeflerveGerçekteşme Yıt sonlannda genelde, ızleyen yıla ilışkın eko- nomik hedefler açıklanır. Hedefler genelde iyim- serdir. Ekonomi büyüyecek, fiyat artış hızı yavaş- layacak, dışsatım artacak, ışsizlik azalacak, ya- tınmlann GSMH'ye oranı yükselecek vb. Yıl bit- tiğinde çoğu kez, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılama- dığı sorgulanmaz. Sürekli tahmın hatası yapan ekonomistler, yazarlar, polrtıkacılar, yenı gelen yıla dönük, yıne gerçekleşme olasılığı zayıf tah- minleryaparak, kamuoyunu etkilemeye ya da oya- lamaya çalışırlar. 1999 yılının kesin ekonomik sonuçları alınma- mış olmakla beraber, hemen her alanda hedef- lerin gerçekleştırılemedıği görtılmektedır. 1999 yı- lı için hedeflen ve alınan sonuçlannı karşılaştıra- lım. • Ekonomide büyüme hedeflenmişken, eko- nomi küçülmüş, daralmıştır. 1999 yılı programında ekonominin yüzde 3.0 oranında büyüyeceği, başka bir deyişle gayri sa- fi milli hasılanın (GSMH) yüzde 3.0 oranında ar- tacağı hedeflenmişken, ekonomi yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın eş dönemıne göre yüzde 6.1 oranında küçülmüştür. Yılın son uç aylık dö- neminde de ekonomide büyüme beklenmediğin- den, 1999 yılı Cumhuriyet tarihimızde ekonomi- nin en şiddetli daralma gösterdiği yıl özelliğini ta- şımaktadır. 1994 ekonomi krizinde dahı ekono- mide küçülme yüzde 6.0 düzeyinde olmuş idi. • Fiyat artış hızı, hedef alınan artış hızını kat- lamıştır. 1999 yılı içın hedeflenen fiyat artış hızı, TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksı) yıl sonu itıbarıyla yüzde 35.0 olur. Kasım/1999 sonu itıbarıyla ger- çekleşen fiyat artış hızı (TEFE'ye göre), yüzde 56.3 olmuştur. Aralık sonu itıbarıyla 12 aylık fiyat artış hızının yüzde 60.0 dolayında olması beklen- mektedir. 1999 yılında yıl sonu fiyat artış hızının ortalama fiyat artış hızının hafifçe de olsa üstun- de oluşu, ekonomide fiyat artış eğılıminin hızla- narak sürdüğünü göstermektedir. Nıtekım Mart/1999'da yüzde 48.2'ye değın gerileyen yıl- lık fiyat artış hızı, sürekli yukselerek yıl sonunda yüzde 60.0 düzeyine çıkmıştır. Görüldüğü gibi ger- çekleşen enflasyon, hedefin hemen hemen ıkı ka- tıdır. • Dış ticaret hacmı artmamış, cıddi bıçimde kü- çülmüştür. 1999 yılı programında 1999 yılı için dış ticaret hacmi 30.0 milyar USD dışsatım, 53.0 milyar USD dışalım olmak üzere 83.0 milyar USD'dır. Yı- lın ilk dokuz aylık sonuçlanna göre 1999 yılı dış- satımının 25-26.0 milyar USD, dışalımının da 39- 40.0 milyar USD düzeyinde gerçekleşmesi ola- sıdır. Dışsatım, 1999 yılında, 1998 yılı düzeyine dahi ulaşamamıştır. Ekonomideki durgunluk dı- şalımın da bir önceki yıl düzeyi olan 45.9 milyar USD'nin çok attında kalmasına yol açmışi)r,, • Bütçe açığında sapma, tahminlere gore yüz- de yüz düzeyinde olmuştur. 1999 yılı geçıci bütçesınde bütçe açığı 5.520 trilyon TL. olarak hedeflenmiş, bütçe açığının GSMH'ye oranı da yüzde 7.0 olarak öngörül- müştür. 1999 yılı bütçe açığının 10.0 katrilyonTL'yi, açığın GSMH'ye oranının da yüzde 12.0'yi aş- ması kesinleşmiştir. Hedefler gerçekleştirilmek için konulur. Pem- be tablolar çizmek, kamuoyunu aldatmak, bazı yalaka yazar ve ekonomist geçinenlen yönlen- dirmek için değil. Türkıye'de yalntz 1999 yılına ilış- kin olarak değil, tüm geçmış yıllarda hedeflerle, gerçekleşmeler arasında büyük sapmalar görü- lür. Türkiye bu başansız sonuçlan dünya ekono- misınin reel olarak en az yüzde 3.0 oranında bü- yüdüğü, dünya ticaretınin yüzde 5.0 oranında arttığı işsizlik oranının azaldığı bir dönemde al- mıştır. Hedefleri, öngörülerı gerçekleşmemiş hü- kümetin 2000 yılı hedeflen niçın gerçekleşsın? Bu- nun bir ekonomik nedenı, mantığı var mı? Bu so- rulann yanıtını da başka bir yazıda aramaya ça- lışacağım. CAPRAZ 1 ABD Dolan 15535 Amstnfya Dolan 73762 DımiMftaKnMi) 15873 bıçreFfansı 84760 IneıjKronıı 10163 Japoı Yenı 14759 KMdıOolan 79895 NomçKnMiı 37506 S Antatan Rıyalt ihtj.S. 1 6103ABD Dfllan I l n e r t ü 3 2889 ABD Dolan 1 SOfi i 3 7 4 0 M 0 M a n 1S0R: 735.754 Tl. 1 Euro 1 0092 ABD Ooian KURLAR Euro dönüşüm oranları 1 95583 Alman Markı 403399 BttçıtaFfngı 403399 Lüksembtırrj Frsnfi 166386 bpanyol Pezatast 655957 Fnnsız Frangı 0787564 Irianda Lırnı 193627 bt»jnüret! 220371 Hoitaada Flmıni 137 603 AYiBlBryaŞılınt 200482 PtrtetazEstttaı 594573 HıMırkbii MERKEZ BANKASI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Danımarka Kronu 11ngılız Sterlını 1 Isvıçre Frangı 11sveç Kronu 1 Japon Yenı t Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb Rıyalı 1 Euro 1 Alman Markı 1 Belçıka Frangı 1 Luksemburg Frangı 1 ispanyoı Pezetası 1 Fransız Frangı 11rlanda ürası 100 Italyan Lıret 1 Hollanda Florını 1 Avusturya Şılım 1 Portekız Eskudosu 1 Fın Markkası 1 Bulgar Levası 11ran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Şunye ürası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Drahmısı KURURI DÖVİZ AUŞ 532 913 342 450 72,240 857 804 335 196 62 525 5.234 361,185 1.738,273 66,574 142,516 537,815 274,981 13,332 13,332 3,232 81,990 682,884 27,776 244,050 39,084 2,683 90,454 • SATIŞ 535,483 344,690 72,596 862,288 337,355 63,176 5,269 362,818 1 7 6 1 , 1 6 8 67,023 142,773 540,409 276,307 13,396 13,396 3,248 82,385 686,178 27,910 245,227 39,273 2,696 90,890 24 ARALIK 1999 EFEKTİF ALIŞ 532 540 340,875 72,189 857 204 334 693 62 481 5215 359 849 1 712 199 66 527 141.447 274 789 13 312 13 232 3 225 81,867 678 787 27 693 243,684 39 025 2,663 90,391 121 94 17 4,686 644,953 106,056 1,524 SATIŞ 536 286 346,758 72,763 863,581 337,861 63,321 5 289 364 197 1 787,586 67,177 143,844 276 639 13,416 13,496 3 255 82 509 690,295 28,016 245,595 39,332 2,716 91099 183 142 26 7,026 727 288 111495 1625 A nt e n I e r Artık yurtıçı pıyasaiarı ızleyebı • İMKB Hısse Senedı Pıyasası Her hısse senedinın 28 adet fiyat bılgısı,TLve J bazında grafıklen • 15 en yaygın gösterge ıle teknık analız »Hareketlı ortalamalardan Fıbonnaccı' lere trend çızgilenne kadar uzanan göstergeler • İMKB şırketlerının malı tablo ve bazı fınansal oranları Üç, altı, onıkıser, aylık tablolar, sırket bılgılerı • IMKB Tahvıl-Repo Pıyasası • Bankalararası Dövız ve Faız Pıyasası • Serbest Piyasa Dövız ve Altın Pıyasası • BDP Haber Ajansı kaynaklı haberler •Gelışmış haber tarama ozellıklerı i n i z i B D P ' y e m e k ı ç ı n b i r T V a n t e m v e b ı l g ı s a y a r y e t e r l ı Artık ç e v 1 r 1 n . . . BDP sızler ıçın B D P L I N E h a z ı r l a d ı • Excel ve DDE a k t a r ı m ı Vâl • Metastock'a verı aktarımı, Ustel* t<jm bu bıfgden en uygun ortam ve malıyette etde etmenız mumkun Daha aynntılı bıtgı ve BDPUNE'ı /akıodan tanımak 'Çin btzı arayin •OPnn ustun ürunlen ve teknılt hızmet guveftcesıyte btr kez daha tanışın • nfTİ<ı D*M $ btanbul M t r t « « 2(2} 212 «3 OO UnHr $ 4 M IB 232D 441 OT ü • Otomatık sıralama, döngu, alarm, • Hısse senetlerıne aıt tüm fiyat bılgılerının toplandığı ve son 10 ışlemın görûntû- lendığı ayrıntı pencerelerı • Anlık Portföy Izleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satış (Tıme & Sales) tablolan • Islemlerınızı hızla gerçekleş tırmenızı sağlayan surukle bırak (drag & drap) özellığı • Ve Wındows ortamının ge- tırdığı dığer bırçok kullanım kolaylığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog