Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8EYLUL1998SAI 16 SPOR Dünya Şampiyonası Dört güreşçimiz minderde TAHRAN (Cumhurhet) - Dünya Serbest Güreş Şampi- yonası. bugün tran'ın başken- ti Tahran'da başlıyor. Şampi- yonada ılk gün mındere çıka- cak güreşçilenmızden 54 kilo- da Mevlana Kulaç, 63'te Efra- im Kahraman. 7 6da Nuri Zengin \ e 97"de KaşifŞakiroğ- lu ilk tur karşılaşmalannı bu- gün vapaeak. Harun Doğan, Ahmet Gülhan, Ali Özen \ e Aydın Polatçı şampıyonada yann mındere çıkacak güreş- çilenmız. Bu arada akşam çe- kilen kura çekımınde 54'te Mevlana Kulaç. Baleruslu; 63'te Efrahim Kahraman . Hint; 76da Nun Zengın. Ja- pon ve 9^'de Kaşif Şakiroğlu Koreli rakiplenyle eşleştı Alî Uluyol 'Alpay'a kırgınlığım kalmadı' ', A\KARA(Cumhuri>etBü- rosu)-Beşıktaşlı Alpay'ın K.tr- landa maçında sergilediği fut- _ bol. kendısine Gaziantep ma- çında kırmızı kart gösteren ve " kart sonrası hakaret ettiğı ge- rekçesıyle mahkemeye veren ' hakemAJiLluyoruyumuşattı. • Uluyol, "Milli maçta sergiledi- 11 ği iyi performans sonrası, Al- C pa> 'a eski kırgınljğım kaima- dTdedı. Mılli takimın başansıyla her - zamangururduydugunubelir- . ten Uluyol. Alpay'ın mahke- , meye venlmesı için kendismin şahsı bır gırişımı olmadığını belırterek "Maçtan sonra mahkeme konusunda Türki\e Faal Futbol Hakemleri \eGöz- '" lemcileri Derneği'ne yetkher- diıtı. Onlaruı karan neolursa. o yapüacak" di> e konuştu. - 'TFFHGD Baskanı Serdar Çakırıse Alpa> "ın mahkemeye \enlip venlmevecegını vöne- tim kuruiu îoplantısında kara- ra bağlayacaklarını belırttı. İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, Sergen'e övgüler yağdırdı 6 Ona Avmpa yakışır'ASLANVTLDIZ Milli takımın K. Irlanda'yı 3-0 yendigi karşılaşmada harika bir futbol ortaya ko- yan Sergen Yaiçın şu anda kuşkusuz med- yanın ilgi odagi. tnarulmaz bir tempo ıle oynayan ve galibiyette büyük rol sahibi olan Sergen'e Türkıve'nin dört bir yanın- dan övgüler yagarken istanbulspor"daki teknik direktörü Saffet Susiç, futbolcusu- nu Avnıpa'da futbo) ovnarken görmek is- tedigini açıkladı. Susiç. Sergen'in milli ta- kımda sergilediği oyundan son derece memnun kaldıgını, bu nedenle de hayli mutlu olduğunu söyleverek "Sergen'den aynı performansı bu hafta sonu oynayaca- ğunız Trabzonspor karşüaşmasında da beküyorum'' dedi. Sergen'ı milli maçtan sonra güzel oyunundan dolayı kutladığını söyleyen Saffet Susiç, "Bu futbokunun yeteneği çok büyük.Arük Sergen.Türkiye Bglerh leyetinmemelLAwTipa'da > ıldız fiit- bolcunun a/Jığı ve talebin de yüksek olma- sını değeriendirip Sergen aröKAyrupa'ya açılmalıdır. Ben onu Fransa'da. İtalya'da, İngUtere'de, tspanya'da. Almanya'da gör- mek isthorum. Onun hedefiAvrupa olma- lıdır. Bunlan kendısine de söyledinT şek- linde konuştu. 'Sergenler kolay yetişmiyor' Istanbulspor'un Genel Menejen Adnan Sezgin her zaman Sergen'in yanında ol- duklannı ifade ederek "Türk futbolunda Sergenkr kolay yetişmiyor. Bunu çoğu kez söyledik. Futbokuyu kaybetmek çok ko- iaydır ama kazanmak çok zordur. Biz iyi günde körii günde hep Sergen'in yanında otduk. ona gmendik, destek verdik. Ser- gen.sadece istanbulspor için değil, aynı za- manda da Türk futbolu için bir değerdir. Bunu da hem saha içinde hem de saha dı- şında göstermeye başiamıştir." dedi. Sergen ise şu günlerde medyada ön pla- na çıkmaktan bir hayli rahatsız. Beşiktaş. zor günler yaşarken İstanbulspor'un ken- disine sahip çıktıgını, bu nedenle bu kulü- be boreu oldugunu söyleyen yıldız ftıtbol- cu, "Başan bir kişiyeçıkanlmamalıdır. Bu hem kulüp takımlan hem de milli takım- lar için geçeriidir. Ben çıktım oynadım, ber arkadaşım gibi görevimi yaptım. Sergen hep aynı Sergen'dir. Ben kendimde hiçbir degişim görmüyonım. Lig sonuna kadar grafiğinıde farkîılık oünayacak. Hedefimiz daha büyük basankra imza atmak" şek- lınde konuştu. Fuat Adanaspor'da istanbulspor, Fuat Buruk'u, 1 yıllığına Adanaspor'a kiraladı. istanbulspor Mena- jeri Adnan Sezgin. Fuat'ın bu sezon kad- roya giımesinin zor olduğunu kendilerine bildirdigini \ e oyTiayabileceği bir kulübe gitmek ıstedigini belirterek "Teknik direk- tör Susiç'in detransferi için tzin verdiği Fu- at Buruk'u 1 yilbğmaAdanaspor'a kiralık olarak wrdik" dedi. Sergen milli takunın K.trianda galibivetinde rolınnadı. RBahçe diken üstündeHtLMİTÜRKAV AvTupa'nın iki numaralı kupası olarak tanımlanan UEFA Kupası'nın ilk tu- runda, hem kupanın hem de Italya Ligi'nin güçlü takımı Parma ile eşleşen Fenerbahçe'de trafik yogun- laşıyor. San-Lacivertlileri art arda oy- nayacaklan önemli maçlar öncesi ka- leci Rüştü, MoMovan veTayfun'un sa- katlıklan düşündürüyor. Fenerbahçe Kulübü'nün genel sekreteri KöksalÖz- bek ise Futbol Federasyonu'nun Fe- nerbahçe'yi affetmesi gibi bir konu- nun gündeme gelmesinı kabul edeme- yeceklerini belirtip "Biz suç işlemedik kiaf bekleyelinr şeklinde konuştu... Fenerbahçe teknik direktör Joachim Löw arka arkaya oynayacaklan Kara- bükspor. Parma. Galatasaray. Trab- zonspor maçlan öncesi, beklenmedik y a da sürpriz olarak tanımlanabilecek sakatlıklan düşünüyor. Bunun yanı sı- ra yann "Cumhuriyet'in 75'ind Yü Dönûmü" kutlamalan çerçevesinde Is- tanbul 'da oynanacak Türkiye Karması- Dünya Karması maçında da Fenerbah- çe'den 8 futbolcu forma giyecek. Ba- Üç. Boliç ve Erol Türkiye Karma- sı'nda; Mosbeou, Högh. L'che. Murat Yakın ve Moldovan ise Dünya K.arma- sı'nda forma giyecekler. Bu risk de kuşkusuz Lövv'ün tedir- ginliğinin artmasına neden oluyor. Ancak San-Lacivertli ekibin teknik kadrosu ve yöneticileri bu hafta başla- yacak yoğun maç trafiğinde fire ya da puan vermeme çabasında; tüm hesap- lar bunun üzerineyapılıyor. Rüştü'nün durumu belirsizliğini korurken Mol- dovan kaburgalanndaki ağnlanndan şikâyetçi. Tayfun ise anımsanacağı gi- bi milli takımaçağınlmasmakarşın sa- katlığı nedeniyle görev almarmştı. Bu üç futbolcu için teknik adam karannı birkaç gûn içinde vereceğini belirtir- ken yedek kaleci Murat'a da, "Haar ol" emrini verdi. Diğer yandan Löw, UEFA Kupası ilk turunda eşleştikJeri Parma'nın Cenova ile yapacağı kupa maçını izlemek üzere bu sabahki id- man sonrasında Italya'ya gidecek ve rakibi ile ilgili bilgiler toplayacak. Özbek'ten tepki Diger yandan genel sekreter Köksal Özbek, gündemdeki "aT* spekülasyo- nu ile ilgili açıklamasında şunlan söy- ledi: "Suç işleyenler af edilir. biz suç iş- lemedik.Türkiye Kupası'ndanelennûş sayıldık. Kalan haklann iadesi için ka- rar alınmasını bekJiyoruz. Federasyo- na ve başkanına güveniyx)ruz,onlar söz vermiştir biz de bu sözün gereğinin ya- pılmasuu bekliyoruz. Federasyon ve basjcan ve kurullanna itimadımız tam- dır." Hakan karalcolluk olduSpor Servisi - Galatasaraylı Hakan Şükür. nışanlısı Beyza ile fotoğraflarını çekmek ıste- yen Sabah gazetesinden Engin Biçer'inmakinesındekı fılmle- ri zorla almaya kalkınca kara- kolluk oldu. Kadıköy yakasında nışanlı- sı ıle alışverişe çıktığı anda gö- rüntülendıgınm farkına varan Hakan Şükür, sınırlı bır bıçim- de gazetecı Engın Bıçer'ın ya- nına gelerek makınesıni zorla aldı.Içınden fılmlen çıkaran Şükür. makineyi Biçer'e lade ettı. Ancak gazetecı Bıçer. 'ha- ber alma hakkının" bir görev lı komıser yardımcısıyla zorla engellendıgı gerekçesıyle ka- rakola şıkâvette bulununca po- lısler iinlü futbolcunun ıfadesı- ne başvurdular. İfade sonrası Hakan Şükür ve Engın Bıçer mahkemeye sevk edildı. Bıçer golcü futbolcu tarafın- dan herhangı bir darbeye ma- ruz kalmadıgını belirtırken ka- rakolun arka kapısmdan çıkan- lan Hakan. konu ıle ilgili açık- lamada bulunmadı UEFA'dan denetieme Bu arada UEFA, Şampiyon- lar Ligi'ne ev sahipligi vapa- cak olan Ali Samı Yen Sta- dı'nda denetlemelerde bulun- du ve \'IP tnbününün yenıden düzenlenmesinı istedı. G O R U Ş / HALtT DERt.NGÖR Rüştü Dağlaroğlu Fenerbahçe tanhçısi Rüştü Dağlaroğlu'nu da yitirdik. Ge- ride ikı cilt 'Fenerbahçe Tanhı' isimli yapıtı kaldı. Bizim kuşak futbolcuları, futbola onun yönetici olduğu dö- nemde başlayıp yine onun yönetici olduğu dönemde bıraktı. Bu süre içindeki başanlannı anlatmak zor. Çok mücadeleci bir ruhu vardı. Fenerbahçe sevgisini hiçbir şeye değişmedi. Fe- nerbahçelilikonun biryaşamfelsefesiydi. Fenerbahçe tarihin- de de önemli bir köşeye oturdu. Özetle Fenerbahçe çok de- ğerli bir insanını kaybetti. Aslında, bazı insanlar yaşarken ölü- dür. Bazıları da ölünce yaşar. Rüştü Dağlaroğlu, geride bırak- tığı yapıtlarla. Fenerbahçe yaşadığı sürece yaşayacaktır. Cenazesınde ülkemizin sporla ilgili çok renkli kişilerı vardı. Cami avlusunda öbek öbek olmuşlar. Rüştü Dağlaroğlu ile olan anılarından bahsediyorlardı. San - Lacivert bayrağa sa- nlmış tabutunun önünde biri vardı ki odak noktası olmuş, her- kes onun etrafını sarmıştı.. Giyim kuşamı ve davranışlanyla abartılı birtavrı yoktu. Bizden biradamdı, gösterişsizdi. Üzün- tülü bır hali vardı. Beni de yanlanna çağırdılar, gittim. Bu insan bana bir hayli övgüde bulundu. Bundan çok duygulandım. Bi- zim kuşağın insanıydı... Inönü Stadı'nda oynanan bir maç sonrasıydı. Hava çok so- ğuktu. Stadın kapısmdan, motora yetişmek üzere hızla çıkmış- tım. Soğuktan boynum omuzlanmın arasına girmiş ve kirpi gi- bi büzülmüştüm. Arkamdan "Halit Ağabey" diye bir ses duy- dum. Ses yıne aynı insanındı. Bana, "Hasta mısın" diye sor- du. "Hayır" diye yanrt verdim. Arkadan "Aman Ağabey, ken- dinıze iyi bakın. Siz bizim gençlik hayallerimizin insanlansınız" dedi. Yine bir başka gün sabahleyin evimin telefonu çalıyor, yine aynı insan telefonda. Cumhuriyet gazetesinde hüzünlü bir yazımı okuyarak çok duygulanmış. Bana "Ağabey, seni böy- le düşündüren nedir. Bir derdin varsa söyle" diyordu. işte yukarıdan beri bahsettiğim bu insan, bizim kuşağımız- dan, Londra'da tahsil yapıp sonralan da büyük iş adamı olan eski G. Saray Başkanı Selahattin Beyazrt'tı. Yalnız Türkiye'nin değil ingiltere'nin de önemli adamlann- dan birı olmuş. Kendi kuşağı insanlar dara düştüğünde yar- dım elinı uzatan ve onlara maddi ve manevi yönden herzaman için yardım eden bir kişidir. Galatasaray Kulübü'ne Riva'daki büyük araziyi kazandıran Beyazıt, sessiz sedasız, reklamsız. kimseyi incitmeyen, üzmeyen tam bir centilmendir. Cenazede bır başka adam daha vardı. Şışman, gözlüklü. iş- te bu da Fenerbahçe'nin eski başkanlarından biri. Kerhen el sıkıştık.. Fenerbahçe Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanları kita- bımda kendisinden bahsederken onu övmek maksadıyla şo- för muavinliğinden iş adamlığına. oradan da Fenerbahçe baş- kanlığına yükselişinı anlatmıştım. Şoför muavinliği sözcüğüne çok üzulmüş. O günden bu güne kerhen selamlaşıyoruz. İnsanlar nedense asalet düşkünü oluyorlar. Oysa asalet in- sanlann kendınden başlar. Bu sözcük, yarış atlan ve köpekler için önemli oluyor da insanlar için o kadar önemli mi bilemiy- orum... Asalet iyi ama, insanhğı da beraberinde getirmelidir. Sonuçta, insan olmayan asil de ofsa bir anlam ifade etmiyor. İşte Rüştü Dağlaroğlu'nun San - Lacivert tabutu önünde ak- lımdan bunlar geçti. Gmf'tan erken vedaSezonun son "Grand Slam" mücadelesi olan ABD Açık Tenis Tumuvası'nda dün vapılan karşılaşmalar sürprizlerle dolu geçti. Roland Garros Turnuvası'nda şampiyon olan Şilili Marcello Rios, sezonun son turnuvasına erken veda etti. 2 numaraJı seri başı raket, İsveçli Magnus Larsson'a çekişmeu' geçen maçtan sonra 3-2 yenilerek evine dönerken. bayanlarda bir başka sürpriz de tenisin eski bir numarası SteffJ Graftan geldL Turnuvada 8 numaralı seribaşı olan Graf, tsviçreU Patt> Schnyder karşısında bir varük gösteremedi 14 mihon dolar (yaklaşık 3 trihon 890 mihar lira) ödüllü turnuvadan elendi. 1 numara İsviçreü Martina Hingis, Fransjz Nathalie Dechy'ji. 3 numaralı seri başı Çek Jana ÎN'ovotna, Rumen İrina Spiriea'jı a>nı sonuçlarla 2-0 yenerek tur a'dadılar. (Fotoğraf: REUTERS) DİNLENMEK YOK Milli takımdan erken mesai ARİFKIZILYALIN Kuzey Irlanda'yı 3 - 0 yenerek 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takı- mı'nda Almanya ve Finlandiya maçla- nnın "nıesai'sı erken başladı. 10 Ekim'deki Almanya maçı için dün sabah, yardımcılan Rıza Çalım- bay ve Nurettin Ydmaz'la birlikte 'du- rum deferiendirmesi' yapan Teknik Direktör Mustafa Denizü. "Türk futbo- lu için büyük önem taşıyan 40 gün baş- ladı"açıklamasını yaptı. Kasetler geldi Fransa '98 sonrası yaşh yıldızlann yerine aralannda Fenerbahçeli Musta- fa Doğan ın da yer aldığı genç isimle- re şans tanıyan Almanya'nın Malta ve Romanya ile oynadığı 2 hazırlık maçı- nın kasetlerini getirten Mustafa Deniz- li, Rıza Çalımbay ve Nurettin Yıl- maz'la birlikte 10 Ekim'deki rakibin 'suian'nı çözmeye çalışıyor. Çalımbay: Durmak yok Kuzey trlanda galibiyetinin son dö- nemlerdeki en büyük başan olduğunu, ancak bu maçı unutarakAlmanya, Fin- landiya ve Moldova ile üst üste iç sa- hada oynanacak 3 maça motive olma- v a çalıştıklannı vurgulayan Çalımbay, "Almanya maçı bizim için çok önemli. Ancak gizii rakibimiz de Finlandiya. Güçlü bir takımlan var. Moldova'yı ye- rüp bizim gibi elemelere iyi bir başlan- gıç yapolar. Bu nedenle Kuzey İrlanda maçının zafer sarhoşluğundan kurtu- lup bir an önce çalışmalara başladık. Şimdi 2 gün sonraki (yann) Türkiye Karması - Dünya Karması maçında milli takıma giremevip formda olan fut- bolculan izleyecegiz. Ardından lig maç- lan, Avrupa kupası \e Almanya maçı geiipçatacak.Bu arayı çokiyi değerien- dirip 10 Ekim'deki Almanya ve 14 Eki/n'deki Finlandiya maçlanna moti- ve ülacağız. Bu iki maç bizim gruptaki dunımumuzu ortaya koyacak" şeklin- de konuştu. Öte yandan Denizü 10 Ekim'de oy- nayacaklan Almanya maçı öncesinde ligin 7. hafta maçlannın ertelenmesi- nin şu anda söz konusu olmadığını söyledi. I } - . - ^ * | M. —^ —, # Eski bir yönetici lig maçlan ş için 30 bin dolan çok buldu Çok para istedik ASENAOZKAN Beşiktaşlı yöneticilerin geç kalan itirafı: "Istanbul- spor'dan İnönü Stadı için ast- ronomik kira bedeli isteyerek ilkhatayıbizyapnk-" Beşik- taşlılar Profes\t>nel FutbolDi- siplin Kunılu'nun bugün açıklavacagı cezalan büyük merakla bekliyorlar. Amo- kachi takım ile birlikle çahş- maya başladı. Beşiktaş yönetiminin bir eski yönericisi, Cumhuri- yet'ın InönüStadı ile ilgili so- rulannı yanıtlarken iiginç iri- raflarda bulundu ve "Beşik- taş da dahil hic bir kulüp. Be- şiktaş'ın istediği kira bedeiini ödevemez" dedi. Eski yöne- tici, Futbol Federasyonu'nun sezon başında Istanbul- spor'un İstanbul'da oynava- cağı maçlannı 3 stada serpiş- tirdigini. ancak Beşiktaş Ku- lübü'nün hiç geregi yokken Inönü Stadı için akıl almaz kira bedeli isteyerek hata yap- tıgını söyledi. Beşiktaş'ın eski yönetici- si. kulübünün hata yaptığını ıtiraf etmekten kaçınmazken şunlan söylüyor: "Şimdi ls- tanbulspor'dan İnönü Sta- dı'nda oynayacağı Avrupa Kupası maçı için: 100 bin, Türkiye Kupası \e derbi maç- lan için 75 bin; lig maçlaniçin de 30 bin dolar istemenin ne • Beşiktaş, bugün toplanacak PFDK'nin karannı bekliyor. âlemivar. İstanbulspor'un za- ten taraftan yok. Olsa ne ola- cak. Beşiktaş bile miKonlarca yandaşuıa karşın bu kira be- deiini ödeyemez. Kaldi ki bir derbi maçı için 75 bin dolar. yaklaşık20 miryarlira istiyor- sunuz, bunun mantığı yok. Hangi gişe hasılaü bu rakamı karşılar? Normal Ugmaçı için 30 bin dolar,(8 mihar400mil- yon lira) istiyorsunuz, bu pa- ra nasıl ödenir? Bu konuda ilk hata Beşiktaş Kulü- bü'nden geldi Şimdi kanuni yollara ba;\ııracaklar ama.. ne olacağı belli değil" Diger yandan Profesyonel Disiplin Kurulu'nun bugün olaylı Gaziantepspormaçı ile ilgili kararlannı bekleyen Beşiktaşlılar sahalannın ka- patılması halinde bu haftaki Bursaspor maçını ya Izmir"de ya Ankara'da oynayacaklar. Alpay'a verilecek ceza da bugün belli olacak. Kocaelispor yabancı için acele etmiyor KOCAELİ (Cumhuriyet) - Kocaelispor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar. yavaş yavaş iyileşen sakat futbolcular foırn rutarsa dördüncü yabancı için acele etmeyeceğini belirtti. Kurtar. Kocaelispor'un kad- rosunun çok geniş ve kaliteli olduğunu ifade ederek özel- likle, sakatlıktan yeni kurtulan Tank ile Bülent'ten patlama bekledigini söyledi. Kurtar. "Bu iki futbolcum, istediğim düzeye gelirse dördüncü yaban- crya ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu. Deplasmandaki Sakary'as- por maçına da değinen Kurtar, "Takımın başına çok değerli bir çalıştıncı olan Şenol Gü- neş'i getirdiler. Sakaryas- por'un henüz bir puanı buİun- ması, bu takımın kötü olduğu anlamına gelmez" dedi. Amokachi: Görev verilirse oynarım Bursaspor maçının haarüklanna başlman Siyah- Be\azlı ekipte Nijen ali futbolcu Amokachi uzun süren sakatiığının ardından ilk kez takım ile birlikte çahşü. Amokachi Toshack izin verirse ovnayabilecegini sövledL HAFTANIN YORUMU / ADNAN DÎNÇER Haftanın olayı hiç şüphesiz ulusal takımımızın başarılı futbolu ve aldığı sonuçtur. Denizli bence en olgun süre- cini yaşamakta futbola hiz- mette. Onu harcamak iste- yenlerin kıskacında olmakla pof poflayanların koltuğunda sallanan bu futbol adamımız artık bir yeninin karannı ver- mektedir. Yardımcılannı ya- nından almak isteyenlerin zihniyetlerini eşelemek la- zım... "Bir teknik adamı ulusal ta- kımın başına tam yetki ile seçmişsen ve o da anlaşma- larında yardımcılannı kendi seçme şartını yasallaştırmış- sa bunun tartışması bize düşmez" diye saygı duymak yerine ayağının altına karpuz kabuğu koymanın anlamı ne- dir acaba? Bir yeni anlayışın sonucu olarak kimlik bulan ulusal takımda bir başka ba- şarılı adam da Sergen'dir. Sıradaki Gelsin... Futbol için yaratılmış ama Türkiyemiz'in Maradonası ol- mayı kafasına koymuş. Bu süper adamın futboluna kat- kıda bulunan, onu futbolla banştıran ve gençlik değil, ol- gunluk dönemine kayan de- neyimine sahiplenen bir tek- nik adamlık örneği verdi De- nizli. Ilkelerr uğruna bazı ce- miyetlerin başındaki kişilerin egolannatakılan süperlerimi- zi "al takke ver külah" ile har- cayan şark zihniyetine artık dur demeyecek miyiz? Çete- lerden şikâyet edenlerin "ko- mitacı" zihniyetlerinden bu ülke çok yara aldı. Yeter artık beyler! Sergen için fazla eleş- tiri ve methiyeye gerek yok. Denizli'yi yere vurup baştacı yapmanın anlamı da yok. Önemli olan bu ülkenin insa- nının ayrımsız başarılı olanla- nna, şartlanna bakıp da sahip çıkmak. Benim satırlarımı, renkli basında, promosyon vermediği için tirajı onlar ka- dar olmayan bu köşede oku- mak, okumayanların kaybı- dır, benim değil. Zorla okut- muyoruz kendimizi ama bu ülkede K.lrlanda'yı yenecek takıma hem destek, hem ant- renman hem de motivasyon, hatta oyuncu veren bir kişi oiarak da haksızlığa el koy- mak yürekliliğini her zaman gösterdik. Kutluyorum, ulu- sal takımın oyun anlayışını.. Oktay'ını, Mert'ıni, Saf- fet'ini, Tayfur'unu ve Rıza hoca ile Nurettin hocalan... Bu hafta gazetelerde ya- rımşar sayfa bombalar halin- de patlayan bir teknik adam transferi vardı. Konyaspor, daha doğrusu Kombassan "yerii yabancılardan" teknik direktör YılmazVural'ı 1 mil- yon dolara transfer edip be- nim takımım genç Bakırköys- por'un karşısına çıkardı. Ve yenildi... Şimdi üzüldüğüm, üç maçta atılan Tekelioğlu ile bu astronomik harcama için de şuursuzca başan kovalar- ken futbolumuza yapılan kö- tülüktür. Sayın Vural 5 tane de önemli transferle takımını başanlı yapacakmış... Peki bu ve başka sezon- larda sevgili meslektaşım ne- den hiç kendi kurduğu takı- mın başına geçmiyor? Bu bir ekonomik uyanıklık değil mi- dir? Herkesbu ülkede futbo- lun başarısı için elini taşın al- tına koymalıdır. Önemli değil, 30 yıldır hep bunu görüyo- rum. Tabii başka görenlerle birlikte, çünkü körler diyann- da gözleri çok keskin gele- ceği görenler de var, tıpkı ger- çek Atatürkçüler gibi... Vogts istifa ett Almanya teknik direktörsÜ2 kaldı BONN (Cumhuriyet Alman Milli FutbolTamın Teknik Direktörü Berti Vogi görevinden istifa.etti. Vogt! istifasında kamuoyunun ba< kısı karşısında, milli takırr Avrupa Şampiyonası 2000' hazırlamak için gerekli güç v konsantrasyon imkanmı ken dinde göremedigini belirtti Federasyon başkanı Egidiu Braun.Vogts'un istifasını ka bul ederek, "İnsan olaral bundan üzüntü duyuyorum Ancak bu kararın kaçınıl maz olduğunu kabul etmel zorunda kaldığımı gördüm" dedi. Alman Futbol Federasyonı tarafından yapılan açıklama- da,Vogts'tan boşalan teknik direktörlügün en kısa sürede doldurulacagı kaydedildi. TMOK'tan anlamlı ödül Spor Servisi - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK). "Türk sporuna hizmet" adı altında yeni bir ödül projesini onayladı. Komiteden yapılan açıkla- mada, projeye göre her yıl 50 yaşını as,mış sporcu, yönetici, antrenör ve hakemler için ko- nan ödül her dalda büyük jü- nnin seçtiği 3'er kişiye veri- lecek. Bu yıl ilk kez uygulanma- ya başlanacak ödülün ılk töre- ni ise aralık ayının son hafta- sında Olimpiyatevi'nde yapı- lacak. Alanya'da plaj voleybolu Spor Servisi - Beach Vol- ley Men's \Vorld Tour'98 Alanya Open, yann başlıyor. Ana sponsorluklannı Inter- bank ve Fanta, yardımcı spon- sorlugunu David Jackson, mü- zik direktörlügünü Povvet FM'in üstlendigi tumuvanın bu yıl üçüncüsü yapılacak. 5 bin kişilik Beach Volley Stadyumu'nda, 32 ülkeden 150 oyuncunun katılacagı tur- nuva, Türkiye'de yapılan en yüksek katılımh ulü^Ta^ârası spor organizasyonu unvanını taşıyor. Turnuvayı, dünya ça- pında yayın yapan 156 televiz- yon kanalından yaklaşık 2 milyar kişinin izlemesi bek- leniyor. Genç milliler yenildi ÇAYCUMA (Cumpuri- yet)-A Genç Mıllı FutbolTakı- mı,özel maçta Slovakya A Genç Milli Takımı'na 3-0 ye- nildi. SPOR-T0T0TAHMW Galatasaray-Erzurum Fenerbahçe-Karabük Samsun-G.Bıriığı Beşiktaş-Bursaspor Antalya-Gaziantep Ankaragücü-Altay DarrJanel-Adaaaspor Sakaryaspor-Kocaelispor Mersın I.Y-Sanyer Karşıyaka-AyrJınspor Kasımpaşa-Göztepe G. Doğan-Art.Hopa Elazığ-Ankara DS Malatya-Ş. Urfaspor 1 1 X 1-X 1 X 1 1 2 X-2 1 1-X 1 1-X LOTOTMIMN 3-8-12-16-19-22-24-32 9-12-14-17-24-27-31-34 2-5-8-15-19-22-26-27 1-6-8-22-24-26-29-30 1. KOŞU: F: Gökdelen (3), P: Alacan(l).PP:Tepe. Güze- li(2l, S:Çiçeklidagı(12). 2.KOŞU:F:Erdönmez(8), P: Delinazıma (5). PP: Kollejli (2). S:Şanlıkız(6). 3.KOŞU:F: Priv. Dancer(2), P: Kashmınan (1). PP: Ansel- mo(3). S:Ersin(ll). 4.KOŞU: F: Süper Puanh (12). P:DukeOfYork(3).PP:Rub ADub(10). S: Starhan (4). 5.KOŞU:F:Tarot(l).P:Priva- te Fly (3). PP: Tepel Kaşga (4), S: Vblcano(5). 6.KOŞU:F:Orhunl(2),P:Sa- burum(13). PP: Erkanoğlu (ll).S:Köyüm(8),SS:Bar- tınlı (7). 7. KOŞU: F: Babaruhı (9). P: Set(l), PP.Çayırhisar(12), S: Alize (3). Günün tkilisi: 7. Koşu: 1'9. Tabela Bahis: 2. 13. 11.8. 7. ALTILI GANYAN 8 2 12 1 2 9 5 1 3 13 2 3 10 11 6 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog