Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

5 EYLÜL 1998 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Lacivert - Beyazlılar, Rus temsilcisi Samara'ya ikinci uzatmada boyun eğdi Efes'in nefesi yetmedi (6) Efes Pilsen: 81 Bd Saınara: 89 SALON A\hanŞahenk HAREMLER: Faııh Dala\ Uusrata (an fî; EFES PtLSElN: Drobnjak IvH Hıda\el (6)19 Omer (5)3 Volkan (7)10 \edım (4)0 Uuıat d)13 Huseun(6)Ulfuk(6)P BC. SVMARA: Houston (X)26 Petene\ (5)12 Exam C)17 \te- leschenko (7 )l5 Dolupıhı 16)2 Gıachcı (y9 \{oura\ıe\ (4)0 Maltse\ (5)8 Kıssele\ (4)0 Sa ıtan (4)0 tLK \ ARI: M- •!/ (Efes Pilsen) 5 FAl L: \hlesihenko (44 49ı l.UZ\TM\: 64-64 2.1 7.ATMA: ~2 7 2 ALİ ESER Efes Pilsen tarafından organı ze edılen Uluslararası basketbol tumuvat.ımn2 gununde Efes Pıl sen BC Samara \a ıkı uzatma sonunda yenıldı Rakıbının etkı- lı ovununa karşı ıçenden Drobn- jak v e Hw>eyin «Jısarıdan Hidavet Muratve l fukıleıevapveren t fes Pilsen Rus ekıbıne kdi>ı us- tunluk kuramayınca kar^ıla^ma 64 64 luk skorla uzatmava gıttı l zatmadadakarşılıklasayılar\e yapılan hatalar e>ıt!ığı bozmadı ve 72 72"lık skorla ıkıncı uzat mava geçıldı Bu uzatma de\Te sıne vaptığı halalarla 9 sayı atıp P sa\ı vtyen fctes maçı kasbel tı Son gunde 15 OO'te Iraklıi-BC Samara \e 17 OO'de Efes Pıken- Aul<xlor maçlan o\ nanacak Efes PUsen, sergilediği ayunla izleyenleri şaşırtü. (KEREM K.AÇARLAR) IZLE3NIM / LEVENT Yİ CELMAJN Görünmez Kaza Efes Pilsen dortlu turnuvanın 2 gununde BC Samara'ya ye- nılerek bu kez bızlen şaşırttı Bu bır anlamda Efes ıçın gorun- mez kazaydı Maç oncesı bın çıkıp oncekı gun lyı ve hazır bul- duğumuz Efes Pılsen'ın yenılecegını soylese kımse ınanmaz- dı Ancak 5 gunde 5 maçına çıkan Samara takımından kım- se boyte bır dırenç beklemıyordu Oncelıkle basketbolda pek çok şey bırbırıne bağlıdır Işler lyı grtmeyınce çorap sokuğu gıbı ardı ardına gelır Dun karşısında dışlı ve çok koşan bır ekıp bulan Efes, onlemını daha 5 dakıkada almayı duşundu Bu nedenle Iraklıs maçında olduğu gıbı alan savunmasına geç- tıler Uyguladıkları 2-1 -2 alan savunmasında ortayı yetennce kapatamamalan ve rıbaunt en buyuk sorundu Bu sure ıçen- sınde Efes'ın kararsızlığa duştuğunu soyleyebılınz Çunku 2 uzunla oynadıklart zaman nbaunt aldılar, ancak tempoyu yuk- seltemedıler Yuksek tempo ve fast- break ıçın tek uzuna don- duklerı zaman ıse hem nbaunt problemı hem de eşleşme problemı yaşadılar Pota altındakı nbaunt eksıklığını gıdermek ıçın ıçen gomulunce de hareketlı hucum eden ve açık kova- layan Samara'yı dışandan kontrol edemedıler Dolayısıyla E- fes Pılsen'ın pota altını lyı savanup rıbaunt alma ve fast-bre- ake koşarak rakıbı oyundan duşumne planı ışlemedı Boyle- ce Efes Pilsen set hucumuna mahkûm kaldı kı bunu çozecek anahtar nıtelığınde yetennce sılahı yoktu Efes Pılsen'ın dun- ku yenılgısını hazırlayan en buyuk etken bunlardı 2 devrede sert savunma yapmalan, mudafada çok adam kaçırmalan nedenıyletamolarakyerteşmedı Ufuk'un faul problemıyleer- ken kenara çıkması da takımın hucum gucunu duşuren fak- torlerden bınsı oldu Efes Pılsen'ın dığer bır eksığı rakıp uzun- lar faul problemındeyken ıçenden hucum etmeyerek bu avan- tajı kullanamamasıydı Içenyı yetennce besleyemedıklen gıbı kontrolsuz hucum etmelen, yanlış şut seçımlenne duşmelerı ve alışılmadık basrt top kayıplan hataydı Sanıyoruz Naumos- ki gelınce hucum organızasyonları Saviç gelınce de pota al- tındakı sorunlar duzelecek Ancak Efes Pilsen kendısını pek çok başanya taşıyan alan savunmasını telafisı olmayan maç- lar oncesınde yenıden gozden geçırmelı ve bu savunmanın oturma suresını mınımuma ındırmelı BİfSİCİLİK /ZEKRİfr BİLİMER Balkan Şampiyonası A mıllılerımız, Bulgarıstan'ın Sofya kentıne, Balkan Şampıyonası'nda koş- mak ıçın gıttıler Ata Zorlu, Tunç Çapa, Dr. Avnı Atabek, Ülkan Delikan ve Us- teğmen Atilla Akbıyık'tan oluşan Turk Bınıcılık Mıllı Takımı, Sofya'da açılış mu- sabakasında koştu Yarın sona erecek olan Balkan Şam pıyonası'ndayanşmacılarımızdan lyı de- receler beklıyoruz Son 3 yıldır Balkan- lar'da fırtına gıbı esen mıllıleıımız, ferdı ve takım olarak altın madalyanın sahıbı ol- dular Tunç Çapa'nın Benek, Ata Zoriu'nun Experıment, Dr Avnı Atabek'ın Derek, ÜIKart DelîfcafVın Gr^fJtoz ve Usteğmen Atilla Akbıyık'ın Domıno ısımlı atları ıle katıldıkları 1 40-1 50 cm yukseklığınde- kı yanşmalarda ferdı ve takım olarak ken- dılerıne başanlar dılerız Turkıye'dekı tum yarışmacıların ve at bınenlerın kalbı yarın sızlerie bırlıkte ola cak Bayrağımızı bu yıl da gondere çek- mek uzere yarışacak olan bınıcılerımı- zın, ayaklan atlara duz bassın dılıyoruz Genç bayanlanmız bugün Litvanya önünde Hentbolcıılar fînal arıyor Spor Servisi - Genç Bayanlar A\ rupa Hentbol Şampıyonası'na katılan mıllı takım. grubunda ıkıncı olarak Avru- pa"nın en ıyı 4 takımı arasına gırdı Slovakva'da de\am eden şampıyonada Turkıye, e\ sahıbı Slovakya ve Çek Cumhurıyetı'nden sonra, Macanstan'ı da 31-28 ye- nerek Romanya mıllı takı- mının ardından gnıp ıkıncı- lığını elde ettı ve yan final maçı oynamaya hak kazan- dı Yan fmalde bugün Lıt- vanya mıllı takımı ıle karşı- la;>acak olan Turkıye, bu maçı kazandığı takdırde, Rus>a-Romanyamaçınıngalıbıyle Av- rupa şampıyonluğu ıçın karşı karşıya gelecek Hentbol Federasyonu Asbaş- kanı ve Basın Sozcusu Abdullah Ercan- h, başanlannın rastlantı olmadığını be- lırterek "Hedefımiz fınaT dedı Milli takımımız, yan finalde Litvanya'yı yenerse, Rusya- Romanya karşılaşmasının galibiyle Avrupa Şampiyonluğu ıçin karşı karşıya gelecek. Asbaşkan Abdullah Ercanlı, "Geçeo yıl Dünva Şampiyonası'na katılan kı/la- rımı/ın büyiık çoğunluğunun okuduğu Ankara Cumhuriyet Lisesi, bu yıl Dün- ya Şampiyonu oldu. Avru- pa Şampivonası'na gider- ken.ilkamacınuzyan fina- le kalmaktL Bunu başardık. Şimdiki amacımız final oy- namak. Iiim kadromuz bunun bilincinde" dıye ko- nuştu Beşiktaş galip Öte,yandan Çankaya Be- ledıyesı tarafından düzen- lenen 2 Uluslararası Er- kekler Hentbol Turnuva- sı'nın ılk maçında Beşiktaş, Bulgans- tan'ın Port Burgaz takımını 29-23 yen- dı Ankara Cebecı Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ılk yansını da Sıyah -Beyazlı ekıp 17-9 onde tamam- ladı Plaj voleybolu büyüledi Yaz aylannın en büyiik aktivitesi olmayı başaran plaj voleybolu bu yıl da buyuk hir ilgiyle L/lendi. 4 etaptan oluşan ve I998'in şampiyonlannı ortaya çıkaran 4 etaplık bu /orlu maratonda. gerek bayanlann gerekse erkeklerin ortaya koyduğu mücadele nefesleri kesti. \ll Sport'un organi/e ettiğl Fanta. Burger King ve O1 Neiirin sponsorluğunu yapüğı Vlanyaetabıvla sona eren maratonda. bayanlarda Kbru-Vvlin erkeklerde Vefa, Alp topladıklan puanlaria 1998'in Türkiye Şampiyonu olmayı başarddar. Şinıdi gözier 11- 13 Fylül de yapılacak olan Dünya Şampiyonası Vlanya etabuia çevrildL 32 ulkeden yaklaşık 150 sporcunun mücadele edeceği \lanya ayağında \efa- Vlp, llakan- Serhat ana taModa yer alırken diğer sporculanmu ise elemelere katılacaklar. Boğazda hızgösterisi antrenman rurian ılyı gordu. Istanbul Boğaa'nda tekneleriyle tstinye-Çırağan Saravı arasında antrenman turlan gerçekleştiren vanşmacılar, tstanbullular taraftndan ilgiylc iziendi. Çeşitii ülkelerden toplam 13 takımın katılacağı Dünya Offshore Şampiyonası'nda. bugün Bebek-Yeniköy kıyilan ile Beykoz'da bulunan şamandıralar arasında uzunluğu 1 kilometreyi bulan parkurda. teknekr teker teker start alarak zamana karşı yanşacak ve en süradi 3 ekip ödüle hak kazanacak. Saatte 250 kilometre \aı yapabilen. 15-16 metre u/unluğundaki "katamaran" tipindeki teknelerin ortalama fiyatlan 1,5 milyon dolar. 1250 beygiı gücündeki 2 motorla çahşan tekneler, 2 pilot tarafindan kullanılıyor. (Fotoğrat REUTFRS) Türker, kürekte madalya umudumuz • Spor Servisi - Beşiktaş Kurek Takımı sporcusu Murat Turkeı, Dunya kuıek Şampiyonası nda Turkıye'yı temsıl etmek uzere Almanya'ya gıttı Koin kentmde 6 I' Tylul tanhlennde gerçekleştınlecek Dunya Kurek Şanıpıyona.sı'nda furkıye'yı erkeklerde temsıl edecek olan Murat Iurker, en ıvı dereceyı yapmaya ı,alı>iLağınısoyiedı Eczacıbaşı sezonu açıyor I Spor Servfei - Eczacıbaşı Bayan Volev bol fakımı, 1998-Wsezonunu^E)lül Çarşanıba gunu torenle açacak Fc/acıbaşı Spor Kulubu Tesıslen'nde Kulüp Başkanı Bulent Eczacıbaşrmn da katılacağı açılış torenınde, butun bran^lardakı bayan takımlaıı yeı alacak Eczaubaşı Kulubu Basın Sozcusu Bılgın Peremecı, bugune dek lıgde 1^ şampıvonluk kazanan takımlannın, 1998-99 sezonuna 20 şampıyonluk parolasıyla gıreceğını soviedı Çelik ve Asımgil şampiyon • Spor Servisi- 16 Yaş Turkıye Bınncılığı Tenıs TumuvaM, dun oynanan final maçlanv la sona erdı ENKA Sadı Gulçelık Spor Sıtesf nde oynanan final maçlarında, tek erkeklerde Adana Tenıs Kulübü'nden Fner Gursoy 'u 64, 5-7 ve 6-4'luk setlerle 2 1 venen ENKA Spor'dan Sadık Çelık, tek bayanlarda ıse Ankara Tenıs Kulubu'nden Ayça Gumuşçu'yu 6-^ \e 6- 2'lık setlerle 2-0 yenen Tenıs Esknm Dağcılık Kulubu'den Meıve ^sımgıl şampiyon oldu Mersin İd.Y. galip (Cumhuriyet) - Ikıncı f utbol l ıgi 1 ürup'ta vapılan 4 haftanın ılk maçında Mersin ldmanyurdu. Ga/ıantep Sankospor'u, Fent. Murat ve Akm'ın son 14 dakıkada sığdırdıği gollerle . deplasmanda ?-0 yendı Cünün programı FT1 BOL 2. Lig: S. Grup: 16.00 Ankara Denıırspor-Ag uspoı (C ebecı lnonu), 3. Grup: 17.00 Goztepe A.Ş Pendıkspoı ( \lsaıik.ak) türsak Türkiye Sinetna ve Audio Vituel Kûttür Vakfı EĞİTİM ÇAUŞMALARI PROGRAMI CEM KA HARUN KOLCAK SELDA BAGCAN ve UGUR DIKMEN besteletivle. SINEMANIN REIUKLİ DÜMYASI İLE TAMIŞIIU Yoni Dors Dönemi: 12 Eylül-28 Kasım 98 Cumart«sl gûnlari 14.30-18.30 arası • Dunya Sınema Tarıhı • Senaryo Tasar mı • Sınema Kuramlan ve - Im Çozumlemesı • Turk Sınema Tarıhı • Senaryo Yazım Aşamaları • Sınema Kameralar Objektıfler ve Kadraj • \> ıdeo Kameralarj 0 Smemada Sanat Yonetîmı • Aydınîatma Teknığı • Çekım P'aniarı ve Kamera Hareketien • Smemada Oyunculuk • Sınemada Makyaj • Post produksyon • Sınema Filmınde Kurgu Tekntğı • BırFlmn Vapım Surecı • Fılm Yonetımımn Temel Uketen Gazeted Erol Dcmek Sk. Hanlf Han 11/2 leyoğlu IstanlHJİ Tel*F«ls: (212) 251 67 70 - 244 52 51 - 251 84 İ 1 ÜNtVERStTEYE 1 GİREMEYEN GENÇLER1 2 YILLIK { • Turizm Işletmeciliği* Otel YöneUntl • Profesyonel Tur Operatörlüğü • Bilgisayar, Bifgl tşlem Programcılığı TUDEM EĞİTÎRrt KURUMLARI Halaskargazl Cad. IMo: 2 12 Osmanbey \ .Tel:JO2 1 2) 23O O2 32 / 33 - 234 35 7A 1 Bügisayar 1 Bilgisayarlı Muhasebe 1 tngllizce 'Otelcüik-Turizm 'Barmenlik 'Auto Cad R. 13 ve R. 14 KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. TUDEM EĞİTİM KURUMLARI Halaskargazi Cad. No: 212 Osmanbeyl »Tel: (0212) 230 02 32 / 33 - 234 35 7< özcı nKinm nnnDOiu OTCICJIİK TURIZm mcııcK ıfscsı 1 1998 - 1999 EGITJM YIL.I KAYITL.ARIMIZ BASL.AMIŞTIR. TUDEM EĞİTİM KURUMLARI Halaskargazi Cad. No: 212 Osmanbey Tel: (O21 2) 23O O2 32 / 33 - 234 35 76 T.C. SIVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998 502 Davacı TDÇİ Genel Mudurluğu vekılı A\ukat Alı Çı- men tarafından davalılar Hasan Yılmaz aleyhıne açılan cebn tescıl davasında. Tum aramalara rağmen adresı tespıt edıleme>en davalılar Hasan Yılmaz, llhan \ ılmaz, H Mehmet Yılmaz ve isaYılmaz'ın 3 11 1998 gunu sa- at 09 00"da mahkememızde bızzat hazır bulunmalan ve- ya kendılennı bır vekıile temsıl ettırmelen, aksı takdır- de yokluklannda karar venleceğı hususu teblığ olunur Basın 40810 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETK!NL!KLERj SpYLEŞİÜjMZA GUNU 5 Eytul Cunartes Saa* 18 00-20 00 NAMIK KEMAL BEHRAMOGLU Kıtabını ımzalayacak ve okurlarıyla soyleşecek IstıklalCad (Aksanat karşısı) Taksim Te) 252 38 81/82 Marmara Ünı\ ersıtesı lletışım Fakultesı kımlık kartımı kaybettım hukumsuzdur OZGLR SEZER BAŞSAĞUĞI Vakfımızın kurucu üyesi, dostumuz, ağabeyimiz, güzel ve aydın insan, iyi Bodrumlu İ İSUDİ İLKORUR'u yitirdik. Yakınlarına, Bodrumlulara ve üyelerimize başsağlığı diliyoruz. AKDENİZ ÜLKELERİ AKADEMİSİ VAKFI Çalışma gun ve saatlen tçınde veya dışmda MUHASEBE ve BİLGİSAYAR ÖGRETMENLERİ ARANIYOR Meslekı ve yasal nıtelıklere sahıp ısteklılenn MerKez Muduıluğumuze başvurmaları rıca olunur AMPIYON OZEl DAKTLO SEKREHR VE BILfilSAYAR KÜRSLAR1 Beyîz Mtıa'Paşarıd M 1 Te o^t 3 D 3^ ^ 51 "12 58 Kadıkoy AÜıyol Kusdılı Caddesı 6 3 Tel (0216) 3 >6 11 50 338 08 42 Şışl Abtdeı Humyet C Hasai Sok 15 Tel (0212) 230 90 3~ 234 30 49 Bakırtoy Husrevıye S 18/4 (Mıgros s rası) Tel (0212)561 29 06 571 31 31 ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1997 286 Duruşma Üunu 28 9 1998 Mahkememıze da\acı Çavıralan Malmudurluğu tarafından davalılar Çavıralan ilçesi Çokradan kasabası nufusuna ka>ıtlı Saadettm llbay ve arkadaşlan ale>hıne açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının vapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce. Dava konusu Çayıralan ılçesı Çokradan kasabası Guzyurdu mevkıınde bulunan" 1731 No"lu parselın davalı adına olan tapusunun ıptalı ıle davacı Hazıne adına tescılı davasın- da davah Ça>ıralan ılçesı Çokradan kasabası nufusuna kayıtlı Saadettm llbay adına çı- kartılan teblıgatın teblığ edılemeden ıade edıldığı. yaptrnJan adres araştırmalarmda da adresı tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar \ermek gerekmış olup. adı geçen davalının mahkememızın > ukanda esas numarası yazılı dosyasında duruşma günu olan 28 9 1998 gunu duruşma salonunda butun delıllerı ıle bırlıkte hazır olması, hazır olmadıgı \eva kendısını bır vekıile temsıl ertırmedıfı takdırde vargılamaya vok- luğunda da\am olunarak karar venleceğı hususu 7201 sayılı Teblıgat Yasası'run 28, 29 ve muteakıp maddelen gereğınce ılan olunur 20 7 1998 Basın 37660 NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Cemal Demır tarafından dav alı Mehmet Yavuz aleyhıne mahkememıze açılan davanın yapılan açık jargılamasının venlen ara karan gereğınce, Davacı Cemal Demır Nıksar Şekerbank Şubesı'nden venlme D'2266547 sen nolu 27 7 1998 ke^ıde tanhlı 750 000 000 Tl bedellı çekm ıptalı ıçın dava açmış bulunmak- la hamılıne yazılı olan bu çekı ellennde bulunduranlann ve bu çek uzennde hak ıddıa edenlenn 20 10 1998 tanhınde Nıksar Aslıve Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda bızzat kendısının veya bır avukat tarafından kendısını temsıl ertırmesı, aksı takdırde yokluğunda karar verıleceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 40887
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog