Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 EYLUL 1998 PERŞEMBE 10 EKONOMI /cumek(& turk net C u m h u r i y e t Altını <bm TL) 170OO 16800 2SAğ 27 2 8 31 1 Ey*jt 2 D o l a r (serbest pyasa satış) 277 500 278.200 277.300 26 Ağ 27 28 31 1 Eyü 2 {serbest pıyasa satış) 154.600 154.750 157 5C 155*500 158 900 ™ 158.600 BORSA ffiseSoedı HltoM|l| 002 AâanCfcmtolBl MUIHnal M NMÛIIIII MMnS* K*»ı*a Mltan MttFoı •Hiaprtı H2*âlpl[kag IM ttnBMi IÎ5 anMİM tlİ JhtatlTtfcİB 117 Jaatt GMMaai T1 Ifl MnatifeNti? IHtab*ı nSkCa K3 JaBaai&Mti K5 tatTınl s£L Mfctt K1M*I8I7J ffitofan BltoMtf MNaTftıı BSIhfefıtlkt 0 7 mTBL 0 1 I f t u B IH kElÎMu 046 Bntf MhhEMM HMlUI MMFnSaMır tUluTttol •eıüıMMiknTtlıı Wfca IHhH ItraiilnsaVım iltnCatt BlanqTtOn Bitml C7 tanttlıp M hnvTui B9 fflfffl MCnhvıSa K«TASÇeNltakN •VI ÇaVI 065 CfWıt Haıa Sgvs M (HMhı 07 taVttl 01 MtîaînDıIfl MÇtomBtK 171 Cnteı Ttkriıl 171 [frtiftl 172 OMrtMt l71taiCa 171 Duri 5 IMMMI nı DHM V7 H B M M fflflSTtt fîrt 171 DnsıDaaBi M ItatalUaB] U jjjyj. KDnka 0 1 E ü M İ n k ı c 6 E o x t M f i T « ı MBBS» SIT*7JB HIEllEıMn Ctfttn JW tyorCnl IC O S E M S n f f â M E E S M . M HMbptl MEatEMH 01 EMBMIMI IE* tEnmhaSa «Enpıintt UtERptaBÇHt I R F J M «EmSKtja »EnıMMİkt 06 facl" Frta i s MFmtkMpı 111 RBBFvsnfl iilfiaM H2Fa>Mn ınuktı ı3wı 111fiNfttnn ssr121 GrabYtf &L 12fi*ıFıM*fi 12} 6 M B M 124 fiMtıfclpM IR &Mlblrt 12f f%Hıt 127 ÜHHİ fiffHifli 12t rtoNvTnlı 9kfe| nhtataı İS htatUaai tS HHIFVMI WİMı TSUfcM* SCtisaankaslAı 4 137T|kWajl) (1- iocetı m İM ı isı SK 1379 İ M İ M m m 1751 I1M XM 17751 1.S25 12751 SM 1451 IM 121 7» I M İM 5 » M 1M 1 1 M M ımM sa1175 SJM ÎIM İ M '5CC 179 naHSM MSI 2 , 1 a m m171 421 İ M «M 1 4 . M 1 2 7 5 1 571 LM 7M SM S J 5 I SM 171 270 İ M 771 6 1 3 0 C ua11M 2 4 7 5 1&M IM M 1M İ M İ M IM 1BS D.M 2M !M LM İ M İM 1M 4H ua4 , 7 1 a79 1JH 1 1 7 5 1 ÜSİ 7M EM Tt !.M ua1M L« BM BM İM İM nsı nm1 J 7 S İM 171 132 ım :ra1 5 ) 5 M 4.5a LM XM İ M ımM 4M IM \M 7IM IM 21M 1B 1M 41* I H 17 M SM 1» 2|$o 1İ75 İ M XM ooaom 471M L1K 139'lsBankasKına ^ÜOOOO KlllfrMi icmiwc>ıt 143 L9CH 144l*taita KSbMa 141la 2JI7 147 bılWM 141UC* HK«eBMI HlnAıUılaL HiırP ISHMiNp 1SJ DMMİİBSMP «um 151 M R ffitatt IX blbı ISIMnrUGnlıl 10 Mnr «ibtiUı KlnieU KGMHFHİH müfcUk S farars itoy«s 1B UnTMi 117 M Ifl MmTMfaM 1 7 1 İ B B M H B M I numaacı | | 177 hnmlrtttıl SKT111 hMkıTıUI IHMilkl 10U>M«Mi| 1M iniiirififi 10 U M saer«MTraı «OtaTMI ttOHn IH OMrtbl 1t tU IBMaOMBlıt tfitaa Mifmnhtnt «taı I M A IS'PSÇPTOÜC IV hfci Sltotı IMMka BtoB Btolk U pîıîikai M B S F M B M I 1(751 71 M ZM 14 M VM SIM na1219 ım nm1175 179 LM mM İ4S >K 1775 ÜM ! * i » VM «OO 1 741 12» 7.5M IM ZM ı?a 44(30 'SCC a ı na2 » 155 ısa775» S7I S7R B 1775 TLH IM IM 1M 11* mSM 1 M t)M 7!M 17a İM LM 9.500 115M 7LM I M SJI 1U9 112S 1)1 SM İ S İM 15JSC SIM SEANS] Fj *I9* 4 * 1 5 0 0 ua ua5 M 1 4 J 9 !79 4M 4M ua !M uaSM MM 17 M 1I.SM İ S I M 13 S» SM 1475 LM 1JM 7M *M I M SM n iia ua n sa 1M 7Î75 M saI H vm nja İ M I"M 12a a ı !İ25 zja 'M m m nmMM 11M !H nı na7M sja sta na ua ua6 OEO IM «7a İ M SLM IM icı iıa ?JO 41a ıja 1ES 34M !M İ M I M iTa 45a İB 4M na4M na3M na;M aM ıaSM 430 2M 3M 1151 iia 21M HM 7 » SM 23.M 22 73 1175 5.M a155u 7M ım2175 mı4M S4İ » M 4M 2X75 eı44a 9M ıa21M 1175 S M 2M 1M 4.2» !M 11251 S7a 1175 a»1M 4M I I 0 » M 1 » t 17M Gl M 2H 4M UM 2?a aM 17 M M M 237a 11M 27a BM 2.20 1M İ M •SM 4M 1 Kİ ua aM 4ia t a 2-M '35C mİ M 7M I M 3M İ M 4153 » M 1151 İM \mI M SM İ M SM a1M SM LM )M 1575 İ M M SM ıja 72M 1 M 4 » İ M 'aOC 21M • M !M SM MM 2M 17a SM !M İ M Iİ.M sua Eı I H J 6 C C ua \mT.M 1 4 7 a !saS2B İM İM ' 3 1 1 4 9 ua TM HM 1LM 119 1SS 1 1 7 9 İ M 1 5 7 5 ua ısa 77a iuaİ M LM 7a i7a I M 1 2 2 5 1 IM 2 « ?a M 17a 77 M H79 İTa 12^00 ıta ua« M 15 M 2M ım7M 2.M İ M I I » tua 147a UM !79 M 1.7i uaS.M !4M sia İM ZM 4M LM E 0 3 0 ua1 3 7 9 27B H M İ S I M ıa1M 4J9 1 3 7 5 1 Î 7 5 SM Î.S75 119 LM I M İ M na sja İ M iia naJ1O !1M LM aM IM NM 00 2.M İ M 1 1 7 5 LM Ü . 7 5 I İ5M ' M SM SM 24 M 12a S7B aJa. na2 J S I L 1 7 5 1B I M İ M SM I M ımM İ H ua \m nm149 SM 71i !C5 ııa1 1 7 9 LM 149 »a1J9 4JO UM 3 SIM LM UM 171 711 2 . 7 9 S.M 1 S J 9 2M 21M 1 1 2 5 1 » M »29 1 1 M İ M SM 1 2 7 S 4ja 1 * 179 21a 1 J 2 5 21M IM iTa 27a 4 5 0 M İ M 77J 1 4 7 5 naİ M 4 1 5 0 S7M İ M 2 . 3 K 1 7 0 I.M »M İ.M İ M İ7I 1 J 7 S 2 4 1 9 LM tia 1J9 LM M SM IM 2IM 7SM 1 1 7 5 I M LM 1 0 1 X 21M EM uaLM 1İ29 ımLM 2728 21i 17a »29) SİM bpı 4B 3501 uaî_28 vm14 7S 2M 5ja 4M zja 1M 51i 17 M ÎIM 11M ıa1K5 13 79 SM 1 S7S na149 77a %mİ M iia 7a 17i İ M 1229 I M 242! 7a sa17a 275B 1179 (7İ 135OC na1 » 145M B.M İ M IJBI 7M 2JH ıja IIM naM79 279 a I7a LM SM S79 SIM 72M ! M ( M ua6 000 ıa1179 27B M M ıa1JM ıa71M 4a 1İ75 1175 tm ım119 LM LM ıa2125 sa uaS19 nsa na 21a Tia aaLM %M 2a ıa1175 I M »aİSM 7M S7a SM 24 M ıa s?a ta 1350 ıa2J25 2175 ıısI M İ M ÜSİ 4M 22a 171 ıa ıa 1-251 71* 149 SM 21i 2175 4 » 4H 1L79 sa149 nsk ıa4M UM 0 SSM LM 0 UM 171 711 279 sia ısa2M SM 1779 H M 2129 11.5i ıa sa2İ75 İ M I M 137M 47a ıa1SS S.M I M 47a 7.7i 430C M LM 77a 147S na «a4 cO [ 237M İ M 2325 1İ7S ıa aa ıa ua nIJ7S 2479 179 iTa ıaİ M M SM 1 M nm7SM 1175 ıaLM S.5O3 71M SM I M I M 143 ZM ıa27» na17a lua S2M ZEYlHinB IsM ; «5 41IB.7S 2 £76.000 aM »2İ171 IHM I77IM iaa m m 78 souo 1.I71M 117 « M ia,M sjna(71M ?OJO I M M iTsa 21BS21 1S7LM 1121M 21SHJ0 2.J71M 57ta H7M aiM SSB7H 2LB4M 1İİ71M ıniM 7MA IKLM 227M 1SBM ıasa SC4M 1S4.M 4JUM (J71M SX 61S 7E117I 272LIK UM mtM 2.2S1İ 21 » M 2 . 4 B M triM 47LM H M IWM nsa «a ıma i«a maM M 1.K1M ıa.M ma117İM saaS7HM IJ47M 52.000 KM 1M M M IMM ( « M 16Ma leua 1B1M BM HTİLM I K M ii »a I.JSM sasa V M S M 1145 M 111M 11S.S2IM 11 MM naua itssa I7M K17479 ' « M Fi»* 4İ1S 353C UM 1İU 2İ 731 UM İİII SIM 4İ75 m7H7 İM sa *x17 ffl 1lü UH 1B2 11711 578 1.91 !M İM İ1I 1I7C İ72I İ O Bİ 1İT İM «211 1M Z411 M S71 104 27F 11M7 4M }-36 4M ıaK 1 5 C 1SK 2 . 2 B 2IC 7*7 Î 3 1 İ I M 11» Diıı 14» 114B Z7» eı ısrs Tfi 1 SM 3711 sia 7 ta ım ua ns61 OOC 1171 tiTa 2W ıtua 1144 1J71 1541 7171 4ja 1171 1B1 »344 2.S5İ nx ım(14 4M 211i S-B1 1271 S.BI 21JE 1171 311 71B8JZZM ZÜM 1SB 12 M M 15.000 ima H7J5.M 27C7CI İ14I.M 23I.M 751.2» 1KM 11NM KM 1194M S 70.141 saua "fTÎM I'BJOO S8.M İ.2MM K-MM UBM I M M 1IB7M HM 141ia i? aıa 1E7M 11711M isinlitSM THM I7BIM zca174LM IRttiOI 1t1OI 1 fiSIH 1U4LM Ü K M 114MS1S Zİ71154 Iffl-M suaü sa asnaj »aS . M M 71171* İ İ 44LM ijsa 2a < 1K.Sİ saa4»M Ol M 777SM İ117M İ11M ÜILM iaaLHUa iia ıi3ia IBLM C4S.M isca HM1M I M M 172IM 3539 XC 713SU4 ıaua Zİ17M li.MLM liTsa11713M 5C0C0 0 1141M 17 711M 11 171 M iaaSHM 8 M leua İ71M 21M ıica1IK1M iKia SIM mmM11.231 M 1I97M 1MM 177JM İCM i4ssa İÜİM snia ısua 21000 aa1SJ3M İ17M 7N.M naLSU1I 4SM S71M aıı.a IMiM 717 M Iİ4UM 21 TM UM S B 2.SB ıa ııaiiıi İIBİ MW 7111 Sİ71 S « QH nc saİ77 İ5C IK IB 2155 111! I K 174! SM 4X1 Z1M aIS7 İİ1I 129 71171 1US SM ım ıs»4M I B tıa sn101 rmIM I K na0 saa1471 ] 17 M M * VM SK U7*1 naZLM 17» ML77] N1SS 114a ıasSM ZJtl MB 1172 1SK llfi zaI M aja 1 2 ) 2 4 İ 7 I 281 ı r mİ 4 S İ 7M 1 4 7 1 11M 1 1 7 7 4 3Û n 011(7 137i İS4 101 17İ7 aa1154 5.M a ıa24% 1771 IB4 IBf İ M S4 S7U 1 * a«7 74 E 7 1 1 7 i lazLM na14» I M SM ua230 17* S4H İ M ıa1 4 1 6 1 5 2 8 1 BORSA X 2 toıaÇfTBt B j 3C3 U e K i e r c i R X 4 A r j a n a Ç r a « p X 5 A S f f i Ç l r a t o OOE A r a J o t j G ı r j a D C S A r a n s a ,ıı togcra 313 4tea ]4flJtlaşB*™ 0 1 5 AlancHcKira (^o Aicafis Teietas 32C ARnttz 321 AradobCarp ÎS2 AraJoij &taM Q23 Anvtob SKpia CMTtli 02 ıVdBn 32S *âEnifltf Yaflnrn 339 VsyTüMÜ ^ Aaetsar OT AraSolufiUZU 033 AkrTaoÜ C34 AitasVsfinrTi 035 AJats V i ûf* 036 A I T B W VaL ürt 33 ^Wffi 338 BaAfas 339 BaAntabk) XSswt ICMıTiaia W3 BoscfftwSistr* r 44 BüasTsKstt K hlıDpril iM BcssaîcSBr Klnı 348BrftMersxat 349 BcmaYapEnl SOBoıusar 052SaCmts 3 i 3ujr v *na« CSs BıriBirç Yat.Qr G56 Buctfk 06 8at*att6ou 35E Scya5a <T 9ks0 MCAÎ8 MCBhHta ai^ııuı 0 6 2 CByfT'KS Çdk M a l o r 0E3 L a t v â y n O l f H B 065 Çdcû Hara S q w 366 untttkT ı368 CoPfftTObi UhStt. Dfâ uh/MBödnk :^ Srta}TesiSi r GvtMi C2 Demtiut* 4 Onnod : >vaH0drç (T8towYaL0rt CKDoöanHctt^ 06 SSs KİOİW 083 Ooğar Ya»n Notdrç )4 (rmimşhr 15 BSadMYatl K EcsctM Yaftnm V Mpfeft 9 BesYaifin tSCEgs H ruTtJaı B EpGbai S ueaerGMrT M EftPMHİK 36^&VatO i £n*S«wtı £ BnetBatlnh XEna rEgeftetk B EtMBataott ji tjrsâi QBTV Ç M KEsca* 06 Es«Tt.SW 3wr ; Ev^r v affrl>t C6 FertsJ>*rryır C fras Fnansa K. FftotmV L FfOSYtfkTt i3FfnoPtt3daMac 1 4 T G O . M M 6 3ertfi 1 GlcCaMerKıiK o Gtocd faffn - bcAaş ^nffitt uffart t <t 22GarcFttttaaT t3 jjîuasuyij 25 GtnesSncvta i Hdcte )J H|MfQ||jı<ııA\ ¥ HamjoTÎıdıi ! hasfVarî 2 ibnlMiH 33 lâsatRnans 34Wsna (2. SEANS kak 4*0 35K 3J0C 1225 27JM0 4T0 sa46CC 2250 20C 3«C i I E Ü03 38.000 18-503 0 '850 itP 13 TC 58K 1575 «IX 1450 TO «a68O0 6100 TO 3700 6.9OC 1250 000 ^ 425 TB 560 mo2ı 500 19750 470C 11500 4100 ıa315.000 I'OOO ia 2050 7M 2950 460C 10 OOC 13250 '4/50 3İ00 2.750 530 1T0 BOOO 5400 23 TC S1SI 7a a 2J00 4ÜO3 ıa«1000 3200 13 TS 270C 350OOC 1J50 :J6C 'j50 7100 4250 1JT 1J75 35500 230 l'SO Ü0Û 6W İ M 21? 5.350 3J0C 5,150 21JO0 4100 »a00 aM IM 36 OOC 77i 2-6OG 3400 1175 6.(00 24250 65.000 7JCC aa2430C iac 5,700 690 ıa 2J25 2'75 IJJfO I M 32.50C 490C 220C 3^3 4&0 9İ)3 21M 1450 25300 2,100 2JI75 4350 •1750 5J00 1450 iia 1B5D 43CC 3150C 36TişB*!tfsA 4Ü003CC 3 Ttş6âTK3S B İTIfSrtaaC 39 T itortasKu"xı'i ı k Yatım Orticfci 43 tocam 44 KacöfîT Vuafc^ 45Hjtcnsar i KoçHc«dng 3 Kptûda 1 trnıtefiriıbı ^3 ICmffy lûra Saa^ı 5 Korva Ç*T»arto 6 Kofdsa 33 Koyts CKartirır - «^j'ayti 3 KutfvsPvseta 4 LJöKaite £ tarrcrs fMJMrus 66U*raT««m r«ant G MUATTJ TsttJcUA ^MoMNrjâng 3 Meoes Bcya 1 UersaUersjcat 2 fcftofiıt i MOT6 "5 MttvS 76 S T 77 tororetoiCm 7BManinQm« TMa*a( 1 hMttıTAIıl 1Mia.AH, 3 ManarZaiHoâng ^ SerosHokirç = Neöş NaHadno COrusa İOMaMlbi 3C1osan 4 O'Finans Facîcmş *> Paraar »Padaria 7 P H M I I SPmeiGııtı 99F«nr ÎCPna S2 ParatenlTLreır KPrae (torStt EPoyen S y8S Pmîaş Basfc. «PsrtOfsı 320 JOC 3aOC cooaooe sooo 670 710 2T0 5)00 15250 2B5O 2930C 1 75C 350.00C 24129) 1530 '.000 23JO0 4060 3JCC 13 500 4 50 205C aa 475! i.703 4000 800 £,xC "'"T» 315C 430C 4,19 23"jO0 itü 2325 n'İOO 2»CCC ıa6 OOC 670 15' 24 TC 9TC 17i 6503 990 ax ıa aM -OCC 1 S T 3 43X o90C İM 21J00 S5^X 93D3 6J3OO 42* 23CO eaoo 2'0O 3700 MS. 2SC El «5* 4750 1JO0 e ao i 'sC 24.500 1400C 2J0C İ1İ 4İO3 2050 £603 4JCC 34 OOC rooo 18.000 3 Tgg 'SX 3000 *400 1475 6S0C 3200 HM ıSOo 663 '500 ESOO 11500 350 235C 680 yQ '«0 26.500 11750 4500 12JO0 3950 !M 320SOC 14O3C 2M 1*0 7M 2H0 4530 3XC 12.500 135X 2.600 58C 820C 60C 4JÖC S.Iİ 7M 2T0 3500 17i 545W 3100 '^250 İM 330X0 1300 1025 145C 6M •JX '275 1325 32JOC 2400 3000 S60C 650C İ M n1200 3, .00 4800 0 3J5C 2 1 * 6"^C İLM LM 3SİÛC 7a 2400 3.200 1125 eao22250 53.Û0C 743C 5J0O sa23.000 t '50 5(00 64C ıa400 225C 212 1 350 4703 ııa xooo 4700 2 25 soo450C 3J0C 1 ' nm300 255D3 IJOC 2X00 4250 385C ııooc 5300 140C İ1M T50 4500 3C=O0 3 SCCCC sjoo 0 1 ÛCC 54C 67! 2S5C = 100 3.753 2^500 16J50 335 OCC S.M 2T5C 22.75C 2.15C 3M 30000 4js3 İOC 1900 a,M '350 455C 2JCC 3«T 7G0 5J00 J00 (00 2.850 3703 4J9 0 22! OOC 3150 22T 160C 3.6CC 2! 303 LM < X 610 525 22 T0 8T0 IM 152" 6000 93C 530C IM zia71000 i —5 «00 65Û0 IM 20250 S200C EH 540C 1350C 21 « 3130 SJJOO 2.CT5 İSX = 300 5CD00 tn 1 * * 4350 3İ5C 390C 1275 25İO0 4^53 3. 00 SM 4300 2JCC 20C '40C X 891O0 38.503 19250 3SS0 1TC 14JOC 6.000 1600 9203 3403 '630 1 1 M 69CC 6,X 69C 3.9CO IX '2500 J120 i42D 750 590 mc2^500 20250 5J0C 11750 4150 ıa36OJ300 1 000 İ H 2, X 77a 3tOC 4J0C m13250 İ1Û00 1500 2800 £20 E600 8200 -*0C 23 '50 S.M 7M 000 4350 LM S5ÜO0 3J5C 1350C 270C 36ODX U75 125 •600 7300 (JOC 1450 2125 35jOC 2603 3253 S 00 7000 İ M 215C 5503 3J0C 5700 3 i'50 aa•00 EM LM 3350C 7M 260C 3 53 12X 000 21500 670O3 7700 «T» aM 2425C 1300 5*0 690 2.B5 3.703 2353 222: oso 4950 TM 3330C 3JOC 2253 811 ('OO 96O0 ^53 aa sa2550C 23'S ı.1X 165C 4300 s ooo 6200 553 235i 950 *occ 333CC C 36ÛJOC ÎOOO 3 *SUXO 880 ""33 i9C0 c 100 150O3 295C X3CC 130C 35ı XC İLM *>X 2.Î33 ıfSjOO İ.32D 4-50 '0 X KOOC 435. 2000 »a 4300 t 0Û 4000 640 €500 !100 55. :1X OOC I M 23 sOO İ300 503 1TH '650 26X0 LM 67t 24 5X 3 X ua1653 6.703 033 803 za 21 Si "00C 35C 430C xcIM 21753 68ax 9öX 6103 4X00 2'53 1800 26 «CC 22X 3J5C 16İX 53 OOC bu 4809 j.400 8.300 225 25X00 400C 295C LM 4550 2225 '400 49CC 95 OCC 37 OOC 18.300 3T0 1625 3DO0 -400 500 86OC 3350 5X 1 1 M 6500 3^X 560 1500 •:ax 1175C 953 2425 700 550 1503 27503 '9250 4600 12250 400C 19 330 OOC 1500C !H 375 7M 23» 4a00 9(00 12.750 14250 1350C 260C 600 8300 603 ^303 T *53 LM 77J 2T0 15S3 I M e10X iia •1503 2650 335OOC 130C 1050 1475 7000 1900 1325 353 33 OOC 24CC 3050 8TC 6.T0 İ M 5203 3,'aO 4900 0 390C aa6SX &aLM 36CO0 İM 2400 '350 115C e2X 22250 65.000 7sûC 5.401 2429 23250 '50 ^6CC 6SC ıa760C 225C 2150 350 4*50 ia 303ÛO 4700 2 25 B2C 455C 39CO İ 1 1 9 J25 2 5 3 0 3 2 X 0 0 2 C f c 4 3 5 0 3 9 0 0 18 OOC 54OC 425 İ179 rso (!O3 30.530 0 52C00O 8530 0 1 OOC 94C 680 265! 5.100 14 000 i.653 27503 16.T0 34C0OC 24 M 1'5OC 2"'5C 22750 22"5 1850 95X < DOO 4&3Û 91 I B nsi '9SC 4600 260C 3900 7E0 0.001 7500 453 j 250 1803 İ M 0 222500 3200 2325 1600 3TC 28 000 LM 660 323 2210 S2C0 IM '57= 6300 93C 530C İM 21M '2.30C Î"3X (053 6903 I M 21000 83 XC 30CC 5400 1350C 220C 3.300 26303 2103 1603 6003 5C0OO 2EYU119H >; M a f 1 904CO3 1002 CCC « I C 19J8002 1300 CP600G mKM ""329 OOO 414X03 59213000 53610C ioCOOC 3 7 J 1 6 ^ 7BT 000 = 450-000 825 000 62147175 1251000 1479 XC 6063 OOC 261 OOC 184 30C (02 0X niM 46TBCO0 12439CO0 519 oa 5969 000 12299İ0C •336 30! 1200OC 274101 500J3O0 143'JOO ' 000 446000 l506X0C 6353 OCC 135 OOC 1721268 21771M TOOO 2TXC mı*14 66CO0 17SLM 28241000 5390CO Î130CO 671000 686 OOC 263 OOC 818.300 jflO5X 336300 35 000 1066000 921000 S7LM HJI7M 5S3400C O'IJOC iaa54' 000 2 8X00 299000 59X03 153 503 'İ1600C ;4İ51JOO 3Z500MC 705X00 2460X00 14 T 5 000 68,453399 10240 300 • 6730OC 4601X00 26* 012J0C 975X03 ma12-249003 6480000 1 0 » 030 10431010 0 smooc IMM I.JT SXı KM saaJ (2XC SÜM Aİ3631 25132300 31678.450 İSİ4300 96 OOO 36OJJ00 6'XO0 462000 112u i 3 C S E O 0 1 0 S 4 O 0 O t 1 0 a (099 OOC aM 20130C 611003 C3XOO0C 826-XO3 997000 Ü1B7M 136(300 135 XC 21*93 000 «259 9841SC i91s462 eo2ox HLM 155 ceooo xoo357000 10412 40 130 022 5 » 413OC 1073X00 !8.'14XO0 64T0JDC 57a ı a 2833000 166C0OO 49X00 0 5C0 304362,318 0 51X0 «900X0 63^59466 597000 10OO 316.000 390CXO0 23 405'i 369000 266 OOC aM (663 30C 793 OOC 2S1GO3 5345OO3 586X03 1 536000 44X0 14225000 661 OOC 28531 OOC saa1399 30C 261 OCC 469X0: 76 OOC 125 '(6X03 2/'3XO3 4 " 000 436 629 OOO 5282X0 1S84iXO M M c 39ı OOC 3t33*XC 3810400C 4253Ü00 :27COX i0XO3 7MM 256 OOO 539000 S519O0G 3242665 6567 OCC M M 83250 56C 9.463X03 •0O133OC 235X0 ıaıa zssa '£62X03 ! 048X00 2'85 000 134C0O0 İ1M 1192 OCC 2452 OOC 120100C •26X03 12243 3 ^ 1 ) 0 3 C2353 t G XÛ 10210X03 70C3COO ^ « J İ O O 3 351 OCC tlırt. MJJ» 4860 3416 3,355 1199 24725 K49S 2983 sa4648 2207 007 3223 4.985 85967 J7307 •8b19 756 663 1"4S '605 151 3321 3292 388 11 a £694 900 675 3599 6914 1 908 996 2385 693 553 1609 26'20 19297 4 6^2 12966 4326 16 33 38i (.386 22ü j a 7Ü1 2960 4653 9554 12867 14473 13500 2687 590 S.37B 845 = "29 2294 SJH 7SM 2861 3893 LM 60 54 ' 3Û 1349C 262' 342304 1332 1u'1 52' 7X49 ( j4 3C 2 « 34062 251! 3383 3336 ö'O 47X ^3C 3190 5.057 0 ^985 na308 2».(51 1711 36 73 7in 2488 3325 ın 6432 22T2 65.11 ıs~ '466 DX 23"" 1 0 555e 665 1B1 99C 223 2138 964 (3(0 ıa' 383 486 21SS 32S 159! 4061 132 21171 429 2*300 2049 iO45 443 337C 18.553 5.754 14?t 22.147 "96 48i» 31B81 0 534 OCO 8748 [ 1 454 961 694 i ^ 3103 14208 - 46 2 8 6 * 1688C 340394 24277 1j"T6 2T 21380 2236 » 3-f 16S se IS'B 416E 463C 2664 i3l9 "86 6.152 '662 <996 '645 ıa c 228 r 331» 2348 1625 a 7Qg 26.ÜO0 LSB 5.9B 660 01] 23623 3İ5 17i 1588 6346 36' 5« ıa 211a 71B78 '848 4 56 er? IS4 2C64' 9296 £666 U583 2243 ^099 3 1 16 06 27 28 31 1 Eylffl Gecelikfaizler(%) 85 85 85 86 85 85 78 79 78 79 28Ağ 27 28 31 1 EyMI 2 Borsada geçen hafta ^ ^ 6 0 4 2 6 7 2 2 6 3 5 2 5 2 5 26 Ağ 27 28 31 1 EyM 2 İlk beş dakikada tavan olan endeks, günü yüzde 5.58 yükselişle kapattı Borsada hızh yükselişEkonomi Servisi - tstanbul Menkul Kıymetler Borsası sert duşuşe hızlı yükselişle karşılık verdı ^menka'da New York Borsası'run oncekı gun ta- nhının ıkıncı buyükyuksehşını yapma- sı, Hazıne'nın ve Başbakan Mesut Yü- maz'ın Bankalar Bırlığı uyelenyle ya- pacağı toplantının ardındân bankalar- dan alınması planlanan peşın vergının kaldınlacağına ılışkın beklentı, endek- sın yuzde 5 58 oranında yukselmesını sağladı Bono pıyasasında faız oranla- n yuzde 115 'e kadar genledı Oncekı gun New York Borsası'nın 288 puan artışla tanhı bır yukselış ger- çekleştırmesı bu defa da İMKB'nın ta- vandan açılmasına neden oldu Yoğun alımlarnedenıyle ılk beş dakikada hıs- se senetlen tavana vurdu ve bırçok hıs- se bınncı seansı tavandan kapattı Endeks gunün ılk yansını oncekı gunku kapanışa gore 171 puan yükse- lişle 2697 puandan tamamladı Daha temkınlı açılan ıkıncı seansta ıse kâr sa- tışlan yapıldı Speİculatıf hısselerde yaşanan hızlı yukselış gunun ıkıncı yansında terse döndu Endeks gunu 141 puan yükse- lişle 2666 puandan tamamladı Kâr sa- tışlannın yapıldığı ıkıncı seansın ışlem hacmı ılk seansın yaklaşık ıkı katı ol- ması da dıkkat çektı Uzmanlar, ınış-çıkışlann pıyasayı ra- hatsız ettığını dıle getınyorlar Ote yandan bono ve tahvıl pıyasasın- da faız oranlan oncekı gun yapılan 133 gunluk Hazıne ıhalesınm ardmdan 30 puan kadar duştu thalenın ardından hızla duşuşe geçen bono pıyasasında yıllık bıleşıkJer gunu yuzde 133-134 duzeyınden tamamlaıken bugun son ış- lemleryuzde 115'lerlegeçıldı Hazıne 133 gunlük ıhalede \Tizde 143 3 oranın- danborçlanmıijtı Ote yandan gune 300 tnlyon TL eksiğıyle başlayan para pı- yasasında Merkez Bankası sıkışıklığı on- lemek ıçın ters repo ıhalesı açtı Ihaley- le pıyasava 150 trılyon lıra venldı Ay- nca Medcez yuzde 78 75 duzeyınden pı- yasa\a para satma>a devam ettı Sıkı- şıklığın azalmasına bağlı olarak gece- lık faız oranlan ıse yüzde 80 duzeyıne genledı Dow Jones düşerken Nasdaq yükseldi Wall Street zigzag çiziyor NEWYORK(AA)- New York borsasında dunkü hızlı yukselışıy- le oncekı gun dunya pıyasalannı ra- hatlatan Dow Jones endeksu dün- kü seanslar sonunda açılıştakı tır- manışını koruyamadı Endeks, gu- nu 45 06 puan genleyerek 7,782 37 puanda kapattı Dow Jones'dakı ufak genleme- ye karşılık borsanın ıkıncı onemlı gostergesı. yûksek teknolojılı şır- ket hısselennın tzlendığı Nasdaq en- deksı de küçuk bır kazançla 17 76 puan artarak 1,592 85 puana yuk- seldı Uzmanlar, başta Rusya kn- zı olmak uzere dünyada ekonomık duzlemde >a^anan dengesızlığın tedırgınlığı besledığıne dıkkat <^k- tıler Uzmanlar, yatınmcılann "her an herş4?y otabilir" kaygısı ıçınde olduklannı ve borsanın bu psıko- lojıden etkılendığını kaydettıler Dk 8 ayda faize 4.5 katrilyon ANKARA (Cumhunyet Bürosu) - Yılın ılk 8 ayında faız odemelenne yaklaşık 4 5 katnlyon lıra aktaran Ha- zıne, yıl sonuna kadar 4 mıl- yar dolar daha dış borç ode- yecek Hazıne'nın uluslararası pı- yasalardan borçlanma bek- lentılen de dunya borsala- nnda duşuşlere yol açan bu- nalımla nske gırdı Hazıne, 1 katnlyon 94 tnl- yon lıra gelınn 617 tnlyon lı- rasının faız odemelenne ak- tanldığı ağustos ayını 246 tnlyon lıra açıkla kapattı tç ve dış borç anapara odeme- lennın 760 tnlyon lıra oldu- ğu ağustos ayında, yalnızca ıç pıyasadan 828 tnlyon lıra borçlanmaya gıdıldı Hazı- ne'nın açıklamasına gore, yı- lın ılk 8 ayında 7 katnlyon 13 7 tnlyon lıralık gelıre kar- şılık 4 katnlyon 474 tnlvon lıra faız odemelenne 5 İcat- MERKEZ BANKASI KURLARI ClttSl 1 ABD Doları 1 Alman Mark 1 A^ustralya Doian 1 Avusturya Şılın 1 Yunan Drahmrsı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Franaz Frangı 1 Fın Mart<kası 1 Urdun Dınan 1 Hollanda Flonnı 1 Ingılız Stertını 1 Sunye ürası 1 1 1 rianda ürası spanyol Pezetası ^umen 1 evı 1 sveç Kronu 1 svıçre Frangı 11ran Rıyalı lOOİalyan Ureb 1 Japon Yenı 1 Bulgar Levası 1 Kanada Dolar 1 Kuveyt Dınan 1 Avrupa Para Bınmı 1 Luksemburg Frangı 1 Nofveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arao stan Rıyalı OÖVİZ ALB 275 540 156 810 160640 22 349 7 602 41251 46 795 51099 138 980 458 950 394 030 1843 34 546 190,270 15809 1992 177 540 899 810 308 520 7 602 35 641 1527 73 654 BORSA (1. SEANS) ItaSe»* i " 211 MB İ İ M 211RafBB.Il I M itilaSplı I M iilbbSLEılUtn LM İUIMTnoli 2.535 ns S^MII^^M I M 21i SMhnrin L49 217 M q n 13 M 711 aa S.7İ Z8SmMqı SM 2211ta 2375 m TÎit frtm SM 2 S b t o ı İ M l 1 7 9 2 4 S a t a s 6 T 0 msom 77a iSSasPıMlı 11.M S7SMOFİİM 7M msmtom IM 229 TacTHmOli 1225 » U b a n t LM Si firtTriM 4 TM ZSTMIM 2M S3Tm I M SlfıtltorAn HM SSTnUBi I H SİTbftnUa HM S 7 I u AN S t T ^ M t F * Tia SIT^hraıt 14251 ZiTaMFıüı 2B İIITİMU 1GS İCTifnlFıdnı 1 TM »MpCa İM İMTıaMIUi^ M !«rsa ıa»TMlMDfeı i a 247 Tte İ M İ4IHMTMI 1125 2«ft*t!*till T»i S 29 Tin SJ9 aı TmrıMöB sa S2ÜHI I7SM ZSPbMaa HM 51 ||MJTIIIUH01 Î I M Z551t|iÇaa ZI9 SIIİHkınııi Î I M sımumUm nm atMtadlf 1575 SJHfc LM 29 İ M 77B 2S1 nrtlTılOı 4 SSI zeiMti nm 263 Vaf Y a m 16oû MtMSvmMU İ.57S 2Elita|U IM S h p U ÎİS ü7Tm »Si MTtt 1129 iar*Ilı<iWn SM İTITvMlnEig 1(75 271 ivMiaTk a 27İİB SM Eı fcşuk HM 158 IM LM ZL525 l ü S7İ 1129 SM İM S7İ 24S5 SM ıao30C LM 11M IM ıa S7I I M 2M LM ÎIM IM HM MM 7a ua za1175 IM 7M M ıeİM ıa1175 ıa sa sa aM 13 M KM ÎİS 11» ÎIM 1(75 LM ıa571 S.79 2.17! ıa1İ25 HM 11M sta 175 7a ııa BÖLGESEL PAZAR 1 X Asanynento !CX0 R t t q w ( q K 12 M mim S.M ıtm^ı 4M MHI«rt 77a Mktaa* İ1I a7IifiMraall İM "Xfl 12251 sa 9 M 77a M İM GOZALTI PAZARI Ü U u o g u s a n ı u u ı M E l 004 & atfttms^ 771 T S H B Ö Y Ö Z i ' x üKSffls* £2' 5200 isr EJI EM IM 1325 İ,M IM LM SM 1179 SM mS.M ZÜS SM 1B5 690C IM 11M l?i «a 1İ7S LM sa2 TM )M 17 M 4sa HM S.M 7M fi* 2.İ7S 1M 115 778 711 zeiTa I M 1JS m24J9 S.M 4KM U5I vmUli •1Sİ UM 1725 7M I2İ 57» HM 1 " mL49 IM aM 12 M 5.4K ıa ?a ıta SATIŞ 276 870 157 570 161690 22 437 7 650 41 454 47 063 51877 139 830 461 350 396 010 1859 34 906 191500 15 983 2005 178 340 911 660 311 260 bm ea m ıja İM 271 3,N SM 1 1 7 9 SM IM sa saIÜ5 6 I X LM 1 1 M I7B ua 1J75 IM S.M 17a LM 1791 IM HM BM 7a KM İM I M ies ım11 İJS 1,7i İM iffl ııa242» SM 4EM Kia İİM 2275 li.Si na172 7a uaS7I iia 1 ^ 2791 İ M 1M HM 12M L49 ıa 7a İ.1İ 7650 35,881 1,540 73 787 3 EYLUL 1996 EFEKTİF AUŞ SATIŞ 275 210 277 560 156 620 157,890 159 4 0 0 - 163,310 22 293 22 493 883 922 7 583 7 669 41 098 41 612 73 093 76 841 46 678 47181 50910 52 074 338 960 382,240 138630 140180 458400 462 500 3 037 4 555 390 090 399 970 1 836 1 866 22 34 34 418 35039 189 790 191980 49 75 15 730 16084 1980 2 018 63 96 176 440 179460 877 490 934 630 7 507 7 746 35 509 36 017 1 508 1 559 72 733 74 709 2EYIÛ.1888 B7M 1J5İM aM7U77M Mjsa saaI9L1B Tzua I447M K M nı«aı 422* W İZL.m 322)1 İİUM aLM S 1 1 M 1 2 . M 1 S 7 1 İ M iTia aniM aıa17I1IM » M 2172M aa am as « M iaa 6,23 M ısa ıaaP1İ1M UKM t H M 1U1İ.M 2111M 2772M 0J43M 1J57M iaa 1İ9İM 1S1M M M I M M (771M 17M.M M.M » M 2.S11M j40XC 1S254M I M M 7Z2I75M ıma4 ^ 4 M 11IH12İ SMS.M IJl'M !IM %sİ4İ77 15* 1117 1171 297 uaS.7Ü ııaSM İ M sn292 S.M IK 0.596 ıaI141S ıa11142 I27S 17B 4177 lm% I7S 1717! ııa17 SK 3SX 749 1549 tm i w1K7 74H 7B 2IÜ İ M I7H 1224 1H2 24.171 SIM 4CJM 14.1» HK 2271 11ü HJ75 17İ1 L» ıa571 2(422 1 ( İ741 ıa17i H311 11127 513 I M 7a SEANS2EYIA1MB 3 5 3 0 2 « 2 5 1 sa S1M I M M 7W 5 4 0 3 Î H 7 5 Ü 15X "OCC ua SM ÜM LM M 7M İ2W 1S75C ra 1375 15» 3iaox SM 1423İM ıa 7ta S175.M sa 80.451 iı ıa U7I S4Ü U» a 2EYU11998 584 XC 15.000 248.000 6*0000 5352 18 Jj 412 ÇAPRAZ KURLAR 1 1 1 7571 7123 12 340 36190 66790 5 8830 5 3370 19801 148 93 7 9319 144b« 1732 25 138 06 15525 36190 7 7164 179 76 3 7523 1 Kuveyt D 1 Steriın 1 lıianda L 1ECU SDR SOR BORSA (2. SEANS) fc,S«* 21İUB '11 Rmfiraraa* iiZbıSîptı 2İ3 SdtmcHoâra MI hHPnrtpM VI SaJtLvsaı 26SAEA mkmlta*ı 221 & Q 2 2 2 T D n v ^ ş e C a r 223 Şaıflta* Zt-î Sanaş 225 S^erers 226 âorrez ranttı Z bcrmezPlanent 226 ievgı riaaanes 232T*söban 2^Tesa- 235T«1ü5dT 23 T H S B 238To*aşCmriFab ?39 TofasCteTıaK ı&t T 0Of3iı Faoonnç 24C TıiraCiTi 244 Transtüiit hobng 245 TSKB 246 TüfiDerTrDctan WTtte L$ TÎITMS T»sö y&i •50 Tûpras 251 T t i r z P e t r d o M 2 5 2 U S A Ş 2 S J U N K k T M c s n n 2 5 S V « ] f F n ı ^ K r 2 5 S V * k D 2 6 0 V a n ? H V t t t l K İUTini 26* Vtâ Gaynrreftei Y £ t Yasaş 27D ¥ap Krad Koray ü Y 2 7 v J s a İlKrtl İSM 60C 13S : « ZTC 3600 SM 50 ^900 a(oo SM 625 ( Q 00 1825 ETC 550C 11503 3 X 11200 6603 ^003 TO 9J00 1 5X 45X 38C0C 355OC 5X İ350C 1603 1J03 1325 ısn710 2.085 1700 4BCC 125 1C5C 24a 54OC 405 OOC 1420 3t5X 22T 11* 3-503 "25 7000 8.2CO S7I iia 1575 2750 34OC 1603 395X 4 i.3O3 S49 3 853 750 E X El I M 550 ıa6100 2.550 3,750 sa13J00 S.60C 125B SJİ 5801 700 6300 S'OO 1375C 8İ0C 37S0 177! °X( 6'S 4000 3330C 34aOC JOC 150CC 245C İİ fi 1J0 6.703 •S. 90C i3O3 4,400 95C 24000 sao 390 OOC 13.TC 33503 1293 tt,M 2R3X 1625 İSO 6.030 51 aa . IM 2553 153 fTllC 38 OOC 11303 SH SK (03 ü 71M 1İ75 148 6.B0 ım3JS0 ıa1375C 6.0K 3750 ıa2.703 6İO0 1İ50 6JX 11» 8.900 10250 'İ7 6 6.7OC 50OC 2SO3 9700 13300 4İ53 $m36.503 "03 6000 2.600 Z025 190C 600 72C 2ZC :65C iaoo 1İ25 1313 25İ53 ı"03 ABD Doları Uman Markı kvustraiya Dolan İvusturya Şılını lelçıka Frangı Janımarka Kranu Fransız Frangı: ın Markkası lollanda Flonnı spanyol Pezetası sveçKronu svıçre Frangı talyan Lıretı Japon Yenı (anada Dolan .übemburg Frangı lorveç Kronu 'ortektz Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2927 ABD Dolan 1 6663 ABD Dolan 1 4303 ABO Doları 11242 ABD Doları 1 3460 ABD Dolan 372 670 ZEVIİMH8 tyea I t ı ı t bpaf Hinl Tıftb İTM L4RM 819 1550 9132.000 1584 i a 1THM 1.57 6300 ÎS64.XC t.389 2İ5O «6.MBJI20 2.719 3JO0 BIO^BOJOO 3 ^ 1 LM »mm 1255 a O X 5 6 6 3 4 8 <3,356 5 6 0 0 1 İ 1 3 - 0 C O 5 İ 5 2 1 2 5 0 5 " 7 4 D 0 0 3 , 4 ' i I M 1 İ 7 1 M S M 4 5 5 0 ' 3 . 4 1 X 0 1 5 3 7 5.803 3 , 9 3 - 2 5 3 5.993 1 8 0 0 6 J S 3 . X C 1 T 4 5 T 1 C 2 1 2 . 0 X 0 7 2 9 I . 1 0 C 2 . 7 3 1 0 0 3 8 . 1 9 8 O . ' M 4 2 . 0 0 3 1 2 5 İ 2 0 0 9BJIO0 1 5 2 4 1 7 5 0 2 9 2 . 0 0 0 9 9 3 1 1 T 5 4 1 0 0 0 I*> 6 . 0 3 5 / 4 . 2 0 3 6 4 6 - 4 S 5 3 " 9 C 0 C C 4 * i T B 1 - T 9 X C 2 2 0 = 0 0 0 1 5 « X C 3 W OCC , ~ X C 3 6 6 4 X C U 4 1 X C 4 1 , İ 4 C C C ' İ 9 7 0 0 C 3 6 2 2 5 ) 4 5 X 6 0 8 J O O 3 S J 6 4 4 0 0 4 0 . 7 4 1 0 0 0 7 4 2 1 5 3 0 0 4 ? 0 0 3 ' ı S 2 : 5 X 6 8 4 003 L I S - 1 8 7 5 2 6 3 2 8 , 0 0 0 3 2 4 İ 2 5 9 " ' X 0 8 6 0 6 T 1 0 2 , 0 5 7 3 6 ' ' o ' 6 7 ü 9 1 8 5 9 0 0 0 6 9 2 3 2 5 1 1 2 7 3 CCC 2 0 ' 5 i S S O 1 3 3 ' 0 X 3.597 4 5 0 0 İ S S 9 . 0 0 0 4 3 5 C " 5 İ 4 1 2 J C C 1 1 1 97C 1 5 4 5 , 0 0 0 1 O O 0 >40CC 2B2.410J00 24550 5.4OC Î 4 4 1 » 5313 410000 3900O3 (1090-J9E558 4GO0 36.500 2325 ua32 OOC 1750 ac M 27M 179 1800 3.400 '900 4C5O3 1Z250 SM TC ail 3 50 82.000 i i W aac 3 50.000 34 « 1225 1196.000 2.262 179 7«.M 11 «7 SaOO «"6303 3C456 6T 3 35053 1E9C 6.800 128000 tJ4E EOCC "15XC »48C M « 7 M Sfl İ 7 M SJ54M 2S.S24 I M U » M 1577 2550 4477X0 266' 315C i.iı 000 İ2S3 172* TD9610O3 1812 İ8XO I57a003 39189 1253 4864000 ' 425 S a 5NI71M 5.113 1TB 3C32SCOD 780 690 5547403 699 (03 1 SOOJ BÖLGESEL PAZAR 2. SEANS 2 EYUk 18B8 X teür Ç«n6r1j 3G2 ^nyuxs Çcşrrt 303 Gra Xi Gcrüon Işd KIUS|itı i7TwbttFte»l "XC 1DCC 59OC 33 OOC I M 663 7M 12 m 57U 470» M E3I ii» REPO PİYASASI Emısyor 1213katnlycoTL Interbank faaerı 7 8 7 Gunluk Sopaısajrepo %7975 33 Gunluk stopaısız) repo % 7 0 K oXC 12"5u 6100 49.300 İM S93 1 * iOCO 191 OOC ^IS um 400C 1243 5T0 U306XC 5824 «OOC 103CC « 2 X ! M İ C M I77J ik i 3303 oi" 7 M S İ M ALTIN C i i m j r r t 64000CO 16"0CO0O 24a>aratm "fYYVVl 1ÛC*W|T CuJLUİ IMJUUTJ '4S0O0C 2*10000 22 aya- bttezık 224OO0T 2470000 nlyon 101 tnlyon lıra da fa- ız dışı harcamalara aynldı Ilk 8 avda taız dışı fazla 2 katnlyon 36 tnlyon lıraolur- ken ağustob ayında 723 tnl- von lıra faız dışı harcamay- la 370 tnlyon lıra faız dışı fazla venldı Yıneyılın ılk 8 ayında 983 tnlyon lırası dış, 5 katnlyon 312 tnlyon lırası ıç borç ol- mak uzere toplam 6 katnlyon 295 tnlyon lıralık anapara odemesı ıçın ıç pıyasadan 7 katnlyon 43 tnlyon lıra borç- lanma} a gıdıldı Hukumetın malı pıyasala- ra yönelık onlemlen çerçeve- suide forwand ışlemlenne ılış- kın yuzde 15'lık sınırlamanın kaldınlmasıyla bankalara kâ- ğıt uzennde dovız pozısyö- nu yararma olanağı sağlanır- ken Turkıye Cumhurıyetı Merkez Bankası (TCMB) do\ ız rezen len de enmeye başladı Dovız rezervının, 7 Ağustos ta 26 mılyar dolar olan duzeyı. 23 mılyar 769 mılyon dolara kadar genle- dı Merkez Bankası'nın do- vız rezervmdekı genlemenın surmesı beklenıyor SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABODctan AkBiMatk) svıçre Fraro FraiscF'angı HotandaRotn ngfcStsrinı SJUM AMJstıyaŞfa ALIŞ 2770a 158Û0C mı 139400 «1x0 73250 22300 15900 SATIŞ 2T0C 158500 1 M 4735C Mm 46JO0O 74000 22600 16150 EKONOMIYE BAKIŞ TANER BERKSOY Küresel Külfet Rusya'dakı çokuntu ıle bırlıkte ıvme kazanan ve yoğunlaşan yenı bır ekonomık knzın ıçınde- yız Kureselleşmenın ateşledığı krız bır kez da- ha hızla dunyaya yayılıp bızı de kapsama alanı- na almış durumda Kuresel knzlerın sıklığı ve yayılma potansıyelı sanınm en çok kureselleşmenın dunyaya sade- ce nımet getıreceğını umanları şaşırtıyor Ne yaptığını bılmeden, onune gelenı vurarak dun- ya uzennde kol gezen kureselleşme, olaya tek taraflı bakan ve kureselleşmeyı yanı yonu bellı bır sureç olarak algılayanları da hayal kınklığına uğratıyor Kendısınden pek çok nımet umulan kuresel- leşme, bugunku goruntusuyle beklentılerın ter- sıne, perıyodık kulfetler getıren bır surece do- nuşmuş durumda Kureselleşmenın dunya gundemıne getırdığı goaıntu oyle "gulu seven dıkenıne katlanır" tu- runde savsaklamalarla geçıştırılebılecek gıbı değıl Yanı, yonu belırsız şekılde, onune kım gelırse devırerek yol alan kureselleşmenın, uze- nnde nesnel bıçımde yenıden duşunulmesını gerektıren bır olgu halıne geldığını kabullenmek gerekıyor • • • Kapıtalızm kendı ıçınde kureselleşme hevesı- nı ve buna koşut gelışme potansıyelını taşıyor Bırleşen ekonomılerın yarattığı cazıp yatırım olanakları, butunleşen pazarlann getırdığı kârlı- lık fırsatlan hep kureselleşme durtulennı uyan- yor 197O'lı yıllardakı dunya knzınden çıkış reflek- sı kapıtalızmın bu tur potansıyelını adeta abar- tarak su yuzune çıkarttı Dunya ekonomısı son çeyrek yuzyılı somut ve yaygın kureselleşme surecı ıçınde geçırdı Denetımsız bır ıktısadı gucun yeryuzune salı- verılmesı anlamına gelen kureselleşme, knzın aşılmasını sağladı ama bır dızı yenı sorunu da gundeme taşıdı Sıklığı ve olçeğı gıttıkçe artan kuresel knz ol- gusu, bu sorunlardan sadece bır tanesı Daha sık gorunduğu ve somut bıçımde yaşandığı ıçın bu tur knzlenn kureselleşmenın getırdığı yegâ- ne kulfet olduğu duşunuluyor Bu doğru değıl Kureselleşme perıyodık knz- lerın yanı sıra, dunya ekonomısıne başka kul~ fetler de armağan etmış durumda • • • Kureselleşmenın dunya olçeğınde kaynaklan arttırıp uyaracağı rekabetçı baskılann sonucun- da kaynak kullanımında verımlılığı ve etkınlığı arttıracağı ongoruluyordu Bunun dunya eko- nomısıne uretım ve refah artışı gıbı nımetler su- nacağı duşunuluyordu Uygulamada bu beklentıler pek fazla doğru- lanmadı Kureselleşen sermayenın edındığı spekulatıf karakterın neden olduğu kaynak ka- yıpları bır yana, buna karşı gelıştırılen ıktısat polrtıkalannın yol açtığı yaygın durgunluk eğılı- mı potansıyel uretım ve refah duzeyıne ulaşıl- masını neredeyse olanaksız hale getırdı Uretım ve refah artışı vaat eden kureselleşme, ekono- mılere durgunluk, ışsızlık ve uretım kaybı gıbı kulfetler yukledı Kureselleşmenın, kendısınden beklenen nı- metlerı dunyaya armağan edebılse bıle, bunu dengelı ve adıl dağıtamadığı ortaya çıktı Son çeyrek yuzyılın kureselleşme fırtınasında hem ulkelerarası gelır dağılımının hem de ulke ıçı gelır dağılımının hızla bozulduğu ortaya çıktı Kureselleşme, zengını daha zengın yapan, fakın hepten dıbe ıten bır karakter sergıledı Ye- nı fınans zengınlen turerken, kımı ulke ve gıde- rek krtalar adeta yerkurenın dışına duştu Kısacası dunyaya ıstıkrar, refah ve huzur vaat eden kureselleşme, kuresel knzlerın surukledığı ıstıkrarsızlık, refah kaybı ve huzursuzluk ureten dev bır makıneye donuştu Bu makınenın tamırı gerekıyor Ustelık tamı- ratın kuresel olçekte yapılması gereğı var Yok- sa nımet bır yana, dunya ekonomısı ortaya çı- kan yenı kulfetlerı çekemez duruma gelecek Kuresel çokuntu başka bır şeye benzemez Herkesı vurur Kureselleşmenın ortuk mantığın- da bu da var YATIRIM FONLARI A T l P t F O N L A f l ş B a r k H s s t F j r 5 B a n k I ş t r a > F o n I ; B a ı t t Öeiıpa F o n i n t e r b a a k A T ı p D e ^ o M e f l u r t S T n d K a r a a l n t e t V a t A t a n r a F M e Y ü t H ı s s e F o n t t ı s a t A T i f » D $ ç l ı « F G a r a n t ı A T İ p ı K a n n a F o n O a r a n t ı A H ı ı ı D e t ı ^ n F t s M ı H A T ı n D e J ı ş t o ı Y K Y A T i p ı H B s e F a n Y K Y A T i D i K a n n a F m Y K T A T p ı Tefcstıl S f * . F Y K T A T p ı M a h K u n ı m l F Y K T A Tlpı M e t a f S e k . F m A T i p ı G K İ ı - l ç e c e l ı S F Y K Y A Tipı O e f < ş t e n F o n H a l k S t g d r t a O f f l l F i K i V s k ı f l t e e F g n D i Ş b a n k A Tıpı K a r m a F o n D ' j t a m A r ı p ı D e î ı ş n e ı ı F c T a ş a r l a n l ı A T I ( H 0 e | ı ş l e n F ' n a n s A T ı o ı O e J ı ş t r a F B n C U S ı g o t U A T ı p ı D e t ı j t a ı Z ı r a a t A Tıpı D ^ ı s t e n F o n H a t F w - 3 P a ı m * l > a ı ı k A T * ı 0 e 8 i j t o ı E m l a t t o n k H ı s s e S e n e ı J ı F E m l a l ı t a n k D e g ı ş t e f t F S a e f K ı n n F g n EıeFm-2 feHunmaATıpıDejtşttıF Demırbank A Degtşhen Fan DemtrYatATipıDefökaı TuıUankHısseS«ı«lıF«ı TSKBATpıDeJıstaıF» Akban* A Fıpı Degışken Ftsi TastılAîîpıHısuFon Ata A Tip Karna Fon Ata A T-iH Hısse Senedı F to^Danı A Iıpıfcîı^kenF Koçoara Karma Fon toçbsnkftsseFoo jartSıgodataFon GlobaATpDeJîlıerFjn «mteTat AtomaF 1E8AI De2ışwnF«ı ItBAFp brmaFop 1ÎB*s!DejışkenA TIBIGSOfcJ ûreıF Kentbanfc ATıp lUrmaRın AI'maffADenten HakATp Değ şken Fwıu 5«ke-ATp Degjken M « T C Degşken tjattasıATj Oegşkaı tksptes A F p Oej şken F Gunluk D * " "•• 612128 9641 4 I%288 3116* 2S886 18865 13795 1272393 724723 13283» 622764 17708 12270 8652 11127 7678 12048 8151 18444 997949 5280410 1442193 481063 24107% 310869 2251097 1215464 10415 349241 59253 30805 16981i! 15102» 668726 13854 373904 293085 48415 122672 548259 23230 7744»3 177653 26937 10645 691685 12283 298795 54578 20013 8112 109781 114010 136392 42SİJ 83867 77605 4667 - 3 — 98 C98 0 7° G81 0 7 3 078 222 23« 134 198 223 237 149 217 .50 3 7 3 302 084 108 3 0 5 095 098 112 103 139 151 087 209 200 115 219 281 168 184 218 200 139 2 7 8 237 105 230 145 '55 200 0 7 6 110 150 103 206 104 023 0 4 5 0 7 6 191 3 0 2 3Ü2 133 U5o G e d k A f p fenaFjr u e d ı A T f ı - 1 5 " S e n e d ı faj a A f p fegşkerF 7 o f r a » A T | > O g j ı e r T e k r e n F r H u i ) A O e j , n r j n ( ş ı A f j H s s e F o f i A l t a A T j D e J ş k m Fonıj £ » f n F o o 1 T a t f T F A O e J ş t e u F m u T a c i e r » T 3 m n r a F i K i S t r a e ı A f e S ş k e - ı F I j K a r > 8 ş k e i F o n O s n a n l ü r m a F o r E G S A T p ferna'or E G S r a t A F p H a r a a F o n E G S S ı g o n a A D e g ^ e n F o n A f l H Afflro K a m a F T A I 8 Y a l . A 0 e J ı * f i A F H o r t s t e m l n ı t a ) t e ; F D e m * a n k A D e S ş k a ı F D e m z t a n k A K a n n a F R f v s A Tıpı D e f t ş i e n K m A T ı p ı K a r a a F o n B a K l a A T v ı D e g ı ; ı a F o n S ı t M a i M A Tıpı D c J t ş h E r F B F I F I F O H m R Iş B a n k Ü M F o n l i B a ı * O e j K k e n F o n t ; B a n k . r a t a a n c ı M J L F o n u l } B a n * J a h « > l « B o ı » f < » ı h t t e r b a n k B D e j ı ş k e n F o n l n t e r t M n k B ü k ı t F o n I k t ı s a t B T a l w ı l - a o ı » I k t ı s a t B D e g ı j k e n F G a r a n t ı B l a l m l B o n c G a ı a r t B F p ü k ı t F o n G a r a r t B T p ı K a r m a F o n G a ı a n t M K D e g ı ş J ı e n F j r E s b a n k B TIDI D e g t ş k e f i E s b a n k 6 r ı p ı K a n ı ı a F g > ı y f f i B T ı p ı ü t ı l F o n Y K B 8 Tipı D e j | ı ; k e n F o n Y K E B T a h v ı l B o n o F o o j Y H B B Y a b ü J b y m F o n Y K Y B T ı p . İ j k ı t F o n Y K Y 8 T a h v H - B o r a F o n u V a k / I T ) l ı r t w B o n o F o n u V a k ı f D e f ı j k B i F o n V a k ı f T a h a n c ı M e r i m l F o o u V s U U u i F o n V a k ı f B Tipı K a m a F m O ı ş û s n * B TıfH D e J i j J U î n F Y a ş a r t ı a n k B T ı p ı D ^ ı ş k H i V a j a r b a n l ı ü i u t F o n F a a n s B T ı p ı T a h v ı l 8 0 0 0 M t ı a n s B Tıpı D e j ı ş t e o F o r F n a n s B T ı p ı ü k ı t F o n u Z t s a t B T p D e i ^ k e n F o n Z r a a t B T p U ı t F o r 4 4 b 8 I 8 9 7 ' 2 8 5 2 3 4 3 4 5 7 2 1 4 0 4 2 8 6 8 3 2 1 9 9 8 2 5 3 1 8 2 7 2 3 3 2 3 8 2 0 3 6 5 0 1 3 2 2 1 8 2 0 5 3 7 2 0 9 3 1 1 2 4 9 0 8 7 5 7 8 5 0 8 1 9 1 7 3 1 2 9 5 1 1 7 3 8 9 1 1 4 2 2 9 7 5 0 »'1 8 2 9 3 8 8 7 3 7 8 5 9 5 0 8 2 8 9 5 8 0 2 5 6 5 4 2 4 6 6 9 1 6 8 2 8 9 7 2 0 8 9 5 8 6 4 7 9 7 8 7 2 6 4 4 1 6 6 3 0 0 2 7 5 5 5 1 1 1 8 7 1 2 3 2 8 6 7 2 1 3 0 6 1 b 1 7 6 0 2 7 3 0 4 9 1 8 1 9 5 3 0 3 8 5 3 8 1 5 7 4 3 6 8 3 0 5 7 1 7 7 0 9 8 3 1 2 2 0 5 4 1 3 0 9 3 4 3 0 3 1 8 9 1 2 6 5 0 9 1 8 2 9 7 9 9 1 2 0 4 6 0 0 8 6 2 8 4 0 1 7 6 5 5 4 7 4 8 4 3 4 8 0 6 7 4 0 9 4 7 8 9 2 7 8 9 0 3 1 i 7 4 3 8 8 8 1 6 5 0 8 7 2 2 3 0 4 8 0 5 2 2 8 5 4 9 0 245 2 7 9 088 135 157 317 317 120 159 086 185 103 0 7 1 134 178 235 203 130 130 050 L22 11! 111 010 130 060 017 - 0 1 9 0 . 2 2 • 0 1 1 010 016 - 0 1 0 012 017 028 014 023 060 087 0 - 2 1 015 - 0 . 2 2 5 7 2 020 014 - 0 5 0 006 021 018 e 02 0 0 5 018 018 - 0 5 7 - 0 5 3 016 020 015 2EYLUL ZratFon-» HalkFonl Halkfon2 PaaıukB Tipı ükıt Fon Paumıh B Tlpı Oegrşken Focı EmlaUanUatıvıl-Bonc Ftmj EBMtonADeJlşlıenFoı EntaktonkütatFan SniKfDettinFaı Suner ükıt Fon SumerTafnnl Bono Fonu EgeFon 1 KatamaBTipıDeiı?ı«iF Demrtar*BDe{ı}«er DanırYatBDeJışter TanşFoıvl TaîişFon-2 TırtbankTahvılıeBcnııFs Et.bar* B Oe^ışlıer TSKBB Tipı Dejtjkaı Fon MmıkBDeftkeflF AktankBTahvıl-Booo TetetaTtpıLıUFar Tetetıl B Oegiflıefi Fbo AtaBTMBoıoF IsvıçıeSııTalnıkBm KoçtentBOetısknF Koçbat* Tahvıl BmoFtr KörfeıBDeJışkenFjn KörfaYatBDejışkHi TEB B Dejışkffi For KmttankBDçJışker. For Attematîf B Oejışfcen AltemaMVabMK.Fong ŞeteB Tipı Dejışken Fon OfaklankBDe^tenFon EczacbaşıBDeJışkenFon EkspresBDe|ı$kmF SYB Değ şten Faıu GedıkBTİpıTaM-BcroF Ehıncıie; DegışkHi Fon KaiMbl BTıpı Degışlteıı F KYatraBDejışkBi Toorak B D«tf{kM UiusB Tipt Dejışkm Fon Ifiklar B Yab-Men KF Aifa B Tıpı Dei şkei Fonu Yatmm F B Oegışten for Tacıri«BDefi}knF Ba|«(lıtBTi|iıDe|ı^sıF Osmanlı Tahml-Bono Fonu Osmanh B Tpı Lrkıt Fon E&SBTalml Bono Fon ABNAnre[)e{}»»For: TAB Yat B Degışken F MıdlandBaııkBDe^nFo YıırtbaııkBDegı^enFn DCTutaıüBOejıstoıFm Omrt BTaovıl-BoTOfaı OenafıaııkBT ükıtfm Sıtetank B Tıpj Oejışten F 2W2 ı 2151044 1271115 1 9 4 8 * 1469694 2498904 755077 2647M1 886543 22109 19363 1155520 1441566 903901 1650^ 159502 1 578826 54711 1275040 54377 326384 258544 33O8S9 261700 38358 16733 398997 55534 149386 18391 90241 26512 92594 42486 25491 25912 158037 36751 89*3 43043 « 1680 18975 45994 31313 13701 30638 12974 28003 296S3 '5054 12172 18519 18386 14396 17717 .5247 12841 11225 10469 10123 1998 - 4 J 6 - 1 7 4 020 )30 020 061 0 . 2 9 000 021 001 0 5 3 0 2 6 - C 5 6 016 0 2 1 022 0 0 ) 334 0 2 1 0 9 8 310 0 1 8 018 • 0 0 1 028 044 018 019 801 108 - 0 1 4 - 0 6 6 0 2 4 029 3 5 2 109 025 013 011 019 020 0 3 7 C 1 9 C68 C»8 C18 W> - 3 5 0 3 0 3 320 3 2 5 256 329 027 022 0 . 2 3 008 019 018
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog