Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL 1998 ÇARŞAMI 14 TELEVIZYON GUNUN FıLMLERİ Dul Kadınlar 09.15 Show TV Duygusal /J7\ Evliliğinde mutsuz biryaşam sürdüren Inci, gü- ' ö ' nün birinde eski arkadaşlanyla buluşur. Bu bu- luşma mutsuzluğunu kendine bile itiraf edemeyen Inci için yeni bir hayatın başlangıcı olur. Yön: Ka- dir Akgün. Oyn: Tuluğ Çizgen, Eroi Tezeren (1978). 11.00 / Prima / Denizde... Aynnt yanda Gülçiçek 11.00 Kanal D Duygusal /^7\ Amansız bir hastalığa yakalanan adam ile ^İy ona yardım etmeye çalışan kadın ve aralann- daki yasak aşktan doğan çocuklannın öyküsü. Yönetmen: Naci Çelik. Oyuncular: Hülya Koç- yiğit. Mustafa Alabora (1986). Yana- 16.15 ShovvTV Duygusal /7> Idamını istediği mafya liderinin tanımadığı ba- \^ bası olduğunu öğrenen dürüst bir savcının, ola- yın peşindeki bir gazeteci kızla ilişkisinin öyküsü. Halit Refiğ'in çektiği film, büyük kent atmosferin- de 'suç ve ceza' kavramlannın irdelendiği, iyi-kötü çatışmasmın hukuk ortamında ele alındığı duygusal bir kabadayılık yapımı. Başrollerinde Kadir tnanır, Yaprak Özdemiroğlu, Gül Erda ve Eşref Kolçak gi- bi oyuncular yer alıyor (1986). tki Cinayet 17.15 Kanal 6 Macera J O (Murder One, Murder Two) - Paranın ve gü- VV cün hüküm sürdüğü Los Angeles'daartardaiki cinayet işlenir. Artık herkes suçlu sayılabilir. Oysa sadece birkatil vardır. Yönetmen: Paul Leder. Oyun- cular: Sam Behrens, Shari Belafonte. Aynntı yanda Parûtdar 20.40 ctv Duygusal /7>i (All ThatGlitters)- Çocuğunu düşürdükten son- v y ra sarsılan Laurence, Edith isimli kendine öz- gü tedavi yöntemleri olan elli yaşmdaki bir hemşi- re ile tanışır. Laurence, hızla sağlığına kavuşurken iki kadın arasında sıkı bir dostluk başlar. Ancak La- urence'in kocasının bu ilişkiden rahatsızlık duyma- sı çeşitli sorunlara neden olacaktır. Yönetmen: Lou Jeunet. Oyuncular: Annie Girrardot. Isabelle Carre. 21.00 / CINE 5 / Kagemusha... Aynnt yanda YırükRahibe2 21.00 atv Güldürü /O) (Sister Act 2) - St. Catherine Kilisesi'nin rahi- vi/ beleri, programlan çerçevesinde şehirdeki okul- lardan birine gider, ancak okul bir cehennemi andır- maktadır. Öğrencilerin hepsi saldırgan ve çevreyle iletişim kurmak istemeyen gençlerdir. Tüm rahibe- ler bu canavarlann hakkından gelebilecek kişinin kim olduğunu bilmektedirler: Deloris Van Cartier. Yön: Bill Duke. Oyn: VVhoopi Goldberg, Kathy Najimy, Bemard Hughes, Mary VVickes. Ölüm Tarikati 21.05 Kanal 6 Macera ©(Bay Cove) - Bay Cove adındaki bir tarikat, kasaba sakinlerini tarikata girmeye zorlamak- tadır. Linda, bu tarikatta olanlan çözerek kasabalı- lara anlatmaya çalışan fakat bunda başanlı olama- yan bir kadındır. Yönetmen: Carl Schenkel. Oyun- cular: Tim Matherson, Pamela Sue Martin. Düşman^ tw->- 21.15 Sfiovv TV Macera tehind rbe Enemy Lines) - Mike veJones, dev- ' let tarafından gizli görevlerde kullanılmak üze- re özel olarak yetiştirilmiş ajanlardır. Vietnam'da bir generaiin elinde bulunan nükleer silahlan ateşleme- ye yarayan anahtarlan, generalin elinden alma gö- revinin onlara verilmesiyle olaylar gelişir. Yön: Mark Griffiths. Oyn: Thomas Griffiths, Chris Mulkey. Hüküm~ 21.35 Kanal E Macera (Brotherhood of Justice) - 'Hüküm Kardeşli- VV ği', bir grup genç adamın kurduğu, şiddete şid- detle karşılık veren, kötüleri yargılayan, hüküm ve- ren ve cezayı uygulayan bir çete hareketidir. Fakat, onurlu bir biçimde başlayan kardeşlik, yavaş yavaş yoldan çıkarak kenti cehenneme çevirecektir. Yönet- men: Charles Braverman. Oyuncular: Keanu Re- eves, Kiefer Sutherland, Lori Loughlin. 22.00 / Interstar / Işıklar... Ayrıntı yanda KaranhkGüç 24.00 Show TV Gerilim /fN (Pulse) - David,ailesiyle beraber yaz tatilini ge- v î ' çirmek üzere Los Angeles'a, onlann yanına gi- der. Kendisine tamamen yabancı olan eve alışmaya çahşırken, üst üste gelen kazalann da etkisiyle elekt- rikli aletlerin çıkardığı seslerden ürkmeye başlar ve evdeki eşyalann onları öldürmeye çalıştığını düşü- nür. Yön: Paul Golding. Oyn: Joey Lavvrence, Cliff De Young, Roxanne Hart (1988 ABD, 91 dk). Takun Oyunu 00.50 atv Macera /77\ (The Program) - Üniversite futbol takımının se- ' O ' vilen antrenörü Sam Winters'ın tek isteği, oyun- culannı başanlı ve mutlu görmektir. Bunun için on- lara daima doğru bildiği gibi davTanmakta, futbol dı- şmda da onlar için bir yol gösterici olmaktadır. Fa- kat, dönemin en iyi oyunculanndan olan Joe'nin ba- şanlı olması konusundaki baskılara dayanamayarak bunalıma ginnesi çeşitli sorunlara neden olacaktır. Yön: David Ward. Oyuncular: James Caan, Craig Sheffer, Kristy Svvanson, Halle Berry. Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN G \ n AD vo I] Cumhurryet /1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 10.05 Al Gozüm Sey- reyle (Işıl Özgentürk) 12.05 Bilgisayar Dün- yası (Hakan Kara) 14.05 Sporun Perde Arkası (Adnan Dinçer) 15.05 Vaziyet (Deniz Som) 16.05 Sallanan +Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber1 , her saat başı da haber bütteniyayına girecektir. • 12.05 Bilgisayar Dünyası: Türkiye Zekâ Vak- fı, Satranç Federasyonu Başkanı ve Türkiye Bi- lişim Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Hakan Kara'nın sorularını yanıtlıyor. • 18.30 Günün Yorumu: Hikmet Çetinkaya hafta içi her akşam günün yorumuyla sizlerle. • 22.00 Keyif Mesaisi: Kadri Ûzen ve Genco Yücel'in birlikte hazırlayıp sundukları program- da, caz, rfıythm-blues ve senfonik rock türün- deki parçalardan örnekler veriliyor. Sandalye (Senem Er- tekin) 18.30 Günün Yo- rumu (Hikmet Çetin- kaya) ia35 Insana Yol- culuk (Nebil Özgen- türk) 19.30 İyi Akşam- lar (Nazlıcan Yardım) 21.00Alaturka Sevda- lar (Aylin Şengün) 22.00 Keyif Mesaisi (Kadri Özen - Genco Yücel) 00.15 KırkAm- bar (Selim lleri) (Tek- rar) 02.00 Gecenin Ybl- cusu (Mustafa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0-212 513 7719 Evli bir yayımcının yaz kaçamağıTV Servisi - Evli bir adam, üst kat- taki kjzla kısa bir macera geçirir. George Axelrod'ın Broadway'de sahnelenen "hit" oyunundan ya- zann kendisi ve Billy Wilder tara- findan uyarlanmış eğlenceli bir film. Özellikle riiya sekanslan hoş. Ne var ki beyazperdede, sahnede oldu- ğu kadar etkileyici bulunmadı. Bi- raz sulandmlmış ve havada kalıyor. Özellikle ilişkinin vuslata bir türlü ermemesi heyecanı törpülüyor. Gene de yönetimi ve oyunculuğu iyi bir film. Marilyn Monroe da nefis. Bu herhalde Monroe'nun en iyi bilinen filmi. Çünkü bir metro ha- HBB 20.00 Yaz Bekân - The Seven Year Itch / Yönetmen: BiHy VVilder / Senaryo: George Axelrod, Billy VVilder / Görüntü: Milton Krasner / Müzik: Alfred Nevvman / Oyuncular: Tom Ewell, Marilyn Monroe, Sonny Tufts, Evelyn Keyes, Robert Stra- uss, Oscar Homolka, Marguerite Chapman, Victor Moore / 1955 ABD yapımı, 105 dakika. valandırma ızgarasından gelen rüz- gârla beyaz giysisinin eteklerinin neredeyse omuzlanna kadar uçuştu- ğu film, işte bu. Kichard Sherman (Ewell). yedi yıldır evli olan bir yayımcı. Kansı (Keyes) ve oğlu tatile gidince, Man- hattan'da birbaşma kalır. Richard'ın evinin üst katında ise pek havalı bir reklam oyuncusu ve model olan bir kız (Monroe) oturuyor. Bu kız, onun çoğu hayali olan aşıkâne girişimle- rinin de hedefıni oluşturuyor. Ric- hard'ın canlı hayal gücü ona Mon- roe'yu baştan çıkardığı sahneler ya- şatıyor. Hatta ihaneti ortaya çıkınca ne kadar utanacağım bile hayal edi- yor. Monroe, yerel bir TV şovuna çıkmış da olup bitenleri anlatmış söz- de. Film, Evvell'ın hayal sahnesinde yaşadıklan hariç, bu ihaneti gerçek- leştirememesiyle son buluyor. "Yaz Bekân", Monroe'nun 23'üncü, EweH'ın da sekizinci fil- mi. Aktris, beyzbolcu Joe DiMag- gio ile evliliğinin sona ermekte ol- duğu bu dönemde, depresyon nö- betleri geçiriyordu. Oscar Homol- ka'nın da psikiyatr Dr. Brubaker olarak küçük bir rolü var. Geçenpazargünü ölenyönetmen AMra Kumsawa 'nınfilmi, Cannes'daAltın Palmiye'yikazanmıştı Ölenprensinyerine getirilen hırsız CINE 5 21.00 Kagemusha-Gölge Savaşçısı - Kagemusha / Yönetmen: Akira Kurosavva / Senaryo: A. Kurosavva, Masato Ide / Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Tsutomo Yamazaki, Kenichi Hagivvara, Kota Yui, Hideji Otaki, Daisuke Ryu /1980 Japonya yapımı, 159 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU CINE 5'in, pazar-günü ölen Ja- pon sinemasının büyük yönetmeni Akira Kurosawa'nın anısına aynı akşam yayına soktuğu''Kagemus- ha-Gölge Savaşçısı", birkez daha ekrana geliyor. Kurosana'run baş- yapıtlanndan "Kagemusha-Göl- ge Savaşçısı" CINE 5'in normal programında bu gece yer alıyordu... 16. Yüzyıl Japonyasfnda klan- lar arasındaki çekişmeler şekillen- diriyor öyküyü: kuşatma sırasında yaralanan ve ölen Prens Shingen'in yerine ailesi, generaller bir kage- musha yani benzerini tahta oturtu- yorlar. Prense çok çok benzeyen bu adam (Nakadai) idam mahkûmu bir hırsız aslında. Ona, orduya mo- ral, düşmanlara da gözdağı verme- si amacıyla birhükümdar gibi dav- ranması öğretiliyor. Zamanla kuk- la ve gölge adamdan insan idaresi- ni ögrenmiş, aJuIiı birhükümdaradö- nüşüyor Kagemusha. tki yıl sonra birgün kagemusha- lık görevi sona eriyor eski hırsızın, ancak ordusunu vebayrağını terk et- mek zor geliyor sahte prense... tnsanoğlunun güç tutkusunu. bü- yük hayaUer içinde yaşamayı ne ka- dar sevdiğini izliyoruz "Kagemus- ha-Gölge Savaşçısf'nda. Francis Ford Coppola ile George Lucas'ın parasal katkjsıyla çekilebilen film ortaçağJaponyası'ndan kalmışbel- gelerden ve No Tiyatrosu'ndanesin- lenerek hazırlanmış. "Kagemusha-Gölge Savaşçı- sı"nın senaryosu ve birkaç sahne- si ilgi çekse de film asıl gücünü ka- labalık sahnelerden,renİderintitiz- liğinden alıyor. Kurosavva'nın ilk etapta bu dere- ce zengin sahneler planlamadığı, sonradan devreye giren Bahlılann popülariteyi arttırmak istemesiyle değişikliğe gittiğini iddia eden sine- ma kitaplannııı sayısı az değiJ. On yıllık aradan sonra bu filmle yeniden ülkesinde çalışmaya karar veren yönetmenin o ana kadar top- ladıgı en fazla gişe hasılatını yapan "Kagemusha-Gölge Savaşçısı", Cannes'da büyük ödül Altın Pal- miye'yi kazanmıştı. Filmin 119 da- kikalık bir kopyası daha var. Coppola ile Lucas'ın parasal katkısıyla çekilebilen fîlm. ortaçağ Japonya- sı'ndan kalmış belgclerden ve No Tivatrosu'ndan esinlenerek hazırlanmış. 'Işıklar Sönmesin' Güneydoğu halkının acılannı ve banş özlemlerini yansıtıyor Çelik'ten siyasal içerikli tez filmi TURHAN GÜRKAN Güneydofu'daki çatışmalarda çığ al- tından sağ kurtulan biri yaralı iki örgüt militanı ile onlan tutsak alan bir Türk su- bayı arasmdaki insancıl ilişkilerle terö- rün çıldırttığı yaşlı bir köylü ve torunu- nun öyküsü. Reis Çelik'in Cemal Şan'la senaryolaştırdığı, 1996'daki ilk filmi "Işıklar Sönmesin", lOyıldrrülkemi- zin kanayan yarası Güneydoğu savaşını yansız olarak ele alan, ezilmiş yöre hal- kının acılannı ve banş özlemlerini, hal- ka yatkın gerçekçi bir dille anlatan siya- sal içerikli bir tez filmi. Karaali 33. Antalya Film Şenliği'nde ' Vılmaz Zafer Genç Yetenekler Onur I Interstar 22.00 Işıklar Sönmesin - Yönetmen: Re- is Çelik / Senaryo: Cemal Şan, Reis Çelik / Oyuncular: Berhan Şimşek, Tank Tarcan, Sermin Karaali, Tuncel Kurtiz, Yaman Tarcan, Erdoğan Seren / 1996 ARU Film yapımı. Odûlü'nü, 10. Adana Altın Koza'daAy- tekin Çakmakçı görüntü, Reis Çelik 'Bilge Olgaç Özel Ödülü'nü aldı. Güneydoğu'da yolunu kestikleri oto- büsteki genç korucuyu öldürdükten son- ra dağa çekilen 9 kişilik bir gerilla gru- bu ile onlan izleyen bir komando birli- ği, silah seslerinden düşen çığ altında kalır. Çığdan sadece örgüt komutam Sey- do (Şimşek) ve sırtındataşıdığı yaralı ka- dın gerilia Zozan (Karaali) ile onlan iz- leyerek bir mağarada tutsak alan yüzba- şı Murat (Tarcan) kurtulur. Tipi ve dondurucu soğukta başlayan zorunlu yolculuk sırasında iki ölümcül düşman arasında savaşa neden olan ger- çekler tartışılırken. insancıl bir yakın- laşma oluşur. Yolda ölen kadın gerilla- yı gömdükten sonra Seydo ile yüzbaşı gel- dikleri yıkık bir köyde kavgaya tutuşur- iar. Köyde torunuyla tek başma kalıp çıldırma noktasma gelen Haydar Dede (Kurtiz) savaşa lanet yağdınrken, gelen silahlı birgrubunaçDğıateşsonucuölür. Discover>' 19.00 Tehlikeli Hayvanlar' TV Servisi - Belgesel program "Tehlikeli Hay- vanlar"da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ko- lan hayvanlar tanıtılıyor. Ya- pımda ilk olarak; Hint Okya- nusu'ndaki küçük bir adada yaşayan 'Rodriges meyve yarasası' anlatılıyor. Filipin adalannda görülen bir kuş olan 'iarmızıkıçlı papağan' hakkındada bilgi verilen bel- gesel, dünyanm en nadir de- nizaslanı olarak kabul edi- len 'Hooker denizasianı'nm ve yaşadığı ortamın anlatıl- masıyla sona eriyor. Savaştan kaçaı Alman gemisi TV Servisi - 1939 yı- lında bir Alman şilebi, Sydney Limam'ndan yola çıkarak Alman- ya'ya dönmeye çalışır. Haliyle kaptan yeni baş- layan savaş nedeniyle enteme edilmemek için kaçmaktadır. Ölgusal dayanağı sağ- Jam ve hoşgörüyle anla- tılmış (Wayne, Nazilere karşıdır ama Alman oldu- ğü için suçlanır) bir de- niz melodramı. Pek heye- canlandıncı olduğu da söylenemez. Çünkü mo- notonluğa varacak dere- cede aşina öğelerden meydana getirilmiş. Ge- ne de toplama müretteba- tı ve sıradışı bir navlunu olan bir teknede geçen, sı- radışı bir ikinci Dünya ±?) Prima Denizde Takip - Tl Sea Chase / Yön« men: John Farro / Oyuncular: Jol Wayne, Lana Tu ner, David Farro Lyle Bettger, Tc Hunter, James A ness, Dicak Davı los, John Qualeı Claude Akins 1995 ABD yapırr 117 dakika. Savaşı filmi. Kaçakgeminin, hiç A mana benzemeyen A man kaptanı, VV'aynı Yolcular arasındaki se> gilisi ise Turner. Ne y< zık ki ikisi de kötü ka: ting kurbanı. NTV 22.30İ Arolatsunuyo Mardinilitanıtilıyoı TV Servisi - "Dünya Gözüyle Anadolu" programında bu hafta Mardin ili ele alınıyor. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Os- man Saffet Arolat'ın sunduğu yapımda; Gü- neydoğu'nun kalkınma mücadelesi veren ili Mar- din'in ekonomisindeki gelişmeler ele alınırker sanayileşme sürecinde ya şanan sıkmtılar da ekra na geliyor. Yörenin kül türel ve sosyal değerleri nin de anlatıldığı prog ramda aynca Mardinü ya tınmcılannın şikâyetle rine yer verilerek kentiı sorunlanna yönelik çö züm önerileri tartışılıyoı KentTV 22.15 Oztürk konuk Sorunyaratan fabrifo TV Servisi - Cemil Özyıldırun'ın hazırla- yıp sunduğu "Çıkmaz Sokak"ta, Kartal'daki çimento fabrikasının çevre halkının sağlığı üzerindeki olumsuz etki- leri gündeme getiriliyor. Programa konuk ola- rak katılan Istanbul Bü- yükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dair Başkanı Prof. Dr. Mns tafa Öztûrk; tstanbu Büyükşehir Belediyes ile geçen yıl imzaladı| ve faaliyetine son vere ceğini belirten protoko le karşın hâlâ çahşmak ta olan fabrikanın duru mu hakkında açıklama lar yapıyor. KentTV 19.50İ ÜetişimüzerirK 'Genç Düşünenler' TV Servisi - "Genç Düşünenler" progra- mında bu hafta, iletişi- min önemi ve rolü ile iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken nokta- lar ele alınıyor. Ayşen Laçinel'in hazırlayıp sunduğu yapımın konuk lan ise Alarko Holdın; Yönetim Kunılu Başka nı Üzeyir Garih, Prof Dr. Canan Çetin ve ts tanbul Üniversitesi Ede biyat Fakültesi Öğretin Üyesi Noyan Mutlugil 00.55İ Canlı yayın Müzikeşliğindemoda TV Servisi - Müzik ağırlıklı sohbet progra- mı "Gece Başlarken"in bu geceki konuklan, mo- dacı Bahar Korcan ve şarkıcı Mirkelam. Yö netmenliğini Hüseyiı Başusta'nın üstlendiğ programı Ay je Idem Tü mer sunuyor. Tv PROGRAMLARI ı n T I 06.30 Bu Toprağın Sesi 07.00 Şabah Haber-l l r | I teriOaaOKalem.MürekkepveÖtesi 09.00 Ço- U cuk Saati 10.00 Haberter 10.10 Samanyolu 11.00 Haberier 11.05 Küçük Kadmlar 12.00 Haberler 12.10 Ufukların Ötesınde 13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatıl Ekranı 14.30 Galatasa- ray-Brissa Bayanlar Basketbol Karşılaşrnası (Canlt) 16.00 Haberler ve Borsa 16.30 Efespilsen-Ülkerspor Erkek- ler Basketbol Karşıiaşması (Canlı) 18.00 Haberler 18.25 Yerli Film: Firtına Kemal 19.45 Spor 19.55 Hava Du- rumu 20.00 Haberier20.30Türkiye KarmasJ-Dünya Kar- ması Futbol Karşıiaşması (Canlı) 22.15 Anadolu'dan Görünüm 22^5 Ekip 13 23.45 Vesaıre 00.20 Günün Ge- tirdikteri 0O55 Gece Başlarken 02.55 Yabana Film: Tim- sah Krah 04.25 Klipler (0312 428 22 30). . / " N 06.20 MEB Açıköğretim üsesi Ders Prog- » f l ramlan 08.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP *—* TV'den Geçış 19.00Akşam Bülteni 19.35 Ya- şam Solmasın 20.00 Izmir'in Kurtuluşu 20.30 Yaşam- la Iç içe (Canlı) 21.05 Büyük Savaş 22.00 Gece Bül- teni ve ingilizce Haberler 22.30 Yerli Film: Bana Der- ler Fosforlu 23.40 Denız Şahınleri (0212 259 72 75). 07.58 Açılış 08.00 Telegün 09.30 Belgesel: Future Watch 10.00 En Güzel Tatil Günlerimiz V - / 10.30 Yerli Film: Yağmur Çiselerken 12.00 Yabancı Rlm: Çılgınlar Kasabası 13.30 Çıçeklenn Esin- tisı 14.20 At Yanşları 17.45 Belgesel 18.15 Müzık Moza- ik 18.45 Zontetlektuel Abdullah 19.30 Dunya GençlerTe- akvvando Şampiyonası (21.30 Pota Altı 22.00 Yabancı Film: Çılgınlar Kasabası (Tekrar) 23.30 Müzik Koridoru. 07.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 THM Bir Solist 11.00 Devlet Korolan TSM 11.40 BırSo- list THM 12.10 Konser TSM 13.00 THM - TSM Klipleri 15.00 TSM Bir Solist 15.30 THM Ikı Solist 16.00 Devlet Klasik Türk Müzığı Korolan 16.45 THM Bir Solist 17.15 Dağarcık ia00 Fasıl 18.25 Yurttan Sesler 18.50 Bera- ber ve Solo Şarkılar 19.20 THM - TSM Kliplen 21.20 Dev- let Korolan TSM22.00 Dost Dost Diye23.15 Konser TSM. 05.40 Öğrendikçe 06.30 Bu Toprağm Sesi 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Kalem, Mürekkep ve ötesi 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.10 Samanyolu 11.00 Haberler 11.05 Guneşı Araladık 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.00 Haber 1313.30 Tatil Ekranı 14.00 Haberter 14.05 Tatıl Ekranı 14.30 Ga- latasaray-Bnssa Bayanlar Basketbol Karşıiaşması (Can- lı) 16.00 Haberler 16.30 Efespilsen-Ülkerspor ErkekJer Bes- ketbol Karşıiaşması 18.00 Haberler ia30 Pop 10 18.55 Bizim Mahalle 19.25 Mektup Köşesı 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Haberler 20.30 Türkiye Karma- sı-Dünya Karması Futbol Karşıiaşması 22.15 Avrupa Hattı 23.05 Gezelim Görelim 23.35 Attıla llhan'la Zaman İçinde Yolculuk 00.05 Müzik Pınan 00.20 Günün Getir- dikleri 00.55 Gece Başlarken 02.55 Telegün. I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dizi: Dallas 09.15 Yerli Film: Dul Kadınlar 11.30 Klıp 98 13^0Çizgi Film: Çiko 14.00 Çızgı Film: Silvan 14.30 Çizgi Film: Hayalet Avcı- lan 15.00 Çizgi Film: Şeker Kız Candy 15.30 Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Yarın Ağlayacağım 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Snovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film: Düşman Hattmda 23.15 Haber Hattı 23.45 Eko- magazın 24.00 Yabancı Film: Karan- lık Güç 01.45 Klip 98 03.30 Belgesel: Gamesman 04.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabanct Rlm: Apaçi 08.30 Belgesel: Çölün Dili 09.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 09.30 Çızgı Film: Sinderella 10X0 Prens Valıant 10.25 Yabancı Film: Kadın Katilleri 1Z00 Di- zi: Palmiye Konağı 12.45 Çizgi Film 13.00 Haberler 13.15 Dizi: Acil Servis 14.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 14.30 Çizgi Film: Prens Valiant 15.00 Yabancı Film: Çapfon Prens 16.45 Çizgi Rlm: 17X0 Ara Haberler 17.15 Yabancı Rlm: İki Cina- yet 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pence- re 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profesyoneller 20.15 Dizi: Acil Servis 21.05Yabana Rlm: Ölûm Tarikati 22.45 Haber 6 23.05 Yabancı Rlm: Frankes- tain'ın Intikamı 00.45 Haber601.05 Di- zi: Palmiye Konağı (0 212 284 31 50) >,|- 05.15Kültür-Epm07^0 k n Yabancı Film: Tatlı ZehirJ ^ 08.50 Yabancı Film: Hit- lerYaşıyor! 10.40 Yabancı Film: Yaban- cılarYeni Bir Bin Yıl 12.15 Yabancı Film: Kral George'un Deliliği 14.10 Yabancı Film: Masallar Prensi 15.25 Yabancı Film: Günışığı 17.25 Yabancı Film: Kor- ku 19.05 Yabancı Film: Shine21.00 Ya- bancı Film: Kagemusha-Gölge Savaş- çı 23.40 Yabancı Film: Maymun Aklı 01.10 Dizi: Gizli Itiraflar 01.40 21 Play- mates 2 03.05 Film: Tom 04.15 Dizi: Hayalini Zoria (0212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 Lı- festyte 09.30 HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, 2000'in Ötesi 12X0 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haberöze- ti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemde- kiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.05 Ege Belgeseli 22.05 2000'in Öte- si 22.30 Dünya Gözüyle Anadolu 23.05 Gündemdekiler (Tekrar) 23.35 Gece Gündüz Festival (Tekrar) 23.40 Lffesty- le 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 VVilson Top News 06.45 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Müge 14.30 Yiğit 15.30 Splash 17.30 Mega 518.00 Bir Nu- mara Seç 19.30 Fantastic Tour19.45 Haberler20.00Vı- deone21.00 Haberler 21.15 Men-e-Men 22.30 35 MM 22.45 Vıdeone 23.00 Mega 23.30Top 20 0030 Play üst 02.15 Türk Halk ve Sanat Müzigi (0 212 288 75 75). 08.05 Gündem 09X0 Haber Bülte- ni 09.20 Eko Start 10.10 Para Rapo- ru m » Kitaplık 10.35 Bor- sanın Şirketleri 11.10 Para Raporu 11.35 Piyasalar 12.10 Para Raporu 12.30 Kitaplık 12.35 Son Düzlük 13.00 Ha- ber Bülteni 13.40 SeansAra- sı 14.10 Para Raporu 14J0 Ki- taplık 14.35 SektörSohbetle- ri 15.10 Para Raporu 15.40 Pi- yasalar 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Fınısh 17.10 Kah- ve Molası 17.35 Dünya Uste- leri 18.40 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yaban- cı Film: Hüküm Kardeşliği 23.35 Forum 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bülteni (0212 282 5100). °7.00 ctv'de B e l g e s e l 06.30 Aerobik 09.00 Gızlı Ha- yatlar 09.50 İMKB 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Hoşçakal Peter Pan 12.00 İMKB 12.10 Filmin Deva- mı 13.00 Haber 13.15 Çılgın Denemeler 14.10 Ikı Kişilik Dün- ya 14.40 Belgesel 15.10 Sihir- li Orman 15.30 Tehlike Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gizli Hayat- lar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Belgesel 18.30 özel Bir Polis 19.30 Ana Haber 20.25 Uyku- dan Önce 20.40 Yabancı Film: Panrblar22.1OStüdyoC 00/40 Müzik 01.00 (0212 282 36 00). _ • 06.30 Platin 07.00 Kahval- a I V tı Haberleri 09.05Heidı * * * w 09.35 Kara Kanat 10.05 Alaaddin 10.35 Ayşe Özgün Talk Sbovv 11^ 5 Dizi: Canım Yavrum 13.00 Gün Or- tası 13.30 Heidi (Tekrar) 14.00 Kara Ka- nat fTekrar) 14.30Alaaddin fTekrar) 15.00 Disney Club 16.30 Yanşma: Gelin Kay- nana 17.40 Yaseminname 18.50 Çiçek Taksi 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00 Yabancı Rlm: Yırtk Ra- hibe 2 22.50 Aıle Bağlan 24.00Gece Ha- berleri 00.05 Bir Yudum İnsan 00.50 Yabancı Rlm: Takım Oyunu 02.30 Pla- tin 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tek- rar) 04.00 Gönülden Nağmeler 05.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00) 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Ma- nuela 10X0 Sinan Özen Show 11.00 Sevginin Bittiği Yerde 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberier 12.15 Hanı- meli 13.30 Müzıkalite 15.00 Kader 16.00 Komşular 17.00 Haberler 17.30 Dizi: De- li Balta 18^0 Eltiler 19.00Ana Haber Bül- teni 20.00 Yabancı Film: Hızlı Politika- cı 22.00 Haberler 22.20 Yerli Film: Ateş- li Çingene24.00 Gece Bülteni 00.30 Ma- nuela (Tekrar) 02.00 Sinan Özen Show (Tekrar) 03.00 Müzikalrte04.00 Belgesel 05.00 Dizi: Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 SevilenKJipler 06.30 Ratin 07.00 Gün Işıç 09.00 Çizgi Film: Jetgiller 09.30 Çizgi Film: Cas per 10.00 Çizgi Fiim: Sevımlı Kahramanlar 11.0( Yerli Film: Gülçiçek 13.00öğle Haberi 13.20 Yerli Film Arbn Kafes 15.10Çizgi Rlm: Küçük Golcü 1a50 Taş Dev ri 16.20 Çizgi Film: Şirinler 17.00 Dizi: Bizim Ev 17.30 Di zi: Pınltılı Hayatlar 18-30 Dizi: Acı Günlerim 19.30 Ana Ha ber Bülteni 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Günderr 20.40 Aileler Yanşıyor 21.40 Dizi: Conan 22.40 Ayrı Dün yalar24.00 Yaz Magazın 01.00 HaberSaati 01.20 Yaban cı Rlm: MilyonerAvı 02^0 SporTuru 02.30 Platin 03.0i Türk Halk Müziği 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). ^ ^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Süper Yıkfc * ) 10.00 Dizi: Kaygısızlar 11.10 Yerli Film: Curctı SS& na 13X0Gün Ortası 13.20 Dizi: Esmeralda 14.K Yerii Rlm: Çam Sakızı 16.10 Tatil Başlıyor 16.30 Yer li Fılm: Kara Şahin 18^0 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.* Star Haber20.40 StarSpor20.50 Dizi: Kara Melek 22.0i Yerli Rlm: Işıklar Sönmesin 24.00 Gece Hattı 00.50 Be ach Volley 01.20 Yabancı Rlm: Sessiz Öfke 03.00 Mo tor Sportan Dünyası 0a50ZJrveDefteri0430 Mızrap06.11 Müzik (0 212 448 80 00). °6.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.0 Haberter10.10PolitikaGündemi(Canlı)11A •••••• Haberleri 1.05 Dört Mevsım (Canlı) 12.00 Ha berler 12.05 0x1 x2 (At Yanşı) 13.00 Haberler 13.15 Mü zik Kulübü 14.00 2den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16J! Belgese): Hayvanlar Alemi 17.00 Haberler 17.05 Müz« Bahçesi 18.00 Hayatımız Moda 18.30 Ana Haber Bül teni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Rlm: Yaz Bekâı 22.00 Onda On Haber22.45 Yabana Rlm: Kız Kard« şim Eileen 24.00 Haberler00.30 Mega Response 01.01 Nuray Sayan (Tarot) 02.00 2'den 4'e (Tekrar) 03.00 Ka panış (0212 28148 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesi 09.3C Yabancı Rlm: DemirYürek 11.00 Dizi: Sor Söz Sevginin 1Z00 Türkülerimiz 13.15 Ba- nş'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-15 15.00 Yıldc İle 16.00 Serpil Barias ile Kurdela 18.30 Eko-Bugür 19.00 Ali Baba'nın Çiftliği 19.30 Flash Haber 20.00 Di- zi: Son Söz Sevginin 20.30 Medyatör21.45 Dizi: Şen CNa- sın Nuri Bey 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapa- nış (0 212 256 82 82). 08.00 Açılış 08.05 Bu Sabah (Canlı) 10.M Susam Sokağı 10.35 Dizi: Renkli Bilyele 11.05 Dizi: Hisseli Harikalar Kumpanyas 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Müzik Nos talji 13.30 Belgesel: Klasik Sanatlanmız 14.00 Sizin Içif Seçtıklenmiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Dic- le'den Gelen Şifa 15.45 Sizin İçin Seçtikterimiz 16.00 Şöy- teşi 17.00 Karalama Defteri 17.30 Sızın İçin Seçtıklerimfc 18.00 Gıde Gide GAP 19.00 TRT 2ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog