Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Her KİTAP tektirve benzersizdir. KİTAP. TAKSİMSERGÎSALOMDA... IsDklal Caddesı Ateanat karşts Taksm'tstanbu/ Tel (2121252 38 81 Faks 1212612 48 30 umhuriyet İSTANBUL VE ÇF/RESÎNDE S rAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26631 / 150000 TL (KDVynde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 ÇtfLÜL 1998 CUMARTESİ Stendhal, 18. yüzyıl akılcılığıyla romantık bakışı kaynaştıran özgün bir deyiş geliştirmiş; Fransız romanında romantizmle gerçekçilik arasında köprü olmuştur. Toplumu ve tarihsel dönemleri, toplumla çatışan kişilerin yaşam serüvenleri çevresinde, romantizme özgü zengin bir düşlem gücüyle, ama tam bir gerçekçilikle yansıtmıştır. Roman ve oykülerinin kahramanları, bir bakıma, Stendhal'in yaşamında birtürlü gerçekleştiremediği düşlerin ürünleridir. "Stendhal'in büyük romanlannın genç kahrarnanlarmda en çok, içi temiz ve ince bir varlık olmaya özlemi sever kişi." R.M. Alberes KLLTÜR HİZMETİNDE BİR ADIM DAHA STENDHAjL İJALYA HİKÂYELERJ-II Hamdi Varoğlu'nun çevirisiyle. Yazarın bu saptaması, V/v , V/( , Stendhal'in İtalya Hikâyeleri'nin ikinci kitabuıdâ ye'r alan ' uzun öyküsü Castro Başrahibesi'nin kahramanlân '/$ için de geçerli. Montmartre'daki mezarına "Arrigo Beyle, Milanese" (Milanolu Arrigo Beyle) yazdıracak kadar İtalya tutkunu olan Stendhal'den Rönesans İtalyası'nda geçen, coşku ve duraksamalarla örülmüş, tutkulu, "all'italiana" bir aşk öyküsü Castro Başrahibesi... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın 10 aylık hapis cezasının onanmasmı istedi Şeriat kaıdagelebflir• Başsavcı Vural Savaş, Türkiye'de şeriat emellerinin ancak kan ve iç savaş çıkararak gerçekleş- tirilebileceğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, silahlı eylem çağnştıran sözleriyle Sevr'i hortlatmayı amaçladığını kaydeden Savaş, hem bölücü hem de irtica- cı çevreler ile dış güçlere, 'Sizin aradığınız adam benim' imajını vermeye çalıştığım söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: Kimsenin gücü yetmez • Yargıtay'ın cezayı onaylaması FP içindeki dengeleri değiştirecek. Gelecekteki lider olarak görülen Erdoğan'ın siyaset dışı kalması durumunda kendisine destek veren milletvekillerinde bölünme bekleniyor. Erdoğan, Başsavcı'yı kastederek "Hiç kimsenin bir başkasının siyasi geleceğini bitirmeye gücü yetmez" dedi. • 6, Sayfada BTK'nin çalışma bilançosu çıkanldı • Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 28 Şubat 1997"de yapılan toplantısında alınan kararlan izlemek üzere oluşturulan Başbakanlık Takip Kurulu'nun çalışnıalannın bilançosu çıkanldı. Edinilen bilgiye göre 3 bin kamu görevlisi hakkında irtica soruşturması yürütülürken bu faaliyetlere kanştıklan belirlenen 100 personel görevden aynlmak zorunda kaldı. • 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, "halkı din yoluyla kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği" gerekçe- siyle 10 ay hapıs cezasına çarptınlan FP'nin gelecekteki Iıder adaylanndan İstanbul Büyükşehır Beledıye Başkanı Recep Tay>ipErdoğan hakkın- daki karann onanmasmı istedi. Savaş, Türkiye'de şenat emel- lerinin ancak kan ve ıç savaş çı- kararak gerçekleştırilebilece- ğini bıldırerek. Erdoğan'ın sı- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Rusya lideri, atadığı Başbakan Çernomırdin 7 güçlendirmek için değişik mesajlar veriyor Ybltsin çifte taktik peşinde Siyaset hareketlendi Seçim erteleme tartışması • Seçimlerin ertelenmesine ilişkin tartışmalar giderek şiddetleniyor. ANAP, kamuoyunun iki seçimin birlikte yapılmasmı istediğini ileri sürerken DYP-FP cephesi, Yılmaz'ı seçimden kaçmakla suçluyor. Ecevit ise parti olarak belirsizlikten ve kararsızhktan şikâyetçi olduklannı söylüyor. • Türk Sanayici ve îşadamlan Deraeği Başkanı Muharrem Kayhan, seçim konusunda Meclis'in aldığı bir karar bulunduğuna dikkat çekerek "Meclis açıldıktan sonra istikrar programının uygulanmasında nasıl bir tavır izleneceği belli olunca TÜSlAD'm tavn belirlenecek" dedi. • 5. Sayfada KONFEDERASYONLAR SEÇlME KARŞ1 • 7. Sayfada Yapı Kredi Festivali 'nden zengin renkler J* b ^ ömû "f 15 ' hazi '^l ^? 1 ™ llz 1 w -» ° lanndagerçekleşen>eetkinlıklenyuıçı- ne \a\ilan Yapı Kredi Sanat FestivaB'nin ikinci bölümii. bugün Kudsi Erguner'üı 'Lnited Sounds of Kudsi Er- guner' adlı grubuyla AKM'de vereceği 'Sufi ve Caz Müziğinin Bireşimi' konseri\le başlayacak. Festivaün ikinci bölümii müzik. dans,tiyarro,görsel sanariar ve' Yah>a Kemal Sergisi' gibi çok çeşitli dallara uzanıyor. Eylül prog- ramı çerçe\e$inde ise Compania Lirica La Zarzuela Topluluğu'ndan Montreal Caz Balesi'ne, dünyaca ünlü rock topluluğu Iron Maiden'den Fazıl Say'a, cazdan reggae'je farkh müzik türlerini a>ıu potada eriten 'Soul II So- ul'den Barok ustası 'Akademie Für Âfte Musik Bertin'e kadar uzanan zengin bir yelpaze sunuluyor. • Ekonomik krizle sarsılan Rusya'dan çelişkili haberler geliyor. Bir taraftan Kremlin'in Duma'yla uzlaşma hazırlfğı içinde olduğu iddia ediliyor, öte yandan Yeltsin'in muhalefete ödün vermeyen kararlı bir çizgi izleyeceği savunuluyor. • Başbakan Vekili Viktor Çeraomırdin'le dün görüşen Başkan Boris Yeltsin, tek adayının Çernomırdin olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceğini söyleyerek Duma'ya fiilen meydan okumuş oldu. • Yeltsin'in parlamentodaki temsilcisi Aleksandr Kotenkov, Başkan- Duma-hükümet arasında imzalanabilecek üçlü bir uzlaşma anlaşmasının hazırlandığını ve Yeltsin'in muhtemelen pazartesi günü geniş siyasal kesimlerle danışma toplantısı yapacağını açıkladı. • 11. Sayfada HAZİNE MÜŞTEŞARIDİNÇMEN 'Ekonomi krizi aüattı' Fatura halka kesilmeyecek 1 Hazine Müsteşan Yener Dinçmen alınan ekonomik kararlann faturasının halka çıkmayacağını, 1999'da daha büyük borç yüküyle karşı karşıya kalmamak için bu adımlann atıldığını söyledi. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 50'lerde olacağını vurgulayan Dinçmen, "Kriz atlatılmıştır. Ekonomi, sınavı geçmiştir. Dolar almak isteyene al dedik. Rezerv 26 milyar dolardan 22 milyar dolara indi, ama kısa sürede yeniden o düzeye ulaştınnz" dedi. MUSTAfA BALBAYm haberi • 3. Sayfada 'Serbestpiyasa' ateş lıattında • Dünyayı sarsan kriz derinleşiyor ve kriz yönetme biçimi olarak dayatılan, ancak artık sorunlan çözmekten ziyade ağırlaştırdığı düşünükneye başlayan 'serbest piyasa' modeli ve IMF reçeteleri de hızla prestij yitiriyor. ERGtNYILDIZOĞLU Küresel piyasalardakı fırtına bu sefer çabuk ge- çecege benzemıyor. Asya, Rusya krizi derken, Wall Street'te bir 'mini' çöküş yaşandı, arkasın- dan da Latın Amenka'nın en büyük iki ekonomi- si Brezilya ve Meksıka'da kriz derinleşmeye ba§- ladı. Bu sırada ABD ve IMF'nin Meksika krizini örnek alarak birlikte geliştirdikleri acil müdaha- le planının da işlemediği ortaya çıkıyor. M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te IMF KAPATILSIN • 10. Sayfada IMF'YE TEPKİLER ARTIYOR • 10. Sayfada BOŞA KUREK ÇEKME SANATI • BORSA Dün 2637 öncekı 2540 DOLAR ÛDün 276.000 Öncekı 275.600 MARK ODün 159.100 Öncekı 159.500 10. Sayfada ALTIN ûDün 2.545.000 Öncekı 2.480.000 'Enflasyon hesabı yanlış' • Enflasyonun düştüğu yönündeki haberler gazetelerin sayfalannı süslemeye devam ederken uzmanlar yapılan enflasyon hesabınm gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyorlar. Uzmanlara göre Türkiye'de yapılan enflasyon hesabı halkın gerçeğiyle bağdaşrmyor. • 13. Sayfada '2 TEMMUZ LEKESİ SIVAS'I KARARTAMAZ" • 3. Sayfada KESK GENEL KURULU OLAYLI BAŞLADI • 7. Sayfada ÇÎLLERLER'E YENl DAVALAR YOLDA • 7. Sayfada FUTBOL'DA 2000'E İLK ADIM • Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Hükümeti Kim Yönetiyor?.. Tedavi gördüğü hastanede Can Yücel'e "Ne ola- cak bu memleketın hali" diye sormuş doktorlar. Can insan Can Yücel'in, yüce ozanın yanıtı kısa, sa- de ama anlamlı: "Ağn kesici vereceğiz, düzetecek!" Saptamaya acı acı gülelim. Zaten büyük medyamız- la el ele veren devlet yöneticilerimiz hemen her gün "afyon haberlerie" toplumu uyutmayı pek güzel be- • Arkası Sa. 6, Sü. l'de Lazerle güzellik GU1VDEM \ , Artık genç ve güzel görünmek sadece kadınlara f özgü estetik olmaktan çıktı. Günümüzde • erkekler de buna önem verince, yüz estetik i cerrahisinde büyük patlama yaşanmaya başlandı. fAkademik kafite nasıl ölçiilmeli f Çok sayıda tez yöneticiliği bir ölçü olamaz! MUSTAFA BALBAY Ertelemeler. Bugün Climhurİyet'le birlikte Güncel haberler borsasında bir haftadır ekonomi öne geçmişti. Vergi Yasası'nın Rusya'daki krizle yap- tığı işbirliği sonucu borsanın ve bankacılann istediği oldu; öngörülen pek çok vergi-stopaj ertelendi. "Erteleme" bir bakıma hükümet-finans dünyası çekişmesinin de ertelenmesi anlamına geliyor. Bu aşamada, seçimlerin de "ertelenmesi" yeniden gündeme geldi. Artık güncel konu "ertelemeler"... • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog