Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

3© EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER fialata Köprüsü'nün kapakları açridı ! • tstanbul Haber Servisi - Karayollan Bölge Müdürü Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı açıklamada. yeni Galata Köprüsü'nde devam eden onanm çalışmalan nedeniyle dün sabah saat 03.30 ile 06.30 arasmda deneme amacıyla köprünün kapaklannın açıldığım bildirdi. Yılmaz, bu süre içinde Haliç'te bulunan gemilerin geçişine izin verildiğini belirtti. Geçici işçi sopunu çözüm bekJiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral ile başkanlar kurulu üyeleri dün Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ederek 7 Ekim'de işten çıkanlacak 18 bin geçici işçinin sorununa çözüm bulunmasını istediler. Meral, "Sorunu meydanlara inmeden çözelim. Geçen hükümetler döneminde yılda 6 ay çalışan geçici işçiler, bu dönemde 4 ay çalıştınlıyor" dedi. Yılmaz işçilerin haklı olduğunu, sorunun çözümü için Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşeceğini söyledi. Aczmendilere topfcı tahtiye • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara l No'lu DGM, "sindirme, yıldırma ve tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen cumhuriyetin laik düzenini değiştirmek amacıyla oluşturulan örgüte girdikleri" gerekçesiyle yargılanan 128 Aczmendiden tutuklu 59'unun tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. Yargıtay'ın ilk yargılama sonunda verilen karan usul yönünden bozmasının ardından yeniden görülen davada, 5'i gıyabi olmak üzere 11 tutuklu sanık kaldı. AçıköğretJm ' HseleıH kayıtları • Istanbul Haber Servisi - Açıköğretim liseleri ile Mesleki Açıköğretim Programrmn ön kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. tstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Açıköğretim liselerinde kayıt yenileme işlemlerinin, 28 Eylül-9 Ekim arasında yapılacağı ve ilk kayıt için son başvuru tarihinin 9 Ekim olduğu anımsatıldı. Mesleki Açıköğretim Programı için de komisyon çalışmalannın 28 Eylül-2 Ekim arasında, kesin kayıtlann ise 5-9 Ekim'de gerçekleştirileceği kaydedildi. Oral Çalışlar yann DGM'de • İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz yazan Oral Çalışlar, 1993 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan ve PSK lideri Kemal Burkay'la yaptığı söyleşiler nedeniyle Terörle Mücadele Yasası'nın(TMY)8/l. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yann tstanbul 1 No'lu DGM'de yeniden yargılanacak. Soylu çeteci çıktı • SAKARYA(AA)- Sakarya E Tipi Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Yunus Taşkıran'ı yaralayan Abdülkadir Soylu'nun (28) "çete kurmak" iddiasıyla arandığı belirlendi. Soylu, ilk ifadesinde kendisini "siyasi suçlu" olarak tanıtmış; Taşkıran'ı, "Ümraniye Cezaevi'nde görev yaptığı dönemde siyasi suçlulara kötü davrandığı için vurduğunu" söylemişti. Akgün senbest I tstanbul Haber Servisi- Hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı yönündeki bir ihbar üzerine önceki gün gözaltına alınan Nihat Akgün ve 2 kardeşi, diin çıkanldıklan Bakırköy Cumnuriyet Savcıhğı'nca serbest bırakıldılar. Ortaya çıkan bant, MlT'çinin Alaattin Çakıcı'yla samimi ilişkisini sergiliyor Yeni kasette Ataç ismiHaberMerkezi-ANAP'ın ağırtoplanndan Eyiip Aşık'ı milletvekilliğinden ve bakanlık- tan istifa ettiren, eski tçişleri Bakanı Meral Akşener'i zor durumda bırakan ülkücü çete şefi Alaattin Çakıa'nm skandal kasetlerine bir yenisi daha eklendi. Çakıcı'ya diploma- tik kırmızı pasaport sağladığı iddiasıyla hak- kında soruşturma başlatılarak Pekin Başkon- solusluğu'ndan geri çağnlan ve emekliliğini isteyen MtT görevlisi Yavuz Ataç'ın Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmesinin bant kayıtla- n ortaya çıktı. Bazı medya organlanna gönderilen kaset- te, Çakıcı'nın Türkiye'nin aradığı birarkada- şı için Ataç'tan istediği yardımlarla Türk Ti- caret Bankasf nm alımı için Çakıcı tarafindan desteklendiğı bilınen zeytinci Erol Evcil'le yakın ilişkileri dikkati çekiyor. Bant kayıtla- nnın önemli bölümleri şöyle: Ataç: Alo. Çakıcı: Merhaba abi nasılsın. Ataç: Merhaba, sağol, iyiyim. Çakıcı: Ge- çen sana bir arkadaş gelmişti ya hani. Ataç: Evet. Çakıcı: Onun olduğu ülkeden güya dı- şişlerine yazı yazmışlar. Bu adamın hakkın- da bize bilgi; anlıyor musun. Tutuklanaçak- mış diye. Ora da yeterli bilgiyi vermiş. Öyle de bir haber var yani. Ataç: Evet. Çakıcı: Bu ne dereceye kadar şey, bilemiyorum tabii. Ataç: Evet ben de şimdi bir şey diyemeyece- ğim. Olabilir... Evet. Çalaa: Dışişleriyle mi ilişkili bualakadar ettiği adam. Ataç: Hayır, hayır, hayır... Şimdi bu konu orayı alakadar etmez direkt. Şeyden gider, karşılıklı ilgili yerlerden gider. Ama bizimkilerin tam kar- şıtı yok orada. Çalocı: Efendim abi. Ataç: Bazı yerlerde bizimkilerin tam karşılığı yok diyorum. Bizim amcalann tam karşılığı yok. Ama normal olarak dışişlerinden gider. Çün- kü, onlann tabii buradaki şeyleri, görervlile- ri var. Çakıa: Ora isteyebilir mi yoksa ken- di başına. Ataç: Neresi0 ÇakKi: Yani o ar- kadaşm bulunduğu yer. Ataç: Kendi başına istemez, isteyemez daha doğrusu. Çakıcı: Yalnız benim bir arkadaş var ya hani. Benim bir arkadaşımla bir iki defa görüştü. Ataç: Evet. Çalaa: 0 söyledi. Ataç: Evet. Çalaa: Anladın kim olduğunu abi. Ataç: Anladım, anladım, anladım. Olabilir tabii, oradan git- miş olabilir. Çalaa: Onun söylediği şey de- ğil herhalde abi. Di mi abi? Ataç: Boş değil, tabii yani. Ama onlar kendi kendilerine iste- mezler, bir başka yer istemiştir. Çalacı: Bir başka yer, nasıl yani abi. Ataç: Nasıl yani, bizim Içişleri Bakanlığı. Daha açık söyleye- yim sana, bizim tçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bu isteği yapar. Çakıcı: Evet. Ataç: Yani o zaman, şimdi aynı kanal- dan şey yapmak lazım. Ama niye yaptılar, herhalde bunlar gitmeden önce yaptılar bu işi. Gidenler yaptı. yani anlatabiliyor mu- yum. Çalaa: Evet abi. Ama orası da yeterli bilgiyi vermiş. O arkadaş öyle söyledi. Ataç: Karşı taraf mı vermiş. Çakıcı: Yok Türkiye. Ataç: Vermiştir. Çakıa: Demek ki onun pat- ronu, ona öyle söyledi, öyle ya abi. Ataç: Herhalde veya tabii artık onlann yetkilerin- de. Öğrendiler herhalde... Evet. Çalaa: Ya- ni bizle dostluğu arkadaşlığı var diye onlann tezgâhı olabilir mi, ileriye yönelik? Ataç: Valla her şey olabilir yani. Ben arnk pek gü- venmiyorum, insanlara. Ama bunlar zannet- miyorum, bu kadar kısa sürede, buna gir- mezler. Yani onlann öncelikli meselesi değil. Çakıa: Ya öyle bir şey, kötü niyetli olsa de- mez böyle bir şey. Ataç: Söylemez tabii, ni- ye. söylesin ki. Çalaa: Doğru mu diyorum? Ataç: Gayet tabii. Çakıa: Onlan derken bi- zim arkadaşlan kastetmiyorum. Onlann var ya ortaklan. Ataç: Evet. Çakıa: Ortaklan bi- liyorsun yani. Ataç: Evet. Çakıcı: Onlan an- lıyo musun. Bizi kalite olarak tanımadı. Bi- zi şey... Ataç: tyi ya. Ortaklannm işi değil- dir o. Zaten işin sahibi olan ortaklan değil ki kendileri. Çalaa: Evet. Ataç: Içişleri, kendi- leri yani. Ortaklan değil, ortaklan da kendi kendine yapmaz bunu. Çakıa: Şey olsa ne kadar zaman sürer? Ataç: Valla, onlar istedi- ler diye olacak bir şey yok. Ben hiç zannet- miyorum olacağını zaten. Zannetmiyorum, ama öbür taraf da yani karşı taraf suyun öbür yani şey yapabilir. Hoş gözükmek için yapa- bilir yani. Çalaa: Tabii, biliyorum, Yani hoş gözükmek. Dedim yani, ülke menfaatlan in- san hayatından çok daha önemli. Ataç: Ta- bii, tabii, tabii. Ama şimdi bak, bu arkadaşa ben bir şey söylemiştim; buraya gelene. Ya- ni kuzey, güney, doğu, batı meselesi. Onu dikkate almak lazım. Kendilerinin beklediği yerde olmamak lazım. Çakıa: Anlıyorum. Ataç: Daha yani işte ne bileyim, daha renk- li böyle şeyi olan yerler var yani. Orda olmak daha iyi. Çakıa: Aynı çerçeve içerisinde mi? Ataç: Ee tabii yani, orda kalmak mecburiye- ti varsa o taraf daha şey. Onlar yani işte ba- tısı, doğusu. güneyi, kûzeyi meselesi var ya o tarafa yönlenmişler yani. O tarafta, yani şey yapm diye. Çakıa: Anlıyorum. Ataç: Ney- se artık ona göre bir şey olur. Çalaa: Abi var mı bir emrin benden. Ataç: Yok sağol. Çalo- a: Sen onu bir öğrenebilir misin abi. Ataç: Ben gayret edeyim, ama pek kolay değil. An- cak bazen geçiyor işte. Çarpıyor fılan, baki- yim bir gayret edeyim ona. Çalaa: Oldu abi- ciğim öpüyorum seni. Ataç: Sağol, sağol. Çakıcı ile Ataç arasında geçen bir başka te- lefon görüşmesinin bant kayıtlannda da Eze Zeytincilik'in sahibi olan ve Türk Ticaret Bankası'nın alımı öncesinde Çakıcı tarafın- dan desteklendiği ortaya çıkan Erol Evcil ko- nusu görüşülüyor. CHP lideri Baykal; çete, mafya ve yolsuzluklann merkez sağı yakından ilgilendirdiğini söyledi 'Temizlik kampanyası başlabbnah9 İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkanı DenizBaykaL DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 1992 yılında ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı > a "ulusal birtik" konusundaki görüşleri nedeniyle "teşekkür mektubu" yazdığına ilişkin iddialarla ilgili olarak "Sa- yın Ecevit hakhdır. Siyasetçilere pek çok mektup gelir. y a/ılı başvu- ru olur, bunlara da insaniar. kim ol- duğunu bilmeden akıL manbk ve sağduyu çerçevesinde cevap verir- ler. Bu bir siyasi suçlama konusu yapılamaz" dedi. Baykal, CHP'nin hükümete gir- meyeceğini belirterek "Hükümet ömrünfi tamamlamıştır. Seçim takvimi işlemektedir. Gereken amefiyatı halk sandıkta yapacak- ûr" diye konuştu. Baykal. tstanbul Tekstil ve Kon- feksiyon thracatçı Birlikleri (tT- KtB) yöneticileriyle sektörün so- runlanna ilişkin düzenlenen top- lantıya katıldı. Baykal. "Başbakan Mesut Yılmaz'ın istifa etmesi ge- rektiği" yolundaki açıklamalann Baykal, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon thracatçı Birlikleri yöneticilerinin toplanüsma katıldı. anımsatılması üzenne, bu konu- nun önümüzdeki günlerde konu- şulup tartışılacak temel konu oldu- ğunu vurguladı. Siyaseti çeteler ve mafyayla ku- şatılan pek çok ülkede "temizHk" kampanyalannın çok yönlü katkı- larla geliştirildiğini vurgulayan Baykal, çoğu yerde yeraltı dünya- sırun önde gelen kişilerinin açık- lama yaptıklannı ve ortaya belge- ler koyduklannı kaydetti. Bu kişilerin bu açıklama ve iti- raflan adaletin eline düştükleri ve çeşitli duygusal etkiler nedeniyle yaptıklannı belirten Baykal şöyle devam etti: "Toplumun, siyaseün temizlenmesinde en büyük katkı- vı, buolay lann içinde yer alnuş ye- ralnndaki kişilerin ifşaatian sağ- lamışür. Bu. 1 ürkiye'de de böyle olacakür. Yeraltı dünyasında bu- güne kadaretkinliksergilemiş olan herkese, Türkiye'de bir genel te- mizlik kampanyasının oluşhınü- ması koüusunda yapacaklan kat- kuar bakımından ihrjyaç vardır." Baykal, herkesin susması halin- de devletin, yargınm, savcılann gerçeği ortaya çıkarmasının çok güç olacağını da söyleyerek "Ola- naklan değerlendirerek bu konu- da kolektif aydınlanma kampan- yasını birlikte açmahyız" diye ko- nuştu. Yeraltı dünyasının önemli bir şahsiyetinin yaptığı açıklama- nın dikkate alınması, değerlendi- rilmesi gerektiğini savunan Bay- kal, yeraltı dünyasında bulunan ki- şilerin gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olacak bir adım atmala- n durumunda resmi merciler ve siyasetçilerin bu doğrultuda gere- keni yapmalarını istedi. Henüz kendisine herhangi bir kasetin ulaşmadığını belirten Bay- kal, böyle bir kasetin gelmesi du- rumunda büyük bir ciddilikle bu- nun gereğini yapacaklannı kay- detti. Son günlerde ortaya çıkan gerçeklerin merkez sağı yakından ilgilendirdiğini anlatan Baykal; milletin çeteye, mafyaya ve yol- suzluklara bulaşmadığını ve san- dıkta bu işi çözeceğini kaydetti. Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MERTAYNUR Salon yolsuzluğu TBMM'ye boykotlu açılış ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM'nin yeni genel kurul salonun- da yapılacak olan yasama yılı açılış tö- reni DYP'nin boykotuna sahne olacak. FP ise Cumhurbaşkanı Süle\man De- mirel'in konuşmasıyla başlayacak olan yeni yasama yılının ilk toplantısını boy- kot edip etmemeye bugün karar vere- cek. Yeni genel kurul salonunda kulla- nılacak olan otomatik oylama sistemi- nin kullanılabilmesi için milletvekille- rinin parmak izlerini alma işlemi ise sürüyor. TBMM Başkanı HikmetÇetin'in si- yasi parti gruplan ile yaptığı görüşme- ler sonunda açılacağmı ilan ettiği. ya- pımı konusunda usulsüzlük iddialan bulunan yeni genel kurul salonu, Mec- lis'in yann başlayacak olan çalışmala- nnda tartışmalara neden olacak. Par- mak izlerini vermekten kaçınmayan DYP milletveki 1leri bugün yapılacak olan ilk toplantıya katılmayacakJar. DYP Grup Başkanvekili MehmetGöz- lükava, "İlk günkü çahşmalara kabl- mayacağız. Ama, bu ı\Ieclis'e ya da Cumhurbaşkaru'na sa> gısızlık anlamı- nı taşımıyor. Biz yalnızca yolsuzluğu protesto ediyoruz. Diğer günler de pro- testo edip etmeyecegimia aynca kara- ra bağlayacağız" dedi. Ancak, DYP'nin daha sonraki gün- lerde Meclis çalışmalanna katılacak- lan öğrenildi. FP'nin ise yenilenen TB- MM Genel Kurul Salonu'na girip gir- memeye bugün karar vereceği bildiril- di. FP Başkanlık Divanı'nın bugün toplanarak durum değerlendirmesi ya- pacağı ancak bu değerlendirmede, ge- nel kurul salonu ile ilgili yolsuzluk id- dialannın yargıya ulaştığı ve milletve- killerinin daha rahat bir ortamda çalış- ması için protestonun bir anlam ifade etmeyeceği görüşünün ağırlık kazan- ması bekleniyor. TBMM Başkanı Çetin de yann ak- şam yeni yasama yılının başlaması do- layısıyla bir resepsiyon verecek. Re- sepsiyona, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ile birlikte DYP lideri Çiller dışındaki liderler ve çok sayıda milletvekilinin katılması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi kampanyalara ilişkin iptal istemini reddetti Promosyona sınırlamaya devam ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ana- yasa Mahkemesi, gazetelerin kültürel ürünler dışında promosyon kampanyası yapamayacaklanna ilişkin duzenlemenin iptali istemini reddetti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Yahm Erez, kararın. promosyon konusunda "hülle" yapıldığını ortaya koy- duğunu söyledi. Erez, "Beni vasavı uygu- lamıyor diye tenkit edenler, bu karardan sonra utanuiar herhalde" dedi. Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkeme- si'nin, gazetelerin "kültürel ürünler dışın- da promosyon kampanyası yapamayacak- lanna'' ilişkin 4266 sayılı yasanın 11. maddesinin 3. fıkrasının itiraz yoluyla ip- tali istemi. Anayasa Mahkemesi'nce kara- ra bağlandı. Yüksek mahkeme, iptal iste- mini oybirliğiyle reddetti. Ancak basın kuruluşlan, kültürel ürün- ler dışındaki promosyon kampanyalannı • Anayasa Mahkemesi, gazetelerin kültürel ürünler dışında promosyon kampanyası yapamayacaklanna ilişkin duzenlemenin iptali istemini reddetti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Erez, karann promosyon konusunda "hülle" yapıldığını ortaya koyduğunu ve bakanlığın haklı olduğunun anlaşıldığmı söyledi. dağınm şirkeri aracılığıyla yasayı dolaylı yoldan delerek ve gazete bünyesinde kupon vermeyip ayn gazete toplanmasını sağlaya- rak sürdürüyorlar. Yasa uyannca bu konu- daki tüm yetki Sanayi ve Ticaret Baka- nı'nın elinde toplandığı için yasanın açık- lannın kapatılması iktidara bu"akılıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Erez, Anaya- sa Mahkemesi'nin karanyla bakanlığın haklı olduğunu ortaya koyduğunu söyle- di. "Karar, promosyon konusunda hülle yapıldığını gösteriyor. Bu karar çıkartnğı- mız kanunu uygulamaktaki titizligimizi göstermektedir" diyen Erez. gazetelerin yasaya karşm yürüttükleri promosyonlar için bundan sonra nasıl bir işlem yapıla- cağı konusunda "Karan görmedim Id" yanıtını verdi. Anayasa Mahkemesi, Erzurum tdare Mahkemesi'nin, Özelleştirme Yasası'nda- ki "değer tespin"" ve "ihale komisvonlan- nın oluşuınu ile ihale usul ve işlenilerine" ilişkin duzenlemenin ikınci kez iptali is- teminin ilk incelemesini dün yaptı. Mah- keme, itiraz yoluyla yapılan başvuruda dosyadaki eksiklikler nedeniyle başvuru- yu Erzurum tdare Mahkemesi'ne iade et- ti. tdare mahkemesi, bu eksiklikleri gider- dikten sonra dosyayı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderebilecek. A L - I I T * < V Î I 1 9 * I r i r l i i l CumhurbaşkamSüleymanDemirel,düntstanbut'daikiödültö- ^ İ I V U I g c U <X U l * l l l reninekanldıvedörtilköğretimokulununaçıhşınıvaptı. Dün sa- bah saatlerinde Demirel'in de katüdığı tTO'nun geleneksel vergi törenlerinde 1997'nin başanlı ihracatçılanna altın plaket veril- di. Demirel. daha sınra Türkiye Seyahat Acentalan Biriiği (TÜRSAB) tarafindan Lütfi Kırdar Liuslararası Kongre ve Sergi Sa- rayı'nda düzenlenen "Sevahat Acentalan Geleneksel Ödül Töreni"nde bir konuşma yaptı. Turizmde hedefın 25 mihon nırist 1.5 mirvon yatak ve 15 miKar dolar gelir olduğunu belirten Demirel, "Türkiye, turizme, GAP'a yatınlanın iki kaü para yatırmış- tır" dedi. furizm Bakanı Ibrahim Gürdal ve TÜRSAB Genel Başkanı Talha Çamaşın da birer konuşma yaptjğı törende Demi- rel, Ord. Prof. Ekrem Akuıpl'a (soldan ikinci) TÜRSAB Özel Odülü'nü verdi. Daha sonra Vehbi Koç Vakfi tarafindan Kurt- köy'de yaptınlan Koç Özel llkögretim Okulu'nu hizmete açan Demirel "Beş yülık eğhimhı az olduğunu görüp sekiz yıla çıkar- dık. Bana göre sekiz vıllık eğitim de azdır" dedL Demirel, Maltepe'de Güzin Dinçkök tlköğretim Okulu'nun, Küçükçambca'da Özel Erdil Koleji'nnı ve Eyüboğlu tDiöğretim Okulu ve spor tesislerinin açıhşlannı da yapü. (Fotoğraflar: HATtCE TUNCER) Yurttaş Adalet Arıyor' Aydmlıkeylemi yeniden başhyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - ÖDP Genel Başkanı Uftık Uras, TBMM'deki partilerin devletteki çeteleşmenin önüne geçmeye niyeti bu- lunmadığıru, işin dürüst ve temiz yurttaşlara kaldığını belirterek bu amaçla her cumartesi "Yurttaş Adalet Anyor" eylemleri gerçek- leştireceklerini bildirdi. Uras, yurttaşlann maze- retli siyasetçilerden bıktı- ğına işaret ederken CHP'nin derhal hükümet- ten desteğini çekmesi ge- rektiğini söyledi. ÖDP liden Uras'ın dün düzenlediği basın toplanu- sı nedeniyle parti binası önünde toplanan ÖDP'li- ler "Halk adalet anyor", "Çakıcı istifa", "Çeteleş- mis. düzen partilerini halk süpürecek'', "Gökkuşa- ğı'nda buluşahm, çeteler- den hesap sorahm", "DGM'ler kaldınlsm", "Çete hükümeti değil, halk iktidan" ve "Temiz siyaset için bağunsız yargı" yazılı pankartlar taşıdılar. Partililer, Moğollar'ın "Bir şey yapmau" parçası ve alkışlar eşliğinde "Çe- teler halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omu- za" ve "Susma sustukça Susurluklar olacak" slo- ganlannı attılar. Konuşması sık sık slo- ganlarla kesilen ÖDP lide- ri Uras, ardı ardına ortaya çıkan kasetlerin sağ parti ve iktidarlann Türkiye'yi nereye getirdiğini göster- diğini kaydetti. Çetelere karşı politik kararhlığın bulunmadığını belirten Uras, ortaya çıkan kasetlerin aktörlerinin si- yaset dünyasında ve Mec- lis'te kol gezdiğini söyle- di. "Medis'teki partilerin devletteki çeteleşmenin önüne geçmeye mecaUeri ve niyetieri yoktur" diyen Uras. 3 ekimden itibaren Susurluk kazasının yıldö- nümü 3 kasım tarihine ka- dar her cumartesi saat 19.00'da ellerinde ışık ve meşalelerle "Yurttaş Ada- let Anyor" eylemleri ya- pacaklannı bildirdi. Uras "Susurluk'u çöze- ceğini vaat eden Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağuıda Mecüs'i soydugu iddia edi- len Mustafa Kalemli. so- lunda mafya şefi Alaattin Çakıcı ile garip inşkiler içinde olduğu iddia edilen Eyüp Aşık var. Bütün bun- lar izaha muhtaç bir tabk) yaratiyor" diye konuştu. Uras. çeteleşme, mafya- laşma. kara para, siyasal cinayetler ve yasadışı ça- lışmalann hep sağ partile- rin ağırlıklı siyasal sorum- luluk taşıdıklan dönemler- de gerçekleştiğini belirtir- ken ANAP'ın da diğerle- rinden farklı olduğunu gösterecek kayda değer bir adım atmadığını söyledi. Uras, devletteki çeteleş- meyi birkaç mafya üyesini hapsetmekle. MIT ve Em- niyet'in 1-2 üyesini görev- den almakla geçiştirme çabasının boşa çıktığını kaydetti. Uras; CHP'nin derhal hükümetten desteğini çek- mesi gerektiğini, aksi du- rumda ağır bir vebalin al- tında kalacağını söyledi. Yargı sisteminin bütün gücü ve yaptınmını aydın- lar, öğrenciler, işçiler, dans ederek yoksullar için para toplayan çocuklar ya da baklava çalan gençler üze- rinde gösterdiğini belirten Uras, yargı kurumlanna "Harekete geçmek için da- ha neyi bekliyorsunuz" di- ye seslendi. Demokrasiyi gerçekleştirmenin yolu- nun çetelerle mücadele ve çetelerin yargılanmasın- dan geçtiğini anlatan Uras "Bu ülkeyi çetelere teslim etmeyeceğiz'' diye konuş- tu. Uyuşturucu bağlantısı iddiası FP'UAksu'ya soruşturma açüdı KEREMILGAZ tsviçre'nin Cenevre şehrinde uyuşturucuyla yakalanan THY görevlisi İcurye Mustafa Akman'ın ifadelerinde y_er alan ve kumarhaneci Omer Lütfû Topal' ın uyuşturucu orga- nizasyonunda olduğunu iddia ettiği eski bakanın, eski ANAP'h Içişleri Ba- kanı ve Fazilet Partisi Di- yarbakır Milletvekili Ab- dülkadir Aksu olduğu or- taya çıktı. Bakırköy Cum- huriyet Savcılığı'nın An- kara Cumhuriyet Başsav- cılığına suç duyurusunda bulunduğu ve Aksu hak- kında soruşturma açıldığı belirtildi. 1993'te Cenevre'de 6.3 kilo uyuşturucuyla yakala- narak 5 yıl hapse mahkûm olan THY görevlisi Musta- fa Akman, cezaevinde bu- lunduğu sırada dilekçe ve- rerek Türk polisine itiraf- larda bulunacağını belirtti. tnterpol Daire Başkanlı- ğı'ndan 2 görevlinin gö- rüşmesi sırasında Akman, Topal'ın uyuşturucu kur- yesi olduğunu iddia ederek çoğunluğunu THY görev- lilerinin oluşturduğu bir ta- şıma şirketinin varlığını anlattı. Akman'ın cezasını tamamladıktan sonra ver- diği ifadelerin basma yan- sıması nedeniyle olaya el koyan Bakırköy Cumhuri- yet Savcılığı. soruşturma- yı genişletti. Akman'ın verdiği 35 kişilik uyuştu- rucu kaçakçılığı listesinde sanatçı Mahzun Kırmızı- güi Meral Mansuroğlu, ül- kücü mafya elebaşısı Ni- hat Akgün ile eski ıçişleri bakanlanndan Abdülkadir Aksu'nun ismi geçiyor. Bu isimler, geçen hafta boyun- ca tek tek sorgulanmaya alındılar. Akman'ın savcılığa ver- diği ifadede, uyuşturucu kuryeliği yapacak kişiyi kendisinin atamasını Ab- dülkadir Aksu'nun istedi- ğini öne sürdüğü belirtildi. Aksu'nun telefonlarının ülkücü mafya elebaşısı Alaattin ÇakKi'nın defte- rinde de yer aldığı ortaya çıkmıştı. tddialarla ilgili görüşlerini almak üzere bürosunu aradığımız Ak- su'dan yanıt alamadık. Eski bakan Eyüp Aşık 'Alaattin Çakıcı kaçakçüıkyapmaz' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Devlet Ba- kanlığı görevinden istifa e- den Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık. Fransa'da tu- tuklu bulunan Alaattin Ça- laa'nin TEKEL kaçakçı- lığına kanştığına inanma- dığını söyledi. Aşık, Hürriyet'teki kö- şesinde bir süredir 3 tril- yonluk TEKEL sigarası kaçakçılığını gündeme ge- tiren gazeteci Yalçın Ba- yer'in sorulannı yanıtlar- ken Alaattin Çakıcı'nın bütün işlerini "telefonla hallettiğinr de belirtti. Aşık, yurtdışına ihraç edil- miş gibi gösterilen sigara- lann yurtiçinde satılarak gerçekleştirilen 3 trilyon- luk vurgun olayının arka- sında Çakıcı'nın olup ol- madığma ilişkin bir soru- ya, "Günahınıalmayayım. Alaattin'in böyle bir şey yapdğuıı duy madım. Ben onun böyle bir şey yapaca- ğına da ûıanmıyorum. O kadar boyutiu zor işlere girmez; çünkü o zor bir iş. para yaünp ûnalat vapö- racaksımz. Zahmete kat- lanmazo; 'alo' dediginden alıyor zaten" yanınru ver- di." Aşık'ın verdiği bilgiye göre, 1997 Temmuzu'nda Eren ya da Erenas adlı bir firma TEKEL'den ihraç edilmek üzere 2 milyon dolarlık sigara aldı. Akre- ditifte sorun çıkması üze- rine TEKEL firmadan pa- rayı istedi. Dönemin Pa- zarlama Dağıtım Müesse- se Müdürü Gürkan Sunar ile 3 kişi açığa alındı. Hak- lannda dava açıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog