Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMI KEHNJ I / f SMTJUMESEKtiRPTESJMl / / f SMT ÜYHJK MBULfi A * * SAAT Ktap stoutfş ouuuâ * • f sMrnuatıuKtnpsjmşt Duriığuuz kıtabuı adını. kredı kartınızın numarası ve son kullanma tanhı ıfc birükîe bıîdınn, btap evınızde olsun. Adınızı, soyadınızj \e telefon lanaraıuzı da bıkhrme)] unutmayın 0>e değılsenız. dılersemz ûye de olun va da üyeh£ınızı yenıle>ıiL BER ÎŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhur İCumhuılytt f AJandası Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (LEDİBERG SpA -ItaHa Tesıslcnndi örttıtauşör) f Tûrkoc^ı Caddea No: 3*41 (34334) Cağatogiu j btaıbul 1et(212)514 01 96 Faks:(212>514 01 96 76 YIL SAYI: 27097 / 250.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 ARALIK 1999 ÇARŞAMBA u M H U R I N K Ü I LIMAN VON SANDERS TÜRKİYE'DE BEŞ YIL -III- Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularını Çanakkale ve Filistin cephelerinde yöneten Alman General Liman von Sanders için silâh arkadaşı İsmet Paşa (İnönü), daha sonra şunları söylemiştir: "Alman subayların faal iştiraki ile orduda talim, terbiye ve tatbikat çok canlı bir haldeydi. Çok defa . - Liman Paşa'yla beraber teftiş ve tatbikat seyahatlerine iştirak ederdik. Bu seyahatler Alman subaylarıyla bizi hususi hayatta da birNarîfyag^mrdi. Hususi yaşayış âdetlerimiz arasında farklar olmakla beraber birbirimizin yemeklerine ve aıle hayatlarına kolay alışıyorduk. Liman Paşa, bürosunda ve kıtaat içinde çok çalışkan bir hayat geçirirdi. Genelkurmayda ve Harbiye Nezareti'ndeki bütün Alman daire reisleri kendi işleri için Liman Paşa'ya şifahi takrir verirlerdi. Ordunun sulh ve sefer zamanı bütün işlerini belki Harbiye Nazırı'ndan daha iyi biliyordu." Liman von Sanders'in yakın tarihimiz açısından bu çok önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. ' , Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... KKTC Cumhurbaşkanı, Klerides'in öne sürdüğü koşulu kabul etmedi karşMdı İNAL BATO, PANİK YAPAISLAM ELEŞTtRDt 'Her şey biliniyordu' ı Helsinkı bildirisine Kıbns konusunda dahil edilen madde hakkında herkesin önceden bilgisi olduğunu söyleyen Inal Batu, "Zirveden önce bu ifadenın bildiride yer alması önlenmehydi. Bunu önlemedıkten sonra, adaylığı reddetmenin daha sakıncalı olduğunu düşünüyorum. O takdirde Kıbnsh Rumlara AB üyeliği kısa bir sürede açılacaktı. Bundan sonra yapüacak olan, Kıbns konusundaki haİdılığımızı AB üyelerine anlatmaktır" dedi HEŞfT fUUUratatori • 9. Sayfada İklllCİ tur ZOra glrdi New York'ta başlayan ve Birleşmiş Milletler Genel Başkanı Kofi Annan'ın başkanlık ettiği Kıbns görüşmeleri tıkandı. Güney Kıbns Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides, bugün BM Güvenlik Konseyi tarafından ele alınacak olan karar tasansına "Kıbns'ın tek devlet, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kişiliğe sahip olduğunu" öne süren bir madde ekletmek istiyor. Denktaş,Türkiye'ye gelecek KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, bu maddenin konulması halinde görûşmelere katılmayacağını ifade ederken Klerides'in sözcüsü Papapetru da "Madde kabul edilmezse biz de çekiliriz" açıklamasını yaptı. Helsinki'de Kıbns'la ilgili paragrafa tepki gösteren Denktaş, Türkiye'ye gelerek Ecevit'le görüşecek. Zirveyle ilgili bilgi verecek olan Denktaş, hükümet yetkilileriyle yeni strateji belirleyecek. • 9. Sayfada Ecevit'e deprem tepkisi Reformlar Avrupa Birliği için yeni düzenleme • AB'ye adaylık statüsünü alan Türkiye, insan haklan ve demokratikleşme, Kürt sorunu, ölûm cezası ve diğer alanlarda köklü bir reform çalışması başlatıyor. Kürt yurttaşlara bazı kültürel haklar verilmesini de içeren çalışma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanhğı'na bağlanması da yer alıyor. # Dışişleri Bakanhğı'nın, AB müktesebatına uyuma yönelik olarak geçen yıllarda başlattığı çahşmalann büyûk ölçüde tamamlandığı, yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir raporun da hükümete sunulma aşamasına geldiği kaydedildi. • 9. Sayfada Fenerbahçe'de taraftarterörü Türkiye Kupası 3. kademe karşılaşmasmda Fenerbahçe, Pendikspor'a 2-1 yenilerek kupadan elendL Ligde başansız sonuçlar alan Fenerbahçe'nin Pendikspor tarafindan etenmesryle San-Lacivertii taraftarlar Dereağn Tesisleri'ni basü. Pendik dönüşünde tesisler önünde kafıleyi bekleyen taraftarlarfiıtbolcularakyhine protestolarda buhındular. Taknnı taşıyan otobüsün ara sokakta sıkışmasıyla da futbolculara ve teknik heyete yönelik saldınlar başİadL Otobüs taş yağmuruna tutulurken basuı mensuplanna da saldıran taraftarlan polis güçlükk dağrtabüdi. Futbolcular uzun süre tesislerden çıkamazken protestolar geç saadere kadar sürdü. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) • 19. Sayfada S E R G E N Y A L Ç I N G A L A T A S A R A Y ' L A A N L A Ş T I MSpor'da # Litvanyalı bir bilim adamımn "14-17 Aralık tarihleri arasında tstanbuTda bir deprem olacak" açıklamasını değerlendiren Başbakan Ecevit, "Bize böyle bir haber ulaştı. Biz de bütün kuruluşlan uyardık. Vatandaşlar her ihtimale hazırlıklı olmalı" dedi. # Ecevit'in açıklaması yüzünden yurttaşlar paniğe kapıldı. Gazetemizi arayan okuyucular "Madem böyle bir tehlike ciddiye alınıyor, neden okullar tatil edilmiyor" dediler. Prof. Dr. Anmet Işıkara ise Litvanyalı bilim adamının iddiasını gayn ciddi olarak değerlendirdi. • 3. Sayfada DEPREMMM! Başbakan'ın Açıklaması # "14-17 Aralık arasında Istanbul'da deprem olacak!" söylentisini, Başbakan Ecevit de resmi bir açıklama ile bütûn Türkiye'ye duyurdu. Böylece ilk kez, bir fisütı gazetesi resmiyet kazandı! OHUN BURSALT» 13. Sayfada A]aattinÇakK3Oİağanâstûgfi\ennkönkınkrialtında(xzae>inegötürûldû. (UĞURGÜNYÜZ) Ülkücü mafya lideri hakkındaki tutuklama kararı vicahiye çevrildi Çakıcı cezaevinde\ Türkiye'den Fransa'ya giden 4 Interpol görevlisi tarafından 2390 sefer sayılı Air France'a ait tarifeli uçakla Istanbul'a getirilen Alaattin Çakıcı geceyi Vatan Caddesi'ndeki Istanbul Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdi. Saat 10.15'te Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na götürülen Çakıcı, çıkanldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakkındaki gıyabi tutuklama karan vicahiye çevrilerek Kartal Cezaevi'ne gönderildi. : KEREM ILGAZ BERTAN AĞANOĞLU ÖZKANGÜVEN Fransa'dan Türkiye'ye ko- şullu iade edilen ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, hakkındaki gıyabi tutuklama karan vicahiye çevrilerek tu- tuklandı. Çakıcı, yoğun gü- venlik önlemi altında Kartal Cezaevi'ne konuldu. Aralannda e§i UğurÇakı- a ve çete arkadaşı Tevfîk Ağansoy'un öldürûlmesinin de bulunduğu çok sayıda olayın azmettiricisi olan, an- cak iade koşullan gereğı yal- nızca çete kurmak ve adam yaralamak gibi suçlardan yargılanacak olan Alaattin Çakıcı, önceki gece getinl- diği Istanbul Emniyet Mü- dürlüp Organıze Suçlarla Mücadele Şubesi'nde dün 02.00 ile 09.00 saatleri ara- sında 7 saat sorgulandı. Şu- be Müdürü Adfl Serdar Sa- çan ıdaresindeki bir ekip ta- rafindan sorgulanan Çakı- cı'nın ifadeleri, sorgu oda- sında gizlenmiş kamera tara- fından kayda alındı. Fran- sa'da tacize uğradığını söy- lediği öğrenilen Çakıcı'nın • Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi- Kartal'da kimler kalıyor? # Erol Evcil, Adnan Oktar, Ma\a Çarşı'nın yakılması olayının saruğı Metin Yamalak, Karagümrük çetesinin liderleri Ergin kardeşler ve Kürşat Yılmaz. • 7. Sayfada 2 suçtan yargılanacak # Fransa'nın Türkiye'ye koşullu olarak iadesını kabul ettiği Alaattin Çakıcı idamla yargılandığı davalardan hâkım karşısına çıkmayacak. • 7. Sayfada ği belirtıldı. Istanbul Emni- yet Müdürlüğü'nde sabahla- yan Alaamn Çakıcı, 09.55'te emniyetten çıkanldı. Istan- bul Organize Suçlar ve Si- lah Kaçakçıhk Şube Müdür- lüğü'nün bulunduğu B Blok'tan çıkması gerekirken Terörle Mücadele Şube Mü- dürlüğü'nün bulunduğu C Blok'tan zırhlı araç içinde çıkanlan Çakıcı, Bakırköy Adliyesı'ne götürüldü. Çakıcı, saat 10.15'te Ba- kırköy Cumhunyet Başsav- cılığı'na ulaştı. tstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesı ve Istanbul DGM'den gönderi- len gıyabi tutuklama karar- lanna ihşkin dosyalar, Ba- kırköy Cumhuriyet Savcısı Akören Kondur tarafından mcelendı. Konur daha sonra bu dosyalan Bakırköy 1. Nöbetçi Sulh Ceza Mahke- mesı'ne gönderdi. Mahkeme Başkam Sabit Erol, Çakıcı hakkında "ga- zeteci Hıncal Uluç'un silah- la >aralanması olayuıda az- mettirici olmak" ve "suç iş- lemek için çete oluşturmak" suçlanndan verilen giyabi tutuklama karannı vicahiye çevirdi. Çakıcı, kar maskeli gü- venlik güçlerince zırhlı ara- ca bindinlerek Kartal Ceza- evi'ne götürüldü. MArkasıSa. 7,Sü. 7'de MU'DE EN ÇOK OYUTURAY YARDIMCIALDI H 6. Sayfada KORUMA KURULUNDAN SANTRAL VİZESİ • 6. Sayfada YARG1DA RÜŞVET TARTI.ŞMASI SÜRÜYOR • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Turpun Büyüğü Nerede? Ismail Cem, yaşamsal değerde aleyhimizde kimi öğeler içermesine karşın, uluslararası bir metni kabul ettiğini açıklayan ilk Dışişleri Bakanı oluyor. Somut ömeğini AB'deki başanmızı anlattığı son ba- sın toplantısında verdi: Adaylığımızı onaylayan AB karar metninde pek çok çevrenın eleştirisıni çeken ulusal iki konudaki parag- mArkasıSa.l9,Sü.l'de Milletvekillerinin emeklilik ısrarı # Kamuoyunda "kıyak emeklilik" diye bilinen ve Anayasa Mahkemesi tarafindan daha önce 8 kez iptal edilen yasa tasansı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan 15 dakikada geçti. Yasa önerisi gazetecilerden gizlenirken milletvekillerine de son anda zarf içinde gönderildi. Komisyonda bulunan milletvekilleri öneriyi oybirliğiyle kabul etti. • 7. Sayfada BORSA Dün 12O64 önceki 12911 MARK Dün 272.5OO önceki 273.1 OO DOLAR ODün 53O.OOO önceki 527.8OO ALTIN ODün 4.765.000 Önceki 4.735.OOO AIHM'den Yunanistan'a ceza # Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi, Gümülcine Müftüsü tbrahim Şerif in yaptığı şikâyet başvurusunda, Yunanistan'ı suçlu bularak maddi tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme Yunanistan'ın, İnsan Haklan Sözleşmesi'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğuyle ilgili 9'uncu maddesini ihlal ettiği görüşüne vardı. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog