Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 EYLUL 1998 CUMARTE 16 TELEVIZYON GÜNÜN FILMLERI Komik Surat 10.30 ctv Güldürü ©(Funn> Face) - Amerika'nın en ünlü moda dergisi Quality Magazin'i hazırlayan bir ekip yeni kampanyalanna degişik bir mekân arayışı- na girerler. Tası taragı toplayan ekip doğruca bir kitabev ine gıder. Çekim için bir anda dükkânı sa- vaş alanına çeviren ekibin, tesadüf sonucu fotoğ- raf karelerine giren satıcı kızı yıldız yapmaya ka- rar vermesiyle macera da başlar. Yönetmen: Stan- ley Donen. Oyuncular: Audrey Hepburn, Fred Astaire (1957 ABD, 103 dk). 13.15/ Kanal 6 / Kızgın... Ayrıntı yanda Bury Me in... 15.05 TRT 2 Macera <Ov (Bury Me in Niagara) - Dr. Martin Mallory >3^ annesinin cenazesinden sonra sevdiği kadın- la beraber huzurlu bir hayat süreceğini düşünür- ken annesi bir hayalet olarak geri döner ve Niaga- ra Şelalesi'nde tehlikelerle dolu bir macera yaşa- maya başlar. Yönetmen: Dave Thomas. Oyuncu- lar: Jean Stapleton, Geraint W'yn Davies. Yannsız Adam 15.10 atv Dram /^J\ Hapisten çıkan kan davalı biradamın, sürgün O * gıttiği kasabada tanıştığı bir hayat kadınıyla ilişkilerınin trajik öyküsü. Ümit Efekan'ınyönet- tiği fılm; Yeşılçam'ın bitip tükenmeyen konula- rından kan davasmı, kasaba ortamında yenı biryo- rum getirmeden ele alan. iyi anlatılmış bir aşk ve serüven filmi. Başrolîerinde Kadirlnanır, Perihan Savaş. Erol Taş ve Selma Sonat yer ahyor( 1987). Cenaze Töreni 15.20 Kanal 6 Macera ©(The Funeral) - ttalyan asıllı Tempio ailesi, en küçük kardeş Johnny'nin cansız bedeni etrafın- da toplanmış. Sinema çıkışında öldürülen Johnny'nin cenaze töreni öncesınde Ray ve Chez Tempio kati- lin kimliği konusunda fıkir yürütmekteler. Amaçla- n kısa sürede suçluyu bulup içlerindeki şiddeti dışa- nya kusmaktır. Yön: Abel Ferrara. Oyn: Christop- her VValken, Chris Penn. Vincent Gallo, Annabella Sciorra. Isabella Rossellini (1996 ABD, 98 dk). Patron Duymasın 18.15 Shovv TV Güldürü /ÇZ) lşten kovulacaklannı anlayıncapatronlannı ka- ^O' çınp. şirketin yönetimini ele geçiren iki kafada- nn öyküsü. Zeki Alasya'nın yönetmenliğini yapıp Me- tin Akpınar'la başrolü paylastıgı film, ünlü güldürü ikilisinin alışılmış jest ve mimiklerini yineledikleri, fazla savı olmayan eğlenceli bir seyirlik (1985). Kader Bağlayuıca 21.00 atv Duygusal /İ7\ Jckılı gazınoda çıçek satan bir kızla. aynı ye- yfy rın fotoğrafçısının aşk öyküsü. Orhan Aksoy'un yönettigı fılm, sinemamızın birçok kezeğildiği bir konunun degişik oyuncular ve mekânlarda yinelen- mesınden başka bir özeilik taşımıyor. Yapımın baş- rolîerinde Tank Akan, Gülşen Bubikoğlu, ElifPek- taş gibi oyuncular ver alıyor (1976). Mississippi Masala 21.35 Kanal E Duygusal •Oı (Mississippi Masala) - Yönetmenliğini Mira Na- vi/ ır'ın üstlendigı. başrolîerinde Denzel Washıng- ton. Sarita Choudhury. Roshan Seth gibi oyuncula- rın >er aldığı filmde: biri zenci Amerikalı, diğeri ise Hintli bir gencin sevgiyle yücehniş ilişkileri ve ya- . H3dk). 22.001HBB / Kuzey ... Ayrıntı yanda intikam Kapanı 22.10 Kanal D Macera /Ç~\ (Airborne) - Bıll McNeil, federal hükümetin <y yönetimi altındakı birgrup özel ajanın lideri- dir. Ulkelerini korumak için çalışan bu grup. şim- di de Amerikan ondusundan çalınan öldüriicü birkim- yasal virüse karşı dünyayı korumakla görevlendi- rilmiştir. Yön: Julian Grant. Oyn: Steve Gutten- berg, Kim Coates, Torri Hıggüıson, Sean Bean. 22.15 / TRT 1 / Veronique'nin...Aynntı yanda 22.30 / CINE 5 / Büyük ... Ayrıntı yanda Indochine 23.30 TRT 2 Duygusal /fN (Indochine) - Eliane, babasıyla beraberzen- vü' ginliğin kurallan içinde yaşayan mutsuz birka- dındır Tek aşkı ev lat edındiği Vietnamlı bir genç kızdır. Fakat, günün birinde ikisı de aynı adama âşık olurlar v e genç kız evi terk eder. Yön: R'egis Warg- nier. O>TI: Catherine Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan Pham, Jean Yanne (1992 Fransa, 155 dk). Sahte Cennet 00.05 atv Macera (Belo» Utopia) - Daniel Simpson, çok zen- gin bir adam olan Jack Simpson'un oğludur. Daniel, kız arkadaşı Suzanne ile Şükran Günü ye- meğine katılmak için ailesinin Utopia'daki evine gitmeye karar verir. Ancak iki sevgiliyi büyük bir sürpriz beklemektedir.Yön: Kurt Voss. Oyuncu- lar: Alyssa Milano. fce T, Justin Theroux. Sıcak Takip 00.40 interstar Macera /O| (Good Cop Bad Cop) -Eskibır polis olan Ma- VCV ce. hayatını. kefaletle serbest kalan suçlulan izleyerek geçiren bir dedektiftir. Son görevi ise Be- lediye Başkanfnın öldürülen kızının katilini bul- maktır. Yönetmen: David A. Prior. Oyuncular: Ro- bert Hays, David Keith, Pamela Denise Anderson. Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN G \ R AD VO I] Cumnuriyel /1 O7.4 06.00 Hafta Sonu Ezgi- leri 08.30 Türkülerle Merhaba (Handan Sö- ğüt) (Tekrar) 10.00 Tra- fik (Necati Uğurcan) 10.30 Yönetim ve De- ğerlerimiz (Ferudun Kandemir) 11.30 Ikıde Bir (Senem Ertekin) 13.30 Tangonun Öykü- sü (Fehmi Akgün) 14.00 tSaat 13.00'te ve 18.00'de 'ana habef, her saat başı da haber büfteniyayına girecektir. •11.30 Yönetim ve Değerierimiz: Programın bü haftakı konusu "Vizyon". Konuk ise Coca Cola In- san Kaynakları Müdürü Mehmet Önal olacak. •13.30 Tangonun Öyküsü: Fehmi Akgün'ün ha- zırlayıp sunduğu yapımda, tango tarihinde "Ge- dş Dönemi" adı verilen yıllara ait bir müzisyenin; Juan Carios Cobian'ın bestelerine yer veriliyor. •14.00 Bir Türkü Bin Yürek: Leyla Köse'nin bu- günkü konuğu Talip Özkan •19.30 Makrofon: Çağatay Öztürk'ün programı- na konuk olarak Şahin Özer katılıyor. Bir Türkü Bin Yürek (Leyla Köse) 16.00 Bir Erkek Bir Dişi (Ismail Gülgeç) 18.30 Aydın- lanma (llhan Selçuk) (Tekrar) 19.30 Makrofon (Çağatay Öztürk) 21.00 Şıir Dünyası (Turgay Fi- şekçi) 22.00 Engin Evin'le Unutulmayanlar 24.00 KöşeTaşlan (Oya Özarslan) Tel: (0212) 513 80 06 Faks:(0212)513 7719 Müzik eşliğinde şiirsel yolculuk CÜMHUR CANBAZOĞLU iki paralel yaşam. biryüz. Fizik- sel açıdan bırbirine çok benzeyen iki kızdan biri Polonyalı VVeroni- ka (Jacob). diğeri Fransız Vereni- que (Jacob). Kaderleri aynı; ikisi de yetim, ikisınin de muhteşem sesı ve müziğe yatkınlığı var. Birincisi aşk hayatında aradığı- nı bulamayınca riim ilgisini müzi- ğe yöneltiyor. Kalp hastası olma- sına karşın olaganüstü sesini de- ğerlendirebilmek için bir koroya giriyor ve daha ilk konserinde y a- şamını yitiriyor. Yine kalp hastası olan ikincisi ise müziğe veda edip TRT 122.15 Veronique'in ikili Hayatı - La Double Vie De Veronique / Yönet- men: Krzysztof Kieslovvski / Senaryo: K. Kieslovvski, K. Piesi- evvicz / Görüntü: Slavvomir Idziak / Oyuncular: Irene Jacob, Philippe Volter, Aleksandr Bardini, Louis Ducreux, Sandri- ne Dumas / 1991 Fransa yapımı, 92 dakika. yaşamını uzatıyor, hatta aradığı aş- kı da buluyor... Kieslovvski'nin Polonya dışın- da gerçeldeştirdiği bu ilkfilmi(ya- nsı) metafizik çözümlemeleriyle etkileyici. Kieslovvski'nin sinema- sı sizı zor bir ava davet ediyor. Farklı biriletişim istiyorseyırcıden. Sürekli bir gizem, yalnızlık. gön- dermeler altında filmi anlamaktan çok hissetmenizi talep ediyor. Bu yapıtta da anahtar sözcük müzik; bundan başlayarak birbirine benzer iki yaşam arasında şiirsel, hayali yol- culuğa çıkıyor seyirci. Filmi de- ğerlendirirken sembolleri gerçek- çi açılardan değerlendirmeye ça- balamak yerine güzel müzik eşli- ğinde bu ilgınç oyuna katılmak ge- rekiyorbizce... Kieslovvski'nin Malle'in filmi "Hoşçakalın Çocuklar"daki iki dakikalık küçük rolünden etkile- nip seçtiği Irene Jacob, Cannes'da aldığı ödülü hak ediyor. Tüm film boyunca yakaladığı derin oyun- culuk özellikle konserdeki fena- laşma sahnesinde çok üst düzeye çıkıyor. Filmde Weronika'nın söylediği kompozisyonlar, "Decaloglar"ın da müziklerini yazmış olan Zbig- niew Preisner'a ait. Weronika'nın yerine parçalan da soprano Elzbi- eta Towarnicka seslendirmiş. 'Hırsızın kaçtığı, polisin kovaladığı' yapım, yönetmenin başyapıtı sayılabilecek Özellikler taşıyor İlgisiz kalınamayacak bir 'suç destanı' CINE 5 22.30ı Büyük Hesaplaşma - Heat / Yönetmen -Se- naryo: Michael Mann / Görüntü: Dante Spi- notti / Müzik: Elliot Goldenthal / Oyun- cular: Al Pacino, Ro- bert De Niro, Val Kil- mer, Jon Voight, Tom Sizemore, Di- ane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd/1995 ABD ya- pımı, 170 dakika. TV Servisi - "Son Mo- hikan"ın yönetmeni Mic- hael Mann'ın ımzasını ta- şıyan "Büyük Hesaplaş- ma" (Heat), Amerikan si- nemasının iki büyük aktörü- nü bir araya ve karşı karşı- ya getiriyor bu akşam. Senaryoyu da yazan Mann. öykünün eksenine bir hırsızla bir polisi otur- tuyor. Bir yanda, her aynn- tıyı dikkate alarak dakik. ıncelikle planlanmış soy- gunlar düzenleme ustası olan ve demir parmaklıklar ardında uzun yıllar kalan Neill McCauley (De Niro)... Öte yanda ise Los Angeles polis teşkilatının en yaman hırsizlik, ,ve. cinayej: masası dedektifterindeB«flceft, de— neyimli polisi Vincent Han- na (Pacino)... Ve bu ikısi arasında gelişen bir hesap- laşma... Yalnızlığını düstur halıne getirmiş profesyonel suçlu McCauley; Chrıs (Kilmer), Michael (Sizemore) ve N'a- te'den (Voight) oluşan ekı- biyle, Los Angeles'ta ince ince planlanmış soygunlar yapar. Fılm, yüklü miktar- da senetle dolu zırhh bir ara- cın yoldan çevrılmesiyle başlar. Işler sarpa sanp da üç emniyet görevlisi ölünce, polis dedektifi Hanna işe el koyar. Hanna, kendini her türlü duygudan soyutlamış biridir. Ve bundan dolayı, iki evliliği de hüsranla sonuç- lanmıştır. Elindeki veriler- den yola çıkıp suçluların dünyasına bir göz attığın- Robert De Niro ve Val Kilmer gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmde, bütün /amanmı. ko\aladığı suçlu- ların peşinde tüketen Hanna rolündeki VI Pacino, ateşli polis kılığında adeta döktürüyor. da. onlann kanlan. karıla- nnm sevgılılen, başansızlık- ları, düşleri, ıhanet ve kan davalan, Hanna'ya yeterin- ce yol gösterir. Hanna de- dektifleriyle birlikte, McCa- uley ve suç ortaklanna kar- şırsadecc baztlannm-hayat- ta kalacağı, bir savaşa gir- meyehazırdırartık... Savaş alanı ise meleklerin girtik- çe şeytanlara papuçlarını ters giydirdıklerı ürkünç bir suç başkentine dönüşen gü- nümüzün ışıl ışıl Los An- geles'ıdır... Seyirciyi. zengin oyuncu kadrosunun da katkısıyla sa- np sarmala>an "Büyük He- saplaşnıa", Los Angeles'ın gece-gündüz mekânlarında geçen, "hırsızın kaçtığı, polisin kovaladığf bir " k a r a film" dcamı.. Maiiiı ın, \v\ say(ui k<iliiii- manın. farklı sorunlan ve değişimleriy le yaşamını, ka- merasına tıkıştırarak anlat- tığı bu yalın ve içten yapım, yönetmenin başyapıtı sayı- îabilecek özellikler taşıyor. Tabıı Mann'ın başarısı- mn bu boyutlara ulaşmasın- da oyuncuların payını da göz ardı etmemek gerek. Bütün zamanını, kovaladı- ğı suçlulann peşinde tüke- ten, ruttuğunu koparan, kin- dar Hanna rolündeki Al Pa- cino, ateşli polis kılığında atedajdûktürüyor. Gerekti- "ğmde sılalıuid davıanmak- ta duraksamayan, gözü pek, bıçkın ve melankolik çete reisi McCauley rolündeki yıllann Robert De Niro'su da muhteşem!.. Karizmatik De Niro-Pacino'nun yanı sıra yan rollerdeki oyuncu- ların da göz doldurduğu filmde; kansına kör kütük tutkun. kasa açıcı Chris'te Val Kilmer, kaypak laka- bıyla polise ipucu olan Tom Sızemore vd. seçkinleşiyor. Sonuç olarak; Michael Mann'ın, 2 saat 50 dakika- nınsomındaöyküsünü, "I$- te dünya. işte-kuraUaJt vf«:; yasalar; eğer bfu kurallar hiç savılırsa karşılığının da ödennıesi gerekir" açık- lamasıyla noktaladığı "Bü- yük Ht'saplaşma". kuşku- suz ilgisiz kalınamayacak tempolu, sarsıcı oyuncula- rıyla kıvılcımlar saçan bir suç destanı. Kaçırmayın!.. Kanal D 23.50İ Elvis Presley'in yaşamı ve şarkılan ekrana geliyor Rock'n Roll tarihinin 'altın' ismi TV Servisi - Şarkılan, aşklan ve filmlenyle 50'li ve 6O'lı yıllara damgasını vuran Rock müzığının unurulmaz ısmi Ehis Presley. Sezen Cumhur Önai'ın hazırladığı "Rock'n Roll Tarihi" adlı belgesel programla anılıyor. Elvıs Presley'in doğumundan hayatının son anına kadar yaşamöyküsünün yer aldığı programda. ünlü sanatçının sevilen şarkılan ekrana geh>or. ProgTamda aynca Erkin Koray, Erol Büyükburç, Neco, Erkan Yolaç. Fuat Güner, Sina Koloğlu. Kayahan ve "Bulutsuzluk Özlemi" EKıs Presley hakkında görüşlennı açıklayacaklar. Programın akışı içinde Acid Rock, Art Rock, Barok Rock ve Heavy Metal gibi gençlerin benimsedikleri çeşıtlı rock rürlerinden örneklere de yer venliyor. Blues'un ünlü ısmi Ray Charles'ın da parçalannm çalmacağı programda, Carlos Santana da Latin Rock'tan bir örnekle ekrana geliyor. Yonlışyonıtla başlayon aûr HBB 22.0 Kuzey Kuzeybatı - North by Northvvest / Yöne men: Alfred Hitchcock / Oyuncular; Car Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Leo C Carroll, Martin Landau, Jessie Royce Landis Adam Williams / 1959 ABD, 136 dakika. TV Servisi - Roger Thom- hıll (Grant). New York'ta ya- şayan başanlı bir reklam şır- keti yöneticisidır. Bir gün an- nesiyle (Landis) Plaza Otel'in Oak Roora'unda yemek yer- ken, her faninin başma gele- bilecek bir hata işler. George Kaplan'ı arayan bir otel gö- revlisine yanlışlıkla o cevap verir. Bunun üzerine, Philip Vandamm'ın (Mason) başın- da olduğu bir grup yabancı ajan, onu Kaplan sanır. Kaçı- nlır, birkompfoya kurban gi- der, sarhoş araba kullanmak- la suçlanır. Bu kimliği bir tür- lü üstünden atamaz. Sonunda, olduğu söylenen adamı bul- maya kalkıştığında da, çok faz- la şey bildiğini düşünen Van- damm'ın çetesi onu öldürme- ye karar verir. Hithcock, filmin çekimle- rinde gerçek mekânlan kul- lanmış. New York'takı Plaza, Grand Central Station. 20th Century Limited. Rushmore Dağı Ulusal Anıtı, Indıana düz- lükleri. Özetlikle Roger'ın b düzlüklerden birinde tanm uça ğı tarafindan kovalandfğı sah ne mekân kullanımıran en gü zel ömeklennden brri.' "Kuzey Kuzeybatı", yö netmenınin en iyi ışlennden Belkı de Amerikan dönem filmlerinin en ıyisi. Leoraan'n senarvosu, ustanın 1930'luyıl- lardaki fılmlerinden-."39. Ba- samak", "Sabotaj" vt "Gizli Ajan "dan hatıralarla dolu, bir tür derleme. Ama "Kuzey Kuzeybatı", sade- ce onlann bir kanşımı olmak- tan çok uzak. Avn \e çok ke- yıfli bir fılm. içinde ne ister- sen var; heyecan. gerilim. ent- nka, esrar. mizah. Hitchcock, gereken yerlerde işin içıne ko- medı kanştırarak. ölümcül ana kovalamacanın ciddıyetıni za- man zaman keyıfli anlarla "ara'Mamış. Üstadın kara mi- zah duygusu vc romantizmin zamanlaması ve dozajı konu- sundaki yanılmaz sezgisı, bu- rada da kendini göstenyor. Hasta babanın acı gerçekleri ı Kanal 6 13.15 Kızgın Damdaki Kedi - Cat on a Hot Tin Roof - Yö- netmen: Richard Brooks / Oyuncular: Paul New- man, Burl Ives, Elizabeth Taylor, Jack Carson, . Judith Anderson, Madeleine Shervvood, Larry Gates / 1958 ABD yapımı, 108 dakika. TV Servisi -' 'Kjzgın Dam- daki Kedi".çevrildıgi \ılda- ki Amerikan sinema piyasası- nın en çok para kazanan film- leri arasında yer almış. bu ara- da>apımcıfırmaMGlvl'ninen Çpkparagetırea"0Huncuy,a-;, birtürlüyatmaya yanaşmay an homoseksSel eğilımlı oğul Nevvman, rolün fazlasıyla üs- tesinden geliyor. Önceleri mu- nis bir kedi ya\Tusunu andı- ran, daha sonra kızgın bir ke- dd k ı «anltn- mişti. Senaryo yazan olaf başladığı sinemada genellilde kendi yazdığı senaryolan yö- netmeİde tanınan Brooksun senanstJames Poe üebiroyun- dan uyarlayarak sınemaya ak- tardığı fılm, o yıllarda "en iyi film" dalmda Oscar adaylan arasında yer almıştı. Senaryo- nun filme uyarlanmasındakı ustalık sayesinde, oyunda yer alan dramatik çekışmeler ve cinsel gerilimlerfilmdedeken- dini hissettinyor. "Kızgın Damdaki Kedi", kansere yakalanmış bir çiftlık sahibinin mirasını bırakacagı iki oğluna güvenmemesi so- nucuyaşadığı çaresızliği anla- nyor. Filmin tüm özellığı debu iki "yaramaz" çocuğun ki- şiliklerinde ve başlıca rolleri paylaşan Newman, Ives ve Taylor'm çizdikleri başanlı kompozisyonlarda. Kansıyla ,"döşûşüm"ü vepnelttekjba- şansıyla hemen dâdcatlen üze- rine topluyor. Ara sıra karak- ter rollennde görünen Ameri- kalı folk şarkıcısı Jvesdacan- landırdığı başanlı baba tıple- mesıyle perdede ustalığını ka- nıtlıyor. Çaresız baba, kendı ınandı- ğı"gerçeğin" tanımını>apı- yor filmde: "Gerçek, bir sü- rü acıdır, fatura ödemektir, artık sevmediğin kadınla se- vişıuek zurunıia kidmaktır.- Gerçekler, gerçekleşmeyen hayallerdir ve zaten kimse siz ölünceye kadar adınızı gazeteye basmaz..." Başanlı bir melodramdan sınemaya uyarlanan, ustaoyun- cularmkatkılanyla hemen fârk edilen' Kızgın Damdaki Ke- di". yer yer "tiyatro oyunu" olmaktan kendini kurtarama- sa da izlenmeye değer bir film. Tv PROGRAMLARI 07.0OCumartesiSabahi10.00Haberier10.05 Gençlik Evi 11.00 Haberler 11.05 Klıp Saatı 12.00 Haberler 12.05 Okyanus Kızı 12.30 20. Yüzyılın Buyuk Sırları 13.00 Haberler 13.05 Yeni Kure 14.00 Haberler 14.05 Hafta Sonu 15.35 Yerli Film: He- sapGünü 16^5Türkıye2. Ugı Futbol Karşılaşması. Goz- tepe - Pendıkspor (Nakien) 18.55 Plaj Voleybolu 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Sayı- sai Gece 22.15 Yabancı Film: Veronique'in İkili Ha- yat 24.00Günün Getırdıklerı 00.30 Genç Pop 02.30 Ya- bancı Fılm: Zihnimdeki Cinayet04.10Yenı Kure 05.00 Muzık Pınarı 05.30 Yabancı Film (0 312 428 22 30) 08.00Yabancı Film: KüçükAbner09.40 Ad- renaiın Tutkunları 10.40 Konser Salonlanndan 12.10 Baikan TV 13.00 At Oykulerı 13.30 M.A.N.T.I.S. 14.20 Kesışme Noktası 15.05Yabancı Film: Bury Me in Niagara 16.50 Cafe Magazın 17.35 Dıkkat Trafık 18.00 Muzık Korıdoru 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Bir Kelıme Bir Işlem 20.00 Devlet Korolan 20.40 Bılım Tek- noloji ve Biz 21.10 Attılâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yol- culuk 21.30 Hındistan Zamanı 22.00 Gece Bultenı ve In- gılızce Haberler 22.30 Saklıkent Dünya Müziklen Festi- valı 23.30 Yabancı Film: Indochine (0 212 259 72 75). 08.OOTelegun10.OOSevimliRakun10.30Mu-z i k P l n a n 1 1 - 00 Yabancı Film: Paskal'ın Ye- ni Hayatı 12.30 Amator Korolar 13.00 Ulke- ler Coğrafyası 13.45 Okyanus Kızı 14.20 At Yanşları 17.45 Macera 18.10 Muzık Dunyasından 18.50 Beyoğ- lu'nda Gezerken 19.20 Dert/er Bızım Olsun 19.55 Genç Haber 20.00 Klıp Saati 21.30 Ispanya Futbol Lıgı 23.20 Gece Başlarken. 07.00 MEB Açıköğretım Lısesı Ders Programla- n 10.00 THM Ikı Solıst 10.30 TSM Bir Solıst 11.00 Devlet Korolan 11.50 Şarkılar 12.20 Kon- ser THM 13.10 Bir Solıst - TSM 13.40Turkuler 14.10 Da- ğarcık 15.10 TSM-THM Kliplen 16.10 Beraber ve Solo Şarkılar 16.40 Yörelenmız Turkülerimız 17.10 Bir Solıst TSM 17,40 Istanbul Türk Muzıği Günlen 18.45 Yurttan Sesler 19.15 Devlet Korolan THM 19.55Türk Muzıği Ge- celeri 21.00 Dıyanet Saatı 23.00 TSM - THM Kliplen. 10.00 Haberler 10.05 Gençlik Evi 11.00 Haber- ler 11.05 Klıp Saatı 12.00 Haberler 12.05 Yer- li Film: Meytianecinin Kızı 13.00 Haberler 13.05 Filmin Devamı 13.30 Din Sohbetlen 14.00 Haber- ler 14.05 Hafta Sonu15.35 Bogazıçı 16.05 Isteklerınız 16.55Türkıye 2. ügı Futbol Karşılaşması: Goztepe-Pen- dikspor (Nakien) 18.50 Dıyalog 19.20 Tunzm Spotu 19.35lngjlızce ve Almanca Haberler 19.40 SporHaber- leri 20.00 Haberler21.00 Sayısal Gece 22.15 Yerli Film: Kardeş Kurşunu 23.40 Muzık Pınan 24.00 Gunun Ge- tirdıkten 00.30 Dıyanet Saatı 02.30 Beybaba 03.15 Is- teklennız 04.05 Turkıye Mağaraları 04.35 Dıyalog 05.05 Müzik Pınan. 05.20 Yerti Fılm (Tekrar). 08.00 Yabancı Film: Ada- let Peşinde 10.00 Çızgi Fılm: Çıko 10.30 Yerli Film: Ömer Hayyam 12.30 Top 20 13.30 Moda Show 14.30 Yabancı Film: Çılgın Tatil 2 16.30 Yerli Film: Tuzsuz Deli Bekir 18.15 Yerli Film: Patron Duymasın 20.00 Show Ha- ber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yerli Film: Salak Milyoner 23.15 Haber Hattı 23.45 Yabancı Film: Yatak Hi- kâyeleri 01.30 5te 5 02.00 En lyiler 03.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.30Yabancı Film: Sirk 08.45 Çızgı Fılm 09.00 Yabancı Film: Honâo 10.25 Çtzgı Fılm 10.50 Yabancı Film: Fareli Köyün Kaval- cısı 12.10 Dızı: Acıl Servıs 13.00 Ha- berler 13.15 Yabancı Film: Kızgın Damdaki Kedi 15.05 Çızgı Fılm 15.20 Yabancı Film: Cenaze Töreni 17.00 Haberler 17.15 Çızgı Fılm 17.25 Ya- bancı Film: Boksör 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 19.50 Sınemaskop 20.35 Dızı: VVaterfront 21.25 Yaban- cı Film: Aşkta ye Savaşta 23.05 Aşa- ğı Yukan Ibrahim Sadrı 00.10 Gece Haberı 00.30 Yabancı Fılm: Boksor (0 212 284 31 50). 05.25 Kü/tür - Eğitrm 07.10 Yabancı Fılm: Yol- da Şamata 08.40 Yaban- cı Film: Güç Savaşçıları 10.20 Yaban- cı Film: Pecos Bıll'ın Inanılmaz Mace- raları 12.00 Yabancı Fılm: Cadı Kaza- nı 14.05 Yabancı Fılm: Hayal Arkada- şım 16.00 Yabancı Film: Fotoğraftakı Perıler 17.45 Star Portre: Syivester Stallone 18.05 Yabancı Fılm: Günışı- ğı 19.55 Star Portre: Robert De Niro 20.20 Yabancı Film: Bir Oh Desem!.. 22.20 Gala Magazin: Büyük Hesaplaş- ma 22.30 Yabancı Film: Buyük He- saplaşma01.15 Jenteal Rocco'yu Se- vıyor02.35 Baş Başa03.45 Yılın Play- mate'ı Anna Nicole Smıth 04.40 Gü- ney Sahılı Kızları (0 212 225 55 55J. , . , 07.00 Haberier 07.15 Eko- '" nomı 07.20 Sporda Bu- gün 07.30 Gundemdekı- ler (Tekrar) 08.00 Haberler 08.15 Spor- da Bugun 08.30 Gundemdekıler (Tek- rar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Ozetı 09.30 2000'ınOtesi 10.00 Haberler10.05 Motorsports 10.45 Lıfestyle 11.00 Haber 11.10 Basın Özetı 11.20 Portreler 12.00 Haberler 12.05 Krrtık (Tekrar) 12.30 Li- festyle 13.00 Haberler 13.10 7 Gun Spor 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemi 21.00 Haberier21.05 Halıt Kıvanç'la Pa- zar Keyfi 22.05 Futtxıl Coşkusu 2Z30 Bel- gesel: Sımurg 23.10 Lıfestyle 23.20 Port- reler 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 SabahShovvu 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00 Ten Fashıon Cafe 12.00 For Women 1£30 Vi- deone 1100 Fun Party 14.00 VVeekend Vıdeos 15.00Zey- nep 16.00 Pırentıme 17.00 Mega 5'lı 18.00 Lezzet Sa- atı 19.00 35 MM 19.15 Vi- deone 19.30 Mega 20.00 Specıal Vıdeos 20.45 Top News 21.00 Mertle Mertçe 22.00 Non Stop Vıdeos 24.00 Dans Zamanı 02.15 Kanşık Turk Halk ve Sanat Müzığı 05.00Trafik Zamanı (0212 288 75 75). 08.05 Dünya üs- telerı 09.00 Ha- ber Bülteni 09.35 Dünya Listeleri 11.10 Dünya üstelerii 1.35 Dunya Modası 12.10 Dün- ya Listeleri 13.00 Haber Bultenı 13.35 Car & Lrfe 15.05 Dünya Listeleri 17.10 Tıp Dosyası 18.10 Eğitim Kürsüsü 19.35 Dünya Mo- dası 20.00 Haber Bultenı 21.05 Dunya Ustefen 21.35 Yabancı Film: Mississip- pi Masala 23.35 Azizna- me 01.00 Haber Bultenı (0 212 282 51 00). Ş C l V 08.30Aerobık 09.00 Hayva- nat Bahçesı 09.30 Çızgı Fılm Ku- şağı 10.30 Yabancı Rfrn: Komik Surat 12.00 Arabalar ve Motor- lar 12.30 Gençlik Dünyası 13.00 Haber 13.10 Muzık 14.10 Ro- bın'ın Yerı 14.50 Şeref Kursusu 15.40Unıversıte Hastanesı 16.30 Navarra 17.50 £ N.G. 18.40 Şa- ka Tımı 19.00 Klasık Fılm Kollek- sıyonundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Uykudan ön- ce 20.25 Yabancı Film: Ötopik Topraklar 22.00 Gızlı Savaşın Sırları 23.00 ModemAıle 23.50 Spor Haber 00.30 Ürkuten Hış- kü(0 212 282 36 00) i _ _ 06.30 Dillerdeki Şarkılar H T V 07.00 Platın 07.30 Tabalu- * • • w ga 08.00 Marco 08.30 Si- hırlı Çızmeler 09.00 Vıkıngler 09.30 Dizı: Kuçuk Dedektıf 10.30 Wısh Bone 11.10 Yabancı Film: Sakar Ernest Askerde 13.00 Gün Ortası 13.25 Yerli Film: Söz Müdafaanın 15.10 Yerli Film: Yannsız Adam 17.00 A La Luna 17.50 Elıfnağme 19.20 Dızı: Başka Istanbul Yok 20.00 atv Ana Haber20.40SporHaberieri 2050 Ha- va Durumu 21.00 Yerli Fılm: Kader Bag- laymca 22.50 Kayahan Hısar Konseri 24.00 Gece Haberieri 00.05 Yabancı Film: Sahte Cennet 02.00 Platın 02.30 Belgesel: Habercı 03.10Ayşe Özgun Talk Shovv (Tekrar) 04.00 Dillerdeki Şarkılar 05.30 Gecenın Içınden (0 212 655 00 00). 06.00 Huzyra Doğru 06.30 Bir Başka ÂJem 08.00 Dün- den Bugüne 10.00 Asker Postası 11.30 Huzura Dogru 1Z00 Ha- berler 12.15 Sağlık Olsun 13.00 Müzik Çarşısı 15.00 Dönence 16.00 Dızı: De- dektıf Nasn 17.00 Haberler 17.15 Yerli Film: Hayafcm Sana Feda 19.00Ana Ha- ber Bultenı 20.00 Yerli Film: Ates Par- çası 22.05 Orhan Abı Halk Show 23.00 Klas Magaztn 24.00 Gece Bülteni 00.20 Mehtaplı Geceler02.00 Sınan Özen Show 03.00 Muzık 04,00 Belgesel 04.30 Dızi 05.00 Dızi: Zehra Ana (0212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Muzıği 06.30 Belgesel 07.00 Yer Kurdu 08.00 Dragon'un Gücü 08.30 Çız- gi Fılm: Kızıl Baron 09.00 ÇızgiliHarikalar 10.00 Yabancı Film: Old Yeller 11.20 Red Kıd 11.50 Çızgi Fılm: Polis Akademısı 12^0 Zırvedekıler Pop 13.40 S/n- yal 14.20 Batman 15.00 Rambo 15.30 Yerli Film: Çapkın Kızlar 17.30 Robin Hood 18.30 Şafak Vaktı 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Gündemi 20.40 Yerli Film: Şark Bülbülü 22.10 Yabancı Film: Inti- kam Kapanı 23.50 Rock'n Roll Tarıhı 01.30 Haber Sa- atı 02.00 Spor Turu 02.30 Platın 03.00 Türk Sanat Mü- zıği 03.30 Sıgaranın Zararlan (0 212 215 51 11). 07.00 Klıp 07.40 Yabancı Film: Gizli Krallık 09.10 Yerii Film: Kazı Kazan 11.00 Star Top 20 12.30 Yerli Film: Gönül Hırsızı 14.20 Yerii Film: En Büyük Yumruk 16.00Yerii Film: Yavrum 18.00 Yer- li Film: Acıların Çocuğu 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.30 Avrupa Futbol Şampıyonası Türkiye-K.lrlan- da 22.30 Ozcan Denız Talk Shovv 00.20 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Sıcak Takip 02.30 Yabancı Film:Gece- nin S«cağında 04.10Zirve Deften 04.50 Mızrap06.10 Mu- zık... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Alvın ve Arkadaşları 07.55 Çızgi Çocuk Klasiklen 08.40 Genç Ya- •••••• nşçılar 09.15 Çızgi Fılmler 10.00 Haberler 10.15 Çizgı Fılmler 11.00 Mavı Dunya 12.05 Müzık Ku- lübü 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser 16.00 Haberier 16.05 Metronom 17.00 Haberler 17.10 Önce Sağ- lık (Canlı) 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Piknik 22.00 Ya- bancı Film: Kuzey-Kuzeybatı 24.00 Haberler00.30 Ön- ce Sağlık 02.00 Gece ve Muz/k (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çızgı Fılm 09.30 Sigara ve Sağlık lO.OOTrafık 10.30Belgesel 11.00 Ya- bancı Film: Kızgın Damdaki Kedi 13.00 Mu- zık Hattı 14.00 Yabancı Film: VValter Mitty'nin Gizli Ha- yatı 16.00 Zenger Paşa'nın Konukları 18.00 Gülumse 18.30 Cenk Koray ıle 5-10-15 19.30 Flash Haber 20.00 Gerçek Kesrt21.15 Mozaik 23.00 Söz Esnafın 00.15 Ya- bancı Film: Jet Pilotu 02.00 Kapantş (0 212 256 82 82). • 07.30 Opera: Cavallerıa Rustıcana 08.40 PRI/Vı9 Konser: Bob Dylan Special 09.20 Konser: Marvın Gaye 10.10 Belgesel: Kaptan Co- ok'un Seyır Defteri 11.00 Yabancı Film: Sihirii Kılıç 12.50 Genış Açı 13.00 Konser: Bob Dylan Special 13.30 Ope- ra: CavaJlerıa Rustıcana 14.20 Belgeset: Denızlerın Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: San Gennaro Hazinesi 17.10 Konser 17.50 Belgesel: Hayvanlar 18.30 Bam Telı 19.20 Habercı 20.10 Belgesel: Yaşanmış O/kuler 20.50 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Podyumun Büyüsü 22.40 Ma- gazın Vizyon 23.30 Yabana Film: Içimdeki Sır 01.00 Kon- ser (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog