Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

9 EYLÛL1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 Çete neisi Emnıyet Genel Müdurluğü'nce Türkiye genelndeki 41 çetenin variığnın açıklaımasından sonra, Samsun Karadenız A Postası'ndan ismet Hatıpcğlu, "şok" bır yazı yazdı. Yazıya bakılırsa, Emnıyet tarafından adı "firari çete lıderieri" arasında liste başına konan Orhan Salman, bir hafta içınde yakalanmazsa Emniyet Genel Muduru Necatı Bilıcan'a suıkast düzenleyecekti. Gazetecı Hatipoğlu, Bilıcan'a yönelik olası bir suikastın onlenmesı için Orhan Salman'ın adresinı de veriyor ve Ankara ya da memleketı Erzurum'da bulunduğunu yazıyordu. Samsun Karadenız Postası'ndan ismet Hatipoğlu'nun verdıği adres, asri mezarlıktı. Çünkü aranan çete lıderı Orhan Salman uç yıl once Ankara'da geçırdığı bır trafık kazasında yaşamını yitirmişti! Düzeltme Antalya'da yayin hayatı- na giren Mudafaa-i Hu- kuk dergısıne abone ıçin verdığımız telefon nu- marasından bırındeyal- nışlık yapmışız; doğrusu: 0.242.241 12 73. Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Elektromk posta; someposta.cumhunyetcom.tr - Türkiye'de 10 mifyon kişi okuma-yazma bilmiyormuş... "En ivisini vaofvoriar!" Geniş çaplı büyük operasyon çok yönlü sürüyor K arşıyaka'da yaşları 11 'le 14 arasındakı dort kız çocuğunun bolucu orgut nam ve hesa- bına sokaklarda dans ederek bağış adı al- 1 tında tahsılat yapması uzerıne Izmır polısı alarma geçtı Ust duzey bır polıs yetkılısı başlatılan genış çaplı buyuk operasyonunun çok yonlu surdu- rulcuğunu ve operasyonların Turkıye genelıne ya- yılacağını açıkladı Izmır'de kımsesız çocuklara yar- dım maskesı altında sokaklarda dans eylemı yapan kız çocuklarından 11 yaşındakı A U'nun ılk sorgu- sundan sonra Istanbul'da Mısır Çarşısı'nın bomba- lanması eylemıne de katıldığı ve patlamadan bır su- re once çarşının gırış kapısı gonunde elma şekerı yıyerek gozculuk yaptığını ıtıraf ettığı bıldırıldı Po- lısten alınan bılgıye gore, 11 yaşındakı A U'nun kod adının "Ufaklık" olduğu oğrenıldı "Şırıne" kod adlı 14 yaşındakı Y D'nın orgut lıde- rı olduğunu ve ılk eylemını 1984 yılında Izmır Dev- let Hastanesı Kadın Doğum Servısı'nde gerçekleş- tırdığını belırleyen polıs, soruşturmanın çapını ge- nışleterek oncekı gece hastaneye genış çaplı anı bır operasyon duzenledı Operasyonda, doğum servı- sındetoplucaağlayarak hastanenın huzurunu boz- mayı amaçlayan altı bebek ıçıne gırdıklerı kundak- larıyla beraber kıskıvrak yakalandı Polıs, bebekle- rın ılk sorgusu ıçın konuşma yaşına gelmelerını bek- ledıklerını açıkladı Bu arada, Karşıyakalı çocuklarla Manısalı genç- ler arasında orgutsel bağlantı bulunduğunaılışkın ıh- barları değerlendıren emnıyet guçlerı, butun guçle- rını kullanarak dun sabaha karşı Manısa'dakı Masal Çocuk Yuvası'nı kontrol altına aldı Yuvanın açılma- sından sonra oyun bahçesınde bırbırınden ayrılma- dan topluca hareket eden beş yaşında dort çocu- ğun varlığı saptandı Curum ışlemek maksadıyla çe- te oluşturmaya teşebbus halındekı F A , G R , T B ve R Z adındakı çocuklar, tahterevallıden ınerken yakalanarak gozaltına alındı, orgut yuvası olarak kullanılan çocuk yuvası da kapatıldı Oteyandan, Erzurum'da Sakallı Hacı Emmı, Kay- sen'de Sanklı Muhıttın ve Konya'daTakkelı Hoca Efen- dı medreselennı zıyaret eden ust duzey polıs şefle- rı, Kuran kursu eğıtımlerını başarıyla tamamlayan ço- cukların hatım ındırme torenını ızledı ve başarılı ço- cuklara bırer rahle hedıye ettı SESSİZ SEDASIZ (!) NVRtKURTCEBE Satranç şampiyonunu okuldan attılar Satranç genç mıllı takımda yer alı- yor Umut Atakişi ve aynı zamanda Turkıye Gençler Satranç Şampıyo- nu Yenı Ufuklar Kolejı'nde okuyor- du, bu yıl lıse son sınıfa geçtı Karpov Turkıye'ye geldığınde, bır tek Umut yenmıştı dunya satrancının buyuk ustasını Bılgısayarı yenen Karpov, Umut'a yenılmıştı Medya, Umut'un peşıne duşmuştu, okul, rek- lam broşurune fotoğrafını basmıştı genç şampıyonun ve pek ovunuyor- lardı Umut'la kı, ıkı yıldır burslu oku- yordu Umut, şu sıralar Ermenıstan'da- kı dunya şampıyonasında Turkıye'yı temsıl edıyor Ne kı, Umut'un okulla ılışığı ke- sıldı Yenı Ufuklar Kolejı'netaaKa- nada'dan "uzmanlar" transferede- rek "zengınlerın yeteneklı çocukları" ıçın atağa geçen okul sahıbı Nazif Ülgen, "derslennde başansız olduğu" gerekçesıyle Umut'u okuldan attı' Umut'un derslerı gerçekten zayıf Turkıye Şampıyonu sıfatıyla Spor Aka- demısı'ne gırecek olsa da unıversıte sınavında okulun "genel başan'sını du- şurecek denlı zayıf1 Sıfırlık oğrencı dense yerıdır Nazıf Ulgen, "Parasını ben vereyım başka koleje gıtsın de nereye gıder- se gıtsın" dıyerek Umut'u gozden çı- karıp kapı onune bırakmış bır kere Patron değıl mı, ıstedığını alır ısteme- dığını atar Umut kafasını satranca yormak ye- rıne beynını ayaklarına yonlendırıp 1yı bır "topçu" olsaydı Turkıye ayağa kal- kardı okuldan atıldığı ıçın Ya da dunyasını satranç uzerıne kuraca- ğına arada ezberlemesı gereken kıtaplara goz atsa okuldan atılmaz- dı' Neyse Dunya Karpov'u da, Edi- son'u da, Einstein ı tanıyor ama on- ların okullarının esamesı okunmuyor 1 OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 tstanbul Milletvekillerimizin dikkatine Bılmem gozunuze ılıştı mı r> Hıçbır sos> al gu\ encesı olma- dığından sokakta kalan 84 ya- şindakı bır nıne Polıs babasından kalan 25 mıl- \on lıra.emeklı maaşının-vetef- Syfîğinden v'ne sokaktîlHcatah bır kadıncağız O!a> gazetelere ıntıkal ettığı ıçın bunlardan bırıncısı (bıraz da reklam kokan bırşekılde) Baş- bakan eşının şefkatı ıle başını so- kacak bır >er buldbıldı •\navasamizin 2 maddesınde belırtılen 'T.C. Sosval bir hukuk devletidir' hukmune. bu utanç \ encı goruntuler a> kın duşujor Acılen >apılması gereken, <\s- gan Ç alışma Ucretınde olduğu gı- bı (Bu ışveren baskısıvla duşuk ve vetersız tutuluvor) '\sgari Emekli L'creti' tespıtıdır Bu tespıtı vaparken bır do- nem mıllet\ekıllığı sonrasında elde edıverdığınız emeklılık hak- Trafo merkezlerinde bakım calısması İstanbuVda elektrik kesintisi kının getırdığı yuksek emekJılık maaşınızın bır kısmından feda- kârlık edıp bu fona aktarabılırse- nız gerı kalanını vıcdan huzuru ıle kullanabılırsınız Tespıt edı- lecek tAsgari.Emeklilik Ücre- ti'nden (Gelışmış ulkelerde or- neklennı gorduğumuz gıbı) da- ha once herhangı bır îşte çalış- mamış olsalar dahı. 65 > aşın us- tundekı (Bu. Turkıye'dekı orta- lama olum yaşıdır) butun vatan- daşlanmızın yararlanması sağ- lanmalıdır Kendı ozluk haklannız soz ko- nusu olduğu zaman, nasıl ıktı- dan ıle muhalefetı ıle bır ara>a gelıp bır gecede kanun çıkarabı- lı>orsanız. >aşlı ınsanlanmızı su- runmeden kurtaracak bu uygula- mayı hemen havata geçırecek ca- bayı gostereceğınızı umuyoruz Nejat R. Oğuzertem / Emekli İstanbul Haber Servisi- Be- yoğlu \e Gazıosmanpaşa ılçele- nndekı trafo merkezlennde yapı- lacak bakım çahşmalan nedenıy - le Beyoğlu'nunbazıbolgelenn- de 10-13 E>lul, Gazıosmanpa- şa'nın bazı bolgelennde de 9-16 E>lul tanhlennde elektnk kesın- tısı uygulanacak Boğazıçı Elektnk Dagıtım Ge- nel Mudurluğu'nden >apılan açık- lamaya eore Bevoölu'nda 10-13 E>luİ tanhlennde" 0"? 00-19 00 saatlen arasında elektnk venle- meyeceksemtlerşunlar Yann İs- tıklal Caddesı Deva Çıkmazı. Korsan Çıkmazı, Penkor Çıkma- zı Fransız Çıkmazı. Postaç So- kak. Terkoz Çıkmazı \e cıvan Tunel cıvan Meşnıtn et Cadde- sı, Sumbul Sokak. Ensız Sokak tstıklal Caddesı Nergıs Sokak Beyoğlu Beledı>esı ve cıvan. Ga- lata Kulesı Sokak Eskı Banka Sokak Kart Çınar Sokak. Bere- ketzade Camıı ve cıvan, Kara- koy Perşembe Pazan Caddesı. Arap Camıı cıvan Galata Mah- kemesı Sokak, Tersane ve cıva- n 11 Eylul Cuma Kasımpaşa Dere Bostanı Sokak, Sel Geçıdı Serdengeçtı Sokak Zıncırlıkuyu Caddesı ve cıvan Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesı Ersın Sokak ^demağa sokak Camozu Sokak, Hafık Sokak, Kurtuluş, Son Durak Sefa Mey- danı Çeşme Çıkmazı, Ateşbo- ceğı Sokak, Er Meydanı Cadde- sı Turbe> ı Sokak, Kurtuluş Cad- desı. Ergenekon Caddesı Boz- kurt Caddesı ve cıvan 12 Evlul Cumartesı Beşıktaş Nushetıye Caddesı Muradıye Dere Sokak, Muradıye Bostan Sokak Deryadıl Sokak Kemal Turer Sokak ŞaırNazım Sokak, Beşıktaş, Ihlamur Yıldız Sokak, Bostanüstu Sokak. Yıldız Bos- tan sokak, Uzunca O\a Caddesı, Beşıktaş Evlendırme Daıresı ve cıvan, Nışantaşı Topağacı Cad- desı. Teşvıkıye Ihlamur Yolu. Av ukat Sure»a Ağaoğlu Sokak. Doktor Sı\amı Ersek Sokak. Ha- cı Emın Efendı Sokak. Poyrazcık Sokak. Beşıktaş Serencebey Cad- desı Muvezzı Caddesı, ŞaırNa- fı Sokak. Hasırcı Velı Sokak ve cıvan 13 Eylul Pazar gunu Beşıktaş SınanpaşaCamıı ve Çarşısı, Ko- yıçı Caddesı Akmaz Çeşme So- kak. Beşıktaş Akaretler Resım Heykel Muzesı. Beşıktaş Hay- rettın Iskelesı. Denız Muzesı ve cıvan, Dolmabahçe Caddesı, Spor Caddesı, Ihlamurdere Caddesı, Şaır Nedım Sokak %e cıvan Gazıosmanpaşa'da 9-16 Eylul tanhlennde 07 00-/ 19 00 saat- len arasında elektnk kesıntısı u> - gulanacak semtler şoyle Bugun Gazı Mahallesı. Cebe- cı Caddesı ve cıvan Istıklal Cad- desı ve cı\an Yann Sultançıftlığı 1 Cebecı Yolu 11 Eylul Cuma Alıbeykoy Na- mık Kemal Caddesı. Gazıosman- paşa Bağlarbaşı Caddesı'nın bır kısmı, Lalelı Caddesı ve Sangol Mahallesı 12 Eylul Cumartesı Alıbey- kov Ataturk Caddesı, Gazıos- manpaşa Bağlarbaşı Caddesı La- lelı Caddesı ve Sangöl Mahalle- sı 13 Evlul Pazar Kuçuk Cebe- cı Caddesı, Fabrıkalar, Sultan Çıftlığı ve Sultankent Bloklan 14 Ey lul Pazartesı Yeşılpınar Ataturk Bulvarı, Mperen Cad- desı, Akşemsettın Mahallesı 15 Eylul Salı MetnsCezaevı, Askenye. Eskı Edıme Asfaltı'nın bır kısmı 16 Evlul Çarşamba B Hay- rettın Paşa, Eskı Edırne Asfaltı, Yeşıl Adahlar Bloklan ve cıvan, Sultan Çıftlığı Tuna Sıtesı ve cı- van KİM KİME DUM DUMA BEMÇ AK behicak(â turk.net ÇÎZGÎLİK KÂMtL \IASARACI r MIRMIRLAR LĞLR DURAK DiRMAk ç.oK AMA YA BULUT BEBEK \URAY çirrçi TARİHTE BUGÜN \ti\n\z ARIKAH 9Eylül DOKUZ ErCUL PANAYIRl.. 1333 'TE 8UGUM. IZMtR 'DE, "3 £YUJL •YIR.I" ADI ALTtMDA BUYUK BıR SE/SGı AÇIL- MlŞTf IZIVI/I? 'ıfj KURTVLUÇ GUMU DUZEN- LEfJEN 8U /)Ç/U$/, MAGeÇHL f=CVZt ÇAK- yAPMlŞTf ŞıMDıKl SuYUK. £F£S BULJJNPUĞU Y£MDE 6EGÇEK- 3 £YLÛİ- PAMAYtet, AAAL- Ş Ş Bt- ÇllAtYDl.a2£.LLlKt-E, HAU, Ş_ 61 DA \/E rEtcEL uKÜMLE/e:/ OtKKAr/ Î GELECEK Y/LLA/e0/)'f2.- DOMU- BU PANAY/&, 21 GÜM SUSECJEKT/. PANO DENİZ KAVUKÇUOGLU Fenerbahçeli Dostlar İçin Notlar Şükrü Saracoğlu'nun başbakanlıga getırılmesıne Almanlar çok sevınmıştı Onu Dışışlerı Bakanlığı do- nemınden tanıyorlar, kendılerıne "yakın" buluyorlardı Savaş yıllarıydı Faşıst Alman ordusu Sovyetler Bırlı- ğı topraklarında ılerlıyordu 1 Eylul 1939-6 Nısan 1941 tarıhlerı arasında sırasıyla Polonya, Danımarka Nor- veç Fransa, Belçıka, Luksemburg, Hollanda, Yuna- nıstan ve Yugoslavya'ya gırmışlerdı Batı Avrupa'nın stratejık noktaları "kelepçelendıkten" sonra 22 Tem- muz 1941 gunu 3 mılyon 50 bın asker, 603 bın 350 zırhlı araç ve tank, 7 bın 146 top ve 625 bın attan olu- şan Alman ordusu, 3 bın 904 savaş uçağının da des- tegıyle Sovyetler Bırlığı ne saldırmıştı Hitler, Sovyetler Bırlığı'ne komşu devletlen kendı sı- yasetı doğrultusunda "yonlendırebılmek" ıçın çalış- malara çok onceden başlamıştı Bu devletler arasın- da Turkıye'nın çok buyuk onemı vardı Bu nedenle Al- man dıplomasısının en guçlu adamları Ankara'ya yı- ğılmıştı Buyukelçı Franz von Papen'e bağlı olarak ça- lışıyorlardı Von Papen Sovyetler'e karşı saldırı baş- ladıktan hemen sonra, 25Temmuzve5 Ağustos 1941 tanhlennde Berlın'e bırer rapor gondermıştı Alman ordusunun Sovyet topraklarında ılerlemesı surdukçe, "Türkiye'de etkılı ve genış bır çevrenın, Rus Impara- torluğu'nun gelecektekı yenıden bıçımlenmesı uzen- ne daha fazla kafa yormaya başladığını" bıldırmıştı Al- man Gızlı Servısı, bır suredır başında Zekı Velidi To- gan'ın bulunduğu Turancı "Bozkurt" dergısıne "para yardımında bulunuyor", Turk ırkçılannı beslıyordu Von Papen'ın raporlanna gore bu dergı, "Turkgençlığını Sov- yetler Bırlığı 'ne karşı bır savaşa hazırlamak" amacıyla, "şovenıst propaganda yapıyordu " Bu, "Turk hukü- metının bılgısı dahılındeydı" Almanlar, Turk gençlığı- nın "faşıstleştınlmesı"ne onem verıyorlar, bunları gu- nu geldığınde "savaş kışkırtıcılan" olarak kullanmayı duşunuyorlardı Dışışlerı Bakanı Şukru Saracoğlu, 1941 yılının eylul ayındaVon Papen'le goruşmuş, buyukelçının "genç- lıkkonusunu"açması uzerıne, "hukümetın Turkgenç- lığının mıllıyetçı heyecanını mutlaka nazarı dıkkate ala- cağın"bıldırmıştı (Bak DZA-AlmanMerkezArşıvı Pots- dam A A Pol Nr 61174, S 52) Saracoğlu, Alman ordularının başanlanndan buyuk sevınç duyuyordu 9 Temmuz 1942 gunu başbakanlık koltuğuna oturma- sından bır ay sonra, 26 ve 27 Ağustos gunlerı, yenı Dı- şışlen Bakanı Numan Menemencioğlu ıle bırlıkte yı- ne Von Papen'le konuşmuş, Sovyetler Bırlığı'nın Turk dılı konuşulan bolgelennın yonetımınde "soz hakkı" ıs- temıştı "O bolgelerdekı gençlığın bır kesımı Alman ve Turk unıversıtelennde eğıtılıp, komunıst ruhtan anndı- rılmalı, kendılerıne Turk mıllıyetçılığı aşılanmalıydı " (Bak Glasneck/Kırcheısen, Turkeı und Afghanıstan, Berlın 1968, S 111) Savaşı Almanya'nın kazanacağı- na ınanıyor "pastadan pay" ıstıyordu 1 Ne var kı savaş Sovyetler Bırlığı'nın zaferıyle sonuçlandı Stalin ıse Saracoğlu hukumetının "Sovyet topraklarına yönelik yayılmacı emellen"n\ unutmayacaktı Bunu, "dosfbıl- dığı bır komşusunun "ıhanetı" olarak değerlendırıyor- du Sovyetler Bırlığı, Turkıye'nın Kurtuluş Savaşı'nı maddı manevı desteklemış, yardımlarda bulunmuştu Bu "ıhanete mısılleme olarak" 1945 yılının mart ayın- da "Turk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı tek yanlı olarak feshedeceğını" açıkladı Boğazları Kars ve Arc&hari'l gupdemejetırdL Turk-Rus ılışjfllfii&#afi- laşık yarım yuzyıl surecek şekılde boz^ıİGİu 5 Ağustos 1942 gunu TBMM kursûsün'de yaptığı bır konuşmada şunları soylemıştı "Bız Turkuz, Turkçuyûz ve daıma Turkçu kalacağız Bızım ıçın Turkçuluk bırkan meselesı olduğu kadar ve laakal o kadar bır vıcdan ve kulturmeselesıdır" Şukru Saracoğlu, "Almansever" bır ırkçıydı 1 Dort yıl suren başbakanlık donemınde ılerıcı- lere demokratlara, banşseverlere, solculara kan kus- turdu Öğrencıler aydınlar ışçıler ışkencelerden geçı- rıldı Dr Mueyyet Boratav, Dr Ekrem Ataman, res- sam Nuri lyem, "Tıbbıyeh" Muzaffer Özkolçak, Can Boratav, Mihri Belli vd bu ışkencelerın canlı tanıkla- rıdır Turkıye'nın basın tarıhıne kara bır leke olarak ge- çen "Tan Olayı" da o donemde gerçekleştı 4 Aralık 1945gunu Istanbul Unıversıtesı'nden "salıvenlen"Al- man beslemelerı, Cağaloğlu'nda Tan gazetesını ABC ve Berrak kıtabevlerını, Beyoğlu'nda Goruşler dergı- sını Yenı Dunya ve La Turquıe gazetelerını yağmala- yıp yıktılar Turk mıllıyetçılen Almanya'nın ıntıkamını Turkıye nın demokratlarından, solcularından aldılar Bu gazete ve dergıler yayın yaşamlanna son vermek zorunda kaldı Olayiarsırasında Istanbul'da 'sıkjyonetm" vardı Fakat tek bır kışı bıle tutuklanmadı Saracoğlu hukumetı, dort yıl once Von Papen'e verılen sozu tut- muş, "Turk gençlığının mıllıyetçı heyecanını nazan dık- kate almıştı " Fenerbahçe Spor Kulubu, Kadıkoy'dekı statyuma "Şukru Saracoğlu" aöm\ venyormuş1 Sormak gerekıyor, onca "unlu" Fenerbahçeli varken, acaba neden onu seçtıler? llerıcı, demokrat, solcu Fenerbahçelılen, Kadıkoylulerı kahretmek ıçın mı' Yoksa trıbunlerdekı "/curt/u"yumruklaramesajmıvenlıyor^ Saracoğlu'nun "gunahlannıhafıfletmek" ıçın, "ama Turkıye'yısavaşa sokmadı" derler Doğrudur Fakat bu neyı değıştırır kı? Salazar da Portekız'ı savaşa sokmamıştı Ama "sapına kadar" faşısttı Oyle değıl mı9 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SA- Ğ\: 1/ Erken doğan kuzu 2/ Herhangı bır ko- nu, sorun uzen- ne ılgı çekme Bır şeyın dogru olduğunu belırt- mek ıçın >apı- lanışaret 3/Yaz yağmuru Na- zı partısımn as- ken polıs orgu- Q tu Eskı Mı- ö sır'da guneş tan- 9 rısı 4/ Elı ı^e yatkın, becenklı Zekı \evaramazçocuk.5/Yı- 1 >eceğı ortaklaşa sağla- 2 nan toplantı 6/ Demz ^ kıv ısında dalga aşındır- masıylaoluşmuşsarpve ^ yuksek \er II So>iin- 5 dangelınenkunse Be- 6 cenklı, >eteneklı \eus- 7 takışı 8/"\vuçıçı Bır o aygıtın gereken ışı ya- pabılmesı durumu 9/ 1 2 3 4 8 9 A IL A M A •O K Nı A | R TS, A L E G IZ E M •D E M Oı R A N • x t•E R •F A D O •I R A T T | TM A L E K A Y A B A II • T T E N E K •C u. • •K A V A S Bırbınnın aynı olan ıkı şeyden her bın Çızılerek va da oyularak açılan kertık \ UKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ lpekboceğı kozası 2/Kurusoguk Kâğıtlan bır ara- da tutmak ıçın kullanılan çengel 3/ Af>t on un bır ılçe- sı Bırıy le eğlenme. onu kuçunıseme 4/ Şarkı turku Katışıksız saf "Doğar mıdelerden nur topu ıh- tılaller" (Faruk Nafız Çamlıbel) 5/Bırçeşıt kısa ney 6/ Mehmet \kif Ersov 'un şıırlennı derleyen yapıtı II Sa- hıp Savaşta tutsak edılen ya da parayla satın alınan ve sahıbının her turlü ısteğıne boyun egmek zorunda olan kadın 8/ Tutun dızmek kurutmak ve ışlemek ıçın kul- lanılan ustu kapalı sergı Parlak kırmızı renkte değerlı bır sus taşı 9/ Sevgıde aldatma Bır nota
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog