Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLUL 1998CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Avrupa Sampiyonası başlıyor Pisttegenç atletlerin günü DEMZDERLNSI 1 7 K.uluplerarası Genç- ler Avrupa Atletızm Şam- pıyonası bugun Istanbul Ekrem Koçak Atletızm Pıstı'nde gerçekleşecek Şampıyonava Avrupa'nın erkeklerde en ı>ı ılk se- kız, bayanlarda ıse en ı>ı ıkıncı >edı takımlan katı- lacak Erkeklerde Turkı- ye'den Kara Ku\\etlen- gucu. Rıiija'dan St Pe- tersburg, Polonya'dan Skra Wars?awa Ükrav- na'danGartKıev Alman- ya'dan Bayer 04 Le\ erku- sen, Çekoslavakvadan Ostrava. Hınatıstan'dan Zınnjevac. tngiltereden Blackheat Harners ba- yanlarda ıse Turkne'den Yenımahalle Beledıyesı ve MTA. Slo\akyadan Ljublıana Ingıltereden Bırchfıeld Harners Hol- landa'danBeuervMjk Al- manya'dan Bayer 04 Le- verkusen ve Rusya'dan 1997 A\rupa şampnonu St Petersburu mucadele \ erecek takımlar Yanşlar saat 12 15 tekı açılış to- renı sonrası saat 12 30'da başlayacak İ'îO've vakın sporcu- nun katılacagı şampıyo- nav a mı vaf ır olarak gelen takımlann en buyuk sı- kıntısı turızm me\sımı dola> ısı\ la uçak bıletı bu- lamamakoldu Şampıvo- nanın Lıeüe"de>apılama- masi \e fstanbul'a alın- ması bonrası bılet konu- sunda zorlanan ulkeler- den Polorrja kafılesı, 3 gunluk otobus yolculuğu sonrası İstanbul'a geldı Atletızm Federasyonu Ba^kanı Fikret Çetfnka- \a, "Biz de gençlere daha fazla onem vermeliyiz. Aksi takdirde 4\Tiıpa iıl- keleriyle başa çıkmakta zorianırız. Vurtdışından ı\ i çalıştırıcılan ulkemize getirme gav retı ıçerisinde- \iz. Onlardan hem antre- nor hem de eğitmen ola- rak fa> dalanacak, gençle- ri ıleriye daha bilinçli ha- zırlayacağız''dedı BİNİCİLİK / ZERRtN BtLÎMER Hedefimiz Kupalar Bınıcılenmız, ekımın ıkıncı haftasında Ankara'da ya- pılacak olan yanşmalara hazırlanıyorlar Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Genel Kurmay Ka- ra Kuvvetlerı Beledıye Başkanlığı kupalanndan oluşan bu karşılaşmalara Istanbul ve dığer şehırlerımızdekı bı- nıcılenmızın yoğun katılımlan beklenıyor Buyuk başanlara ımza atan bınıcılenmız, junıorlarda 2 altın bayanlarda bronz ustalarda da 3 altın 1 gumuş 1 bronzla uluslararası başanlara da ımza attılar Son 3 senede gostenlen performans dığer geçrnıştekı parlak zaferlere eşdeger olarak goruluyor Yalnız bu son haber bıraz can sıkıcı Atlarımıza karan- tına uygulamayı duşunen ve dış ulkelerdekı yanşmala- ra katılımımızı engelleyen bır karar alınmış ve bu karar bınıcılığın uzerıne karabulut gıbı çokmuştur Bu kararın uygulanmaması ıçın elınden gelenı yapan federasyonu- muz bu ışın ustune gıtmektedır Tenisin kalbi Japönya'da atiyor Japonya'run başkenti Tokyo'da siiren 450 bin dolar ödüllüVVTAToyotaKupasrndaçiftlerınaçlansonuç- lanırken ünlü raketler zorlanmadan yanfinaleyük- sekü.Yan finale 'kolay' ulaşan çifrkrden biri de Rus- ya'dan Elena Likhovtseva ile Taylandlj TamarineTa- nasugarn'ın oluşturduğu ekipti. ÇeyrekfinaJdeKer- r> -Ann Guse / Park Sung-Hee ikilisiyle karşılaşan çift maçtan 6-2 \e 6-3 'lük ild set sonunda yengiyte aynldı. Yan finale ulaşan diğer ikili ise Anna Kournikova ile 4 numaralı seri başı Monka Seles oldu.T\ırnuvanın 1 numaralı tspanyo) seri başı Aranrxa Sanchez VTcario ise tekier 2. tur maçında Elena Likhovtseva'yı 6-0 ve 6-4'Iük setlerle yenerken çeyrek finalde bir diğer Rus raketAnna Kournikova ile eşleşti. (Fotoğraf AP) Antrenörden hakeme dayak 5.Avnıpa Kick Boks Şampiyonasu dün fstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başladı. 28 ulkeden 500 sporcunun mucadele ettiği şamphonanın ilk gununde Milli Takım \ntrendrü Sami \kın.Turk sporculanna >apılan haksızlara dayanamayarak, Estonyalı hakeme tokat atn. 5 yüdır milli takımda görev vapan Akın, yapılan haksızlıklara tahammül edemediğini belirterek "Vapmamam gereken bir olaydı. Fakat bu kadar haksızhğa tahammül edemedim. Bir an sinirierime hâkim olamadım ve hakeme bir tokat atüm" şeklinde konuşru. (Fotoğraf KEREM KAÇARLAR) de BUGÜN Ispanya Futbol Ligi ATLETIC BILBAO REAL MADRID TOT Cünün Programı FUTBOL l.LİG 17.00 Ç Dardanel-Samsun (18 Mart), 20.00 Beşıktaş-ls- tanbul (BursaAtaturk) 2. LİG4.Grupl2.00Şeker - Ç Rıze (Cebecı lnonu) BASKETBOL 1. LİG (ER- KEKLER) 15.00 Daruşşafa- ka-Oyak Renault (<\vhan Şa- henk). 15J0 Konya kombas- san-Karşıyaka (lOOYıl), 16.00 Kuşadası-M Kolejlıler (Uğur Inan) 17.00 Tuborg- Muratpaşa (Ataturk) 17.30 Tofaş-Beşıktaş (Ataturk) BAVAMAR: 16.00 Antalya Kolejı-Fenerbahçe (Ataturk), 17.00 Beşıktaş-TED Kolej (Ahmet Fetgen), 17.00 Bnsa- Galatasaray (Ataturk) KARATE 10.00 Ilçelerarası musabakalar (Sanyer) JUDO 12.00 Kulupler Altın Kemer Bınncılığı (Kartal) BİLEK GÜREŞI 09.00 Fede- rasyon Kupası Musabakalan (Sanyer Mersınlı Ahmet) 4TLETİZM 0930 Gençler Avrupa Şampıyon Kulupler Kupası (Burhan Felek) KİCKBOKS 08.00 Avrupa Sampiyonası (Abdı tpekçı) TV'de Spor TRTl 12.00 Şekerspor - Çaykur Rızespor CEVE5 20.00 Beşıktaş - Is- tanbulspor TKT12130AtletıcBılbao- Real Madnd NTV 17.20 Tofaş - Beşıktaş Zalgiris Kaunas galibiyeti bozulan moralleri düzeltti E Bahçe luııııt dolu• Yenı transfer Mılıç, bır gun once ABD'den kalkıp tstanbul'a gelerek, ne ulke ne saat farklılığı ne de yol yorgunluğu dınlemeden kahtesını ortaya koydu LEVENT VTJCELM^N Gecen yıl Avrupa KupaM şampıyonu Zalgms Kaunas"ı yenerek ılk kez oynadığı Avru- pa lıgıne ıyı bır gınş yapan Fe- nerbahçe, uzenndekı kara bu- lutlan dağıttı Bugalıbıyetle lıgdekı moral bozuklugunu atlatan Fener- bahçe, kazanma azmı galıbı- yete ınanması. sa\-unma yap- maya yonelmesıyle gelecek ıçın de umut verdı Ozellıkle denedıklen 1-3-1 alan savun- masıyla, rakıbın hem dış adamlannı etkısız hale getınp hem de tek uzunla pota altını ıyı savundular Fızıksel olarak ustun olan rakıbe \ e faul prob- lemıne karşı adam adamada ıs- rar etmeyıp uyguladıkJan bu yenı savunma şeklı gelecekte- kı maçlarıçın de bıranahtar ol- du En çok konuşulan ısım. Slovenya'nın bugune kadar ve- üştırdığı en buyuk basketbolcu olan Vlarko Mifiç'rı Bır gun once ABD'den kalkıp İstan- bul'a gelen, ne ulke ne saat farklılığı ne de yol yorgunluğu dınlemeden hem de zor bır maçta kahtesını ortaya kovan Mılıç, atletık yapısı, kısa bo- vuna karşın doğru zamanlama- lı sıçrama yetenegı buna bağ- lı nbaund becensı, hırsı. savun- ma-hucum dengesını ıyı kur- ması, \BA ıçın fazlaca ağırlık çalışmış \e kılo almış olması- na rağmen hem çabukluğu hem de bırebırdekı başansıvla Phoenıx Suns'ta boşuna oyna- madıgını kanıtladı NBA'dekı lokavt nedenıyle van gelıp yat- mayarak çalışıp ıdmansız İcal- maması \e kendını hazır rut- ması F Bahçe ıçın onemlıvdı 'Savunma çalıştuV "Takuna gcldtğırnin 4. gü- nunde bö> lesuıe buyuk bir ga- iibiyet >aşamak çok guzel" dı- yen çıçeğı bumunda coach Ha- lil l ner, "Kaliteli \e kapasitesi belli bir kadromuz var. Biz de takım oyununu benımsedik. l'yguladığunız 1-3-1 alan sa- \ unmasında. her ikı \anda dı- şandan etkıü ın uncıılan daha yakın kontrol etmetnız ve tek uzuna döndüğutnuzde rakıbe match-up problemı çıkarma- mı/ galıbıyette onenili>dı. 4 gun bov unca buna çabşmışük. İstedığımız de oldu. Zaman geçükçe. daha Ki savunma ya- pan. daha çok mucadele eden bırtakım ohışturacağız. Runun da ilk ışıklan Zalgıns maçında gorüldû. I.ig maçlarında Vül- iç'i de ovTiatacağu. \ncak bu, rakibe gore degışikhk gos- terecek. küacası bırtercıh vap- mam çok zor olacak. Galiba işim çok zor" dedı Miliç. ayağnun tozuvla çıkogı maçta başarılı oldu.(Fotoğraf KEREM KAÇARLAR) Efes coach'u Aydın Örs 'Galibiyet güzel' Spor Servisı - 4\njpa Lıgı'ne 68- 67'lık Manresa galıbıyetıyle başlaya- rak yuzu gulen Efes Pılsen coach'u Aydın Örs. "Maç bizim değii onlann temposuyla oynandL Çok iyı oynama- dık. ancak iyı mucadele ettik. Kribk anlarda rakibunızeoranla azhatayap- tık. Deplasman galıbı\eO\ le başlamak gûzel" dedı Vlaçın başında oyuna ıyı konsantre olamadıklannı soyleyen Ors, "Sıradan bır bg maçı oynuyor- muş gibı mucadeleye başladık. Ancak 11 sa> ı geriye duşünce ışin ciddiyetini oy unculanm kav radı.Todd'u rutmak- la gorevli Savıç'in sakathğı da oyun planımızı bozdu"dı\e konu^tu Program belli oldu Avrupa'da eşleşmeler zorlu Spor Servisi - Basketbolde Turkı- ye'yıAvrupadatemsıledecek takım- İanmızın, gruplanndakı maç prog- ramlan belli oldu Radı\ oj Koraç Ku- pası'ndaAGrubu'ndayeralanG Sa- ray, Rusya'nın SAC S Moskovatakı- mının kupadan çekılmesı nedenıyle ılk hafta maç yapmayacak E Gru- bu'ndakı Beşıktaş, Macar F L Szom- bathely, J Grubu'ndakı Tuborg Italyan M S Sıena takımını konuk edecek F Grubu'ndakı Daruşşafaka, Slo- \ak Chemo S\ıt ile karşıla^acak Ba- vanlar Lılıana Rochettı Kupası'nda İLSBK Ferenç\aroş, Bnsa, Gospıç takımıvla deplasmanda oynayacak Botaş ıse ılk haftavı bay geçecek T.C. Kültur Bakanlığı ISTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÛRK KÛLTOR MERKEZİNDE Selman Ada MAVİ NOKTApoetık opera Metın Tank GÜNERSEL Orkestra Şefı Selman AOA KoroŞefı Yıldız KUNUTKU Sanalçılar Iştn GUYER-Husıyen UKOS-Bulent ATAK-Kenan DAGAŞAN Zuhal YUNGA-Kevork TAVITYAN-Alı Ihsan ONAT İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ORKESTRA VE KOROSU Istanbul da ılk seslendınlış 10 Ekım 1998 Cumartesı 15 30 22 Ekım 1998 Perşembe 20 00 F> I Çaykovskı UYUYAN GÜZEL toale 3 perde Koreografı Oerek OEANE Orkestra Şefı Elşad BAGIROV 14-21 Eklm Çar? amba Saat 20 00 B Smelana NİŞANLI opera 3 perde Orfcestra Şefı Okan DEMIRIŞ Sahneye Koyan Sûmeray ARIMAN Snitçısı) 5 Ekım Perşembe 20 00 CUMHURİYET KONSERİ Orkestra Şefı Serdar YALÇIN Koro Şefı GAkçen KORAY 17 Ekım Cumartesı 15 30 F Tuzun MİDAS'IN KULAKLARI opera 2 bolum Orkestra Şefı Serdar YALÇIN Sahneye Koyan Bozkurt KURUÇ De^ei banalç s 20 Ekım Sah 20 00 G Bızet CARMEN opera -4 perde Orkestra Şefı Antonıo PIROLLI Sahneye Ko/an Yekta KARA îi Ekım Cumartesı 20 00 R Rodgers & O Hammersteın II KRAL VE BEN muzıkal 2 perde Orkestra Şefı Serdar YALÇIN Sanneye Koyan Haldun DORMEN 27 Ekım Salı 20 00 F" I Çaykovskı KUĞU GÖLÜ balo -4 perde Koreogral; Derek DEANE Orkestra Şefı Elşad BAGIROV 28 Ek m Çarşamba 20 00 31 Ekım Cumaresı '5 3ı. MÜZİKALLERDEN SEÇMELER muzıkal gösterı 2 bolum Muzık Yonetmenı Elşad BAGIROV Sahneleyen Sümeray ARIMAN 16 Ekım Cuma 19 00 K Ludvvıg BİR TENOR ARANIYOR muzıkal komedı 2 perde Muzık Yonetmem Serdar YALÇIN Sahneye Koyan Adrian BRINE 30 Ekım Cuma 19 00 Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde salılmakUdır AKM gise tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hal) 254 \_ S A N PERA RESIMB Ö L Ü M Ü 1998-1999 Oğretım Yılı ıçın On Kayıtları Başlamıştır PROGRAMIN AMACI: Doğru bır resım eğıtımı yapmak , resfnı olarak seçenlerı ılgılı alanlara yonlendırmek ve eksıklennı tamamlamak, resım sanahnı sevdırerek resım kulturunu oluşturmak, aynca eğıtım suresı ıçerısınde başarılı olan oğrenalenn eserfennı, kışısel ve toplu sergılerde gosterıme sunmaktır PROGRAMIN İÇERİĞİ: Temel Sanat Eğıtımı,Perspektıf, Desen, Genel Sanat Tanhı PROGRAMIN SÜRESİ: Haftada 1 gun 5 saat, Toplam sure 4 yıldır Programo resım eğıtımı almak ısteyen her yaştakı oğrenalere yonelık eğıtım programlan uygulanmaklDdır Progromı başarı ile bıtıren oğrencılere MİLLİ EĞITIM BAKANUGrnın onaylı dıplomosı verılır T.C. M.E.B. OZEL PERA GUZEL SANATLAR Sıraselviler Cd. Billurçu Sk. Billurcu Cıkmazı NoıUTAKSIM/ISTANBUL email: pgs@peraguzelsanatlar.com tr Tel: 0(212) 245 44 60 - 244 52 03 - 245 30 08 Konsolosluk Kıiıseic v- '1 e c^an.ertefındeg 04 EKIM 1 8 EKİM PA2AR Oeşcayl. 5 000 000 İL ^ 'EDlGuLf 03^)4 EKIM / 1 7 I 8 EK1M 3 I O I KASIM C TESİ-PAZAR S<riıHe ihıl 20 000 000 TL M s»var*gn onen-* merteae-ınden feıma ayatrosu sudan » * Çınr.irk aıofyae' ve Yesıl e 2iyareıim;ı Oekiıyor O4 EKİM PAZAR Ogle Vemegı dahıl 7 000 000 TL Cafe Resîauran* Galerı SENAN AHEDOĞLU 24 Ekım den Itıbaren Resım Sergısı Buyjkdere Cd No 57 1 Maslak Tel 2851568 SAttAF KhCtüı MeıRczi ADA GEZİSİ KM3iı Sunpı HeyHelı BuyaMı Seöel Mımsyen ve yrjzor dostirjrla adalar gealırken sür ve sarkıkıirj ünutıttmaz bır gun yosonocoktif 27tYLULPaj3f199Jı10O0 2O00arası) W-4147573 449S3K 3491142 41442K GULTEKIN ÇIZGEN "doğa çeşitlemeleri" 24 Eylül 15 Ekim'98 AGTİ6ANŞAKAYIKSOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEL 247 90 81 ZERRIN TUREN SANAT GALERİSI YAVUZ ONAR "ORYANTALİST SULUBOYA RESIM SERGISİ" Sergı 27 Eylul 98 Pazar gunune kadar uzatılmışhr Camı Sok Kopru Apt 22 B Btok D 16 Bostancı 'Tel (0216) 410 34 90 RESIM >e HEYKEL MLZELERIDERNEĞI MERYEM ARICAN >oneümınde GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Tel (0212)249 39 94 236 68 53 BAKIRKOY BELEDİYE TİYATROLARI Nazım HIKMET KUVÂYI MİLLİYEv oneten Muşfik KENTER 28 30 31 Ek m Saa! 20 30 k Tcaret B^nk^s na lıatK laf idar dolav leşe*Ai, Azız NESİN HADİ ÖLDURSENE CANİKOM Voneteı Pektan KOŞAR 21 22 _3 EkmSaat2O 30 Guner SUMER BOZUK DÜZEN Yonelen Muşfik ICENTER 14 15 16 l 7 Ekım Saal 20 30 SERGİ Sılay YAMAS Resım Sergısı (9 22 Ekım 98) ' Bılctifr gıftmızdc \jklioranu. Cjrotfitl \t CumhurıvH (Oı^urbk) M«>ti»ıı nda uiılnulttadır s ilanlarınız İçın: § 293 8978 (3hat) YUNUS EMRE KULTUR MERKEZI - Ataköy 9. Kısım TEL: fifii 19 41-43 GİŞE: 661 38 95 Yeni Sınav TAM Sistemine Uygun MI RENKLİ ı 1 0 kitaptan olusan INDIRIMLI KAMPANYA FERDI ABONE FORMU EŞİNODEME TAKSİTLİ ODEME | ( Peşın 9 000 000 TL 1Yılhk Abone Ucretı 27 750 000-TL 22 000 000 -TL ı lYıllık Abone Ucretı 3OOOOOOO-TL 25 000 000 -TL j 1 Ay Sonra 8 000 000 -TL 2 Ay Sonra 8 000 000 TL ) Adı-Soyadı Adresı Şehır Tlf ( ) Abone Ucretım Yatırdığınız Banka | Banka Şubesı Şehır ABC Ünıversrteye Hazırlık Oergısı'ne abone olmak ıçın ABC Matbaacılık Yayıncılık Ltd Ştı nın T Iş Bankası Ostım Şubesı Ankara 146156 No !u hesabına yatırdığınız Abone Ucretı Dekontunun Fotokopısını yukarıaakı Abone Formunun Fotokopısıne ekleyerek ABC Test Uretım Merkezi ve Yayıncılık Sağdat Caddesı (Atısan Karşısı J Adalararası Sokak No 6 06370 Ostım Ankara Adres ne gondermenız .eva ( 0312 ı 385 52 75 numaraya fax çekmenız yeterlı olacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog