Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA 10 EKONOMI /cumek(g turk net Cumhuriyet Altını pm rq 17.200 17 200 17100 17.000 22Ey1 23 24 25 28 29 D o l a r (serbest pıyasa satış) 277500 278100 22 Eyt 23 24 25 28 29 M a r k (serbest pıyasa satış) 164 300 1647100 1 6 4 ' 6 0 0 165 600 1 6 5 200 • 166 300 22Eyl 23 24 25 28 29 Gecelikfaizlen%) O 85 O* D" 79 85 4> 79 3 * Intertank 85 •OB •o 79 85 79 84 •o 79 85 •a 79 22Eyl 23 24 25 28 29 Borsada geçen hafta 2636 2343 2401^»CW2337 2323 2 3 8 6 22Eyl 23 25 28 29 BORSA ttaeSmdı gj JMMIÇMMBIİAI K 4HBI £MMB Sf 003 AOBHHfnçM mttmjmmf: mıtmtmm MSMM X"Ala"«si 305 «an* Mttaa m*kı MljtlBriM SİSklMİ HTIMtmaMT fflUnİİUP» ItllttİB* »ttnfe ıSL023 taatiu Sıgorta n!Sı 326 teratfYasr ff? JBSBBİflUZU 332 AaVabrrr GQ4 *%¥^»TP 035 AüantB TaL û n 036 Atrv^a YaL Qrt 33? A W E IX Hu 01 MÂMM M M 041 BrtoMmn* jBgfc*Kkk%M ^BcsoTtSar MMftad KltBTM 053 9îi3a ÇirarrtD B4 k|b1)fİK)Bt 355 BuTfjano Yat Or* 356 & ı ç * II fBfento 06* ^B&rW «a2ı 065 ÇSb HsvaSemBi KMÜkı 067 ürrtas tHCcnmeraalUr&ç HâraEMH 070 CeytaTaoS C'1DWw W Bnof CH IHDml 076 [jMrjand SîKttıû73 ÛBrnsasDov 1 060 Oo^ar rtjbnrj n Kn .!««*, 86 faacflM Taftnrr Bo Ete Tânrp Hfjıbıctf. M n H fy FtüHfr KEpfito B ânrfinı W C5BP I WTİC ı|w ttlEgtPla* 1(9 EJcygsBouSan. 103 Cıı w ı DınH 104 BoOsvGA 1IS bM Hl EM&VCIM HÎEmtmM MtofiH rMfiSftSuff 1" ftmtnk 112 FramYann tUFnMMU. mTGÜnMB ttSGafefft 116 Gflttı 117 MÎİattl :tIStt»lV*»r )J| Snf^f 121 GamYatOft 123 fiflMMi 124 GUVVDWİ( £ IS M It B m 138 •f SblHm HIMH UFnı *>**! KttTtr 1 WIJ&?S' V "*~* 1«kMaıWl|ı 1<3taan HIHİIIIIİIİIİII »35546X31 M W ( * HbfsEUH ts' KF» ISKttMUoMn •BnP- OTUMı ISIMHlllfifliit MKrtnrfiaıi,KtUM «MIU İlnlM1(4 K B B M P O S * IBüfalSİk IS ttams«n)tas 167H*mTJm fflMıUt 174 Uetaş 175 S in mm 177 5 ı 171 MiÇÜn a: «an e-MartBsrnsl tCUfek wuı2nıw4 ttkqıN*l IR&rIBIdTra 19 fltalfttl 131 Dfrıisa tff İMrifiR btftt IM OhH 195 DzFfasFjcörç »Paaı IHhMHı 138 -»BSPTOSC 201 Pmes »halı203 ASnam Tüfnrr ZM hHfB 211 UIS 212flar'Rrai3Kf MtttaıtfrılMhR Ittig 213S/ST 2Ü SeraKrtsf* 222 Srfaş 81 TirtHtŞflt Cw J24Upwt 2Z6Swner^ 0 SBMMFHBMİ ICtt (1. SEANS] LM j a £.330 112i a,M tU9 2.40C 4000 tm :S :«IM U5M !« Iifl 11M IIBİ 13İM «.a 2.B '.* 920 za490 50C 1500 iiJ3X 1179 179 11M :55C » M I12M tM 1750 LM İM ıa IM 15.25i 12.^50 2J9 52C •oc SM t(â 11M 1» SOC €000 ! « 3sX »M 930 1S25 15CC IM 13H j }j| • i 24i» İ19 24Z 10 SOC 479 2S7S 5.1X 249 4350 13500 2BCC 2).» 111 21 S» 1711 «5» eıc M , | SÎM 6^00 4,250 22,000 2 2U. 1K ıaM ta IM 1 " } 620 5.2C0 2*50: J, 7 K ıa set ıaLM 1050 22M M 14 M 127S tM 4.M 2.M 15 S» tm \m naIJ75 4 X nm Wm500 ' H79 11 64C tl11M iöOD 2tM 17 91 M.M 21.5» »M 1TSt ıa 12»1SM 4251 ta1450 ıa2179 Z.M 4700 375 ı ü ~zS7I ıa 17» 2a ıa İM 730C «.M za ım^5 ıa2» OCC 3«0 ıa n ıa 13 1111 !S79 4650 IBİ 21» HM 1175 ıaLffl zc.16.75C 6900 IM saatM IM tM ia ia12 29 9a 7ia iac 1BS 7M 2.275 IM 5600 12 M 4aX 179 £500 £25 4.7» 1GS saIX) IM 7M IM ım Eg SM İM t4X 11Î5 aa05» 3.950 tm 19X ' 00 ıaRM İM 11M İM 11» tlM i« 77» 25og ^M 17» ıa60C ıa Tm tm w za48C nİ O 24J00 K79 171 tıaE5t 1.29 2IM UM ta u171 İJ2S .İ IM 15J9 uS. ım3ÖC 40C SM İM 1)751 ıaT 9X İM 29i ?4» 4150! İ B 2İ5C ^400 mm s; J? 1450 t » ıa119 •"2* 24J5I 2I0C toa1711 3'sa Zİ2S 3.Ü0C za430 18,530 2.150 21J9 IM 2179 İM ea5S0C 171 za as.*i? a 9JM EOCC 405C 0 2" 1i tJII IM « tM 40C f% eoc ım5 X 26 JX İ5Û0 ıa820 ıa u» Z79 ta 1275 :ıia «aıIM It9 71 SM ıa4000 2179 49 M" 3CC um m i3X SM 11251 >w vm1779 aa2179 2İ5C 2.3ÛC T" ıa IJH1S7M 41» 1G5 Î2* I K SM 2M 4600 £50 £ j&3 "T30 İS ta İS İM 0 tca İM ım ta2S3CC 3,430 4M n 'S22» İS 11» 'S430u 1B nm sa1 25 ıaS.M 7000 f 53 vm6T0 İ A tıooc 13İ7M iS i!Snm201 1BS I M ia»iCC 12 M 4450 17» S!X 32 1 " 4B 1C5 «a coaLM ımIM ım Eı Tttselı ım tm ta SM 1179 2,45ı. )a ax '2K IM ıta uaJSI 11751 1175 ıactt. ıs7M 630 MH 7JH lf 7BV 92C ZHI 49G «0 4'5 2475C 17 M İM ÜM J 5, 2isa ıs 7M !7» JÖ 17» IM iia za5^ 603 S7H 17» M5N 3 » \i ım «OOO za13TC i.4"^ aa930 050 525 ıa ıa'M "5 sa 2J»2500 ıa m5100 !M 4450 1S.5Û0 29CC 22M IM 22.29 7a aa5,300 IM ! SSM HM ea6 X 4350 3 2-500 İS511 tM 3 uC 1SS 1J? s. SM 300 26^0 '3CD 1711 SSL ıa)M 103c 2)5» IM '30C 13S ımIJ9 ıa1579 ıa129 2ZM :« 4İ50 Z179 4 9 * 7 «00 flJ 1I.M M 660 2325 saI2M 265C 85» 1779 MSM !4Ş» i.4 3 379 ıa ıa IMZtlM ıat79 ıaSM za4700 19C0 2 "3L T 179 ıa İB17» nsa :a 2ZS U9 a 5Û0 Iİ5I 480 1725 2129 ıa a1=53 zaSM ta250 ıa imX 1 30C Ml "OOC İS» 1000 ıaLM nm217S 11» 1Z79 UM 7M za ıa 3TS ita 4*10 ıaİ2W IM tM SM aor tm7M tM İ39 btunt 12» 4 W 6 İ 3 J ZİS »79 24SC j.953 14» •i 3M 4M IM »M 'İS i uı :,î in ISIM tm wİM 7M «a92ü 219 490 n14 7 5 24500 I7M İ B 11.5» m Is1 % LM ım'60C ıs» ıaUM 2^5C za 6ÛC ^M İM MM ıa771 2754 7M 4200C ZTfl 1JO0C <v19 M e: se5,500 17» İM 1175 i. sm ım2423 4500 ıa iX ım4350 1Bİ00 2900 22M fî» nmLM cm903 tM za M sr» tta ca BİJOC 4 53 3 i ^50 ta ıaS1I 17» 3 3C 1W «5 7= S saj / X ycoc '110 1(75 S IM ıa35C aaU2I 4000 ıa ta4.2» :a1579 ıa129 ıa4IX 21751 <9M n 15.M m 1300 sa11751 'SC 2LB 1779 ıea a» İ40C ıa İM ts17» 325 ıa27M 2M 4«00 İJ^ ™ LM İB İS IS5» ıaİM tm 2»om 9400 4M 47t &IİİBIİ 4.79 7» 4£a3 ia21 Tl ea11^ ıa12»7 00C 16.53 ta69O0 IM OOO \% «ıa ıa HS» na 203 xm *,a 5-or «a4500 aa51T Stc 4M 117! sa»X 11» 77» IM İ19 29EYL0L1888 ÜS52K SÎÎT J» oo c a 9M« 14LM mm2'2,0OC '"T0I10C tmmİ300 H171M «M aaİİTItll 1»M ımmI«JS mm mm 1İ8 ZtifiM 4S0M 23.30C !*M 1«LM 4SUI IOOOO Z51M 2.T6.300 31130! 3530B 2TJM3 52S9a tStiM İCM >KIM İM 9SM SHIMI 3 6.JJL 1UM \IilXm) VmMM MM « M &00C 35.0CC 131M ZÛM 7ÜJN 251.M jl S J J I77M i466.CC ıjza4156i SEM 246'4 jC€,O0O MS25 5B500C <a5IS0K S33100C »aszıa 41Hİ11 İST 99E LJ27a IMM i 393 OOC S1ÎHI X.mVM L JOOOO 1MIJN coc33 405 OOC 1H.M ımn saaİBM 1lWm% > n*t» fitlM 1)17191 O1J» 7M ımm ooos 64C3O0 0 4933'539 HIM S5M 1111M 19 R5 »a•537053 3 DX ı«ca' K3CCC 60CC <64 OOC 22 444 M 2230 a assT 30C 2MJI iiüia «aİJ271S 71442 i » 19 M 1J9M 3,21 Ml 41 » M 41521K 77U» 323.392 sa3 IM ueacüco MM I29M i O633CC 07a J2 İM İ41M -fo3T S177221 İM ma97B *fi?=DCC 436 JCC 157 M lt»M IMM S1S2SM 127 J l 14S1M 1Ü1M 6Ü3XC sııiM12J79M 1179M 2'68300 6U.0O0 •«ÛJ İİ92M Htca a «a x&m"36 uû. jtflî 2S(XC S47.M 5COO00 2JİMM 41«M L7I7M 7BM 69» IMM 1I7IM 1I2LM 3)56000 53 M 2.01 M S3X 9!JX rsa453.330 77I.M 3,060 Z.HU7I «LM 4İ71.M IJSS mm ı»w 5K2.12I IS2UB S11I4M 1306 OCD ıaa393.CCC İ5SM 33 XC ~^X r 11S1I9I (Tl'M 1M« i803O3 2LM Z7IM İMM SI7M «iırt. Tıyafi SM 4a ts93 1 * 2U9 tlK 2.402 1935 4127 800 W 1 V İM KSt 'ım 1124 İİM ıa 114) 7M • l " (174 ır5 İ«5I II4SI !M 489 476 ftHI 3 "Tl 11» Jl IB İCM UM ZI74 ~* in2» 122 ım15 711 ÜH 41 saISD 1417i 1.B7 ££ 2721 3.S 792 4 ; İ.78 2J97 i450 K7S7 92C 128 14B2 IM İÜS 1152T i ; 2172i 2» 2445 1 506 1157 1 3 itıi 3063 İ7S tiK 18J0C 2W 21532 Ltt! zıa ıcıCB4 17 Z.» nı L7M 11214 anı6.0O3 43CÎ 0 2 C96 ın4K4 9i 1» I V 75 902 5,444 ' 6 9 ' ıaS4 |XJ Llri 1133 TİV İ B • 863 1X1 1MS 4144 ZHt 1591 4453 1211 22 W t » ı a 2179 0 «a4 15525 TS ti 2 » sa11 «4 -522 21411 17751 H2S19 241» ÎBIffl 2MI7I 4in 1B3 Jv6 1 İfi a»2571 4641 J6 2.3S 7 m İM İM msc İM ım/96 1,241 2S3CC 34 44S i ^ ii/i 22*4 7(9 1429 I.2R 1711 7S3 je ' » 21R4 H442 1411 im4 isr 5T6 ıaM tM LM «a2171 İB t2492 SiM »93 a 1B47(11 ım mK 4j 1i21t 4 1 İM 6 Î3j ii) 4,711 ıaSM7 La791 1771 181 BORSA (2. SEANS) DıueSoıeO M «aana j-ienlE S KMbM[04 Aona Cfflrt C 306 k&nt&to •7İHMIİ M MM CW Afcasa 3 4 MosBMnt IHtJoklMS C'AlsteGİi^nırtu CiM«albaıA.P ^1 AnttıCar C23 AndabSma I«ı™ eıun«ıt»r» H»u»TlttH C2 AraûöLlSÜZU IS JMTBIBI J33 4WTdüS 334 *lftT tf »1iT" 3 3 5 A M Y * Q A 336 AvmvaY3t0rt D35 üSnifttm) KB<rw MitaBHM > Braa M£HI 5U Nlnaı EI Ira GHM RllmTtBtt M (Hhnhn KC^lıfBP B uıMhHn Ins 066 ÇrfieCr 357 SfKrtas BB Coı nnffcjj UTLSC, 369 Cjo/naBKıi 171 tniTıtacf ın AMM{ nDenrtn rb ûwaHoünj ;f[)star* 171 DBMBSDBBV ]6C ÛoteHKftfi R1 DHat •ZhîiiM H EtooknTİra (7 Miiıi H EhırpMı Bİ bıBMı & :£ÂCrç ^ f-je MTc )9f E%Serarm 19 Enev, Sncrta B9 ^*ıre Vraa K BoRSpnbL '03 EfCMsBnctik W E H P D I M M i ^ Es&ı D6 EsenSpOfijigfn 38 FactoFnrs ^ FensMfnmr mFmMiı.111 fnaraoar» 2 FnansYann iuf&ehtta t1Sbİ7«i IIGnte I1T GMı7»taW I GûOC '9&T t jdrari! Tac. Ot 22 jtCrç F3ûnnâ3f 124 Gn¥y9nuft '25 GıresSocıö 2Eriaüş 3 ka 3C Nas£*^eO?ı '31 ttisRn^ '32 nsrtönc MJMfrft* ^ 4Z hM0wM 145 Kartoısn «(a -3ÖnaarKk-a»^ 54fUnjtûda £2fttstalftxt 53 KJSJTİBÖ 64 HûtfıuıruuHa 65 LrfsKaift ftnltp D W3Kr3T JüfT """ VsÖffiHotjiTC MegesBcya ~2 Mosa Uersuca: 71IM«! 7ttı 79 |cyrjfiûTWt) 32 VuCtAteı HltaMTıMTt S5"te^sHd*ç 39 NecTiim SCCkrTsaıl 31 Cnıos 33 Co^C^ctusKs 4 tdte* 96Fasar »Ptf PFÎÂS 01 İVBS M PvEI 205FraS«t KPvlk RM7İU S^CKPrasB» teoOts 11 RMCS i2RanlFraraaft 14 ivsDa. Ev Alete' <6^n!Ğra i7S*»toM üSdciî* ?4 Sttataİ N S M M K Z27borrnsPamMı EB Scrnel : affjwıt zaiîLnSı 5 hakı 6i£C 4 X İM 200 ZSıöC İS440C IM S9CCCC UM MM 1150 500 İM 7= SOC 'ac 7J00 6900 M İM 50C 13600 a(.50 490 4T 14" 24M 1 xc 185Ü 500 İ B 3.3oO sa1031 2» X cJOC i6CB İS sxc nm 5? a:6oc ıaHM ıaX İ79 ıa K42M »TC 2Ae 353 XC 18 ıjs 1j00 6.700 3500 1175 1TC 2SJ0C Z4Z5 CıB ıa ıa 265c St»271 ıa tua za22.000 6ioc sa «3 OOC 5.S0C 30C S7» 'OOC ea ıa. 1 1 9 22.000 nm1& I$X 5 1703 775 ^3CC SJII SM 17» 1,175 a 190J *P 21500 m'4JD3 1JO0 1950 30S. 3,79 4450 250 22İ50 400 4.1» ( 750 133DC0CC 45ı OOO 7&3Û330C tsa M a» •3X 'SO ZM »M TC 345 OOC 22 500 12 553 E6tn T & IJ9 170C 1325 1300 ( SX ioOO 4603 81 İ79 53OC lEbû 17» 90C İCM 3XC 13» 3? 130C 28.000 IM 430C 471 T3C 23 OCC İOCC 55CC 1335 4"5 -93 1650 ( "50 345C 5İ0C 7M Ita E3O0 ıa1 1 M ım6Tt <ta 2IX ıa(503 52000 E 000 K0 '20C 235C 445C sa 4 a ıa tesıM 1175 = 8C0 7M 310C 33X 2a Eı tıp* s 90C '65C 17» 11i 28 ZC T 50 za11 43a ; • ,350 İN 99 OOC j35C X X TC 690C T "I 46bO M ıa5X <.bOC M ""4S0 460 TK »a16 5X 1 i ıaa. 2SB 39CC ımX i3ÛC 1 » LM "«CC "149c aX İM 15 M İM SOC 219 İM 42 M t650 1 505 2,'T 353 OOC g 1 BS 30C 1633 '40C 5C 2450C 2 roc 1175 05X IM 119 Vİİ İ79 U79 279 rsx 6 X 22M eac 5TC 9BC iXB 925 ı.r» 30 İİM IM 42» 210OO 2ta xc 4TC 5ı 1650 m'50 790 000 S2» nm ıa ıırs ta 4 A 89X OOC 22.303 000 l 3 B5 4 K 30K tsa4.400 "H J 3 1111 4x,SC0 7M nm mJ t Xfl ZM SM 345 OCC nm ıa2OA "5! 650 2C23O3 ıa1T0 I A ^S5X İsOO 45X Sî !S5I C! 90C sS£ 230C . 3 0 İM 0 IS» ZZ75 - 30C 4130 21000 IM 471 6» 22-3(3 90C İ30C 1235 iTO 10 4550 I B t T3 53 335C LB «.79 •9.000 ıatl79 ta 6 50C 41M ıa 52.000 loco Mı D00 2Î2« 440C SM 12 XC 45» ıa te4700 77» aacc 36X ia 4«5C ıa 28.033 4000 za 445C ÜSj 000 sa H79 315ü S LCÜ tm m S100 255C •500 5X 000 <BX a eoc 1300 .75 48C İİ79 03C "50 17» '400 niM 1 50C 2M SOC 300 c X 1B 17» » 00 EJOC 11B aX X <M 15M ] » sa ım ım 3X 43 M 135CD 1425 360 SOC M 11» 1525 6603 ^3Ö 1900 2530C 1M satm iDO sa İM 449 HM ıa 6403 2129 00 445CC !XC 101ü m 940SM EM 181 429 22.000 2179 430C 1 00 ii, 850 t"0 4U. 55» TM ıa1M a440C 9000 1 X 21503 050 4250 .73 2000 4300 'C5C tıa45* 125C 27 5. 4X ıa220O3 3 4SCÜO0 7B IIM SOC (71 ım »s»t'75.1 355.EO0 â 500 lli» dOOC 13? 335S asoo 2C -OS ta30 4a 3~ 2 3ÜC 2 X 4 X 925 ia •30 İJCO «SOC soc jffl ıa ssa 00 2M 1350 4300 2150) LM 1 3. 521 'c 21=03 8 X 5MC 4630 j)9 tm 3455 S.400 61JX 7 ao 7a1129 IM EECC 43M it* 1!» 2 5i »X0 BiOOO ZS T 3O3 (4? 4'33 SM 1i50C 4-S5I 419 0.10C 1.175 4950 IK EC03 77» SJCO 'SOC 330C İM Upjıtf »soo ÎM 25 XC 13 i 4B 4300 IS İS99000 HS» 'DSC 2 150C ıa 7 ^ <:5SC ?ac soc 690C M ıaTsOC 1ÜO0 M 2.175 41] 45 İ479 £,'50 'TC 1150C 17» 33X ilı 680C 26CC İS8» iia 40C 5CC ıatSM 1711 OÛQ za sx tm 1t7S 2.40ü 35ü 000 atM 150C «TC 350C i. 1153 5 49 t'500 m :m m ta1179 za21 SOC 67X 22 79 (603 4 i003 SİO0 99C 2950 92C SB BB LZ> 42» ts023 4850 1650 vâ TC TC 53OC SM SSR İM 17» a4X0 •91 rooc lacc 375t 35u 1 Jl vm4430 23 22.000 400 ( •*! 4S0.O0C 7M tlM a = 003 "50 ım>M 1 TC İ4:JX ii 5o I M Îİ» '65J <60C 20=000 ım11 132= JOO rox(600 4cÛ3 575 !B 130C 6"X 1 T25 i.900 '"50 1H SZM ıxc ım325 4150 281005 ıa M TC 23 XC 390 8403 İ75 4 3] 10 iâ2 "5C S7M 11 ı35C B2X 71» 17a ES03 m1125i IM 0 X am 253 SiCce acooo 120a 1125 7X0 35ı, ı<00 S.M 2300 ıa ıaE,00 4HC İM 550C 77» 8900 9TC İS» Z9EYLUL1898 t21JS2S5C 1J7LM 26 > 52. T 72 4S0X 4K0O3 SM S&29.5» 23 1 5X na 837*9:52 lltiM 656330 «fflsfl 28530 3C ^OO 271000 174a 6443 XC 1J5100C 2100C 1Ü8J0C 651000 15X000 2949000 1».M saa63b830C 246.000 sessj îBÜOO ~xc ata i9CtXı, 39 000 zıejn 635000 ua24530C E3B30C ' ' XI mm na1 «0CO 114.M J49530C (HU (~0X Ma 1WM MM 2 60IODC mm ımm 963X0 171M 3 50O0 U8Î0O0 155JJOJ 1366 56C IJ51M 11712la 54Oİ353 656 0X 53/000 "260C5 25J254 7 180125ı; SS530C ZMM 324 483 0X «LM S7?M 544631000 «STM ıtrmiia ıssjna V 30 5C72CD0 1I71M 233.500 202= üCC 291XC 4260300 752M 5 OT 110,141 ItM « M 420CC E4K17S 35262 = 45 XC 556 3DC 3 900C 95436300 'M tm in «a ma 1477a niaaSLB 9573 OCC 231 OOO 431300 i2i4000 209293*] 663 300 2 000 S 6-303 SO^sCO 60CC0 saOİ470G0 33533000 35 1"152 3-01=5 zttza 32 3X OaBO B74ia ıa 5,0.003 1 ^1DOC 12XC 380 XC IPIM 03O3 30^3 4 000 1I7İM 5.JCOO 130 X ( tsiSJOC 7XC 22«M ıcnoo] SMOOO 3563000 474 OOC Z77M 5i 4j4]Qu nm 385000 412X0 fiKM Z£M u&m1656 OOÛ t94!OX •J30O zjTia 329 XC ımm4İ3XC 8£40X 43S)ÜO0 B4JJ3 7 H7Z7a 5*25 0X 4SS630C 41S3CC 1 « B ( 3330C 7*2 a 35] V.000 171» '42 XC (122 M BM Z.7B.S» 331Û0C ıaa5 5 ^ 500 iTna 11016368 4J386JCC 4J67,M 3354M "761000 1"»49CIX 441iüC0 fırta719 M İ86U liiia 32 5830C HBJ» 22.300 HM 3,030 4JOT 4383 X(l mm M«t Hyıb ac94 ,926 171 II 1 ! 2»3X 13853 1421 IB 7»3 < 4M 8S3U SS7I 14217 ' K 4C "soe ıa 1 98 88cK 7» 7T9 (884 <691 (IS 3J5S IC6T M 21B3 13* 469 24,745 16JB0 ' K 1 636 107 332 M7H ım 68S t58E 171 UC 3904 \ıa 50° 483 =62; 175 V 2131 1 ) 1 =1 ea2696 11.666 2.400 3&6Î5 0 IM 54 666= 34-J 133 (4754 (143 Z4B tm iıtımıırs 2155- 6& 22 7E 6333 43.35 5844 969 2JS6 924 ımi«435 HS İM tm ZtM 332 4'38 0 1672 = Eo4 tstı BCS scc imHM1 ım17tl eı4333 684! 019 22948 '996 1962 42» 1333 H7» 4446 1236 22İ39 399 m2 - 4 45GXC 7S 1S.79 "36 « 230 5 09 9° İM 21711 1 =C 345İ33 2224 nm ım20 43 t 145 ara 4^451 17 39 13 3 1596 4İ3 885 İİ71 534' i 2 1 55 2354 1908 ım M.37I 2337 324 23J4 15» 4 3 171 '0 23IF 7990 9352 1.255 4 & 737 4552 2M t 923 E N 168 338 Utt 7R2 1U71 l7Sf 11M 1171 C97 Z396 ıt} ji i E 33 7t39 2J69 45CC 57» 2214 15» 4.KZ O.013 IJ51 4822 1B7 1mi i stt 3 29 m Hazine'nin son stopajlı ihalesinde faiz yüzde 137.33 oldu Borç |)aluılıya patladıEkonomı Servısı - Hazıne son sto- pajlı ihalesinde pıyasadan yuzde 137 33 faızle borçlandı Istanbul MenJcul Kıy- metler Borsası da dun vıızde 2 7 deger kazanarak 2386 puana >ukseldı Hazıne, dun açtığı 7 aylık bono iha- lesinde yılhk yuzde 137 33 malıyetle bankalardan para topladı Ekımden ıtı- baren bonolardan stopaj kesıntısının kaldırılacak olması nedenıyle son sto- pajlı ıhale olma ozellığı taşıyan dun- ku ıhaleye bankalaryogun ılgı goster- dı Ihaleye 975 9 tnlyon lıralık teklıf gehrken Hazıne, tutann 670 tnlyon lı- rasını de|erlendırdı fhalede net satış ıse 396 4 tnlyon lıra olarak gerçekJeş- tı Cuma gunu yaptıgı TUFE'lı ıhale- de 3 5 tnlyon lıralık satış yapan Hazı- ne, dunku ıhaledekı tutarla bırlıkte top- lam 399 9 tnlyon lıralık satı> yaparak ıstedığı 250-400 tnlyon lıra hedefıne Borsaya 'grip aşısı*YVASHENGTON (AA)- ABD Merkez Bankası. pıyasalarda uzun zamandır bek- lenen karannı vererek kısa donem faız hadlennı vûzde O 25 ındırdı Alınan ka- rann beklendığı gıbi olması New York Borsası 'nm da olumsuz etkılenmesıne ne- den oldu Ünlu danışmanhk kurumu Mernl Lynch'ten ekonomıst BnıceSte- inberg, knzle mucadelede faız hadlen- nın duşurulmesinın etkısinı. "gripa^sı- na" benzettı Steınberg, "Aşıvia hasta- lıktan kurruiamazsınız, ama gnbi daha az acı çekerek atlarmavı iağlarsınız" de- dı Merkez Bankası'ndan yapılan açıkla- mada, ulkedekı tüm kısa vadelı kredıler ıçın gösterge oluşturan federal fonlann faızının, yuzde O 25 ındınmle yuzde 5 25 oranına duşurüJdüğû bıldınldı Açıkla- mada, karann, ABDekonorrusını, ulus- iararası malı knzm oiumsuz etkısınden korumayı hedefledığı bıldınldı MERKEZ BANKASI KURLARI ClNSt 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Yunan Drahmısı 1 Belçıka Frangi 1 Danımar)<a Kronu 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkast 1 Ürdun Dınan 1 Hollanda Florını 1 Ingılız Sterlını 1 Şurıye Lırası 1 rlanda Lırası 1 spanyol Pezetası 1 sveçKranu 1 Isvıçre Frangı 1 Rumen Leyı 100 Itaiyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Iran Ftıyalı 1 Kanada Dolar 1 Kuveyt Dınarı 1 Bulgar Levası 1 Luksemburg Frang 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı 1 Avrupa Para Bınmt DÖVİZ ALIŞ 275 890 164 850 164 480 23 453 7 977 43 341 49 117 53 611 146010 471 450 412 320 1 933 35 024 198 550 16 567 2 050 183410 900 940 7 977 37 182 1 601 73 782 SATIŞ 277 220 165 650 165 560 23 545 8 028 43 554 49 399 54 427 146 910 473 910 414 390 1 950 35 389 199 830 16 750 2064 184 240 912 810 8 028 37 433 1,615 73,915 30 EYLUL 1998 EFEKTİF ALIŞ 275 560 164 650 163 210 23 394 922 7 957 43 181 69 516 48 994 53 413 353 720 145 640 470 880 3 169 408 200 1 926 34 894 198 050 22 16484 2 037 49 182 270 878 600 63 7 877 37 044 1 581 72 860 323 200 SATIŞ 277 910 165 980 167 220 23 604 951 8 048 43 720 73 080 49 522 54 634 398 870 147 280 475 090 4 753 418 530 1 957 35 523 200 330 33 16 856 2 077 74 185 400 935 810 95 8 128 37 575 1 635 74,839 326 070 ÇAPRAZ KURLAR 16735 I 6745 I1 774 34 530 6 3650 5 6119 5 0934 18870 14216 7 8335 1 3873 1655 00 134 28 15047 34 530 7 4058 17167 3 7505 1 Kuveyt D 1 Sterhn 11rlanda L 1ECU 1SDR 1SOR 1 ABD Dolan Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Markkası Hollanda Florını Ispanyol Pezetası isveç Kronu \sw;ıe Frangı Italyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2927 ABO Dofarı 1 7095 ABD Doları 1 4948 ABD Doları 11762 ABD Doları 1 3754 ABD Doları 381290 enşmışoldu 29Nısan 1999 tarıhınde gen odemesı yapılacak olan bononun net basıt faızı yuzde 112 05, t>rut ba- sıt faızı yuzde 119 97 ve brut bıleşık faızı de yuzde 148 86oldu Hazine'nin bugun 457 4 tnlyon lıralık gen odeme- sı bulunuyor Gunun ılk yansında sakın bır seyır ızleyen borsada ıse ıkı seansta da ge- len alımlar endeksın 2400 duzeyıne yaklaşmasını sağladı Endeks gunu 2386 puandan tamamlarken hısse senetlen ortalama yuz- de 2 7 değer kazandı Uzmanlar borsacılann, ABD Merkez Bankası nın (FED) faız oranını 0 25 pu- an duşureceğı beklentısıne başta Avrupa olmak uzere dunya borsalannın nasıl tep- kı \ereceğını bekledıginı be- hrtıyorlar Hazıne nın du- zenledığı bono ıhalesının de Turk Lırası sıkışıklığına se- bep olacağı duşuncesının de borsanın darbıraralıkta sey- retmesının nedenlerınden bın olduğunu kaydedıvorlar Hareketlı açılan ıkmcı se- ansta ıse "bıyıklı" olarak ta- nunlanan >abancı yatınm- cılann alım yaptıgı, buna karşılık gerçek anlamda ya- bancılann satışa geçtıgı sov- lenıyor Bu arada uzmanlar, Amenka'da FED nın faız oranını duşurecegı beklen- tısıyle borsalarda yaşanan yukselışın spekulatıf oldu- ğunu belırttıler SERBEST DÖVİZ ONSİ ABO Doian Aknan Markı Isvıçre Frangı Franse Frangı HoKandaFlon™ IngıİLZ SteTlını S^rab Rıyak Avusturya^Jını 100 l a Uretı AUŞ 276600 164700 198000 48900 145750 471500 72750 23300 15550 SATTŞ 277200 165200 199300 49350 146600 473500 74000 23500 16800 YATIRIM FONLARI 29 EYLUL 1998 Gunlûk Değ % ; B a n B w o Iş Bank.tetrakFon I; Bank. Deteken For Intetanfc A ı p De^şk»- Imeraan* A Tp Karma IntsfY» »KarmaF tntefYat HsseFon »ttısa A Tç DeJşiMn F Garan- « Tç Kar-a For Garanl ATç O^ıştoıF E * A T D î 14S8875 fl M 107 009 pş YKYATİpıHsseFon YKYATpKamaFon VKVATıpTeks«Se»ı F VKYATp UH KunmLF Y K Y A f M S Fp M e S e YKYATpGıda-lçoMkSF < ı W A T 0 J l ( : YKYATpKarmaFod HaikSıçonaûzeıFon VakıfHsseFon [>5to*ATpKarrnaFon D j t * A T D * k F Yaşarbartı A Tp Değışken FraraATpıDBtekenFon CUağotaArıpıDetelıari Z f A r O J k f p PamuktankATsıDe^ışken E H Sened F ş Sumer Karnıa For EğeFon-2 Demırtıank A DeJ^ken Fon Demı-Yat ATpDeJşHer Tırttwr* Hısse Senei Fon TekstılATıpıHısseFon AtaATpKamaFon AtaATpHsseSenedıF Koçban» A Tıp. Degışker F Koçbank Kama Fon 893253 200271 294 6 -010 31603 -017 19253 COS 13 34 -032 1057410 -010 727396 -012 1241*50 0.26 586620 -028 6629 135 12663 -064 7021 -016 9671 2 07 6817 -0 73 10844 -007 8220 -0.22 8674 -017 13303 -0 37 962253 5347149 1473952 504644 2432244 -0 80 303973 -009 2269679 -0.24 1252271 -0.20 9747 1 33 316168 43 57446 111 30983 014 154878 -032 148547 -068 6602«6 0.23 14090 -033 345293 -0 41 43769 -0 03 118401 -066 560626 -025 22239 1 14 75140C -0 58 64360 092 Koçbank Hısse For Şart Sror'a Ûz» For Glcfcs A Tpı Değşken c or Kata Yat A K»-na F T B A T DeğışnenFon TEB A Tp Karaa Fon TEBYaDeijMnA TEBAGSOBeJÛzelF KrtbankATpKFo 235 B 155 10742 -034 694605 005 12210 -041 300150 -009 52028 -C85 1992* 0 04 8312 -C31 107018 -010 '12995 -0 74 '36151 0.29 401^6 -001 83464 -0.39 80435 -006 4 615 40728 MBtıankBDetakırFon W*SBT*TVİ-Bono I Gırant BTanv*-Bono Garant: B Tpı \Ja Fon Oarm BTpKannaFon 119 004 018 009 ş IsAATnlisMFon AlfaATÎpıDeğ^lıtnFanu E»gnFon-1 Yatrm F A Değı^an Fonu TacfierArpıKamaFon StratejıAOetelıenF 336 43 483j -O60 29645 -OJO 42175 19682 28804 18524 ErtankBTpKamuFon YKBBTp ükıtFon YKBBTpOetekenFoıı YKBBTaM Bono Fonu VKBBYabMKMn Fon YKYBTpLiMFon YXYBTahW-BonoFonu VakılTahvılve Bono Fonu 26066 a For EGSATpKamaFofi EGSVat ATprKarr.aFa- EGS Sjjorta A Oegjşken Fon ABNAmroKamuF TABYat ADejdtenAF NordstemlmtiişOzelF DenebankADe^ksnF DenchankAKarmaF f*va A Tp DeÇışMr FtoaATpK^-ıafc»- FJender A Tp Değışk»ı Fon SKebankATpDBğ^enf BTIPlFONLAfl lşBa*-L*«Fon 5341419 u j Iş Bar*. De&fcoı Fon S4j8S^ - -' Iş Bank YaCaro M K. Fortj 435197 0 01 IçBaıkTafvfveBodoFon 1772039 0 19 008 061 0 23 183 00 26477 -0 4 24186 -023 35722 124 31319 016 20750 -0.21 20908 -029 12495 -026 S14O -054 7907 -0.62 18874 0 03 12559 0 30 18015 0 08 11413 0 03 »775 -0 02 8204 -047 507 -0 49 8831 -0 37 MafOeftkenFon MMYAana VUafLMFon MankUFonu t OftankBTpDetekenF YaprtHnkBTpfe&ken Yaşaftank IM For Finans 8 Tp Tahv (-Bcnc Finans B Tîpı Değsken Fon Fiıans B îpı L*D Fonu Znx B T p Detetsn Fon Zraa B Tp üiot Fon ZnatFon-4 7486 016 P«mukB Tpı ükıt Fon Ptmuk B Tpı Deteken Fon Emfefcbank Tanvit-Bono Fonu Emlakbank Değıjcen For Emt*tank ükıt Fon SamarDeğsfesnFon SOnerLJutFon SÛTOr Ta*wt Boro Foou EaeFon-1 KafcnmaBTip'DeğçkenF Dermtaık B Değışken Den.Yai BD*Jtjkır DBfnrYa! SbkaF TarşFor 1 TanşFon-2 2220570 017 507742 018 27O727B -019 3109876 002 6482067 011 2462M6 016 1387611 -047 188725 018 3113974 0 79 9*9131 080 5682887 019 3824495 -005 1831014 -015 1322784 075 32703 020 31832 004 9627296 002 1921280 006 1229187 0.12 907610 017 18541 012 5030396 018 849679 019 99832 019 2970351 0 04 1915909 002 173822? 018 2439195 014 2413110 015 2126322 016 2202223 021 1315377 019 2059253 020 1554688 026 2649045 0 25 802754 011 2803717 014 327738 -013 23502 019 20463 023 1S3189 053 5C7374 0 03 942635 312 17444 021 11624 019 1688439 020 6100'3 0 2 0 TumOank Tanw « Bono •; TSKBBTpfJvMonoF TSKBBTpCMt|lanFon k B D i F AkbankBîahvtBono TakstılBTpüHlFon T«otılBr>stok«nFon AuBTaMBonoF l KoçtankBOeaâkanF Koçbank TaM Bono Fon KoçMentai OeJ.Ua Fon K&tezBOaMonFon KorfezYatBOe^ken TîBBDtokF KanitıankBOatatanFon BO EcocıbasıBDeMlainFon EbBOtaMF SYB D«ğısken Fonu Qed* B T p TahW-Bono F Ekroler Osğsken Fon B UlusBTpDeâskenFon IsıklarBYabkİen.KF AlfaB Tpı Detekai Fonu AüaBTulMFon TaonerBDeğıştanF BaymtrBTpOeJşkenF Oma* Tahv4-Bono Fonu O s n w * B r p ükıt Fon EGS BTahv* Bono Fon ABN Amro De$ışken Fon TAIBYalBDeSkerF MıdlandBankBDeğı^erFo YurtbankBOeğışkerFon DmsbankBDeğışkenFon Oanzb B Tanvıl-Bono Fon DencbankBT ÜkıtFon GO9O3 098 1348507 -003 293078 -0 31 58073 017 556763 017 272111 018 347918 018 274737 016 40624 0 08 17628 011 418037 011 58291 034 10139 020 157569 018 19627 015 95028 0 1 27630 016 95753 014 43335 011 26494 0 17 27186 0 22 166664 014 39355 -007 93634 309 44868 304 6 226 323 75295 012 2O032 020 48053 021 32997 018 13605 CO3 32270 0 20 10248 010 13627 021 29294 1142 31484 017 26209 003 12869 D21 19663 002 18969 C08 14874 036 187B2 018 6138 021 13506 013 1823 008 11061 018 106O3 018 SOYLEŞİLER KORKUT BORATAV 'Komünizmi de Biz Getiririz' Tek partı donemmın unlu vedespot Ankara Valısı Nev- zat Tandoğan ın karşısına çıkanlan sakıncalı bır solcu, Valı Bey den şu dersı almış "Bu memlekete komünızm gelecekse, anu da bız getınnz " Tandoğan'ın bu sozlerı gıderek yaygınlaşan ve denn- leşen fınansal krızler uzenndekı tartışmalan ızlerken ak- lıma geldı Dune kadar pıyasaların dokunulmazlığını, sa- dece tıcarette değıl fınansta da sınırsız dışa açılmanın nımetlennı adeta tartışmadan savunan pek çok kalbu- rustu Batılı ıktısatçı, bırdenbıre tavır değıştırdı FVasala- nn başıboş bırakılmamasını, şu veya bu ölçude "devle- tın gen gelmesını" ıstemeye başladılar Bazı kanıtlara bakarsak akademık çevrelerdekı bu ta- vır değışıklığı, önce Dunya Bankas'na, sonraABD Kong- resı'ne, adım adım da IMF'ye de mı yansımaktadır? Dun- yayı kureselleşme çızgısıne taşıyan VVashıngton çevre- len "Kabul, galıba olçuyu kaçırdık, ama devletı gen ge- tıreceksek, onu da ancak bız yapanz" der gıbıler Tan- doğan'ın komünızm ıçın soyledıklennı hatıriamayıp da ne yaparsınız9 • • • Neo-lıberal polıtıkaların ekonomık, toplumsal ve polı- tkbtr enkaza yol açtığını ınkâr etmek, en azından bu alan- lardakı beklentılerın tamamen ıflas ettığını yadsımak, gı- derek ımkânsız hale gelıyor Neo-lıberal beklentılenn ekonomı alanındakı ıflası uze- nnde neler soyleyebılınz'? Serbestleşen pıyasalann her yerde kaynak ısrafına son vereceğı, etkınlığı arttırarak ge- lır duzeylennı hatta buyume hızlarını yukseltecegı bek- lenıyordu Neler oldu? Buyume hızlan hem Kuzey hem Guney ulkelerınde mudahalecı-devletçı donemlere go- reyan yanyaduştu, etkınlık artışlan en temel uretken kay- nak olan emeğın artan oranlarda atıl yanı ışsız kaJması pahasına gerçekleştı bu durumun ıstısnası gıbı gorunen Dogu Asya ulkelerı son bır yıl ıçınde ne kadar surecegı bellı olmayan bır ekonomık çokuntuye sunjklendıter; fi- nansal krızler gıderek yaygınlaşıp derınleşerek dunya ekonomısının kalıcı bır ozellığı halıne gelmeye başladı Toplumsal alanda nasıl bır enkaz? Dışa açılmanın ger- çekleştıreceğı yenı ışbolumunun hem ulkeler arasında, hem ulusal ekonomılenn ıçınde eşıtsızlıklerı azaltacağı, yoksul ulkelerde gelır dağılımım bol olan faktorun, yanı emegın lehıne duzelteceğı beklentılen vardı Bunlar da gerçekleşmedı Aksıne hem Kuzey ve Guney ulketenara- sındakı hem de ulkelenn çoğunda zengınle fakır arasın- dakı uçurumlar buyudu, boluşum ılışkılerının emeğın aleyhıne donuşmesı ortak bır eğılım olarak ortaya çıicrj Nıçın polıtık, hatta ahlakı bır enkaz? "Devletın kûçül- mesı" ve pıyasaya mudahalelerın azalmasının rant ya- ratmaolgusunu gıderek ortadan kaldıracağı beklenıyor- du Bubeklentılerde tamamen ıflas ettı Devletın ve ka- musal alanın kuçulmesı yepyenı rant mekanızmalannın oluşması ıle bırlıkte gerçekleştı Avanta, yolsuzluk, ışa- damlan-sıyasetçı-burokrat ılışkılenndekı yozlaşma koru- macı-devletçı donemlerde gozlenmemış boyutiara ulaş- tı Pek çok ulkede mafya kaynak tahsısını artan olçuler- de denetlemeye başladı Sıyası sureçlerdekı bozulma ge- nış halk kıtlelennı sıyasetten kopardı Umutsuzluğave/ve- ya karanlık akımlann kucağına surukledı • • • Neo-lıberal kanadın en sağduyulu temsılcılerı, bıricaç yıldan ben beklentılerdekı bu çokuntuyu algılıyoriar, açık- lamaya vetepkılen denetlemeye çalışıyoriar Dunya Ban- kası'nın son yıllardakı yayınlanna bakınız önce "Doğu Asya mucızesı "nı ınceledıler ve bellı bıçımlerdekı devlet mudahalelennın kontrolsuz pıyasa mekanızmalannago- re dınamık ustunlukler sağlayabıleceğını kabul ettıler Sosyal alanda "küreselleşen bır dunyada ışçıler" konu- sunu ıncelediler ve globalleşmenın emek aleyhıne so- nuçlar da verebıleceğını kabul ettıler Pıyasaya açılma- nın devletın yozlaşmasını arttırabıleceğı gozlenınce, bır çareolarak "tyıyönetışım" ("oovemance'Odoktnnınıor- taya attılar Doğu Asya knzı karşısında, neo-lıberal ka- nattan finansal serbestleşmeye ve IMF polıtıkalanna kar- şı yoneltılen (Dunya Bankası başkan yardımcısının da kat- kı yapthğı) yaygın eleştınler de aynı doğrultudadır Ne var kı butun bunlar, bence "devletın kuçültulme- sınde çok aşın gıttık Şımdı, devletı gen getırme zama- nıdır Ancak, ne kadar, nasıl, ne zaman? Bunu da bız belırienz" anlamına gelıyor Farklı bır ıfadeyle çökuntu vetepkıler, Batı'dasol kanat Keynes'çılenn, Doğu'da ptan- lamacıların, Guney'de ıse kalkınmacı ve sosyal devletı savunanların yenıden ıtıbar kazanması ıstenmıyor. Ça- balar bunu onlemeyı hedeflıyor • • • Eskı plancılann, Keynes'çılenn kalkınmacılann ıktısat polıtıkalan uzennde yenıden etkılı olmalan mümkun mu- dur 7 Bu, bence, ıkı soruya bağlı Bınncısı, neo-lıberalız- mın yırmı yıllık egemenlığı suresınde bu tur ıktısatçtlar- dan ne kadan ayakta kaldı"? Ikıncısı ıse "ayakta kalan- lar" ıktısatta ve toplum hayatında "olduğu gıbı genye donuş"un ımkânsız olduğunu 196O'lı yıllann gen getın- lemeyeceğını ne derecede ıdrak ettıler, yanı neo-lıbera- fızme teslım olmadan kendılennı ne kadaryenıledıler? Pı- yasacı fanatızm tam anlamıyla yenılgıye uğratılacaksa, planlama, sanayıleşme polıtıkalan, sosyal devlet yenıden gundeme gelecekse, bu "eskının tekran" olarak ger- çekleşmeyecek Bu ıkı koşul yerıne gelmemışse, ıktısadı ve sosyal hayata devletın gen getınlmesını de neo-hberaller ger- çekleştınr ve bu da Nevzat Tandoğan'ın komunızmıne benzer BORSA (1. SEANS) * a e Senedı mrilnan! ajr*â2 ZK TirtltınTrty 2X İîıbBB 237 r i t f i N tatoıt 2M t « a ^ 4C T^sş ^ Tcy* 241 ToOTlH'Kir 2 C I M M ii Txraı Fattm: tiw "TSjrt Hoyc zma Z47 TMBw«lnı 2«tt> 251 Tjyas SZ TffBrfttNH 2BIBU KİMMi S Hfnihrtn 2S7 ItakSnıS aUMMtMIB 259 VidfT&&3i\ 260 VM. ZHM ZSIMTiM ZSHCınnUrO 267 Yas«srf 91 YSB ZfliiSf Î71 TH W I (ırar G T 0 gjjkMMk luinnı; i!» İJ» 2I7S )M 1179 ıta 2IM 2SM SA 4M I j l so S OC 59C 1575 İM 4.M S 2 G XC 4M * M 1 1 M İM 217) 24.731 42= 51X1 77» an,s» 90C mij" ,i m303 161 571 En S7N 2.ISI LM UM Z7M 25.29 SM SOC 135C 1525 4"5 1525 !H 11» 171 741 «71 MM 1179 17» İİ7S ÎJ» iljl 35C 5 X 7 Svm 1Ü25 UM 340C tm BÖLGESEL PAZAR 1 »Itatîmn mUnfmüm • (•OHGotnnl^ X5 HMkSıgD^ M tanrtn OO'^KKlftana^ 15 S» HM 47» =3300 9500 m"«00 »M IM I H •an m7103 GOZALTI PAZARI »1 M H E M M K U 002 Dtfjgr 303 EnsarPaiannaÇat MEmkfTıfe O03 3«a 419 6İ00 520 & tm Q3O0 48D tM En n*» IM İM ım ı«1179 21M 2L29 LM 4TC 900 IBİ C0K 1 ES İM 129 IM 79 4H »SM 1129 nm ım 6 600 IM 215H 1U75 a»!M ila «<• 14» ım ım11» 115» um nm ts1900 1525 300 i2M ız* Jtm SSM 1129 11,2» 22» 7M 2529 IM 49 r ım 205C 1550 S.M !M Î5O0 I47S 4M SEANS 17M ııj» usı53000 c m sooc IJ9 6.T» 550 119 17M HM IM 330DO ] M 7300 1 » 5500 490 1J9 0 28EYlft.1988 Ijln !7P2S mmfl«M İ M E f f l l M HBJ» mifl.M 536 OOC 90 000 4.M.M 1499 XC BJ» MJM ı:33244 OC 4İ44M 144JM isM.es SKM ifnm T.000 325000 t * M 1Îİ5M 1Ü7.M İİO630C IUU» 1S224 314 9LM !.»M 911940490 Itırt Tıjat İJ75 ım ımI * 1DS 9751 ZSJH ii» ı r isa152S 3.898 m ım 7« 25 55 4M MM «117 2151 7» zın3» 5TC 7S7 M 2764 ım 2.3S 05 11» im3523 149 571 29 EYIÜL19S8 am \mISINJB 2.000 u 4MM 44 300 X.SS! 11157 17» • 500 C »7 28EYIÛ118S8 «M 183.000 196COOD İM t tm 6 , * 513 İB BORSA (2. SEANS) Öncelu VS. îîrthkvj ntloa nrnusı ZnTMnM» 239 TgaOnnoU fî 2# TıbıİlıTimt 241 Too*Fin.l4 ^42 Txfaıûafiı m TljrtFKJİnı 241 To^pCH 246TSKB İ47 M İ M i D i k i 248T(fes StTmetolıuna. 2s Tjcras ZS TracnMHnl i^4 İWKcr*tewr 256 Uıyç Çjrrıe^tt 259 V*]* Fransâ Kjr 260 Vtfdtt 261 Vret TSt Ittıt T«t 9rt 16 VtM SMaîrtMHTO St Itab^ 26 v asate* 219 Tıtaı 2"3 iao Knj Bahta9 2711«ıMIn(TII §&*"" « M«! * oiX Z.M J00 11» IIM 1 * ZİM 2LZ9 U29 9X ^5 IM SM ="C soc 2M 420C 30C 79 29000 tm IIM m.4ffi 2İ25C 40C 3"00 sOOO 4J| 2LM i1 " ım m135C 32.H! IM 1500 1175 Eı 1"* tW Zfil t sC IM 1129 14» İ M ZtM X 1429 ssc30C İM LM 58C 600 ıa4050 1 J00 7 1 28JGC IM 95 OOC 2% İİM Z15C IX 2=300 350 3700 sc m vm1TC ZM ZJ25 325 JİSM 14» j4îO ıa1 4 M E* Irtat £•« 1J9 . />= IM 11M İM SM İ7M dX 1479 90C S 1S75 IM 6 1 1625 2.» 420ü 1030 fP 2950C SM «300 1500 HJH / /?= 500 / ^ 42J 6 OC I OC mZİM !5 İ.S7S 2,1» 1100 33.300 lü»165C 1M tl Um. t4ftj IM i^OC m1tr5| 1551 EM Z7j» =200 I4İ» 3001 ^ 1525 LM 59C 160C 1 » 4130 % 2E3ÛC ıa39=30C 125C IIM 2 7 = 1X 25ÜC _ 3 S 1 1X BO3 «aZİM ZS25 ZI75 1J50 32JH0 191 1500 IM 590 4M BÖLGESEL PAZAR 2. SEANS X AstefiyFiffrto 002 AJmumsÇar* C «(•) 0Û0 2X ,M » G a t f f S . J3GC0 005H*So>i2 35OC KkttlMM m REPO PİYASASI Emeycn 1193 katnlyon a bterbank faızten 78 "5 Gurılukrepo %8555 & r t * sJopajserepo 947495 7GunJukrepo % 8 * 0 0 31Gunlukrepo » 7 8 0 0 S5X 3.50 4JH 000 6800 M 7M C F 2 3930C 9T0 SM 30 300 3900 M • * 3650C 9.75C ıa5330C 393! İ7I 7M ALTIN lırtMçet 'Mratr 2 9 E Y I Û 1 1 9 9 8 ı2JXr OSM ^DOC 71M SltBM 771M u*m tam194 42! DOC 40M 441 OOO 0 CJOC IMM M» 50664300 3,922.000 IMJ» 2.1190OC 236,9X W.M i JJ830C 1S~74İ7« 32300 63.100 DHII 3325.400 433 000 4657 OOC 1142.000 2385,000 1.797,300 /4«J» 1M.155 922.000 I15.M 7HJH 3 ^ 4 6 140EOOO IMM 1165i6ii23e 117BM M 11S7 i B 1 * HHJ 1SD ıun27M 5.330 14* SSl 31 ISK 5,87 593 1606 IM 4129 ff! 28959 39 500 11.268 »•2186 341 25L3C 1J91 5JT 7660 « zun154c uaZM 1J63 32.469 İ M 3566 1 M m ZSEYUliMe 3930C mooo 24747M 30J e 000 1B7M 11 m "05 1 * S22C0 94 i m 7a 16900000 t"20MXIO 18600000 20600000 256000C ^585000 22ay3rtte* t SOOOOC Hazinenin yeri belli. Hazıne Bonosu alırken Esbankı mutlaka arayın Yuksek venmden yararianın % II175Basit Faiz (Net) % 137,01 Yıllık Bileşik Faiz (Net) Basıt Faız (Brut) % 119,64 Vade Tarıhı 28 Nısan 1999 (2IOgun) BankaQESBANK Esbank GençJ Muduriugu ndç ve tum Esirank şubeiennde Gend Moduriük Tel {0-212)251 72 70(l9hat) 252 7401 249 1033 249 34 52 £ Posra sdresı webmascer@esbanfccom.cr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog