Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET HABERLERIN DEVAMI 6 EYLÜL 1996 RAZAR Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı PB PB PB PB A A A A 24 26 27 27 29 32 34 31 Sınop PB 20 Adana A 33 Samsun Y 22 Mersın A 31 Trabzon Y 22 Dıyarbakır A 30 G 2 32Gıresun Ankara Y 23 Şanlıurfa A 32 PB 24 Mardın A 30 Eskışehır PB 25 Sıırt Konya A 31 PB 28 Hakkârı A 27 Sıvas PB 21 Van A 23 Zonguldak PB 23 Antalya A 34 Kars 17 Yurdun kuzeydoğu kesımlerı parçalı bulutlu Orta ve Doğu Karadenız ıle DoğuAnadolu'nun kuzeyı sağanak yağışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sı- caklığında onernlı bırdeğışıklıkolma yacak Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y PB PB PB PB PB PB PB 1/ 19 18 22 20 21 22 20 Berlın Y 21 Budapeşte Y 20 Madrıd A 28 Vıyana Y 16 Belgrad Y 23 Sofya Y 21 Roma PB 27 Atına Y 28 Munıh Y 20 Zurıh PB 20 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre HB A PB PB Y PB Y A 14 34 20 32 25 23 26 35 A 36 P a r ç a l 'b u l u t i u i Ssl Bulutlu t Çok bulutlu .ğmuriu IB-WI° Kartı Sulu kar , Gök gurultuiu G U N C E L c İ I\EYT ARC IYÜREK H Baştarafı 1. Sayfada Oysa genel bır seçımden korkmayan sıyaset ada- mıydı Ecevıt1 Partısını destekleyen bırtaban var Bu kıtleyı ıste- dığı zaman hareketlendırebılır Hukumet olduktan sonra kımı konularda ortağı sağ partılere fark atıyor REFAHYOL donemınde ortaya çıkan kesıntısız 8 yıl eğrtım dayatmasını, hukumette mıllı eğıtımı ala- rak -ne soylenırse soylensm- başanlı bır noktaya getıren partı DSP( Son Rus krızıyle başına gelenler dışında vergı re- formu da başanlı bır çalışma Başbakan'ı bıle heyecanlandıran "seçımı ertele- me akımı" yıne gundemde Ne kı Ecevıt yıne uyarıyor 'Bız dıyor "belırsız- lıkten ve kararsızlıktan şıkâyetçıyız Seçımlerı ertelemeye gonullu olan Başbakan Yıl- maz'ı değerjendırırken 'Bu konuyu bızımle goruş- medı" dıyor Dıkkat çekıcı son bır ırdeleme arkadan gelıyor "AJınan karartarın haftası geçmeden değışmesınden şıkâyetçı olduğunu" soyluyor Bu sozler, Başbakan Yılmaz ın uçlu bır koalısyo- na başkanlık ettığını zaman zaman unuttuğunun ka- nıtı değıl mı? Nasıl kı seçımı çıft seçıme donuşturmeyı ve tarı- hını ortaklarıyla enıne boyuna konuşmadan Bay- kal'la kararlaştırdı ıse Başbakan yıne aynı yolda ıler- lıyor "Kararı ben venrım, ortaklarım arkamdan gelır" mantığıyla davranıyor Tek guvencesı bugunku Meclıs arıtmetığınden başka bır hukumet çıkması olasılığının bulunmama- sı. Ya da REFAHYOL'a benzer bır koalısyona "kımı çevrelerfe toplumun dınamıklerının" rıza gosterme- yeceklen • Fakat sıyasetçılerde de sabrın bır olçusu vardır ve Başbakan'dakı ortakları bır kenara bırakarak ya- şamsal kımı karartarı tek başına alarak herkesın pe- şınden koşacağı sanısı bır gun ters tepebılır, Yılmaz'ı terse duşurebılır Ne değişecek? Oysa, Başbakan'ın seçımlerı ertelemeye yatkın son çıkışlan, ulkeyı yıne belırsızlığe surukluyor Seçım kararı verılmış ama seçımın yapılamaya- cağı kanısı gıderek yaygınlaşıyor Erteleme ancak CHP'nın onay vermesıyle ger- çekleşecek CHR genel arzuya uyacak mO Yoksa 18 Nısan 1999 tanhınde dırenecek mı? Baykal Sıvas'ta seçım bılmecesme değınıyor Ko- nuşmasındakı bır cumle ertelgmeye karşı çıkar ızle- nımı venyor CHP lıderı, "Bazîjiyası partıler seçım- den vazgeçtılerse, kımsenın arkasına sığınmasınlar, onergelennı versıhler, Meclıs bunu değeriendınr" dıyor Kâğrt uzerındekı hesaba bakılırsa Baykal, bu cum- lesıyle TBMM'de ertelemenın karşısında bır sonuç çıkacağını hesaplamış gorunuyor Zıra FP + DYP + CHP'nın toplam oyları 295 Karşı bloktakı ANAP+DSP+DTP'nın toplam oyu ıse ancak 220 Bu, CHP seçımde dırendığı takdırde Meclıs'te ge- nel seçımı ertelemeyı ıçeren onergenın reddedılece- ğını ortaya koyuyor Boylece yenıden sıyasal oyunlar donemı başlıyor CHP zorda Seçımın ertelenmesıne olumlu bak- sa bırturlu Ertelenmesıne karşı çıksa otekı sıyaset- çılenn ucunu gosterdığı "olası sakıncaların" sorum- luluğunu ustlenmek, bır başka sorun CHP ıster desteklesın ertelemeyı ısterse destek- lemesın, sonuç aynı kapıya çıkıyor Turkıye seçımı yapsa da yapmasa da belırsızlığm halkı canından bezdıren zıkzaklı sıyasetlerın ortasın- da çalkalanıp duruyor Gıdış o gıdış kı çalkantılar su- rup gıdeceğe benzıyor 1 Ekım'de TBMM açılıyor Bugunku olaylann bı- çımleneceğı gunlerın başlangıç tarıhı 1 Ekım Ve TBMM, tanhınde ılk kez seçım kararından donmeye zorlayan çabalarla karşı karşıya Işveren ve ışçı orgutlen ıse sandıktan ıstıkrar ye- nne kargaşa çıkacağını one surerken, 2000 yılında ve zamanında yapılacak seçımden neyı umut ettık- lennı soyleyemıyorlar "Seçım ve sıyası partıleryasaiarı degışmeden ya- pılacak seçımden ulkeye yarar gelmeyeceğını" su- reklı yınelıyorlar ve gıderek bu ıkı konu gundemın ust sıralanna tırmanıyor 1 Ekım'den sonrakı çalışmalarındaTBMM seçım ve sıyası partıler yasalarında değışımı sağlayabıle- cek mû Partılerarası uzlaşma olabılecek mı' Önumuzdekı gunlenn gundem maddesı şu Yıne kargaşa, yıne belırsızlık 'Orhan Aslıtürk gözakında' iddiası Istanbul Haber Servisi - Eskı Şışlı Beledıye Başkanı Gulay Ashtürk'un eşı Orhan Ashtürk'un gozaltına almdığı ılen suruldu Fransa'ya kaçan eskı Şışlı Beledıye Başkanı Gulay Aslıturk'un eşı Orhan A^lıturk u taşı>an Formaır'e aıt Tango Çarli Eko November adlı ozel uçağın, Ataturk Havalımanı na ındığı öğrenıldı Iddıalara gore polıs, Aslıturk u Ataturk Havalımanı'nda gozaltına aldı Istanbul Emnıyet Mudurluğu vetkılılen Aslıturkun gozaltına alındığmı doğnılamadılar Bursa da da genış gu\enlıkonlemlen ahnması Ashturk'un uçağının Istanbul'dan onte Bursa Ha\alımanı na ındığı )orunilannın yapılmasına neden oldu Bursa Emnıyet Muduru Kemal Bayrak, boyle bıt ola>ın soz konusu olmadığını onlemlerın sadece "Demokrasi Platfonnu'" uyelerının Izmır den Istanbul a donnıesı nedenıyle alındığmı sovledı S i g a r a i ç e n l e r ! Bugun kendınıze değeılı bır fırsat verın Sıgarayı bırakın T U R K K U P V A k F I 79 Mayıs Cd No 8 Şışlı/İSTANBUL Tel '0 212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks (0 212)212 68 35 Yolsııziıığa kılıf• Baştarafı 1. Sayfada gordu Ondaki bılgılerle bırlıkte genel muduru- muzesundum O da u> gun buldu Genel mudur- lukle ılgılı ışlemler bızım ıç ışımız Onlan hal- ledeceğız Sen benım adıma bır "ön rapor" y a- zacaksın On raporun tanhı 24 Aralık 1997 ola- cak Raporda şu başlıklara değıneceksın Not alıyor musun'' Senem: Dınlıvorum Yumrukçal: 1 24 Aralık 1997 tanhı ıtıbany- la grup fırmalannın nsk bakıyelen 2 Fabnka- nın bankaca satın alınması 3 Kıra hasılat soz- leşmesı 4 Şube kayıtlannda fıılı bırzarar go- runmemesı 5 llgılılenn emeklı yada ıstıfaet- miş olmalan 6 Durumu ortaya koyan detaylı bır ınceleme gerektığı Bunlan belırtıp Başkan- lık'tan ek sure ısteyeceksın Sen hâlâ Bursa'da olacaksın Senem: Hepsını not aldım ama hatınma ta- kılan hususlar \ar Yumrukçal: Nedır' Soyle Senem: Konubaşlıklan boyle ıken, ılgılılenn emeklı olmuş va da ıstıfa ettınlmış olmalan ıle daha detavlı bır ınceleme >apılması gereğı ne- lere davandınlacak' Vumrukçal: Sen raporunu >az Daha sonra bana yolla Senem: Dogrudan sızın adınıza rru gonderme- mı ıstıyorsunuz 7 Vumrukçal: Evet, faks falan kullanma Hat- ta once mus\edde olarak >olla Bız burada ba- kar, sonşeklını vennz tcapederse senıbaşkan- lığa çağınnz Daha sonra. bız sana, bu konular genel mudurluk tarafından vakınen bılınmekte- dır Başkaca bır şe> vapılmasınagerekyok ın- celeme ıçın ek sure talebınız uygun goaılmedı, bıçımınde bır mektup vazacağız Hepsını not aldın vmP Senem: Aldım. Atakan Be> Yumrukçal: Tamam. ı\ı çalışmalar Senem, 19 Ocak'ta 3 5 saat >uz yuze goruş- tuğu Teftış Kurulu Başkanı na "on rapor hazır- lama isteminin gerekçelerini tanı olarak anla\a- madığını, belgelere da\alı olarak \c kendisi ta- rafından da u\ gun bulunan raporu hazırlayarak gorevinin gereklerini veriııe getirdiğinı. avnı ta- rihli ikinci bir raporu hem de gerçekdışı bilgile- ri içerecek biçimde hazırianıasının nıumkun ol- madığını, gerekirse istifa edebileceğuıi" ılettığı- nı belırterek daha sonrakı gelışmelen şo>le ak- tardı "Sajin Yumrukçal, du>gusal \e teerube- siz da\ randığıını, istifa edersem \anlış yapmış olacağımı. bu talebin klarenin bir takdiri oldu- ğunu \e talebin gereğinin va >apılacak, ya ya- pılacak olduğunu, bu insanların kral' olduğu- nu. kraldan çok kralcı va da krala rağmen da\- ranmamın nıumkun olmadığını beiirtmiştir. Sa- \in\umrukçal'aiçeri0neinanmadığımvedoğ- ru bulmadığım bir raporun altıııa imza atma> a- cağunı tekrar ederek odasından a> nklım. Sayuı Yumrukçal, soz konusu goruşmenin ertesi günu, 20 Ocak saat lOJO'da beni Lmraniye Şube- si'nden telefonla bir kez daha arayıp Bankanın senın gıbı halısane duşuncelerle çalışan ınsan- lara ıhtıyatı var Sakın gençlığının ve tecrube- sızlığınınkurbanıolma Bılıyorsunsermayeya- pımız çok değışık. Bunlar aıle ıçensınde kalma- sı gereken hususlardır Sen bu raporu yaz Bız de sana 'Ek ınceleme yapmana gerek yok. Bun- lan biliyoruz' dıye cev ap yazıp senı ıbra edelım Anınla şanınla ışının başına don' biçiminde ifa- deler kullandı." Senem. goruşmenın Yumruk- çal"ın u Bu talimat bir ikigun içindeyerinegeti- rilmeli, sana yann sabaha kadar sure veriyo- rum" sozlenyle sona erdığını ve konu>aı >one- tım kurulu uyelenne ıletmeye karar v erdığını belırttı Senem, Personel Yonetmelığı'nın "Bankanın usul ve mevzuatına ay kın olarak ve- rilen emirieri yerüıe getirdikten sonra, "derhal emri veren gorev linin iistüne durumu bildirme- mek" fıılını ıçeren 122 maddesı uyannca vo- netım kurulu uyelenne yonelık mektubu kale- me aldığını bıldırdı Teftış Kurulu uzennde ozellıkle son >ıllarda artarak suren bır baskı bulunduğunu kavdeden Senem, gelışmelenn teftış geleneklen. mevzu- at hukumlen ve Teftış Jzahnamesı'nın gerekle- nne tamamen uygun olarak hazırlanan bır ara raporun u yoksayüması"na kadar ulaştığına ışa- ret ettı Senem "Bu kapsamda hazırlanan bir rapor taranma karşı uygulanan manevi baskt- lann çıkış noktasını oluşturmakta ve anılan bas- kılar iş guvenliğimi tehdit eder hale gehniş bu- lunmaktadır" dedı Senem, mektubun sonuç bolumünde Tınıısı ve yonetım kurulu uyelenne soruşturma surecı ve bulgulara ılışkın 19 soru yonelttı Yarın: Baskıya neden olan rapor Ecevit'ten Rumlara: KaybedersinizI Baştarafı 1. Sayfada ma eğılımınden ne kadar uzak olduklannın bır gos- tergesı olduğunu belırttı Eşı Rahşan Ecevit Tur- kıye'nın Kıbns işlennden sonımlu Devlet Bakanı Şukriı Sina Giırel, TC Dev - let Bakanı Hasan Gemici veTC Mıllı Pıyangoldare- sı Genel Muduru llham Küsmenoğiu yla bırlıkte TC - Ata uçağıyla Ercan Devlet Havaalanf na gelen Ecevıt ı, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş torenle kar- şıladı Karşı lama torenı sırasın- da, kalabalık bır vatandaş topluluğu Ecevıt'e sevgı gostenlerınde bulundu KKTC v e TC bayraklan ta- şıyan vatandaşlar. davul- zurna eşlığınde halay çek- tıler Aynca, Ercan Hava- alanı'na "Kurtancımız Ecevit Hoşgeküniz" yazılı bır pankart asıldı Ilk goruşmesını Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan DervişEroğlu v e hukumet uyelenyle ger- çekleştıren Ecev ıt, daha sonra parlamentoda temsıl edılen muhalefet partılen- nın başkanlan ıle bır araya geldı Ecevıt. bazı temel atma torenlen sonrasında Yeşı- lırmak bolgesıne gıderek "Direniş ve Bütünleşme" torenlenne katıldı Başba- kan Yardımcısı Bulent Ece- vıt. her gelışınde, tûm am- bargolara karşın KKTC'yı bıraz daha gelışmış buldu- ğunu ıfade ederek. KK- TC de bu vıl buyume hızı- nın yuzde 7 yı bulmasının hedeflendığını. bunun kı- vanç vencı bır sonuç oldu- ğunu belırttı Kendılennın de, KKTC ekonomısıne katkıda bu- lunmak ıçın gereken çaba- yı gosterdıklennı dıle getı- ren Ecevıt, KKTC'nın bır- çok altyapı gereksınırrunın buyuk olçude karşılanmış durumda olduğunu, su ıh- tıyacının da gıdenlmesıne çalışıldığını anımsattı Federasyon onenstnı gûndemden çıkaranın Tıirk tarafi olmadığını, Rumla- nn oteden ben federal ço- zumu ıstemedıklennı, hep 1974 oncesıne donebıle- ceklennı duşunduklennı belırten Ecevıt sozlennı şoyle sûrdürdü "Rumlar, Türk tarafina ihtiyaçlan kalmadtğuıı du- şünuyoıiar. Bu da, Yuna- nıstan'ın Guney Kjbns'ıas- keri üs haline getirmesi, Rusya'nın gerek işadanıla- n gerek S-300'ler bahane- siyle askerlerini Guney Kıbns'a yerleştirecek oİ- ması ve \B'nin kapılanm kendilerine açmasmdan fcaynaklanıyor. Rum - Yu- nan ıkilisi, KıbnsTürkleri- ni azınlık olarak görüyor. Bunu bazı dünya iilkeleri görmezden gelmeye çaüşı- yorlar. ama artık Kıbns gerçeğjni daha fazla da göz ardı edemiyorlar." Küresel gelişmeye ters bir yönelim • Baştarafı 1. Sayfada ğını gostenyordu Bu aşamada tek tek ulkeler- de yaşanan ekonomık ve sıvasal gelışmelenn kuresel etkılen eskısıne gore daha hızla yayıl- ma eğılımı gosterecektır Rusya malı pıyasalann çok uzun suredır unuttuklan bır "tehlikenin", moratorvTimun tekrar mumkun olabıleceğını gosterdı Malez- ya'da geçen hafta yaşanan gelışmeler. ne kadar ımkânsız v e kımılenne gore "akıl dışı" olsa bı- le. bır ulke yonetımımn. gıttıkçe dennleşen knz ortamında kendısını korumak ıçın kuresel- leşme surecınden çekılmevı gundeme getıre- bıleceğını gosterdı (*) Malezya Başbakanı Dr Mahatir Muham- med, "Ekonomimizi y onetebilmemizin tek y o- lu, onu doviz ve hisse senedi spekulatöriermin etkilerinden tecrit etmekten geçiyordu"... "Ser- best piyasa sistemi sınıfta kalnuştır" (Strait Ti- mes Malezya 2 09) sozlenyle savundu nn- gıtt'ın (Malezya Lırası) ulke dışında ahm-sa- tımını yasaklayan ve kambıyo değennı sabıt- leştıren "şok" kararlan Merkez Bankası yenı guvernoru de bu tedbırlerle ılgılı olarak "'pa- rasal ozguıiuğumuzü kazanabilmemiz için ge- reküydr dedı (TheStar Malezya 2 09) Clinton yonetımı ve uluslararası bankalar Mahatir ın kureselleşme surecıne ve serbest pıy asa ekonomısıne sırtını donmek "VVashing- ton Consesus"e kafa tutmak anlamına gelen bu buyuk laflann altında kalacağına ınanıyor- lar Bunlara gore Malezya çok daha buyuk bır krıze duşmekten kendını kurtaramavacak (Washington Post: 04 09) Cok yakın zamana kadar serbest pıyasayı kanının son damlasına kadar savunan Financi- al Times, Malezya"dakı gelışmelere son ay lar- da yaşamaya başladığı evnme uygun. dıkkatlı ve hayırhah bır şekılde yanaştı "Denetünsiz sermaye kontroUeri çok tahrip edici etkiler ya- ratabilhor"™ "Sermave kontroUeri ulke ekono- misini uluslararası doviz hareketlerinden ayı- nr. Bazı koşullarda bu Vsya iilkeleri için ileri doğru bir adım olabilir." (2 09) Dunya ekonomısının krızı her geçen gun bı- raz dahadennleşıyor \rtık bırdepresyon teh- lıkesı busozcuğuağızlarınabılealmaktan ka- çınanyayınlardaetraflıcatartı^ılıyor(Financi- al Times 02 (F>. The Economist ÖS ()9) Buna karşılık yaygın bır kanı şov le IMFkaynaklı "Vapısall vumProgramlan", dun Meksıkada ışjedığı \arsayılan "acil mu- dahale paketleri", krızı başladığı ulkede "tec- rit etmetaktiği**, Asya ve Rusya krızlennın de gosterdığı gıbı artık bır ışe yaramıyor Yenı bırkrız vonetım tarzı olarak 1920'lenn Nevv-Deal pohtıkalanna "Keynesgil"stratejı- lere gen donulmesı gerektığı bu sene hazıran ayında Melbourneda vapılan ekonomık kon- feransta bızzat Dunva Bankası mudurlen tara- fından dıle getınlmıştı (Cumhuriyet 17 06) Knze yenı bır acıl mudahale yontemı olarak. doviz kontrolu ve ekonomının canlandınlma- sı ıçm devlet mudahalesı Prof Klugnıan'ın "Radikal olmanın zamamdır" (Fortune: 7 09) makalesınde Asya ıçın onenlmıştı Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed. ulke ekonomısmı bır çokuşten kurtarmak ıçın bu tur onenlen ıçeren ama bıraz daha ılen gı- derek pratıkte Malezya ekonomısını en azın- dan bır sure ama "gerekirse" kalıeı olarak ku- reselleşmekten koparmavı amaçlıvor Yenı bır knz yonetme tarzının arandığı bu- gunlerde ağırlığı kuresel dınamıklere uyum sağlamak yenne ulusal ekonomının ıç dına- mıklenne uretkenkapasıtesını guçlendirmeye veren bır vaklaşım olarak klugman ın onen- sı ve Mahatir ın uvgulamaya koyarken dığer bolge ulkelenne de onerdığı tedbırler ulusla- rarası malı sermayenın ekonomık ve ıdeolojık muhalefetıne rağmen bır çıkış y olu oluşturabı- hrmı'' Malezyadeneyıbuyukbıronemesahıp Ma- lezya yonetımı uzun donemde daha duşuk bu- yume hızıyla yaşama olasılığını, "sıcak pa- ra'nın kısa donemde sert çalkantılar yaratma tehlıkesını tercıh etmış, bu arada uluslararası malı sermayenın ulkeden uzaklaşmasını kabul etmış gıbı gorunuyor Önumuzdekı haftalarda Malezya gorelı de olsa bır ıstıkrara kavuşabılır ve ekonomısını ışletmeye devam ederse, ılk kez bır çevre ul- kesınde başlayan knz yonetme polıtıkası gu- ven kazanmaya başlayabılır ve başka ulkeler tarafından da benımsenebılır Yok başansız olur. Malezya çokerse. ulusla- rarası malı sermayenın, IMF'nın ve VV'ashıng- ton'unve "serbest piyasa ayerullanlannın" çı- karacağı şamata. serbest pıyasayı denetleme- ye yonelık rum seslen, buyuk felaketlere yol açması pahasına en azından bır sure ıçın bas- tırabılır Bu arada knze yenı bır mudahale tar- zı arama çabalanna olan ılgiyı de azaltabıhr Bu koşullarda bır polıtıkay a dogmatık olarak sap- lanmanın faturasını 1929 knzıne benzer bır, a- ma bu sefer çok daha yaygın ve hızlı gelışen bır depresyonla hep bırlıkte odeyebılınz Bu yuzden Mahatir Muhammed'ın yenı yo- nelımının mantığına. ıçenğıneve başan şansı- na daha bır yakmdan bakmakta fayda olabılır Ben. Mahatır"ın başan şansının çok az oldu- ğunu duşunuyorum Ama gerekçelenm "ser- best piyasa ayetullahJan"nınkılerden çok fark- h (Bu yazının II kısmını yann "Dünya Eko- nomisine Bakış" koşesınde okuyabılırsınız) (*) Kımı Latırı Amerıka ulkelemle Tutkı- \e nın ılk etkın sana\ıleşme atıhmlarım 1930 -larda geçen krız donemınde duma ekonomısn le bağlar koptuktan sonra gerçek- leştırdıklerını burada hatırlamakta bır fa\ da olabılıt Aydınlık: Behçet Cantürk'ün katiliBandırmalıoğlu tstanbul Haber Servlsi - Haftalık Aydınlık gazetesı Sapanca'da 1994 yılında olu bulunan uyuşturucu ka- çakçısı BehçetCanturk'u vurarak ol- duren kışının Susurluk dav ası sanık- larından ozel tımcı Ziya Bandırma- lıoğlu olduğunu ıddıa ettı Bugun yayımlanan dergıde Isra- ıl'den alınan Uzı marka ınfaz sılah- lannın donemın Emnıyet Muduru MehmetAğar ıntalımatıylaKorkut Eken e devredıldığı ve daha sonra ıntaz olaylarında kullanılan sılahla- nn yurtdışına gondenldığı ılen su- ruldu Haberde. Canturk ıle başlayan ve Adapazan, Kocaelı, Sapanca uçge- nınde ışlenen "faili meçhul cinayet- lerin" aynı sılahla gerçekleştırıldığı v e aynı olay larda aynı katıllenn tetık- çılık yaptıİdan behrtıldı Aydmlık'ın habennde Canturk cı- nayetıne ılışkın savlar şoyle anlatıl- dı "Behçet Canrurk'un zırhlı aracı, 14 Ocak 1994 günu Bağdat Caddesi Selamiçeşme yakı nlannda arama ya- pan polis ekipleri tarafından durdu- ruldu. Canturk ve şoföru Recep Ku- zu bir başka araca alındı. Can- türk'ünaracındaolanve ozelorgut ile işbirliği yapan Kurt işadamı ıse or- tadan kayboldu. Canturk ve şoföru. Kınltoprak'ta tren istasyonunun he- men yakınındaki Tarık Lmıt"ın ııç kattı koşkune getirildiler. Daha once- den birbirlerini tanıyorlardı. Can- turk'e 300 kilo eroinin nerede oldu- ğu soruldu. Canturk bilmediğini söy- ledi. Ozel orgut e gelen istihbarata gore İstanbuJ'da Avrupa'ya çıkanl- maya hazır 300 kilo 'mal vardı. Bu- nun üzerine Canturk'ten lOOmüyon dolar istendi. Canturk bu kadar pa- rası olmadığını söy ledi. İşkenceli sor- guy u bizzat Fank l mit y aptı. Sonuç alınamadı. Canturk ve Kuzucu, Sa- panca Kırkpınar yakınlanna gotu- rulerek infaz edildi. C anturk, namlu- suna susturucu takılmış İsrail y apımı l zi marka otomatik silahla şakağı- dan tek kurşunla öldürüldu. Tetigi /.i\a Bandırmalıoğlu çekti." Aydınlık dergısının habennde ola- yın ardından Tank Umıt'ın Korkut Eken'e telefonla bılgı verdığı ve " Abiciğim tamam. Bu iş bitti. Çocuk- lan da yolladım. Vok abiciğim bir ku- ruş yok" dedığı ıddıa edıldı Haberde, bu goruşmenın ardından 'çetenin' Ankaraayağının "infazedi- len kisilerden haraç aldığı" sanısıyla Tank Umıt'ten kuşkulandığı ıddıası- na da yer venlerek "Bu kuşku. so- nunda Tank l mifin yok edilmesine kadar vardı" denıldı Haberde Tevri \slan ve yeğenı Şahin \slanın ın- fazlannm da 300 kilo eroın gerekçe- sıyle yapıldığı ve bu olayda Umıt ve Bandırmalıoğlu'nunyanı sıra Ayhan ve Semih adlı ozel tımcılenn de bulunduğu one suruldu G U N D E M MLSTAFABALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Lefkoşa'ya uçarken, konu Kıbns'tan once sandı- ğa geldı Ecevıt once gelınen noktayı ozetledr - 2000'de seçım olsun dedık, kabul görmedı. - O zaman uzatmayalım, kasım-aralıkta seçım olsun dedık, yıne kabul gormedı. - Nısanda karar kılındı Artık seçım havasına gır- dık DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit de Bulent Bey'ı tamamlıyor "Yasa çıktı, artık donulmez." Ardından eklıyor "Baykal 'ın yureğınde ne var, bılsek. " Bulent Ecevıt, hukumetın kendı ıçındekı olağa- nustu uyumunu anlatırken, Rahşan Hanırn devre- ye gırıyor "Bu duzen değışmemelı" Duşuk profıllı hukumet tartışmasıyla bırlıkte ye- nı bır soru daha gundeme gelıyor "Baykal bu hukumete gırer mı?" Ecevıt'ın yanıtı ortada "öfice duşuk profıllı hukumetten vazgeçsın." Sıyasetın ıkı ucunda ıkı sol partı var İş âlemı ve ANAP "Seçım ertelensın" dıyor.. Ecevıt, "Bu aşamada olmaz" dıyor Baykal, "Önennız neymış, once onu görelım" di- yor Baykal'ın yanıtı her yone çekılebılır Baykal şu ya- nıtı verseydı tartışma ortada kalmazdı "Hayır, yola çıkılmıştır Artık donulemez " Bunun yerıne once masaya neyın konulacağını görmek ıstıyor Bu değerlendırmenın Turkçesı şu. "Her şeyı yenıden tartışabılınz " Oyle anlaşılıyor kı yılbaşına kadar koprunun al- tından daha çok sular geçecek Dıleyelım kı, köp- ruye bır şey olmasın Ortam daha fazla sulanırsa sıyasetçılere guven lyıce azalacak Bosna'dan Kıbrıs'a... Hafta başında Kuzey Kıbns Turk Cumhunyetı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın açıkladığı 5 maddelık konfederasyon onensının yankılan surer- ken Kıbrıs'tayız Ecevıt, onerılere gelen olumsuz tepkılere karşın lyımser "ABD ve Batı da aslında gerçeğı göruyor. Ancak dıle getırmek ışlenne gelmıyor" dıyor ve eklıyor "Orneğın Holbrooke akıllı ınsan. Kıbns'ın Bos- na olmadığını anladı Kuzey Kıbns Ya Rum ege- menlığı yok, dedı Bu kadannı soyleyebılırdı." Ecevıt, geçen hafta sonu Bçsna'daydı. Ikı coğ- rafyayı şöyle karşılaştırdı %{&? ' „ U~u l ts - "Saraybosna'dakı durumu gordukten sonra Kıbns Banş Harekâtı'nı daha lyı anlıyofutn Avru- pa'nın, butun dünyanın gozu onunde 300 bın ki- şı öldu Saraybosna topraklan hâlâ savaş devam edıyormuş ızlenımı venyor " Geçen salı gunu benzer karşılaştırmayı şöyle yapmıştık "Balkanlar'da daha çok sınır ısteyen Batı, Kıb- ns'ta oluşmuş sınırı ortadan kaldınn, dıyor." Ecevıt'ın gozlemlerını dınlerken, benım de goz- lerımın onune geçen yıl yaptığım Balkan gezısı gel- dı Saraybosna'nın en guzel yapılarından Mıllı Ku- tuphane'de yakılan bınlerce elyazması kıtap... Yaralı bır ınsan gıbı duran yıkık tanhı yapılar... En acısı da şuydu Saraybosna'nın en yenı yapılan mezariıklardı... Parklarda Nehır kıyısında, tepe eteklennde.. Pangalos'tan Türldye'yc 'işgalci' suçlaması SALZBURG(AA)-\u- nanıstan Dışışlen Bakanı Theodoros PangaJos. Kıb- ns Rum Yonetımı run Av- nıpa Bırlığı (AB) uyelık başvurusunun gayet nor- mal olduğunu savunarak Turkıye ye yonelık "işgal- ci" suçlamasını yıneledı Salzburg'da duzenlenen AB dışışlen bakanlan gay- nresmı zırvesınde gazete- cılenn sorularını yanıtla- yan Pangalos. Rumlar ve Maltalılann AB"ye uyelık perspektıfının 1980'Ienn sonunda tescıl edıldığını one sürerek Malta'nın bu karardan vazgeçmesıne karşın Rumlann uyelık sü- recının devam etmesının gayet doğal olduğunu söy- ledı Kıbns Rum kesimının AB'ye uye adaylar arasın- da bınncı sırada olduğunu soyleyen Pangalos, sıyası bır çozum bulunmadığı takdırde Kıbns'ın "bir par- çası Türk işgannde bağıiD- sız bir devietolarakABüye- si olacağını" savundu Pan- galos, bu durumdan ûzun- tu duyduğunu da kaydettı Ekmekte tartışma sürüyor Poşete 6 selofan' öııerisi BURS\ (Cumhuriyet) - Ekmektekı poşet tartışması surerken Gemlık Sunğı- pek'te yetkılı olan Petrol- Iş ın Bursa Şube Başkanı ts- met Yîğit, ınsan sağhğı açı- sından bu fabnkada uretılen 'selofan'ın ekmek ambala- jında kullanılmasını ıstedı Yıgıt DSP Bursa mılletve- kıllerı Hayati Korkmaz ve Yüksel Aksu'nun da katıldı- ğı basın toplantısında, kamu- oyuna sağlıklı bılgıler ulaştı- nlmadığını savundu Yığıt, petrol bazlı ambalaj malze- melermın 'ekmekpoşeti' ola- rak kullanılmasının ınsan sağlığını cıddı olarak tehdit ettığnıı savundu Yığıt. selo- farun kullanıhnasını ısteme- lennın gerekçelenm de şöy- le aktardı "Selofan, 1983 yı- lından itibaren Sümerbank bunvesinde GemHk Sunği- pek lşlermesi"nde üretilmek- tedir. Gıda, tanm ve tütün iırünleri ambalajlannda kul- laruhuası gereken tek sağhk- lı ambalaj malzemesidir. Av- rupastandartlannagöreüre- tilmektedir.." 6yı bir kişi bildi Sayısal Loto dün çekildi ,4NKARA(AA)- Sayı- sal Loto'nun bu haftakı çe- kılışınde 1 kışı 6 rakamı doğru bılerek 170 mılyar 639 mılyon 885 bın lıranın sahıbı oldu Bu haftakı çekılışte ka- zanan numaralar 7,29,36, 38, 41 ve 42 olarak belır- lendı 5 bılen 235 kışı 677 mıl- yon 745 'er bın lıra, 4 bılen 17 bın 769 kışı 4 mılyon 580 bın hra, 3 bılen 379 bın 528 kışı 415 bın lıra ıkra- mıye almaya hak kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog