Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER İspanyol uçağı düştü: 38 olü •MADRİD (AA) - Fas'ta düşen tspanya'ya ait BAE 146-100 tipı uçakta bulunan 38 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi. İspanya resmi radyosu, Fas polis kaynakJanna dayanarak verdiği haberde. İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinden, Kuzej Afrika'daki Melilla'ya giderken düşen uçağın enkazmın bulunduğu yere giden kurtarma ekiplerinin. kazadan kurtulan hiçbir kişiye rastlamadıklannı duyurdu. 86 yolcu kapasiteli uçakta 4'ü mürettebat 38 kişi bulunuyordu. Ortadoğu için yeni girişim • VVASHINGTON (AA> ABD Başkanı Bill Clinton'ın, çıkmaza giren Ortadoğu banş sürecine çözüm bulunması amacıyla gelecek hafta Beyaz Saray'da tsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Yaser Arafat ıle ayn ayn görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Netanyahu'nun pazartesi günü. Arafat'ın ise daha sonra Clinton ile bir araya gelmesi beklenıyor. Banş görüşmelenni hızla sonuçlandırmaya yönelik bır yol bulunmasının önemini vurgulayan bir ABD yetkilisi, her iki tarafın bu yönde gönüllü olduklannı ifade ettiklerinı kaydetti. Slovakya'da seçimler • BRATISLAVA (AA)- Slovakya'da 3,5 milyon seçmen, parlamentonun 150 yeni üyesini belirlemek üzere dün ve bugün sandık başına gıtti. Seçimde mücadele eden 17 siyasi partiden ancak 5-6'sının yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya girebilmesi beklenıyor. Adaylar arasında iktidardaki Demokratik Slovakya Hareketi'nin (HZDS) lideri Başbakan Vladimir Meciar. siyaset sahnesinin merkezinde yer almaya devam ediyor. _ _ Alman genel seçimlerine bir gün kala Schröder az da olsa farkını koruyor Kararı kararsızlar verecek GÜRAY ÖZ ESSEN - Alman genel seçimlerine bir gün kala, kamuoyuyoklamalan Sosyal De- mokrat Parti'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor. Kararsızlann büyük bir çoğunluğunun Doğu eyaletlerin- de olması, seçim sonuçlannı Doğu'nun be- lirleveceği şeklinde yorumlanıyor. Doğu eyaletlerinde SPD ile CDU arasın- dakı yaklaşık 10-12 puanlık farkın aynı kal- ması halinde bile SPD'nin seçimi kazana- cağını belirten politik yorumcular, bir Do- ğu partisi olan Demokratik Sosyalizm Par- tisi PDS'nin parlamentoya girme şansını da az görüyorlar. SPD ile koalisyon kur- • SPD-CDU'dan oluşacak 'Büyük koalisyon' gerçekleşirse, Schröder'in başbakanlığında kurulacak yeni hükümet, özellikle AB ile ilişkiler konusunda Türkiye açısından bir şans oluşturacak. maya hazırlanan ve seçım propagandasını bunun üzerine kuran Yeşiller'in oyları ise yüzde 6'da kilitlenmış görünüyor. Bu du- rumda özellikle iş çevTelennin destekledi- ği, SPD ve CDU'dan oluşacak büyük ko- alisyon, Kohl'ün de "prensip olarak evet" demesi ile ağırlık kazanmaya başlıyor. Tûridye ile ilişkiler SPD-CDU koalisyonu gerçekleşirse, Schröder'in başbakanlığında kurulacak ve şimdiki Savunma Bakanı CDU'lu Völken Rühe'nin Dışişleri Bakanlığı koltuğunu alacagı yeni hükümet, özellikle Avrupa Bir- liği-Türkiye ilişkileri konusunda Türkiye açısından bir şans oluşturacak. Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda Kohl hüküme- tine göre daha ılımlı bir tutum içinde olan SPD, Türkiye'nin birliğe üyeliği konusun- da Kopenhag kriterlerine uyum dışında ye- ni şartlarkoşmaktanyanadeğil.CDU/CSU hükümetinin Avrupa Birliği'ni bir Hıristi- yan kulübü olarak nitelemesini kabul et- meyen Schröder'in başbakanlığındaki ye- ni hükümet, insan haklan konusunu başa alacak. Türkiye'ye tam üyelik konusunda somut bir takvim verirmesinden yana ol- duklannı sık sık dile getiren Scharping, Verheugengibi SPD'li politikacılar, Türki- ye'nin sorunlannı çözebilmesi için Alman- ya'nın aktif çaba içinde olmasından yana- lar. SPD-Yeşiller koalisyonunun kurulması halinde ise Türkiye insan haklan konusun- da daha ciddi eleştirilerle karşılaşacak. Almanya'daki Türkler konusunda olduk- ça olumlu bir programa sahip olan Yeşiller, Türkiye-Avrupa ilişkileri konusunda ise Türkiye'ye karşı sert bir tutum içindeler. PoRTRE/HELMUT KOHL 'Kurnaz bir demagog' Dış Haberier Servisi -3Nısan 1930'dadoğ- du. Kendi ifadesiyle "Katolik ama liberaT bir aile ortamında bü- yüdü. Devlet Hukuku, Siyaset Bilimi ve Tarih eğitimialdı. Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisine girdi- ğinde henüz 17 yaşındaydı. 29 yaşını dol- durduğu 1959'da Rheinland Pfalz Eyalet Meclisi'ne seçildi. 1969'da aynı eyaletin başbakanı oldu. 3 yıl sonra da CDU'nun başkanlığına geldi. Helmut Kohl. Sosyal demokrat lider Helmut Schmidt'e karşı zafer kazandığı 1982 seçimlerinden beri Almanya'nın fe- deral başbakanı. 16 yıllık başbakanlığı döneminde, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin miman olarak anılan Kohl aynı zamanda yüksek işsizliğın de sorum- lusu olarak gösteriliyor. Ülkede halen 4.1 milyon ışsiz bulunuyor. Rakipleri tarafından "kurnaz bir de- magog *' olarak tanımlanıyor. 1985 yılın- da iki ekonomi profesörü tarafından ya- zılan "Kohl'ün başansının sırn" adlı ça- lışmada. buWrın. onun. "insanlann duy- mak istediklerini söyleyip istemediklerini asla sövlememesinde*' yattıgı kaydedili- yor. 1.93 lük boyu, 130 kiloluk bedeninden dolayı rakipleri tarafından zaman zaman "Büyûk Ayı" olarak njtelendirilen Kohl ün aynı zamanda eşiyle birlikte yaz- dığı, geleneksel Alman yemekleri üzeri- ne bjrj^e kitabı bulunuyor. Sosyal Demokratiann mitingine kablar. TjgT CumhuriYet L^^ kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu EYLÜL ÂYI ETKİNLİKLERİ ANMA GUNLERİ 28 Eylûl Pazartesi Saat:18.00 MEHMED KEMAL'e Soygı Konoşmalar. ATAOl 6EHRAM0ĞLU - ORAL CALISLAR - TURGAY FİSEKCİ P.E.N KAYBD Aile büyüğümü HAYRET TOK't ani kaybetmenin üzüntüs' Cenazesi öğle namazmı müt Erenköy Galip Paşa Caı kaldınlacaktır. EŞİ ve ÇOCUKLA YAZARLAR DERNEĞI katkılanyia Y A Z A R L A R S E N D İ K A S I Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 NEKTAR BAR Eylül ayının her pazar ve pazartesi günleri saat 16.00'dan itibaren NEKTAR'ı tercih eden herkese bir kitap armağanımız var. HERKESE BİR KİTAP! 06 EYlöl PAZAJt : I n t SELÇUK ZTVSBEY KÖŞKÜ 07 EYLÜL PAZAITBl : Kftmet ÇET1NKAYA CAĞIHIN TANİSI ÜÇ YA2AI 1 3 E M P U M : Nodr KADI PBtDE ARAU6INDAN H EYlöl PAZA1TBİ : Ünıit OTAN oYKÜNuH D1SINDAYSAN Û^ÜRSÜN 20 EYLÜL PAZAJt : Aam BEZ1R0 ÇOK KAPIU ODA 21EYIÜL PAZAlTESt : S.Kucket AJCSAI -ĞEÇMİŞLE GELECEK 27EYIÜLPAZAR OttoyUBM -ANİ DE6IL YAŞAM 28 EYLÖL PAZARTESİ : MUZtffBBUYIUKCU -SAYIll GÖNLER Cumhuriyet Blv. 285/a Alsancak-IZMIR 0.232 464 20 10 "DÜNYA KLASİKLE VE "AYDINLANMA KİTAPL başlığı altında her salı ve cuma gazeteniz "CU birlikte dağıtılan kitaplardan, koleksiyonunda e larımız, anılan kitapları "CUMHURİYET KİTAP Taksim ve Cağaloğlu sergi salonlanndan ediru TAKSİM CAĞALOĞLU : Istiklal Caddesi, Fransız Kons Taksim (Tel: 0 212 252 38 81; Faks:0 212 512 48 30) : Türkocağı Caddesi, 39/41 Cağalc (Tel: 0 212 514 01 96; Faks: 0212 5 Kabataş Erkek Lisesi Vakfı Çağdaş Yaşamı Dest Derneği/Vakfı Dil Devriminin 66. Yıldönümü Nedenfyle PANEL "Türk Dilinin Dünü-Bugünü" Açılış: Prof. Dr. Türkan Saylanl.Cahit Kocaömer Sunucu: Dilek Türker Yönetici: Prof. Dr. Şeyda Ozil Konuşmacılar: Perihan Ergun, Prof. Dr. Tahsin Yücel, Prof. Dr. En Gürsoy, Dr. Fikret Turan, Bengül Erdamar Yer : Kabataş Erkek Lisesi Sabancı Kültür Sitesi Feyyaz Tokar Salonu, Ort Tarih : 26 Eylül 1998 Cumartesi Tarih : 14.00-17.00 ORTRE/G. SCHRÖDER Clinton ve Blair'in izinde Dış Haberler Servisi- 7 Nısan 1944'de doğdu. Babasını 2. Dünya Sa- vaşı'nda kaybetti. lşçi sınıfına mensup 5 ço- cuklu bir aileden geli- yor. 22 yaşında akşam lisesini bitirdi. Daha sonra hukuk öğrenimi gördü. 19 yaşında Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD)katıldı. 1978'de partinin gençlik örgürü Jusos'un başkanı oldu. 1990'da Aşağı Saksonya eya- letinin başbakanlıgına seçildi. SPD içinde- ki "merkez" kanadm içinde yer alıyor. 1993'de parti başkanı Bjoern Engbolm'e karşı mücadele etmek istediyse de parti adaylığmı reddeti. Ingiliz lşçi Partisi lideri Tony Blair tipi "yeni soku" politikalan savunuyor. Sermaye yanlısı ideolojik tavır alışından dolayı klasik sosyal demokrat çızgıde yer alan SPD Başkanı Oscar Lafontaine ıle ara- lannda ideolojik farklılık bulunuyor. Seçim kampanyası sırasında, işsizliğe çözüm olarak sosyal refah devletinin güç- *'" i ç serbest rekabet ile yeni 'ALMANYA ALMANLARINDIR^ Soğınsonkozu yubona • Sağın kalesi Münih'te Başbakan Kohl'ün de katıldığı mitingde Almanya'nnı göçmen ülkesi olmadığı, yabancılar kapasitesinin dolduğu vurgulandı. ŞÜKRANSONER HANNOVER/MÜMİH - Almanya'da seçimlere gün sayılırken sağın son kampanyalar kozu "ya- bancılar" oldu. Sağın çok güçlü olduğu, ay içindeki eyalet seçimlerinde oy ar- tışı ile moral dopingi yap- tığı Bavyera Eyaleti'nde, Münih'te düzerüenen Baş- bakan Helmut Kohl'ün de katıldığı mitingin mesajı "Almanya Almantanndır" oldu. Sol koalisyon olası- lıklannda yabancılar poli- tikalannın değişmesi ile hızlı yeni birgöçekapı açı- lacağı mesajı verilerek tek kültürlü, yabancılan ıste- meyen Almanlar korkutul- du. Maliye Bakanı Dr.Theo Wüge) SPD- Yeşiller ko- alisyonundaolası gelişme- lerden sözetti. "Bizjaban- a seven bir ülkeyiz. Ama göçmen ülkesi dcğiliz. Çif- te >atandaşhğa karşı.VTz" dedi. Başbakan Mesut Yü- maz'ın Kohl ve seçimlere yönelik kıncı sözler ettiği- ne değinerek, kimi duygu- sal tepkilerini anlayabile- ceklerini, ancak Alman- ya'da yaşayan Türklerin oylannakarışamayacağını savundu. Bavyera Eyalet Başkanı Dr. Edmund Stoiber de çifte vatand^şlığa.izin ver- i rü ve gelenekleri ile geliş- meyi buluşturmaktan, dünya sermayesinin gü- venle geldiği gelişmiş güç- lü ekonomiyi yararmış ol- maktan söz ediyor. Işsizli- ği ekonomiyi geliştirerek kıracaklanru, 4 milyon iş- sizin yanında 1.5 milyon işçi bekleyen iş yeri de ol- duğunu savunuyor. Seçim sistemi Alman seçim siste- mi, seçmenin kişisel tercihlerini yansıtabil- diği bir sistem. Çoğun- luk ve nispi temsil sis- temlerinin bir sente- zinden oluşuyor. Her seçmenin 2 oyu var. Birinci oyla adayı, ikinci oyla da partiyi seçiyorlar. Bundestag'm (Al- man Federal Parla-J mentosu) 656 üyesi- nin yansı seçme- nin ilk tercihleriyle ço- ğunluk usulüne gö^ re belirleniyor. » Geri kalan 328 kol- tuksa, partilerin aldık-_ lan oylarla nispi tem- sil sistemine göre dağı- ülıyor. Bu parlamen- to üyeliklenne "fete sandalyeteri" adı veri- liyor. Ülke çapmda üzde 5'lik bir baraj ' •nuvor. Bu oy ora- ' l \ fONL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog