Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EYLÜL 1998 CUMA HABERLER Otobüs dereye uçtu: 8 ölü • ORDU (Cumhuriyet) - Ordu'nun Gulyalı ılçesınde. "Agatur" fırmasına aıt otobus dereye uçtu Otobus yolculanndan 8'ı olurken 40 kışı de yaralandı Hatalı sollama dun gece yıne facıaya neden oldu Ordu'nun Gulyalı ılçesı Dereağızı mevkıınde hatalı sollama yaptığı belırtılen Ağatur fırmasına aıt otobus, kopruden dereye uçtu l9DK333plakah otobuste 6 yolcu olay yennde, 2 yolcu da kaldınldığı Ordu Devlet Hastanesı 'nde yaşarrunı yıtırdı Yaralanan40 yolcudan 5'ının durumunun ağır olduğu bıldınldı Savcılık tarafından yurutulen kımlık belırleme çalışmalannda, kazada olenlerden 3 'unün, Mehmet Hacı Efendıoğlu (4), Sabıt Akal (50) ve Meryem Şengul (50) olduğu belırlendı Hastanelerdekı yaralılann tedavılen surûyor DTP'nin değerlendirmesi • ANKARA (Cumhuri)et Bürosu)-DTPGenel Başkan Yardımcısı Hamdı Uçpınarlar, Turkıye'nın huzura kavuşması ıçın Başbakan Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu v Çıller'ın sıyasetten çekılmelen gerektığını savunarak sağda ancak o zaman bırleşme olabıleceğını soyledı ANAP: Seçim yapılacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- ANAP Genel -Başkan Yardımcısı Agâh Oktay Guner, dunyadakı ekonomık bunalım nedenıyle seçımlenn ertelenmesı onensıne "Seçım karannı yuce Meclıs almıştır Hukumet hıçbır şekıide halk dalkavuklugu yapmadan ekonomının gereğı neyse onu yapıyor, seçımden hıçbır mahzur doğmaz" dıye karşı çıktı Guner, alınan ekonomık onlemlerle fînans kesımının 900 tnlyon lıralık vergı kûlfetınden kurtulduğunu vurguladı THJAŞ'ın devpi ertelendi • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - TEDAŞ'ın guney bolgesı elektnk dağıtımının Uzanlar'ın denetımındekı ÇEAŞ'a devnnın ertelendığı bıldınldı Enerjı Yapı Yol-Sen Genel Başkanı M Cengız Faydalı "Devır ışlemının ertelenmesı nıhaı hedef değıldır Hedef, ışletme hakkının devnnın onlenmesıdır" dedı TEDAŞ'ın ÇEAŞ'a devredılmesını protesto amacıyla 200'u sendıka u>esı 300 memur, 2 gundur ış bırakma eylemı vapıyordu Baykal 41 çiftin nikah şaMdi • KOC\ELİ(\A)-Izmıt Saravbahçe Beledıvesı'nce buyıl dorduncusu duzenlenen "Duğun Şolenı" CHP Genel Başkanı Denız Ba^kaFin şahıthğınde yann \apılatak Kocaelı'nınplaka numarasından esınlenılerek 41 çıftın nıkâhının kı>ılacağı tören Izmıt Ismetpaşa Stadı'nda gerçekleştınlecek Şölende Kayahan, Nılufer ve Ibrahım Erkal konser verecek Çıftler. düğunden sonra beledıye tarafından bala> ına gondenlecek Banliyö trenmden dereye uçtu • Istanbul Haber Servisi - Bakırkoy'de. banlıyo trenının kapısına asılarak yolculuk eden bır çocuk. tren yolunun uzennden geçtığı dereye duştu Sırkecı-Halkalı sefennı vapan banlıyo trenının kapısına asılarak yolculuk eiığı bıldınlen Mehmet Şahın (14) tren Yenıkapı- Zevtınburnu ıstasyonlan ırasındakı derenın uzenndekı kopruden geçtığı >rada dengesını kaybederek djştu Dere yatağına diştuğu sanılan ve Kuçukbakkalko> Kımsesız Çocuklan Koruma Y-irdu'nda kaldığı belırlenen Şjhın. gece surdurulen ırama çalışmalanna karşm bulunamadı Üç günlük Güneydoğu gezisine dün başlayan Başbakan Yılmaz otoyol temeli attı 'Mafya devlette kök salmış'ÖZCAN GÜNEŞ / BEKÎR ŞAHtS ŞANLIURFA / GAZİANTEP - Şanlıurfa-Gazıantep oto>olunun temelını atan Başbakan Mesut Yılmaz, seçım karannı bır kez daha gozden geçırebıleceklennı belırterek bır yandan kalkınma hamlesını yuruttuklennı, dığer yandan da geçmışte devlet ıçensıne kok salmış mafya çapulculanyla mucadele ettıklennı soyledı Açıiış ve temel atma torenlenne katılmak uzere bazı bakanlarla Şanlıurfa'ya gelen Yılmaz, hukümetın gece-gunduz demeden mıllete hızmet ıçın tum gucuyle çalıştığını soyledı Amaçlannın, onumuzdekı yıl sonuna kadar Turkıye'dekı otoyol ağını 2 bın kılometreye tamamlamak olduğunu belırten Yılmaz şoyle devam ettı "Turkiye'yi huzur içinde 21. yüzyıla taşuna>i ga>e edindik. Eğer uç yıl once bu otoyolun temeli atılmış olsaydı bugün burada olmazdık. Bu hizmetler bizce gecikmiştir. Btzün arzumuz, büriin zoriuklara karşuı bu hizmetlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesidir. Turkive 14 av onceki tabtoya dönmemelidir. Eğer o tablova geri dönersek bu hizmetler olmaz. Bize destek olun. Türkiye gerive gitmesin. L'lkemizi ikrive götiirelim." 'Kalkınma hamlesi içindeyiz' Nızıp-Bırecık otoyolunun temel atma torenınde de Başbakan Yılmaz, "Eğer siyaset yerine boş laflar, polemikler, ağız daJaşian. kavgalar yapıiırsa. siyaset yapayım derken hizmet unutulursa hedeflere vanlması mümkıin değildir. Onun için biz azmltk hükumeti ohnamıza rağmen yaşadığımız bürun bunca tabii afetlere, yurtdışındaki ekonomik krize karşuı Cumhuriyet tarihinde orneği gorulmemiş bir kalkınma hamlesi gerçekleşrirhonız. Bunu vaparken bır vandan işsi/lik. voksulluk, adaletsizlik, hayat pahalılığı ile bir yandan da bizden önceki hükümetler döneminde devletin içine kök salmış mafya denen çapulcularla mucadele ediyonız" dıye konuştu Başbakan Mesut Yılmaz, Şanlıurfa'da Harran Ovası sulamalan 1, 2, 3 ve 4 kısım açılışlannı gerçekleştırdıkten sonra Gazıantep'e geçtı Gazıantep'te bazı temel atma torenlenne katılan Yılmaz. Gazıantep'te Anakent Beledtyesf nce yaptınlan ısale hattı ve antma tesıslennın temel atma torenınde de erken seçım karannı değerlendırdı 'Seçimden medet ummasmlar' Yılmaz, "Erken seçimden çıkar umanlarm hesaplarını bir kez daha yapmalan gerekir. Biz hükümet olarak Meclis'te birlikte aldjğımız karara sonuna kadar bağh kalacağız. Ama eğer bizi bu karara zortayanlar, bizim hükümetimizin yaptığı hizmetleri yeterii görmeyip Türkiye'nin geleceğinı erken seçimde arayanlâr, kararlanndan vazgeçerlerse Türkiye'nin geleceği için, iyiligi için orurup erken seçim karannı bir kez daha degerlendirebiliriz" şekhnde konuştu AVRUPA KOIYSm PARLAMENTEK ««.UM HÜKÜK VE INSAN HAKLARI KOMİSYONU Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk ve tnsan Haklan KomLsyonu'nun gündemi içinde Türkjye'deki insan haklan ihlalleri de var. (Fotoğraf HAT1CE TUNCER) TOPLANTISI İSTANOUl 3 s EYlUl t99D PftRUAIKMTftRY ASSEJHBIY OF THE COUNCIlOF BIROPE HKTtNG OFTHE COMMITTK ON LEGAL AFFMRS AND HUMAN RIGHTS ISTAMBVl 3 s sfPTfHDfB 199» AK Parlamenter Meclisi Hukuk ve İnsan Haklan Komisyonu Toplantısı TKK; IRA ve ETA'dan tehlikeU' Istanbul Haber Servisi - Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu. gerçekleştınien eylemler, bu eylemlerde ele geçen teronstlenn sayısı. kullandıklan sılahlann nıtelığı, kaybedılen guvenlık gûçlen ve yurttaşlar dıkkate alındığında Turkıye'nın hedef olduğu terorun "Kuzej İrianda veya tspanya'da göriilenkrden çok daha şiddetHve yayguı" olduğunun kabul edılrhesı gerektığını behrttı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk ve İnsan Haklan Komisyonu'nun 3 gun surecek olağan aylık toplantısı dun Hılton Otelı'nde başladı Isveçlı Birger Hagard'ın başkanlık edeceğı toplantıda goruşulecek gundem maddelen arasında Refah Partısı'nın kapatılması, tarıkatlann yasadışı faalıyetlen, Turkıye'de yaşanan insan haklan ıhlallen konulan yer aiıyor Toplantının açış konuşmasını Adalet Bakanı Hasan . Denizkurdu yaptı Konuşma:>uida insan hakJan ve terör karşttlığına değınen Denizkurdu, Turkıye'nın terorden en çok zarar goren ulkelerden bın olmasına karşın uluslararası arenada yeten kadar anlayış gormedığını behrttı Denizkurdu, terorle mucadelenın ıster ıstemez insan haklarına bazı kısıtlamalan da bcrabennde getırdığını savunarak. tum ulkelerde benzen uygulamalar bulunduğuna dıkkat çektı Af yasasıyla ılgılı soruyu ıse Denizkurdu " \f. \dalet Bakanlığı'nın gundeminde vok. USP'nin vasa onerUne göre af. parlamentonun f*J -İ vetkisimte. Ancak Meclis açılınca af ' gundeme gelebilir. Ancak ben yine de ozellikle mahkûnı ve tutuklulara seslenerck, iüdalli olmalannı diliyorum" dıye konuştu Haksız tutukluluğa önlem arayışları NECATt AYGIN İZMİR - Haksız tutukla- mayla cezaevıne gıren sanı- ğın beraatından sonra kazan- dığı tazmınat davasında tu- tuklama karannı v eren >argı cın da sorumlu tutulması ıs- tendı Bazı hukukçular Hazı- ne'nın mahkûm oldugu "haksız rutuklanıa" davala- rında vargıcın da cezava or- tak olmasını savunurken ba- zılan da CMUK'un gerektı- ğı gıbı uvgulanması halınde haksız tutukJuluğun ortadan kalkacağını belırttıler Haksız tutuklamava ılışkın ıkı a>n tazmınat davasının sonuçlan yenı tartışmalarya- rattı Haksız yeretutuklu ola- rak 5 5 a> hapıs \atan Şahin Yanat'a 208 mılvon, 7 5 ay hapıs v atan Çelebi Demir e de 190 mılvon lıra tazmına- tın u>gun gorulmesının ar- dından tartışma başladı Ya- nat ve Demır'm avukatı Su- at Çetinkava tazmınatlan az bulup kararlan temv ız ettığı- nı anımsatarak Yargıtav ın mahkemelenn verdıgı karan onaması halınde konuyu \\ - rupa İnsan Haklan Komısvo- nu na gotureceğını behrttı 'Yargıçlar sorumlu olnıair Çetınkava sozlennı şovle surdurdu "Haksız tutukla- ma karan veren >argıçlann da. verdiklan karariardan sorumlu olmalan gerekir. \a- ni tazmınat konusunda Ma- li\e Bakarılığı üe karan veren vargıcın ortak sorumluluğu olmasıgerekmektedir. \vnca haksız tutuklamalann onle- nebilmesL 466 Sayılı Haksız Tutuklama Ta/nıinarı \asa- sı'nın işle\sel haie gelebilme- si,istenen tazmûıat nuktarla- nnın venlmesiyle mumkun olacaknr." t>ÜZ Kuçuradi eğitim komitesi başkanı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - İnsan Haklan Egıtımı Ulusal Komitesi Başkanhğf na Hacettepe Ünıversıtesı ogretım u>elennden Prof Dr İoanna Kuçuradi seçıldı İnsan Haklan Eğitımı On \ ı- lı Ulusal Komitesi, onuncu yıl ılk toplantısını Devlet Bakanı Hikmet Sanıi Tiirk başkanlı- ğmda dun yaptı Yapılan seçım sonucu komıtenın başkan ve- kıllığıne de MılJı Eğıtım Ba- kanhğı temsılcısı Mehmet Dıi- ğencioglu getınldı Dev let Ba- kanı Turk, anayasaya gore de- ğıştıniemevecek ve değıştınl- mesı onenlemeyecek özellığm insan haklanna sa> gı olduğuna dıkkat çekerek. "İnsan haklan- na savgı düşûncesinin verleşti- rilmesindeeğitimin önemli rolû vardır. İnsanlann. valnı/ca ken- di haklannı değil başkalannın da haklannı savunacak şekilde eğhHmesi ve yetiştirümesi gere- kir*' dıye konuştu BM Genel Kurulu'nun. 1995- 2004 vıllannı "insan haklan fğitimi on yıir olarak kabul ettığını belırten Turk, BM'ye uye ulkelenn bu karar çerçevesınde çeşıtlı çaiışmalar yapacaklannı ve ulusal prog- ramlar hazırlayacaklannı anlat- tı Türk, İnsan Haklan Evren- >el Beyannamesı'nın 50 yıldö- numünde bıle insan haklan ıh- lallennınyaşandığını \ebudu- rmnun dunv ada ulaşılan u>gar- lık duzeyı dıkkate alındığında utanç vencı olduöunu v urgula- dı Turk. insan haklan düşunce- sını topiumda va\gınlaştırma çalışmaları çerçeve^ınde ılköğ- retım okullannda. bütün kamu kurum ve kurulu^lannda msan haklan egıtımı verıleceğını, ce- zaev ı personelı ıle cezaevlerın- dekı hukûmlu ve tutuklulann insan haklan konusunda egıtı- leceğını. çeşıtlı vayın kuruluş- lannda msan hakları>la ılgılı ozel programlara agırlık ver- lîeceğım sozlenne ekJedı Birdal davası Emniyet: TİT ulkücu orgütu EVtNGÖKTAŞ ANK.4RA-Emniyet Genel Vfudurlu- ğu. İHD Genel Başkanı Akın Birdal'a suıkast davası ıçın mahkemeve gonder- dığı raporda, Turk Intıkam Tugayı'nın (TIT) 12 Eylul'den once ulkucûlenn çe- kırdek orgutu olduğunu bıldırdı TlT'ın kurucusunun, o donemde solculara kar- şı eylemlerde bulunan ulkucü CengizAy- han olduğu belırtıldı Birdal'a 12 Mayıs 1998 gunu duzenlenen saldın>la ılgılı haklarında dava açılan sanıklann yargı- lanmasına dun devam edıldı Duruşma- ya katılan sanık yakınlan, salonda ger- gın anlann yaşanmasına neden oldular Emniyet'ın raporunda. "Akın Birdal olavina adı kanşan Cengız Ersever guru- bunun. I980öncesivesonrasıTlTorgut- lenmelen ile bir bağının bulunup bulun- madığı tespıt edilememiştir. Ancak. Er- sever liderliğınde oluşturulan grubun mevcut durumu. vapısı, anıacı. evlem ve faalıvederi iribanvla silahlı bir terör ör- gûtıi niteliğinde olduğu kanaatine vanl- mışnr" denıldı Ankara 1 No lu DGM Başkanı M.Or- han Karadeniz. Birdal'a suıkast davası- nın geçen duruşmasında sanıklardan ^C.çngız Ersever. TlT'ı kuranın kendısı OMuğunu ve onlarca mılıtanı eğıttığmı ' rj iten surunce bu örgut hakkında emnıyet- tm bılgı ıstemıştı Emniyet Genel Muduru Necati Bili- can adına Genel Mudur Yardımcısı Er- tuğrul Çakır ımzasıyla onceki gun 1 No'lu DGM Başkanlığı'na gondenlen raporda, 1980 oncesı yaygın şıddet ey- lemlennın yaşandığı donemde sağ-ulku- cu kesımlerde oluşan bazı gruplann ken- dılennı Turk Intıkam Tugayı (TlT) ola- rak adlandırdıklan belırtıldı Raporda Birdal suıkastıne kanştıklan gerekçesıy- le yakalanan v e TlT rumuzunu kullanan kışılenn oluşturduğu grubun tamamı> le yasadışı olduğu, kendı aralannda hı>e- rar^ık bır vapının bulunduğu orgutsel silahlı egıtım gorduklen sahte kımlık ve kod adı kullandıklan, topiumda korku, panık Mndırme, yıldııma ve >urttaşlar arasında kutuplajma varatmayı amaçla- dıklan v urgulandı Birdal a sılahlı saldın duzenleven sa- nıklarla ılgılı açılan davanın dunku du- ruşmasına, Erseverdışında 6 tutuklu sa- nık. avukatları ve mudahıl avukatlarka- tıldı \lahkeme başkanı. duruşma savcı- sı Dilaver Kahveci nın de goruı>une katı- larak guv enlık sorunu gerekçesı> le salo- na ızlej ıcı alınması ıstemını reddettı Ersever'ın bulunmadığı duruşmava, sanık vakınlarının ılk kez katılmasi mah- kemesalonundagergınlıkvarattı Salon- da mudahıl vakınlan ıle a>n a>n yerler- de oturtulan sanık vakınlan duruşma »onraMnda dı>anda Akın Birdal İHD v e basın mensuplarına hakaret ve kufür vağdırdı Sanık >akınlan polısler tara- fından guçlukle DGM'den uzaklaştınldı Duruşma sonra^ında A.bdı Jpekçı Par- kı nda toplanan mudahıl vakınlan Bir- dal ı da aralanna alarak banş yuruvuşu vaptılar Polıs >uru>uşun fazla ıler- lemesıne ızın vermedı BİRBAKIMA SERVER TAINİLLİ Divan ŞiiPi Ustüne Nereden hatırımda kalm/ş o\ab\\\rf > Sanıyorum, Ismail Habip Sevük'un Cumhurı- yef'te yazdığı yazılardan bırındeydı Nâzım Hik- met Rusya'ya yaptığı yolculuklardan bırınde, Ma- yakovski ıle sohbet ederken, unlu şaır, "Nâzım Bey, sızın Dıvan şıınnızın şohretını duydumsa da, fazla ınceleyebılmış değılım örnekler de vererek benı aydınlatırmısınız?" dıye sorar Nâzım Hikmet pek lyı bıldığı bır konuda, Ahmet Paşa'dan yola çıkıp, heryuzyılın seçkın şaırlerını bırerorneklean- latmaya başlar Sıra, 18 yuzyıla gelır O yuzyıiın başlarında, okurlarhatırlayacaklar, Dıvan şıırımızın bır devı olan Nedim varsa, sonlarında da bır baş- ka dev, Şeyh Galib yer alır Nâzım Hikmet, Şeyh Galıb'ın unlu gazellennden bırının yanı sıra, onun Husn-u Aşk'\nüan da bır ıkı ornek verırken, o un- lu dızelerı okur Bır şulesı var kı şem-ı canın Fanusuna sığmaz asumanın Bugunku dıle çevınrsek, "Can (gonul) mumunun oyle bır alevı var kı, ustune fanus dıye gokkubbe- yı geçırsek, o alev ona da sığmaz", dıyor şaır Bunu ışıtır ışıtmez Mayakovskı heyecanlanıp ayağa kalkar "Nâzım Bey" der, "Bugune kadar okuduğum şaırierden hıçbınnde bu tur bır ımge- ye rastlamadım Doğrusu, benım muhayyılem de hıçbırzaman bu boyutlarda genışlemedı Böyle bır şaırı yetıştırmış bır mılletın evladı olarak sızı kutla- nm " Ve elını sıkar Nâzım Hıkmet'ın Ne zaman Dıvan şıırınden soz edılse, bu konuş- mayı hatırlarım Sosyal Yayınlar'da son çıkan Nec- mettin Halil Onan'ın Açıklamalı Dıvan Şıın Anto- toy/s/'nın sayfalannda gezınmeye başlarken de onu hatırladım 1941 yılında Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın yayımladığı kıtabı, hocalarımız tavsıye ettığı ıçın h- se yıllanmdan bılırım Necmettın Halıl Bey gıbı bır uzmanın hazırladığı bu değerlı antolojıyı yenıden okurlara sunmakla Sosyal Yayınlar pek onemlı bır hızmette bulunmuş oluyor Dalıp gıttım sayfalar arasında • Hocam Cevdet Kudret'ın Dıvan şıın konusun- da pek onemlı bır ıncelemesı vardır O şııre yapı- labılecek butun eleştınlerı sıraladıktan sonra, so- zu mezıyetlerıne getırır ve "ışçılık" uzerınde durur Evet, Dıvan şıırınde doğa yoktur, toplum yoktur, hatta insan yoktur, her şey, kalıplaşmış benzetme- lerın arasında kaybolmuş gıtmıştır Ama bır şey vardır işçılık 1 Şıır kı, hangı gerçeklığı anlatırsa an- latsın, enınde sonunda kelımelerle yapılan bır soz sanatıdır, Dıvan şaın, ışte o sanatın ustasıdır ve de ustune yoktur Arapçaya ve Farsçaya fazla bulaş- tığı eleştınsı doğru olsa da, şaır kendı anadılının gu- zellıklennı de savsaklamaz Alınız Nedim'den şu orneği ' Sen bıhaber hayalın ıle gûşelerde biz Ta subh olunca her gece ayş u dem eylenz "' i' Şaır dryor kı, "Sen hıç oralı g i i ^ nın hayaljnle, sabah oluncaya kadar, her gece j;ı- yıda bucakta şarap ıçer, avunmaya çalışınz" "* Sonra koca FuzulTden şu dızeler Eksık olmaz gamımız bunca kı bizden gam alup Her gelen gamlu gıder şad gelup yanımıza Dıyor kı şaır, "Gamımız o kadar çoktur kı, yanı- mıza her neşelı gelen bizden gam alıp gıttığı hal- de bızım gamımız eksılmez" Sonra Nef ı'den şu ornek Ne şeb kı kûyuna yuz surmesem o şeb ölürüm Ne gun kı kametını gormesem kıyamet olur Şunu soyluyor şaır "Hangı gece kapına yuz sur- mesem o gece olurum ve hangı gun guzel boyu- nu gormesem kıyamet kopar" Bır ornek de Şeyhülislam Yahya dan Getırdın ey dıl-ı avare sıneye bır bır Ne turlu gussa vu gam varsa aşına dıyerek Yakınıyor şaır "Ey serserı gonul 1 Ne kadar gam ve keder varsa dosttur dıyerek hepsını toplayıp bağrıma getırdın " Pekı Dıvan şaırı, içinde yaşadığı çağa ve toplu- ma hıç mı eleştırıde bulunmaz'? Bulunmaz olur mu^ 16 yuzyılda yaşamış bır Bağdatlı Ruhî vardır kı Terkıbıbenftnde soyledık- lerı, butun bır Dıvan edebıyatı ıçın yeter O eserınde şaır, yaşadığı topiumda "yukselen değeher"e karşı "kalıcı değerler"\ bır bırsıralar sa- vunur onları, hele yalan ve gosterış adına dın ve ıbadet arkasından gıdenlere demedığını bırakmaz sonunda, kendını alamaz, ne kı çıkar onune du- peduz "yuh" çeker Bır yennde şoyle der Zıkıymet olunca nıdelım cah u celalı Yufanı satan duna hırıdanna hem yuf Şaır dıyor kı, "Para ıle temın edılecek olunca, rut- beyı ve buyukluğu ne yapalım'' Onu satan alçağa da, satın alanına da yuh olsun1 " Bağdatlı Ruhî gunumuzde yaşasaydı kımbılır neier soylerdı, dıye duşunmuşumdur YAZII ORHAN BİRGİT Recai Kutan'lı Fazılet Partısı yonetımı, bır sureden ben yenı bır stratejıyı uygula- mak ıstıyor En azından, partının yenı yuzu- nun nasıl olması gerektığını araştırıyor Bu amaçla toplantılar duzenlenıyor Dunku gazetelenn çoğunda Fazılet Par- tısı'ne yenı ımaj aramak ıçın yapılan Kızıl- cahamam toplantısından aktarılanlar ara- sında Kocaelı Mılletvekılı Necati Çelik, Ga- zıantep Mılletvekılı Nurettin Aktaş gıbı ısımlenn onemlı teşhıslen de vardı Çelık, artık dıncı partı goruntusunden kurtulmak gerektığının altını çızmış, yenı bır goruntu oluştururken, geçmıştekı sıvrı ve rahatsız edıcı uslubun bırakılmasını soyle- mış Aktaş daha da somut bır onende bulu- narak, "Artık utopyaya gore değıl, dunya gerçeklerıne gore polıtıka yapalım Ayak- larımızı yere basalım" demış Hangı dunya goruşunu temsıl ederse et- sın, ayağını yere basmasını bılmeyen siya- set adamının koşayım derken tokezleme- sı kaçınılmaz bırsonuç olduğu ıçın, Nuret- tin Aktaş'ın, partısının yonetıcılerıne yaptı- ğı bu tavsıyenın altını kalın çızgılerle çızmek gerekıyor Fazılet Partısı, sanıyorum bugunku kım- lığı ıle Turkıye'nın en yenı partısı Ama ça- tısı altında toplanmış ve kendılerını ozetle Hangisi Gerçek Yüzleri? "Mıllı Goruş"çu kımlığı ıle tanımlamış olan oncu kadro bızım sıyası arenamızda otuz yıllık eylemlı bır geçmışe dayanıyor O kadro once Nızam Partısı adı ıle are- naya adımını attı Daha sonra Mıllı Nızam Mıllı Selamet, Refah Partı'len bırbınnı ızle- dı Azımsanmayacak kadar kısa bır sureç ıçerısınde once parlamentoda temsıl hak- kı sağlayan daha sonra grup oluşturan kadrolarla, orgutlenme ve koalısyonlarla ık- tıdarlarda soz hakkı sahıbı olunma ışlevle- n başarıldı Hatta, ellı dorduncu hukumette başba- kanhk gorevı de ustlenıldığı halde ıktıdar olunduğu sanılırken bu sıyası kadronun "muktedır" olamadığı ortaya çıktı Bugun gelınen aşamada genye baktıgı- mız zaman o kadroyu oluşturan kımı par- tı onderlerı, oncelıkle yenı bır ımaja gerek- sınme duyma konusunda bırleşıyortar Ve bu yenı ımajın nasıl olması gerektığını araş- tırıyorlar Artık, kanlı mı, yoksa kansız mı ıktıdara gelınmesı gerektığının soylenme donemı- ne değıl baltalan "samımı ya da takıyye gereğı" gommeısteğı partı toplantılarında konuşuluyor Turkıye'nın yenı bır seçım do- nemecıne adım adım yaklaştığı bır sırada butun bu gelışmelerı lyımser gozluklenn arkasından ızleyıp değerlendırmek elbette ozlenılır bır şey olmalı Bazı polıtıkacıların ya da duşunurlerın de soyledığı gıbı, Turk siyaset yelpazesı ıçerısınde uygar Batı ul- kelerının taşıdıgı Hırıstıyan Demokrat Par- tıler ı anımsatan bır oluşum kok salmalı Fazılet Partısı ıçerısınde bır grup belkı de bu tur bır arayışın ıçerısınde Ama hemen soylemek gerekıyor Bugunku tanıtma kımlığı ne olursa olsun bu oluşumun kuruluşundan bu yana taşı- dığı asıl aıdıyet kımlığı ya da soyağacının ad/ "Mıllı Goruş ıse o goruşun sozculu- ğunu duzenlı bır bıçımde yapan organlar vardır Mıllı Gazete bunların başında gelır 26 yıldır duzenlı olarak çıkan bu gazete, Turkıye'de hıçbırsıyası partıde olmayan bır ışlevı yerine getırmekte, Nızam Partısı'nden bu yana o oluşumun bence resmı goruşu- nu temsıl etmektedır Teknolojının ılerlemesı ve televızyon ça- ğının onem kazanması ıle aynı goruş bu alanda da olanaklara sahıp olmuştur Da- hası, bugunku kadrolaşmanın başkabırçok sıyasal orgutte olduğu gıbı değışık uçlan da gazetelenne, televızyon ve radyolarına sa- hıptır Ozetle Fazılet Partısı nın bugunku vıtrı- nındekı sozculer, resmı arayışın dışında ola- bıldığınce ınfıratçı ve yangın korukleyıcı bır yayın polıtıkası ızlemektedırler Unıversıtelerın yenı oğrenım donemıne başlaması surecı ıçerısınde bu ateşleme daha da hız kazanmışa benzıyor Açınız bu gazetelen Fazılet'ın baltalan gommekten soz eden bugunku genel baş- kanının soyledıklerının tam tersıne bılen- mış hamle etmeye hazır tutulan baltalarla ılgılı başlıklar gorursunuz Orneğın dunku "Mıllı Gazefe'Yıın boy- dan boya "Sırp zulmu gıbı" olarak venlen başlığı altında başortulu kız oğrencılerın tahrık edılmelerını amaçlayan haberier, fo- toğraflar, başlıklar, yazılar ve bunları butun- leştıren sayfa duzenlemelerı Akıt'te, "Başortuluye artık ehlıyet de ve- rılmeyecek Sokağa çıkmaları da yasakla- nacak, demelerıne bır adım kaldı" alt baş- lığı ıle bır dızı kışkırtma çabası Ve başka haberier, başka yazılar Insan ıster ıstemez kendı kendısıne so- ruyor Bunların hangısı Fazılet Partısı'nın yenı ı- maj aramasında dayanak olacaktır9 Ya da bır başka bıçımı ıle soruyu surdu- ruyor Eğer bu yayınlar belırlı bır stratejının ge- reğı olarak yurutuluyorsa Fazılet Partısı ça- tısı altında toplananları cıddı bır kamplaş- ma ve o kamplaşmanın sonunda da cıddı bır bolunme tehlıkesı mı beklıyor"? Baltaları gommekten bahsedenler ve battalan bıleyerek salvo yapmak ısteyenler Dıncı partı gorunuşunden kurtulalım Ul- ke gerçeklenne gore polıtıka yapalım dı- yenler ıle bunun tam tersını onerenler Orneklerı ıstedığınız kadar çoğaltabılırsı- nız Çoğaltmak ıstemezsenız, dunku gaze- telerde yenı ımaj arayışı ıçın partılılerın bır- bırlerıne eskıden olduğu gıbı "Selamuna- leykum" dıye seslenmesı yerine "Gu- nay- dın" demesını onerenlerın olduğunu da ha- tırlayarak fazılet curcunasını bır cumlede toplamayı yeğlersınız "Selamunaydın bı- lakıs " Şaka bır yana, Fazılet Partısı'nın kurmay- ları kaplıca kurunu bıtırd/lerse kımlık ara ma sorununu da bır an once sonuçlandır- malıdırlar Faks: 0212 - 6770762 E-Maıl obırgıtfe posta.cumhuriyet.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog