Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ PamukPrenses._ 10.00 Kanal 6 Çocuk /ÇS Acımasız uv ey annesımn cellada vererek öl- KÎ/ durmesı ıçın gonderdığı ormanda Yedı Cüce tarafından bulunan Pamuk Prenses'ın senıvenle- n Yonetmen ErtemGoreç Oyn ZeynepDeğır- mencıoğlu, Belgın Doruk, Salıh Gûney (1970) Bir Demet» 10.10 Interstar Melodram Aynı evde yaşayan teyze çocuklan bırbırle- nne âşık olurlar Bu üışkıye genç adamın an- nesıkarşıçıkarveFılız'ıevdenkovar Yön Hul- kı Saner Oyn Belgın Doruk, Goksel Arsoy AdsızCengâver 10.30 Show TVTanhsel Buhara halkını başlanndakı adaletsız emıre karşı ayaklandıran v e durustluğun tımsah ola- rak ulkenın başına geçen bır vezır oğlunun oykû- su. Yonetmen Haht Refığ Oyuncular Cuneyt Arkın. Nebahat Çehre, Poon Banaı (1970) Mahçup- 14.50 Kana/D Duygusal /^\ Ogrenımını Avrupa'da yapan çağdaş goru- \^J nûmlu yakışıklı ancak utangaç bır gençle, ıkı kızkardeşınaşköykusu Yon OrhanAksov Oyn TankAkan,GulşenBubıkoğlu,NazanAdalı (1974) Asi Kalpkr 15.00 TRTINT Duygusal /Z?\ Futbolcu bu gençle, esrarengız bır şekılde *cy ortadan kaybolan bır genç kızın aşk oykusu konualınıyor NejatSaydam'ınyonetımındeEdız Hun, DenızGoçer, Orçun Sonat, Yüdmm Onal var Herhangi Bir~ 16.50 Interstar Macera /Ç\ Yoksul ınsanlar arasında yaşamayı dene- ^Sî' yen kulturlu, zengın bır kızla, kendısını pay- laşamayan bın fabnkator, dığen hamal ıkı erkek arasında yaşanan seruv en oykusu Şerıf Goren' ın yönetmenlığını ustlendığı filmde, Hul>a Koçyı- ğıt, Tank Akan, Cüıan Unal, Ihsan Yüce \e Ya- man Okay rol alıyor (1981) Skippy 17.50 ctv Macera /TT\ (Skippy) - Matt Hammond, ıkı dalgıçla bır- K> lıkte ulusal parkın kıyısında kabuklu bır de- nızhayvanını araşUrmakuzere ızın ıstedığınde, par- kın yönetıcısı Jerry Kmg tarafindan şupheyle kar- şılanır Jerry, dalgıçlann aletlennı gordüğunde onlannbalıkçıolrnadığınakararvenr Oyuncular Ed Devereaux, Tony Bonner 21 00 / CINE 5 / Aşkım Içın Aynntı yanda Kedi Avcısı 21.50 ctv Politik ©(Cat Chaser) - Amenkan Donanması, Dorru- nık'te Karayıpler'e çıkarma yapar ve hükû- met değıştınlır Donanma ıçınde gorev alan Ge- orge bır yerlı ktza esır düşer ancak genç kız onun hayatını bağışlar George yıllar sonra Domınık'e hay atını bağışlayan kızı bulmak ıçm döner An- cak Domınıkbıraktığı gıbı değıldır ve ulkenın ba- şına yenı bır dıktator gelmıştır Yonetmen Abel Ferrara Oyuncular Peter Wüler, Kelly McGılhs, Fredenc Forrest (1989 ABD, 90 dk) 22.00 / Show / SchındlerMn... AynntJ yanda Tbtku Gülleri 23.20 Interstar Duygusal /^s (Bed of Roses) - Yasamında her şeyuı ters gjt- ( Ö ' tığı bır anda evıne dönen genç kadın, bır hay- ranuıın çıçeklenyle karşılaşır Kımın gonderdığı- nı merak eden Lısa, ertesı gûn çıçekçı dukkânına gıder ve çıçeklenn sahıbını bulur Aralanndakı ılışkı aşka kadar varır Yon Mıchael Goldenberg Oyn ChnstıanSlater,MaryStuartMasterson,Pa- mela Segall. Josehp Brolın (1996 ABD, 87 dk) Kansas 00.10 Kanal D Macera /TT\ (Kansas) - Mıdvvest'ten New York'a doğru vf/ seyahat eden bu- gencın, yolda başına gelen tûrlü belalann anlatıldığı yapımda, Matt Dıllon, Andrew McCarthy, Lesîıe Hope oynuyor Yonet- men Davıd Steve'ns (1988 ABD, 108 dk) CMümsüz... 00.30 Kanal E Bıyografik /7T\ (Immortal Belo\ed) - Beethoven olmuştur, vi/ yakın dostu Schındler, onun yaşamı ûzenne araştırmaya gınşmıştır Filmde, Gary Oldman, Je- rorenKrabbevelsabellaRosselını oynuyor Yon Bemard Rose (1994 lngıltere-ABD, 120 dk) KaranhkGûnler 00.40 TRT 1 Dram /Z~s (Dunkle Tage) - Angela, kocasını yıtırdıkten \£s sonra kendısını ıçkıye v enr Çocuklan ısebu durumdan rahatsızdır Yon Margarethe Von Trotta Oyn Stefanıe Stappenbeck, Sıggı Kautz Şöhretin Sonu 01.00 Kanal 6 Macera O * (The Harder They Fall) - Sporu somuren ve vi/ bu yoldan para kazanmaya çalışan mafyayla sûrtuşme ıçındekı Toro adlı genç bır boksorle, ona yardım edenbır gazetecının oykusu anlatüıyor Yon Mark Robson Oyn Humphrey Bogart, Rod Ste- ıger, Jan Sterlıng, Mıke Lane (1956 ABD, 109 dk) tntikam Yemini 01.40 atv Macera O \ (Double Cross on Costa's Island) - Altı yü v İ ' once ttalyan, Amenkalı ve Rus kuvvetlenn- den oluşan bır grubu yakalatan gızlı ajan Cos- ta'nın karşısına yıllar sonra aynı kışıler bu kez ın- tıkam almak ıçın çıkar Franco Columbo'nun yö- netıp oynadığı filmde Frank Stallone de rol alıyor Ç~\ Yabancı Izleyin Orta De§mez UYDULAR RTl 1015Fruhubtstch De- tektıv zu seın 10 55 Be- verlyHılls, 90210 12 30 Sılver Surfer 12 40 Das A-Team 13 50 Dısney Fılmparade 14 00 Duck- tales DerFılm15 20Tİ- mecop 16 10 Slıders 17 05 Hercules 17 55 Xe- na 18 45 Amold Schvvar- zenegger Exclusıv Spe- zıal 19 45 RTL aktuell VVeekend 20 10 Notruf 21 15DıeMıntPlayback Weıhnachtsshow 23 00 Wiewarıch Dons''23 30 Spıegel TV 00 50 South Park 01 20 Irtga Rumpf "VValkıng ın The üght" 02 10 Prıme Tıme 09 05 VVeck Up 10 05 Dıe VVochenshovv 11 05 MacGyver 12 05 Scber- ben rıngen Gluck 14 05 Alle Tage ıst keın Sonn- tag 16 05 Danıel, Phılıpp und das Wunder der Lı- ebe 1800 VI P 19 00 Blıtz 19 30 Nachrıchten 19 45"ran"21 15Mar- vıns Marvıns Tochter 2315 Voll wıtzıg< 23 45 Planetopıa 00 30 News & Storıes EUBOSTOBT 09 30 Kayak 10 30 Bıat- lon 11 15 Kayak 13 00 KızakYanşları13 00Ka- yak16 00Bıatlon17 00 Kayak 19 30 KızakYanş- lan 21 00 Futbol 22 00 Sumo Gureşlen 23 00 Bı- nıcılık 24 00 Sportscent- re00 15Kayak01 15Kı- zak Yanşlan TV5 17 15 TV5 ûuestıons 17 30 Les camets du bo- urtınguer 18 05 Kıosque 19 00 Joumal Televıse TV5 19 15VivementDı- manche 21 00 Journal televıse belge 21 30 Jo- urnal televıse de France 2 22 05 Faut par rever 23 00 Journal Televıse TV5 2315Rctıon01 00 Journal Televıse Suısse 01 30 Soır 3 Yonetmen Spielberg'ün yedi Oscarlı başyapıtı, siyah - beyaz görüntüleriyle etki gücünü daha da arttmyor Faşizminacımasızyüzübelgeleniyor CUMHUR CANBAZOĞLÜ Eylul 1939. Polonya'yı ışgal eden Nazı bırlıklen bolgedekı Yahudıler'e karşı ılk şıddet ön- lemlenne gınşmeye başlamıştır Boyle bır olaydan kendınepay- da çıkarmayı planlayan Alman endustncı Oskar Scbindler (Ne- eson), yüksek dûzeydekı Nazı- lerle ırtıbata gınp ellenndekı Ya- hudıler'ı fabnkasında çok ucuza iam Neeson. savaşın nimetlerinden ararlanmak isteyen bir işadamıyken, Yahudiler'e yapılao soykınmı gördükten sonra emrindeki HOOYahudiişçiyi ölümden kurtaran Schindler rolûnde. Show TV 22 00 Schindler'in Listesi - Schind- ler üst/ Yon Steven Spıelberg Senaryo Steven Zaillan / Mu- zık John VVilliams / Oyn: Li- am Neeson, Ben Kingsley, Raiph Fiennes, Caroline Go- odall,JonathanSegalte/1993 ABD, 195 ükj Sıyah - Beyaz. çalışnrmak, ıyı paralar kazanmak ıstemektedır ve başanr da Ancak toplama kamplan ku- rulunca Nazıleruı gerçek yuzû- nu görür ve Yahudı ışçılennın fabrıkada kalma ıznını kopanr komutanlardan Sonra bu ış bır yaşam kurtarmaya donuşur ve 1100 ınsanı gaz odalanndan ge- n dondurmeyı başanr Schındler Ttaomas Keneally'nın "Lis- te" adlı romanından yararlanıp film çeken Spielberg'ın en kuv- vetlı, en heyecan \ encı, en gen- lımh, en ıddıah çahşması Tek sıntan son sahneler, bura- da gerçek bır Hollywoodlu gıbı davranıp fazla melodrama kaça- rak aşın dozda duygu somûrûsu yapmaktankendını alamıyor Mu- se\ı asülı Amerıkalı yonetmen Oyunculann hepsı ıyı. Neeson .„. kahramanındakı tutarsızlık- lan, Ralph Fiennes para- noyak bır kumandanın fark- lı duygulamıı, şartlanmışb- ğını, Polonyalı Yahudı'yı canlandıran Ben Kingsley arabulucu yaşantısını çok ıyı canlandinyor Bu yapıta kadar Amen- kan Fılm Akademısı uyele- nne bu-türlukendını beğen- duemeyen Spıelberg'e film, """""* kendı dahıl yedı tane Oscar heykelcığı armağan ettı 50 yıl sonra genç kuşaklara ınsanlık ta- nhırun en büyûk ayıplanndan bı- nnı anlatmanın mukâfatuu boy- le aldı yonetmen Başlangıç ve sonuç sahnelen hanç tum filmı sıyah - beyaz sey- rettınp Spıelberg btr belgesel ta- dı yaratıp gerçeğı vermeye çalı- şıyor seyırcılere Eurovision'a lOfinalist . TV Servisi - lsveç'de duzen- lenecek 45. Eurovision Şarkı Yanşması'ndaTurkıye'yı tem- sıl edecek şarkıyı belırlemek ıçın Ankara'da oncekı gun yapılan ulusal seçmelerde, finalde yan- şacak 10 eser seçıldı TRT l'den 18 Şubat2000'de canlı olarak yayımlanacak final programmda lsveç'e gıdecek şarkı ve şarkıcı beurlenecek Fı- nalde yanşacak şarkı ve beste- cılen şoyle Aslıgül A> as " Bu- Kınk Sev - da", Tolga Gürdil "Aşkımız Bır Masal" ve "Yanm Kalan Senfonı",Sühan \yhan Yor- gunum Anla'', Semıh Ba> rak- tar' Bu Aşk YasakBana", th- san Kösoğlu "Son Defa" ve "Sana'\SelimKorkmaz' Duy Benı", Umut B. Erdoğan "Âşık Oldum", Can Attilla "Bak Rüzgârlara" NTV 21.05 'Yüzyıl' , TV Servisi - " Yûzyü"ın do- kuzuncu bolumü 1930'da ABD"de yasanan kaotık ortamı konu olarak ele alıyor Belgeselde, buyuk buhran, bankalann ıflası. grevler, ayak- lanmalar ve kımılennce yuzyı- lın en buyük lıden, kırrulennce de Amenkan değerlennı balta- layan tehlıkelı bır radıkal olarak gorulen Franklin Roosevelt'ın ekonomık ve toplumsal reform- lan anlatüıyor Aşçı ve karaborsacının aşkı CINE 5 21 00 Aşkım Için - JusttheTıc- i ket / Yonetmen- Ric- hard Wenk / Oyuncular. i Andy Garcia, Andie $ MacDowell, Richard 1 Bradford, Laura Har- j ris,WaHyDunn/1999 î ABD yapımı, 94 dakıka. TV Servisi - karaborsacüık ya- pan Gary ıle aşçı olmak isteyen Lında arasındakı aşk ılışkısı Karaborsa denınce pek çok ın- sanın akhna 80 öncesı Turkıyesı ya da 30 lann Amenkası gelır Pı- yasada yasal yollarla satılması mumkün olmavan bazı tuketım maddelen ancak karaborsacılar aracılığıvla ınsanlara ula^ırdı Işte "Aşkım Için" fılmuıın en onemh karakten olan Gary Star- ke (Andy Garcia) da bır karabor- sacı ÜsteukGary30'hıyülardade- ğıl, gunumuzun Amenkasf nda yaşıyor O,karaborsadabıletsım- sarlanna lıderlık eden deneyımlı bırkaraborsacıdır Buyuk maçlar- da, onemlı konserlerde bılet bula- mayanlann yardunına koşan kara- borsacılan o yonlendırır lçmde bulunduğu zor koşulla- ra karşm kıvTak zekâsı, yeteneğı v e ılkelı tutumuyla beladan uzak durmayı bılmıştrr Ama hayatmda yolunda gıtme- yen şeyler de vardır Sev dığı ka- dm Lında (Andie MacDowell) ıle sonınlu bır ılışkı yaşamaktadır Nıtekrm verdığı bırçok sozu tut- madığı ıçın Lında ondan aynlarak bır aşçılık okuluna yazılu" Ama- cı dun> aca unlubır aşçı olmaktır Kenter- Güngörçifiinin öyküsü TV Servisi - "Bir Sevda Ma- sah' 'na tıyatronun ıkı ünlu ıs- mı Yüdız Kenter ve Şukran Gungor katıhvor Erol Evgin'uı sundugu yapımda, butıırlennı ılk kez sahnede goren ıkılı, dostluklannın nasıl aşka donuştuğunu anlatıyor Şukran Gûngör, bırlıkte rol aldıklan ılk oyunda \ ıldız kenter uı kendısuıı nasıl ıs> an ettuıp ıstıfaya kadaı surûkledığvnden ve çekışmelerle başlayan arkadaşlıklannın nasıl gehştığuıden soz edıyor • Kanal D, 14.10 Adaletsistemi TV Servîsî - "Kırmızı Kolhık'ia," Alaattin Çakıcı'nın ıadesı, Öcalan olayındakı son gehşmeler, cezaev lenndekı ısyanlar ve adalet sıstemının yenıden yapılanma sürecı konuşuluyor Eskı Adalet Bakanı Hasan Denizkurdn'nun katıldığı yapımı gazetecıler Esen Ünür ve Feyzi Hepşenkal sunuyor • Interstar, 12.00 Dikkat eksikliği TV Servisi - "Dikkat eksikliği, hiperaktiv çocuk sendromu"nun tartışılacağı "Derinlikler'"ıDoç Dr Mansur Beyazv ürek. Dr Özkan Pektaş ve Dr Ayhan Kalyoncu sunuyor "Çocuğunuz çok mu varamaz. aşın mı hareketli", "Öğrenme güçlüğü var mı" sonüanna Doç Dr Bengi Semerci ve Dr Hasan Mırsal yanıt venyor • Kanal 6,11.30 TRT1 21.00 Enerjiden Helsinki'ye TV Servisi - \NAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Baş- bakan Yardımcısı, Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Cum- hur Ersümer'le Devlet Baka- nı Mehmet Ali İrtemçelikın katıldığı "PolitikanınNabzı" programını gazetecı Kurtul Al- tuğ hazırlayıp sunuyor Canh olarak ekrana gelen ya- pımda, "Tnrkiye^nin enerji sorunu ve çözûmü nereler- de", "Mesut Yılmaz. Helsin- ki Zirvesfni nasıl değerlendi- riyor", "ANAP^lOOO'b yıl- lara hazır mı", "Hükümet ortağı parti insan haklan ko- nusunda hangı noktada" so- rulanna açıklık getınlıyor tv8 19.25 Cankurtaran semti geziliyor TV Servisi - Istanbul'un ta- nhı semtlennden Cankurta- ran'da dolaşan "Gezgin Kor- kuluk", semtte bulunan ılgmç mezar taşlanm konu edıruyor Sunuculuğunu şatr - yazar Sunay Akın'ın ustlendığı prog- ramda, Kurbağalı dere anlatı- larak, edebıy atçılann sıkça gıt- tığı Hatay Lokantası geziliyor Pans'te yaşayan ressam Onay Akbaş' ın konuk olduğu program, "şemsiye"nınoykû- süyle sona enyor Tv PROGRAMLARI 07.00 Yannlar Bızım 09.05 Pazar Panorama (Canh) 11.00 Işıtme Engelhler Haber 11.10 Halıt Kıvanç ve Konukları 12.00 Ikıncı Lıg Fut- bol Karşılaşması Buyukşehır Beledıyesı Ankaraspor - Kayserıspor (Canlı) 14.05 Pazar Konserı 15 00 Çı- çeğı Buyutmek 15.40 Dunya Murfaklarından Iftar Sof- rasına 17.35 Ver Elını Anadolu 18.00 Haber 18 18.20 Kaçış Planı 18.55 Spor 19.20 Turk Sılahlı Kuvvetler Sa- atı 20.00 Haberler 21.00 Polıtıkanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Studyosu (Canlı) 23.35 Robocop 00.40 Yabancı Film: Karanlık Günter (0 372 428 22 30) 08^0 Kardelen 09.00 Pazar Sabahı 10.35 Bır Kelıme Bır Işlem 11.05 Dızı Ruzgânn Önunde 12.00 Meraklısı Içın 12.50 Aydın Bolak'la Pa- zar Sohbetı 13.05 Kopeklerın Dunyası 13.35 Ekoya- şam 14.05VeSınema 14.35 Dtzı DansAkademısı 15.05 Okudukça 15.40 Dızı Beyaz Fıl 16.30 Belgese) Resım Sevıncı 17.00 Deprem Özel (Canlı) 18.00 Mını Konser i a i 5 Sahne Işıklan ia45 Halri Inalcık la Sozlu Tanh 19.00 Akşam Bultenı 19.30 2000 e Doğru Turkıye 19.50 Mu- zık Kondoru (Canlı) 21.00 Sanattan Kesıtler 21.25 Bel- gesel Surettekı Sır 22.00 Gece Bultenı 22.30 Fasl-ı Muhabbet 23.30 Sessız Tanıklar (0 212 259 72 75) 08.00 Spor Arşıvınden 09.55 Çızgı Fılm Na- nook 10.25 Çızgı Fılm Yaramaz Solucan 10.30 Çızgı Fılm Kedı Bılly 10.55 Çızgı Fılm Futbol ÖYkulen 11.25 Belgesel Van Gogh 12.20 Muzık 12.50 At Yanşlan (Canlı) 16.10 Muzık Pınan 16.30 Mydonose - Karşıyaka Basketbol Karşılaşması (Canlı) 18.00 Zıra- atbank - Netaş Erkekler Voleybol Karşılaşması (Bant) 19.30 Magazın Bultenı 19.55 Genç Haber 20.05 Pop Sa- atı 20.45 Gezelım Gorelım 21.20 Brooklyn Sokaklan 22.10 Dunya Duşunurten Ataturk'u ve Cumhunyet'ı An- latıyor 23.10 Spor Arşıvınden 01.05 Kapanış 07.00Açıkoğretım Lısesı Ders Prg 12.00 Bır So lıst1Z20Dağarctk13^0GonulBahçemız14.45 Turku Turku Turkıyem 17^5 Istanbul Radyosu TSM Sanatçılan Konsen 1^05 Bır Dılden Bır Telden 19^5 Fasıl 19.55 Ikı Solıst 20.25 TSM Radyo Sanatçılan Kon- sen 21.40 Bestecıler özel Programı 22.50 Bır Solıst 23.05 Turkulerden Bır Demet 09.05 Pazar Panorama 11.10 Halıt Kıvanç ve Konuklan 12.00 Ikıncı Lıg Futbol Karşılaşma- sı Buyukşehtr Beledıyesı Ankaraspor Kayse- nspor (Canh) 14.00 Geçen Hafta Turkıye 14 30 Ver Elı- nı Anadolu 15.00 Yerlı Fılm: Ası Kalpler 16.20 Dunya Mutfaklanndan Iftar Sofrasına 16.38 Iftar Programı 17.05 Dızı Samyelı 18.00 Haberler 18.20Almanya dan 20.00 Haberler 21.00 Polıtıkanın Nabzı (Canlı) 22.35 Spor Studyosu (Canh) 23.35 Beylıkten Imparatoriuğa 00.25 Haberler 00.40 Ingılızce Haberler 08.00 Kasırgalar 08.30 Çızgı Fılm Mucıze Çocuk 09.00Çocuk Kulübu 10.00 Çızgı Fılm An Maya 10.30 Çızgı Fılm Btr Varmış Bır Yokmuşi 1.00 Çızgı Fılm Şınnler 11.30 Pazar Magazın 13.00 ZırvedekıOn 14.10 Bır Sevda Masalı 14.50 Yerfl Rlm: Mahçup Delıkanlı 16.30 ittar Sa- atı 17.00 Dızı Param Yok Me- med 18.10 Dızı Zeyna 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor Gun demı 20.05 Şahane Pazar 22.15 Tetevole 24 00 Haber Saatı 00.10 Yabancı Fılnr Kansas 02.00 Ya- bancı Frtm Buyuk Savaşçı 04.30 Duygulu Turkuler 05.00 Sahur Programı (0 212 215 51 11) __ X» m 07.00 Tabaluga 07. 3 X V 30SuperFareOa20 Teletubbıes 08.50 Kızıl Sakal 09 20 Super Dısney le Hafta Sonu 10.20 Lassıe 11.00 Harıka Pazar 13 25 Baş Tapı 14.20VVıshbone 14 55 Yerlı Fılm. YagmurAltındakı Kedı 16.40 !f tar Programı 17.05 Dızı Sabnna 17.40 Yıldızlar 18.20 Bır Bılme- cem Var 19.00 Ana Haber Bulte- nı 19.50 Otomobılcı 19.55 Hava Durumu 20.00 Dızı Tatlı Kaçık- lar 21.15 Gurbetçıler 22.30 Şa- karazzı 23.15 Bızım Stadyum 01.10 Gerçek Polıs Operasyon- lan 01.40Yabancı Fılm: Intıkam Yemını (0 212 655 00 00) 10.00 Vahşı Yaşam 10.30 Yerlı Fılm: Ad- sız Cengâver 12.15 Ilk On 13.00 Lezzet Turu 13.30 Bız Bıze 14.15 Av Peşınde 15 00 Yer- lı Fılm: Sen de mı Leyla 16.45 Pazar Surpnzı 17.45 Shovv Zama- nı 19.30 Show Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dızı Bızımkıler 22.00 Yabancı Fılm: Schınd- ler'in üstesı 24.00 Show Spor 01.00 Kapıtal 02.00 Son Haber 02 15 Yabancı Fılm: Anlaşma 03 00 Haber 04.00 Yerlı Fılm: Vurun Kahpeye 04.00 Sahur Programı (0 272 286 35 35) ^ f c „ «^ , 08.30 Gundemde- 3 § , kıler 09.20 Basın ~~ Özetı 09 30 Bel- gesel AltınSıvının Oykusu 10.05 Ateş Çemberı 10.30 Imleç 11.15 Işte Anadolu 12.05 Ekodıyalog 13.10 Italya Lıgı'nden Özetler 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motor Spor 16.10 Voley- bol Panoroma 16.40 Futbol Mundıal 17.35Transwortd Sport 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.05 Dunyada Bugun 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Belgesel Yuzyıl 22.30 Krıtık 23.30 Spor Suare 23.50 Ingılızce Haberler 24.00 Haberler (0 212 286 36 36) 09.10Çatkapı 10.10Yer- lı Fılm. Bır Demet Yase- men 12.00 Kırmızı Koltuk 13.10 Yeriı Fılm. Ayıp Ettın Şem- settın 15.00 Motor Sporian Dun- yası 15.40 Pazar Ekspres 16.40 Senlık Sofrası 16.50 Yerlı Fılm: Herhangi Bır Kadın 18.20 Dızı Bızımkıler (Tekrar) 19.30 Star Ha- ber 20.40 Telegol 22.30 Spor Ekstra 23.20Yabancı Fılm: Tut- ku Gullen 01 20 Gece Hattı 01.50 Spor Gecesı 02.00 Star Haber (Tekrar) 02.40 Top 20 (Tekrar) 03.40Yerlı Fılm: Barbunya Nu- rı 05.20 Sahur (0 212 448 80 00) ^ * 08.00 Sabah Haberle- IÇKI n 09.00 Huzura Doğru 09.30 Muzık Market 10.30 Çızgı Fıtm 11.00 Baş Ba- şa 12.00 Haberler 12.30 Surpnz 13.30 Sıne^ızyon 14.30 Hev Gı- dı Gunler 15.30 Yenı Vatan 16.15 Iftar Saatı 17.00 Haberter 17.15 Paşa Baba Konağı 17.45 Pazar Show 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Izzetı Ikram 22.00 Telekrı- tık 00.30 Haberler 01.00 Meh- taplı Geceler 02.00 Yemek Zev- kı (Tekrar) (0 212 652 25 60) 09.00 Haber 09.12Tekno-k>jık 10.12 Eğılım- ler 11.12 Stıl 11.50 Ekonomı 13.42 Stıl 14.12 j CNNTurkMuzık 15.50Ekonomı 16.12Kıtap- ça 17.12 Tekno-lojık 18.12 Vıtnn 18.50 Eko- nomı 20.12 CNN Turk Muzık 21.00 CNN Turk Masası 21.42 NET 22.20 Spor 22.30 Haber 23.00 Gunun So- nu 23.42 Tekno-loıık 24.00 Haberler (0 272 67710 00) X» 09.00 Çocuk Sıneması Camelot 10.00 Yerli Jfe\ Film: Pamuk Prenses ve Yedı Cuceler 11.30 •^^»Derınlıkler 13.00 Haberler 13.25 Ankara'dan 14.30 Sanat Saatı 15.30 Pazar Sokağı 16.40 Iftar Saatı 17.15 Dedıkodu Pazarı 18.30 Ana Haber Bultenı 19.30 Dızı Sevda Kondu 20.50 Dızı Bayan Perşembe 22.00 Objektıf 00.30 Gece Haben 01.00 Yabancı Fılm: Soh- retin Sonu 03.00 Ana Haber ıTekrar) 04.00 Sahur05.00 Yabancı Fılm: Insanlar Yaşadıkça {0 272 284 31 50) 09.10BırGunlukTatıl 10.10Belgesel Avru- pa Gollen 10.35 Wow Oda Sıneması Kuşa- ğı 12.10 Bızden Bın 13.30 Bıletler Luften 14.10 Ahmet Oktay'ın Deften 15.10 Gala 16.10 Erkan Tan'la Ramazan 17.10 Melıh Kıbar ıle Muzık 18.10 Se- kızıncı Etap 18.35 Estet 18.50 E T 19.10 Bır Yabancı 19.25 Gezgin Korkuluk 20.00 Ana Haber 20.30 Kultu- rel Gundem 21.20 Wow Oda Stneması Kuşağı 21.45Spor Analız 23.00 Soru - Yorum (0 212 288 51 52) . - , • 08^0LadyLynn08.40BrtmeyenÖyku09.00 ijfjjtm Sındrella09.30GordılocksveUçAyı 10.20 • * " • " Pışıre Taşıra 11.00 Haber 11.10 Ayna Ayna 11.40 Yabancı Fılm: Gızemlı Konak 13.20 Remıks 14.10Nazmı Bılgın leZırve 15.10BrtmeyenÖyku 15.30 Sındrella 16.00 Adrenalın 16.30 BRTde Iftar 17.10 Ka- nzma 18.00Otolojı 1&30 Dızı Hastane 19.30 Haber20.30 Yabancı Fılm: Olum Bırı Ayırana Kadar 22.10 Spor 23.00Selım llen'nın Not Deftennden (0272373 5000) 08.25 Yabancı Fılm Red Kıt'Papatya Ka- sabası' 09.45 Yabancı Fılm Gızlı Melek 11.20 Cıne Sınema (Şıfresız) 11.45 Ya bancıFılm Sudan Çıkmış Balık 13.15 Yabancı Fılm Öpu- cuk 14.55 Yabancı Fılm Vahşı Oyunlar 16.25 Yabancı Fılm Gelının Babası 2 18.15 Yabancı Fılm Aranan Ka- dın 20.00 Belgesel 20 Yuzyılın Devlen 21.00 Yaban- cı Fılm. Aşkım Içın 22.50 Yabancı Fılm Duşman Su- larda (Altyazıh) 00.25 Yabancı Fılm An Brad, Vah Brad (Altyazıh) 01.45 Playboy TV (0 272 225 55 55) 10.00 Muzık Yelpazesı 11.00 Sıne - Top 12.00 Flash Takıp 13.30 Sevılen Melodıler 14.30 PolrtıkaGunluğu 16.00 Belgesel 16.15 Iftar Vaktı 17.15 Dın ve Toplum 18.30 Rumelı Ruzgân 19.30 Flash Haber 20.30 Yabancı Fılm: Çifte Irrtıkam 22.00 Flash Gundem 00 00 Yabancı Fılrrr Goriınmez Çocuk 01.30 Sızın Içın Seçtıklenmız (0272 256 82 82) 09.00 Keşıf Guncesı 10.00 Vahşı Doğai 1.00 Bugunun Sığınakları 11.30 Gızemlı Okyanuslar 12.00 Zıplat 12.30 Bılım Otesı 13.00 Macera Peşınde 14.00Gız- lı Kamera 15.00 Tıbbı Oedektıfler 16.00 Dıscover Magazıne 17.00 Yenı Dedek- tıfler 18.00 Gızlı Kamera 19.00 Vahşı Doğa 20.00 Sonsuz Bılım 21.00 Dısco- very Vitnnı 22.00 Dıscovery Profılı 23.00 Kanatlar (0 272 28S 75 75J 09.50Dizı SokakÇo- cukları 10.30 Dızı Flıpper11.30Yaban- cı Fılm: Vahşı At 13.15 Çıkar Yol 13.25 Ustaca Yaşamak 14.50 Klasık Muzık 16.00 Iftar Programı 17.00 Rock Statı- on 17.50 Yabancı Fılm: Skippy 19.30 Ana Haber Bultenı 20.10 Yabancı Fılm: EvınYabancısı21 10 Dızı CharlıeChap- Itn 21.50 Yabancı Fılm: Kedı Avcısı 23.00 Dızı Robın ın Yen 24.00 Yaban- cı Fılm: Keoma (0 212 282 36 00J e09.00 Muzık 10.00 Yabancı Fılm: Anzona 12.00 Dawson's Creek 13.00 Neydı O Gunler 15.00Yabancı Fılm: Koruyu- cu Metekler 16.00 Pet Shop Boys 17.00 Yabancı Fılm: Certaın Desıre 19.00 Avukat Shannon 20.00 Yuzyıl 21.00 Ya- bancı Fılm- A Son's Promıse 23.30 Iz Surenler 00.30 Yabancı Fılm: Ölum- süz Sevgı (0 212 328 01 01) 09.40 Bıtkılerın Gızemlı 10.30 Film: YıldızlannAI- tnda 12.30 Genış Açı 15.10 Film: Komedı Günlen 17,00 Gorun- meyen Adam 18.00 Yaşanmış öykuler 18.3020 Yuzyılın Buyuk Olaylan 19.00 Doğal Yaşam 19.50 Savaş ve Barış 20 35 Genış Açı 21 00 Film: Çalınan Ha- yat 22.50 Kerem Gorsev le Jazz 23.30 Fılm: Yaz Kâbusu (0 272 502 98 02) 08.30 Gulşahi1.00 Top 20 12.00 Denız 14.0C Gulşah 15.00 Sanenr 16.15 Khp 17.00 Top 10 18.00 Specı al VVeekend 19.00 Yunus 21.00 Num ber One Classıcs 22.00 Deep Spact 23.00 Geyık Parkı 01.00 Dance Zorn (0 2Î2 288 75 75J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog