Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 O EYLÛL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 Senfoni Dünya Senfoni Or- kestrası'ndan Istanbul Senfoni Orfcestrası'na nisan ayında gonderi- len faksta, ekım ayın- da gerçekleştirilecek bir temsilde kontrbass şefi ' Engın Tıtız ile keman şefi Mus- tafa Suder'ı de aralarında görmek is- tedıklen belirtılıyor. Ancak, Engın Titiz ve Mustafa Suder, Dünya Senfoni Orkestrası'nın davetıne gidemiyor. Çünkü, Istanbul Sen- foni Orkestrası yöne- tim kurulu üyesi ve bateristi Ortıan Top- çuoğlu, faks metnini cebine koyuyor ve dört ay sonra cebin- den çıkarttığında yanıt verme suresınin geç- tiğı gorulüyor. Insanın, keşke Orhan Topçu- oğlu'nu da davet et- selerdi diyesı geliyor! Kapılar Istanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin otomatık giriş kapıla- nnın yenilenmesi için açılan ıhale- ye üç firma ka- tılryor. Firmalar- dan ikisi eksik evraktan efenıyor. 11 mılyar lıralık ihaleyi de geriye kalan firma alıyor. Hem de yüzde 1 indirim lutfederek! ilgilenen otursa, AKM'de ikı ihaleye daha çıkıfacakmış... Etektronik posta: somoposta.cumhuriyet.com.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Çakıcı'nın yenı kasetı çıkmış... "Vokalde kim var?" afkasya'dan Ortadoğu'ya uzanan çızgıde Emnenı ve Kurt teror orgutlen konusunda yap- tığı ıncelemelerle tarunan Ercan Çitlioğlu, ABD Dışışlen Bakanı Madeleine Albright'ın kontrolunde VVashıngton'da buluşan Kurdıstan De- mokratık Partısı lıderı Mesud Barzani ıle Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı lıderı Celal Talabani'nın dort yıl aradan sonra el sıkışıp barışarak "Irak Kurt Federas- yonu"nun temelını atmaları uzerıne ortaya çıkan tab- loyu değerlendınyor "Amerıka, 38 paralelın batısında bır Kurt ozerk bolgesı kurabılırse Saddam'ı devırmek ıçın kendıne bır us ve sıçrama noktası yaratacak Bu bolge aynı zamanda Ortadoğu petrol yatakları de Kafkas petrol yolları uzerınde de Amerıka ıçın yenı bır us olacak Amerıka aynca Rusya'nın elınden Kurt kartını alarak Iran, Surıye ve Irak'takı Kurtlerı yonlendırerek Orta- doğu'ya ağırlıklı olarak gırecek " Çitlioğlu, Kuzey Irak'takı son senaryolar karşısın- Kazan kaynıyorda PKK'nın durumunu ıse şoyle yorumluyor "PKK'nın tek yanlı ateşkes kararı alıp sıyasallaş- ma yolunda attığı adımlar dıkkat çekıcıdır ABD, PKK'ye açıkça karşı çıkmakta ve Kuzey Irak'takı 'Kurt sorunu'nu PKK'den ayrı tutmaktadır Ancak PKK'nın son zamanlardakı 'banşçı' ve 'uzlaşmacı' tavrı KDP ve KYP'nın yanında uçuncu bır guç olarak Kuzey Irak'takı 'tren'e bınme çabasındandır Kaldı kı Tala- bani'nın PKK'ye sıcak yaklaştığı bılınmektedır" PKK'ye Rusya, Surıye, Ermenıstan, Yunanıstan, Iran'ın da sıcak yaklaşımları bılınırken PKK'nın sıya- sı kanadı ERNK'nın Italyan Parlamentosu'nda soz- de Kurt parlamentosunu toplama gırışımı uluslara- rası duzeyde 'sıyasallaşma' çabasının bır parçası olarak ortaya çıkıyor? PKK'nın teror orgutu kımlığın- den sıyrılıp sıyasal bır kımlığe burunmesi halınde ABD'nın tavn ne olur? Çitlioğlu, bu sorunun yanıtını verıyor "ABD yonetımı, Turkıye'ye PKK ıle mucadelesın- de destek venyor ama bır yandan da PKK ıle Kurt so- rununun ayrı bakış açılan olduğu mesajlarını ınceden ınceye gondenyor CIA'nın eskı ıstasyon şefi Graham Fuller ıle Dışışlen Bakanlığı Sıyaset Planlama Daıre- sı'nden Henıy J. Baker'ın yazdığı 'Turkıye'nın Kurt Sorunu' adlı kıtapta bunun ızlen gorulüyor Krtabın on- suzunu ABD'nın Ankara'dakı eskı buyukelçısı Mon- ton Abramovvitz'ın yazdığını duşunursek Fuller ve Baker'ın goruşlerının VVashıngton'da kabul gorduğu anlaşılır Abramovvitz'ın kıtabın onsuzundekı 'Mo- dern Turkıye, azınlık haklarına sahıp bır Kurt azınlığı nosyonunu hıçbırzaman kabullenmedı' tumcesı dık- kat çekıcıdır" Turkıye'nın ıç polıtıkası mafya batağında kanarken Kuzey Irak'ta kazan kaynıyor' SESSÎZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE &AN/GM BUûÜ/^ &T4O4J2--.14. W2M • •• $AN/GW &U6üS/£' &T4O4J2- ^•İZt/fT ALM4PÎŞ''... APAM ÛUZİ2MS&/Ğ/- 6 < Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Tanhe duşkun bır toplumuz, kufure bıle gelmışınden geçmışınden başlıyoruz Turbanı ilkoğretimde deniyorlar Kamuoyunun dıkkatı unıversıteler- dekı turban olayına çevrılmışken, tur- ban ılkoğretım okullarına gırdı bıle llkoğretım okulunda turban, her ne kadar "deneme" aşamasındaysa da sonuç almak ıçın gereken yapılıyor' Istanbul'da Yenıbosna ılkoğretım Okulu'nda bır velı beşıncı sınıfı bıtıren kızını altıncı sınıfa gondermeden ön- ce Bahçelıevler Muftuluğu'ne gıdıyor Muftulukten ergenlık çağına gıren kız çocuğunun Islamı kurallara gore na- sılgıyınmesı gerektığı yolunda "fetva" alıyor Ardından, Mıllı Eğıtım'e başvurup oradan da, yururiuktekı mevzuata go- re oğrencılenn kılık kıyafetıne ılışkın go- ruş soruyor Yenı eğıtım yılı başladığında da ve- lı, kızını topuğuna kadar lacıvert par- dosu ve başında turbanla okula getı- rıp sıraya oradan da sınıfa sokuyor Okul muduru ses çıkarmadığı gıbı bır semıner bahanesıyle okuldan uzak- laşıyor Okulun forması dışında gıyı- nen oğrencıye karşı aslan kesı- len oğretmenler, turbanlı oğren- cıden uzak durmaya çalışıyor 15 gundur kızını turbanla okula gon- deren velı, durumdan memnun Asıl amacı kızının okula alınmama- sı Kızının zorunlu "eğıtım hakkı" engel- lenırse bunun resmı yazıya dokulme- sını ıstıyor kı mahkemeye gıdebılsın . Turkıye'dekı mahkemelerde "hak" bulamazsa ver elını Avrupa... OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağt Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 tstanbul 'Cumhuriyetimizi, takıyyecilereyıktırmayacağız' Sayın Mesut Yılmaz Başba- kan 'Okumak herkesin hakkı. Kimliği belli olacak şekilde re- sim veriyorsa, kara çarşaflı de- ğilse almak lazım. Yani normal bir başortusu ile gorüntu veri- vor ve kimliği belli oluyorsa alın- mair sozlennı Başbakan olarak sız soyluyorsunuz Bu ulkeyı dınsel kurallara go- re yonetenlenn, yabancılara nasıl Kuruş Koyu 'ne yardım Kovumuzde okul ve kütuphane öncüluğunde oğrencılere yonelık bır yardım kampanyası duzenltyo- ruz Yorenın merkezı durumunda bulunan kövümuze, dığeryerleşım- lerden de haylı oğrencı gelmekte- dır Bu çocuklanmızın bırçok so- runlan yanında, bazen 'temelih- tiyaçlarmın 'dahı temınınde öncu- luk etmekgerehyor Bızler kendı çapımızda, köylü- lerden desteksağlamanınyanında sızlerden de -avnî- yardımlar ta- lep edıvoruz Bızler defter, kalem, sılgı gıbı hrtasıye gereçlennın te- mınını amaçlıyoruz Aynca Oatap, dergıj \a\ın gerecı turunden yar- dımlar umuyoruz Okula, kütupha- neye ve oğrencılereyonelıkherçe- şıt -aynî- katkılar çok ışımıze ya- rayacaktır Adres KürüşKöyü-Serik 07500 Antalya Tel 0.242.722 8031 - 722 1580. ÖmerElik teslım ettığını Ulusal Kurtuluş Sa- vaşımız'ı ve çağdaş Turkıye Cum- hurıyeti'nın nasıl kurulduğunu unutmadık Ataturk devnm ve ılkelennı ıçıne sındıremeyenlenn, karşı dev- nmcılenn haınce pusuda olduğu gunlerde. aydınlanma karşıtlannın, tankat şevhlennın oylan ıçın on- lara yeşıl ışık yakan, 'Siz isterse- niz hilafeti bile geri getirebilir- siniz' dıyen başbakanın başlattı- ği karşı devnmcı hareketın ulkemızı 28 Şubat surecı- ne getırdığını de unutma- dık Tartışma konusu edı- len, Anadolu kadınjnın nor- mal başortusu değıl, laık Cumhurıyetı yıkmayı amaçlayan sıyasal Islamın bırsımgesı, bayrağı halıne getırılmış 'başortüsü'dur Gorev ınız ana> asal sısterru korumak, yasalan uygula- mak, uygulatmak ıken sız, yonetıcı ve gorevlılerın, anayasa, yasa ve yonetme- lıklere, yuksek yargı ka- rarlanna. Avrupa Insan Haklan Komısyonu karar- lanna karşı çıkarak gorev- lerını savsaklamalannı oğutluyorsunuz Anayasal düzene karşı olanlara goz kırpıp, onlardan yıne oy beklıyorsunuz Yanılıyor- sunuz Çağdaş. demokratık, la- ık Cumhunyetımızı. 'ta- kıyyeci'lere yıktırmayaca- ğımızı bılgılerınıze sunanm Sabri Özer / İstanbul Kim dur diyecek? 19 Eylul Cumartesı gunu oy- nanan Fenerbahçe-Galatasaray maçma 21 san basın kartı sahı- bı gazetecı ahnmadı Kapıdago- revlı Fikret ısımlı bır şahıs, 'si- zi stada almıvorum' derken kımlığını oğrenemedığımız bır başka şahıs da 'kartlarınız ge- çersizdir' dıyordu Uzun tartışmalann bır nok- tasında yıne kapıda gorev ya- pan v e ustelık de son derece kus- tah tavırlar ıçınde bulunan Fık- ret ısımlı şahıs, 'Bu sorunu Ttir- kiye Spor Yazarları Derneği ıle çözeceksiniz' dedı Bu şah- >ın son soyledığının doğru oldu- iunu sonradan ogrendık Çun- cu Spor Yazarlan gerçekten de cendı bıldığınce bırayarlamaya jıtmış Şımdı burada hem bır san ba- .ın kartı sahıbı olarak hem de bır oırttaş olarak şunlan kamuoyu- tun ve yetkjlı kurumfann dık- .atıne sunmak ıstıyorum Tur- jye Spor Yazarlan Derneği, soz onusu uygulamayı gundeme etınrken spor muhabın olma- an san basın kartı sahıplennı ıcıttığını ya da ıncıtebıleceğı- nı hıç duşunmedı m\° Son donemde kımı kamu ku- rumlannda gelışen ozelleştınne uygulaması nedenıyle, san ba- sın kartı sahıplenne tanınan kı- mı haklarda budamalar gunde- me getınlırken bır de statlarda bu tur uygulamalarla karşılaşmak bızlen gerçekten üzuyor Hangı spor kulubu yaparsa yapsın bûyukluğuyle bağdaş- mayacak kuçuk maddı hesapla- ra gınnek, hıçbır kulube prestıj sağlamaz, aksıne var olan pres- tıjlennın eksılmesıne yol açar Sonuç olarak, bu soruna kim, hangı kurum nasıl bır çozum bulacaksa bır an once bulmalı ve stat kapılannda basın kartı sa- hıbı kışılenn rencıde edılmesı- ne son venlmelıdır Dahası, yalnızca stat yonetı- cılenne değıl. dığer devlet ku- rumlannın yetkılılenne de ses- lenıyoruz Ya san basın kanı uy- gulamasını tamamıyla ortadan kaldınnız ya da gerçekten mes- leğın onuruna golge duşurmeye- cek uygulamalara ağırlık vennız Yaşar l zunlar / tstanbul KİM KİME DUM DUMA turk.net • ' " * * " ÇİZGÎLİK KÂMtL MASARACI HARBt SEMİH POROY TARİHTE BUGÜN MUMTAZARIKAN 30Eylül SİPERKAZMAMAK/ÜES/ 19O4'TE BU6UH, "SIP£8 /&2A44 MAtCtNSl* IUC KB2 AMEBlK4't>4 PEMBNPi. OAHA ONCE, SUVEYŞ VE PANAMA KAMUA21- N/N YAPIA4I SHSAS/My), Ç£f/rZ./ 7t)P- Rflü £KSKA\/A7D&LEe OemYA Çt&l&L- BU Y£A/ı £K£J£/İVATt>g. /£&, AAJAÇUUSLA S/PER IÇM y/V/CM/f BUHAJSU B/£ UEYOl f,S METTSE £>EJ£MC//t VE GENfÇL/tCTE SlP£JS ZA24J?//^A/ MAUAIEYE AZOLAYUK OUU4SI IÇIN TOPRAGIN /SLAT7LMAS/ G&EK YOROü. GEBZE ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1997'870 Davacı Kocaelı II Özel Idare Müdurluğü veblı tarafmdan davalı Kazım Zorlu vs aleyhıne açılan tescıl davasmda Davacı vekılı dava dılekçesınde davalılann malık olduğu Gebze Guzeltepe pafta 12 parsel 1%'da kayıtlı bulunan taşınmazın Kocaelı tl Özel Idare Mu- durluğu tarafindan Kocaelı Tasıt Araçlan Yan Sana>ı Organıze Sanavı Bölgesı kuruJmak uzere kamulaştınldığını 2942 sa>ılı yasanın 17 maddesı uyannca taşınmazın Kocaelı tl Ozel Idare Muduriüğu adına tescılıne karar venlmesını talep etmış olup Aşağıda ısım ve adreslen vazılı bulunan davalılaradlanna çı- kartılan teblıgatlann bıla teblı| ıade edıldığı yaptınlan zabıta tahkıkatında da adreslen tespıt edılemedığınden HMUK nın 213 maddesı uyannca duruşma- nın bırakıldığı 21 10 1998 tanhmde saat 10 00'da durusmada hazır bulunmalan \eva bır vekılle temsıl ettınlmelen hazır bulunmadıklan takdırde yokluk- lannda duruşmalara devam olunacağı ve karar venleceğı teblıgat yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Davalılar 1 - Ismaıl Akgûn - Dev-San Gıda Sanayu A Ş Bakırkoy-İST 2- Bakıye Çelık - Tugay Yolu Yavuz Selım Sk No 28 Kartal-tST 3- Leman Ervılmaz - Kazasker Kavıslı Sk Bahat Apt 4) 6 Kadıkov-İST 4- Alı Kaya - Mandıra Câ Erdemlek Sk No 19, Kadıko> -İST 5- Sadık Tezcan - Dıkılıtaş Yenıdoğan Sk No 18, Beşıktaş-IST 6- Kazım Zor- lu Mırenye Sahra Mah ÇekederSk No 1 Zıle 7-MecıtNemlı - Beylıkbağı Mah 2130 Sk Bılano Gebze 17 9 1998 Basın 45650 PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU ŞimıU Ne Olacak? Almanya Sosyal Demokrat Partısı (SPD), federal genel seçımlerde yuzde 41 'ın uzennde oy alarak 1972 yılından bu yana gırdığı seçımlerdekı en yuk- sek oy oranını elde ettı Bu başarıda, seçımlere "öaş- bakanadayı" olarak katılan Gertıard Schroder'ın ka- rızmatık kışılığının payı olduğu kadar, bu kışılığının ıdeolojik zemını olan "soi" dunya goruşunun de onemlı bır payı var Almanya gıbı seçmen çoğunlu- ğunu "eme/cç/"kesımlerınoluşturduğu ılen bırsana- yı toplumunda muhafazakâr-lıberal bır yonetımın başta olması "olağandışı" bır goruntuydu 27 Eylul 1998 seçımlen bu bağlamda, 16 yıldır suregelen ola- ğandışılığı "olağan"a donuşturdu Bundan boyle Norveç, Izlanda ve Ispanya dışındakı tum gelışmış Avrupa toplumları gıbı Almanya da "merkez sol" ağıriıklı bır hukumet tarafmdan yonetılecek Alman sosyal demokrasısıne ılışkın son bır yılda yurutulen tartışmalara ve Schroder'ın seçım oncesı yaptığı konuşmalarda one çıkardığı belli "slogan- lar"a bakarak SPD ıle Ingıltere Işçı Partısı ve Tony Blairarasında bırtakım paralellıkler kurmak mumkun- se de, bunlan ızlenecek sıyasetlerde "temelortak nok- talar" olarak kabul etmek, bıze pek sağlıklı bır yak- laşım olarak gozukmuyor 1869 Eısenach Programı Alman sosyal demokrasıs/nın "başlangıcı" olarak kabul edılırse, ıkı dunya savaşı deneyımınden geç- mış SPD'nın 130 yıllık uzun bır orgutsel deneyımı var Bu uzun yıllar ıçınde SPD yalnızca yedı adet "temel ılkelerprogramı^ıleyonetılmış 1891 Erfurt, 1925He- ıdelberg ve 1959 Bad Godesberg programları 30'ar yıl yururiukte kalmışlar Bu anlamda SPD, klasık bır "programpartısı" nıtelığı taşıyor Partının en ust du- zey yonetıcılennden en alt orgut kadrolarına kadar SPD uyesı herkes, yururiuktekı partı programına, bu programda savunulan ılkelere uymakla yukumlu Gunumuzde yururiukte olan program ıse 1989 yı- lında Beriın Kongresı'nde kabul edılen program llk altı program gıbı bu son SPD programı da partı ıçın- de farklı "kanatlar"\n variıklannı surdurmesıne olanak tanıyan, çoğunluk karşısında orgut ıçındekı azınlık go ruşlennı dışlamayan bır program Bu nedenledır kı, kureselleşme, sosyal polıtıka gıbı onemlı alanlarda farklı goruşler savunan SPD Genel Başkanı Oscar Lafontaine ıle partının başbakan adayı Gerhard Schroder el ele venp partılennı ıktıdara taşıyabılıyor- lar Ve seçım sonuçlannın açıklandığı saatte Schro- der'ın ılk ışı "Yoldaş 1 " Lafontaıne'e teşekkur etmek oluyor Dıkkatlı goz\er, seçımlerden uzunca bır sure once Schroder tarafından açıklanan "Seçım Programrnın ve daha sonra yayımlanan İktıdarda llk 100 Gun" bıldırgesının, SPD'nın 1989 Temel Ilkeler programıy- la çedşmedıkJennı goruyor SPD'nın soytemlenyle, ola- sı koalısyon ortağı Yeşıller'ın soylemlerı bırçok onem- lı konuda ortuşuyor SPD'nın temel programında he- deflenen "ekolojıkyenılenme", belkı bıraz daha ılen taleplerie, Yeşıller'ın de hedefı Bu ortak hedef son çozumlemede, ekonomık buyumeyı guvence altına alırken, "uzun enmde doğalyaşam temellenyle bağ- daşmayan sanayıleşmentn hızınt yavaşlatmayı" on- goruyor Sanayıde haftalık çalışma suresını kademe- h olarak once 38 saate, sonra 35 saate, gıderek 32 saate duşurmek de bu ortak hedefler arasında Ola- sı bır SPD-Yeşiller koalısyonu belırleyeceğı ıstihdam polıtıkasına ılışkın olarak hukumet programında, "da- ha fazla sayıda ışçının daha az çalışma suresınde ıs- tihdam edılmesı" anlayışına yer verecek Ekonomık yatınmlar ağırlıklı olarak hızmet sektorlerıne yonlen- dırılecek Sosyal demokrat ağırlıklı hukumetın ekonomı po- lıtıkasında, eskı Doğu Almanya bolgesınde endust- rıyel altyapının yenilenmesi, sanayıde yenı teknolo- jılere geçılmesı, ışsızlık gıbı Helmut Kohl'un uste- sınden gelemedığı sorunlar onemlı bır yer tutacak Sosyal polıtıkada ıse Hırıstıyan Demokrat-überal koalısyonun parçaladığı, buyuk delıkler açtığı "gu- venlıkağı"n\r\ onarılması hedefı var' Almanya'da sosyal demokrası, federal parlamen- toda uzun yıllardır ılk kez bu kadar guçlu Eğer top- lumun tutucu guçlenyle arasını "tyı tutmak" ıçın ka- fasına yerieştırmeye çalıştığı "yapay duvar"\ aşma- yı başarabılırse, yuzde 5'lık barajı aşmayı başararak parlamentoya yenıden gırmeyı başaran "Demokra- bkSosyalızmın Partısı"nın (PDS) varfığı da kendısı ıçın bır şans özetle soylemek gerekırse, guncel goster- geler ızlenecek tutarlı polıtıkalarla SPD-Yeşıller ko- alısyonunun guncel bırçok sorunun ustesınden gel- mede başanlı olabıleceğını ortaya koyuyor Hıç kuşku yok kı, Almanya Sosyal Demokrat Par- tısı de dunya uzerındekı benzerlen gıbı sonuçta "sıs- tem ıg" bır sıyası partı Fakat muhafazakâr-lıberal guç- lenn karşısında emek adına "kapıtalızmın sosyalleş- tınlmesını" savunan "sol" bır guç odağı Bu odak ne kadar "soP" O ayn bır tartışma konusu Dılersenız, bunu bır başka gun tartışalım BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5SOLDAN SA- ĞA: \l Halk dılınde 1 çay demlığıne ya o da kuçuk gufüme venlenad 2/Go- runuşe gore ola- cağı sanılan Duzen hıle 3/ Tanrı Bır hu- kumdann yonetı- mı alnndakı halk 4/ Korkmak, urk- mek Müstah- kem yer 5/ "Elde 9 altın bılezıktır — / Kı venr ehlıne feyz u nfaf (Şması) Maksim Gor- ki'nın bır romanı 6/lter- bıyum elementının sımge- 3 sı Aşkateşı 7/Kalayok- sıt katılarak donuklaştınl- mış ya da kemık tozu ka- tılarak yan donukhalege- tınlmış cam "Başını taş- tan taşa urup gezer avare - 8 -"(Fuzulı) 8/ Italya da bır g ıımak lstanbul'unbırıl- çesı 9/ bzun tutun çubuklan kullanıidığı donemlerde odanın ortasına yerleştınlen kul çanagı YLKARIDA1N AŞAĞIYA 1/ Bır kışının doğum anında guneşın, gezegenlenn ve yıldız- ların gorelı konumunu gösteren gok hantası 2/ Çorum'un bır ılçesı Kotu dıkış nedenıyle kumaşta oluşan buzulme ya da kivnm 3/ Yapımı tamamlanmış bır derı eşya uzerındekı kınşıklıklan gıdermeye yarayan ve ısıtılarak kullanılan araç 4/ Iskambılde bır kâğıt Aşure kazanlannı kanştırmakta kul- lanılan uzun saplı tahta kepçe 5/ - kıldan mcedır, kılıçtan keskıncedır Vanpanın ustuneevleryapasıragelır (Vunus Emre) Kaz Dağı'nın antık donemlerdekı adı 6/ Ilave Ozenlı, duzgun 7/ Kadastro hantalannda parseller toplulu- ğu Şohret Lutesyum elementının sımgesı 8/Bırmağaza- nınyalnız bır tur eşya sahlanbolumu Uyanık, goza açık 9/ Geeelen ın&anlann uzenne çokup korkuttuguna ınanılan duş- sel yaratık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog