Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 EYLUL 1998 SALI 14 TELEVİZYON GüNÜN FîLMLERİ Berberiye 09.15 Show TV Macera /J"> Otuzunu geçkın bır ev kızıyla mahalledekı sev- Vİ'gılısı Şemsı \e dığer tahplen arasında geçen olavlann oykusu Yonetmen MehmetAslan Oyun- eular Munır Özkul, Ayşen Gruda, Şemsı Inkaya 12.00/TRT3/Şirin... Aynntyanda 15.10 / Prima / Paris'i... Aynnta yanda Sevgffi Daynn 16.15 Show TV Duygusal /^7\ Seruven duşkünü çapkın bır delıkanhvla evle- *c£/ nne konuk olarak gelen bır genç kızın aşk oy- kusü Fılmde, dunyayı umursamaz bır kışının şınn yeğenıyle dostluğu \ e aşkın onünde nasıl boyun eğ- dığııçtenlıklesergılenıyor Yonetmen ZekıOkten Oyuncular Tank Akan, Hale Soygazı, Süleyman Turan, Nerıman Koksal (1977) Muhteşem tkili 17.25 Kanal 6 Macera i O j (Maid for Each Other) - Tıbby Bloom, kısa bır <^s sure once kocasını kaybetmış ve geçım sıkıntı- sı çekmeye başlamıştır Tıbby acıl para bulmak zo- rundadır Bır gun şarkıcı bır kadınla tanışır ve arka- daş olurlar Ancak bu şarkıcının da kocası bır gun ölu olarak bulunur Bunun ûzenne ıkı kadın cınaye- tı çozmeye karar venrler Yonetmen Paul Schneıder Oyuncular Nell Carter, Dınah ManofT Afacanlar... 21.15 Show TV Guldurü /f7\ (Boys Will Be Boys) - tkı küçuk kardeş, anne vcy vebabalannı evdeyalnız kalabıleceklen konu- sunda ıkna ermışlerdır Bunun ûzenne ış ıçın bır par- tıye gıtmek zorunda olan genç kan-koca, çocukla- nnı evde bırakırlar Fakat ıkı küçuk afacan, ebe- veynlen evden çıkar çıkmaz bırbırlenyle savaşma- ya başlar v e e\ ın altını ustune getınrler Yonetmen Dom Deluıse Oyn Julıe Hagerty, Randy Travıs Elmas Hırsızlan 21.20 atv Macera ©(Ds. Dıamond) - Profesyonel bır hırsız olan Lana'run, Koln'de her sene bır kez düzenlenen mucev her kongresınden değerlı parçalan çalmak gı- bı bazı planlan vardır Fakat ışler umduğu gıbı gıt- mez ve yakalanır Mucevherlen sıgortalayan şırke- ttn ıse 48 saat ıçınde parçalan gen alması, aksı tak- dırde 21 mılyon dolar tazmınat odemesı gerekmek- tedır Yonetmen Mıchael Karen Oyuncular Sand- re Speıchert, Thomas Kretschmann, Udo Kıer tkili Oyun 21.30 ctv Macera ©(Je Suis Ton Killer) - Macera, aşk, şıddet ve entnka Arnette ve Jürgen, e% lılıklen sona enn- ce kendılennı karmaşık olaylann ıçınde bulurlar Arnette eskı sevgıhsı Flex'ın etkısınden kurtulama- mıştır Yonetmen Jochen Rıchter Oyuncular Hans- Peter Hallvvachs. Vıctona Tennant A> Üssü 21.35 Kanal E Bılımkurgu /Ç\ (Moon Base) - Uzayın dennlıklennde, çok teh- K> lıkelı suçlulann bulundugu L-4 Cezaevı'nde, lıder Karl Stark ve mahkûm arkadaşlan eve gıtme- nın bır yolunu bulmak ıçın dünyanın uydusuna gı- derler Stark ve adamlannın burada nükleer başlık- lan ele geçırmelenyle olaylar gelışır Yonetmen Paolo Mazzucato Oyuncular Scott Plank, Jocelyn Seagrave. Robert O'Reılly (1996 ABD) Jack ve Sarah 21.50 Kanal 6 Duygusal /fN (Jack and Sarah) - Tım Sulltvan'ın yönetıp baş- v i ' rollennı Rıchard E Grant, Samantha Mathıs. Ju- dı Dench ve lan McKellen'ın paylaştığı filmde, avu- katlık yapan Jack adında bır adamın heyecanla bek- ledığı çocuğu doğduktan kısa bır sure sonra aılesı- nı terk etmesıyle gelışen olaylar anlatılıyor Tehlikeli Bölge 23.10 atv Macera /J7\ (Danger Zone) - Rıck Morgan, Afhka'da ma- \£s den muhendısı olarak çalışmaktadır Uzun yıl- lardır arkadaşı olan Jım'ın, toksm atıklannı çalıştı- ğı bolgeye boşaltma teklıfinı reddeder Fakat buna engel olamaz ve bırçok ınsan ölur Yonetmen Al- lan Eastman Oyuncular Bılly Zane, Cary Hıroyu- kı, Tagavva, Ron Sılver, Robert Dovvney Jr Sera 00.30 Show TV Duygusal p , (Les Jardins du Plantes) - Pans'tekı botanık ^ö* bahçelennın yonetıcısı olan Femand Bomand, oğlu Nazıler tarafından oldurülunce torunu Phılıp- pıne'ıyanınaalır Torununusevmemekleberaberona babasının bır dırenış kahramanı olarak hep yaşaya- cağınıanlatmayaçahşır Yonetmen Phılıppe de Bro- ca Oyuncular Claude Rıch, Gert Burkard Azmanlar 01.00 Kanal D Guldürü /Ç\ (I'm for the Hippopotamus) - Afhka'nuı do- Ky ğal guzellıklennı bozarak v ahşı hayvanlan dun- yanın dort bır yanındakı koleksıyonculara satıp bu- yuk kazançlar elde eden bır çeteye savaş açan ıkı ka- fadann başlanndan geçen olaylann öykusü Başrol- lennde Terence Hıll ve Bud Spencer yer alıyor Gece Yansı Ateşi 02.00 Interstar Macera /^s (Midnight Heat) - Enc. uzun yıllar yaptığı ya- \£s sadışı uyuşrurucu tıcaretını bırakmış, o kara gunlere bır sünger çekmıştır O artık bır gazetecıdır Los Angeles'a gen döner Daha ılk gece eskı sevgı- hsı ıle karşılaşır Kadın bır gece kulübü ışletmekte- dır ve kulübü fınanse eden kışı de Enc'ın uyuşturu- cu ışındekı eskı ortağı Carl'dır Yön John Nıcolel- la Ovn Mıchael Pare, Adam Ant. Dennıs Hooper Yabancı Izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜIN Cumhunyet O"7 16.05 Sallanan Sandalye (Senem Ertekın) ia30 Gu- nun Yorumu (Hıkmet Çetın- kaya) 18.35 Halk Dılıyle Ekonomı (Arslan B Kafa- oğlu) 19.30 lyı Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylın Şengun) 22.00 Gerçek Duşler 00.15 Engın Evın'le Unutulmayanlar - Tekrar 02.00 Gece Yolcusu (Mus- tafa Dereh) Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(0 212 513 77 06.M Turkulerle Merhaba (Handan Soğut) OaOO Ses- lı Gazete (Umıt Zılelı - Mus- tafa Balbay Altan Aşar) 10.05 Çağdaş Insan (Tur- kan Saylan) 12.05 Radyo Akademısı (Yusuf Zıya Ay) 13.30 Tangonun öykusu - Tekrar (Fehmı Akgun) 14.05 Kent ve Yaşam Saatı (Ok- tay Ekınci) 15.05 Kıtaplar Arasında (Turhan Gunay) + Saat 13.00te ve 18.00'de 'ana haber1 , her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 Radyo Akademisi: Yusuf Zıya Ay'ın sun- duğu programda, "Araştırma gorevlılen araştırabı- lıyor mu" sorusuna yanıt aranıyor Yapıma konuk da- rak Araştırma Gorevlılen Derneğı Başkanı Müge Akat katılıyor • 14.05 Kent ve Yaşam Saati: Oktay Ekınci'nın sunduğu yapımda, "kente karşı suçlar ve beledıye başkanlannın yargılanması" tartışılıyor • 18.35 Halk Dılıyle Ekonomi: Arslan Başer Ka- faoğlu programında, Turkıye ve dunyadakı son eko- nomık gelışmeler ıle ıstatıstıkler dışında halkın bu sıstemden nasıl etkılendığını anlatıyor TRT2 19.30 'Tiyatro Saati' TV Servisi - Yapım ve yo- netmenlığını FikretTerri'ran ustlendığı "Tiyatro Saati"ra Şenaj Gürler sunuyor 1 Ekım'de açüacak olan yenı tı- yatro sezonunun konu edıle- ceğı programda, Devlet Tı- yatrolan Genel Müdüru Le- mi Bilgin, tstanbul ŞehırTı- yatrolan Genel Sanat Yonet- menı V. Kenan Işık ve tstan- bul Devlet Tıyatrosu Mudu- ru "Vesrin Kazankaya ıle gerçekJeştınlen so> leşıler yer alıyor Programda, yenı se- zonun ılk oyunlarından "Hurrem Sultan", "tkin- ci Ses", "Eşik" ve "Kısa- sa Kısas"ın sahne çalışma- lanndan görüntüleryer alıyor TRT2 20.30 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- \ent'ın hazırlayıp sunduğu "Akşama DognT'da, 3 De- nızlı Sanat Kolonısı, Efes Pıl- sen Asos Gosten Sanat Fes- tıvalı ve Suzan Ayaveno ser- gısınden goruntuler ekrana gelıyor Programın "Cum- hurijet Portrelerinden" ko- şesınde Yakup Kadri Ka- raosmanoğlu'na yer v enlır- ken gunumûz sanatçı portre- sınde ıse Ozan Sağdıç tanı- tılıvor FlashTV 22 00 'Kent Gündemi' TV Servisi - Yüksek Mı- mar Oktay Ekinci nın ha- zırlayıp sunduğu tartışma programı "Kent Gündemi"' yenı yayın donemının ılk bo- lumuv le ekrana gelıyor "Or- manları imara yasaklaya- bilmek için y anmalaruıı mı beklemek gerekivor" soru- suna yanıt aranacak olan programa, Istanbul Mımar- İar Odası Başkanı Prof Dr Afife Batur ıle İstanbul-Mar- mara Bölgesı Orman Muhen- dıslen Odası Başkanı Prof Dr Kadir Erdin katılıyor Corbucci, Fransız ve Amerikan sinemasıyla tatlı tatlı dalga geçiyor Soyulacak adam aranıyor! CUMHUR CA\B\ZOĞLU Otuzlu > ıllann Fran^ası'ndayız. sem- patık ttalvan uçkağıtçı (Adriano Celen- tano) ve avnı meslekten rakıbı (Ant- hony Quinn) ekmek parası derdınde al- datacak adam anyorlar Tabıı başlan- na gelmedık kalmıyor Macera filmlennın onemlı yonet- menlennden Sergio Corbucci, fılmde bırçok kez gangster temasını kullanan Fransız \e 4menkan sinemasıyla tatlı tatlı dalga geçiyor Gangster filmlennın sert, acımasız atmosfen, eskı arabalar, çızgılı elbıse- ler, karanlık mekânlar gıbı elemanlan abartıkça abartıp ışın mızahı yonunu ıyı >akalı>or yonetmen Sergio Corbucci Oyunculardan Anthony Quınn ko- medıde yıne çok ıyı, Corbuccf nın fa- von oyuncusu olan ve onun desteğıy- le kameranın arkasına da geçmeye baş- layan Adnano Celentano ıle "Onun Hikâv esi"yle uluslararası unu yakala- yan seks yıldızı Corinne Clerv de us- tanınyanındaezırmemışler Italyansı- nemaMnın en fazla ış yapan turün ko- medı olduğunu keşfetrığı ve nzıkoya gır- meden geçmışın formullenyle seyırcı- y ı mutlu etmeyı seçtığı donemın urun- lerınden olan "Şirin Sahtekârlar". sessız sınema gunlennden aşırma esp- nlerle, hızlı ve canlı sahnelenyle sıkıl- madan ızlenebılıyor TRT3 12 00 Şirin Sahtekârlar - Bluff, Storıa dı Truffe e dı Imb- roglıonı/Yonetmen Ser- gio Corbucci / Senaryo: S. Corbuci, Arduino Ma- iuri, Massimo De Rrta / Goruntu Marcello Gatti / Muzık Lelio Lutazzi / Oyuncular Adriano Ce- lentano, Anthony Quinn, Germaine Lefebre, Ugo Bologna, Sal Borgese, Corinne Clery /1976 Ital- yayapımı, 110 dakıka Paris 'teki sürgünlerinyaşamı I Prima TV 15 10 Paris'i Son Gördüğümde - The Last Tıme I Savv Pa- rıs / Yonetmen Richard Brooks / Oyuncular Eli- zabeth Taylor, Van Johnson, VVaKer Pidgeon, Donna Reed, Eva Gabor, Kurt Kazsnar /1954 ABD yapımı, 116 dakıka Bevazperdenin \üzü en giızel artistleri arasında yer alan Eli/abeth favlor. filmde iyibir ovun sergiliyor. TV Servisi - Richard Bro- oks'un fılmı "Paris'i Son Gördüğümde", Pans'tezen- gın bırAmenkalı kızla olan aş- kını hatırlayan bıryazann öy- kusü Fılm, 2 Dunya Sava- şı'nın hemen ardından gelen dönemde geçiyor Bu MGM yapımı. Pans'tekı "sür- gün'Menn hayatmı, surgün- lenn Pansı'ra ünz ve zevklı ay- nntılarla ışlıyor Aynca, bu- tun oyuncular da ıyı perfor- mans göstermış Charles Wı!s (Johnson), edebıyata duşkun, bu alanda başarı kazanmayı bekleyen Amenkalı bıraskerdır Pans'e gıder, zengın ve guzel Helen Ellbvvırth (Taylor) ıle tanışır tkısı bırbınne âşık olunca da genç adam bu şehre yerleş- meye karar venr llkromaru- nı yazmaya koyulur Işler bır sure yolunda gıder ama, Char- les yazdıklannı satamayınca, alkolden medet umar Onun aşın olçude ıçmesı, çok geç- meden çıftın arasını açar Tar- KentTV 22.15İ 'Vaziyet'i Som sunuyor Vakıflar Genel Müdürlüğü: 6 Milli menfaatlere aykındır' TV Servisi - Gazetermz yazarla- nndan Deniz Som'un hazırlayıp sunduğu "Vaziyet"te bu hafta ılk olarak 2 Temmuz 1993'te Sıvas'ta yakılarak öldürülen ınsanlan anma- nın ve anılannın yaşatılmasının Va- kıflar Genel Mudurluğu'nce "mil- li menfaatlere aykın" bulunması ele almıyor Programa Ankara'dan telefonla katılacak olan 2 Temmuz Vakfi ku- ruculanndan avukat Hasan Basri Özbey, Vakıflar Genel Mudurlü- ğu'nun tavnnı değerlendınyor Canlı olarak yayımlanan progra- mın ıkıncı bolumunde ıse studyo konuğu Prof Dr Türkel Minibaş. uluslararası »emıayenın anayasası olarak tanımlanan "Çok Taraflı Yatırım \nlaşması"nı ve bu an- laşmaya kar^ı düzenlenen eylem- lenyorumluyor Programın son konuğu olan araş- tırmacı Ercan Çıtlıoğlu da KDP hden Mesud Barzani ıle KYP lı- derı Celal Talabanfnın ABD'de ımzaladıklan banş anlaşmasında ortaya çıkan "Irak Kıirt Federas- yonu"nu ve PKK'nın beklentılen- nı anlatıvor Öğretmenlere özel belgesel TV Servisi - TRT Istanbul Televızyon Müdürlüğü, Cumhunyet'ın 75 yılını kutlama programlan çerçevesınde " C m m ü h a n " adlı tek bolümlük bır belgesel drama hazırlıyor \ apımcılığını Nesrin Aktolun'un ustlendığı belgeselın yönetmenlığmı ıse Ertuğrul Karslıoğlu yapıyor 24 Kasım Oğretmenler Gunü'nde TRT 1 'de ekrana gelmesı planlanan belgeselde, Cumhunyet'ın sağlam ılkelenyle yetışmış, çocukluğunu Kurtuluş Savaşı gunlennde Istanbul'da geçıren. gençlığınde ıse Anadolu kasabalannda oğrermenlık yapan "L'mmuhan" adlı bır öğretmenın oykusu konu edılıyor tışmaya başlarlar Böyle bır tartışmamn ardından Charles kansına kızarak ev ın kapısı- nı kılıtler, onu sağanak altın- da dışanda bırakır Helen za- turreeye yakalanıp olur Brooks, filmıne, Charles'ın Pans'e donuşuyle başlıyor ve bahtsız âşıklann hıkâyesını gen dönüşlerle anlatıyor Be- yazperdenın yüzü en güzel ar- tıstlen arasında seçkm bır ye- re sahıp olan Taylor. belkı de hıçbır filmmde bu kadar gü- zel gorünmenuştır Aynca ıyı deoynuyor Johnson da tutuk olduğu bır-ıkı sahne dışında, ona ayak uyduruyor Johnson ıle Taylor daha on- ce de 1950 yapımı "The Big Hangover"da bır araya gel- mışlerdı Ovakıt, Johnson'ın adı başa yazılmıştı Bu sefer ıse "top billing" tabır edılen adı one yazılma onuru, Taylor'a aıt Çünku genç sanatçı, bu fılm çevnldı- ğı sırada MGM'nın en fazla ış yapan yıldızlan arasında yer ahyordu. Yapımcı Lester Co- wan, yazar Fitzgerald'dan bu hıkâyenın haklannı 192O'lı yıllarda 3 bin dolara almıştı Başrolünde Mary Pick- ford'un oynayacagı, onun uze- nne kurulu bırfilmduşunuyor- da Sonra da hıkâyeyı bır Gre- gory Peck-VViUiam Weyler yapımı ıçın Paramount'a sat- tı Nasıp değılmış demek kı bu film de yapılamadı MGM'cı- ler, hıkâyeyı Paramount'tan saün alırken, her şeyı Taylor ûzenne kurma nıyetındeydı- ler Oyle de yaptılar Yonetmen Brooks'un kat- kısıyla senaryoyu yazan ıkız- lerJulies J. ve PhiBp G. Eps- tein, Fıtzgerald'ın hıkâyesı- nın zekâ duzeyını değılse de lezzetmı korumuşlar Fılm ıçın Pans'te ve Rıvıera'da, en çok da Cannes'da ıkı hafta çekım yapıldı MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Omuz Verenlerden Biri Yenı radyoların ses vermesınden sonra eskı rad- yoculuk bır yana ıtıldı Hangısı gerçek radyoculuk'' Eskısı mı, yenısı mı? Yenılerı arasında taze soluk ge- tırenler o denlı az kı ıster ıstemez eskısıne bakıyor- sunuz Eskı radyoculuk salt mıkrofonla yaşamasını bıl- dığımız gunlerde kaldı Eskısını yenısının yanında da- yatarak yaşatanların onurlu ve sevgı dolu çabalan da Ne yazık kı eskı, ama gerçek radyoculuğu yaşatan- lar bırer bırer gıdıyoriar Zamanlan dolduğu, ızlence- lerı bıttığı ıçın değıl. Beldan Kabalak gıbtlen de hıç beklemedığımız, ummadığımız, gormek ıstemedığı- mız acımasız bır trafik kazasıyla Beldan Hanım'la Ankara Radyosu'nda beraber ça- lışmadığım ıçın gerçekten uzgunum Ama bu değer- lı radyo yapımcısının mesleğıne veAnkara Radyosu'nun buyusune kendını adamakıllı kaptırmış olduğunu bı- lıyorum Onun çeşıtlı radyo ızlencelerıne konuk ola- rak katıldığım ıçın gordum bunu Televızyondan once radyonun krallığı vardı Daha o donemlerde bu genç yapımcının, hazırladığı ızlen- celerle genış kıtlelere Ankara Radyosu'nun olanak- larından yararlanarak bır şeyler vermekten ne denlı sevınç duyduğunu anımsarım Sevınç ve kımılerıne belkı bıraz aşırı gıbı gorunen coşku, ışıne gosterdığı özen ve duyduğu buyuk saygı Derken televızyon geldı Mıkrofonu kullanarak şoh- ret basamaklarına tırmanmak ıçın çırpınan kımı rad- yocular, bu kez ekranın kolay çekıcılığıne kendılennı kaptırarak kameranın onunde ya da arkasında top- lanmak ıçın koşuşturdular Ama baktım, bu coşku do- lu radyocu mesleğıne olan sevgısınden ve saygısın- dan hıçbır şey yıtırmeden radyo ızlencelerını yapıyor Hatta artık televızyonun o gorkemlı, gorkemlı oldu- ğu değın de kof parlakhğı karşısında TRT ıçınde bıle uçuncu ve hatta dorduncu plana duşurulen radyo- culuğun başına gelenlere sankı hıç aldırmıyormuş gı- bı çalışmalarını surduruyor Işte o zaman ona sonsuz saygı duymaya başladım Televızyonun rekabetı karşısında radyoculuğun hıçbır zaman olmeyeceğını, hatta daha da gelıştırıle- rek yaşatılabıleceğını sezmıştı Çunku bu mesleğın gı- zemını çoktan keşfetmış bulunuyordu Belkı Ankara Radyosu'nun genç yapımcıları ara- sında Beldan Hanım'ın o coşkusunu, o sevgısını ve o koşuşturmasını omek alacak ve radyoculuğun gı- zemını keşfedecek yetenekler de vardır Umanm var- dır 12 Eylul askerı darbesınden sonrakı donemde TRT'den ayrılmaya zorlanan 101 gorevlının arasında Beldan Kabalak adını da gorunce bır tuhaf oldum O gunlerde kendısıyle karşılaşmamış olmama karşın ne denlı uzulduğunu duşunerek ıçım sızlamıştı Çunku çok sayıdakı radyocu ve televızyoocu arkadaşımla be- raber aynı turdekı uzuntuyu ben de bırkaç kez ya- şamıştım Ama o bu uzuntusunu hıç kımseye bulaştırmadan, hıç kımseyı rahatsız etmeden uğraştı, dıdındı ve hak- kını aradı Sonunda da yenıden sevgılı Ankara Rad- yosu'na dondu. çok acı ve korkunç bır trafik kazası eşıyle beraber kendısını aramızdan alıncaya dek Ne var kı aramızdan daha once ayrılmış kımı rad- yocu arkadaşlarımız gıbı Beldan Kabalak da Ankara Radyosu'nun ve radyoculuğumuzun unutulmaz ve vaz- geçılmez çok değerlı varlıklanndan btndır Bu ornek radyocu yaşamdan aynlabılır, ama kok saldığı o bı- nadan ve o meslekten asla kopmayacak bır anı ola- rak yaşamayı aynı coşku ıle surdurecektır Beldan Hanım'ın o koşuşturması var ya, eğer genç radyocular salt boyle bır saygın çabayı ornek alırlar- sa bu mesleğe omuz verenlerın peşınden aynı coş- kuyla koşmayı da becerebılırler Kendısı ve eşı ıçın aılesıne, TRT'ye ve Ankara Rad- yosu'na başsağlığı dılenm Dınleyın Ankara Radyosu'nun kültür izlencelen, Açık Radyo ve Cumhurıyet Radyo Efsaneler üzerine TV Servisi - Eskı medenıyet ve kulturlenn yıllardır açıklanmamış efsanelenne açıklık getıren "Terra X" programının bu bölumü "Elmas Dağı Hayaleti" başlığını taşıyor Bu bolumde, Brezılya ormanlannjn dennlıklennde bulundugu söylenen eskı bır şehır konu edılıyor 16 yuzyılda balta gırmemış ormanlar arasında taştan bır şehır olarak bulunan Munbeca'nın ordu tarafından aranması anlatılıyor (Discoveıy, 22.00). Tv PROGRAMLARI 06.30 Sabah Haberlen (Canlı) 08.30 Susam Sokağı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Gunden Gune (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Gunden Gune (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızı Ufukların Otesınde 13.00 Haber 13 13.30 Yer- lı Fılm: Bıtmeyen Kavga 14 00 Haberler 14.05 Fıl- mın Devamı 15.00 Haberter 15.05 Dızı Kuçuk Kadın- lar 16.00 Haberler ve Borsa 16.25 Yorelerımız Tur- kulerımız 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 19.00 Dızı Bızım Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Yertı Fılm: Gonlübol 22.00 Gezelım Gorelım 22.50 Dosya 24.00 Gunun Getırdıklen 00.30 Gece Başlarken (Canlı) 02.30 Yabancı Fılm: Yağma Günlen (0 312 428 22 30) 17.58GAPTVdenGeçışiaOOTan*mia05 Hanende Melek 19 00 Akşam Bultenı 19 30 Tiyatro Saatı 20.00 Jazz Rock 20.30 Akşa- ma Doğru 21.10 Panel 1x2 22.00 Gece Bultenı ve Ingıhzce Haberler 22.30 Dızı Lazarus Projesı 23.20 Portreler Lumıere ve Dostlan 24.00 Pop Saatı 07.58 Açılış 08.00 Telegun 09.30 Macera- lar Sırkı 10.00 Tılsımlı Gelınlık 10.30 Yerlı Film: Muhabbet Kuşu 12.00 Yabancı Film: Şınn Sahtekârlar 13 30 Dızı Buyuk Savaş 14.20 Stop 10 15.10 Bır Dılden BırTelden 16.20 Belgesel Şavşat 16.50 Album 17.45 Belgesel Beş Uzerı Beş 18.10 Dızı Cafe Casablanca 18.40 Radıkal Sporlan 19.05 Cafe Magazın 19.50 Genç Haber 20.00 Bel- gesel Gıtme Vaktı 20 30 Spor Panorama 22.00 Ikın- cı Lıg Dosyası (Tekrar) 23.00 Turkıye 2 lıgı Futbol Karşılaşması (Bant) 00.30 Kapanış 06.58 Açılış 07.00 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Programlan 10.00 Beraber veSoloŞar- kılar 10.30 KonserTHM 11.15 Devlet Koro- ları 12.00 Konser TSM 12.45 Beraber ve Solo Şarkı lar 13.15 THM-TSM Klıplen 14.15 Devlet Koroları TSM 15.00 Konser THM 15.45 Yurttan Sesler 16.15 Sazdan Soze 17.00 THM-TSM Klıplen 18.00 Devlet Koroları 18.45 Konser 19.30 Fasıl 20.00 TSM-THM Klıplen 21.00 Gonul Bahçemız 23.00THM-TSM Klıp- len 24.00 Kapanış 08.30 Muzık Pınarı 09.ro Çocuk Saatı 10.ro Haberler 10.05 Gunden Gune (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Gunden Gune (Devam) 12.00 Haberler 12.05 Ögrendıkçe 13.00 Haber 1313.30 Yer- lı Fılm: Bıtmeyen Kavga 14.ro Haberler 14.05 Fıl- mın Devamı 15.ro Haberler 15.05 Sızın Içın (Canlı) 15.45 Mektup Koşesı 16.00 Haberler ve Borsa 16.20 Istanbul'dan 17.M Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.M Haberler 19.M Dızı Bızım Mahalle 19.35 Ingı- lızce ve Almanca Haberler 19.40 Spor Haberlen 19.55 Hava Durumu 20.ro Haberler 20.45 Yerlı Fılm: Gon- lü Bol 22.00 Gezelım Gorelım 22.50 Parantez 24.ro Gunun Getırdıklen 00.30 Gece Başlarken I 07.M Shovv Başlıyor 08.ro Dızı Dallas 09.15 Yerlı Film: I Berberiye 11.30 Klıp'98 13.30 Çızgı Fılm Çıko 14.00 ÇızgıFılm Basket 14.30 Çızgı Fılm Sılvan 15.00 Çızgı Fılm Şeker Kız Candy 15.30 Ya- nşma Buyuk Kuçuk Demeden 16.15 YerliRlm: Sevgılı Dayımiai5 Dızı Ce- sur ve Guzel 19.M Dızı Yalan Ruzgâ- rı 20.ro Shovv Haber 21 M Spor Say- fası 21.15 Yabancı Fılm: Afacanlar Iş Başında 23.ro Dızı Av Peşınde 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Fılm: Sera 02.30 Khp 98 (0212 286 35 35) 6 07 00 Yabancı Fılm: Ovalar Kap- lanı 08 30 Belgesel Çolun Dılı 09 ro Çızgı Fılm Kuçuk Prenses 09.30 Çızgı Fılm Galaxy Ranger 10.00 Çızgı Fılm Prens Vaılant 10.25 Yaban- cı Fılm: Yuvanın Bekçılen 12.ro Dızı Palmıye Konagı 12.45 Çızgı Fılm 13.M Haberler 13 15 Dızı Acıl Servıs 14.00 Çızgı Fılm Kuçuk Prenses 14.30 Çızgı Fılm Prens Vaılant 15.ro Yabancı Frim: FedaıterKervanı 16.35 Belgesel Hong Kong ve Makau 17.ro Ara Haberler 17.15 Çızgı Fılm 17 25 Yabancı Film: Muhteşem Ikılı 19.ro Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakiş 20.00 Dızı Acıl Servıs 20.50 Top Secret 21.50 Yabancı Fılm: Jack ve Sarah 2XX Ge- ce Haben 23.50 Yabanct Fılm: O Ka- dın 01.35 Gece Haberı 01.55 Palmıye Konağı (Tekrar) (0 212284 31 50) 04.55 Kultur Eğıtım O7 -45 Yabanca Fılm Kuş Sokagı ndakı Ada 09.30 Yabancı Fılm Pembe Panter'ın Izı 11.10 Yabancı Fılm Muppetlar'dan Defıne Adası 12.50 Yabancı Fılm Damdakı Suvan 15.05 Yabancı Fılm Harıka Ço- cuk 17.M Yabancı Fılm Suıkast Çem- berı 19.15 Ertesı Gun 21.30 Yabancı Fılm Olu Başkanlar 23.30 Yabancı Fılm Ateş Arabaları 01.30 Fılm Aşk Hedıye- sı 02.50 Fılm Bır Oda Hızmetçisının Sırlan 04.30 Playboy'un En lyılen (0 212 225 55 55) ,.__ . 05.00 Gunaydın Kafkas- I T V lar 07.00 Gune Başlar- ken 09.00 Haber 09.20 üfestyle 09.30 Haber Özetı 09.35 Ekonomı 10.00 NTV Bakû'de 12.00 Gunun Içınden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Ekonomı 14.45 üfestyle 17.00 Haber 17.20 üfestyle 17.30 Haber Ozetı 17.35 Dunyada Bugun 17.45 üfesty- le 18.00 Haberler 18.05 Gece Gun- duz 18.35 Kalıte 19.40 Spor Gunde- mı 19.50 Ekonomı 20.00 Haberler 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.00 Haber 22.05 Belgesel 2000'ın öte- sı 22.30 Belgesel Sımurg 23.00 Ha- ber 23.40 Spor Gundemı 23.50 Eko- nomı 24.00 Haber (0212213 0333) 08.30 Top Nevvs 09.00 Bır Numara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Muge 14.30 Yığıt 15.30 Muge ve Jess 17.00 Vıdeone 17.30 Mega 5 18.00 Bır Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Aylın'le Sportmence 20.45 Vıdeone 21.00 Haberler 21 15GevezeShow22J035 MM 22.45 Vıdeone 23.00 Msga 23.30 Non Stop Vıde os 00J0 Play üst 02.30 Turk Halk ve Sanat Muzığı Prog- ramı (0 212 288 75 75) 09 00 Haber Bul- tenı 09.20 Eko Start 10 10 ParaK A N A l t Raporu 10.35 Bor sanın Şırketlen 11 10 Para RaporuH 35Pıyasalar 12.10 Para Raporu 12.35 Dunya Modası 13.00 Haber Bulte- nı 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektor Sohbetlen 15.10 Para Ra- poru 15.40 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Fı- nısh 17.10 Kahve Molası 17.35 FuarVızyon 1a40 He- def Unrversrte 19.35 Dunya Modası 20 00 Haber Bulte- nı 21.35 Yabancı Fılm- Ay Üssü 23.35 Tuketıcı 00.05 Dunya üstelen 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bultenı (0 212 282 51 00) 09.ro Gızlı H ayatlar 09.30 Çızgı Fılm Kuşağı 09.50 İMKB 10.30 Yabancı Fılm L 627 I113 ro Haber 13.10 Belge- sel Çılgın Denemeler 14.10 Dızı Ikı Kışılık Dunya 14.40 Belgesel Yaşamak Içın 15.10 Sıhırlı Orman 15.30 Tehlıke Koyu 16.M İMKB 16.10Gız- lı Hayatlar 17.ro Sınır Kasa- bası 17.30 Belgesel Dublor- ler 18.30 Dızı Marker 19.30 Haber 20.25 Şeref Kursusu 21 30 Yabancı Fılm: Ikılı Oyun 23.ro Studyo C 23.50 Spor (0212 282 36 00) ,_ i 07 -°° Kahvaltı Haberlen 3 I V o 9 - 05 Heıdı ° 9 - 35 Snno " * " • w okums 10.05 Alaaddın 10.40 Ayşe Özgun Talk Show (Tekrar) 11.50 Reytıng Hamdı 13.ro Gun Orta- sı 13.30 Shnookums (Tekrar) 14.00 Alaaddın 14.30 A'dan Z'ye 17.M Ge- lın - Kaynana 18.M Dızı Çıçek Taksı 19.M atv Ana Haber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haberlen 19.50 Hava Duru- mu 20.ro Dızı Mahallenın Muhtarları 21.20 Yabancı Fılm: Elmas Hırsızlan 23.10 Yabancı Film: Tehlikeli Bölge 24.M Gece Haberlen M.05 Fılmın De vamı 01.10 Habercı 02.00 Platın 02.30 Uzaklar (0 212 655 00 00) 06.30 Iş Dünyamız 07.ro TGRT Sabah Haberlen 08.30 Sıyaset Vıtnnı 09.ro Huzura Doğnj 09.30 Dızı Ihtıras Ruzgâriarı 10.30 Sabahın Seda- sı 12.ro Haberler 12.30 Dızı Kasaba- nın Sevgılısı 13.30 Pışır Pışırebılırsen 14.ro Nıl Gun ıle Yenı Bır Gun 15.ro Ço- cuk Sıneması 16.00 Dızı Uzay Yolu 17.00 Haberler 17.30 Uç Yapraklı Yon- ca 18.ro Yarışma Aşk Değırmenı 19.00 Ana Haber Bultenı 20.M Yanşma Soy- lemesı Kolay 21.M Dızı Kırık Hayatiar 22.ro Dızı Acıl Servıs 23.M Dızı ĞTV 24.M TGRT Gece Haberlen 00.30 Kı- nk Kalpler Kulubu (0 212 652 25 60) 06.ro Sevılen Kiıpler06.30 Platın 07.ro Çalar Sa- at 09 ro Şırınler 09.30 Çızgı Fılm Uçan Kaz 10.ro Sevımlı Kahramanlar 11 .M Sabah Şeker- lerı 12.30 Yertı Fılm: Gönul Ganp Bır Kuştur 14.30 El Ele 16.» Haber 16.10 Dızı Ateş Dansı 17.M Haber 17.10 Dızı Acı Gunlenm 18.00 Aıleler Yanşıyor 19.M Ana Ha- ber Bultenı 19.45 Gunün Yorumu 19.50 Spor Gunde- mı 20.05 Çarkıfelek 21.30 Parma - Fenerbahçe (UEFA Kupası Karşılaşması) 23.20 Gecenın Içınden 23.50 Dı- zı Unutabılsem 00.50 Spor Turu 01.00 Yabancı Film: Azmanlar 02.30 Platın 03.ro Turk Sanat Muzığı 03.30 Sıgaranın Zararlan 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11) ^ 07.M Gunaydın Turkıye 09.ro Dızı Kaygısızlar 10.10 Dızı Evdekıler 11.20 Yerlı Fılm- Uşûtük 13.M Gun Ortası 13.30 Dızı Esmeralda 14 20 Ağzı Olan Tartışıyor 15.30 Dızı Oyun Bıttı 16.30 Yerlı Fılm: Gönul Oyunu 18.30 Dızı Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 21.00 Yerlı Fılm: Gıttığın O Gun 23.10 Bı Daha 00.10 Gece Hattı 01.ro Dızı Super Komandolar 02.ro Yabancı Fılnv Gece Yansı Ateşı 03.40 Zırve Deften 04.20 Mızrap 06.10 Muzık Muzık Muzık (0 212 448 80 00) | j | * g 06.30 Aerobık 07.30 Bugun (Canlı) 10.ro H D D Haberler 10.10 Polıtıka Gundemı (Canlı) •••••• 11.ro Haberler 11.05 Dört Mevsım12.M Ha- ber 12.05 Dort Mevsım 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulubu 14.ro 2'den 4'e (Canlı) 16.ro Haberler 16.35 Bel- gesel Hayvanlar Âlemı 17.ro Haberler 17.05 Tuketıcı Dosyası (Canlı) 18.M Sektor 18.30 Ana Haber Bultenı 19.45 HBB Spor 20.30 Konser 22.00 Onda On Haber 22.45 Ankara da Gundem (Canlı) 24.00 Haberler ve Ha- va Durumu 00.30 Mega Response 01 .M 2'den 4'e (Tek- rar) 02.30 Kapanış (0 212281 48 00) 07.M Cumbuş 07.30 Sabah Kahvesı 09.M Turkulerımız 10.00 Gerçek Kesıt 11.00 Ya- bancı Fılm: Tekıla Co 13.ro Ankara Gun- demı 13.30 Barış'la Muzık 15.00 Bızım Sıte 15.30 Ser- pıl Barlas ıle 18.30 Eko-Bugun 19.M Alı Baba nın Çıft- hğı 19.30 Flash Haber 20.00 Cumbuş 20 30 Yabancı Fılm: Geçmış Zaman 22.M Kent Gundemı M.15 Yıl- do ıle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82) 07.ro Açılış 07.05 Yeriı Fılm: Ömrümün Tek Gecesı 08.30 Bu Sabah (Canlı) 10.30 Çızgı Fılm 11 .M Dızı Denız Gurbetçılen 11.50 Spot Koruyucu Ruh Sağlığı 11.55 Halk Oyunla- n 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.M Eskı Dostlar Eskı Şarkılar 13.30 Tren Penceresınden Bu Dıyar 14.ro Sızın ıçın Seçtıklerımız 14.15 Bereketın Adı GAP 14.30 Haber (GAPOzel) 14.45 GAP Futbol 16.15 Anadolu'dan Gorunum 17.ro GıdeGıdeGap 17.58TRT2'yeGeçış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog