Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EYLÜL 1996 ÇARŞAMBA 14 TELEVIZYON GUNÜN riLMLERİ Hayalkrim... 09.15 Show TV Duygusal Yetimhanede büyüyen Coşkun, çocukluk yılla- nndan beri ünlü sinema yıldızı Derya Altınay'a uıtku dolu bir hayranlık duymaktadır. Küçük yaşlar- da başlayan bu düşsel hayranlık uğruna, yetimhane- deki çocukluk aşkı Rukiye'yi bile dışlayacak kadar gözü karadır. Yönetmen: Atıf Yümaz. Oyuncular Tür- kân Şoray, Oğuz Tunç, Müşfık Kenter. Geçmişten Yansımalar 11.00 ctv Gerilim /fx (Crimson Dawn) - Prag'a gelen bir yazar, on \zs yıl önce se\ gilisinin intihar ettiği yerde geçmi- şi hatırlar ve bu olay için kendisini sorumlu hisseder. Şehirde gezerken sevgilisinin bir tablosunu görûr ve onun ölmediği hissine kapılır. Yön: Marcello Alip- randi. Oyuncular: Franco Nero, Karin Giegerich. KopernicklL. 12.00/ 22.50 TRT 3 Güldürü (Captain From Kopernick) - Berlinli bir ayak- kabı tamırcısi, saygı kazanmak ve şehirdeki tah- nbatı önlemek için bir subay gibi davranarak, aske- n bürokrasiyi dûzeltmeye çalışır. Yön: Helmut Ka- eutner. Oyn: Charles Laughton, Heinz Ruehmann. Renldi Dünya 13.30 TRT 1 Müzikal /J7\ Çalıştığı gazinoda tanıştığı gence âşık olarak KZS e\ lenen birterzi kızın öyküsü konuediliyor. Or- han Aksoy'un yönetiminde Gülşen Bubikoğlu, Erol Ev gin ve tzzet Günay oynuyor. Kahraman Kaptan 15.00 Kanal 6 Macera /fN (Captain Horatio Hornblower) - 1807 yılın- ö da kralıyet ailesıne ait bır donanma Londra'dan yolaçıkar. Napolyon komutasındaki ordu tngiltere'yi fethetmek için sabırsızlanmaktadır. Kralıyete ait olan bu donanma güney denizine doğru yola çıkar. Yö- netmen: Raoul Walsh. Oyuncular: Gregory Peck, Virgınia Mayo. Robert Beatty, Denis O'Dea (1951 lngiltere yapımı. 117 dakika). Mazi Kalbimde- 16.40 interstar Dram /J7\ Kansına atılan iftiraya inanarak onu evden ko- VV van bir işadamıyla, annesini görmesin diye eği- tim için Avrupa'ya gönderdiği kızının öyküsü. Yö- netmen: Osman Seden. Ovuncular: Türkan Şoray, Ek- rem Bora. Teme! Gürsu. Arkadaşım Hayalet 20.00 atv Macera /fN (\Vaking Up Horton) - Tyler, hayatını işine ve \Zs on ikı yaşındaki kızı Amelia'ya adamıştır. Bir gün bir prodüksıyon şırketi Tyler'ın çalıştığı yeri fılm çe\ ırmek için kiralayınca işler kanşır. Çunkü ya- pımcı kadının asıl amacı büyükbabasından kalan ha- zıneyi bulmaktır. Yön: Harry Bromly-Davenport. Oyn: Barbara Carrera. Dırk Benedıct, Ashley Peldon. Bakrinin Öyküsü 20.40 ctv Macera (Ballerina) - Sanşın bir kız olan Faith, dansa il- gı duymaktadır. Uzun süre Almanya'dayaşadık- tan sonra babasının savaş pilotu olması nedeniyle Los Angeles'a taşmırlar. Amerika'ya yerleşmelerin- den kısa bir süre sonra anne ve babası bir trafık ka- zasında ölür. Yönetmen: Ted Mather. Oyuncular: SyKıa Seidel. Richard Maldone. Vadideki Kâbus 20.50 Kanal 6 Gerilim ©(Nightmare at Bitter Creek) - Tatil için gitti- ğı Sıeera dağlannda, neo-Nazi bir grubun eline rehin düşen genç bır kadının hayatını kurtarabilmek için verdiği mücadele anlatılıyor. Yönetmen: Tim Burstall. Oyuncular: Lindsay Wagner, Tom Skerritt, Constance McCashin (1988 ABD. 100 dk). 21.00 / CINE 5 / Sefiller Aynntı yanda Mola 21.35 Kanal E Macera /fN (The Break) - Eskı bir tenisçi Nıck Irons, 17 ya- v£/ şındaki Joel Robbins'e koçluk yapmaktadır. Jo- el'in hayalindeki tek şey iyi bir tenıs yıldızı olmak- tır ve bunun için de daha fazla çalışması gerektiğini bilmektedir. Yön: Lee H. Katzin. Oyn: Vincent Van Patten, Rae Dawn Chong, Martin Sheen (1995, ABD). Arzın Merkerine~ 23.45 Kanal 6 Macera f (Journey to the Center of the Earth) - Bir ya- i/ nardağın ağzından girerek, dünyanın merkezi- ne bir yokuluk yapan Edinbourg Üniversitesi'nden bir profesörün öyküsü. Yönetmen: Henry Levin. O>uncular: James Mason, Pat Boone, Arlene Dahl, Diane Baker (1959 ABD yapımı. 132 dakika). 23.45 / Show TV / Sinbad Ayrıntı yanda Kara Gün MavL. 23.50 Kanal D Dram Ov (Black Day Blue Night) - Memur olarak çalı- v£/ şan John Quinn. talihsiz bir araba kazası geçi- rir ve tüm banka evrakları etrafa yayılır. John ken- dismi toparlar, ancak uzaklarda elinde çantayla yü- rüyen esrarengiz adamı fark edemez. Yön: J. S. Car- done. Oyn: Gil Bellows. Michelle Forbes (1995). 00.05/atv/Sıradışı... Ayrıntı yanda Köpek Cinayeti 02.30 TFiT 1 Gerilim ©(The Kennel Murder Casc) - HildaLake,ya- n şmaya sokacağı köpegini ölü bulur ve bu işi ki- min yaptığını araştırmaya başlar. Yönetmen: Mic- hael Curtiz. Oyuncular: William Povvell, Mary As- tor (1933 ABD yapımı. 73 dakika). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN ÇumhurlrjJ 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zilelı - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 10.05 Al Gözüm Sey- reyle (Işıl Özgentürk) 12.05 Bılgisayar Dün- yası (Hakan Kara) 14.05 Sporun Perde Arkası (Adnan Dinçer) 15.05 Vazıyet (Deniz Som) 16.05 Sallanan Sandal- ye (Senem Ertekin) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.- 35 Insana Yolculuk (Ne- bil Özgentürk) 19.30 İyi Akşamlar (Nazlıcan Yar- dım) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Keyif Mesaisi (Kadri Özen - Genco Yüce0OO.15KırkAmbar (Selim lleri) (Tekrar) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks: 0 212 513 77 19 •k Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber 1 , her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 Bilgisayar Dünyası: Hakan Kara din- leyicilere, bilgisayar teknolojisindeki son geliş- meleri aktanyor. • 16.05 Sallanan Sandalye: Senem Ertekin'in programında, Istanbul'daki kültür-sanat etkinlik- leri aktarılarak 1970'li yıllara yolculuk yapılıyor. • 22.00 Keyif Mesaisi: Kadri Ûzen ve Genco Yucel bırlıkte hazırlayıp sundukları programda, caz, rhythm-blues ve senfonik rock türündeki parçalardan örnekler veriyor. TKT2 19.30 'Kardelen' TV' Servisi - Çevre sorunlannı içe- ren " Kardelen"ın bubölümünde, Bü- yük Menderes Havzası'nm kirliliği ele alınıyor. Prof. Dr. Ünal Altınbaş ve Söke Belediye Başkanı Beliğ Azbaz- dar'ın katıldığı yapımın "Çiçek Dün- yası" köşesindeRüyaYılmaz"ben- jamin" çiçeği hakkındabilgi veriyor. "Yeşil Çerçeve" adlı bölümde ise Karadeniz Borçka Karagöl tanıtılıyor. TRT2 20.00 'Çağdaş Türk Bestecileri' TV Servisi - "Çağdaş Türk Bes- tecileri"nde, Cumhuriyetın 75. yıl kutlamalan konser dizisinin ilk bölü- mü ekrana geliyor. Hacettepe Devlet Konservatuvan Orkestrası'nın seslen- direceği konserde "19 Mayıs Marşı", 'Kurtuluş"unmüziğinden "Özveri" ve "Direniş", "Karadeniz Marşı", "tzmir'in Dağlannda" yer ahyor. Orkestrayı Hikmet Şimşek yönetiyor. NTV 21.05 'Türkiye'nin dış tamtım politikası' TV Servisi - Nuri Çolakoğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Enine Boyu- na"da "Türkiye'nin dış tamtım po- litikası" tartışılıyor. "Türkiye'nin siyasi açıdan imajı nedir". "Dışa- rıdan Türk siyasi hayatına bakış açısı nasıl" sorulanna yanıt aranan programa, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Garih, Cena- jans Grey Yönetim K.urulu Başkanı Nail Keçili, eski büyükelçi Kaya To- peri, Turızm Bakanlığı Tanıtma Ge- nel Müdürü Vekilı Mustafa Siyahan, Başbakanlık Basın Yayın ve Enfor- masyon Genel Müdürü Aydın Sez- gin, Sabah gazetesi yazan Andrew Finkel, Koç Holding Yönetim Kuru- lu Üyesi Hasan Subaşı katılıyor. TRT2 21.15 'Demokrasi ve özgürlükler' TV Servisi - Sunuculuğunu Cevdet Ancılar'ın yaptığı "Bir Yurttaşın Güncesi"nde. "Demokrasi, huku- kun üstünlüğü ve özgürlükler" ko- nusu ele almıyor. Prof. Dr. Süheyl Ba- tum, gazetecı Engin Aydın ve Prof. Dr. lbrahim Kabaoğlu'nun katıldığı programın yapım ve yönetinuni Feri- de Bilgin üstleniyor. KentTV 22.15 Doğal yaşama zararlı bir fabrika TV Servisi - Cemil Özyıldınm'ın hazırlayıp sunduğu tartışma programı "Çıkmaz Sokak"ta bu hafta, Kar- tal'da faaliyette bulunan ve hâlâ kal- dınlmayan Fransız sermayeli çimen- to fabrikası konu ediliyor. Istanbul Bü- yükşehir Belediyesi Çe\re Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öz- türk'ün konuk olarak katılacağı prog- ramda, doğal yaşamı olumsuz etkile- yen, insanlann kanser ve astım gibi hastalıklara yakalanmalanna neden olan çimento fabrikasıyla ılgili son ge- lişmeler ele alınıyor. Aile filmi gibi başlayan öykü, Richard La Gravinese'nin iyi senaryosuyla fantastik yapıma dönüşüyor Yaşamımızdaki 'sıradışı' insanlar CUMHUR CANBAZOĞLU Yıllarca Woody Allen'ın yanında Yahudi öyküleriyle haşırneşirolmuş Di- ane Keaton. 1988'de ilk yönetmenli- ğine girişirken yan belgesel " H e - aven"da insanlara cennet hakkında gö- rüşlerini sormuştu. Yedi yıl sonra 1995'te ikinci kez ka- meranın ardına geçtiğinde iyi bildiği bir dünyadan Yahudiler'den "Sıradı- şı Kahramanlar" adlı bir öykü seç- mesi sürpriz olmamıştı. "Sıradışı Kahramanlar", on ikı ya- şındaki Steven Litz'in (Nathan Watt) öyküsü; Steven'ın yaşamı altüst durum- da; annesi (Andie ÎVIcDowell) kansere yakalanmış; babası ise garip buluşlar peşinde koşarken ona yeterli ilgiyi gös- terememiş. O da kalkıyor, mecburen garip insanlar olan, koleksiyoncu ve "komünist" dayılan Arthur (Maurj Chaykin) ile Danny'nin (Michael Ric- hards) yanına gidiyor. Diane Keaton'ın 6O'lı yıllarda geçen öyküsü normal bir aile filmi gibi başlı- yor, sonra Richard La Gravinese'nin çok iyi senaryosu (Franz Lidz'in aynı atv 00.05 Sıradışı Kahramanlar - Unstrung Heroes / Yönetmen: Diane Ke- aton / Oyuncular: John Turtur- ro, Andie McDovvell, Michael Richards, Maury Chaykin, Nat- han Watt, Kendra Kull / 1995 ABD yapımı, 94 dakika. adlı biyografik romanından almmış) sa- yesinde ilginç bir fantastik fılm oluyor. Görünürdeki hedef Yahudi asıllı birai- leyi, on iki yaşındaki bir çocuğun gö- züyle inceleme; ancak bize göre film da- ha ilginç bir görev üstlenip günlük ya- şamımızdaki çizgidışı insanlann önemi- ni çarpıcı şekilde vurguluyor. Başroldeki Turturro "Barton Fink"de, McDovvell da "Short Cuts"da bu filmdekine benzer tiple- meler çizmişlerdi. Asıl sürpriz, özellik- le fıziksel açıdan Tati ya da Chaplinı anımsatan bir performans ortaya koyan Richards-Chaykin ikilisi. Diane Ke- aton'ın yönetmenlikteki yeteneği de bu ikiliyi karşısına aldığında ortaya çıkıyor. atv 23.ıo| Belgesel yapım 'HabercV Hindistan'dan Tayland'a 'Sıradışı Kahramanlar', 12 yaşındaki çocuğun, kötu aile ortamından kaçıp garip insanlar olan, koleksiyoncu ve 'komünist' dayılarının yanına sığınmasını anlatıyor. TV Servisi - Belgesel program "Haberci", dünyanın farklı yerle- rindeki ilginç yaşamlan ekrana getir- meye Hindistan'dan devam ediyor. Coşkun Aral ve ekibinin hazırladığı yapımda, bir büyücünün hastalan iyi- leştinnek için düzenlediği ayin izle- niyor. Bir kez daha Budistlerin ilginç dünyasından görüntüler yer alıyor. Yapımın ikinci dosyası K.ana- da'dan. Halkın gözde eğlencelerinden biri olan araba yanşlannı görüntüle- yen program ekıbi, her hafta sonu düzenlenen bu gösterişli şovlardan birini ekrana getiriyor. 7'den 70"e aile fertlerinin birlikte katıldığı bu yanşlarda birbirinden il- ginç arabalar yanşıyor. "Haberci"nin son dosyası Tay- land'dan. lç kanşıklıklar nedeniyle Burma'dan kaçıp Tayland'a sığınan "zürafa kadınlar"ın arasına katılan ekip, bu ilginç kabilenin yaşamda kalma savaşımmı anlatıyor. Yirminciyüzyıla taşınan ( Sefiller' î ) CINE 5 21.00 Sefiller - Les Miserables / Yönetmen: Claude Lelouch / Oyuncular: Jean-Paul Belmondo, Michel Boujenah, Alessandra Martines, Annie Girardot, Phi- lippe Leotard, Jean Marais /1995 Fransa yapımı, 175 dakika. TV Servisi - Victor Hu- go'nun 1862'de yazdığı ve bugüne dek toplam 11 kez filme ahnan "SefıUer" adlı romanının günümüze uyar- lanmış bir versiyonu CINE 5'te ekrana geliyor. En iyi yabancı film dalın- • da Altın Küre ödülü kazanan film, Fransız De\Tİmı yıllann- da geçen klasık konuyu 20. yüzyıla taşıyor. Öykünün baş kahramanı Jean Valjean ise Henri Fortin olarak karşımı- za çıkıyor. Yaklaşık üç saat süren epik tarzdaki filmde, Belmondo nun yanı sıra Bo- ujenah, Martines ve eskı ku- şaktan Girardot ıle Marais canlandırdıklan karakteTİere kazandırdıklan yorumla göz dolduruyorlar. Sinemaseverlerin "Bir Ka- dın Bir Erkek" fılminden hatırla>acakları yönetmen Claude Lelouch'un imzası- nı taşıyan yapımın öyküsüne gelince... Cinayet işlediği ge- rekçesiyle hapse atılan ve bu- radan kaçmaya çalışırken mu- hafızlartarafindan öldürülen Henn Fortin. kansını ve ken- disiyle aynı adı taşıyan oğlu- nu sefil bır hayatın ortasında bırakır. Küçük, berbatbir oda- da her şeye katlanarak yaşa- mını sürdürmeye çalışan ka- rısı da bu duruma daha fazla dayanamayarak ölür. Ertesi gün ise 1918"e dek sürecek olan 1. Dünya Savaşı başlar. Yepyeni bır "Sefiller" yo- rumu ve eli yüzü düzgün bir yapıt izlemek istey enler ekran başına... Sonsuz güç veren madalyon ShowTV 23.45 Sinbad - The Goldon Voyage of Sinbad / Yönetmen: Gor- don Hessler/Senaryo: Bri- an Clemens / Görüntü: Ted Moore / Müzik: Miktos Roz- sa / Oyuncular: John Phil- lip Law, Caroline Munro, Tom Baker, Douglas Wil- mer, Martin Shavv, Grego- ire Aslan /1974 ingiltere ya- pımı, 105 dakika. TV Servisi - Sinbad, kaptanı ol- dufu gemide rastlantı sonucu bir madalyon parças» bulur. Bu ma- dalyon parçası sayesinde garip bir şekilde gemisi ve müretteba- tıyla beraber bir ülkeye gelir. Bu- rada padişahla yaptığı görüşme sonunda. madalyonun parçalan birleştiği takdirde sonsuz güç el- de edileceğini öğrenir. Padişah ile Sinbad, diğer par- çalan aramak için denize açılır- lar. En büyük düşmanlan ise öl- Bravo! 15.30 'Jurassic Park' üzerine Filmlerinperde arkası TV Servisi - "Film Hikâyele- ri"nde, gösterüdiği yıl Türkiye'de ve dünyadabüy-ük ilgi gören "Ju- rassic Park"ın çekim öyküsü an- latılıyor. Steven Spielberg'ın yö- nettıği filmde, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum rol alıyor. Filmin çekimi, hangi teknoloji- lerden yararlanıldığı, maliyeti, çe- kimler sırasında yaşanan ilginç olaylar, yönetmen, oyuncuve eleş- tirmenlerin açıklamalan ele alını- yor. Büindıği gibi "Jurassic Park"ta. Orta Amerika'da "dün- yanın en fantastik bayvanat bah- çesi"ni, yanı dınozoriann yaşaya- cağı en büyük açıkhava parkını kurma fikriyle yola çıkan bir ada- mın. bilim adamlanyla birlikte, milyonlarca yıl önce yaşamış di- nozorlan yeniden cankndınşı an- latılıyordu. memek için o madalyonun yara- tacağı güce ihtiyacı olan Prens Kura'dır. Kura. onlardan kurtul- mak için her yolu deneyecektir... "Binbir Gece Masalları"nın daha canlı ve çocuk gözüyle de- ğer>e«airH<rek fıîmeahndığı "Sinbad", içerdiği macera açı- sından büyükleri de etkileyen bir yapıt. Gordon Hessler'in yönet- tiğî filmin yapımcısı, 1963 tarih- li bir Yunan mitoloji efsanesini ko- nu edinen "Jason and the Argo- nauts" fılminin de yapımcılığı- nı üstlenen Charles H. Schneer. Kendisine bu kez Ra> Harryha- usen yardımcı yapımcı olarak kat- kıda bulunuyor. Haber alma için kullanılan ya- rasa benzeri yaratıklar, dini kişi- ler, gemideki bodoslamarun can- landınlması gibi oyunlar, çocuk- lan etkilemek için düşünülen nu- maralardan bazilan... John Phillip Law'ın canlandır- dığı Sinbad karakteri pek inandı- ncı olmasa da bu saatte ayakta kalabilen çocuklara ve büyükle- re hoş dakıkalar geçirtebilecek bir yapıt. Filmde, Ted Moore'un görüntüleri ve Miklos Rozsa'nın müziği dikkat çekiyor... Tv PROGRAMLARI l l > n °6 -30 S a b a h Haberlen (Canlı) 08.30 Susam i I Sokağı 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler U 10.05 GündenGüne 11.00 Haberler 11.05 Günden Güne 12.00 Haberler 12.10 Dızı: Ufuklann ötesinde 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Renkli Dünya 14.00 Haberler 14.05 Filmin Devamı 15.00 Ha- berter 15.05 Küçük Kadınlar 16.00 Haberler ve Bor- sa 16.25 Türk Sılahlı Kuvvetleri Saatı 17.00 Çocuk Ha- ber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 19.00 Bızim Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Ha- berler 20.45 Dostlar Pasajı 21.35 Tele Tempo 2İ55 Ekonomı Dosyası 23.35 Anılarla Müzık 24.00 Gunün Getırdıklerı 00.30 Gece Başlarken (Canlı) 02.30 Ya- bancı Film: Köpek Cinayeti (0 312 428 22 30). *T\ 17.58 GAPTV'denGeçiş 18.00 Program ve • V 2 Tamtım 18.05 Dizı: Yılkı Atı 19.00 Akşam *-^ Bülteni 19.30 Kardelen 20.00 Çağdaş Türk Bestecileri 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Bır Yurttaşın Güncesı 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Ha- berler 22.30 Yerli Film: Kader Bu 00.10 Dizi: Deniz Şahınleri 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 07.58 Açılış 08.00 Teiegün 09.30 Belgesel 10.00Çizgi Filnr Tılsımlı Gelinlik 10.30 Yer- li Film: Erkekler Ağlamaz 12.00 Yabancı Film: Kopemickli Yüzbaşı 13.30 Dızi: Büyük Savaş 14.20 At Yarışları 17.45 Belgesel: Guitarra 18.15 Mü- zik Mozaık 1&45 Dızı: Zontellektüel Abdullah 19.30 Dünyanın Öteki Yüzü 19.50 Genç Haber 20.00 Genç- lik Evi 20.50 Dizi: Pota Altı 21.20 Pota 22.50 Yaban- cı Film: Kopemickli Yüzbaşı 00.20 Kapanış. 06.58 Açılış 07.00 MEB Açıköğretim Lisesı Ders Programı 10.00 Beraber ve Solo Şarkı- lar 10.30 Konser THM 11.15 Devlet Korola- nTSM-THM 12.10 Konser TSM 12^45 Beraber ve So- lo Türküler 13.15THM-TSM Klipleri 14.15 Devlet Ko- rolan TSM 15.00 Konser THM 15.45 Yurttan Sesler 16.15 Taş Plaktan Bugüne 17.00 THM-TSM Kliplerı 18.00 Devlet Koroları 18.45 Konser THM 19.30 Fa- sıl 20.00 THM-TSM Klipleri 21.00 THM Sümer Ezgü 22.15 Konser TSM 23.00 THM-TSM Klipleri. 06.30 Sabah Haberieri (Canlı) 08.30 Müzık Pınan 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Ha- berler 10.05 Günden Güne 11.00 Haberler 11.05 Günden Güne (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Öğrendıkçe 13.00 Haber 1313.30 Yerli Film: Renk- li Dünyalar 14.00 Haberler 14.05 Filmın Devamı 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin 15.45 Mektup Köşesı 16.00 Haberler 16.20 Izmır'den 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 19.00 Dizı: Bızim Mahal- le 19.35 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.40 Spor Haberieri 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Dostlar Pasaji 21.35 Tele Tempo 22.55 Avrupa Hat- tı 24.00 Günün Getirdikleri 00.30 Gece Başlarken. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dızı. Dallas 09.15 Yerli Film: Hayallerim Aşkım ve Sen 11.30 Klıp 98 13.30 Çızgı Fılm: Çıko 14.00 Çızgi Fılm: Basket 14.30 Çızgı Film: Sılvan 15.00 Çızgı Fılm: ŞekerKız Candy 15.30 Büyük Küçuk Demeden 16.15 Yerli Film: Vahşi Sevgili 18.15 Dızı: Cesur ve Güzel 19.00 Dızi: Yalan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yerli Film: Sosyete Şa- ban 23.15 Haber Hattı 23.45 Yabancı Film: Sinbad 01.45 Ekomagazın 02.00 Kiip'98 04.00 Kapanış {021228635 35). 6 07.00 Yabancı Film: Milyoner Kadın 08.30 Belgesel: Çölün Dı- lı 09.00 Çızgı Fılm: Küçük Pren- ses 09.30 Çizgı Fılm: Galaxy Ranger 10.00 Çızgi Film: Prens Valıant 10.25 Yerli Film: lç Güveysi 12.00 Dizi: Pal- mıye Konağı 12.45 Çızgı Fılm 13.00 Ha- berler 13.15 Dizi: Acil Servıs 14.00 Çız- gı Film: Küçük Prenses 14.30Çızgı Film: Prens Valıant 15.00Yabancı Film: Kah- raman Kaptan 16.45 Çızgi Film 17.00 Ara Haberler 17.15Yabancı Film: Jack ve Sarah 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Dı- zi: Acil Servıs 20.50Yabancı Film: Va- dideki Kâbus 22.30 Gece Haberı 22.50 Ekonomi Vitnni 23.45 Yabancı Film: Arzın Merkezine Seyahat 01.50 Ge- ce Haberı 02.10 Dızı: Palmıye Konağı (0 212 284 3150). J r 05.25 Kültür - Eğitim Jl 07.25 Yabancı Film: Yü- reğımın Sesı 09.20 Ya- bancı Film: Küçük Devler 11.05 Yaban- cı Film: Son Parti 12.55 Yabancı Fılm: Ölüm Yolunda 14.55 Yabancı Film: Şüphe ve Ceza 16.40 Yabancı Film: Yüzbaşı Conan 18.55 Yabancı Film: Dehşet Sının 21.00 Yabancı Film: Se- filler 23.55 Yabancı Film: DürüstOyun 01.25 Dizi: Kadınlar 14 01.55 Yaban- cı Fılm: KaranlıkAşkO3.15AşkSana- tı 04.10 Güney Plajlarının Kadınları fO212 225 55 55). 05.00 Gunaydın Kaf- kaslar 07.00 Güne Baş- ~ larken 09.00 Haber 09.20 üfestyle 09.30 Haber Özetı 09.35 Ekonomı 12.00 Günün Için- den 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Ekonomi 14.45 Lifestyle 17.00 Haber 17.20 üfesty- le 17.30 Haber Özeti 17.35 Ekono- mi 17.45 Lifestyle 18.00 Haber 18.05 Gece Gündüz 18.35 Kalite 19.00 Ha- ber 19 19.40 Spor/Ekonomi 20.00 Haber 20.05 Gundemdekiler 21.05 Enine Boyuna 23.05 KK Bosna - To- faş 00.20 Gece Gundüz 01.00 Haber (0 212 213 03 33). 08.30 Bir Nu- mara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Müge 14.30 Ytğıt 15.30 Müge ve Jess 17.00 Videone 17.30 Mega 5 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Vi- deone 21.00 Haberler 21.15 Men-e-Men 22.30 35 MM 22.45 Videone 23.00 Mega 23.30 Top 20 00.30 Play Lıst 02.30 Ka- nşık Müzık 05.00 Trafik (0 212 288 75 75). 09.20 Eko Start 10.10 Para Rapo- ru 10.35 Borsanın Şirketlerı 11.10 Para Raporu 11.35 Piyasa- lar 12.10 Para Raporu 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Bülteni 13.40 Se- ans Arası 14.10 Para Ra- poru 14.35 Sektör Sohbet- leri 15.10 Para Raporu 15.40 Piyasalar 16.10 Pa- ra Raporu 16.40 Eko Fi- nish 17.10 Kahve Molası 17.35 Fuar Vizyon 18.40 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Modası 20.00 Ha- ber Bülteni 21.35 Yaban- cı Film: Mola 23.35 Dün- ya Listelerı 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). KANALİ 09.00 Dizi: Gizlı Hayat- lar 09.50 İMKB 10.00 Çızgı Film Kuşa- ğı 11.00 Yabancı Film: Geç- mişten Yansımalar 13.15 ÇılgınDenemeler14.10 IkıKİ- şılık Dunya 14.40 Yaşamak İçin 15.10 Dızı: Sihiriı Orman 15.30 Tehlıke Koyu 16.00 İMKB 16.10 Dızı: Gizlı Ha- yatlar 17.00 Dızı: Sınır Kasa- bası 17.30 Dublörler 18.30 Dizi: Marker 19.30 Ana Ha- ber 20.25 Uykudan Önce 20.40 Yabancı Film: Baleri- nin Öyküsü 22.10 Studyo C (0 212 282 36 00). • 06.30 Platın 07.00 Kahval- 9 I V t l Haberlen 09.05 Heidımm m w 09.35 Shnookums 10.05 Alaaddın 10.40 Ayşe Özgün Talk Show 11.50 Reyting Hamdı 13.00 Gün Orta- sı 13.30 Shnookums 14.00 Alaaddın 14.30A'denZ'ye 17.00 Yarışma: Gelın Kaynana 18.00 Dizi: Çıçek Taksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberlen 19.50 Hava Durumu 20.00 Yabancı Film: Arkadaşım Haya- let 22.00 Dızi: Aile Bağlan 23.10 Haber- ci 24.00 Gece Haberlen 00.05 Yaban- cı Fılm: Sıradışt Kahramanlar02.00 Pla- tin 02.40 Uzaklar 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 İŞ Dünyamız 07.00 Sabah Haberieri 08.30 SiyasetVrt- rını 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: Ihtıras Rüzgârtan 10.30 Sa- bahın Sevdası 12.00 Haberler 12.30 Di- zi: Kasabanın Sevgılısı 13.30 Pişır Pişi- I rebilırsen 14.00 Nil Gün ile Yeni Bir Gün 15.00 Çocuk Sineması 16.00 Dizi: Uzay Yolu 17.00 Haberler 17.30 Üç Yaprak- lı Yonca 18.00 Yarışma: Aşk Değirme- nı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Ya- nşma: Söylemesı Kolay 21.00 Altema- tif 22.30 TGRT Gecesi (Tekrar) 24.00 Gece Haberieri 00.30 Kırık Kalpler Ku- lübü (0 212 652 25 6O)- 08.00 Seviten Klıpter 06.30 Platın 07.00 Çalar Sa- at 09.00 Şırınler 09.30 Çizgı Film: Uçan Kaz 10.00 Sevimli Kahramanlar 11.00 Sabah Şeker- len 12.30 Katılsana Yarışsana 13.00 Yerli Film: Dost- tarSağolsun 14.30 El Ele 16.00 Haber 16.10 Dızı: Ateş Dansı 17.00 Haber 17.10 Dızı: Acı Günlerim 18.00 Ai- leler Yanşıyor 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Günün Yo- rumu 19.50 Spor Gundemı 20.05 Çarkıfelek 21.05 Di- zi: Ayrı Dünyalar 22.10 Dızı: Conan 23.10 Gecenin Içın- den 23.40 Spor Turu 23.50 Yabancı Fitm: Kara Gün Mavi Gece 02.30 Platin 03.00Türk Sanat Müziği 03.30 Sıgaranın Zararları 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). 07.00 Gunaydın Türkiye 09.00 Dizi: Kaygısızlar 10.10 Dizı: Evdekiler 11.20 Yerli Film: Benim Gibi Sevenler 13.00 Gün Ortası 13.30 Dızı: Es- meralda 14.20 Ağzı Olan Tartışıyor 15.30 Dizı. Oyun Bıt- tı 16.20 Tatıl Başlıyor 16.40 Yerli Film: Mazi Kalbim- de Yaradır 18.30 Dızı: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dizi: Kara Melek 21.45 Ga- latasaray-Atletıco Bılbao Şampıyonlar ügı Karşılaşma- sı (Canlı) 23.45 Rosenborg-Juyentus Şampıyonlar Ligi Kairşılaşması (bant) 02,00 Maç Özetlen 03.10 Beach Vc4- ley 03.40 MotorSporlan Dünyası 04^0 Zirve Defteri 05.10 Mızrap 06.10 Müzik (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Bugün 10.00 Haber- ler 10.10 Politıka Gündemı 11.00 Haber- •••••• ler 11.05 DörtMevsım 12.00 Haberler 12.05 0x1 x2 (At Yanşı) 13.00 Haberler 13.15 Müzık Kulübu 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hay- vanlarAlemı 17.00 Haberter 17.05 Muzık Bahçesi 18.00 Hayatımız Moda 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Cennet Vadisi 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Bir Şarkı Doğuyor 24.00 Haberler 01.00 Hülya Abla Sızlerle 01.20 2den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesı 09.00 Türkülerimiz 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Ya- bancı Film: Sonuncu Kurban 13.00 Anka- ra Gündemi 13.30 Banş'la Müzik 15.00 Bızim Site 15.30 Serpil Barias İle Kurdela 18.30 Eko-Bugün 19.00 AN Ba- ba'nın Çiftlığı 19.30 Flash Haber 20.00 Cümbüş 20.30 Yabancı Film: Striar 22.00 Medyatör 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0212 256 82 82). 07.00 Açılış 07.05 Yerli Film: Şehir Eşkı- yası 08.30 Bu Sabah (Canlı) 10.30 Çızgı Film 11.00 Dizi: Deniz Gurbetçılen 12.00 Halk Oyunları 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Eskı Dostlar 13.30 Geleneklenmız Goreneklenmız 14.00 Sizin İçin Seçtıklerimiz 14.15 Bereketin Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Dicle'den Gelen Şifa 15.45 Yörelerimiz Türkülerimız 16.15 Bu Diyar Bızim Dryar 17.00 Gide Gi- de GAP (Canlı) 17.58 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog