Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

8EY-ÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOM / cumekfa turk net 11 İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Gözünüz Aydın Dun gelen faks notunda, "KESK'ın duşmanlan go- zunuz aydın" dıye soze gınyor Eğıtım-Sen'den Şeref Valçın Sol ıçınde bırbırlerıne duşman gorunenlerın, devnncı mucadeleye duşmanın bıle veremeyecegı za- rarı verme noktasında bırleştıklerını vurgulayarak KESK m genel kurulunda yaşanan kavgaya duyduğu tepkıyı şoyle anlatıyor "Scl platformlarda bırbıriennı yok etmek ısteyenle- nn, gerçekte emekçılenn dışlenyle tırnaklarıyla yarat- tıklan orgutlenne ve onlann mucadelesıne zarar ver- dıklennı anlamaları ıçın, daha boyle kaç toplantıyı sa- vaş alanına çevırmelen gerekır^ Bırbırlerıne duşman- lıklan çetelere olan sozde duşmanlıklarından kat kat fazla olan bu ınsanlann sola verdıklen zaran, solu tank- lanyla panzerlenyle ezen ne 12 Mart, ne 12 Eylul ve- rebılmıştır " Kamu sendıkalarının 12 Eylul sonrası sureçte var olabılmek uzere verdıklen mucadele, 1984'ten bu ya- na yapılan eylemler, tek tek orgutlenebılmek ıçın gos- terılen ozverı odenen bedeller, onbınler yuzbınlenn katkıları şoyle bıranımsandığında, oğretmen Yalçın'ın tepkısıne hak vermemek olanaksız Kamu sendıkaları 12 Eylul sonrasının ılk soluk alma, demokratıkleşme mucadelesının onculen Öylesıne kararlı, uzun soluklu bır orgutlenme çabası oldu kı Tur- kıye'de ılk kez yasal duzenleme olmaksızın, yasakla- rın olmamasından ımzalanmış uluslararası sozleşme- lerden dogan haklardan yola çıkılarak bır cıddı orgut- lenme gerçekleştırıldı Topluma, sıyası partılere kabul ettırıldt Hakları verme adına getınlmek ıstenen yasak- lara set çekıldı Şımdı kamu sendıkalarının vartık ne- denlerı, ıdeolojılennın ıçınde yen olmayan alt kımlık tar- tışmalan ıle bu buyuk orgutlu dınamığe zarar vermeye kımın, nasıl hakkı olabılır? KESK'ın yonetım kadrolarının, sorumlularının, genel kurulun kamu sendıkalarının geçmış bırıkımını gelece- ğe daha etkılı bır orgutluluk olarak taşıma aracı olma- sı ıçın gosterdıklerı çabayı bılıyorum Dun Radyo Cum- hurıyet'te "Emeğın Gundemı "ne açıklama yapan Baş- kanSiyamiErdem 50onemlıkarardansozedıyor Ne yazık kı KESK sadece kamu çalışanlannın degıl, Tur- kıye'nın emek cephesının toplumun en temel sorun- larına neşter vuran geleceğe yol gostencı bu kararla- rı ıle degıl, bır çırkın kavga ıle medyanın gundemıne ge- lıyor Elbette bu da doğal bır gelışme deg/l, medyanın se- çımını ıdeolojısmı yansıtıyor fkı ışadamı yan yana ge- lıp bır şey soylese ana haber bultenlerıne alan medya, KESK'ın genel kurulunun asıl anlamlı çalışmalannı gun- deme almadığı gıbı Harb-lş'ın 40 gununu dolduran ABD uslerındekı grevını de yok sayıyor Oysa Attilâ ll- han ın dunku yazısında vurguladığı uzere bu sıradan degıl "ulusal bır grev"' ABD ussunde gorevlı Amerı- kalılar kendı uslennde bugune kadaryaşanmışen uzun grev olmasına bır tepkı nıtelığınde oncekı gun usler- debırdeşenlıkduzenlemışler Medya televızyonlarhıç yer vermıyor ancak Cumhurıyet okurları, bu grevle ıl- gılıAmenkan Buyukelçılığı nın Dışışlen'mızebırturno- taverdığınıanımsayacaklardır Yine Cumhurıyet ındık- katlı okurları, grev suresınce yaşanmış sayısız yasadı- şı uygulamayı yargı kararian ıle saptanmış yasa, hu- kuk dışı, kaçak ışçı çalıştırılmasını, yargının kararları- nın bıle teblığ edılememesını unutmayacaklardır Harb-lş Başkanı Izzet Çetin dun anlatınca ayrımı- navardım Haftasonu çok genış bır sendıkal ışçı, sıvıl toplum orgutu desteğı ıle gerçekleştınlen, grevcı ışçı- lerle dayanışma toplantısı. televızyonlar, gazeteler, ya- JII medyafnızlara^ırtdan resfinen sansur edıldt. Yok sa- yıldı Kamuoyu bu sıyası sansur kadar zararlı, tehlıke- lı medya sansuru karşısında emekten yana nasıl sağ- lıklı oluşabılır bılgı sahıbı olabılır kı 9 Medyada bugunlerde yenı yenı patronlar turuyor Servetlennın nereden geldığı belırsız yenı turedı zen- gınler ne yapıp edıp gazete televızyon sahıbı olmaya çalışıyorlar Açık açık da televızyonu gazetesı olanla- ra, Tann'nın nasıl da "yuru ya kulum" dedığı ozelleş- tırmelerde ıhalelerde sırtlarının yere gelmedığı sıyası partılerın, lıderlerın karşılarında el pençe dıvan durduk- iarı, guç, ıktıdar odağı oldukları anlatılıyor Medya en kotu kapıtalıst, emperyalıst duzenlerde soz konusu olamayacak bır keyfıhk, hukuksuzluk ıçınde ıktıdaria- rın ustunde guç kazanırken çarpık duzenın acımasız sesı halıne gelıyor Dunyanın yaşamakta olduğu ve Turkıye'nın de bu- laştığı krızde tek yanlı bombardıman ıle kamuoyu, sa- dece sermayenın çıkarlarını kollayacak kararlara ko- şullandırılıyor Dunya knzı ıle en kuçuk bır ılışkısı olma- yan, yıne butun kapıtalıst modellerde var olan, serma- yenın de bır ucundan vergılendırılmesı çok zor çıkan, kuşa donmuş bır yasa ıle gerçekleştırılmeye çalışılır- ken bu krızın nedenı gıbı gostenlebılıyor Sonra da krız bahane, hukumet, paranın vergılendırmesınden onem- lı odunlerle gerı donuyor Yetmıyor, sermaye pıyasası- nın vergılendırmesınde de paralel odunler ıstenıyor Uzman bılım ınsanı Erinç Yeldan'a dunya krızı ıle fınans pıyasasının ucundan da olsa vergılendınlmeye çalışılması ve knzden kurtulma adına gen donulmesı ılışkısını soruyorum Tabıı kı bır ılışkısı olmadığını fırsat olarak kullanıldığını anlatıyor Turkıye de sermaye ke- sımınden alınabılen vergılerın toplamının mıllı gelırın ancak yuzde ıkısını oluşturmasına karşın, kamu borç- lanmalan ıle bu kesıme aktarılan payın mıllı gelırın yuz- de onlanna ulaştığını, sonuç olarak sermayeden vergı almanın değıl ustune vennenın soz konusu olduğunu belırtıyor Knz onleme adına yenı ekonomık onlemlerın, emek cephesı, halk ıçın anlamı mı'? Çok sınıriı parası olan en zengınler grubuna çok cıddı bır kaynak aktanmı daha Türkçesı, halk yığınlannın bugune kadarkıler, artı knz, artı ozel yasal onlemlerle bıraz daha yoksullaşması gelır dağılımı haksızlığının buyututmesı Ne dıyelım, her zamankı gıbı somuru cephesının gozlerı aydın olsun ŞİRKETLERDEN • BEKO nun vavın organı Beko Haber 3 vaşına bastı Her ıkı ayda bır yurtıçı \e yurtdışına ucretsız olarak ulaştınlan gazetenın 13 sa>iM, aşk \e sevgı uzenne olacak • HOTİÇ. dort ana model grubunda 150 ayrı çeşitten oluşan 98-99 sonbahar-kış kolekshonunu tüketicije sumıyor. f Kolekshon, Metropolitan, Space INight, Chic Sport \e Centurv adı (' aJrında 4 ana gruptan oluşacak. I • \ ESTEL bılgı teknolojısınde Turkı>e7 >ı ılen goturmek bılgısa>ar kullanımını artırmak ve Cumhun>et ın 75 vılmdaeğıtım desteğı >aratmak amacıjla bır kampanva duzenlıvor 30 Eylul 1998 e kadar surecek kampanvada. 8 bılgısayar modelı hem Turk lırası hem de <\BD Dolan uzermden 24 aya \aran taksıtlerle tuketıcıye sunulacak ~ — • C4SIO, hertürlu uyan, fivatve i—j» klafikasvon etiketi basmak için -- *• * iırettiği Casio Label Printer •4 g, modelk'rini pivasavasurdü. Label Printer'lan, iş ve ozel vaşamda rahatça kullanmak mumkun. • HEW LETT PMTICARD masaustu yazcılarından HP 2000c \e HP 2000CN Proffesıonal Senes renklı yazıcı aılesını tanıttı Urunler, venı moduler murekkep dağıtım sıstemı ve akıllı baskı teknolojısı ıle duşuk malıyete hızlı hızmet sunuvor • • • • TURMOB Genel Başkanı Ozyürek, hükümetin bankalara direnemediğine dikkat çekti 'Sermayetehditlekazatıdı'• Sermayenın, "Vergıyle ılgılı önlem almazsanız hukümet de bunun altında kalır" dıyerek ödün kopardığını ıddıa eden TÜRMOB Başkanı, iş dünyasının bu hukümetı değıştırmek ıstemedığını söyledı. Ozyürek. "Ençok pıyasa ekonomısıni ısteyen özel sektör 'Her konuda devlet kurtarsın' dıyor" gorüşünü dıle getırdı BAISL SALMAN \NKARA - Turkı>e Serbest Muha;>ebe- cı, Malı Muşavırler ve \emınlı Malı \luşa vırler Odalan Bıriığı (TLRMOB) Başkanı Mustafa Ozvıırek. sermaye kesımının *\er- gi>le ilgıb onlem almazsanız hukumet de bu- nun altuıda kalır" dıye odun kopardığını ı$ dünyasının hukümetı değıştırmek ıstemedı- ğını »oyledı Ozyürek •'En çok pi>asa eko- nomisiniLste>enozelsektor Her konuda de\- let kurtarsın' dnor" goru^unu dıle getırdı TURMOB Genel Başkanı Ozyürek Cumhurhet'ın son ekonomık ve si.vai.al ge- lışmelere ılışkın sorulannı yanıtladı - İş çevTCİerinin erken seçim ertelemesi \o- nünde baskısını nasıl değerlendirivorsunuz? - Bınncı kaygı seçım ekonomısi Beledı- yelenn yanşını goruvorsunuz Seçımı ulke- nın bınncı sorunu gıbı sunmak ılenve do- nuk taleplerden kavnakJanıvor Fınans çev- relenne "Nergide istediğimizi vapürdık. â- >asettedevaptınnz" dıye ozguven geldı -1999 butçesınin seçimJeroncesinde hanr- lanmasının olumsuz etküeri olabilir mi? - Seçımler \ aklaştıkça ekonomık tedırgın- lık artar 99 butçesı sahıpsız bır butçe Baş- bakan y ılbaşında ıstı fa. edecek, nısan ay ında seçım yapılacak Boyle bır hukumet, ode- neklenn gerçekçı tespıtınden populıst talep- lere set çekılmesıne kadar cıddı ta\ ır koya- maz Butçe Meclıs'ten çıktığı gun ıstıfa ede- cek başbakan nıye kendını angaje etsın t Borsa>i çökerttiler' - Finans dunvasının vergi yasasına vönelik ta\ nnı nasıl değerlendiriyorsunuz? - \ergı yabasının en çok tartışılan madde- lerı tınans kesımıne getırdığı \ukler oldu Bu başka sektorlere yuk getınlmedığı ıçın değıl, bu kesımın daha etkılı v e kolay tepkı veren sektor olmasmdan kaynaklandı Fı- nans kesımı tepkılennı bıraz kamuoyunda dıllendınp. Başbakan a ılettıklen zaman geçmışte hep taleplennı kabul ettırmışlerdı Bu kesım. "\crgiyk' ilgiü onlem almazsanız. bu kriz derinleşir, hukumet de bunun alön- dakalır"dedı Faızlençokyukselttıler Bor- sa çoktu 1 haftada 4 5 mılyar dolarlık dov ız kaçışioldu Turkıye'dekıkrızınesai nedenı. zaten hasta ekonomı Vergı gelırlenndekı ar- •frşlara rağmen butçe açıgı gıderek artıyor En çok pıyasa ekonomısıni ısteyen ozel sektor "Her konuda devlet kurtarsın" dıyor - Rusva bunalımımn malı pı>asalar üzerin- deki etkısının gıderilmesı ıçın bu duzenleme- lere gerek >ar mıvdı? - Oyle bır hava verıldı kı. fıılen bankalar, fınans kesımı uzenne muthış bır vergı konul- du ve oradan muthış bırpara çekılıyor Oy- le bır şey yok Bu vergı kanunlan çıkmamış olsaydı Turkıye, gunluk guneşhk mı olacak- tı9 Fınans kesımı. ellenne geçen fırsatı de- ğerlendu"dı Kamunun tahsıl edeceğı vergı- ler onemlı ölçude azaldı Yanı Hazıne kay- bettı. fınans kesımı kazandı - Vergi odünleri verilmesejdi, faiz yükü- nun artacağı \e Hazinc'nin kaybının daha fazla olacağı vonunde savunma vapıuyor. - Kendı kâr payını arttırarak. Hazıne'ye daha fazla faız odetmeye donuk davTanışIa- ra engel olacak dığer pohtıkalar oluşturula- madığı ıçın bu ıddıa doğru ve buna teslım olunuyor En kolayı vergıden ta\ız vermek Baıikacılık kesımı gerçek anlamda banka- cılık yapmıyor Butun ışı kamu kâğıdı alıp satmak olan bırbankacıhk duşunulebılır mı9 Devlet olarak açığınızı bono ıle kapatıyor v e esas ıtıbanyla bankalara satıyorsanız, ge- reklı tavızı vermek zorundasınız , Tekstilciler müsteşarlann 2000'e doğru strateji önerilerini dinledi Yeni yatırıın arayışlarıEkonomi Servisi - Huku- metın ekonomı kurmaylan tekstılcı v e konfeksıy oncula- ra başka yatınm alanlanna yonelmelennı onerdı Dunya pıyasalanndakı ge- Iışmelen ve Rusya knzının tekstıl ve konfeksıyon sekto- rune etkılennı degerlendıren kurmaylar. Turkıye'de sana- y ı uretımının y arısını oluştu- ran ^ektorun 2000'lı yıllara nasil hazırlanacağmı tartıştı Dun, Istanbul Tekstıl ve Hammaddelen Ihracatçılan Bıriığı (1TK.İB) tarafından duzenlenen "2000'e Doğru Tekstil Sektorunde \eni Ara- yişlar: \anrun Stratejisi" pa- nelıne konuşrnacı olarak ka- tılan Hazıne Vlusteşan Yener Dinçmen. Dış Tıcaret Vluste- şan (DTM) Ya\uz Ege ve Devlet Planiama Teşkılatı (DPT) Mu^teşan Orhan Gû- venen tekstılcılere, "Tekstil- de yaünm fazlalığ) var. >ar> nnilan başka alanlara ka>- dınn" goruşunde bırleşırken. kımı sektör temsılcılen buna tepkı gosterdı Sektordekı yatırımlann sonradan kâbu- sa donuştuğunu kabul eden tekstilciler. "Şu anda ne ya- pabilirizi tarûşalım. başka alana nasıl ka\abiliriz? tşlet- melerimiz biri baünr" şek- lınde konuştular Guv enen, dunyanın talep- lennı ızleyerek, urun çeşıtlı- lığıne gıdılmesı gerektığını ıfadeettı Guv enen, "Tekstil ve konfeksivon vazgeçilmez bir sektor. Ancak du nva tale- bine avak uvdurulması onemli. Bunun dışında giri- lecekalanlarda var. Bilgi tek- nolojisine ağırbk vereüm. Bit- gı teknolojisi, gıda sektorü. cam ve seramik katma değe- ri yüksek sektorler. Bu alan- laragirilebuir" dıye konuştu Dinçmen ısearzfazlalılığıve knzın goz onune alınarak teşvıklenn yenıaen belırlen- dığını belırttı Tekstılde kota- lann kalkacağı 2005 y ılından ıtıbaren tam rekabet koşulla- nnın geçerlı olacağını belır- ten Dinçmen, "Biıtün prog- ramlanmıa buna göre yap- malıyız. Tasann vannmlan- na ağırhk «rnilmeü" dedı Ar-ge'ye destek Marka ve tanıtımın buyuk onemı olduğunu ıfade eden Dinçmen. nıtelıklı eleman THY'den açıklamaEkonomi Servisi - Özelleştırme kapsa- mında bulunan Turk Hava Yollan'nın (THY) ıç hatlarda Park Holdıng'le kura- cağı ortaklıkla ılgılı olarak tartışmalar su- rerken THY'den yazılı açıklama geldı THY'nın yazılı basın açıklamasında, THY ıçensınde kurulacak bolgesel hava- yoluna ortaklık ıle ılgılı çeşıtlı kuruluşlar- la proje bazmda göruşmeler yapıldığı be- lımlerek*. u Ancak şu ana kadar herhangi bir kuruluşla konuva yöneük bir niyet mektubu imzalanmış değfldir" denjldı Açıklamada. bolgesel havayolunun başlangıçta yuzde 100 hıssesının THY'ye aıt olacağı, ıkıncı aşamada ıseasgan yüz- de 51 hıssesı ılgı gosteren şahıs ve kuru- luşlara ıhale yolu ıle satılarak, THY'nın yüzde 50'nın altında hıssedar olacağı bır şırketın "Ana Vlukavete" ıle temın edüe- ceğı açıkJamasında bulunuldu. ıhtıyacı. Ar-ge çalışmalanna destek ve gırdı malıyetlen- nın duşurulmesı konusunda çalışmalar yaptıklannı dıle getırdı Turkıye'nın odemeler dengesı açısmdan sektorun onemıne değınen DTM Musteşan Yavuz Ege de bu alandakı yatırımlann çok sa- tış olacağı hesabıyla kısa ve ortavadelı kredılerleyapıldı- ğını belırterek "Kapasite fazlalıgı olmuş, ancak reka- betgucumuzu arrancı vonde gelişmeler olmanuş" dedı Ege, gazetecılenn sorula- nnı yanıtlarken de dunyada yaşanan knzın geçıcı oldu- ğunu belırterek. "Bu sorun globaL Uluslararası çabalar- la bitecektir. Hesaplanmı/ı bugune gore yapmamalıyız" dıye konuştu Ege. yatınmla- n ve urunlen çeşıtlendırmek gerektığını belırterek, "Belli birkaç kategorive sıkışma- mak gerekiyor. l nın çeşitiili- ği de çokonemli" dedı TRT 'KaUteU hczder için hoğru ekranba$tntz Hiç Duymadığınız Seslerî Duyacaksınız! Incredible Surround teknolojisini de yaratan Philips, en yeni keşfi G-Sound teknolojisi ile daha güçlü ve mükemmel bir ses kalitesi sunuyor. Bugune kadar hiç duymadığınız sesleri duymak istiyorsanız hemen bir Philips Bayii'ne gelin, peşin fiyatına 4 taksit kampanyasını kaçırmayın. KOONO MC 170 « - AZ 1 03 AZ 2W AZ2İDİ *W7 U t.Q< S0 URUN MIKRO MU2İK SET1 PE$tN FtYAT «2soaoo NNI MUZJK sm (IS00VVPMPO ocr S y m ^ d " * m itkKn SUT KcşHrtor MINl MUZIK SfTl 4Hop»rtûr } CD Inc S^r MHsfl MU2JK SETİ OX (lft-40-«RWS.G-S1 xrA DPL SHopaHdr ÎCD Int Surr CDLJ RAOYO KASFT ÇALAR CD U RADYO KASFT ÇALAR CD L RADYO KASfT ÇALAR ;scwprtPO ; > < « « . K. SnSEO RADYO KASET ÇALAR 60VV rrFO ÇjkKnet) RADYO KASET ÇAUR iTec lioi&mjjJa tayt atoırank durm) KJŞKEL RADYO KASfT ÇALAR z**om W>l>K00Ü ss «oooo 7 ?MW m*ootx>e 21J40 000 7SX000 Ur>0 000 PEfİIFfVJm«W«TM»T PCftNAT TAKSTT İMJTOOOO «ssoooe U KHOB 7t«UOO0 13 7*0 000 2 bOGOOO iSMDOO 4H0.OOO s*toooo TOPLAH TUTAH «aoooo ^ « 0 000 1 144CO00 «SMC00C is tcaoe 7 7*0 900 U 40000} 24 200300 7İ3S00O i K$M * ı « TMUTT TAjcsrr 9 4M000 »noooo 245K0O0 *I4SOOO0 7U0 300 4)70 000 îoocooe 1140 000 14J0 000 3 3^000 TOflM* TVTA» Mnm) 2^200000 iKaoaooo «4.S0Û.Û00 TtUKOOO WWJ0O0 »«,«. 3**00 000 24J00M» Î3MC9OO a 25 OS İ994 tanhfe 2IO40 ay i Reszra Gazncde risn fmv» suramcc (02 30 Ej*i* )«8) <K»vır kurlanfKtafa »jm xtş*w w KDV«y ver^antoM defijîdader •!« geJebdecek yenı verjtier aynen yansrotaknr İmşkr ıtok ve Oretim obnJkhn <faMKnde yaptiacaktır Urunt«nma Ptiıbps Yeckriı Saocıbnndı »jfim «Stecekar TOn vıdekrfe «.13-HCDV orvunda > r Uı yadefcrfc,uygutvmifir FîyMbnnoB KDV daM* K Tiik P * * T c A^ M t e TM C t N J GtBtep* 80M0 banbui h t e dû Urûn w parçalann nrteüjm de^şarmc hafckı fHcenrMze antır 0 8 0 0 211 40 36 41 H X 0800 11 I 41 13) PHİLİPS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog