Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EYLUL 1998 CUMARTI 16 SPOR Fenerbahçe'yi 2.5 yıldırAvni Aker'de yenemediği rakibi karşısında farktan Rüştü kurtardı Trabzonspor bir kez dalıa Trabzonspor: 1 Fenerbahçe: 0 STAT: AvniAker (Trabzon) HAKEMLER: tbrahim Aksoy (6), Serdar Çakıroğlu (6), Akifüğurdur (6) TRABZONSPOR: Milosevski (7), Okan (6), Ogün (6), Rada (6), Mehmet lpek (5), Ünal (7), Çetin (5), Vugrinec (6), Abdullah (6), Selahattin (7) (dk. 90 Sevit Cem), Campbell (7) FENERBAHÇE: Rüştü (8), Saffet (3). Uc- he (5), Högh (2), Erkan (2) (dk, 67Taner3), Metin Divadin (3) (dk. 80Farukj, Kemalet- tin (3) (dk. 46 Bolic 3), Moshoeu (5), Mus- tafa Dogan (4). Balic (5), Moldovan (4) GOL: Dk. 1 Campbell SARI KARTLAR: Kemalettin (Fenerbah- çe), Rada', Mehmet lpek (Trabzonspor) ÖMERGÜNER TRABZON - Fenerbahçe'nin amacı, lıgde bır türlü istediği sonuçlan aiamayan Trabzonspor'u deplasmanda yenerek maç fazlasıyla lıderlığe otur- maktı. Bu isteklennı gerçekleştirmeleri de. 90 da- kika boyunca savunmada yaptıklan hatalara bakar- sak oldukça zordu. Yürüyerek oynayan bırorta sa- ha, gol bölgelerinde kanatlan iyi kullanamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan bir forvet olunca, Sa- n-Lacivenlilerinpuan almasj zaten düşünüiemez- di. Kaleci Rüştüde olmasa, Fenerbahçe daha fark- lı yenilebilirdl Dün Rüştü. bırkalecinin yapması gereken her şe>i yaptı; savunmanm döküldüğü an- larda sahneve çıİctı. tek başına Trabzon fonetiyle boğuştu, inanılmaz toplar çıkardı. Daha maçın 1. dakikası: Höghöyle birhata yap- tı ki, CampbeU'a da araya girip golü atmak kaldi. Yediği golün şaşkınlığı ıçinde olan konuk takım, savunmada panik içmdeydi. Saffet'in hatalı pası- nı yakalayan Campbell'ı Rüştü durdurmasa skor tabelası daha 4. dakikada 2-0 olacaktı. Dakikalar ılerlıyor ve biz Fenerbahçe'nin toparlanmasını bekJiyoruz. Ancak nerede? Hatalar zinciri devam ediyor; ancak Rüştü faktörii 6n plana çıkmca, skor 1-0'akilitlenıyor Orta sahaya bakjyoruz: pres yok, bu böîge ko- ridor olmuş. Trabzonspor'un geliştirdiği ataklar- da, nedense savTJnma toplara girmiyor; pozisyon- lan tnbündeki seyirci gibı izlıyor. Högh"ün goidekı hatası büyüktü: maçi yürüye- rek tamamladı. Saffet de Högh'ü aratmadı, iİcıli mücadelelerden uzak kalmayı tercih etti. Metin Divadin orta sahayı boyuna değıl de enine kullan- dı, agır hareketlerde bulunarak Trabzon savunma- sının yennı almasını sağladı, oyundan erken düş- tü. KemakttuTin fızik gücü bu maç ıçin yetersiz eözükrii, futbol oynayacağına yerlerde gezindi. fkıncı yanda yennı Boliç'e bıraktı. Ancak bu fut- bolcu da etkısizdi. Son haftalann başanlı ismi Baliç'i, Trabzon sa- vunması 3 kişiyle durdurmayı denedi; pozisyon ta- kıpçiliği yoktu, eski günlerini arattı. Moldovanın isteksizliği, sahada dolaşması, toplan seyretmesi, Fenerbahçe'nin hü'cum gücünü azalttı. Trabzonspor'un 90 dakika boyunca sahaya yan- sıttıgı akıl dolu futbol, Fenerbahçe'nin oyun düze- nini bozdu. Atak üretmekte zorlanan rakibini pres- le yıldıran, savunmada kademeyi iyi orurtan Bor- do-Mavililer. az pas hatası yaparken çok gol ka- çırdı. Gordon Milne'nin 4-4-2'den vazgeçip 3-5- 2 düzeniyle takımını oynatması da Trabzonspor'un oyun düzenine olurrüu etki yaptı. Rüştü'nün kale- sinde devleşmesi, pozisyonJan iyi takip etmesi de Karadenız ekibinın ikinci gol beklentisını yok et- ti. Kaleci Milosevski, yan ortalardan gelen toplar- da çok rahattı; kritik anlarda yaptığı kurtanşlarla savunmasım rahatlattı. Campbell, attığı gol dışın- da iyi mücadele etti. kendine pozisyonlar varartı; golü düşünen oyun yapısıylada Fenerbahçe savun- masım oldukça zorladı. Abdullah. oyunu iyi oku- du: topu iyi sakladı, güzel pasjar attı. Ogün ile Ra- da, maçı hatasız tamamladı. Ünal, orta sahada bir dinamo gibi çalıştı. Selahattin ı Fener savunması durduramadı; bu futbolcunun tempolu oyunu, pres yapması, olumlu yanlanydı. Bir şutu da direkten döndü. Fenerbahçe ikinci yanya iyi başladı. Ancak gol bölgelerinde son vuruşlardaki beceriksizlik, San- Lacivertlilerin beraberlik umutlanru aldı götürdü. Atağın düşünüldüğu anlarda savunmada meyda- na gelen boşluklan ise Trabzonspor forveti iyi de- gerlendiremedi. Sa\ıınma bu yanda da döküldü, gelen toplara rasgele vuruşlar yapıldı. Rüştü'nün mükemmel kurtanşlan da farkın büyümesini ön- ledi. Sonuçta Fenerbahçe, 2.5 yıldır Trabzon'da yenemediği Trabzonspor'a 1 -0 mağlup oldu. Sa- n-Lacivertliler, 1-0'lık skorla da ilk yenilgisini al- mış oldu. IVOTLAR / HAYRI GÜNER Trabzon'da futbol için güzel bir gün TRABZON-11 Şubat 1998 tarihinde Trabzonspor'la Fe- nerbahçe arasında oynanan ku- Ça maçı, futbol tarihimize çir- kin sayfalardan biri olarak geç- mişti. Sahaya atılan bir rnadde, fenerbahçe Teknik Direktörü Ötto Bariç'e gelmiş, Hırvat ça- Sştıncı yere diişmüştü. Sonra- sında 2 kulüp arasında hoş ol- iıayan birortam yaşanmış, Fe- derbahçe ise bu yıl için Türki- $e Kupası'ndan ihraç edilmiş- ' Dün ise Trabzon'da futbol fcin güzel bir gün yaşandı. Çı- |an olaylar unutulmuştu. Fe- Oerbahçe tam 15 yıllık aradan Sonra Trabzonspor maçı için Trabzon'da kampa girmiş, gün içerisinde San-Lacivertli fiıt- bolcular sokaklarda rahat ra- hat dolaşmışlardı. Trabzonspor kulübü yöneticileri de konuk yöneticileri çiçekJerle karşıla- dılar ve güzel bir misafirper- verlik ömeği sergilediler. Fe- nerbahçeli yöneticiler ise sık sık teşekkürleri- ni dile getirdiler. Avrupa kupalanna erken veda eden, ligde ise kötü bir performans çizen Trabzonspor için Fenerbahçe maçı dö- nüm noktası olarak gö- rülüyordu. Taraftarlar takıma küsmüştü. Ka- zanılacak Fenerbahçe maçıyla yeniden banş sağlana- bilirdi. Bordo-Mavili taraftar- lar da tribünlere bu umutla koşmuşlardı. Dimas için top yönetimde Fazla para istediği için trans- ferinden vazgeçilen Juven- tus'un Portekizli futbolcusu Dimas, fiyatında indirim ya- pınca tekrar Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini aldı. 1 milyon dolar karşılığında Fe- nerbahçe'ye gelmeyi kabul e- den Dimas için top artık yöne- timde. San-Lacivertli yöneti- ciler, önümüzdeki günlerde Dimas'la Toni arasındaki ka- rarlannı verecekler. Şırnak'la maç Bu arada F. Bahçe. Dogu 'da- ki taraftarlanrun karşısma çık- mak ve bir anlamda onlann da gönlünü almak için Şırnak'la özel bir maç yapacak. Saffet karşdaşma bmuncaTrabzonspor forvet eleınanlan karşısında zor anlar yaşadı. (Fotoğraf: AA) Löw: Sezonun enkötü fiıtbolunu oynadık TRABZON (Cumhuriyet) - Trab- zonspor Teknik Direktörü Gordon Mil- ne, Fenerbahçe önünde farkı kaçırdıkla- nnı belirterek "Sezonun en ivi tempolu ftıtbolunu ONiıadık. Artık Trabzons- por'da berkes, ileri>e daha rahat baka- cak"dedi. Milne, oyunun başında golü erken bulmalannın futbolculara bü>ük moral kazandırdığını ıfade ederek şunlan söy- ledi:"4-4-2 astemi ile i)i o>nayaım\or- duk Eski sisteme döndük ve buna alışık olan futbolculanm çok iyi oynadı. Bun- dan önceki maçlarda hep bir \e>a iki gol geriden başiıyorduk ve aravı kapatmak zor oluvordu. Şimdi ise maçuı hemen başlannda galip dııruma geçinceve iyi de savunma vapınea. galip geldik.Ama,çok daha farklı kazanmalndık." FenerbahçeTeknik DirektörüJoachim Löw ise maça 1 -0 yenık başladıklanm sövleyerek şöyle konuştu: "Sezonun en kötü futbolunu ortava kmduk.Trabzonsporson haftalarda kö- tü o\nu>ordu ama bize karşı çok ivi mü- cadele verdiler. Bizi farktan kurtaran Rüştü'ye teşekkür ediyorum. İkinci yan- da biraz topariandık. Ama bu da maçı kurtarmava vetraedL Bekleneo oyunu oynayamadık.Takım halinde kötüydük." Löw, bir soru üzerine bu yenilginin Parma maçı için ölçü olmayacağını söz- lerine ekledi. GÖRÜŞ / HALÎT DERÎNGÖR Erol Olayı F.Bahçe, G.Saray maçında Erol'un yaptığı penaltı nede- niyle Avrupa'da sol kanat oyuncusu aramaya başladı. Galip gelseydi, sol kanat oyuncusu arayışı küllenecekti. Şımdi Erol'un yerine alınacak yeni bir oyuncu ile Fener- bahçe, yarım trilyonluk risk altına girecek... Fenerbahçe'nin sağ ve sol kademelerinde, o yerierin özelliklerine göre futbolculann gerekli olduğu hep söylen- di. Yönetimin de bu gerekçeleri göz önüne alarak öncele- ri Baliç'i sol kanada, Erkan'ı da sağ kanada düşündü. Gi- derek ıleri ikili olarak aldıklan Moldovan ve Sergio, gere- keni veremedikleri için Baliç ileri ikiliye alındı. Alındığı da iyi oldu Gerçeği söylemek gerekirse bu oyuncu, Fenenbah- çe'yı adeta sırtladı. Sağ kademeye alınan Erkan ise istenileni veremedi. As- lına bakarsanız Erol, Tayfun, Mustafa Doğan, llker, Me- tin Diyadin gıbi isimler, kfas futbolcular değil. Olmalan da gerekmez. Dünyada hiçbir takımın tümü birden klas ola- maz. Takımın içinde asker gibi çalışanlar olduğu gibi, so- nuca gıden klas futbolculann da olması gerekir. Fenerbahçe elinde bulundurduğu bu oyunculan ile bu- güne kadar başarılı sonuçlar aldı. Bence Galatasaray be- raberiığinden sonra paniğe kapılıp Avrupa'da diyar diyar gezip sol kanat oyuncusu aramaya gerek yok. Fenerbah- çe'nin bugünkü kadrosunda 22 oyuncu var. Hepsi de ta- kımda oynayabilecek yetenekte. Antrenör, bu oyuncular içinden bir sol kanat oyuncusu seçmelidir. Her aksayan oyurcunun yerine Avrupa'dan oyuncu aramak hem yersiz hem de fantezidir. Önemli olan, kendi oyunculannın için- den, stenilen yere gerekli oyunculan seçmektir. Bu da ant- renönjn görevidir. Bunu yapamaz ise neden antrenördür ki!. Sol kanat oyunculuğu kalıtsal bir olay değildir. Sağ kade- mede oynayan Tayfun da istenilen şekilde bir kanat oyun- cusu değildir. Ama asker gibi görevini yapıyor. Varsayalım ki Erö'un yerineAvrupa'dan biroyuncu alındı. Onda da Ser- gio gbi yanılmayacağımızı kim garanti edebilir? Basının ve bazı FBahçe'ye yakın kimselerin dolduruşu ife ha^anacak trilyonlara yazık değil mi? Erol'un yaptığı ha- taya gelince; bu genç futbolcu kendi refleks ve içgüdüle- rinekjrbanoldu... Birfutbolcunun, bırakın futbolcuyu, her- kesin bir saniyelik süreç içinde akıl ve mantığını kullanarak dpğruya yakın bir doğruyu veya tam doğruyu bulması, ola- nâkszdır. Örneğin; Avrupa Kupası maçlannda milli takım oyuncusu Alpay'ın gole giden rakibini düşürmemesi de aftlla mantıkla yapılan bir olay değil, bir refleks sonucu i- dtÇck ilginç! Bu olay bircentilmenlik davranışı olarak dü- şÇnüdü ve bu oyuncu, Fair Play Ödülü'ne layık görûldü. Faka'aynı oyuncu, buna benzer olayiarla saha dışı kaldı. 5Fut»l 2+2=4 değildir. Bu işten anlayanlar bile olaya ob- jefctif olarak bakamıyorlar. Bunun da çeşitli nedenleri var. Özetle; Fenerbahçe'nin devamlı olarak sol kanada oyun- cO arjması, penaltı olayı, basının kelle istemesi Erol'u ta- rramen demoralize etmiştir. Fenerbahçe'nin bu oyuncudan yşraranması oldukça zordur. Erol'un bundan sonra takı- rria grmesi antrenörünün dayanıklılığına bağlıdır. ELEŞTİRİ / HASAN AL Gordon Milne'den Geriye Dönüş TRABZON - Gordon Milne, uzun süren arayışların- dan sonra gerçeğe dönüş yapıyor. 4-4-2 sisteminden 3-5-2'ye geçiş. Selahattin ve Mehmet lpek ilk on bir- de. Selahattin ki Fenerbahçe savunmasının dengesini altüst ediyor. Adeta sezon başından bu yana kendisi- ne şans venmeyen Milne'yi utandınyor. Vugrinec ve Campbell uyum içensinde. Dilaver, Iskender, Meh- met Zengin ve Recep gibi üçüncü sınıf futbolcular dı- şarda. Sol kulvarda Abdullah, sağ kulvarda Mehmet lpek var.. Ünal'ın oyun kuruculuğu üstlenmesiyle Ogün, Rada ve Okan'dan oluşan savunma blokunun başarılı ismi. Defansın arkasına atılan bütün toplarda ustaca kademeye girdi. Orta sahada değil, yerinde ba- şanlı olacağının mesajını verdi. Tek eksiklik, ön libero- da Feti'nın yerinde Hüseyin. Fenerbahçe ise şaşılacak bir oyun anlayışı uyguladı. Savunma blokunda Uche, Högh ve Saffet Akbaş ha- ta üstüne hata yapariarken hücum blokunda Moldo- van ve Balic, pozisyona giremedıler. Bunda kuşkusuz orta saha blokunun sol tarafında Mustafa Doğan, sağ kulvarında da Erkan'ın aksaması yanında, oyunu yön- lendirmeklegörevlı Metin Diyadin ve Kemafettin'in iyi günlerinde olmaması en büyük etkendı. Moshoeu'nin tüm çabalan ise yetersiz kaldı. Trabzonspor'un hücuma dönük bir anlayışı sergile- mesi yanında 3-5-2 sistemine geçiş yapması, kazan- ma arzusunun üst düzeyde olması ile savunma, orta saha ve hücum bloklannda taşların yerlerine oturması, hamle üstünlüğünü eline geçırmesinin baş nedeniydi. Bu da 1 -0'lık üstünlük yerine, daha farklı skor getirebi- lirdi. Fenerbahçe, sanırım soyunma odası uyansıyla bek- lenenin aksine ikinci yanya çok hızlı başladı. Trabzons- por'u yan sahasına hapsetti. Moldovan ve Baliç'le bir- kaç pozisyon da yakaladı. Buna karşılık Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin baskılı oyun anlayışına hızlı hücum- la karşılık vermek istedi. F.Bahçe'nin baskılı oyunu, 60. dakikadan sonra temposunu yitirdi. Bordo-Mavililer oyunu dengeledi. Özellikle Ünal, Selahattin ve Vugri- nec m çok iyi top saklaması Trabzonspor'u ayakta tut- tu. Löw, bu dakikalarda Erkan'ın yerine Taner'i oyu- na aldı. Anlamsız bir şekilde Kemalettin'in yerine de son iki sezondur hiçbir şey yapmayan Boliç'ı. Oysa oyunun başından itibaren Mustafa Ooğan'ı yerinde, yani sağ kulvarda oynatsaydı, sol kulvarı hiç kullanma- sa bile hiç olmazsa tek kulvardan yararlanabilirdi. Gel- diği günden bu yana eleştirilen Campbell, Trabzons- por'a çok yararfı olacak bir oyuncu. Fizik gücüyle rakip savunmayı yıprattığı gibı, asıstliği ile de çok başarılı. Maçın diğer başarılı ısimleri, iki takımın kalecisi Rüş- tü (en az üç gol çıkardı) ve Milosevski ile orta hakem Ibrahim Aksoy'du. Beşiktaş ile Istanbıılspor karşı karşıya BursaAtatürk Stadı 'nda saat 20.00 'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Sadık îlhan • Kupa Galipler Kupası'nda S. Trnava ile rövanş maçma çıkacak olan Siyah- Beyazh ekip, îstanbulspor galibiyetiyle hem moral depolamak hem de namağlup unvanını koruyarak zirve yanşından kopmamak amacında. Spor Servisi-Türkiye Birin- ci Futbol Ligi'nin yedinci haf- tasına bugün oynanacak ikj karşılaşma ile de\ am edilecek. Günün en önemli karşılaş- masmda Beşiktaş ile Îstanbuls- por karşı karşıya geliyor. Be- şiktaş'ın cezalı olması nede- niyle BursaAtatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli karşı laşmayı Sadık ÎJ- han, Ercan İnegöUüler, Zeki Aksoy hakem üçlüsü yönete- cek. Kupa Galipler Kupası'nda perşembe günü Spartak Trna- va ile rövanş maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlı ekip, Istân- bulspor galibiyetiyle hem mo- ral depolamak hem de namağ- lup unvanını koruyarak zirve yanşından kopmamak ama- cında. îstanbulspor ise, farkJı Sakaryaspor galibiyetiyle başlattığı çıkışı Beşiktaş ma- çıyla sürdürmek istiyor. CINE5'in naklen yayımlayacağ] karşılaşmada Beşiktaş'tan Alpa> - , Istanbulspordan ise kırmızı kart ce- zalısı Ahmet, forma giyemeyecek. Aynca Sakaryaspor maçında sakatlanan kaptan Oğuz'unoynayıp oynamayacağı maç Sergen, eski takunı Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. gününde belli olacak. Ligde birer puanı bu- lunan Çanakkale Dardanefsporile Samsuns- pör bugün karşı karşıya geliyor. Saat I7.00'de 18 Mart Stadı'nda oy- nanacak Ç. Dardanelspor - Samsunspor maçını Kadir Tozlu yönetecek. Tozlu'nun yardımcıhğını ise R. Sürfaat Müniroglu ve Şeref Küskün üstlenecek. Bursa maçında yok Oktay hastanelikSporServisi-Bugünkü îstanbulspor ma- çında Beşiktaş'ın çok şeylerbekledigi Ok- tay, rahatsızlanınca hastaneye kaldınldı. Siyah-Beyazlı kafileyle birlikte otobüs- le Bursa'ya giden kafılede yer alan Oktay, bir anda rahatsızlandı. Hemen kafileden aynlan ve Alman Hastanesi'ne getirilen golcü futbolcu, burada acil serviste mu- ayene edıldi. Doktorların apandistinden dolayı rahatsızlığından şüphelendiği Ok- tay'm ameliyat olup olmamasına henüz ka- rar verilmedigi ögrenildi. Toshack: Dikkatli olmahyız Beşiktaş Teknik Direktörü Benjamin Toshack, tstanbulspor'un yabana atılmaya- cak bir takım oldugunu belirterek "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Futbolcula- rımdan hata yapmaiannı istemiyorum. En ufak bir hata mağlubivef getirir. Bu neden- leçokdikkatli olacağız.90dakika sonucun- da üç puanı kazanan taraf olacağız" şek- linde konuştu. Beşiktaş'm tecrübeli kaptanı Mehmet ise arkadaşlanna güvendigini, Istanbuls- por'u Bursa'da yeneceklerini söyledi. Îstanbulspor, Beşiktaş karşısma iddialı çıkıyor. Teknik Direktör Saffet Susiç, iki ta- kımın da güçlü oldugunu, karşılaşmanın başa baş bir mücadele içerisinde geçece- ğini söyledi. Beşiktaş karşısında mutlaka galip gele- ceklerini belirten Saffet Susiç, "Hedefinıiz şampivonluk. Bu nedenle rötn maçlarunı- zı kazanmamız gerekiyor. Artık puan kay- bına tahammülümüz yok. Beşiktaş'ı en az üç golle geçmelijiz"' Calatasaray Bilbao maçında numaralı 50 milyon Spor Servisi - Juventus ile dep- lasmanda 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir baş- langıç yapan Galatasaray'da Atle- tic Bilbao maçının bilet fiyatlan belirlendi. 30 Eylül Çarşamba ak- şamı Şampiyonlar Ligi ikinci ma- çında, Ispanyol ekibi Atletic Bil- bao önünde önce 3 puan; ardından da grup liderli|i bekleyen Galata- saray'da, Yönetim Kurulu bilet fi- yatlannı açıkladı. Buna göre eski açık tribün 1, yeni açık tribün 1.5, kapalı tribün numaralı bölümü 10, numarasız bölümü 7.5, numaralı tribün ve şereftribünü biletleri ise 50'şer milyondan satılacak. Galatasaray Yönetim Kurulu, diğer yandan "Küfflrsûz AH Sami Yen" adlı bir kampanya başlata- cağını açıkladı. Ali Sami Yen Sta- dı'nda yann Gençlerbirliği'ni ko- nuk edecek olan Galatasaray 'kö- tü tezahüraü" önlemek amacıyla maç öncesi ve sırasında zamanza- man stat hoparlörlerinden anons- lar yapılması, yandaşlann 'kötü tezahürata karşı bilinçlendirilrae- a' için 30 btn adet el ilanı dağıtıl- masını kararlaştırdı. Hentbolde zor sınav DtYARBAKIR (Cumhuriyet) - 16. Dünya Erkekler Hentbol $am- piyonası Avrupa Elemeleri'nde Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Isra- il'le aynı grupta mücadele veren hentbol milli takımımız, gruptaki ikinci maçını bugün Norveç'le Di- yarbakır'da oynayacak. ilk maçuı- da Norveç'e deplasmanda tek sa- yı farkla 27-26 mağlup olan milli takımın bugünkü karşılaşması sa- at 15.00'te Diyarbakır 75. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak. Hakemlerknize flypupa'da görev • Spor Servisi -UEFA Hakem Komitesi, FIFA Kokartlı hakemlerimizi çeşitli tarihJerde oynanacak uluslararası maçlarda görevlendirdi. UEFA Kupası'nda 29 eylülde oynanacak Celtic Vitoria Guimaraes maçında Oğuz Sarvan, Sürhat Müniroglu, Binali Kartal, Ali Uluyol görev yapacak. Aynı gün oynanacak W.Bremen- B.Bergen maçında Metin Tokat, Cengiz Akyüz, Aykut Gümülü, Bülent Uzun görev aiacak. 9 Ekim günü yapılacak Malta- Hırvatistan maçında Muhittin Boşat, Mehmet Kaya, llhami Sayılan, Yılnur Önen; 14 Ekim 1998 günü oynanacak Slovakya- Portekiz maçında ise Oğuz Sarvan, Turgay Güdü, Serdar Çakıroğlu, Erol Ersoy yönetim gösterecek. Yunanistan 3te 3 yapü • Spor Servisi - Basketbol Avrupa Ligi'nde grup maçlan önceki gün oynandı. Sonuçlar şöyle: A'utodor: 73 - Varese: 70, Taugres: 88 - Pau Orthez: 84 (2 Uzaönada), Kızılyıldız: 66 - C.Zagreb: 69, Maccabi Tel-Aviv: 62 - Panathinaikos: 84, Kinder: 67 - Olmpiakos: 72, Alba Berlin: 63 - CSKA Moskova: 70, PAOK: 87 - Real Madrid: 75, BC Samara:74-ASVEL:78, Union Olimpija: 57 - Teamsystem Bologna: 45. Mitroviç • ÇANAKKALE (Cumburiyet) - Çanakkale Dardanelspor, teknik direktöriüğe getirmeyi düşündüğü Mitroviç ile prensipte anlaştı. Erol Tok'un istifa etmesinden sonra, teknik direktör arayışına giren Ç. Dardanelspor Kulübü Başkanı Niyazi Önen, Mitroviç ile Istanbul'da görüştüğünü ve prensipte anlaştıkîannı bildirdi. Günün icinden • Almanya Kupasıön eleme- lerinde Dorönund ile karşıla- şan Schalke'de Hami gözün- den sakatladı. Dortmund'un defans oyuncusu KohlerTe çarpışan Hami'nin gözünde karîama tehlikesi olduğu için bir süre oynayamayacak. • Buz Sporİan Federasyoou tarafından 1992 yılmda kuru- lan Buz Hokeyi Ligi'ne kulüp- lerin ilgisi artarak devam edi- yor. 5 takımla başlayan lige bu yıl 8 takım katılıyor. Türkiye Milli Takımlar düzeyinde ilk galibiyetini Güney Afrika'da yapılan son Dünya Şampıyo- nası'nda Y. Zelanda'ya karşı 4-3'lük skorla aldı. • Avnstrahah 15 yaşındaki yüzücü lan Thorpe, kısa par- kur erkekler 400 metre ser- bestdaiında, yeni dünyareko- ru kırdı. Thorpedünva rekoru- nu 3.39.82'lik derecesiyle el- deetti. • Sakaryaspor, Fenerbah- çe'den kiraiadığı golcü Sergio ile sözleşme ımzaladı. Imza töreninde konuşan Sergio. Sa- karyaspor'a geldiği için mut- luoldugunu, kendisini kanıtla- mak için elinden geleni yapa- cağını söyledi. • Veteran atktler, ttah/a'nın Cesenatico kentınde yapılan, 11. Avrupa Veteran Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya aldılar. Bu arada 2002 yılında düzenlenecek Avrupa Şampi- yonası'nın Izmir'de yapılması içingirişimlerde bulunulacak. 1. KOŞU: F: Upto Fly (1), P: Hemşeri (2), PP: Maririz (3). 2. KOŞU: F: Magrip (5), P: Antepli (4), PP: Nurtay (3), S: Gelinkız (2). 3.KOŞU:F:Editör(5),P:Sa- rayh (6), PP: Sirenita (8), S: Antikitos (7). 4. KOŞU: F: Turgut Reis (2), P: Öztay (3), PP: Oğuzbey (6), S: Şükrübey (4). 5. KOŞU: F: Keremhan (6), P: Sunday Surprise (4), PP: Is- lambol(l), S: Harbinger (5). 6.KOŞU: F: Cash OnJy (1), P: Private Runner (2), PP: Luci- ano (4), S: Phantom (7), SS: Phalaenopsis (5). 7. KOŞU: F: Tugrulbey (10), P: Kazanova 1 (6), PP: Ezhar (3),S:Şerefbey(9). Günün Ikilisi: 6. Koşu: 1/2 TabelaBahis: I. 2.4.7.5. ALTILI GANYAN 5 5 6 8 7 1-f l 6 3 4 1 t 6 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog