Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

29 EYLÜL 1998 SALI CUMHURİYET SÂYFA 15 Avrupa'da sol rüzgâr Almanya'da seçimi sosyal demokratlar kazandı. Avrupa'da sol partıler almış başını gıdiyor. ingıltere, Portekiz ve Yunanıstan'da iktıdann tek partisi; Fransa, Luksemburg, Hollanda, Danımarka, isveç ve Avusturya'da koalısyonun buyiık ortağı; Irianda, Finlandiya, Italya ve Belkıça da koalisyon ortağı durumundalar. Almanya'da Kohl'un 16 yıllık ıktıdanyta birlikte Avrupa'nın sağ kalelerinden biri daha düştü. Rüzgâr şoldan yana esiyor. Öte yandan Turkıye'de sağ partıler ya mafya batağına girmiş ya din bezirgânlığına soyunmuş kendi kendilerinı tüketiyor. Sağın vaat edebıleceğı bır şey kalmadı. Avrupa'dan esen rüzgârla birlikte Turkıye'de de solun alıp başını gıtmesı lazım. Ama ne yazık kı, bızımkıler "Avrupa'da pişer, bıze de duşer" hesabıyla yerlerinde sayıyor. Çiınku, ayıptır söylemesı bızim solcular hâlâ tek başlanna ıktıdara hazır değıl. Etektronft posta: som©posta.cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Sosyal güvenlik reformu başka bahara kalmış.. "Bu kıs vine avazdavız!" nkara Devlet Guvenlık Mahkemesı Savcı- sı Nuh Mete Yuksel'ın talımatı uzerıne Iş- çı Partısı Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin'le birlikte yaka paça gozaltına alınıyor Turkıye'de bı- rılerı çetelerle halvet olurken çetelerın peşıneduşen Perınçek'ın gozaltına alınma gerekçesı PKK'ye ya- taklık ve yardım etmek olarak açıklanıyor Daha sonra farklı bır açıklama yapılıyor Perınçek'ın yedı yıl once TRT'de Süleyman De- mirel, Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz'la katıldığı bır açıkoturumda yaptığı konuşmada boluculuk propa- gandası yaptığı ıddıasıyla yargılandığı davadan 1 yıl 2 ay hapıs cezasının onanması uzenne ıçen alındı- ğı bıldırılıyor Nuh Mete Yuksel, bıradım daha ılerı gıdıp, Perın- çek'ın sıyası hayatının bıttığını açıklıyor Ve tabıı, bu arada, hemen, Doğu Perınçek'le Fa- zıletlı beledıye başkanı Recep Tayyip Erdoğan ay- • • Buyuk oyun nı kefenın ıçıne konuyor işçı Partısı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yal- çın, mahkemede Perınçek'e mahkûmıyet kararı ve- rılırken "sanığın kastı, boluculuk olmasa da" ıfade- sını kullandığını açıklayınca, gozlerı bağlı kızın elın- dekı terazının kefelerı yerınden oynuyor Hasan Yalçın, Perınçek'ın PKK'ye yardım ve ya- taklık ettığı yolundakı ıddıaya verdığı yanıtta ıse goz- lerı bağlı kızın elındekı terazının kefelerının sarsıntı- dan bırbırıne çarpmasına neden oluyor "Perınçek'ı gozaltına aldırtan Nuh Mete Yuksel, Mehmet Ağar'ın oğlunun duğunune adalet meka- nızması ıçınde katılan tek yargıç olmasıyla gunde- me gelmıştı Öncu gazetesınde ıstıhdam edılen, Çil- ler Ailesi'nın elıne duşmuş bır PKK ıtırafçısına, ge- ne Oncu gazetesınde sahte bır belge duzenlettırıp Nuh Mete Yuksel'e verıyorlar Guya PKK, İşçı Par- tısı'nın sılah ve parayardımlan ıçın Doğu Perınçek'e teşekkur edıyormuş Kargalan bıle guldurecek ıd- dıalardır bunlar" Yalçın, açıklamasında "CIA'nın bu ışlerı nasıl yu- ruttuğunu de bılıyoruz" deyınce gozaltının boyutu bıraz daha genışlıyor Turkıye, gunlerdır Alaattin Çakıcı adındakı ulku- cu mafya babasının, bakan ve mılletvekıllerıyle yap- tığı telefon goruşmelerının bantları ıle yatıp kalkıyor Bantlarda Eyüp Aşık gıdiyor Meral Akşener gelı- yor Ama ote yandan ABD Kuzey Irak'ta "Kurt Fe- derasyonu"nun kuruluş çalışmalarını kotarıyor Was- hıngton'da Celal Talabani ıle Mesut Barzani el sı- kışıp "Irak Kurt Federasyonu"nun ılk anlaşmasını ım- zalıyor, Abdullah Öcalan kenardan seyredıyor, Sevr resmen hortluyor Sevr çetecılerıne bayrak açanlar gozaltına alınıyor. SESSİZSEDASIZ(I) İFTT'nln maksatlı abarülı işieri İETT Genel Muduru RaifYetim açık- lama gondermış Genel mudurluk bı- nasının altıncı katının yenıden duzen- lenme ışının 19 mılyar 52 mılyon 779 bın 532 lıraya ıhale edıldığını bıldırıp "Yazdığınız 236 mılyar lıranın ne ka- dar abartılı ve maksatlı olduğu orta- dadır" dıyor ve Kadıkoy'de 17 daıre- lık apartmanın 70 mılyon lıradan 10 yıllığına bır "hızmet" vakfına kıraya verılmesı konusunda da şu açıklama- yı yapıyor "Idaremızde lojmanlar hak sahıbı personelımıze gorev tahsıslı olarak venlmektedır Kadıkoy Uhuvvet Soka- ğı'ndakı lojmanlardan 9 adedınde ha- len gorev tahsıslı memurlarımız otur- maktadır Kalan 17 adet lojman ıçın tahsıs tanhınde talep olmadığından bu lojmanlar Istanbul Eğıtım ve Gençlı- ğe Hızmet Vakfı'na kıraya verılmış- tır" Abartılı ve maksatlı bır kıra- lama olmadı mı sayın mudur Koskoca lETT'de lojman talebınde bulunan memur çıkmıyor ve sız de bır apartmanı butunuyle kıraya verı- yorsunuz lyı yapıyorsunuz da, 17 da- ırenın aylık toplam kırası 70 mılyon lı- ra olur m u ' Istanbul'da adama 4 mıl- yon 117 bın 647 lıraya gecekondu bı- le kıralamıyorlar sayın mudur lETT'nın Avcılar'dakı kampını da abartmadan bır açıklasanız Denız kıyısında "yanık hastanesı" kurmak uzere 14 donum arazıyı 49 yıl- lığına 570 mılyon lıraya kıraya verdı- ğınız lımıtet şırket neyın nesıdır? 1 mılyon lıra sermayelı Monomed özel Sağlık Hızmetlerı Tıcaret Lımıtet Şırketı'nın sahıbelerı Songül Pınn- çal ıle Fatma Tülin Kayhan kımın nesıdır? MezarlıklarVakfı, Itfaıye Vak- fı necıdır? OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 | Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 tstanbul 'Hergeçen gün yaşam şansımız azalıyor' Ulkemızde tedavısı mumkun olmayıp yurtdışına gondenlecek hasta- larla ılgılı (askerler, memurlar, emeklıler ve bakmakla yukumlu olduk- lan kışıler) 2 Ağustos 1998 tanhlı Resmı Gazete'de yayımlanan yasa ıle ılgılı yonetmelık sorunu bır an once çozulmeh Yaşamlan ıçın tek umut bu olan hastalar ve hasta sahıplen, telaş, uzûntü ve endışe ıle en kısa su- redebuyonetmelığın hazırlanmasını bektemekteler Hergeçengûnhas- talann yaşama şansını bıraz daha alıp goturmekte Hele hele yaşam su- resı şu kadar dıye netleştınlmış hastalar ıçın durum daha da vahım. Hazırlanması ıçın tanınan altı aylık sure bızler ıçın bır omur' Her uç sanıyede bır can yıtırmekteyız Ağustos 1998'den bugüne nıce uç sene- ler geçtı Daha da geç kalınmamalı, ulkenın çeşıtlı sorunlannın yanı sı- ra ınsan sağlığı farklı bır anlam taşımalı ve yonetmelık bılmecesı bır an once çozulup canlar kurtanlmalı tnsanlar, bıle bıle, goz gore gore ölüme mahkûm edılmemelı Yetkı- lı makamlan daha çabuk ve duyarlı olmaya davet edıyor Ozellıkle Samsunlu hasta bır genç kızın yakını olarak yıne Samsun- lu Sağlık Bakanlığı musteşar yardımcılanndan Sayın Vecdet Oz'un bu konuda acıl yardımlannı beklıyorum Ferda \urtse\en / Samsun 'Genel veyerel seçimlere gerek yok' Ben erken genel ve yerel seçun- ler ne ıçın yapılacak anlamıyorum Seçım yapıldı, bıttı bıle Ortanın sa- ğındakı tum partıler Turkıye'nın en hayatı sorununu saptadılar ve go- ruş bırlığı ıçınde turbana kılıtledı- ler O zaman Sayın Cumhurbaş- kanı tum sağ yelpazeyı bır turban koalısyonu çatısında toplasın Tur- banı ıcat eden 'faziletli' partı, tur- bana destek veren 'doğru yolda- ki' partı ve orta yol bulmaya çalı- şan 'anavatanımızın' partısı, tur- bana şemsıye açan 'demokrat par- tı' vezaten 'biivuk birlikten' ya- na olan partımız koalısyonu kur- sunlar Nasıl olsa hepsı has de- mokrat, hepsı çetelere karşı, hep- sının yuzde 99 u şen şen De- 'Girebileceğim fakülte gösterin!y Ben buyaztvı eshsıne naza- ran daha m bırsınavsıstemı ol- duğuna ınandığtm OSYS'nın ek- sık noktalannın tamamlanma- sı ıstemı ıle yazıyonım. Hepınuzın bıldığı gıbı bu sıs- tem meslek lıselennde okuyan öğrenalennyuksekoğretım ku- rumlarına gırmelerım zorlaş- tırmıştır Çünku meslek lısesın- de ohnan öğrencı ıçın bırah- nız başka alanlan, kendı alamn- da dahı öğrenıjn gorme şansı- mazaltmıştır Örnekvermekge- rehrse, bır dış tıcaret öğrencı- sı olan ben sadeceBoğazıçı 'nde bulunan Uluslararası Tıcaret Bölümu 'nü seçtığım takdırde rakıplenmle avnı kulvarda koş- ma şansını elde edeceğım. Fa- kat, Uluslararası Fınans, Işlet- me, lktısat gıbı bölümlerı seç- tığımde, bırakınız aynı kulvar- da koşmayı, aynıpıstte bıle ko- şamayacağım Bu, sadecebenım ıçın geçerlı olan bır şey değıl- dır Lısede elektnk öğremmı gö- ren bır oğrencı elektnk muhen- dıslığtnt seçtıgı takdırde yıne benım gıbı aynı pıstte koşama- ma sorunu ıle karşılaşacaktır Benı dırekt veya dolaylı ola- rakduyan YÖKvethhlerıne ses- lenıyor ve bana dığer arkadaş- lanmla eşıtşartlar altında 'gt- rebıleteğım fakulte gösterme- lennı' rıca edıyorum Ergüvenç Özcan / İzmir mokratık solcu partımız bu sefer dışardan destek versın, aslan sos- yal demokratlar da hep olduğu gı- bı muhalefette kalıp ısrarla seçım önergesı versınler Cumhurbaşkanı şıır okuyan ada- mı affetsın, başbakan atasın ben- ce Cezası onanınca nadım oldu 'Ben camiden geli>ordum, sade- ce şiir okumuştunT dedı Evren- sel hukuktan soz ettı, oyle Kazan abısı gıbı 'tki ayet ezberleyene ceza yok' dıye ozgun kuramlar ge- lıştırmedı Halkını da sever zaten, Istanbul'a başkan olunca ayağının tozuyla duaya çoktu, 'Bu vağmu- ru ben vağdırdım, sulannızı akıt- tım' dedı Hemen beledıye konser salonlannda alkolu kaldırdı, 'Hem belden aşağı baleye bakacaksınız, hem ıçkı ıçeceksiniz ha!' dedı 'Bu tstanbul'da tuvalet kıtlığı var, millet altına ediyor, kimse- nin umrunda değilmiş, ben Tak- sım'ın orta yerine şahsa mahsus tuvalet yapacağım' dedı Yaptı da, duruyor orada 'City Toilet' anıtı Kadnnı bılene bunlar buyük hızmetler PJaa sonra ne mı olur'' Bence fazla bır şey değışmez, ba- cının çıkınında çok, 65 mılyon tur- ban hazırlar kente, beldeye, tarla- ya, mezraya, uçaklarla attınrlar, kadın erkek başımızı bağlanz Fa- zıletlı bır şeydır, kerametı v ardır kı bu kadar millet bunun orta yolu- nu bulmaya çalışıyor Selameteve refaha vanr ülke Demokratık solculanmız arada bır kan-koca, dığer ulke sorunla- n ıle ılgılı önergeler sunarlar Mec- lıs'e Hayvanat bahçelenndekı ül- hlenozgurbırakmakgıbı Amapa- pağanlan kapsamasın, onlar yerlı yersız konuşuyor Sosyal demok- rat lıdenmızse seçım onergesı ver- mekten sıkjlınca Avrupalı sosyal demokrat lıderlerle fotoğraf çek- tınp poster yaptınr Orneğın Aşa- ğıçamhk koyune astınr, epey gra- do yapar Ântmatıkte armutlar bır, elma- lar bır toplanır 80 darbesı ve ana- yasası da bu model uzenne yapıl- mamış mıydı zaten, bır sağ partı çeyrek halkçı partı olacaktı Tan- hın tekerrur ettığı noktadayız Bı- nncıde trajedı, ıkıncıde İcomedı olurmuş Olsun, fırsat bu firsattır, bırakınız bırlık ve beraberlık ıçın- de olsunlar Bır de seçım meçım dı- ye yorulmayalım Emre Çağatay / Gayrettepe HAYVANLAR İSMAIL GVLGEÇ behjcak@turk.net ÇtZGtLtK KÂMİL MASARACl H A R B İ SEMtH POROY İ BULUT BEBEK NURAYçtfrçl , \>üyüyür\os ^f l i y c a Hançi fartinin cici, ninfcı Jsene. < x ekerim// 2"eift< TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 29Eylül MİLLETLER CEMİYETİ'NIN'/LKBAŞKANI 132S'TE BUGUN, ıU/{.L£7~LE/Ç CEMlYETI'MtN ILK SIZ DEVLET ADAU/ LEOM SOUOSEOfS OLAjufTU. 8l£ HLttOJKıÇU OCAN SOSYAL/STp*/err &4ÇAO4*/LJĞ/, SA- £W OfiJEUUS-/, T. DUMYA rert *NIN &/ıç*yiM./Ğfyc>/ /ı/n KEZ, 1319 'M TDPL4HAN YEgSAlLLES K0MPEO4NSI 'NDA r£MELLENDl£tL£H KUGULUŞ, BÜYUK 84ŞA&- O4R. ELDE EOEMESE OE GELECEĞfN'Sl/Z- V LEfM/Ç M/LL£TT.E&"//VE OKNEK OLMUÇTU F\.L£0/V BOU8GEOIS,ÇAl.tŞM/ILAe/YL4 192.O ] \\ Y/CMM A/O8EL S4İe/f ÖDÜtMfi/O ALAA/Çr/ bır kMnkaturundt,Sat«ıf fehdıjtne knrfi MıHeHer Ctm, 'nın ypfrrtm gûcu / /hf Vatanseverler, insanlar, doğaseverler, toprak erozyonu size sevebileceğiniz hiçbir şey bırakmıyor. T.E.M.A. Turkıye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varjıklan Koruma Vakfi Tel: (0.212) 281 10 27 / 268 09 85 Sigara içenler! Bugun kendınıze değerlı bır fırsat venn Sıgarayı bırakın TURK KALP VAKFI KMayısCd No 8 Şışlı/İSTANBUL Tel (0 212)212 0707(pbx)10Hat Faks (0212)212 68 35 ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Adalet... "Hukuk devletı" olmaktan vazgeçtım, en azından "Kanun devletı" olalım Unlu deyıştır, "Sabahleyın ka- pım çalınınca, sutçuden başka kımsenın gelmemış ol- duğuna", emın olmak ıstıyorum Fakat ulkemızde, ka- pı çalınınca kımın geldığını tahmın etmek mumkun olamıyor Bır PKK ıtırafçısının üzennden çıkan bır mektup ne- denıyle bır partının genel başkanının ve genel sekre- tennın, apartopar gozaltına alınması, demokrası adı- na utanç vencıdır Hele kı, bu partı ınançla ve ınatla, (hatta kımı zaman abartarak) Turk devnmıne ve Mus- tafa Kemal'ın aydınlık yoluna sahıp çıkmaya çalışır- ken Bu son derece duyarlı konuya daha sonra de- ğıneceğım Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Sayın Re- cep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bır konuşma nede- nıyle mahkûm olması ve hem beledıye başkanlığını ve hem de tum sıyasal haklarını yıtırmesı, demokra- sımız açısından pek de ovunulecek bır şey değıldır Fakat bu durum, değışık açılardan ırdelenmesı ge- reken bır durumdur ••• Her şeyden önce vurgulanması gereken nokta, Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlı olduğu sıyasal hare- ketın yıllarca suren ıktıdarları suresmce, demokratık- leşmeyı gerçekleştırecek en ufak bır adım atmamış olmalarıdır Başta unlu 312 madde olmak uzere, ya- salanmızdakı antıdemokratık duzenlemelen ıptal et- tırme yonunde hıçbır çaba sarfedılmemıştır Çunku bunlar, salt "kendılenne demokrat" bır hava ıçınde- dırler örneğın yıllardan berı "demokrat" ve "solculara" olmadıkzulum uygulanırken, bunlannyaklaşımı, "Ne yapalım yasalanmız boyle" olmuştur ve tum kapıları kapatmışlardır Şımdı o yasalar kendılenne donduğu zaman her bın bırer demokrat kesılmışlerdır ••• Çok cıddı hata ve eksıklerı olmasına karşın Sayın Erdoğan, "kotü" bır beledıye başkanı değıldı Hatta kımı bakımlardan "ıyı" bır beledıye başkanı olarak da değerlendırılebılır Gorunmeyen yatınmlar konusun- dakı eksıklıklen ve rant dağıtımı bır yana, orneğın kavşak ınşa etmektekı hızı, gerçekten ovguye değer Fakat bınlerce oğrencıye yuz mılyarlarca lıra burs vermek ve mılıtan bır kadro oluşturmak gıbı, uzenne hıç vazıfe olmayan ışlere gırışmesı, uzun donemlı nı- yetlennı deşıfre etmesı açısından çok ılgınçtır (Pazar gunku Mıllıyet gazetesınde, bunun, ovulecek ışler arasında sayılması da çok garıptır) ••• Sayın Erdoğan, başkanlığının ılk gunlennde, bıraz da kazanma sevıncının getırdığı coşkuyla, cıddı yan- lışlıklaryapmıştj Ömeğınîstanburun su sorununu "yağ- mur duasıyla" çozeceğını söylemesı, bızım gıbılere "Eyvah"dedırtmıştı Zamanla kendını bır olçude to- parladı Fakat o donemde Istanbul'a oyle yağmurlar yağmıştı kı, "Acaba Tayyip Erdoğan duasının dozu- nu mu kaçırdı" gıbısınden esprıler yapmıştık • • • lyı bır başkan olup olmaması tartışma goturse bı le, Tayyip Erdoğan'ın "sew/en" bır başkan olduğu konusu tartışılamaz gıbıme gelıyor Kasımpaşalılığın- dan geJen, hafif kabadayı tavrı ve usjubu, ya^am tar- zı, aıle yapısı vb gıbı faktorler; çoğu sonradan olmuş bıle olsa, "Istanbullunun" hoşuna gıdıyordu Dığer bu- yuk kentlenmızın kımı beledıye başkanlannın uslubu- nu hıç benımsemedı ve makamını "ucuzlatmadı" Zaten Istanbul'da, (eskı) Refah Partısı'nın oy oranı- nın çok uzennde bır oy potansıyelı olduğu konusun- da kımsenın şuphesı yoktu Fakat tum bunlar, kendısıne "yasalann ustunde" bır mevkı sağlıyor muydu? Elbette hayır . ••• Recep Tayyip Erdoğan, 'Bırşıırokuduğu ıçm " mah- kûm olmadı Dını sıyasete soktuğu ıçın, "Sıyasal Is- lam'ı" mıtıng alanlarına taşıdığı ıçın mahkûm oldu Içerığı bır yana, okuduğu şıınn kım tarafından ve ne amaçla yazıldığı bıle bellı değıldır Zıya Gökalp'ın olduğu ılen suruluyorama, Zıya Gökalp'ın şıırlerı ara- sında, bu şıın bulamadım Zaten once Alparslan la, Romanos Diogenos arasındakı bır tartışmayla ılgı- lı olduğu soylenıyordu O donemde yazdığım bır ya- zıda, "Alparslan zamanında kışla mı vardı" sorusunu sormuştum Daha sonra 900 sene sıçrandı ve "Kur- tuluş Savaşımızla" ılgılı bır şıır olduğu ılerı suruldu . • • • Refah Partısı kapatıldığı zaman kılını kıpırdatma- yan krtlelerın, Sayın Erdoğan mahkûm olunca mey- danlara dolması çok ılgınçtır Bunun, "bıreysel sev- gı"y\e açıklanması mumkun değıldır Bu konuyu ılerı- de genışlığıne ele almayı umuyorum Ve her şey bır yana, bu olaydan almamız gereken bır ders vardır O da "adaletın", herkese gereke- bıleceğıdır "Çıfte standartlar" bır yana bırakılmalıdır BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SA- 1 2 3 4 5 6 7 ĞA: 1/ tzmır'ın Menderes ılçe- sıne bağlı turıs- tık bır belde Bağışlama 2/ 4 Bır nota Ka- dın baş susle- mesınde kulla- 6 nılan gumuşten j yapılmıştakı 3/ Yağı alınmış 8 sutten yapılan g ve çökelek de denılen peynır 4/ Ele geçırmış, enşmış, ulaş- mış Islam dınıne go- re haram sayılan faız 5/ Kabul etmeyerek ge- n çevırme Antalya'nın bırılçesı 6/Bırnesne- 5 ye zorunlu olarak bağ- 6 lı olmayan ve onun ozünde bulunmayan nı- telık Bır nota 7/ Ya- şamsalsıvı SuudıAra- ° bıstan'm para bınmı 8/ Taş y a da maden çıkanlan \er Soyundan gelınen kımse 9/ Osmanlılarda gece bekçı- sı Buyuk ûn kazanmış sınema ya da muzık sanatçı sı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Uşak'ın Eşme ılçesı yakınlanndakı kaplıca 2/ Insa nın duşunme ve akıl yûrutme veteneklennın tûmu Asya'da bır ulke 3/ îzmır'ın Selçuk ılçesıne bağlı tu- nstık bır köy 4/ Yamcı, renksız az kokulu karbon ve hıdrojen bıleşımı Bırkurk havvanı 5/Sert bır ıçkı Bırakma, aynlma 6/ " Kustunca' Bosnalı sı- nema yonetmenı llgıekı 7/Değerlıbırsüstaşı Kal- kan ve zırh gıbı korunma aracı 8/ Bır renk Motorlu taşıtlarda fren yapmayı sağlayan aygıt 9/ Etıyopya da yaşayan sıyah denlı Yahudı halk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog