Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL 1998 ÇARŞAMI 16 SPOR Cumhuriyetimizin ve Futbol Federasyonu'nun 75. kuruluş yıldönümü için düzenlenen maçta ligimizden 31 futbolcu var Biz bize kııtluyorıız Türkiye Lig Karmasi: 1. Omer (G.Antep). 2. Emrah (Adana), 3. Ibrahim (Ka- rabuk), 4. Nurı (Antalya), 5. Alpay (Beşıktaş), 6. Tolu- nay (G.Saray). 7. Kaan Dobra (Kocaelı), 8. Ayhan (Be- şıktaş), 9. Coşkun (Erzurum), 10. Oğuz (Istanbul), 11. Balıç (F.Bahçe), 12. Metin (G.Bİrliği), 13. Ercan (Sam- sun), 14. Ümıt (G.Saray), 15. Sınan (Bursa), 16. Hüse- yın (Trabzon), 17. Erol (F.Bahçe), 18. Muhammed (Sa- karya), 19. llhan (Altay), 20. Fatıh (A.Gucü), 21. Abdül- kadır(Adana), 22. Dursun (Dardanel), 23. Boliç (F.Bah- çe). 24 Halılagıç (Istanbul). Dünya Karmasi: 1 Taffarel (G.Saray-Brezilya), 2. Njanka (N.Xamax- Kamerun), 3. llir(Partızan-Amavutluk), 4. Högh (F.Bah- çe-Danımarka), 5. Popescu (G.Saray-Romanya), 6. Moshoeu (F.Bahçe-G.Afnka), 7. Guerrero (A.Bılbao-ls- panya), 8. Dunga(Jubilo Ivvata-Brezılya), 9. Papin (Sa- ems-Fransa), 10. Hagı (G.Saray-fiomanya), 11. Stoj- kovıc (N.G.Etght-Yugoslavya), 12. Songo'o (Deporti- vo La Coruna-Kamerun), 13. VVynalda (San Jose Clash-ABD), 14. Lambert (Celtıc FC-lskoçya), 15. Pas- hazadeh (B.Leverkusen-lran), 16. Prosıneckı (NK.Cro- atıa-Hırvatıstan), 17. Murat Yak/n (F.Bahçe-isvıçre), 18 Moldovan (F Bahçe-Romanya) SporServisi -Cumhuriyetimizin ve Futbol Federas- yonu'nun 75 kuruluş yıldönümü kutlama programı çerçevesınde yer alan Türkiye Lıgi Karması ile Dün- ya Karması maçı bugün oynanıyor. BJK Inönü Sta- dfndaki karşılaşmanın başlama saati 20.30. TRT- 1 'den naklen vayımlanacak Türkiye Lıgı Karması ıle Dünya (Cannası arasında oynanacak maçı Mısırlı Ghandour. Belçıkalı Broeck. Maltalı Zanunit hakem üçlüsü yönetecek. Karmaya çağnlan futbolculann 31 'ininTürkıye bi- nnci Ligi'nden seçilmesi ve bir çok ünlü ısmın Tür- kıye'ye gelmekten vazgeçmesı Dünya Karması'nı, bir anlamda "Türkrye'dekj yabancılar karmasTna dönüş- İŞTE TÜRKlYE KARMASI -Türki>e Karması'nda İstan- bulsporlu Oğuz ve Galatasarayu Tolunay da yer alıvor. BU YILD1ZLAR BİZDE.N - FIFA'nın beiirlediğı Dünya Karması'nda Galatasarayh Pb- pescu, Fenerbahçeti Högh ve Mosheou forma giyecek. türdü. Türkiye Ligi Karması ile karşılaşacak Dünya Karması'nın 18 kişilik kadrosunda halenTürlaye Li- grndeoynavanGalatasaraylıTaffareiPttpescuve Ha- gi, Fenerbahçeli Högh ve Moshoeu'nin yanı sıra Ka- merunlu Songo'o ve IV'janka. ttalyalı Bergomi, Bre- zılyalı Dunga, Yugoslavyalı Stojkovic, Fransalı Jean Pierre Papin. îskoçyalı fauJ Larabertgibi ünlüler yer alıyor. Dünya Karması'nın teknık direktörlüğünü ıse geçen yıllarda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Car- losAlberto Parreira ıle Slovak JosefVeııgkK yapacak. Bu arada Moldovan ve Murat Yakın sakatlığı nede- niyle karmadan çıkanldı. Cumhuriyetin ve Futbol Fe- derasyonu'nun 75. KuruluşYıldönümü kutlama prog- ramı çerçevesınde düzenlenen etkınliklerı Dünya Fut- bol Federasyonu Birüği (F1FA) Başkanı Sepp Blatter ile Avrupa Futbol Federasyonlan Birliği (L'EFA) Baş- kanı Lennart Johansson da izleyecek. Dünya ve Av- rupa futbolunun bir numaralı isimleri Blatter ve Jo- hansson, Türkiye Ligi Karması - Dünya Karması ma- çını ızledikten sonra düzenlenecek baloya katılacak UEFA Başkanı Lennart Johansson aynca, Futbol Fe- derasyonu Başkanı Haluk Llusoy ve UEFA Asbaşka- nı Şenes Erzik ile birlikte yann Conrad Oteli'nde sa- at 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. 75. yü balosu EtkinlikJer içınde aynca yann bir balo düzenlene- ceği açıklandı. Deviet A protokolünün uygulanacağı ve 1200kişinindavetedıldiği Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştinlecek 75. Yıl Balosu'na Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL TBMM Başkanı Hikmet Çetin. Başbakan MesutYılmaz başta olmak üzere üst düzey yöneticiler davet edıldı. Dinlendirilmesini istedi E Bahçe'de Rüştü krizi HİLMİ TLRKAY Fenerbahçe'de sakat futbolculann sayısındaki anı artış Teknik Direk- tör Joachim Löw'ün moralinı bo- ^ ^ zarkenKuzeylrlanuamaçındasol ' ayağına darbe alan kaleci Rüştü'nün, "Ağn- lanm var, dinienmek isrJyortım" şeklındekı açıklaması, kafalarda soru ışaretine neden ol- du. Milli kalecinın MR'lannı ınceleyıp kulüp doktoru CengizDinç'ten rapor alanTeknik Di- rektör Joacrnm Löw. "Rüştü'nün bana göre bir şeyiyok. Karabük maçında (cumartesigü- nü)oynayacak'"dedi. Rüştü ıse Teknik Direk- tör Lövv'ün bu açıklamalan karşısında sus- mayı tercih ettı. Dün yapılan antrenmanın ardından medya- nın sorulannı yanıtlayan v e Parma maçını dü- şünüp Karabük maçını önemsemedıkleri yo- lundakı ıddıalara yanıt veren Lövv. "Benim için önemli olan Karabük maçı. Parma maçı bizim için ikinci plandajtma her yerdebu maç konuşuluyor. Futbolculanma konsantrasyon- larını Karabük maçına ayarlamalannı iste- dim. Türkiye Karması ve Dünya Karması bir maç yapacak. Bu maçta ovnayacak futbolcu- lanm var.Onlara45dakikadan fazla oy uama- malannı sövledim.Transfer olaymda çok titiz davranıyoruzAradığımizı buJduğumuzda he- men alacağız-Ama yinesöylüyorum. Karabük maçı bizim için birinci planda" dedı. Fenerbahçe Teknik Dırektörü Lövv bu sa- bah Italya'ya gıderek, Parma-Cenova ttalya kupası maçmı izleyecek. Almanlann rşi zor Lövv. Alman rrallı taktmında yaşanan kriz- le ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. 10 Ekım'dekı Türkiye-Almanya maçı öncesı,Al- man futbolunun kaosa gırd'iğini belirten Lövv. "2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeie- ri'nde Almanlann işi zor. 10 Ekim'deki maçı Türkiye kazanabüir" şeklınde konuştu. Al- man Milli Takım Teknik Dırektörü Berti Vogts 'un istifası karşısında şaşırdığını da vur- gulayan Löw. "Vogt's'un istifasını beklemiyor- dum .Alman milli takunı için teknik direktör- lük teklifi getirse kabul etmem" dedi. Fair Play karikatür ödülleri açıklandı SporServisi-Türkjye Milli Olımpıyat Ko- mitesi (TMOK), 3. Ulusal Fair Play Karika- rürYanşmasrnın ödülleri sahiplerinı buldu. 75 mılyon lira büvük ödülü Vlümin Dur- maz kazanırken, Başan ödülü Ömer Servi, Hüseyin Çakmak, Osman Turhan; Jüri Özel Ânı Plaketi Engin Selçuk, Kemal Öz- yurt, Hakan Sümer; Özendinme Ödülü De- .• niz Kırmızıgüi elde etti. 1 yıllık öğrenım •J bursu kazanan öğrenciler ise şöyle: Simay -* Kuşoğlu. Serdar Özduran. Sibel Saffetoğ- 'j lu, Aran Arpacı, Murat Lokman, Abdul- > müttalip Çağlar, Sekvan Demir, Kaan De- >« mirçelik.Tolga Sakarya,Teoman Sanalan, "î Fe\zullah\üce. Cünün icinden ?J 12.Gençler DünyaTekvando Şampiyonası bu- > gün Istanbul'da başlıyor. 62 ülkenın mücadele > edeceğı şampıyonaya Türkiye. erkeklerde veba- 5 yanlarda 10'arkişiylekatılacak. 5 • ABDAçıkTenis Tumuvas'nda tek erkekler- •« de ABD'li Pete Sampras, çeyrek finale vükse- 2 lirken tek bayanlarda Coezter, Williams. Daven- j port ve Sanchez \1cano da çeyrek finale çıktı. ; • Esld Gençlik ve Spor Genei Müdürtüğü Tef- •» tış Kurulu Başkanı Mustafa Engıner. eskı spor- S dan sorumlu De\ let Bakaru Bahatrm Şeker ve es- î kıgenelmüdürGazanferDoğuhakkındaSOO'er, J Tevfık Sarpkaya \ e yardımcısı Kemal Mutlu ıle • Hukuk Müsavın Zübeyt Aydın hakkında da J 40O'er mılyon lıralık lazmınat davası açtı. TV'de spor Ç TRT 1 1430 G.Saray - Bnsa, 16.30 Ülker - j Efes Pılsen (Cumhurbaşkanhğı Kupası). 20 JO * Türkjye Karması - Dünya Karması ' TRT 3 19.30 Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası Beşiktaş'a 2 maç saha kapatma, 1 milyar da para cezası verildi Alpay'a 5 maç ceza Spor Servia - Profesyo- nel Futbol Disıplın Kurulu (PFDK), Gaziantepspor maçında çıkan olaylar ne- denıyle Beşiktaş Kulü- bü'ne ıki maç saha kapat- ma ve 1 milyar lira para ce- zası; aynı karşılaşmada ha- kem Âli Liuyol'a centıl- menlik dışı harekette bu- lundugu için kırmızı kartla o\'un dışında kalan Alpay 'a ise 5 resmi maçtan men ce- zası verdi. Kurul Alpay' ın, 23 Agustos'ta oynanan karşı- laşmada; hakeme ağır şe- kilde hakaret etmek. eyle- mini ısrarla sürdünmek ve ıhraç sonrası sahadan aynl- mayarak spor ahlakı ile centilmenliğe aykın davTa- nışta bulunmak nedenleny- le cezalandınldığını açıkla- dı. PFDK'nınbukaran Be- şiktaş camiasında şok etkı- sı yaratırken yöneticiler hu- kuksal yollara başvurarak haklannı arayacakJannı söylediler. Beşıktaşlı yöneticiler ve Başkan Süleyman Seba, tahkim kuruluna aynntılı raporla başvuracaklannı da belirttıler. Beşıktaş. pazar günkü Bursaspor maçını Iz- nur'de o>Tiayacak. Tahkim kurulu üyelen- nın PFDK'mn verdiğı ka- rann ıptalını gerektirecek bir durum olmadıgını \ıır- guladılar. 'Afzor' Futbol Federasyonu'nun 75 kuruluş yıldönümü ne- deniyle af bekJeyen Beşık- taşlı yöneticılerinın bu ar- zusunun ıse gerçekleşmesı- nin söz konusu olmadığı vurgulandı. Federasyon üyeleri. afkonusunun genel kuru) karan oldufunu ka\ - dettıler... G. Antep'e bir maç Kurul aynca Gazıanteps- por-Ankaragücü maçında çıkan olaylar nedeniyle. Gaziantepspor'a 1 maç sa- ha kapatma cezası ve 500 milyon lira para cezası ver- dı.. Beşiktaş'ın yıldızı Alpay, 5 resmi maçta yer alamayacak. Dünya şampiyonası Güreşte ilkgün 3 fireTAHRAJV (Cumhuriyet) - Tahran'da dün başlayan Dünya Serbest Güreş Şampi- yonası 'nda güreşçilenmız düş kınklığı yarat- tı. tlk gün sabah seansında54 kıloda Mevla- na Kulaç'm elenmesinden sonra,akşam se- ansmda ikinci rur mücadelesınde mındere çı- kan 76 kilodâTVuri Zengin.Güney Koreli ra- kibıne 3-1 yenıldi.Klasman grusunda yaptı- ğı karşılaşmada daABD'li rakıbıne uzaöna- da 1 -0 yenilen Zengın, şampıyonaya veda et- ti. 97 kiloda sabah seansında ıkıncı tura yük- selen Kaşif Şakiroğlu ıse akşam seansında Rus rakıbıne tuşla yenılerek. altın madalya şansını yıtırdi. Klasmanda Ukraynalı rakıbı- ne de 7-0 yenilen Şakiroğlu elenen üçüncü güreşçimiz oldu. 63 kıloda sabah seansında yenilerek klas- mangrubunadüşenEfrahimkahraman ise akşam seansında Japon rakibinı 3-1 yenerek bronz madalya şansını sürdürdü. Şampıyo- nayabugün 58'de Harun Doğan, 69'da Ah- met Gülhan.85'te Ali Özen ve 130da Ay- dın Polatçı mindere çıkacak. Lig şampiyonu Ülkerspor ile kupa şampiyonu Efes Pilsen karşı karşıya geliyor Potada Cumhıırbaşkaıilığı Kupası E YAPARLAR/LEVENT YÜCELMAN Anahtar Ribaundlarda Potada ıki takımın geçen yıldan kalan randevusu bugün- kü Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla devam edıyor. Fı- nalden bugûne kadar geçen 3 aylık sürede ne değiştı? Dev maç öncesi ikı takımın son durumJanru analız edelim. Tempolu o>ıınu seven, hareketlı hücum eden. fast-bre- aklere yatkin, skor gücü yüksek oyun anlayışını benımse- yen, yardımlaşmalı \e sen savunmayı da fınal serismde keşfeden Ülker. bu sezon da aynı düzende. Ancak en bü- yük sorun pota altında. Çünkü Rankin, huysuz ama hırs- h ve çahşkan Asım'la bulduğu uyumu. ağır olan Alihod- ziçıle yakalayabılmış degil. Dolayısıyla bırbrrlerinın açık- lannı kapatarruyorlar. Bu da ribaund ve pota altı müdafa- asında boşluklar doğuruyor. Pota dibindekı sorun, Clker savunmasrnın. özellikle kısalarm içeriye daha fazla gömü- lü savunma yapmasını gerektinyor la bu da dış adam mü- dafaasım aksatan bır etken. Diğer bir sorun ise Anderson'a dayalı hücum sistemınde. .Anderson ıçen penetre ettıgin- de rakıp savunma bu oyuncu üzermde yoğunlaşmca mut- laka boşta oyuncu kalıyor. .Ancak ıyı yardımlaşan ekıpler set kurup "alternatifeiz" oknanın verdiği, rahatlıkla lauba- lılik çızgisı arasuıda gıdıp gelen Anderson'ın ıçen drive etme yollarau tıkayınca Ülker soluksuz kalıyor. Ülker'ın bu maç ıçın Anderson'ı iyi dizginleyip ıçende ıyı yardım- laşması gerelayor. Biraz da Efes Pılsen'e değinelim. Kadrodakı önemlı yemlenmelere rağrnen Efes Pılsen'in revızyon dönemıru çabuk atlattığını söyleyebılınz. Takım oyununu benımse- yen Efes'te yenilerie eskıler takım ruhu çerçevesinde ıyı kaynaşrruşlar. Hazırlık turnuvasında Efes Pılsen'in de po- ta altı müdafaasında bazı sorunlar oldugunu gözlemledık. Drobnjak. Saviç, Hüseyin ve Nedim süreklı değışerek sa- hada din kalıyorlar. ancak bıraz uyum sorunlan var. Oy- sa Efes Pilsen'ın sistemınde savunma ribaundu büyük önem taşıyor. Çünkü zaman zaman hareketsız kaldığı ıçm set hücumunda Ülker'e oranla daha zorlanan Efes. sa\un- ma ribaundu alıp fast-break'e koşarak yüksek kondısyo- nuyla rakibi yıpratıyor. Aynca Sa\iç"ın sakatlığının tam olarak iyileşmesiyie Efes Pilsen'in ortayı iyi kapatıp sa- vunmayı din rutacağını söyleyebilıriz. Hazırlık turnuva- smda uyguladığı alan sav unmasında pota altında bahset- tiğimiz nedenle tam anlamıyla aradığmı bulamayan. an- cak Avrupa normlarında sert ve yardımlaşmah adam ada- ma savunmada etkılı olan Efes Pilsen. dış atışlan yerinde kullanıp uzunlan iyi beslediğı zaman skor yönünden so- run yaşamıyor. Sakat olan N'aumoski ile Sav ıç'in tam ka- pasite dönüşüyle bırldcte eskı "takım" kimlığıne kavuşa- cakJar. Sanıyoruz benzer sorunlan bulunan iki takımın uzunlannın bırbırleriyle uyumu, yardımlaşmalı savıınma- nın dırencı ve en önemlisi savunma ribaundian bu maçın anahtan olacak. Spor Servisi - Potada erkek- ler ve bayanlarda en büyük ku- pa bugün sahıbıni buluyor. 14. Cumhurbaşkanlığı kupasında lig şampiyonu Ülker ile Türkiye kupası birincisi Efes Pilsen kar- şı karşıya geliyor. tstanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. MemduJı Öget-Mustafa Can ikilisinın yö- neteceği v e TRT-1 'den naklen • Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlarken maçı Memduh Öget ve Mustafa Can ikilisi yönetecek. yayımlanacak Cumhurbaşkanlı- ğı Kupası, Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirerın gezi progra- mı nedeniyle ilk kez Istanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'n- da düzenlenecek. Bu kupayı da- ha önce Efes Pilsen 4 kez (85- 86, 91-92, 92-93, 95-96) Ülker ise bir kez (94-95) kazanrruştı. Bayanlarda 6. kez oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupa- sı'nda ise Galatasaray ile Bri- saspor karşılaşacak. Galatasaray bugüne kadar tüm Cumhurbaş- kanlığı kupalannı müzesine gö- türmüştü. NEYMÎŞ ABDULKADİR YUCELMAN Yazıklar Olsun! Cumhuriyetimizin 75. yılı. Aylardır bu sevinci, b mutluluğu yaşıyoruz. Futbolumuzun da 75. yıl Onun için de kollar sıvandı ve Türkiye Karması il Dünya Karması 75. yaş günümüzün futboldal simgesi oldu. Ama ne yazık ki Futbol Federasyo nu, sahaya Türkiye Karması adı altında bir topla ma takım çıkarıyor. Takımı görünce benim gi bi siz de isyan edeceksiniz. 75. yılın yaş günü ta kımı bu mu olmalıydı? Evet ligin en hareketli günleri, Avrupa kupalan nın en zor maçlan hep bu araya sıkışmış. Peki, 75 yılın maçına federasyon başka tarih mı seçeme miş. Yazıklar olsun! Suç ve Ceza Teşvik primi artık suç. Çünkü Inegöllü futbolcu- lar, teşvik primi aldıkları için 6 ay ceza yediler. Oy- sa teşvik priminin suç olup olmadığı bugüne dek hep tartışılmıştır. Teşvik priminin ahlaki oldugunu asla savunmu- yorum. Ancak anımsarsanız, Türkiye televizyon- lannda eski Istanbul Valisi, şimdiki Içişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş şunları söylemişti: "Benim ka- pıcım bile rüşvet almadan yanıma kimseyi sok- muyor." Yine anımsayalım; bu ülkenin Başbaka- nı, daha sonraki Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal ne demişti: "Benim memuaım işini bilir." Yani bunlar apaçık rüşveti neredeyse yasallaştı- racak tümcelerdir. Oysa teşvik primi asla ve asla rüşvet değildir. Eğer öyleyse deviet memuru statüsündekı bir gümrük memuru nasıl oluyor da Mercedes'lerde geziyor; yazlıklarda, villalarda oturuyor? Kimi bü- rokratlann belirli maaşları ile nasıl olup da çocuk- larına trilyonluk düğünler yaptıklarını hiç soran var mı? Bu adamların bu zenginliklere, birtakım tril- yonluk teşviklere imza atarak ulaştıklannı ve de devlete kazık attıklarını medyada her gün okumu- yor muyuz? Hatta bu ülkenin partamento başka- nmın bile kabarık rüşvet dosyaları hâlâ yargıyı bek- lemiyor mu? Demek istediğimiz şudur: Teşvik pri- mi ile rüşveti karıştırmayalım. Çünkü teşvik primi "yenil" diye verilmiyor, "oyna ve kazan" diye ve- riliyor. Ama şu sinyali de verelim. Bu ülkede teş- vik primi suç sayılıyor ve teşvik primi alanlara da verenlere de ceza veriliyorsa o zaman şöyle bır çevrenize bakın; her gün teşvik priminin babası rüşvet ile karşılaşıp suçluları korumuyor muyuz? Çocuklar ve saldırganlar Televızyon başında donup kafdım. Izmir'de 8- 10 yaşlarında bir grup çocuk, sokakta dans edip para topluyorlar. Bu çocuklar dilencideğil, içlerin- den birisi de şehit çocuğu. Bu çocuklar aslında büyüklerin ders alacakları bir girişimde bulunmuş- lar. Sokaklarda dans ederek topladıkları paraları götürüp Karşıyaka Çocuk Yuvası'na veriyorlar- mış. Hatta birçok kereler bu yardımı yapmışlar. An- cak bu kez sokakta dans edip fakir çocuklara yar- dım toplayan çocuklan polis toplayıp karakola gö- türmüş. Belkı sorgulama falan yapılmamış ama bir hayli korkutmuşlar çocuklan. Şimdi bunun spor- la ne ilgisi var diyeceksiniz, yok aslında ama var. TV'de çocukların apar topar karakola götürülü- şü bana birden Beşiktaş - Gaziantepspor maçın- da sahaya girip hakeme saldıran üç saldırganın sahadan götürülüşünü anımsattı. Hani biz bu sal- dırganları maçın ertesi günü Beşiktaş Karako- lu'nda, Beşiktaş Emniyet Amirliği'nde, Emniyet Müdürlüğü'nde, asayiş şubesınde ve aklınıza ge- lecek her yerde aramış, ancak nerede olduklannı bulamamıştık. Işte onlann ne olduklannı bir Beşik- taşlı telefon edipanlattı: "InönüStadı'ndakimaç- ta sahaya giren, hakeme saldıran o üç kişi ertesi gün Beşiktaş Pazarı'nda görüldüler. Ben onlan ta- nıyorum, daha maçın bitmesinden hemen sonra polis tarafından salıverildiler," Bize telefon eden kişinin adı ve adresi bellidir. Ama önemli olan sa- haya giren saldırganlann kimliğini ihbar eden o vatandaş değil, önemli olan maçlarda olay çıka- ranlann her maç sonrasında salıverilmeleridir. De- mek ki sahaya inip hakeme saldırmak suç değil- dir. Polis kendileri için hiçbir işlem yapmamış, hat- ta karakola bile götürmemiştir. Böylece saldırgan- ların yaptıkları yanlarına kâr kalmıştır. Duyduğumuza göre Istanbul Valiliği, saha içi ve dışı olaylara karşı yeni bir önlem ve suç paketi ha- zırlamış. Umarız bir an önce yürürlüğe girer. OKURLARIMIZA: Eski Türkiye şampiyonu, re- kortmen Ayhan Karataş ve ailesinin sefaletini bu köşeden duyurmuştuk. Kimi okurlanmız Karataş ailesine yardım için Internet'ten banka numarası soruyorlar. Karataş ailesi şimdilik Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Spor Tesisleri'ne sığınmış durum- da. Yardımlarınızı bu adrese ve eşi Suna Karataş adına iletebilirsiniz. cumsp@superonline.com Ceçen yıbn Türkiye şampiyonu San - Kırmızıhlar bu yıl da ligde ve Avrupa'da başanb bir performans sergiliyor. G. Saray 19 haftadıryenilmiyor ARİFKIZILVALIN Galatasaray. "yenilmezlik" unva- nını koruyor... Fatih Teriın yö- netiminde 2 yıldır. Türkiye'nin en golcü takımı unvamnı yaka- layıp şampiyonluklara ambargo koyan Cim-Bom. 1997-98 sezonunun 2. yansuun 2. haftasındaki 3-2'lik Bursaspor maçıo- dan bu yana da ligde "maglubiyef yüzü görmedi. Son olarak şubat ayında Bursa'da oyna- dığı lig maçını şimdi Fenerbahçe forması- nı gıyenElvirBaliç'insondakikagolüile kaybeden ve o günden bu yana oynadığı 19 maçın 16'sından galibiyetle aynlan Gala- tasaray, sadece Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Trabzonspor'la berabere kaldı. Goiünadı Galatasaray, yaklaşık 200 gündür sür- dürdüğü yenilmezlik unvamnı 'gokü' kim- lıği sayesinde koruyor. Gol yese bile, "ye- diğinden fadasını atüğın sürece probiem yok' prensibi ile hareket eden Galatasaray, özellikle geçen sezonun son 5 haftasından bu yana maçlannı hep, 'birden fazla' gol atarak kazandı. 1997-98 sezonunun 30 haftasında Altay 'ı 6-1 yendikten sonra sı- rasıyla Dardanelspor'u 2-1, Kayserispor'u 5-), Istanbulspor'u 4-1, Karabükspor'u da 3-2 yenen San-Kırmızılı ekip, 1998-99 dö- nemine de hızlı girdi. Altay, Bursa. Kocaeli ve Istanbul spor maçlannda 15 gol atan Galatasaray. bu per- formansı ile Türkiye'nin en golcü ekıbı olurken, Avrupa'da da Partızan ve Real Madrid'den sonra golcüler Iistesinde3. sı- rada yer aldı. Bu arada Erzurumspor maçı hazırlıklannı sürdüren San-Kırmızılılar, genç takımla oynadığı hazırlık n^acını 6-1 kazandı. 1. KOŞU: F: Pusat (3). P: Sertacım (12). PP: Aysan (1). S: Sürmelibey (4). 2. KOŞU: F: Rhegma (5), P: Texas Gal (7). P: Thunder Best (8), S: Shı- ero(6). 3.KOŞU:F:Temelbey(7).P: Kırbe- nazır (I). PP: Andulus (4), S. Han- bey(5). 4. KOŞU: F: Drem Boy (2), P: De- sert VVbrnor (1). P: Pnvate Memori- es (4), S: Resneb (3). 5. koşu: F: Kartay (4). P: Navoran (6). PP. Yavuzca (7). S: Koşarbatur (5). 6.KOŞU: F: Sebina (17). P: Seyful- lah (8). PP: Çaygüzeh (5). S: Can- selçuk(13), SSBaşkentli(ll). 7.KOŞU: F. Sharp Habıt <6). P: Pnn- cess Sera (9), PP: Barakuda (1). S: Sampano(2). Günün Jkilisi: 6. Koşu: 8,17 TabelaBahis: 17.8.5.13 11 ALTILI GANYAN 17 I Bursa at yanşlannda altılı ganyan. 2-1-2-İ-15-9/11 kombı- nesuu bılenler 1 milyar 208 mıl- von 164 bıner lira kazandılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog