Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 EYLÜL 1998 SAI 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Capablanca 10.30 ctv Macera /Oı (Capablanca) - Küba, hükümet karşıtı grup- \V lar ve bu gruplan bastırmak isteyen hükü- metin baskılanyla sarsılmaktadır. Bu sırada Mos- kova'da yapılacak bir satranç turnuvası hüküme- tin gündemine kadar gelir. Turnuvaya, dünyaca ünlü satranç oyuncusu Capablanca'nın katılması kararını alırlar. Ancak ünlü oyuncunun birtakım şüpheleri vardır. Yönetmen: Manuel Herrera. Oyuncular: Galina Beliaeva, Eslina Nunez. 11.00 / Kanal D / Bir Avuç... Aynntı yanda 16.15/Shovv TV/Fikrimin... Aynntı yanda Direniş 21.00 Prima Macera ©(Boys From St. Pedri) - 1942 yılında Dani- marka. Almanya'nın işgali altındaydı. Dani- marka hükümeti faşist Almanfaükümetiylegörüş- melerde bulunup durumu yumuşatmaya çalışmak- tadır. Fakat ülkede yaşayan bir grup genç bu iş- gali kabul etmemekte ve bu duruma karşı bir şey- Jer yapılması gerektifini düşünmektedir. Başla- nnırahibinoğlu Gunnar'ın çektiği bu grup, bir ge- ce katedralin çatısında buluşup, Nazilere karşı di- renecekleri üzerine yemin ederler. Yön: Soren Kragh-Jacobsen. Oyuncular: Tomas Villum Jen- sen. Morten Buch Jorgensen, Nikolaj Lie kaas. Fıriama... 21.15 Show TV Macera jO) (Kid in King Athur's Court) - Güney Cali- ü fomialı. 14 yaşındaki Calvin Fuller, genç ol- manın verdıği tüm özelliklere sahiptir. ama biraz güven vecesarete ihtiyacı vardır.'Yalnızlar Ligi' oyunlannda top koşturan Calvin, yine bir gün sa- hada hedefi vurma gayTeti içindeyken bekJenme- dik bir gelişme olur. Meydana gelen bir deprem sonucu yer yanlır ve Calvin. yanktan içeri düşe- rek ortaçag krallığı Camelot'a, efsanevi Kral Art- hur'un sarayına doğru. zamanda biryolculuğa çı- kar. Yönetmen: M. Gottlieb. Oyuncular: Thomas Ian Nicholas, Joss Ackiand. 21.30 / CINE 5 / Evrenin ... Ayrıntı yanda Beklenen Adam 21.30 ctv Güldürü |O\ (YVaiting for the Man) - Parasız kalan üç ka- V3/ fadann eline tesadüfen mafyanın parası ge- çer. Yoksul yaşantıdan bir anda kurtulmuşlardır ama paranın sahiplerinin onlan rahat bırakmaya niyetleri yoktur. Mafya ve üç kafadar arasında gülünç bir kovalamaca başlar. Yön: Jeffrey Re- iner. Oyn: Glenn Plummer, Patrick Cupo. Esir 21.35 Kanal EPolitik ©(Prisoner of War) - 19 yaşındaki genç de- niz piyadesi Robert Ganvood, bir subayı kıs- tınldıgı yerden kurtarmak üzere bulundugu kamp- tan ayrılır. Randev'u yerine geldiğinde tuzağa dü- şürülen Garwood, yakalanıp esir edilir. Esareti süresince çeşitli kamplarda 14 yılını geçiren Gar- wood, kurtulduktan sonra düşmanla işbirliği yap- tığı gerekçesiyle askeri mahkemede yargılanır. Yön: George Stanford Brovvn. Oyuncular: Ralph Maccio. Martin Sheen. Noah Blake. Le Tuan. Pbhs... 21.40 Kanal D Güldürü /77N (Police Academv) - YönetmenJiğini Mark v3/ İean'ın üstlendiği, başrollerinde Matt Bar- lenght,,Hea,ther CampbelJ ve Christine GonzaJes gibi oyunculann yeraldığı fılmde; Belediye Baş- kanı'nın, polis akademisinin ihtiyaçlannı gider- mek için akademiye yeni öğrencilerin alınması- na karar vermesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Üd Cinayet 22.05 Kanal 6 Macera (Murder One, Murder Two) - Paranın ve gücün hüküm sürdügü Los Angeles'ta art ar- da iki cinayet işlenir. Artık herkes suçlu sayıiabi- lir. Oysa sadece bir katil vardır. Yönetmen: Paul Leder. Oyn: Sam Behrens. Shari Belafonte. Sevgi Kaçaklan 22.10 atv Duygusal ©(Fugitive From Justice) - Larry Coster, ay- nldığı eşinin yanında kalan küçük kızının tehlikede olduğundan şüphelenmektedir. Eski eşi Andrea'nın da küçük Jessica'yı sevmesine karşın ona karşı çok kayıtsız kaldığını düşünmektedir. Andrea'nın kaba ve asabi erkek arkadaşı Lee ile beraber yaşamaya başlaması işi çıgınndan çıka- nr. Ve Larry, küçük kızını Los Angeles'a kaçınr. Yön: Chuck Bovvman. Oyuncular Chris Noth, Loryn Locklin, Peter MacNicol, Natalie Cole. Patronun Patileri 22.20 TGRT Güldürü (Dogmatic) - Işini her şeyden çok seven bir genç adamın, mutsuz anında yakarması ya- nıt bulur ve genç adam. ansızın terrier cinsi bir kö- peğe dönüşür. Yön: Neill FeamJey. Oyuncular. Mic- hael Riley. Leila Kenzie, David Leisure. Beklenmeyen... 00.45 Shovv TV Macera (Suddenly Thunder) - Pat. Miami'de görev yapmakta olan genç bir kadın polistir. Bir gün küçük bir kasabanın şerifliğini yapmakta olan ba- basınin ölüm haberi gelir. Pat, cenaze için bu ka- sabaya gittiğinde işlerin çok kanşmış olduğunu ve babasının aslında öldürüldüğünü ögrenir. Ay- nı adamlar artık Pat'i de öldürmek istemektedir- ler. Yönetmen. David Hunt. Oyuncular AndreaLa- matsch. Corvvyn Sperry. o Yabancı Izleyin Orta -Değmez Yerli RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN O \ RADYO 11 Cumhuriyeî /1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba(H.Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zi- leli - Mustafa Balbay) 10.05 Çağdaş insan (Türkân Saylan).12.05 Radyo Akademisi (Yu- sırf Ziya Ay) 13.30 Tan- gonun Öyküsü (Fenmi Akgün) (Tekrar) 14.05 Kent ve Yaşam Saati (Oktay Ekinci) 15.05 Kitaplar Arasında (Tur- han Günay) 16.05 Sal- +Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 10.05 Çağdaş İnsan: Türkân Saylan programın- da, eğitim yılının açılması nedeniyle ilköğretim ve yük- seköğretim gençliğinin sonjnları ile veliler ve öğret- menlerin eğitim halkası içindeki önemini tartışıyor. • 12.05 Radyo Akademisi: Yusuf Ziya Ay'ın ha- zırlayıp sunduğu programda "Üniversite harçla- n" konu ediliyor. Programa konuk olarak Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Prof. Dr. Kadir Erdin ve bir üni- versite öğrencisi katılıyor. • 14.05 Kent ve Yaşam Saati: Oktay Ekinci'nin sunduğu programda "Trafîkte yasak yerine plan- lama" konusu ele alınıyor. lanan Sandalye (Se- nem Ertekin) 18.30 Gü- nün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Halk Diliyle Ekonomi (Arslan B. Kafaoğlu) 19.30 lyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 21.00 Alatur- ka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Gerçek Düşler 00.15 Engin Evin'le Unutulmayan- lar (Tekrar) 02.00 Ge- ce Yolcusu (Mustafa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 7719 Özer, bir gazete haberinden yola çıkarak yönettiği filmde, insan sevgisini derinden yakalıyor Taşralı ailenin bitmeyen umuduTV Servisi - Büyûk kente göç eden taşralı bir ailenin sığındığı hurda bir otobüsteki yaşam sava- şının öyküsü. fsveç'te çahşan Muammer Öaer'in basit bir gazete haberinden kaynaklanan "Bir Avuç Cennet" filminde, ekonomik zorluklarla göç eden iki çocuklu yoksul bir ailenin hurda bir otobüsteki çarpıcı yaşam kesiti sergileniyor. Yalın, abartısız anlatımıyla in- san sevgisini derinden yakalayan Muammer Özer, kamerasını soğuk, bencil, acımasız birdünyanın üze- rinde gezdirirken sıradan bir olayı I Kanal D 11.00 Bir Avuç Cennet - Senaryo-Yönetmen: Muammer Özer / Gö- rüntü: Hüseyin Özşahin / Müzik: Tarık Öcal / Oyuncular: Ta- rık Akan, Hale Soygazi, Yavuzer Çetinkaya, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven, Hüseyin Zan, Yurdaer Erşan, Meral Çetinkaya, Erol Demiröz, Salih Kalyon / 1985, Mine-Devki- no-Belge Film yapımı. güçlü bir bildiriye dönüştürüyor. Tükenmeyen umudu ve iyimserli- ği çağnştınyor. 22. Antalya Şenliği'nde 3. film. senaryo, müzik ödülleri, 14. Stras- bourg Şenliği'nde 2. film, Fransa 7. Kırsal Kesim Dünya Şenliği'nde mansiyon. Isveç 3. Santarem Fes- tivali'nde Altın ve Bronz Buket ödüllerini aldı. Demirköylü Kâmil (Akan), ka- nsı Emine (Soygazi). çocuklan Ce- vat ve Sedefle daha iyi bir yaşam için geldikleri Istanbul'da boş bir arsadaki hurda "ceza ve tevkife- vi" otobüsüne sığınırlar. Otobüsü boyayıp çevresine çiçek dikerek şirin biryuvaya dönüştürürler. Kâ- mil demiryollarında dekovil işi bu- lur. Yaratılan bir avuçluk cennet, çevredekilerin yakınışlanyla bo- zuluverir. Sahibi hurda otobüsü ahnaya ge- lince şok geçiren Kâmil, eündeki sopayı vinç sürücüsünün başına in- dirir. Polisler KâmiJ'i götürürken otobüsün boşalan yerine Cevat'ın güvercinlerini satarak aldığı çadır kurulur ve yaşam kaldığı yerden sür- meye başlar. Ağaoğlu 'nun kitabından uyarlananyapım, güldürü öğesine dayalı akıcı vesevimli bir yol serüveni Arabayla ezilmişlikten kurtulmak ShowTV 16.15 Fikrimin Ince Gülü -Yönetmen-Senaryo: Tunç Okan / Ya- pıt; Adalet Ağaoğlu / Görüntü: Orhan Oğuz / Müzik: Vladimir Cosma / Oyuncular: llyas Salman, Valerie Lemoine, Savaş Yurttaş, Micky Sebastien, Menderes Samancılar, Saadet Gürses, Serra Yılmaz, Filiz Kü- çüktepe, Ihsan Baysal, Tuncay Akça / 1987-1989, Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı. TURHAN GÜRKAJV Almanya'dan izinli gelen ga- riban bir gurbetçinin, Anadolu yollannda hurdaya dönen san Mercedes arabasıyla serüvenli yolculuğunun öyküsü. Adalet Ağaoğlu'nun 1976'dayazdığı romanından Tunç Okan'ın uyarladığı "Fikrimin İnce Gü- lü - San Mercedes" filminde, köy kökenli saf bir gurbetçinin işçilik yaptığı uygar Batı ülke- sinde satın aldığı Mercedes ara- banın arkasına sığınarak ezil- mişlikten kurtulma çabalan sı- rasında yaşadığı traji-komik olaylar anlatılıyor. Belirli bir güldürü öğesine dayalı akıcı, sevimli, başanlı yolculuk sahneleri olan ilginç bir yol serüveni. 23. Istanbul Film Festivali Fibresci, Ankara Film Festivali Salman oyuncu, Sl- YAD 2. Film, erkek oyuncu, görüntü, Adana AJtın Koza mü- zik, Kültür Bakanlığı Başan ödüllerini kazandı. Öksüz Bayram (Salman) yoksulluktan kurtulmak için iş- çi olarak gittiği Almanya'da sa- tın aldığı son model altın rengi Mercedes arabayla iznini Po- latlı'daki köyünde geçirmek için Münih'ten yola çıkar. Amacı Balkız adını verdiği arabasıyla caka satıp eziklikten kurtulmak, sevdiği kızı alarak Almanya'ya dönmektir. Yur- da girince çeşitli tersliklerle karşılaşan Bayram'ın gözünden sakındığı Mercedes'i, trafik anarşisinde takla atıp hurdaya döner. Yavuklusu Kezban'ın bir bahkçıyla eviendiğini gö- rünce yıkılır. İlyas Salman, canlandırdığı ezilmiş gurbetçideki performansıyla Ankara Film Festivali'nde ovuncu ödülü kazandı. Çekimler sırasında canavarlar için 100 ayn model hazirianmış Uzaydan gelenparazit yaraüklar CUMHUR CANBAZOĞLU Öykü Iovva'nın küçük birken- tinde başhyor. Bölgeye bir yaban- cı uzay gemisi iniyor. Hükümet de bu UFO hakkında bilgi edin- mek için küçük bir araştırma eki- bini kasabaya gönderiyor. Bun- lar, Bilimsel Haberalma Teşki- latı'ndan Andrew Nives (Donald Sutherland), oğlu Sam (Eric Thal) ve NASA'daçalışanbir bi- lim adamı (Julie Warner). Ekip araştırmalara başhyor ve kısa sürede karşılannda alt edil- meleri adeta ımkânsız, çok güç- lü düşmanlar buluyor. Tehlike azımsanacak gibi değil; gemi- den çıkan uzaylı parazitler in- sanlann sırtlanna yapışıp onlan CINE5 21.30| Evrenin Kuklacıları - The Puppet Masters / Yönet- men: Stuart Orme / Oyuncular: Donald Sut- herland, Eric Thal, Julie Wamer, Keith David, Will Patton, Richard Bel- zer I 1994 ABD yapımı, 104dakika. birer kukla haline getirmek, ço- ğalmak ve dünyayı ele geçirmek istiyorlar... Bilimkurgu edebiyatmı yakın- dan izleyenler Robert Heiıîley'in 1951 'de yazdıği aynı adlı roma- m iyi tarurlar. Işte yönetmen Stu- art Orme bu çok bildik romam, defalarca benzerleri çekilmiş öy- küyü, korku ile gerilim arası bir çizgiye oturtarak yapmayı dene- miş. Yanına da yine bilimkurgu fılmlerdeki ilginç işleriyle tam- nan özel efekt uzmanı Greg Can- nom'u almış. Notlara göre Can- nom, canavarlar için 100 ayn model hazırlamış ve uzaktan ku- mandayla hareket ehiriJen maket- ler yardımıyla çekilmiş film. "Evrenin Kuklacıları" , bi- limkurgu tutkunlarını ekran ba- şına çakacak, meraklandıracak ölçüde türünün başyapıtlanndan biri değil kesiıJİkle. Bunda özel efektlerin yeterbizliği kadar uzay- lılar için seçilen sembolJerin abar- tılması da etken. 22.15 Türk Müslümanlığı TV Servisi - Gazetemiz yazarla- nndan Deniz Som'un hazırlayıp sun- duğu "Vaziyet" programında bu hafta ilk olarak Semah Vakfı Başka- nı Lütfı Kaleli'nin "Türk Müslü- manlığı" hakkındaki görüşlerine yer veriliyor. Programa telefonla katılan ekono- rrust Arslan Başer Kafaoğlu ise dün- ya ekonomisindeki küresel krizi yo- rumlarken, CHP Içel Milletvekili Fikri Sağlar da çetelerin son duru- muna değiniyor. Yurtdışmda Türkiye'yi Mehter Ta- kımı ile tanıtma konusunun da ele ahnacağı programda. "tstanbul'da düzenlenen uluslararası bir etkin- liğe Almanya. Haçlı Ordusu'nu tenısii eden askeri bando ile katıl- sanedüşünürsunüz'" sorusunaya- nıt aranıyor. MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Magazin Klasiği! "Deneyimli" televizyoncu olmak kolay değil. An cak "deneyimli" televizyoncular, "Ana haber bülte ninde magazin olurmu" diye sorabilirler. Belki 40 yı önce çoktan televizyona başlamış ülkelerde sorulmu! olan bu soru bizim televizyonculuğumuzun 30. yılın dasoruluyorve "dertey7m//"televizyoncularımız "de- neyimli" olduklarını böyle kanıtlıyorlar. Peki, "anahaberbûltenindemagazin"olur mu, oi- maz mı? Bilgiçler hemen "olmaz" diyecekler, özel te- levizyoncular "neden olmasın canım"\ yapıştıracak- lar, ihtiyatı elden bırakmayan sözde yayıncılar "hem olurhem olmaz" diye ortaya çıkacaklar, bence usu- nu kullananlar da "magazinine bağlı" yanıtını vere- ceklerdir. Siz şimdi tecimsel TV kanallannda yapılan zevzek- liklere ve sululuklara "magazin" mi diyorsunuz? Bir zamanlar "magazin"in de düzeyi vardı. Günümüzde Ibrahim Tatlıses'in garip tavırlar takınarak konuşan Sakıp Sabancı ile haber bültenlerinde sarmaş dolaş göründügü sahnelere "magazin"deniyorsa, vay "ma- gazin"\n başına gelenlere! "Magazin" sayıldığı için tecimsel televizyonlann ana haber bültenlerine giren bir başka acayipliğe ba- kılırsa, Ibrahim Tatlıses ile Sibel Can'ın Izmir'in "en- temasyonal" fuanndaki bir gazinoda boş masaJara kar- şı "sahne aldıklan" gözden kaçmamış. Boş masala- ra karşı ha? Vay canına, sayın seyirciler, işte size zor- la hem haber hem de magazin diye yutturulmaya ça- lışılan bir TV klasiği daha. Bu "TV klasiği" deyimini de ilk kez bizlere kabul ettiren "32. Gün"e ne denli teşekkür etsek azdır, değil mi? Neyse, biz gelelim "magazin klasiği"ne. Masalar bomboş, sevgili izleyiciler. Çünkü Tatlıses'le Can'ı hem de aynı Izmir gazinosunda izleyebilmek için, 25 mil- yon ile 75 milyon arasında bir bedel ödemek gereki- yor. Bence, gazinoları doldurmak amacıyla Kültür Bakanlığı'nın da belli bir ödenek ayırıp "gazino kül- türümüzü" kurtarmaya kalkması yerinde olur. Bu eşsiz magazin haberini biraz Tatlıses'in tatlı se- si ve biraz da Can'ın o kıvrak, estetize edilmiş ye "dans" olduğu sanılan devinimleri eşliğinde izledik. Amaç, zaten her iki "sanatçımızı" bir kez daha ekra- na çıkarmak için bahane yaratmak değil mi? İşte si- ze bir "magazin" haberi ve klasiği. Ama bu haberin "öğretici" yanları da eksik değil hani. ömeğin Tatlıses, boş masalar karşısında ga- zinoculann haklannı vurguluyor. Kimsenin hakkı yen- memeli. Şimdi kalkıp da Cumartesi Anneleri'ni ye- niden hırpalayan polisi ya da barış için Diyarbakır'a gitmek isterken zor kullanılarak engellenenleri mi düşüneceksiniz? Meğer Tatlıses gazinoda "sahne aldığında" hem kendini hem de gazinocuların hak- lannı düşünürrnüş. Öyle söylüyor. Tam "gazinocu hak- lan" için gazinoculann da bu kez Izmir'in bir mey- danında her cumartesi toplamp haklarını arayıp ara- mayacaklarını ve masalarını doldurmak için eyleme geçip geçmeyeceklenni tartarken, araya Sibel Can'ın o çalkantıları girmesin mi? Durdurun şu kızı; ya giy- silerinin askıları koparsa, ya ayağını fare ısırırsa? Sahi fare kimin ayağını ısıracaktı? Yoksa bir başka "sanatçımız" mıydı, ayağını farenin ısırıp ısırmadı- ğını bir başka "magazin haber"üe derinlemesine araştırdığımız? Derken, aynı gece bir başka "haber;z/ences/"nde bir başka magazin haberle burun burunayız. Sahne- ye saydam (elbette bu haber izlencesi "saydam" sozcüğünü kullanmıyor, çok zarif biçimde "transpa-. ran"diyor) giysilerle çıkan bir başka "sanatçırrvz" (adt-» nı yazsam ne olur, yazmasam ne olur) acaba ne gibi tepkiler yaratmış? Gariban haber izlencesi bunu in- celiyor. Inceliyor, çünkü bu ses sanatçımız Fazilet Partisi büyüklerinin önünde memelerini sergileyen saydam bir giysiyle şarkılarını söylemiş. Aman içiniz rahat etsin, bu değerli inceleme sonu- cunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de güçlü katkılanyla, Fazilet Partisi büyük- lerinin o sırada orada olmadıklarını, gözüne giren ışık- lar nedeniyle de Belediye Başkanı'nın "sanafç/"nın giysisinin saydam olduğunu sezemediğini ve daha ön- ceden bu konuda bilgi sahibi olsaymış "değerli sa- natçımıza" izin vermeyeceğini öğreniyoruz. Ama hiç kimse Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü nedeniyle dü- zenlenen bu dinletiye "değerlisanatçımızın" meme- lerini sergileyerek çıkmasının nasıl bir saygısızlık ol- duğunu incelemeye katlanmıyor. Bu konularda yazacak belki çok daha fazla şey var. Ama biraz sonra iki ayn tecimsel kanalda aynı anda "Televoleler" başlayacağı için, şimdi saygıyla susuyorum. tzlemeyin: "Televoleler" ve "magazin" haber ver- diğini sanan "haber izlenceleri". (Cumhuriyet okur- larının bunları yutmadığına eminim, ama acaba öte- ki TV izleyicilerine nasıl ulaşabilirim ki? Tv PROGRAMLARI ı n T I 08.30 Kalem, Mürekkep ve Ötesı 09.00 Ço-l l r l I cuk Saati 10.00 Haberler 10.10 Çalıkuşu U 11.00 Haberler 11.05 Dizi: Küçük Kadınlar 12.00 Haberler 12.10 Dizi Film: Ufukların Ötesinde 13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Ha- ber 14.05 Tatil Ekranı 15.00 Haberler 15.05 Güneşi Araladık (Canlı) 16.00 Haberler 16.10 Müzik Pınan 16.30 Dizi: Gülşen Abi 17.00 YörelerimizTürkülenmiz 17.30 Bizim Mahalle 18.00 Haberler 18.30 Yerli Film: Si- lah Kardeş Elinde 19.45 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler21.00 Bir Dilden BirTelden 22.15 Ge- zelim Görelim 22.55 Ekonomi Dosyası 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Ya- bancı Film 04.05 Klipler (0 312 428 22 30). 06.20 MEB Açıköğretim üsesi Ders Prog- ramları 08.00 GAPTV'yeGeçiş 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Tüketici Dünyası 19.50 Müzik Mozaik 20.20 Zama- nın Peşinde 21.05 Dizi: Büyük Savaş 22.00 Gece Bülteni ve Ingılızce Haberler22.30 Dtzi: Karaoke 2320 Müzik Dünyasından 24.00 Portreler. 07.58 Açılış 08.00 Telegün 09.30 Dünya Sirk Şampiyonası 10.00 En Güzel Tatil Günleri- miz10.30YerliFilm:DörtKurşun12.00Ya- bancı Film: Deniz Kaplanlan 13.30 Dizi: Çıçeklerin Esintisi 14.20 At Yanşları 17.45 Belgesel- Beş Üzeri Beş 18.10 Dızı: Cafe Casabianca 18.40 Radıkal Spor- lan 19.05Cafe Magazin (Tekrar) 19.50 Genç Haber20.00 Belgesel: Dans Söyjeşileri 20.30 SporPanorama 22.00 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası 22.30 Yabancı Film Deniz Kaplanlan (Tekrar). 07.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog- ramlan 10.00 Beraber ve Solo Türküler 10.30 TSM Bir Solist 11.00 Devtet Korolan 11.40TSM Bir Solist 12.10 KonserTHM 13.00THM - TSM Klip- leri 15.00 Beraberve Solo Şarkılar 15.30THM İki So- list 16.00 Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Koro- su 16.45 THM Bir Solist 17.10 Fasjl 17.40 Yurttan Sesler 18.05 TSM Bir Solist 18.30 Taş Plaktan Bu- güne 19.20 THM-TSM Klipleri 21.20 Konser THM 22.05 Sıvas Konseri 23.15 THM Korosu. 05.40 öğrendikçe 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberter 10.10 Di- zi: Çalıkuşu 11.00 Haberler 11.05 Güneşi Araladık 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 1313.30 Tatil Ekranı 15.00 Ha- berler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Gençlik Günlüğü 17.05 Istanbul'dan 18.00 Haberler 18.30 Yanşma: Bil Bul 18.55 Dizi: Bizim Mahalle 19.25 Mektup Köşesi 19.40 Ingiliz- ce ve Almanca Haberler 19.45 Spor Haberleri 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Bir Dilden Bir Telden 22.10 Akşama Doğru 22.55 Müzik Konuk- ları 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken. I 08.00 Dizi: Dallas 09.00 Biz ' Bize 09.30 Çızgi Film: Çi- ko 10.00 Çizgi Film: Silvan 10.30 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 11.00 Çizgi Film: Şeker Kız Candy 11.30 Klip'9813.30 Yerli Film: Sartşın mı Es- mer mi? 15.30 Yanşma: Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Fikrimin Ince Gülü 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgârı 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Ya- bana Film: Fıriama Sövatye 23.00 Di- zi: Av Peşinde 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı Film: Beklenmeyen Fırtına 02.30 Klip'98 04.00 Kapanış (0 212 2863535). 6 07.00 Yabancı Film: Intikam Zaferi 08.30 Belgesel 09.00 Kü- çük Prenses 09.30 Sinderalla 10.00 Prens Valiant 10.25 Yabancı Film: Sartanat Hırsızı 12.00 Dizi: Pal- miye Konağı 12.45 Çizgi Film 13.00 Ha- berler 13.15 Belgesel 14.00 Küçük Prenses 14.30Prens Vaılant 15.00Ya- bancı Film: Fedakâr Dağcı 16.45 Çiz- gi Film 17.00 Ara Haberler 17.15 Ya- bancı Film: Ölüm Öpücüğü 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profes- yoneller 20.15 Dizi: Acil Servis 21.05 Top Secret 22.05 Yabancı Film: İki Cinayet 23.45 Haber 6 00.05 Yaban- cı Film: VVyoming'li Güzel 01.35 Ha- ber 6 (0 212 284 31 50). 06.45 Yabancı Film: Ma- vi Rodeo 08.15 Yabancı Film: Ernest Heming- vvay'le Güreştim 10.25 Yabancı Film: Dallas: Ceyar'ın Dönüşü 12.00 Yaban- cı Film: Ölüm Yolunda 14.00 Yabancı Film: Sınır 15.50 Yabancı Film: Paranın Rengi 17.50 Yabancı Film: Aşk Böce- ği 19.20 Yabancı Film: Korsan 21JX Ya- bancı Film: Evrenin Kuklacıları 23.20 Yabancı Film: Yazar! Yazar! 01.10 Play- boy'un En lyileri: Kalçalar 02.05 Play- boy'un Dünya Kadınlan: Ingiliz Bebek- leri 03.05 Bordello 12: Sükut Altındır 03.35 Motosikletli Bebekler 04.40 Bor- dello 8: Bundan lyisi... (0212225 55 55). 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomi, Gün- demdekiler, Sesler ve Renkler (Tekrar) 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lrfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dün- yada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lrfestyle 17.30 Ha- ber Özeti, Dünyada Bugün 18.10 Ge- ce Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.00 Haber 21.20 Lifestyle 21.30 Belgesel: Vücu- dumuz 22.20 Lifestyle 22.30 Belgesel 23.05 Gündemdekiler 23.30 Gece Gün- düz 23.40 Lifestyle 24.00 24 Saat (0212213 03 33). 09.00 Bir Numa- ç ga11.0035MM 12.15 Jess 13.00 Müge 14.30 Yiğit 15.30 Splash 17.30 Mega 518.00 Bir Nu- mara Seç 19.30 Fantastic Tour 19.45 Haberler 20.00 Sportmence 20.45 vldeone 21.00 Haberter21.15 Geve- zeShow 2Z30 35 MM 22.45 vldeone23.00 Non Stop VI- deos 00^0 Play List 02.30 Türk Halk ve Sanat Müziği 05.00 Trafik Programı (0212 288 75 75). 08.05 Gündem09.00 HaDer Bülteni 09.20 Eko Start 10.10 Para Raporu 10.35 Borsanın Şir- ketlen 11.10 Para Raporu 11.35 Piyasalar 12.10 Para Raporu 12.30 Kitaplık 12.35 Son Düzlûk 13.00 HaberBül- teni 13.40SeansArası 14.30 Kitaplık 14.35 Sektör Sohbet- leri 15.10 Para Raporu 15.40 Piyasalar 16.10 Para Raporu 16.30 Krtaplık 16.40 Eko Fi- nish 17.10 Kahve Molası 17.35 Vergi Dünyası 18.40 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Mo- dası 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yabancı Film: Esir 23.35 Tuketıcı 00.05 2000'in Küçük Devlen 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 5100). K 4 C l V Hayatlar 09.30 Çizgi Film 09.50 İMKB 10.30 Ya- bancı Rlm: Capablanca 13.00 Haber 13.10Çılgın Denemeler 14.10 İki Kişilık Dünya 14.40 Yaşamak İçin 15.10 Sihirli Or- man 15.30 Tehlike Koyu 16.00 İMKB 16.10 Dizi: Gizli Hayat- lar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Dublörler 18.30 Özel Bir Polıs 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Uykudan Önce 20.25 Şeref Kursusu 21.30 Yaban- cı Film: BeklenenAdam 23.00 Studyo C 23.50 Spor Haber 00.30 Müzik. (021228236 00). _ • 09.05 Heidı 09.35 Kara 9 ¥ l f Kanat 10.0Alaaddin 10.35 * • • w Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) 11.55 Dizi: Canım Yavrum 13.00 Gün Ortası 13.30 Heidi (Tekrar) 14.00 Çizgi Film: (Tekrar) 14.30 Alaad- din (Tekrar) 15.00 Disney Club (Tekrar) 16.30 Gelin Kaynana 17.40 Yasemin- name 18.50 Çiçek Taksi 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00 Di- zi: Mahallenin Muhtarları 22.10 Ya- bancı Film: Sevgi Kaçaklan 24.00 Gece Haberleri 00.05 Nilüfer Hisar Konseri 01.15 Habercı 02.00 Platin 02.30 Bam Teli (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09,00 Dizi: Manuela 10.00 Sinan Özen Shovv 11.00 Sevginin Bit- tiği Yerde 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 13.30 Müzi- kalite 15.00 Dizi: Kader 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Dizi. Deli Balta 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00Yerli Film: Yuva- sız Kuşlar 22.00 Haberler 22.20 Ya- bancı Film: Patronun Patileri 24.00 Gece Bülteni 00.30 Dizi: Manuela 02.00 Sinan Özen Shovv (Tekrar) 03.00 Mü- zıkalite 04.00 Belgesel 05.00 Dizi: Kom- şular (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klipler 06.30 Platin 07.00 Gün Işı- ğı 09.00 Çizgi Film: Jetgiller 09.30 Çızgi Film: Casper 10.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 11.00 Yerli Film: Bir Avuç Cennet 13.00 Öğle Habe- ri 13.20 Yerli Film: Derdim Dünyadan Büyük 15.10 Çizgi Film: Küçük Golcü 15.50 Çizgi Film: Taş Devri 16.20 Çizgi Filrn: Şirinler 17.00 Dizi: Bizim Ev 17.30 Dizi: Pınltılı Hayatlar 18.30 Dizi: Acı Günlerim 19.30 Ana Haber Bülteni 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Gün- demi 20.40 Yanşma: Aileler Yarışıyor 21.40 Yabancı Film: Polis Akademisi 23.20 Unutabilsem 00.10 D Lüks 01.10 Haber Saati 01.20 Spor Turu 01.30 Belgesel 02.30 Platin 03.00 Türk Sanat Müziği 03.30 Sigara- nın Zarartarı 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). * ^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Süper Yıl- * ~ ) dız 10.00 Dizi: Kaygısızlar 11.10 Yerli Film: f—» Çalsın Sazlar 13.00 Gün Ortası 13.20 Dizi: Esmeralda 14.10 Yerli Film: Kabadayılar Kralı 16.10 Yerli Film: Ben de Özledim 18.30 Dizi: Ferhunde Ha- nımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Yerli Film: Mercan Kolye 22.50 Bi Daha 23.50 Gece Hat- tı 00.30 Dizi: Süper Komandolar 01.40 Yabancı Film: Oliim Çemberi 03.20 Zirve Defteri 04.00 Mızrap 06.10 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). U B B ° 6 - 30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 I " I D B Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belge- sel: HayvanlarÂlemi 17.00 Haberler 17.05ÇevreAk- tüel (Canlı) 18.00 Sektör 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser: Ayşen Birgör ve Is- tekleriniz 21.00 Konser 22.00 Onda On Haber 22.45 Ankara'da Gündem (Canlı) 24.00 Haberler ve HavaDu- rumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesi 09.30 Yabancı Film: Öldüren Kâbus 11.00 Di- zi: Son Söz Sevginin 12.00 Türkülerimiz 13.15 Banş'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-1515.00 Yıldo ile 16.00Serpil Barias ile 18.30 Eko-Bugün 19.00 Ali Baba'nın Çiftliği 19.30 Flash Haber20.00 Dizi: Son Söz Sevginin 20.45 Dizi: Üçkâğıtçılar 21.15 Yabancı Film: Yanlış Ölüm 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 08.00 Açılış 08.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 I Susam Sokağı 10.35 Dizi: Renkli Bilyeler 11.05 Hisseli Harikalar Kumpanyası 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Klasik Sanatlarımız 14.00 Sizin İçin Seç- tiklerimiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 GAP Futbol 16.15 Konser: Ortahisar Konseri 17.10 Söz Si- zin 18.00 Gide Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog