Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

/% /SMT KESfcfTttZ ItiZNETr f /§ SMTJIDKttKtnPTmM / / f sjur OYHK MBÜLÛ A • » SMI KtOPtiMHİŞOUflUâ ^v I sjuriMstıuııravMnfi Dvted]Jımz kıobın admı kredı kanınızm numarası ve son kuflanma tanhı ıfe bııiıkte bıidınn. kıtap evınızde olsım Admızı, soyadının ve lelefon nmunfiia da bıldırme) ı unutmavın Oye degılsemz. ditasenız üye de clun >a da üyeltgınızı yenıleym HER İŞLEM BİR TELEFONL4:0212 514 01 96 Cumhur [Cumhuriyet Kitap Kulübü lonlarında ve Temsilciliklerinde (IfDtBERG SpA.-Italyı Tejısknnde ürcütoııştır) Cattes te 39/41 (343341 Ca tpi2)61401 96Fatepi2)514"01» 7«. Y1L SAYI: 27105 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU; YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: NADİR NADİ (1945-1991) 23 ARALJK1999 PERŞEMBE U M H U R 1 î N K U U R M t İSMET İNÖNÜ HATIRALAR Büyük asker, büyük diplomat, büyük devlet adamı İsmet İnönü, hatıralarını yazması gerektiğini söyleyenlere gülerek, "Ne hatırası, hatıra yazacak zaman olmadı ki, daha dün bir, bugün iki" diye takılır, sonra daha ciddi bir şekilde, "Devlet kurmuş olanların hatıra yazmaları kolay değildir. Hatıralarda her şeyin söylenmesi ve doğru olarak söylenmesi lazımdır. Kolay olmayan da budur" diye karşılık verirdi. Okurlarımız, İsmet İnönü'nün bu hatıralarında belki her şeyin söylenmediğini, ancak söylenen her şeyin doğru söylenmişini bulacaklar ve Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin nedenlerini, savaşın ağır sonuçlarını bu savaşı yaşamış bir komutanın hatıralarından öğrenmiş olacaklardır. İsmet İnönü'nün yakın tarihimize ışıktutan bu 'Hatıralar'ını, büyük asker, büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde okurlarımıza sunmakla bir görevimizi daha yerine getirdiğimize inanıyoruz. - , . . . , , . , . Yarın Cumhuriyet Ie birlikte... Sümerbanky Egebank, Esbank, Yurtbank ve Yaşarbank, TasarrufMevduatı Sigorta Fonu'na devredüdi 5 bankaya el koıııdclvıİyile$tirme yönteml Bakanlar Kurulu, stand-by anlaşması Uluslararası Para Fonu'mm onayından geçmeden önce Sûmerbank, Egebank, Esbank, Yurtbank ve Yaşarbank'a el koyma karan aldı. El konulan 5 bankanın zarannın tamamını Tasarruf Mevduatı Sigorta Sigorta Fonu'nun yüklenmeyeceği, yalnızca iyileştirme yöntemi uygulanacağı belirtiliyor. 'Paniğe gerek yok' İÇlerİ bOŞdldl mi? Hisse senetleri TasarrufMevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 5 banka ile birlikte devletin el koyduğu banka sayısı 8'e yükseldi. tnterbank'ta olduğu gibi banka operasyonlannın 1 aydır gündemde olması nedeniyle, söz konusu banka sahiplerinin bankalannın içlerini zaten boşaltmış olabileceklerine de dikkat çekiliyor. m \ Piyasada panik oluşmasını istemeyen siyasiler de verdikleri demeçlerle ortamı yumuşatmaya çahşıyorlar. Yurttaşlarda oluşan kaygıyı gidermek için Başbakan Bülent Ecevit "paniğe izin vermeyecelderini" ifade ederken Hazine Müsteşarhğı'ndan yapılan açüdamada da yurttaşlann istedikleri anda mevduatlannı çekebileceklerini belirtildi. • Siyasi tercih kuşkusu # Banka Uzmanlan Demeği Genel Başkanı Haluk Aytekin, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karann yerinde, ancak geç kalmış bir karar olduğunu söyledi. DYP Genel Başkanı Tanşu Çiller, "Bir büyük fatura daha devlete yüklendi" yorumunu yaparken Fazilet Partisi, "Banka borçlan vatandaştan çıkanlıyor" dedi. • 6. Sayfada Stand-by 2000'ekaldı IMFniyet mektubunu onayladı# Türkiye'nin 9 Aralık 1999 tarihinde gönderdiği niyet mektubu IMF'nin icra kurulunun onayından dün geçti. Gece yansı Merkez Bankası web sayfasında yayımlanan niyet mektubuna göre 3 yıllık program "kamu fazlasının yüksek tutulması, yapısal reformlar, tutarlı gelir politikalanyla desteklenmiş, sıkı döviz kuru taahhütleri" olmak ûzere 3 ayak ûzerine oturtuldu. # IMF'nin, Bankalar Yasası'nda değişikliği stand-by için gerekli olan niyet mektubunu görûşmek için bile önkoşul olarak dayattığı ortaya çıktı. # Mektupta, Telekom'un satışına ilişkin yasanın 2000 yılı başında yürürlüğe girmesi ve tüm enerji sektörünün kamu hukukundan çıkanlarak Türk Ticaret Kanunu kapsamına sokulması stand-by'ın temel kriterleri olarak yer aldı. • 8. Sayfada ŞLALISORUŞTURMASI Kıışkıılu görgü tamkları var • 2 ay önce evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu öldürülen Ahmet Taner Kışlalı soruşturmasında somut bir üerleme sağlanamadı. Emniyet yetkilileri, suikastla ilgili olarak özel bir ekip oluşturulduğunu ve bu ekibin Kışlalı sonışturması dışında hiçbir konuyla ilgilenmediğini belirttiler. Görgü tanıklannın doyurucu bilgi vermedikleri ve "kuşku uyandrrdıklanm" kaydeden yetkililer, "Bunlann ipini uzun bıraktık. Ucu bize bağh. Belli bir olgunluktan sonra tekrar ûzerine gidılecek" diyorlar. • 4. Sayfada UEVRÎM ŞEHÎDÎ KUBILAY ANILDI Kıvnkoğlu: Irtica ile mücadele görevimiz Yılın son derbisi G.Saray'ın # Galatasaray, dün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan erteleme maçında Feoerbahçe'yi 2-1 yenerek ligdeki en yakın rakibine 8 puan fark atu, # Yogım güvenlik önlemleri alınan maç öncesi yaşanaa olaylarda 3 kişi yaralandı. • Spor'da 0 Menemen'de askeriik görevini yaparken 23 Aralık 1930'dayobazlar taranndan katledilen devrim şehidı Mustafa Fehmi Kubilay anıldı. Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu, yayımladığı mesajda irtica ile mücadelenin, her bireyin başta gelen görevi olduğunu vurguladı. Haber Merkezi- Devrim şe- hidi Mustafa Fehmi Kubflay, Menemen'de şeriatçılar tara- findan katledilişinin 69. yüın- da düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Hüseyin Krvn- koğtu, yayımladığı mesajında MArkaaSa.8ySu.3te Türkiye'ye iade edilmesi halinde zorlu bir yargı süreci ile karşı karşıya kalacak Yargı Aslıtürk'übekliyor SlıaronStone'a ruşvetsuçlmasL. Ünlü smema yMm Sharon Stone'un, Alün Köre sineına ödülû içm "The Muse" (Üham Perisi) fümiyfe aday olap obnuyacağı beffi ohnadaıı önce HoDywood Yabana Basm KrÜği'nin 82 ûye- sine göodenliği pahah saatlerin kendisine iade edOdiğj büdirUdL Basm Biri^'nin başkanı Hefanut Voss yapbğı açddamada, "Stone'un gön<krdiği bu saat, promosyon için verilen tişört benzeri hediyeterin çok çok ötesİDde n dedi Sharon Stone'on gönderdiği saaâerin fiys- tnm 295-395 doiar arasmda değjştiği beflrtOdL ÖdûBerinin özgünlûğünü konımasuııtstedikleriııibeBrtenVoss, Stone'andavramşmm kendaerme istemedOderi kadar stres verdiğmibelirterek, saaüerin geri gönderfldiğini kaydetti. Stone'nn sözcüsû Cheryl Maisel ise sa- atlerin Stone tarabndan gönderiküğini yalanladı ve bunun fDmin yaponcKi "USA Fihns7 ' şirketi taranndan yapıkhğmı öne sfirdû. # Hakkında açılan 4 davada en az 40 yıl 3 ay hapis cezasına çarptınlması istenen eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk, iadesi halinde "yolsuzluk", "irtikap", "zimmet" suçlanndan yargıya hesap verecek. # Aslıtürk, Ingiltere'de 250 bin sterlinlik kefalet ücretini, belirlenen sûre içinde sağlayamaması durumunda Bow Street Mahkemesi'nde 7 Ocak 2000'de görülecek davaya kadar hapishanede kalacak. Ashtürk'ün pasaportuna da Ingiltere Içişleri Bakanlığı tarafindan el konuldu. • 5. Sayfada •• Marmara Universitesi Faşistsaldın: 3 öğrenciyaraü# 2 gündür Marmara Universitesi Haydarpaşa Kampusu'nda satırlarla terör estiren faşistler, dün de 3 öğrenciyi yaraladılar. Tekbir getirerek hukuk fakültesi ikinci amfinin önünde sınava girmeye hazırlanan öğrencilere satrrlar, döner bıçaklan ve sopalarla saldıran faşistlerin okula gınşte aranmadığı öne sürûldü. # Saldında Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Erol Citici'nin hukuk fakültesinde okuyan oğlu Ergun Citici ile îbrahim Biknez ve Semir Camuz adlı öğrenciler kafalarına aldıklan satır darbeleriyle ağır yaralandılar. Öğrenciler, "Marmara Universitesi Küçük Çath'ların ve Çakıcı'lann staj alanı oldu" dediler. • 5. Sayfada ANAP TELEKOM'DA GERİ ADIM ATTI M 7. Sayfada GÖRÜŞMELERİNDE DEMÎREL'E ELEŞTÎRİ • 7. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'ÎN "ARAYIŞ" YAZISI • 17. Sayfada •û- MABK ûûDGn Dün SMJOO S7V.1OO -û GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kpizmi?Ne Hepsi medyamn uydurması. Hükümette kriz yaşanıyormuş. Ne krizi? Kriz olsa özü sozü doğru Başbakanımız içine sındirebilir mi? Çıkar Başbakanlık'ın önüne, doğrular krizi. Adı Doğrucu Davut'a çıkan bir siyaset adamı, bu özetliğini, krizden saymadığı entipüften bir-iki olay için çop sepetine atar mı? MAı*asıSa.8,Sü.l'de Kapsamlı bir sanat yolcusu Kemal Özer Kemal Ozer, 1995 yılında yayımlanan Oğulları Öldürülen Analar' dan sonra, bu yıl Onların Sesleriyle Bir Kez Daha adlı yeni şiir kitabını çıkardı. "Yordam Kitapları" arasında, bu yeni şiir kitabının yanı sıra anı, deneme, günlük türünde kitaplarla birlikte çocuk şiirlerini ve ilk öykü kitabını da yayımladı. Bu toplumcu şiirimizin önde gelen temsilcisiyle toplumcu gerçekliğin dünü, bugünü ve yeni yapıtları ûzerine söyleştik. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBATf Türkfye'nin Nesi Meşhur? Şeffaf Hrsızhğı.!••• önce DYP sonra ANAP'tan Istanbul Çatalca ve Şişli belediye başkanı seçilen Gülay Aslıtürk'ün ya- kalanmasıyla parçalı bulmacanın küçük bir bölümü daha ortaya çıktı. Haber önceki gün akşam saatle- rinde patladı. Dün gazetecıler konuyu bütün aynntı- mArkosıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog