Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EYLÜL 1998 CUM 18 SPOR Fenerbahce 'Federasyon sözünü ;| unuttuf-" • Fenerbahce Genel Sekreteri KöksalÖzbek, , / £ "Federasyondan Türkiye Kupası'na iştirak için söz \ aldık. Af karan federasyonun isteğiydi. Sözlerjnin gereğini yapmalannı bekliyoruz"dedi. HtLMİTÜRKAY Fenerbahce, Futbol Fede- rasyonu'nu topa tuttu. Sa- n-Lacıvertli yöneticiler iki kez topfanan Futbol Fede- rasyonıı"nun Fenerbahce'- nin,afrını gündeme almamasına tepki gösterdıler. Basın sözcüsü Abdullah Ki- ğdı, *aF durumlannın belli olmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu Federas- yon Fenerbahçe'yi uyutuyor. Fenerbahce kimsenin oyuncağı değildir. Haluk Ulu- soy dışarda başka, içerde başka konuşu- yor. Her gün karşımıza çeşitli bahaneler süriiyoriar. Daha önceden toplantılann- da çoğunluk yoktu. Bu kez tam kadro toplandılar ama hizim durumumuz gün- deme dahi gelmedi. Hep bir sonraki top- lantı gösterilerek işimiri çıkmaza soku- vorlar. Ben olumiu kararuı çıkacağını zannetiniyorum*' dedı. 'Sözünü tutmalı' Fenerbahce Genel sekreteri Köksal Özbek ıse 15 Şubat günü göre\ r başına gelmelerinden sonra Federasyon "Ia kar- şılıklı ziyaretlerde bulunduklan, bu sıra- larda başkan Haluk Ulusoy'un kendile- nne af konusunda söz verdigini hatırla- tarak, Federasyon yetkılilerinden verdik- len sözü tutmalannı istedi. Özbek konuşmasına şöyle devam et- ti: "15 Şubat'ta seçildikten sonra Fede- rasy on'la karşılıklı ziyaretler yapük. O SH rada Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıklönü- nıü dolayısıyla Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na iştirakinin yasağının kaldın- lacağını konuştuk ve söz aldık. Şimdi bek- lemedeyiz. Önceki günkü toplantıda yi- ne karar alınmadı. fnşallah bundan son- raki toplantıda alınır ve Türkhe Kupa- sı'na katılınz. Federasvon'un af karan içten gelen isteği>di. Biz de memnun ol- muştuk.Sâzlerinin gereğini yapmalannı bekliyoruz." Lfijy: EyJül ayı zor Öte yandan San-Lacivertlı ekıp önü- müzdeki hafta kendi sahasında oynaya- cağı Karabük maçının hazırlıklanna ek- sik kadrosuyla devam ediyor. Teknik Direktör Löw, başanya ulaş- manın yolunun çalışmaktan geçtiğini belirterek "Hedefîmize ulaşmamız için çaiışmalanmıza aralıksız devam etmek zorundayız. Evlül ayı bizim için maç tra- fiğinin en zor olduğu bir ay Hem lig maç- laruhem de l EFA Kupası'nda Parma iîe oynay acağımı/ 90 dakikalar işimizin ko- lay oimadığını gösteriyor" dedi. Türk Milli Futbol Takımı, tarihinde 8 kez karşılaşttğı ada temsilcisi karşısında yalnızca tek galibiyet alırken 5 kez sahadan boynubükük ayrıldıK.Irlaıula kolay lokma değilSpor Servisi - Mıllı Takım'ın Avrupa Futbol Şampıyonası Eleme Grubu ılk maçında>arm Istanbul'dakarşılaşaca- ğı Kuzey lrlanda. sanılanın tersıne *ko- lay lokma" değıl. Vlıllı takımımız. ^ yıllıktanhınde8kezkarşılaştıği ada temsilcisi kar- şısında. yalnızca tek galibiyet alırke. 5 kez saha- dan boynu bükük aynldı. 2 maç da beraberesonue- landı. Türkiye ıle K.lrlanda mıflı futbol takımla- n, 11 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Tür- kiye. K. lrlanda önünde tek galıbıyetım 1983 yı- hnda Ankara'da almış ve gaiıbiyet golü o dönem F.Bahçeformasmıgıyen Selçuk'tan gelmıştı. Mıllı takım teknik dırektörû Mustafa Denizli K.lrlanda'nın kolay bir ekıp oimadığını belirterek "Rakibimizin gol yollanm kılinVy ip. kontratak fut- bol ve uzaktan atılan şutlarla veıuneveçalışacağız. Sergen >e Tayflın iyileşn. Ancak Tayfun'u riske et- meyebilirim" dedi. Dün lstanbul'a gelen K trlanda'nın teknik direk- törü McManamen ıse çok zor bir grupta yer aldık- lannı söy leyerek "GruptaAlmanya'dan sonra Tür- khe'nin şansı yüksek. Ilk maçınuflTürkheile dep- lasmanda ınnamak istemezdik. Hamı ve Hakan Şükür'ü durdurabilirsek iyi bir sonuç alabiliriz" dedı K.lrlanda. sakatolan Lomas. Jenkinsvc Pe- terson'u Istanbul'a eetırmedı Rüştü \e Abdullah teknik direktör Mustafa Denizli'nin, K.İrlanda maçı önccsi yine kozu olacak. Milli takım teknik direktörü 6-7 oyuncusuna sürekli şans veriyor DenizlVnin vazgeçemedikleri ARIFKIZILYALIN 2000 Av rupa Futbol Şampıyonası Eleme Grubu'ndakı 'açılış' maçını yann Bntanya'nın güçlü temsilcisi Kuzey Irlanda'yla Alı Samı Yen Sta- dı'ndaoynayacakolan(A) Mıllı Fut- bol Takımımızda artık genye sayım başladı. Tüm hesaplar. 1yi başlangıç' üzenne yapılıyor. Kımm oynayacağı ıse henüz bellı degıl. Ancak. 1996'nın Ağustos ayında göreve ge- lıp mıllı takımla bugüne kadar 16 maça çıkan Teknik Direktör Musta- fa Denizli'nin 'vazgeçemediği', 'özeT yada 'puan' maçı demeden mıllı for- mayı verdığı bazı oyuncular var kı onlannoynavacagınaneredevse'ke- sin'gözü ıle bakılıvor. Bunlar kım mı? Abdullah, Rüştü. Alpav Hakan Şükür.Arif, Oğuz.Ta>fun Denizli'nin sürekli olarak >ans ta- nıdığı ve vazgeçemediği ısımlerara- binda ılk sıraAbdullah'm. Hemen her transfer dönemınde adı geçıp. lngı- liz kulüplennı de peşınden koşturan 26 vaşındakı futbolcu. Denizli'nin saha>açıktıgı lömaçın 14'ündefor- magıydi. Abdullah gıbıkalecısi Rüş- tü demıllıtakımındemırbaşlanndan. 16 maçın 13'ünde oyna>an Rüştü, sadece menüsküs amehyatı oldugu dönemdeAv-Yıldızlı formadan uzak kaldı Bu ıkı ovuncuyu zorlavan bir dığer futbolcu ıse 12 maçla Beşiktaş- lı Alpay. FatihTerimdönemındenbu yana sürekli olarak mıllı takımın - 5' numaralı formasını sırtına gıyen Al- pay. sadece kart (jezalısı ve sakat ol- duğu dönemlerdeAy-Yıldızlıekıpten uzak kaldı. Denizli'nin 12 kez şans tanıdı^ıhir dığer oyuncu ıse G.Saray- lı Arif Kendi ekîbınde Hakan Şü- kür'le bırlıkte forma giyen Anf. De- nızh'nın 'en güvendiği' ısımlerden. Denizli'nin orta alandakı bir dığer kozu F.Bahçelı Tayfun. Genç yıldız, 15 maçın 10'unda formayı kapmış. Bu oyunculann yanı sıra 10'ar kez mıllı formayı gıven Hakan Şükür ve Oğuzda mıllı takımın dığer "banko- lan'gibı gözüküyor. Federasyona tepki Beşiktaş'ın Inonu kavgası ASENA OZKAN Futbol Federasyonu'nun İstanbulspor'un bu sezon oynayacağı tüm maçlan İnönü Stadı'na vermesi, Beşiktaş Kulübü'nün yöneticilerini, en çok da başkan Sülevman Seba'yı çıledençıkardı... İstanbulspor'un bu sezon İstan- bul'da oynayacağı maçlan sezon ba- şında Inönü, Ali Samı Yen ve Fener- bahce statJarına serpıştıren Futbol Federasyonu'nun ani bir karar ile tüm maçlan tnönü Stadı'na aktarması, i- kı kuJüp arasındaki gerginlık fede- rasyonun da katılımıyla versiyon de- ğıştırdi. Futbol Federasyonu, P'nci madde'de yer alan, "Hangi statta hangi takımın o\navacağını sadece Futbol FederasNonu belirler" şeklın- dekı ibare ile bu karan alırken Beşik- taşlı yöneticiler de, "Tamam. ancak 49 yıllığına kiraladığımız stata öde- necek kira bedelini de biz belirleriz. Zira 17'nci maddede bu konu ile ilgi- li en ufak bir açıklama yok" şeklinde konuştular. Başkan Seba ıse yaptığı açıklama- da. "Futbol Federasyonu'nun karan- nı duyunca şaşkınlığa uğradık. Fede- rasyon, Gençlik \e Spor Genel VIü- düriüğü ile vaptığımız özel sözleşme- >e tecavüz etti. Türkiye hukuk de\ le- ti. Şimdi Futbol Federasyonu'nun ge- rekceli karannı beklhoruz. Bu karar geldikten sonra 10 gün içinde hukuki yollara baş\uracağız. Futbol Federas- yonu İstanbulspor'un oy nay acağı her maçı İnönü Stadı'na verebilir. ancak 49 y ıllığına kiraladgınuz stattan ala- cağımız geliri beürleyemeyiz. İstan- buispor'un Beşiktaş Kuiübü'ne öde- yeceği kirayı sadece Beşiktaş Kulübü belirier" seklınde konuştu. Beşıktaş'ın y ıldızı DanielAınokac- hi'nrn önümüzdeki haftadan ıtıbaren takımla birlikte antrenmanlara baş- layacağı \e 15 güne kadar formasına kav uşacağı kulüp doktoru Gökhan M t i f d i k l d Lacivert -Beyazlılar, Uluslararası turnuvada Yunanistan ekibini 85-62 yendi Efes Pilsen'cjen Iraklis'e Efes Pilsen: 85 İraklis: 62 SALON: Ayhan Şahenk H.\KEMLER:/ r af//ı Dalav (6). Mustafa Can (6) EFESFİLSE?i:Dmbnjak(8)19, Hidayet (7/17, Ömer (6/6. Volkan (7)9, Sedim (7)12, Murat (5)2, Hüseyın (6)2. Ufuk (H/18 İRAKLİS: Gakis (4)0. Kouvelas (5)4, Gianno- u:akos (6)8. Dmkıns (6)11, Hatzıvretas (5)11, Arabidis (4), Sahar (5)8, Papadopoulos (5)12. Van Dorpe (5)8 tLKYARI: 38-33 (Efes Pilsen) ALt ESER Efes Pilsen tarafından düzenlenen dörtlü basketbol turnuvasının ılk gü- nünde Efes Pilsen Yunanıstan'ın Irak- lıs takımını 2yandaki etkili oyunuyla yenmeyi başardı. Lacıvert-Beyazlı takım 2. devrede etkılı sav unmasının yanında l'fuk, Hi- dayet ve Drobnjak'ın baş.anlı oyunla- n ıle ılk günü galıbıyetle kaparken dı- ğer maçta Autodor. BC Samara'yı 78- 65 yendi. Turnuvada bugün saat saat 17.00'de Iraklis-Autodon 19.00'de E- fes Pilsen-BC Samara maçlan oynana- cak. Tofaş, Türk Telekom'u yendi Öte yandan Bursa'da düzenlenen Uluslararası 4'lü basketbol Turnuva- sı'nda ıse Tofaş. Türk Telekomspor'u 76-69 maglupettı. Ilk van 36-40Türk Telekom'un üstünlüğü ile >onuçlanır- ken karşılaşmanın en skoreroyuncula- n 27 say ı ıleTOFAŞ'lı Rhersve 19 sa- yı ıle Türk Telekom'dan McCullough oldu. Dığer maçta ise Hapoel Jerusa- lem. KK Zagrep'i 71-65 mağlup ettı. BASKET YORUM / AHMET KLRT Suçun Tanımı Profesyonel bir sporcu sahaya ne için çıkar? Elbette kı kazanmak için. Pekâlâ.. O halde.. Kazanmak için sahaya çıkan bir oyuncuyu, kazanmaya 'teşvik' etmek neden suç sayılıyor aniayamadım? Profesyonel Futbol Disıplın Ku- rulu, Inegölsporlu futbolculara 'teşvtk prımi' veren Geb- zespor ve Pendiksporlu yöneticileri cezalandırmış. Gerek- çe: "Müsabakanın sonucundan yararlanmak amacıyla müsabakaya katılan futbolculara galip gelmeleri ıçın maddi yarar sağlamak..." Bu tanıma göre, (örneğin) Rı- zespor-Trabzonspor maçı sonucu üzerine, birçuval unu- na iddiaya gıren ıki fınncıdan birı gelıp "Haydl aslanlarım! Yenın şu Trabzonspor'u, biryıl ekmeklennız bedava" 6e- se suç ışlemış mı sayılacak? İnceleyelım. Burada müsabaka sonucundan yararlan- ma unsuru var; Maddi yarar sağlama unsuru da var. O hal- de suç da var. lyı! 200 milyon ceza ödetin fınncıya. Hat- ta.. Kapatın adamın fınnını! Zaten ekmekleri poşete de koymuyordu o kerata... Şaka bir yana.. haksızlığa neden olmamak için teşvik priminin sınıriarını iyi beliriemek gerekir. Bir yöneticı, ga- lıbıyetinden yararianacağı birtakıma taktik yardım yapar- sa suç değıl; vitamin yollarsa suç değıl; moral verırse de suç değıl; ama üç kuruş prim verirse suç mu olacak? Bence PFDK Inegölspor-Bilecikspor maçında dönen da- lavereyı, "sporahlakına ve centilmenliğe aykırı davranış- ta bulunmaktan" cezalandırabilirdi. Böylece yöneticiler- le futbolcular arasındaki (eğer varsa) çirkın para alışverı- şi cezalandınlmış olurdu; ama bu, 'teşvikprimi' konusun- da kesin bir yargı anlamına gelmezdi... Daha da kötüsü olabilır ve birileri 'teşvik pnmi'rv doğ- rudan doğruya şıke sayabilir. (Eski Futbol Federasyonu üyesi, hukukçu, Beşiktaş'ın hukuk danışmanı Erdoğan Tuncer gibi) Oysa şike, bir müsabakanın sonuçlan üze- rine anlaşmaktır.Yani 'yenın'diyedeğil, 'yen///n'veya 'be- raûere kalın yeter' gibi bir kurgu için sağlanan çıkardır. 'Psikolojik doping' gibi zorlama benzetmelerle teşvik prı- mi alanlan veya verenleri cezandırmaya çalışmak, daha da öteye gidıp, kulüpleri küme düşürmeye çalışmak bü- yük haksızlıklar yaratabilir... Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Haksızlık ararsanız PFDK'nin bu kararının içerisinde bile bulabilirsıniz. PFDK, para veren yöneticilerin yanında Inegölsporlu futbolcula- rı da cezalandırmış. Bunda garip bir şey yok elbette.. a- ma suçun işleniş tarihi ile cezanın verıldiği tarıhe bakınca cezanın Inegölspor Kuiübü'ne verildiği prtaya çıkıyor. Oy- sa, bu çirkin ilişkiyi ortaya çıkartanlar İnegölspor'un yö- neticılen değil mıydi? Neden futbolcular değil de kulüp cezalandırılıyor anlayamıyorum? Tam sezon başında, kontratlı 18 futbolcusuna birden 6 ay ceza verirsen, bu, kulübü kapatmak demektir. Yeni sezonun transfer para- lannın peşınatını almış 18 'ahlak suçlusu' 6 ay tatile çı- karken kulüp sokaklarda futbolcu arayacaktır. Ama.. Du- run bir dakıka. Belkı de eğrısi doğrusuna gelmiştır bu ce- zanın. Mart ayında 'teşvik primi' aldıklarını belirledıkleri futbolcularla temmuz ayında kontrat yenileyen yönetici- lerin kulübü de hak etmiştircezayı: Sporahlakına ve cen- tilmenliğe aykırı davranışta bulunan fırtbolcularrkadroda tutanlar da aynı suçu işlemiş sayılırlar... Bulgaristan'a yenilen erkek milli takımı işi zora soktu Filede hakeme takıldık KERE.VI KAÇARL.4R PAZARCIK-AvTupa Şampiyona- sı 1. Lıg Eleme Grubu'ndakı 4. ma- çında A Erkek \bleybol Mıllı Takı- mımızın Bulgaristan'a 3-2 yenilme- sı üzüntü y arattı. Bugüne kadar oyna- dığı tüm maçlan kaybeden takımımı- zın fınale uzanabılmesı ıçın bu zorlu mücadeleden galip aynlması büyük ölçüdeönümüzüaçacaktı. tlksetdı- şmda ıy ı bir tempo yakalay an v e ma- çı kazanma aşamasına gelen mıllıle- rimizin galibıyetini maçın Romen ha- kemlen engelledı. Voleybol Federasyonu Başkanı Ahmet Gülüm. Bulgarıstan maçını yöneten Rumen hakemler Oprea %e Ududec'i Av rupa Voleybol Konfede- rasyonu'naşikayetedecekleriniaçık- ladı. Başkan Gülüm. ıkı hakemın de taraflı maç y önettiğinı v urguladı. Ay- nca maç için dısiplınsiz hareketlen gözlenen mıllı voley bolcu Gürsel Ye- şiltaş'a da ceza venlecek. Milli takımımı/ın gıkelmnnu galibheteyetmedi. (KEREM JCAÇARLAR) +• ers İZLEINİM / LEVENT YÜCELMAN Efes Eskisi Gibi Dün başlayan uluslararası turnuvaya gitmekteki amacımız. zorlu maraton öncesi Efes Pılsen'in son durumunu görmektı. Gerçi takımın iki önemli temel taşı Naumoski ve Saviç yoktu ancak diğer oyun- cuların hem fizik güçlerı hem de performanslan, sezon öncesi Efes Pilsen'ın yıne çok çalıştığıru ve hazır olduğunu gösterdı. Sezon açılışında Efes Pil- sen bu güçte değıldı. Belli kı Bormio kampı hem oyunculann kondisyonlarını zirveye çıkarmak hem de birlikte oynamanın verdiği uyumu yakalamak açısından son derece faydalı olmuş. Gerçi dünkü rakip, Yunan liginin vasattakımlanndan birisiydi an- cak onlar Efes Pilsen'in kondisyonuna ancak 28 da- kika dayanabildiler. Ilk 15 dakikada pota altını akıl- lıca kullanan Efes Pilsen, karşısında direnen bir ta- kım buldu. Son 5 dakikada Efes Pilsen'in, rakibi bo- ğucu zone presi ve aian savunması 5 sayılık bir avantaj getirdi. 2. yanda Efes Pilsen yardımlaşma- lı ve sert savunma ile rakibe çembere bakma şan- sı dahı vermedı. Buna bağlı hem çalınan toplar hem de ribauntlar tam Efes'in beklediği gibi fast-break- lerie sonuçlanınca hem rakibi 62 sayıda tutmak, hem de kazanmak kolay oldu. Efes Pilsen'de "gözü kara" Drobnjak fizik gücü ve cüssesine rağmen çabukluğunu iyi kullanarak isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Gittiği pek çok takımda kimsenin yüzüne bakmadığı Nedim Dal'ı bu kadar kısa sürede "basketbolcu" yaptığı için Efes Pilsen'i tebrik etmek gerekir. Geçtiğimiz yıl yaptığı basit faulferi devam ettiren Hüseyin'i de küstürmemek, Nedim'i kazanmak kadar önemli. Pivot mevkiinde Saviç de sakatlığı iyileşince sanı- nm hem pota altı müdafasında sorun yaşamaya- caklar, hem de coach Aydın Örs'ün elinde yeteri kadar altematif bulunacak. Kaptanlık sorumlulu- ğunun altına giren Ufuk, yedeklik sendromunu at- latan "ağır işçı" Volkan ve eksiklerini giderme yo- lunda hızla ilerleyen Hidayet çalışkanlıklarıyla ta- kım oyununun vazgeçilmez elemanlan olduklarını kanıtladılar. Naumoski'nin katılımıyla Hidayet ve U- fuk'un gerçek mevkilerinde daha faydalı olacakla- nnı böylece güçlerini tüm maça yayacaklarını belir- telim. Umitler K.İrlanda önünde SporServisi-Cmıt Mıllileı K. lrlanda sınavmda. Avrup, Şampiyonası Eleme Grubı ılk maçında saat 19.00'da Iz mit Ismetpaşa Stadı'nda kar şı karşıya geleeek olan milli lerde hedef galibiyet. Teknil Direktör Raşit Çetiner, IU karşılaşmaların her zamar önemli olduğunu belirterek "Ilk maçunızı kazanmak di- ğer maçlanmıza da daha mo- ralli çıkanz"dedı. Çetiner, Sa- panca'da çok ıyı bir hazırlık dönemı geçırdıklerinı belirte- rek, "K.lrlanda mafina hao- nz, galibivetten başka bir şey düşünmüyoruz. Seyirciyi ma- ça bekliyorum, onhra ihtiya- cunız \ar" şeklınde konuştu. Karşılaşma tnter Star'dan naklen vavımlanacak. Giinün icinden • Hagi'nin cezası aynen kaldı. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu. dün yaptığı toplantıda. Galatasaray Ku- lübü'nün Hagi'nin iki maç- lık cezası konusundakı itıra- zını reddeOi. G.Saraj'Teknik Direktörü f atih Terim. bazı medya organlarında çıkan asılsız haberler nedeniyle kendisıne konuşma yasagı getırdı. Erzurum maçının ha- zırlıklannı süıdüren Galata- saray, dün genç takımla yap- tığı maçı 7-0 kazandı. • Skjvakya'nınbaşkenti Bra- tislava da devam eden Avrupa Genç Bay anlar Hentbol Şam- piyonası'nda Türkiye. Çek Cumhunyetı'm 31-28 yendi • 16 Yaş Türkiye Tenis Bı- rincılıği müsabakalanndatek erkeklerde Sadık Çelik ile Ener Gürsoy, tek bayanlarda ise Ayça Gümüşçü \>e Merve Asımgil finale yükseldi. • Güreş Federas>ODu Baş- kanı Ahmet Ayık. FILA yö- netim kurulu üyelığiae aday - lığını koyuyor. • Profesyonel Futboi Disıp- lın Kurulu. Beşiktaş «C^n- tep maçında çıkan ofaylann yanı sıra ayuı karşılaşmada kırmızı kart gören Alpay'ın dosyasının görüşütoıesinı. belge eksıkligi nedençle sa- lı gününe erteledi. • Istanbulspor'da menüsküs amehyatı nedeniyle 15 gün- dürtakımdan ayn kalan Gra- dün idn • Dün koşulan ftMı nşlarında 1-10-15-3-7^4 kombinesini bilenler 3 milyar 579 milyon 866 binTliı ka- zandılar. TVde Spor 18.50 Inter Star Türkiye - K.lrlanda (Canlı). 17.55.TRT 1 Sankospot - Mersiıtl.Y. (Canlı) . ,>;>. l.KOŞl':F.RıngStar|2). P- Renaıssance (4). PP: Asılhan (3). S Descaf8) 1KOŞU:F LadyAngelaHl), P: Mr. Enc (8). PP: Ogün (3). S:ApplePıe(5). 3. KOŞU: F Kocaman (8), P: Selvı(ll),PP Elmaskız(5),S: BaharyıSıdı(l). 4. KO'ŞL: F Sergfize) (3). P: Karben (7). PP: Kıng OfCapa- docıa(2|,S:Hırçın(l>. 5. KOŞU: F: Muzaffer Çavuş (1). P: Bababekır(3).PP: Baba- baydan(2). S:Zelış(9). 6.kOŞU:F.SüperPaanlı(15). P. Dedektif(13). PP: Sevdenur (5).S: Montana(6),SS:PopS- tar(7). 7. KOŞU: F Şahbatur Ol P. Heybeth 2(1). PP: Kûçüktun- ca(3). S. llter(4). Giinün İkilisi: 7. Koşü: 17. TabelaBahis:15 13 5.6.7. ALTILI GANYAIV 1 8 3 5 2-9 8 3 1 15 7 3 13 GÖRÜŞ / İ STİ N Geçen cumartesı sabahı Fenerbahçe'de bir kez daha "kongre eğlendı". Tarıhinin ılk ek bütçe ta- sansı, muhasıp üyenın butçeden daha ıyı hazırlan- mış, (pembe gözlüklü) ama gene ınandırıcılıktan uzak açıklamalarıyla başladı. Ali Şen donemlerı- nin kıdemli muhasıp üyesı Mehmet Ali Aydın- lar'ın gerekli yanıtları vermesi ve şimdiki muhasıp üyenin (doğal olarak ılk kez duyduğu) bazı gerçek- leri (şaşkın bakışiarla) öğrenmesiyle sürdü. Derken, bir üye elinde olağanustu genel kurula (ek butçe tasansı nam altında) sunulan, bırbırine zımbalan- mış kâğıt parçacıkları ve diğer elinde ezelı rakıp- ebedi dost kulübün yakın geçmişte yapılan olağan genel kurulu için üyelerine gönderdiğı (galiba) yır- mi ikiye yirmi sekız boyutlannda, renklı kapaklı bir ek bütçe taslağıyla kürsüye gelmez mi? Eh. göre- cektiniz vaveylayı... Bırgürültü. (biranlamdatribün edebıyatlı anarşi) bir patırtı, sormayın gitsin. Fenerbahce kongresı bu. isterolağan olsun, ıs- terse olağanustu. Mutlaka eğlenecek. Kürsüye (konusunun gerçekten uzmanı) bir üye geldı. Bir öneri getirdi. Dedı kı: "Ek butçe taslagı hazırianır- ken ufak (ufacık tefecik) hatalarolmuş. Gelin üzüm yiyelim (bağını sormayalım) bağcıyı da dövmeye- lim. Bakın şöyle yapalım: 1.4 trilyon Türkişlira 'dış istikraz' var ya, ışte bu 'dış istıkraz' kalemını 'ol- Çok Parantezli Bir Yazı du da bitti maşallah' nakaratıyla bağış bölümüne oturtalım. Bir de yönetım, gelırden fazla harcama yaparsa aradaki farkı (hangi yasal zoriamayla ola- cağı belirsiz) cüzdanından karşılayacağını (dınsel kıtaba el basarak!) 'taahhüt' etsin (olsun bitsın)." Genel kurul toplantısının yapıldığı Fenerbahce Lo- kantası'nın "fahrenheit"\ seksen beşi bulan salo- nunu görecektiniz. "Bravooo" dıye bağıranlar mı bir sineğin sesi duyuldu. Bu önemli açıklamaya can mı dayanır yahu.) Genel sekreter (özellikle be- nım pek sevdiğim davudi ses tınısıyla): "Yönetimimiz 1.4 trilyonu bağış bölümüne oturtmanız) kabul ediyor. Gider-gelirfarkıysa cep- ten, cüzdandan, bankadan, kasadan, Ankara 'dan, NATO'dan, CENTO'dan, nereden olursa olsun, a- ma bir yerden mutlaka yönetimimiz tarafından Genel sekreter (özellikle benim pek sevdiğim davudi ses tınısıyla): "Yönetimimiz 1.4 trilyonu bağış bölümüne oturtmamzı kabul ediyor. Gider-gelir farkıysa cepten. cüzdandan, bankadan, kasadan. Attkara'dan. NATO'dan, CENTO'dan, nereden olursa olsun, ama bir yerden mutlaka yönetimimiz tarafından karşılanacaktır" dedi. ıstersıniz, (gol olmuş futbol maçındakı taraftar ör- neği) ıki elinin işaret parmağını ağzına sokup üfle- yenler mı ararsınız, avuç ıçlenni birbınne vurup şak- şaklatanlar mı dersınız, hepsı bir arada. (O sırada, başkanın da şöyle bir gerındiğı gözlemlendı.) Bunun üzenne genel sekreter, yerinden (vakur bıredayla) doğruldu. ağır adımlarla kürsüye doğ- ru yürüdü, mikrofona eğildi. (Bir an, uçmakta olan karşılanacaktır" dedi. Haydiıi, gene bir şamata! "Eğlenen Kongre"nm son konuşmacısı elbette (kongre galibi) başkandı. DudaklarındaCmüstete bir) gülücük, emin adımlarla ılerledi. Önce şubat ayında iki ay kadar birlikte çalıştığı, ancak az ön- ce meşhuuur ek bütçe taslağını eleştiren eskı mu- hasıp üyenin (hanı o tarihte geçmiş dönemden gelen borç rakamını 5.7 trilyon olarak açıklayan ve başkan tarafından "dürüst" unvanı ıle taltif edilen üyenin) gözlerınin içine bakarak "Eleştirdiği ra- kamlar kendi döneminindir" dedi. Anılan üyenin gözleri ise başkan "İyi kı ek bütçe önerisini bu adam hazırladı" demedi diye sevinçle ışıldadı. Başkan, başını bu kere kıdemli muhasıp üyelerden (ve de en başarıhlanndan) Mehmet Ali Aydınlar'a döndürdü, Dudağının kenannda (geneomüsteh- zi) gülücük: "Hanginizde Baliç'e 12 milyon Ame- rika Birleşik Devletleh Doları verecekyürek var, ha söylesene, hanginizde var? Jay JayV sız aldınız üç milyon marka, ben sattım 17 milyon dolara." (Derken Aydınlar ayağa kalkar ve "Başkanım, son konuşmacı olmanın avantajını kullanmayın" diye bağınr.) Başkan devam eder: "N'olmuş Murat Ya- kın on dört milyon marka alınmışsa. N'olmuş fut- bolcuların ev kıralarını ve dahı vergilerini de ku- lüp ödüyorsa. N'olmuş..." Bu böyle sürdü. Başkan iyi bir iş yaptı, Aydın- lar'a mıkrofonu verdi, Aydınlar, Yıldınm mestane- lerinin çığırışları arasında Yıldırım'ı yanıtlamaya çabaladı. divan başkanı bir şeyleri oya sundu, top- lantı bittı. Şaka bir tarafa, inanın bana geçen ıcumartesi günü, Fenerbahce Burnu'nda "kongre 'olağanüs- tü' eğlendi".
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog